KULTURNÍ SERVIS
KULTURNÍ SERVIS - Galerie
Galerie datum rozšířený popis
Galerie hlavního města Prahy - Bílkova vila
Mickiewiczova 1, Praha 6
12.05.2019 - 29.11.2020 Ateliér Františka Bílka (dlouhodobá expozice) / Ateliérovou vilu na pražských Hradčanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života a tvorby. (Po-zavřeno)
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
14.02.2020 - 17.08.2020 GALEGION - Utopie v architektuře / Architekt roku 2018 Petr Hájek spolu se svými studenty představuje několik projektů a vizí města budoucnosti.(Út-zavřeno)
DEPO 2015 Plzeň
Presslova 14, Plzeň
11.05.2020 - 22.12.2020 GÓÓÓL: Hrdinové české kopané / Zážitková výstava pro celou rodinu spojuje největší příběhy české kopané s velkým hřištěm, kde se děti učí především týmové spolupráci a férové hře. Prožijte příběh začínající na plácku za městem a končící na novodobém stadionu. GÓÓÓL je výstava, která baví holky i kluky
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
11.05.2020 - 31.12.2020 Neviditelná výstava / Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké výzvy nevidomí lidé každý den zvládají. Máte odvahu do toho jít a zjistit, jak si ve tmě povedete vy? Neviditelná výstava přináší jedinečný interaktivní koncept expozice. Pohybovat se budete ve speciálních zatemněných místnostech, kde se i vy na chvíli stanete nevidomým.
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
11.05.2020 - 31.07.2020 expozice historie Nového Města v bývalém bytě věžníka na ochozu věže Novoměstské radnice (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
12.05.2020 - 12.07.2020 Lukáš Musil: K tomu se dostanem / Luboš Plný: Corpus Humanum /Jiří Kubový: Obrazy /Patrik Proško: Prorost / Petr Holeček: Zavři zvenku a vejdi znova (Po-zavřeno) Vstup zdarma.
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
12.05.2020 - 27.09.2020 Rudolf Sikora, Vladimír Havlík: Sníh kámen hvězda strom / Společná výstava Rudolfa Sikory a Vladimíra Havlíka se stane prostorem pro konfrontaci jed-noho světonázoru, ke kterému lze dojít dvěma různými cestami. Zatímco se Sikorova objekti-vizační strategie dotýká pozice jednotlivce v kosmu, Vladimír Havlík se oproti tomu obrací k pospolitým vztahům budovaným na základě nonspektakulárních gest. Oběma umělcům jsou společná témata vztahu člověka k přírodě, k sobě navzájem, k odpovědnosti a intimnímu vzta-hu ke světu a kosmu, stejně jako budování utopického přesahu ve snaze vymezit naše přemýš-lení o současnosti směrem ke kýžené budoucnosti. (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Zámek Troja
U Trojského zámku 1, Praha 7-Troja
12.05.2020 - 01.11.2020 Jan Kovářík: Colorbond /Kurátorka: Magdalena Juříková/ V rámci sochařských vizitek na zámku v Troji jsme tentokrát sáhli po umělci mladší střednígenerace, autorovi barevných soch s biologickým rodokmenem. Sám o nich mluví jako o „podhoubí“, narůstající buněčné hmotě. Používá všechny druhy moderních akrylátů a jejich derivací, aby jeho objekty co nejplynuleji expandovaly do prostoru. Jejich povrch však pokrývá zcela klasickou metodou – trpělivě tečkuje svá rozměrná díla štětečkem, aby iluze vibrujícího povrchu byla co nejdokonalejší. Jednou z výzev bude jako každoročně také vytvoření speciálního díla pro kašnu v průčelí zámku.  + Kamenné poklady pražských zahrad /Kurátorka Marie Foltýnová/ (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
12.05.2020 - 29.11.2020 Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci / Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propoju-jícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Pro-hlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Bílkova vila
Mickiewiczova 1, Praha 6
12.05.2020 - 29.11.2020 Grafická dílna Františka Bílka / Komorní expozice představuje výběr z dřevorytových štočků a jejich grafických otisků z let 1902–1931 a linoryt Básník v přírodě z roku 1906. Doplňují je unikátní dochované kovové matrice k ilustracím Březinovy sbírky básní Ruce z roku 1901. Ty jsou jedinečným příkladem provázanosti jeho celoživotní tvorby s literaturou. (Po-zavřeno)
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice n. L.
