R1 Goat
Právě hraje:
RADIO 1
02:00 - 06:00
on-line přehrávač
KULTURNÍ SERVIS
KULTURNÍ SERVIS - Galerie
Galerie datum rozšířený popis
Galerie hlavního města Prahy - Zámek Troja
U Trojského zámku 1, Praha 7-Troja
29.03.2019 - 03.11.2019 ALEŠ HNÍZDIL / JIŘÍ KAČER (Hnízdil a Kačer si pro své sochařské realizace vybrali zcela rozdílné cesty i materiály a jejich práce se budou právě odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě doplňovat. Zatímco první pracuje s vertikálně orientovanou efemérní formou abstraktních drátěných konstrukcí s kinetickými detaily, druhý naopak preferuje kámen v komorním i monumentálním formátu s graficky formulovanou strukturou na povrchu ležících bloků) Po-zavřeno
30.04.2019 - 31.12.2019 Ateliér Františka Bílka (dlouhodobá expozice) / Ateliérovou vilu na pražských Hradčanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života a tvorby. (Po-zavřeno)
DEPO 2015 Plzeň
Presslova 14, Plzeň
25.06.2019 - 31.10.2019 Benedikt Tolar - Autopark / umělecká instalace / Sochař zde svým typickým svérázným humorem kriticky reaguje na současnost. Propojení zdánlivě neslučitelných věcí tvoří nečekaně překvapivé kontexty. Příroda prorůstající postupně chátrajícími autovraky nutí diváka k zamyšlení nad ekologií a recyklací. 
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
26.06.2019 - 23.11.2020 Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence / Jedinečně koncipována sbírková prezentace, v níž vedle řady sbírkových jsou vystaveny nové dlouhodobé zápůjčky a vybrané aforismy k jednotlivým okruhům. Jde o tzv. „intervence“, neboli dílčí průniky tvorby současných umělců, které reflektují konkrétní tematické okruhy jinak než cestou „klasické“ sochy či závěsného obrazu (Po-zavřeno)
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
30.06.2019 - 08.02.2020 Alej světců / Představuje díla současných sochařů, která na zdech vstupní přízemní chodby galerie vytváří podnětný dialog mezi velkorysými barokními prostory a plastickým projevem dneška. Dlouhodobá expozice přízemí GASK (Po-zavřeno)
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
06.08.2019 - 08.06.2020 #DATAMAZE / Datové bludiště (Vítejte v datovém světě! Projekt #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem.) Út-zavřeno
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
11.09.2019 - 28.10.2019 Cloud 69 (v roce 1994 spustila jedna z největších telekomunikačních společností na světě první online úložiště pojmenované jako CLOUD. Ve stejném roce si tři spolužáci z fakulty architektury  ČVUT založili vlastní ateliér A69. Začali odvíjet nekonečné kilometry skicovacího papíru s mračnem nápadů, konceptů, schémat, stavebních výkresů, náčrtů detailů, skic. Desítky realizací se už 25 let vynořují z mraku, který voní pastelkami, tužkou a giocondami, šustí v průvanu a zmuchlaný křupe pod nohama jako čerstvě napadaný sníh) /zavřeno po/
Galerie 35 ve Francouzském kulturním institutu
Štěpánská 35, Praha 1
12.09.2019 - 25.10.2019 Sibylle Bergemann -  fotografie (Ne-zavřeno)
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
13.09.2019 - 20.01.2020 Petr Sís - O létání a jiných snech / U příležitosti 30. výročí sametové revoluce se výstava zaměřuje především na zásadní aspekt tvorby mezinárodně uznávaného tvůrce Petra Síse, kterým je „vnitřní“ a „vnější“ svoboda. (Út-zavřeno)  
Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nábřeží 71, Litomyšl
15.09.2019 - 23.11.2019 8. ročník Sympozium Lytomyšl / Stefan Burger, Katalin Deer, Habima Fuchs, Jitka Hnazlová, Sara Masuger, Ilona Ruegg, Kateřina Vincourová. Kurátoři výstavy Adam Budak, Lorenzo Benedetti
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
18.09.2019 - 17.11.2019 Tajemné světy Jaromíra Šofra / Podivuhodně nadčasové obrazy úzce navazující na meziválečnou a poválečnou surrealistickou tradici. Stejně překvapivá jako obrazy samotné je osobnost jejich autora, jednoho z nejproslulejších českých filmových tvůrců (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
19.09.2019 - 26.01.2020 Patrik Hábl - Vyhořelá krajina / Patrik Proško - Prorost / KRAJINA NOW!- kolektivní výstava (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
19.09.2019 - 03.11.2019 Krajina z obýváku - kolektivní výstava (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
19.09.2019 - 30.10.2019 Městská výstavní síň: Tomáš Hájek - Druhé nástupiště druhá kolej (Po-zavřeno)
Nová galerie
Balbínova 26, Praha 2
20.09.2019 - 24.10.2019 A History of Violence - Marek Nenutil Openmindz360 (Po-zavřeno)
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
28.09.2019 - 28.10.2019 Měsíc věží a rozhleden ČR 2019 / Již 8. ročníku Měsíce věží a rozhleden, což je projekt k prodloužení turistické sezóny, se účastní i NR. Otevřeno út - ne 10 – 18 hod. 
Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3
01.10.2019 - 31.10.2019 JAKUB KÖNIG - ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM / FOYER PALÁCE AKROPOLIS  
DEPO 2015 Plzeň
Presslova 14, Plzeň
02.10.2019 - 04.11.2019 Tváří v tvář / Putovní výstava velkoformátových portrétních fotografií dvanácti žen různého věku s rakovinou prsu. Fotograf Vladimír Kožíšek si pod záštitou neziskové organizace Mamma HELP klade za cíl zprostředkovat veřejnosti intenzivní vizuální zážitek, změnit pohled na rakovinu prsu a na lidi s touto diagnózou.
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
02.10.2019 - 03.11.2019 Jan Samec - Nejen malba / Výstava karlovarského malíře představuje výběr děl z posledních přibližně pěti let. Autor však nevystavuje jen závěsné obrazy v tradičním pojetí, ale má tendenci do své malby vtáhnout diváka, proto instaluje i nenapnutá plátna do prostoru a na zem galerie. (Po-zavřeno)
Punkrokokový ateliér NIC NENÍ MOC!
Ke Krči 16, Praha 4 - Braník
02.10.2019 - 31.10.2019 Pavlína Pecko - Proprietníky / upcyklovaná mozaika
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
03.10.2019 - 24.11.2019 LUKÁŠ MUSIL – AZAJTÓKZÁRÓDNAK / Villa Pellé patří čárám a archetypům v nejnovějších dílech výtvarníka Lukáše Musila.Pod názvem Azajtókzáródnak! (z maďarského: “Kérem vigyázzanak, Az ajtók záródnak!” – Pozor, dveře se zavírají!). Představí nejnovější tvorbou z posledních čtyř let výtvarník Lukáš Musil. Tématem bude zejména linka a čára a s nimi související archetypy. Tedy základní elementy Musilovy tvorby už od momentu, kdy se chopil jemných tatérských nástrojů a i později poté, co vzal do ruky štětec a v roce 2012 definitivně vyměnil lidské tělo za plátno… (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Dům fotografie
Revoluční 1006/5, Praha 1
03.10.2019 - 12.01.2020 J/P/K Jasanský Polák Karny / Známý fotografický tandem Lukáš Jasanský (1965) a Martin Polák (1966) představuje poprvé v prostorách Domu fotografie svůj nový výstavní projekt J/P/K Jasanský Polák Karny. Iniciačním momentem vzniku cyklu Lukáše Jasanského a Martina Poláka J/P/K Jasanský Po-lák Karny byla příležitostná návštěva Białystoku, při které si oba fotografové pro sebe objevili Karného muzeum. Ve svém cyklu pak zachytili díla pocházející ze sbírek polského muzea vě-novaného celoživotní tvorbě Alfonse Karného (1901–1989). Kurátorka Olga Malá (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
03.10.2019 - 01.03.2020 Květa Pacovská – Utíkejte na konec / Kurátor Hana Larvová / Po retrospektivě konceptuální umělkyně Květy Pacovské v Městské knihovně obracíme tentokráte pozornost na téměř neznámou, o to však důležitější část její tvorby, ve které se v 60. a na počátku 70. let paralelně s pracemi pro knihu věnovala volné grafice a objektům z papíru a kovu. Této oblasti nebyla doposud věnována náležitá pozornost, a pro příznivce jejího díla bude do značné míry překvapující. Přitom právě v této rané tvorbě jsou zformulována základní východiska, ze kterých celé mimořádné a mnohavrstevnaté dílo Květy Pacovské, zahrnující nejen autorské knihy a ilustrace, ale také obrazy, sochařské objekty a kresby, vychází. (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
03.10.2019 - 17.11.2019 Start up: Apart – Surface Depression and the Emergence of New Habitants /Kurátor Jakub Král/ I přesto, že od 70. let procházíme cyklickými obdobími různých krizí pozdního kapitalismu, zdá se, že průmyslová modernita ještě není zcela vyčerpána. Tam, kde historicky nejcitlivěji dochází k jejímu otřesu, zároveň vzniká nový druh požitku z technologického determinismu. Slovenský kolektiv Apart nás skrze slastný komoditní fetiš nechá drasticky nahlédnout do našeho vědomí uprostřed období současné environmentální tragédie. (Po-zavřeno)
