Článek

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE V ROZTOKÁCH

Mezinárodní den archeologie s detektivní hrou zavede do archeologické expozice Archevita v Roztokách

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy se každoročně připojuje k projektu Mezinárodního dne archeologie, který v Roztokách proběhne v sobotu 15. října 2022 od 13 do 18 hod. Letošní ročník je pro návštěvníky nejatraktivnější, protože se v dubnu podařilo otevřít novou archeologickou expozici Archevita – Stopami věků, na kterou bude program dne zaměřen. Vstupné do expozice bude celý den poloviční.

Mezinárodní den archeologie nabídne ideální program pro rodiny s dětmi – připravena je rodinná detektivní hra, ve které budou účastníci na základě indicií a úkolů pátrat po ztraceném exponátu. Hra je provede zámeckým parkem a archeologickou expozicí Archevita. Připraven bude další doprovodný program v podobě výtvarných dílen. Od 15 hod. se koná komentovaná prohlídka expozice speciálně pro děti. Archeologové muzea nabídnou možnost vyzkoušet si práci archeologa, v zámeckém příkopu bude probíhat archeologický průzkum. Do práce na výkopu se bude moci zapojit každý zájemce.

Archevita poutavým způsobem návštěvníkům představuje regionální archeologii. Svěží pojetí se promítá již do vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického domu, který se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku. V přízemí je v měřítku 1:1 postaveno několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi. 

Na ochozové galerii jsou představeny sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů včetně videomappingu u vybraných prezentací. Samotné archeologické sbírky muzea jsou tvořeny především nálezy z výzkumů pravěkých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturována podle období a začíná v neolitu (mladší doba kamenná, 5 600–4 400 př. Kr.) a končí dobou okolo r. 1000 po Kr., tedy na sklonku raného středověku. 

www.archevita.cz
www.facebook.com/archevitamuseum
www.instagram.com/archevita_roztoky/ 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky

www.muzeum-roztoky.cz, otevřeno: středa – neděle 10 – 18 hod.

reklama
reklama
reklama