14.05.2020 - 23.08.2020 Tomáš Polcar - Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar / výstava bude opět zpřístupněna nejen v galerii, ale také v bývalém augustiniánském klášteře (Po-zavřeno)
MeetFactory
Na Sklárně 15, Praha 5
25.05.2020 - 16.08.2020 Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs / vystavující: Melanie Bonajo (NL), Jakub Jansa (CZ), Priscilla Telmont & Vincent Moon (FR) kurátorka: Tereza Jindrová / Téma spirituality nabízí nepochybně nespočetné množství interpretací, na výstavě však bude uchopeno prostřednictvím radikální redukce a schematizace: představena budou pouze tři díla, která pojímají víru a duchovní prožitek z odlišných a přesto propojených perspektiv. Vstup zdarma
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
27.05.2020 - 12.10.2020 Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein - ULTRASUPERNATURAL / Výstava je vyústěním více než dvacet let trvajícího projektu umělecké dvojice Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina, kteří spojili své osudy s posledním domorodým papuánským kmenem Yali Mek. Od roku 1997 uskutečnili celkem 11 výprav do vzdálených oblastí Západní Papuy a Papuy Nové Guineje, kde zkoumali místní domorodé kmeny a jejich kulturu (Po, Út - zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
29.05.2020 - 12.07.2020 PETR HOLEČEK - Zavři zvenku a vejdi znova / Od abstraktního zobrazení se postupně přesunul k figurálnímu charakteru, který je pro něj typický dodnes. Jeho sochy se nachází často ve zlomovém momentu, ať již z pohledu lidského života, nebo z pohledu fyzického pohybu. Sochařský materiál a technologické postupy využívá ke zpracování svých osobitých představ, pocitů a myšlenek. Blízká je mu expresivní poloha, v níž často dominuje symbolický námět, a to aniž by autor tratil na hravosti a lehkosti své tvorby. kurátorka Barbora Ficková (Po-zavřeno) 
Arto.to galerie - Uhelný mlýn
Areál šroubáren 860, Libčice nad Vltavou, 252 66
31.05.2020 - 30.08.2020 Jitka a Květa Válovy - Z domácího archivu / Současný výběr z „domácího archivu“ tvoří živý příspěvek k jejich výtvarným úvahám a úsilí. Výstava v Uhelném mlýně sleduje soustředěné zkoumání svobodného života lidských a zvířecích bytostí, jehož vědomou součástí je ale i utrpení, hluboká empatie a smíření. V souboru zhruba třiceti děl od raných autoportrétů obou sester, skic a kreseb některých témat a kompozic, známých z jejich velkých pláten, přes studie květů orchidejí pro mozaiku, tvarově blízké skicám zvířecích těl na jatkách, až k jedné z posledních Jitčiných kreseb se potvrzuje zaujetí figurou, syrovostí, zranitelností a současně nezdolností existence, naprostá samozřejmost vlastního názoru a jeho celoživotního uskutečňování. Doprovodný program v červnu: 14h - středa, pátek, sobota a neděle  prohlídka výstavy, komentovaná prohlídka
Americké centrum
Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
01.06.2020 - 20.08.2020 13-16h - Obrázky osvobození – výstava / V květnu jsme si připomněli 75. výročí osvobození jihozápadních Čech americkou armádou od nacistické okupace a konce Druhé světové války. Připomeňte si s námi atmosféru květnových dní roku 1945 díky unikátním dobovým fotografiím zachycující situaci v různých městech jižních a západních Čech. Na stěnách Amerického centra budou viset až do 20. srpna
Americké centrum
Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
02.06.2020 - 20.08.2020 13-16h - Západní Čechy jako země smíření / Oblast na pomezí Čech a Německa byla v minulosti svědkem mnoha dramatických událostí. Po staletí tu žili Češi a Němci jako dobří sousedé. V devatenáctém století někteří z nich emigrovali do Spojených států, ale jejich potomci se stále hlásí ke svým kořenům. Ve dvacátém století se s nástupem nacismu staleté pouto přetrhlo. Nejprve vyhnali Němci Čechy a po konci Druhé světové války zase Češi odsunuli z daného prostoru Němce. V současnosti již oba národy opět našly k sobě cestu a řada německých občanů spolu s Čechy opravují a financují obnovu zchátralých památek nebo dokonce celých vesnic, jejichž obyvatelé museli odejít a vesnice zanikly. Na informačních panelech si budete moci prohlédnout, jak záběry Američanů, jejichž předkové žili v českoněmeckém pohraničí, tak také fotografie opravených památek a dalších projektů českoněmecké spolupráce. Jsou důkazem dodržování hodnot, které jsou společné na obou březích Atlantického oceánu – lidskost, morální integrita a mírová spolupráce mezi národy.