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
03.10.2019 - 09.02.2020 Jakub König - Zvíře jménem Podzim / Ivana Zochová – HPONI / Petra Malinová – Zemitě (Po-zavřeno)
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
04.10.2019 - 02.12.2019 Russia. Timeless. /Výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska, počínaje klasiky kdysi neoficiálního umění a konče autory, kteří svým dílem vyjadřují pocity generace, jež za současného režimu prožila téměř celý svůj život. (Út-zavřeno)
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
08.10.2019 - 31.12.2019 Navzdory - česká architektura 1969-2019 (výstava prezentující českou architekturu v rozmezí let 1969 až 2019 a její aktéry vymezující se totalitě duchovní i komerční. Pohled na dějiny 50 let české architektury z hlediska morální konzistence tvůrců;  svoboda architektonické tvorby, obrana veřejného prostoru, neoficiální struktury a výjimečné počiny (výstavy, workshopy, happeningy apod.). Kromě představení osobností a událostí bude kladen důraz i na dobovou situaci, souvislosti historické, politické a umělecké a vývoj událostí či jednotlivých institucí a organizací a uskupení) /zavřeno v po/
DEPO 2015 Plzeň
Presslova 14, Plzeň
09.10.2019 - 03.11.2019 Petr Jáchym - Synergie / Zahleďte se do abstraktních obrazů Petra Jáchyma a dejte prostor nekonvenčnímu vnímání s hlubším významem, než je běžný pohled na svět. Díky rozšířenému poznání se dostanete k tomu, co vás nevědomě utváří.  
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
10.10.2019 - 01.11.2019 Oto Hudec
ATRIUM na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3 - ŽIžkov
11.10.2019 - 10.11.2019 Jiří Matějů - THE ILLUSION OF RANDOMNESS / ILUZE NÁHODY / Výstava v Galerii Atrium představí soubor autorových obrazů, který spojuje tematizace „náhody“, respektive „nahodilosti“ v rámci lidského myšlení či vědomí. Kurátor výstavy Petr Vaňous
Galerie Entrance
Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov, 169 01
14.10.2019 - 01.12.2019 Petra Leláková a Lorenzo Kamerlengo /kurátorka: Tereza Jindrová/ (Po-St - zavřeno)
DEPO 2015 Plzeň
Presslova 14, Plzeň
18.10.2019 - 10.11.2019 Realita kybersvěta / Výstava se věnuje tomu, co děti láká na virtuálním světě a jak využívat výhody kybersvěta a zároveň se vyhnout jeho rizikům. Součástí výstavy budou retro komunikační technologie a také další přístroje. K výstavě je připravený bohatý doprovodný program.
Galerie AVU
U Akademie 4, Praha 7
21.10.2019 - 17.12.2019 220 let AVU 1799-2019 / Do projektu oslav AVU 220 je zahrnuta konkrétní spolupráce s mnoha subjekty v domovské městské čtvrti Prahy 7, jakými jsou například Bio Oko, La Fabrika, Kulturní dům Domovina, Studio Hrdinů, stadion Sparty a všechny spřátelené galerie a další instituce, které v průběhu oslav budou svým programem propojeny s našimi studenty či absolventy. Mezi spolupracující instituce patří i Národní knihovna ČR, v jejíž prostorách Klementina sídlila původní kreslířská škola a kde uspořádáme jednu z výstav. Představíme  osobností z historie a současnosti AVU. Dále propojíme oslavy výročí AVU 220 s výročím 30 let od revoluce společným výstavním projektem s AMU a UMPRUM koncipovaným pro více jak 60 citylightů po celé Praze.
