Článek Rozhovor

RE-CONNECT ART V ULICÍCH PRAHY

Za uměním do ulic metropole:

Re-connect Art přinese v červenci do centra Prahy díla českých a světových umělců, workshopy i veřejné diskuze

13. července začíná mezinárodní festival Re-connect Art.Obyvatelé i návštěvníci Prahy se díky němu budou v ulicích až do 30. července setkávat s živými performancemi a multimediálními díly českých i světových umělců. Letošní již třetí ročník s podtitulem „Virtuální tělo společnosti“ se zaměří na zkoumání toho, jak digitální vrstva života ovlivňuje fungování jednotlivců a komunit.

Festival představí jak práci již etablovaných a mezinárodně uznávaných umělců, tak i představitelů mladé generace, a zprostředkuje pohledy z mnoha odlišných prostředí světových uměleckých scén. Přináší srovnání rozmanitých uměleckých přístupů daných odlišnými kulturními kontexty a má velký potenciál oslovit i ty, kteří by do galerie za současným uměním jinak nezavítali. Mezi zúčastněnými umělci jsou mimo jiné: VestAndPage, Guy Bar-Amotz,  Sharona Florsheim, Marie Tučková, Tereza Kerle, Markéta Kinterová, Anneliek Nieuwland, Mothers Artlovers, Martina Chudá, Kianush Faried, Yasmin Golshani, Shadi Harouni, Mandana Moghaddam, Soroush Sanaeinezhad.

Program proběhne na různých místech přímo v centru metropole: piazzetta Národního divadla; Dům u Kamenného Zvonu, GHMP;  náplavka Hořejší nábřeží a kobka 17; (A)VOID Gallery na Rašínově nábřeží; Veletržní palác, NGP; galerie Pražského kreativního centra v Domě U minuty; Kampus Hybernská; divadlo X10; OC Quadrio a další.

Téma ‚Virtuální tělo společnosti‘ (Virtual Body of Society) zkoumá aspekty fungování komunit v post-digitálním světě, respektive to, jak virtuální vrstva proměňuje sociální struktury a funkce komunit ve světě fyzickém. 

Doprovodný program festivalu nabídne workshopy, performativní přednášky, open-air projekce výběru videoartových děl s autorskými a kurátorskými komentáři. Veřejné debaty otevřou diskuzi o roli umělé inteligence a nejnovějších technologiích v umění i v našem životě z pohledu vědců, umělců, publicistů a dalších. 

Zajímají nás otázky o budoucnosti naší společnosti, jejíž sdílená neuronová tkáň, tedy internet a sociální sítě, zažívají dynamický rozvoj. Ptáme se, jak moc se digitální komunity odlišují od těch fyzických a jak se vzájemně ovlivňují. Co toto prolínání způsobuje se světem? Jaký vliv má rozvoj virtuálních komunit na politickou, sociální a kulturní situaci lokálních i globálních společenství, a také na jejich psychickou kondici?” uvádí kurátorky festivalu Jitka Hlaváčková a Elis Unique. Součástí kurátorské rady je dále Helena Kontová, ředitelka a zakladatelka Prague Biennale – teoretička umění, kurátorka a vydavatelka světoznámého časopisu o současném umění Flash Art.

Téma reflektuje i samotný hybridní formát festivalu – program bude probíhat živě v Praze a paralelně bude streamován na web festivalu i do zahraničních institucí: Jelsa Art Biennial, Chorvatsko, Festival des Arts Mutants, Francie, a centrum pro současné umění Laznia, Polsko. 

TÉMATICKÉ SEKCE A VÝBĚR Z PROGRAMU:

Kompletní finální program bude zveřejněn na webu festivalu na začátku července.

1/ UMĚLÁ KREATIVITA

Umělá inteligence za nás dokáže napsat báseň nebo vytvořit obraz a má tak sílu výrazně měnit kreativní průmysl. Jak umělá inteligence ovlivní nejen uměleckou tvorbu, ale především naše chápání kreativity a vynalézavosti, které lidstvo pohání kupředu? 