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
03.06.2020 - 31.12.2020 Raumplan a současná architektura / Online výstava věnovaná odkazu Adolfa Loose. Koncept Raumplanu v tvorbě architekta, jenž se narodil před 150 lety, ale i na současné architektuře Sou Fujimota, Atelieru Bow-Wow, Campa de Baezy a Pezo von Ellrichshausen Architects. Na www.gjf.cz. (Po-zavřeno)
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
03.06.2020 - 31.12.2020 Praguescape - Současná krajinářská architektura ve veřejném prostoru Prahy / Online výstava, dostupná také v knižní podobě jako cz-en průvodce, představuje výrazné krajinářské projekty realizované na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech. Nabízí dlouhý seznam míst, kde se lze za současné mimořádné situace spojené s pandemií bez obav odreagovat a načerpat síly. www.gjf.cz. (Po-zavřeno)
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
05.06.2020 - 25.07.2020 Pavla Melková, Miroslav Cikán - Architektura reciprocity / MCA atelier /„Neptejme se, jaká architektura je, ale především, co způsobuje.“ Každá nová architektura vstupující do stávajícího prostředí do něj něco přináší a zároveň si bere. Výstava je manifestem Architektury reciprocity a ukazuje přístup k tvorbě atelieru MCA, Miroslava Cikána a Pavly Melkové (Po-zavřeno)
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice n. L.
09.06.2020 - 23.08.2020 Monika Žáková - Ozvěny fragility (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Dům u Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
12.06.2020 - 18.10.2020 Antonín Kratochvíl / Retrospektivní výstava českého fotografa Antonína Kratochvíla představuje průřez vysoce expresivní, sugestivní fotografickou tvorbou jednoho z nejvýraznějších a nejvýznamnějších světových fotografů sociálního dokumentu a fotožurnalismu o povaze současné lidské společnosti. Působí na emoce, zneklidňuje, transformuje s rafinovanými účinky a přesně dávkuje cílenou rezonanci labyrintu podob lidskosti i její odvrácené tváře. Kurátorka: Pavlína Vogelová (Po-zavřeno)
TRAFO Gallery
Hala 14 - Pražská tržnice, Praha 7 - Holešovice
12.06.2020 - 19.07.2020 RE FORM - výstava16 sochařů, kde se potkávají dvě generace umělců - Eliáš Dolejší, Pavla Dundálková, Ondřej Filípek, Matouš Háša, Jan Hendrych, Anna Hulačová, Kryštof Kaplan, Pavlína Kvita, Miriam Kaminská, Martin Malý, Vojtěch Míča, Aleš Novák, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Martin Skalický a Jindřich Zeithamml. Výstava bude nejen v prostorách Haly 14, ale i v areálu tržnice (Po, Út - zavřeno)
Klub ÚJEZD
Újezd 18, Praha 1
19.06.2020 - 17.07.2020 Jan Turek - Rám z chaosu
Klub Swim
Štěpánská 36, Praha, 110 00
20.06.2020 - 14.07.2020 Galerie Ferdinanda Baumanna & Swim: Benjemin Tejero - Is real /Francouzský umělec Benjamin Tejero (1990) pozoruje svět okolo sebe a snaží se ho ve své práci zaznamenat pro diváka pochopitelným grafickým jazykem. Výstava Is real zachycuje pod dojmem osobních zkušeností umělce, jak funguje Izraelský stát vzhledem k lidem z LGBT+ komunity
Galerie hlavního města Prahy - Dům fotografie
Revoluční 1006/5, Praha 1