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
22.10.2019 - 22.11.2019 Marie Tomanová - Young American/ Výstava fotografií české fotografky žijící dlouhodobě v New Yorku. Kurátor: Tomas Beachdel + David Bartoš - Obraz Rodiny/Videoinstalace 6 synchronních video-portrétů, znázorňující jednotlivé členy určité rodiny a doplněné o postupně putující audio popis vyobrazených z pohledů jejich známých a kolegů. Kurátor: Barbora Ciprová + Robert Palúch - Podprahové souvislosti/V Palúchově tvorbě se mísí DIY postupy se sochařskou profesionalitou a vysokou úrovní zpracování. Hybridní povaha díla oscilujícího mezi objektem a figurací, specifický sochařský humor i řemeslná svrchovanost činí z Palúcha nezaměnitelného autora (Po-zavřeno)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
22.10.2019 - 15.12.2019 Jedinečné vstupy IV./ Projekt francouzského Atelieru W, který se rozhodl výstavu koncipovat za naprosté absence uměleckého ega jako jedno kolektivní dílo. Celá výstava je výsledkem měsíční rezidence. Sylvain Azam, Ana Braga, Fanny Chalot, Judith Espinas, Céline Notheux, Catherine Radosa, Clémént Roche, Giuliana Zefferi, Sophie Lamm, Yanick Langlois (Po-zavřeno)
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
23.10.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
MeetFactory
Na Sklárně 15, Praha 5
23.10.2019 19h - komentovaná prohlídka výstavy Laterna magika: Paměť experimentu s Lucií Česálkovou a Kateřinou Svatoňovou
Americké centrum
Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
23.10.2019 18-19,30 - Věda fotogenická 2019 / Vstupte do světa vědy prostřednictvím čočky fotoaparátu! Putovní výstava představuje nejlepší fotografie šestého ročníku stejnojmenné soutěže, které vytvořili vědci a vědkyně Akademie věd České republiky. Dokazují jimi, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale umí být také krásná, a navíc fotogenická. Výstava poukazuje na umělecký a estetický rozměr vědecké práce, ke kterému může badatele ať už přímo či oklikami dovést. Všechny fotografie si můžete prohlédnout na www.vedafotogenicka.cz, kde také najdete veškeré informace o soutěži. Výstava v Americkém centru trvá od 15. do 24. října 2019.
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
23.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
23.10.2019 18,30-19,30 - Komentovaná prohlídka výstavy Milan Grygar: 2019 s kurátorem Michalem Novotným
Galerie FOTOGRAFIC
Stříbrná 2, Praha 1
23.10.2019 19h - vernisáž výstavy TOMÁŠ POSPĚCHČEŠSTVÍ / CZECHNESS + DJ Filip Radio 1
Galerie AVU
U Akademie 4, Praha 7
23.10.2019 - 01.11.2019 Posledních 30 let emancipace (podruhé) | AVU 220 / Druhá výstava z trojdílného cyklu kurátora Borise Ondreičky, která proběhne v prostorách GAVU. Výběr protagonistek a protagonistů je založený na dění po roce 1989 a představuje esenci vývoje umění na pozadí 30 let porevoluční historie AVU. Mezi vystavujícími jsou například Veronika Bromova, Kateřina Vincourová, Petr Lysáček, Pavla Scerankova, Anezka Hoskova, Martin Gerboc, Aleš Čermák, David Fesl, Sláva Sobotovičová, Matyáš Chochola, Filip Turek - visual artist a další. K výstavám třídílný katalog graficky zpracovala Adéla Svobodová, fotografoval Jiri Thyn.