Guy Bar-Amotz: R.U.R. (Part 2)

Performance – multi-mediální pohybové divadlo

20. července 2023 v Divadle X10 

Automatizace a svoboda; účast v občanské společnosti; spontánnost a sociální architektura – to jsou aspekty, které do své nekonvenční adaptace hry R.U.R. (1920), ve které se poprvé objevilo slovo „robot“, vnáší umělec izraelského původu žijící v Londýně Guy Bar-Amotz. Ve spolupráci s divadelníkem, spisovatelem, dramatikem a novinářem Armandem Rotondim a počítačovým vědcem Piersem O’Hanlonem stvořil Guy dílo, ve kterém účinkující nosí mluvící robotické masky. Pohyb herců se prolíná s interaktivní hrou naprogramovaných oživlých soch, prostorovým zvukem, jevištním uměním son-et-lumière.

ARTIST TALK: Stelarc

15. července v Domě u Kamenného Zvonu, GHMP 

Australský umělec Stelarc, průkopník ve využívání nových technologií, poskytne pro festival Re-connect Art online Artist Talk. Bude se věnovat problematice intenzivních přechodů mezi offline a online světem i tomu, jak nové technologie mění naše představy o tělesnosti. Ve svých vystoupeních Stelarc zacházel například s třetí rukou, se sochou umístěnou ve vlastním žaludku, nebo s šestinohým chodícím robotem. V díle Fractal Flesh nechal své tělo ovládat na dálku prostřednictvím svalové stimulace. V roce 2006 si dal chirurgicky voperovat ucho do paže. V díle Re-Wired / Re-Mixed (2016) si během pěti dnů vždy na šest hodin denně přisvojil zrak člověka v Londýně a sluch člověka v New Yorku, zatímco kdokoli kdekoli na světě mohl získat přístup k jeho pravé paži a ovládat ji na dálku.

Yoryos Styl, Ageliki Tsoupra, Katerina Kasidiari:  FIRST CONTACT

Trailer, živá online performance (účast pouze na základě rezervace)

20. července 2023 Divadlo X10

Přestože je projekt umělé inteligence GPT zatím relativně limitovaný a často chybující, má již dnes obrovský dopad na naše životy. První kontakt (FIRST CONTACT) je projekt, který předjímá posun ve využití umělé inteligence na další úroveň. Co kdybychom s ní byli v nepřetržitém kontaktu? Jak bude vypadat život v budoucnosti, kdy bude mít AI lidskou podobu a bude nám asistovat v každodenní rutině? Bude mít volba nepoužívat její služeb dopad na náš společenský status? Tyto otázky řeší prostřednictvím simulace zážitku setkání s osobním AI asistentem kolektiv řeckých autorů.  Performance First Contact byla poprvé uvedena na festivalu Fringe v Thessalonikách a pro návštěvníky Re-connect Art bude zprostředkována skrze živý stream.

DISKUZE: AI a budoucnost kreativity

Diskuze moderovaná vědeckým novinářem Petrem Koubským s designérem Michalem Kučerákem, filozofkou a odbornicí na nová média Ditou Malečkovou a dalšími hosty proběhne 20. července v Divadle X10. 

2/ E-RODIČOVSTVÍ 

Rodičovství a výchova dětí představuje obrovské břemeno, které v naší společnosti většinou stojí primárně na ženách. Technologie nám v tomto ohledu různými způsoby pomáhají – dokáží děti učit, zabavit i hlídat. Zároveň však přináší spousty jiných problémů – snižování schopnosti soustředění, empatie a mnohé další. Jaký je potenciál technologií v ulehčování výchovy i genderové rovnosti v rodičovství a na jaké nástrahy máme dávat pozor?