23.06.2020 - 27.09.2020 Josef Sudek - Fešandy z Šuplíku. Sudek a sochy / Josef Sudek (1896–1976) zasvětil významnou část své profesionální kariéry fotografování uměleckých děl. Sudek s oblibou gotickým Madonám a světicím říkal „fešandy“ a rád sochy fotografoval i „pro sebe“. Vedle ikonických fotografií ze sv. Víta nebo ze „zahrádky paní sochařové“ vý-stava představí snímky fotografované pro sochaře, umělecké spolky a nakladatele, uložené doposud v kartotéčních „šuplících“ ve fototéce Ústavu dějin umění, ale i dobové reprodukce v knihách a časopisech. Kurátorky: Hana Buddeus, Katarína Mašterová (Po-zavřeno)
Galerie Muzea berounské keramiky
Zámečnická 14, Beroun – Centrum
26.06.2020 - 23.08.2020 Pavlína Pecko - Mozaiky
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
28.06.2020 - 23.07.2020 David Helán, Martin Vlček, Lucie Nováčková, Aleš Zapletal, Alexandra Naušová  - Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho / Výstava předkládá možné způsoby uchopení, interpretace, dezinterpretace i parodování filosofických tezí a uvažování. Ironický název výstavy odkazuje k nadměrnému užívání odkazů a citací teoretických textů, které využívají kurátoři i umělci ke kontextualizaci uměleckých děl. Kurátorka: Barbora Hájková /The White Room/ + Filip Dvořák, Martin Kolarov - Age of no heroes/  Autoři poučeni barokní estetikou, která vytváří iluzi pohybu a měkkosti pevných materiálů, znehybňují drapérii, jež zůstala jako jediný a zkamenělý atribut hrdinství. Projekt odkazuje k tématu Labutí písně – a stesku po mizející vznešenosti – hrdinů, ideálů /Pragovka Gallery Pop-Up/ + Valerie Habsburg, Anna Bochková – Erinnerungsinseln / Výstavní projekt dvou   vídeňských umělkyň pracuje s hmotou prostoru s cílem vytvořit hravou, divadelní atmosféru. Na výstavě bude možné sledovat jednotlivá díla, jak se prolínají a navzájem spolu komunikují, jak materiálově, tak obsahově /Pragovka Gallery Entry/ (Po-zavřeno)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
28.06.2020 - 27.08.2020 Nostalgie jako avantgarda: Adam Kašpar, Vilma Brzezinová, Alžběta Josefy, Julia Koudela Hansen Löve, Ondřej Maleček, Matěj Kolář/ Výstava představuje šest umělců mladé a nastupující střední generace, které spojuje jejich přístup k vyjadřování přirozeně vycházející z reflexe žité reality a jejich vnitřního prožívání. Kurátorka: Hana Šauerová /Pragovka Gallery Rear/ (Po-zavřeno)
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
29.06.2020 - 02.08.2020 Max Vajt – Ep.3 // Up In The Sky – Make It Come Back
Arto.to galerie - Uhelný mlýn
Areál šroubáren 860, Libčice nad Vltavou, 252 66
01.07.2020 - 30.08.2020 Jitka a Květa Válovy - Z domácího archivu / Současný výběr z „domácího archivu“ tvoří živý příspěvek k jejich výtvarným úvahám a úsilí. Výstava v Uhelném mlýně sleduje soustředěné zkoumání svobodného života lidských a zvířecích bytostí, jehož vědomou součástí je ale i utrpení, hluboká empatie a smíření. V souboru zhruba třiceti děl od raných autoportrétů obou sester, skic a kreseb některých témat a kompozic, známých z jejich velkých pláten, přes studie květů orchidejí pro mozaiku, tvarově blízké skicám zvířecích těl na jatkách, až k jedné z posledních Jitčiných kreseb se potvrzuje zaujetí figurou, syrovostí, zranitelností a současně nezdolností existence, naprostá samozřejmost vlastního názoru a jeho celoživotního uskutečňování. (Po-čt zavřeno)