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
24.10.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
24.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
24.10.2019 Moving Image Department #11: IMAGE (of) SILENCE
TRAFO Gallery
Hala 14 - Pražská tržnice, Praha 7 - Holešovice
24.10.2019 19h - vernisáž výstavy Zdeněk Trs - Popelavý svit
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
24.10.2019 18h - komentovaná prohlídka výstavy Young American s autorkou Marií Tomanovou
Museum MONTANELLI
Nerudova 13, Praha 1
24.10.2019 - 23.02.2020 Belle Shafir & Cornelia Renz - Legenda in Memoriam / Jedním z hlavních témat projektu Legenda in Memoriam je studie zpracování kolektivního i individuálního traumatu pomocí umění. Výstava se zabývá historií, kulturními a osobními zkušenostmi dvou umělkyň z Izraele: Belle Shafir a Cornelie Renz. Vliv německých dějin na jejich osobnost a způsob, jakým se v jejich současném umění odrážejí jejich vzpomínky je proces, který řídí umělecký směr každé z nich. Projekt zkoumá a přibližuje nejen základní prvky v práci se vzpomínkami a jejich zpracováním, ale i celý proces traumatu, reflexe a uzdravení. (Po-zavřeno)
Galerie FOTOGRAFIC
Stříbrná 2, Praha 1
24.10.2019 - 24.11.2019 TOMÁŠ POSPĚCH - ČEŠSTVÍ / CZECHNESS („Češství je něco, o čem každý mluví, ale málokdo dokáže slovně postihnout. Když je fotografujete, čím více ostříte, tím více mizí před očima.“ Tomáš Pospěch. Vizuálnímu ohledávání fenoménu češství se Tomáš Pospěch nepřímo věnoval již v souborech Majitelé hradů, Šumperák či Bezúčelná procházka. Dlouhodobý zájem o zachycení efemérní podstaty českého sebeurčení vyeskaloval v obsáhlý samostatný projekt. Češství vznikalo v letech 2001–2011 jako průběžně doplňovaný soubor sta fotografií, které nesou vizuální znaky chara-kterizující český národ. (Po-zavřeno)
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
25.10.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
25.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
25.10.2019 Josef Bolf: Tušení stínu
TRAFO Gallery
Hala 14 - Pražská tržnice, Praha 7 - Holešovice
25.10.2019 - 24.11.2019 Zdeněk Trs - Popelavý svit / Obrazy malíře Zdeňka Trse tentokrát soustředí svou pozornost na abstraktum všech abstrakt – kosmos. Opírá se přitom o přísnou geometrickou konstrukci, reprezentující základní matematické a fyzikální poměry mezi jednotlivými entitami. Bez této opory by se jednalo o neřešitelný problém, pouhou nahodilou spleť vztahů a proměnných, chaos exprese a sebeprojekce. Takto také kosmos dostává svému jménu – je ve své celistvosti krásným, zůstává však přitom všem bytostně lidským. Je to nakonec obraz, malba, s čím máme co do činění, nejvyšší projev lidské kreativity – a zároveň doklad její křehkosti. (Po, Út-zavřeno)
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
26.10.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
26.10.2019 16h - Vernisáž výstavy Jiří Trnka – V zahradách imaginace
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
26.10.2019 Milan Grygar: 2019
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
27.10.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
27.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
Klub KAŠTAN
Bělohorská 150, Praha 6
27.10.2019 Václav Müller & Petr Linhart - Dvojité vidění / Písně Petra Linharta ve fotografiích Václava Müllera
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
27.10.2019 Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
28.10.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
28.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
Národní galerie - klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17, Praha 1
28.10.2019 10-18h - Oslavy výročí vzniku Československa / Vstup zdarma do všech sbírkových expozic NGP a na doprovodné programy v rámci oslav výročí vzniku Československa
Studio PRÁM
Čerpadlová 536/4, Praha - Vysočany
28.10.2019 Hanna Råst (FIN): The mind seemed to grow giddy by looking so far into the abyss of time / Kurátorka: Šárka Koudelová
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
29.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
Národní galerie - Salmovský palác
Hradčanské náměstí 2, Praha 1
29.10.2019 Salm Modern #1: Možnosti dialogu
Studio PRÁM
Čerpadlová 536/4, Praha - Vysočany
29.10.2019 Hanna Råst (FIN): The mind seemed to grow giddy by looking so far into the abyss of time / Kurátorka: Šárka Koudelová
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
30.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
30.10.2019 18-20h - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY AZAJTÓKZÁRODNÁK S KURÁTORKOU ALENOU BARTKOVOU
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
30.10.2019 18,30 - 20h - Fresh Eye: Obraz versus perspektiva / Přednáškový a diskuzní večer Národní galerie Praha a Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye.