Mothers Artlovers: Re-con-action 

instalace, safe space, debata, workshopy

16.-25. července v provozní budově Národního divadla

Koncepce festivalu Re-connect Art se zrodila před třemi lety jakožto reakce na podmínky nastolené globální pandemickou krizí, Reaguje na potřebu umělců i celé společnosti znovu se propojit, ve virtuálním i fyzickém prostoru. I po odeznění pandemie digitální komunikace stále častěji nahrazuje reálná setkání. Komunitní projekt Re-con-action spočívá v hledání odpovědi na sebezpytující otázku, jak online komunikace v dobách lock downů ovlivnila působení umělecké skupiny Mothers Artlovers. Zahrnuje reflexi online období, během něhož skupina zařadila do své praxe online performance, navázala spolupráci s berlínským kolektivem Maternal Fantasises a rozšířila své řady o několik zahraničních členů*ek. V rámci projektu vznikne prostor pro setkávání, sdílení a sebereflexi ve formě společného mapování kolektivního těla. Kumulativní instalace bude vznikat a postupně se rozvíjet v průběhu konání výstavy a živého programu.

DISKUZE: o roli technologií ve výchově dětí

Diskuze moderovaná novinářem Vítem Svobodou s hosty Petrou Pětiletou, Michaelou Slussareff a Šárkou Homfray proběhne v budově Nové scény Národního divadla.

3/ TĚLO JAKO DATOVÝ SOUBOR

Prostřednictvím umění chceme proniknout hlouběji do procesů transformace virtuálního i fyzického „těla společnosti“ a jeho životních funkcí. Do procesů, typických pro svět informačních technologií s možnostmi replikace a multiplikace, které dnes využívá nejen oblast digitálních technologií včetně sociálních sítí, ale také svět genetiky a medicíny, která s fyzickým tělem zachází podobně jako s datovým souborem.

VestAndPage

Výstava

13.-30. července, Dům u Kamenného Zvonu, GHMP 

Verena Stenke a Andrea Pagnes spolupracují pod názvem VestAndPage od roku 2006 v oblasti performance a filmové tvorby. V psychogeografii symbiotických říší se pohybují mezi ztělesněním a výzkumem, neviditelným a nepředvídaným, potlačovaným, zapomenutým a nevyřčeným. Pro Re-connect Art 2023 vytvořily VestAndPage multimediální instalaci futura spagyrica, v podobě trans tělesné sondy do lidského těla, inspirované starověkými alchymickými metodami léčení. Výstava je koncipována jako anatomický muzejní itinerář zahrnující lidské i nelidské formy, specifický prostor, a buňky nemocného kolektivního těla.

DISKUZE: jak “velká data” o našich tělech mohou změnit zdravotnictví

Jména hostů a moderátora budou zveřejněna během června.

Jak data o našem těle, která dobrovolně sbíráme pomocí chytrých hodinek, senzorů či mobilů, ovlivní zdravotnictví i pojišťovnictví? Máme se takovému sběru citlivých dat bránit? 

4/ VIRTUÁLNÍ KOMUNITY V REÁLNÉM SVĚTĚ 

Jaký vliv mají virtuální komunity na politickou, sociální a kulturní dynamiku globálních i lokálních společenství? Ať už jsme součástí společného pracovního chatu na Whatsappu nebo třeba skupiny běžců na Facebooku, zvykli jsme si tvořit nové komunity v online prostoru. Tyto komunity mají tendenci ke kolektivnímu uvažování, v reálném životě pak někdy i ke kolektivnímu, často vyhrocenému jednání. Virtualita vztahů přináší tendence k extremismu a fundamentalismu, ale také k pozitivnímu sdílení hnutí demokratického odporu a solidarity. Příkladem se nám stala aktivní komunita íránských umělců rozptýlených po celém světě bez možnosti návratu do rodné země. Fyzické místo i osud vlastního národa se staly hlavním tématem jejich umělecké tvorby i vlny navazování vzájemných vazeb a komunikace ve virtuálním prostoru. Od vzedmutí loňské vlny odporu pod heslem Žena život svoboda, jsou elektronickou tkání sociálních sítí propojeni víc než kdy dřív a jejich odpor tak získává novou dimenzi a energii.