DEPO 2015 Plzeň
Presslova 14, Plzeň
02.07.2020 - 23.08.2020 BLIK BLIK - Digitální hřiště / Posviťte si na festival světla a umění BLIK BLIK v novém kabátě. Digitální hřiště přináší to nejlepší ze současného audiovizuálního umění, které vám přiblíží hravou a zábavnou formou. Interaktivní světelné instalace si užijí děti i dospělí. (Otevřeno denně)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
03.07.2020 - 23.07.2020 Filip Dvořák, Martin Kolarov - Age of no heroes / Autoři poučeni barokní estetikou, která vytváří iluzi pohybu a měkkosti pevných materiálů, znehybňují drapérii, jež zůstala jako jediný a zkamenělý atribut hrdinství. Projekt odkazuje k tématu Labutí písně – a stesku po mizející vznešenosti – hrdinů, ideálů (Po-zavřeno)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
03.07.2020 - 23.07.2020 Valerie Habsburg, Anna Bochková - Erinnerungsinseln / Výstavní projekt dvou   vídeňských umělkyň pracuje s hmotou prostoru s cílem vytvořit hravou, divadelní atmosféru. Na výstavě bude možné sledovat jednotlivá díla, jak se prolínají a navzájem spolu komunikují, jak materiálově, tak obsahově (Po-zavřeno)
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
03.07.2020 - 14.07.2020 IVAN KLYMENKO - Mé vize / Barvy mé duše / Praha mýma očima / Výstava obrazů Ivana Klymenka se skládá ze tří cyklů. Každý představuje svébytnou sérii obrazů. Na výstavě umělec představuje veřejnosti vůbec poprvé svou tvorbu ve velkém rozsahu, divák si může prohlédnout jak realistické, tak abstraktní autorovy obrazy. Ivanovým cílem však není pouze vystavit co nejvíce obrazů, nýbrž ukázat divákovi šíři své duše, šíři své tvorby. (Po-zavřeno)
Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nábřeží 71, Litomyšl
07.07.2020 - 29.08.2020 Antonín Střížek  -  Zdánlivá lehkost / Zdánlivá lehkost a elegance Střížkových pláten v sobě ve skutečnosti skrývá závažnost, s jakou k nám tyto obrazy promlouvají. Nevládne v nich někdejší romantické přesvědčení, že umění přetváří svět a mění životy lidí a smysl jejich existence. Jedná se post-romantickou malbu, která vychází ze schopnosti malíře sdílet s divákem individuální zkušenost materiálního světa předmětů a věcí, kterými jsme každý den obklopováni, ale jejichž obraz dokáže náhle rozkrýt hlubší pravdu této každodennosti.
Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
08.07.2020 - 23.08.2020 Effort - skupinová výstava / Phoebe Berglund (USA), Veronika Čechmánková (CZ), Agnieszka Mastalerz (PL) a Michal Szaranowicz (PL) / Kurátor: Viktor Čec. Druhá část projektu věnovaného roli tělesného pohybu, tance a choreografie v současném umění, směřuje k otázce fyzického úsilí a aktu práce. Vůle a energie k pohybu není na poli lidského těla spojena jen s řadou funkčních mechanismů a naplňováním ideálu efektivity, ale je také územím výsostně politickým, místem kontroly i vzepření se, fyzikálních důsledků i jejich symbolického vyznění. (Po-zavřeno)
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
10.07.2020 Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces / Výstava Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce regionu a metropole, přechod od tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím.