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
31.10.2019 19,30 - Stylové večery 2019 - Božský Amadé a Il Divino Boemo / Další koncert hudebního cyklu se smyčcovým orchestrem Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem. Motto večera: Repertoárové novinky z děl W. A. Mozarta a Josefa Myslivečka.
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
31.10.2019 swim x galerie ferdinanda baumanna: Jiří Mědílek - Evidence
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
31.10.2019 15h - GASK bez bariér: Komentovaná prohlídka ne/jen pro seniory: Velký třesk – Ateliér skla Petra Stanického a Jense Pfeifera s kurátorkou Veronikou Marešovou
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
31.10.2019 16,30-17,30 - Komentovaná prohlídka výstavy Josef Bolf: Tušení stínu / Komentovaná prohlídka výstavy Josef Bolf: Tušení stínu s historičkou umění Lenkou Brabcovou Kršiakovou
Nová galerie
Balbínova 26, Praha 2
31.10.2019 19h - slavnostní zahájení výstavy Jiná malba / skupinová výstava: Jiří Černický, Markéta Jáchimová, Lucie Svoboda Mičíková, Petr Písařík, Kryštof Strejc, Jakub Tomáš
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
01.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna
Mariánské náměstí 1, Praha 1
01.11.2019 - 16.02.2020 Bedřich Dlouhý - Moje gusto / Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (1932), spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), nazvaná Bedřich Dlouhý – Moje gusto, představí poprvé v retrospektivně zaměřeném rozsahu umělcovo dílo od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat hloubku Dlouhého tvůrčí imaginace, originalitu jeho netradičních přístupů, metod a experimentací překračujících dobové pojetí obrazu. Kurátorka Mahulena Nešlehová (Po-zavřeno)
Nová galerie
Balbínova 26, Praha 2
01.11.2019 - 05.12.2019 Jiná malba - skupinová výstava / Jiří Černický, Markéta Jáchimová, Lucie Svoboda Mičíková, Petr Písařík, Kryštof Strejc, Jakub Tomáš. Kurátorka: Barbora Ropková (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna
Mariánské náměstí 1, Praha 1
01.11.2019 - 16.02.2020 Bedřich Dlouhý -  Moje gusto / Výstava malíře Bedřicha Dlouhého (1932), spoluzakladatele legendární skupiny Šmidrové (1957), nazvaná Bedřich Dlouhý – Moje gusto, představí poprvé v retrospektivně zaměřeném rozsahu umělcovo dílo od roku 1956 do současnosti. Je koncipována tematicky, a to se záměrem ukázat hloubku Dlouhého tvůrčí imaginace, originalitu jeho netradičních přístupů, metod a experimentací překračujících dobové pojetí obrazu. Prostřednictvím vybraných děl, z nichž mnohá patří k neznámým a dosud nevystaveným, výstava uchopuje myšlenkovou bohatost umělcovy tvorby a alespoň ve zkratce nastiňuje její vývoj. (Po-zavřeno)
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
02.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Jízdárna Pražského hradu
U Prašného mostu 3, 118 00, Praha 1-Hradčany
02.11.2019 - 05.01.2020 Michael Rittstein – Ve vlnách / Retrospektivní výstava Michaela Rittsteina, která probíhá u příležitosti jeho 70. narozenin, představuje průřez jeho malířskou a kreslířskou tvorbou od roku 1974 až do současnosti. Otevřeno denně.
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
03.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
04.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
05.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
06.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
07.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
07.11.2019 - 06.12.2019 Štěpanková & Tischler
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
08.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
09.11.2019 Klára Doležalová - Hidden Secrets / Báseň o sněžné levitaci
Galerie Entrance
Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov, 169 01
11.12.2019 - 05.01.2020 Richard Nikl a Marta Riniker-Radich /kurátorka: Tereza Jindrová/ (Po-St - zavřeno)
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
12.12.2019 - 11.01.2020 Marta Fišerová