Invisible Ties/Neviditelná pouta, Íránská diaspora a hnutí Žena Život Svoboda

Kianush Faried, Yasmin Golshani, Shadi Harouni, Mandana Moghaddam, Soroush Sanaeinezhad

Výstava

(A)VOID Gallery a Kobka 17

Vernisáž 14.7. v 18:00, debata od 18:30 v (A)VOID Gallery

Umění je historicky jedním z nejdůležitějších způsobů, jak se viditelně přihlásit k humanistickým cílům, vyjádřit touhu po svobodě a sdílet gesta protestu a solidarity. Během měsíců krutých represí umělci v Íránu i po celém světě podporují a prostřednictvím angažovaných, často virálních uměleckých děl reagují na hnutí odporu proti autoritářskému režimu, které se zvedlo po násilné smrti Mahsy Amini 16. září 2022. Často přitom využívají již existující, všeobecně chápané symboly svobody, jako jsou červenozelenobílá íránská vlajka, žena symbolizující Írán, zaťaté pěsti, akt stříhání vlasů, tulipán představující krev mučedníků, hesla (zejména Žena, Život, Svoboda) psaná tradičním kaligrafickým stylem nebo motiv historické “věže svobody” Azádí. Umělci tak aktuálně navazují na vlastní kritiku režimu, které se ve své tvorbě věnují často už několik desetiletí.

Debata s umělci Yasmin Golshani, Soroush Sanaeinezhad a iránistkou z FF UK Monou Khademi o životních osudech členů íránské diaspory, o aktuální situaci v Iránu, i o umění.

Markéta Kinterová: We are public Space

Performativní procházka

15. července

Performativní procházka pro veřejnost bude spojena s interaktivním workshopem, jehož smyslem je vytvoření podmínek pro nový způsob prožívání a uvědomování si veřejného prostoru a hlubší zaměření se na kvalitu prožitku jeho uživatelů. Autorka se snaží převrátit pozici účastníků prostoru jako příjemců, do pozice těch, kdo jsou si vědomi svých pocitů a poznatků, mohou je tím pádem artikulovat a stát se strůjci jeho podoby. Performance jim umožní poskytnout individualizovanou zpětnou vazbu na nově budované projekty spadající do sféry Privately Owned Public Spaces (POPS) v Praze. Tato místa jsou jakýmsi hmatatelným předobrazem budoucnosti, neboť je v nich nashromážděna obrovská míra kapitálu a snaha o pokrokové pojetí práce s prostorem, na kterou lze nahlížet také kriticky či z více perspektiv. 

FARMA V JESKYNI: COMMANDER

Projekce krátkého filmu

Kampus Hybernská

Filmová koláž rozehrává dialogy sestavené výhradně z fragmentů skutečných chatů neonacistické skupiny FKD, kterou pod profilem Commander vedl třináctiletý chlapec. Zasazuje je do fiktivních situací v reálném světě a vkládá je do úst hercům – dětem. Mrazivá atmosféra rozhovorů, v nichž děti veřejně mluví o sexu, smrti a nenávisti, balancuje na hranici absurdity, humoru, strachu a zděšení. Malí dospělí tu – alespoň slovně – přebírají zodpovědnost za svět a naše životy. Když se pak slovní nátlak a manipulace, jimž jsou děti vystavovány virtuálně, přenesou do veřejného prostoru a fyzické podoby, vzniká obraz, který vyvolává víc než jednu znepokojivou otázku…

Web festivalu: https://www.praguebiennale.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/PragueBiennale

Instagram: https://www.instagram.com/praguebiennale/

Rozhovor

12.7.2023 17:00

O festivalu si budeme povídat ve středu 12. července v 17 hodin. Do studia Radia 1 dorazí kurátorky festivalu Jitka Sedláčková a Elis Unique.

reklama
reklama
reklama