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
10.07.2020 - 23.08.2020 JAZ - OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE / Slavné české bitvy - výstava nejen k výročí bitvy na Bílé hoře / Jazovy Opráski sčeskí historije jsou komiks oplývající vycizelovanou hrou s češtinou, která na první dojem působí jako brutální soustava překlepů a hrubých chyb. Tento pocit však záhy zmizí a vyloupne se detailně promyšlený koncept. Zdánlivě podivné příběhy jsou dílem autora, který zůstává v anonymitě, ale není amatér. Hravé a vtipné dílo je však postaveno na kvalitním odborném fundamentu, který vychází často z velmi vzácných originálů historického ústavu, kde Jaz působí (Po-zavřeno)
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
10.07.2020 - 28.09.2020 Ivana Lomová - Ve městě / Hyperrealistické malby Ivany Lomové jsou jakýmisi depešemi mizející Prahy - nachází ulice a domy, pasáže, parky, chodby úřadů a čekárny nemocnic, do kterých se otiskly osobní příběhy tehdejších Pražanů. (Út-zavřeno)
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
10.07.2020 - 23.08.2020 Julius Reichel & NAMOR YNROBYV - BRRRAIN FREEZE !! Nový Impresionismus / Během nedobrovolného globálního „blackoutu“ se na několik měsíců zastavil svět. V reflexi uměleckého soustředění může být takový výpadek vítaným tvůrčím impulsem. Dvojice malířů Julius Reichel a Roman Výborný dokáže rychle reagovat nejen na současné politicko-společenské dění, ale většinou je jejich malířské dílo navzdory aktualitám progresivní v neustálém střídání forem a stejně jako na sebe, klade vysoké nároky i na diváky.  Kurátor: Patrik Šimon (Po-zavřeno)
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
11.07.2020 Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal / Jak název současné výstavy napovídá, nejedná se o reprízu, ale spíše o přehodnocení jejích ozvěn z enigmatického italského města v české metropoli. Výstava Bývalé nejisté tušené, která je zde znovu nainstalovaná v interiéru opisujícím velikost benátského pavilonu, byla původně koncipovaná v reakci na architekturu budovy včetně nového díla inspirovaného jeho fasádou.
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
12.07.2020 Grafický kabinet / Sbírka grafiky a kresby Národní galerie Praha náleží mezi první desítku největších a nejvýznamnějších grafických sbírek v Evropě. Svým počtem kolem 450 tisíc grafik a kreseb a zlomků iluminovaných rukopisů od středověku do současnosti je největší sbírkou Národní galerie.
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
13.07.2020 10h, 17,30 - Komentované prohlídky pražské Novoměstské radnice
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
13.07.2020 10h, 17,30 - - Komentované prohlídky Novoměstské radnice
MeetFactory
Na Sklárně 15, Praha 5
13.07.2020 13h - zahájení výstavy Evy Jaroňové TOO HOT
MeetFactory
Na Sklárně 15, Praha 5
13.07.2020 - 29.08.2020 GALERIE KOSTKA: Eva Jaroňová – TOO HOT / „Když už je takové horko, že musíš pokropit zahrádku vlastní krví." Výstava kreseb a tisků Evy Jaroňové (*1984) představí výjevy plné černého humoru a sarkastických komentářů současné doby v překvapivých kulisách dvojice architektů Heinich & Stibitz / kurátorka: Eva Riebová
Národní galerie - Schwarzenberský palác
Hradčanské náměstí 2, Praha 1
14.07.2020 Staří mistři / Expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci představuje výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění. Její základní časový rámec tvoří období od 16. do 18. století vycházející z retrospektivního pohledu na předrenesanční tendence v umění gotiky a antická díla jako inspirační podnět pro renesanční a barokní umění.
ROCK CAFÉ
Národní 20, Praha 1
14.07.2020 19h - Vernisáž výstavy: Wona Wena (Vendula Veselá)
MeetFactory
Na Sklárně 15, Praha 5
14.07.2020 - 29.08.2020 GALERIE KOSTKA: Eva Jaroňová - TOO HOT / Výběr starších i nových kreseb a tisků představí výjevy plné černého humoru a sarkastických komentářů současné doby. Malby a kresby působí jako záznamníky hrozivých snů, jejichž ústřední postavou je velmi často malá dívka, požíraná hady, ptáky či netopýry. Postupem času se k ní přidávají další dívky, objevují se lidé s oběma pohlavími (anebo s žádným), zvířata, rostliny…Malby Evy Jaroňové jsou šťavnaté a lákavé na omak, i když trochu úlisné. Jsou jednoduše TOO HOT. kurátorka: Eva Riebová
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
15.07.2020 Kurt Gebauer / Výstava je zatím nejuceleněji představeným souborem prací sochaře-malíře, který celý život soustředěně rozvíjí, střídá a vrací se k několika překrývajícím se technikám a tématům.
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
16.07.2020 18h - Dolce Far niente/ Komentované prohlídky výstav, projekce - Lenka Hamerlová: Jak na tebe + 76 min., žánr: dokument, ČR, 2019, začátek po setmění
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
17.07.2020 1918–1938: První republika / Sbírková expozice 1918–1938: První republika vznikla ke 100. výročí vzniku Československé republiky a představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918–1938.
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
18.07.2020 NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
21.07.2020 Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
21.07.2020 19h - Vojta Violinist - koncert "Pojďme to vytančit" / World music v kapele o jednom členu vás roztančí i dojme. Prostřednictvím Vojtovy hudby můžete vnímat hory, řeky, vzdálené cesty i letícího sokola nad lesem... Používá looper a hraje na mnoho hudebních nástrojů, jako jsou didgeridoo, buzuki, bansuri flétna, cajon a další perkuse. Nástroj, který je téměř součástí jeho těla, jsou housle
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
22.07.2020 18-19,30 - Komentovaná prohlídka výstavy BRRRAIN FREEZE !! / Autoři výstavy společně s kurátorem a sběratelem Patrikem Šimonem se ujmou komentované prohlídky. Jak vznikla jejich umělecká spolupráce? Kde čerpají inspiraci a co je baví? Jaká jsou východiska jejich výstavy a kam ještě se dá posunout médium malby? Příležitost popovídat si o různorodých způsobech tvorby a vidění světa, seznámit se s umělci a jejich tvorbou dostanou i návštěvníci
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
22.07.2020 Otevřený depozitář Umění Asie / Po téměř desetiletém trvání expozice asijského umění v paláci Kinských se prezentace sbírek přesunula do jižního křídla prvního poschodí Veletržního paláce, kde se představuje v takzvaném otevřeném depozitáři.
Holešovická Šachta
Bubenská 14, Praha 7, 170 00
22.07.2020 vernisáž výstavy Světlany Malinové, Matěje Martince a Matouše Fialy
Národní galerie - klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17, Praha 1
23.07.2020 Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
23.07.2020 18h - Dolce far niente: dernisáže dvou výstav/ Erinnerungsinseln: Valerie Habsburg, Anna Bochková, Age of no heroes: Filip Dvořák, Martin Kolarov + Letní kino: Viva video, video viva / scénář a režie: Adéla Komrzý, 85 min., žánr: dokument, ČR 2018, začátek po setmění
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
24.07.2020 NEBOURAT! Podoby brutalismu v Praze
Arto.to galerie - Uhelný mlýn
Areál šroubáren 860, Libčice nad Vltavou, 252 66
25.07.2020 16h - Komentovaná prohlídka výstavy Z domácího archivu s kurátorkou Marií Bermanovou, která celou výstavu ve spoluráci s Domem Válovek připravila a výběr vystavených prací sestavila.
Arto.to galerie - Uhelný mlýn
Areál šroubáren 860, Libčice nad Vltavou, 252 66
25.07.2020 16h - Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Marií Bergmanovou, která diváky provede výstavou kreseb a skic sester Válových, kterou pro arto.to galerii v Uhelném mlýně koncipovala
Národní galerie - Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
25.07.2020 Krása detailu, harmonie celku / Jedinečná sochařská expozice v zahradě Šternberského paláce se stane inspirací a místem tvůrčího setkání pro všechny ty, kdo si chtějí vyzkoušet akvarelovou malbu pod autorským vedením MgA. Marie Ladrové.
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
28.07.2020 1930–současnost: České moderní umění
Dejvická klubovna
ulice Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
28.07.2020 18h - vernisáž výstavy Ape of Space: Summertime Prime
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
29.07.2020 Kurt Gebauer / Výstava je zatím nejuceleněji představeným souborem prací sochaře-malíře, který celý život soustředěně rozvíjí, střídá a vrací se k několika překrývajícím se technikám a tématům.
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
29.07.2020 18h - Komentovaná prohlídka výstavy Ve městě s autorkou Ivanou Lomovou
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
30.07.2020 Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
31.07.2020 Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
Papírna Plzeň
Zahradní 173/2, Plzeň
03.08.2020 Výstava obrazů – Vladimír Váchal Známý cestovatel a milovník Persie nás provede svým pohledem na abstrakci.
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
06.08.2020 - 30.08.2020 Výstava výtvarného spolku Lughnasadh - JAK DUBOVÉ LISTÍ NA MORÁNÍ ŠUSTÍ aneb Náš posvátný háj, co jinde nemaj /  K vidění bude nově vzniklá sestava uměleckých děl členů a hostů keltského spolku, inspirovaných odkrýváním pozapomenutých keltských vrstev historie Karlova náměstí, spolu s bájí o cestě do neznáma (Po-zavřeno)
Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
20.08.2020 18h - Komentovaná prohlídka výstavy Effort s kurátorem Viktorem Čechem
Arto.to galerie - Uhelný mlýn
Areál šroubáren 860, Libčice nad Vltavou, 252 66
29.08.2020 16h - Komentovaná prohlídka výstavy Z domácího archivu s kurátorkou Marií Bermanovou, která celou výstavu ve spoluráci s Domem Válovek připravila a výběr vystavených prací sestavila.
Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
15.09.2020 18h - premiéra představení KND HAMU – Natálie Podešvová
Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
16.09.2020 - 30.09.2020 KND HAMU – Natálie Podešvová / Projekt pod pracovním názvem „Requiem pro ruce“ je fyzické divadelní představení propojené s prvky tance a vizuálních efektů. Zabývá se tabuizovanými tématy. Pracuje s poznatky o psychické rovině procesu záměrného sebepoškozování, o jeho příčinách a důsledcích. Divákovi předává intimní výpověď a možnost pochopit příčiny, tendence a nutkání k takovému chování. Výstavní termín v druhé polovině září je nově věnovaný vybranému studentskému projektu, který se pokouší zajímavým způsobem pracovat s galerijním prostorem a svým charakterem ukazuje jeho nové možnosti využití. V tomto konkrétním případě se jedná o bakalářskou práci studentky Katedry nonverbálního divadla HAMU, která prostor galerie využije pro všechny fáze přípravy a následného uvedení svého představení. Návštěvníci galerie, tedy budou moci kromě účastnění se na samotných performancích jako diváci, aktivně zažít prostor v jeho jiných funkcích a to ať jako zkušebnu nebo scénu čekající na aktéry svého dějství
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
05.10.2020 - 30.11.-1 10h, 17,30 - Komentované prohlídky pražské Novoměstské radnice /poslední pravidelná prohlídka v r. 2020/
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
07.10.2020 - 30.11.-1 17,20 - poslední prohlídka při západu slunce v r. 2020
Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
08.10.2020 18h - Vernisáž výstavy Fotograf Festival #10
Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
11.11.2020 18h - Vernisáž výstavy Tělesný pohyb jako časoprostorová (dis)kontinuita
Galerie AMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
12.11.2020 - 23.12.2020 Tělesný pohyb jako časoprostorová (dis)kontinuita / Poslední, třetí část projektu zaměřeného na vztah současného umění, choreografie a současného tance bude věnována otázce tělesného pohybu jako časoprostorové (dis)kontinuity. Vnímání času a pohybu lidského těla v současném videu, performanci a tanci.  Rovněž zde bude součástí projektu vedle výstavní realizace, propojující prostřednictvím videí, instalací a dalších děl obě umělecké oblasti také série performancí, přednášek, projekcí, diskuzí a workshopů. Participující autoři: Dominik Gajarský, Marie Lukáčová, Hana Turečková. Kurátor: Viktor Čech. Architekt: Matěj Kos
reklama