R1 Goat
Právě hraje:
REFLEKTOR
20:00 - 21:00
on-line přehrávač
KULTURNÍ SERVIS
KULTURNÍ SERVIS - Galerie
Galerie datum rozšířený popis
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
28.02.2019 - 29.08.2019 Viktória Černegová a Olga Sosnowska - Regulace blízkosti / Multimediální výstava sledující ambivalentní vztah matky a dcery. Umělkyně otevírají otázky, které překračují komfortní zónu  (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
15.03.2019 - 29.08.2019 MUD* pro Šetlíka (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Zámek Troja
U Trojského zámku 1, Praha 7-Troja
29.03.2019 - 03.11.2019 ALEŠ HNÍZDIL / JIŘÍ KAČER (Hnízdil a Kačer si pro své sochařské realizace vybrali zcela rozdílné cesty i materiály a jejich práce se budou právě odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě doplňovat. Zatímco první pracuje s vertikálně orientovanou efemérní formou abstraktních drátěných konstrukcí s kinetickými detaily, druhý naopak preferuje kámen v komorním i monumentálním formátu s graficky formulovanou strukturou na povrchu ležících bloků) Po-zavřeno
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
12.04.2019 - 16.09.2019 Renáta Fučíková -  STORIES / magický a pestrý pohled na fakta i mýty našich dějin i vhledy do každodennosti. Příběhy v podání autorky, proslulé u nás i v zahraničí zejména dětskými autorskými knihami, se budou v komplexních celcích i drobných detailech snažit odpovědět na otázky, které si pod dotekem fantazie někdy pokládá každý z nás (Po-zavřeno)
30.04.2019 - 31.12.2019 Ateliér Františka Bílka (dlouhodobá expozice) / Ateliérovou vilu na pražských Hradčanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života a tvorby. (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
08.05.2019 - 25.08.2019 Michaela Vélová Maupicová (1982–2018) / Dílo předčasně zesnulé umělkyně představuje ve výběru výstava připravená kolektivem kolegů z GHMP a kurátora Petra Vaňouse. Tato „kreslířka a malířka s přesahem k objektu, instalaci a novým médiím, si za dobu svého působení vypracovala osobitý výtvarný projev ‚dějové abstrakce‘, kterou bychom mohli označit za svého druhu existenciální. (Po-zavřeno)
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
19.05.2019 - 01.09.2019 Ladislav Jezbera: Co chvíli nový vesmír /Objekty a instalace Ladislava Jezbery jsou způsobem vizualizace objevů fyziky, matematiky, filozofických teorií, a především osobitým příspěvkem k dnešnímu sochařství/, Šperkařské studio Zorya: Rituál /Avantgardní klenotnictví designérského tademu Zdeňka Vacka a Daniela Pošty se zabývá ve své galerijní instalaci rituální proměnou, která změní své nositele pomocí nošení šperků Zorya/, Jan Harant: Pusť se a věř /Jan Harant představí nejnovější sérii expresivních obrazů s výraznou barevností, které reflektují autorův vnitřní boj s minulostí a realitou/, Eugenio Percossi: Death is cool /Konceptuální malba italského umělce žijící na zámku v nedalekých Třebešicích/ (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
22.05.2019 - 29.08.2019 Karel Nepraš: Egypt . Giacometti - Nepraš /  Jaroslav Sůra: Hudba z plakátu / Jan Špaček: Obrazy 2018 (Po-zavřeno)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
29.05.2019 - 01.09.2019 Lukáš Machalický: Intervence / Pro tvorbu Lukáše Machalického je příznačná formální, instalační i architektonická čistota, která zdánlivě vylučuje jakoukoliv živelnost nebo nahodilost. Přesto právě odchylky, balancování, dvojakost a systémy, které selhávají, sehrávají v práci tohoto autora klíčovou roli. Není nutné uvádět konkrétní situace, podstatná je šíře – od banality po závažnost.  (Po-zavřeno)
Palác Akropolis
Kubelíkova 27, Praha 3
01.06.2019 - 30.09.2019 JANA KUPČÁKOVÁ - VIA ITALIA
Městská knihovna
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1
04.06.2019 - 29.09.2019 Karafiáty a Samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Československu /1968–1974–1989Kurátorky: Sandra Baborovská, Adelaide Ginga
Galerie hlavního města Prahy - Dům u Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
06.06.2019 - 13.10.2019 Zvuky / Kódy / Obrazy - Akustický experiment ve vizuálním umění (Spolupráce: Milan Guštar, Miloš Vojtěchovský, Agosto Foundation, kurátoka: Jitka Hlaváčková) Doprovodný program SONIC CIRCUITS rozšiřuje výstavu o sérii představení a akcí, které se konají buď v přednáškovém sále expozice v Domě U Kamenného zvonu, v baletním sále paláce Colloredo-Mansfeld nebo ve veřejném prostoru. (Po-zavřeno)
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
06.06.2019 - 30.09.2019 Sculpture Line 2019: Stefan Milkov - Strážce / Jednou ze zajímavých zastávek sochařské linky 5. ročníku mezinárodního sochařského festivalu je Novoměstská radnice. Otevřeno denně 8 - 24 hod. Prohlídka zdarma.
Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nábřeží 71, Litomyšl
16.06.2019 - 01.09.2019 Zorka Ságlová / Dílo autorky se vyznačuje neobyčejnou rozmanitostí formálních projevů na jedné straně a mimořádnou kontinuitou a vnitřní provázaností, která vychází ze systematického opětovného zpracování a aktualizování jednou nalezených témat, na straně druhé. Představeny jsou přitom především dva tematické okruhy: tvorba vycházející z autorčina textilního školení v ateliéru Antonína Kybala na VŠUP a tvorba inspirovaná prací s fotografiemi i vlastní fotografické práce, jejichž inspiraci můžeme mimo jiné jistě hledat také v celoživotním soužití s fotografem Janem Ságlem. Kurátorka výstavy Lenka Šimková(Otevřeno- Pá, So, Ne)
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
18.06.2019 - 01.09.2019 Lukáš Machalický – Intervence (Kurátorka: Hana Larvová) Pro tvorbu Lukáše Machalického je příznačná formální, instalační i architektonická čistota, která zdánlivě vylučuje jakoukoliv živelnost nebo nahodilost. Přesto právě odchylky, balancování, dvojakost a systémy, které selhávají, sehrávají v práci tohoto autora klíčovou roli + Ondřej Filípek - Start Up (Kurátor: Jakub Král) V centru práce Ondřeje Filípka se objevuje lidská figura, která stojí na ruinách naší současnosti, kterou se pomocí jejích již dávno pohřbených reliktů snaží obnovit. Autor na Akademii výtvarných umění prošel sochařskými ateliéry Jaroslava Róny a později Lukáše Rittsteina a v roce 2018 absolvoval školu figurálního sochařství a medaile Vojtěcha Míči (Po- zavřeno)
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
21.06.2019 - 15.09.2019 Tváře expresionismu (1905–1925) Slovinsko – Čechy – Německo / Česká veřejnost má poprvé možnost seznámit se s tvorbou slovinských umělců, z nichž někteří studovali v Praze, ale současně je ovlivnilo i německé prostředí. Současně bude představena tvorba českých a německých autorů (Filla, Čapek, Špála, Nolde, Kirchner, Schmidt-Rottluff ad.) (Po-zavřeno)
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
21.06.2019 - 01.09.2019 GASK TEENS Odhodlání / Lhostejnost / Výsledky celoročního projektu středoškolských studentů představuji novou dvojici stavů mysli, která dočasně rozšíří stálou expozici Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence.(Po-zavřeno)
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
22.06.2019 - 22.09.2019 SCREENING – Současná serigrafie (Přesahy grafiky) / Výběr děl z posledních několika ročníků Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO), které programově podporuje současné projevy grafické techniky serigrafie čili sítotisku (anglicky „screenprint“) / Po-zavřeno
DEPO 2015 Plzeň
Presslova 14, Plzeň
25.06.2019 - 31.10.2019 Benedikt Tolar - Autopark / umělecká instalace / Sochař zde svým typickým svérázným humorem kriticky reaguje na současnost. Propojení zdánlivě neslučitelných věcí tvoří nečekaně překvapivé kontexty. Příroda prorůstající postupně chátrajícími autovraky nutí diváka k zamyšlení nad ekologií a recyklací. 
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
26.06.2019 - 23.11.2020 Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence / Jedinečně koncipována sbírková prezentace, v níž vedle řady sbírkových jsou vystaveny nové dlouhodobé zápůjčky a vybrané aforismy k jednotlivým okruhům. Jde o tzv. „intervence“, neboli dílčí průniky tvorby současných umělců, které reflektují konkrétní tematické okruhy jinak než cestou „klasické“ sochy či závěsného obrazu (Po-zavřeno)
MeetFactory
Na Sklárně 15, Praha 5
26.06.2019 - 08.09.2019 The Trouble Is Staying / umělci: Vivian Caccuri, Patricia Dominguez, Ane Graff, Ingela Ihrman, Pedro Neves Marques, Rachel Pimm, André Romão /kurátorka: Inês Geraldes Cardoso
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
27.06.2019 - 09.09.2019 ART-BRUT-ALL: Empirická zkouška možné soudržnosti přístupů, se kterými operuje metalová subkultura, principů či strategií v současném výtvarném umění a aktuálních tendencí ve společnosti (Út-zavřeno).
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
29.06.2019 - 22.09.2019 Jaroslav Vožniak - Naděje zanech, kdo mnou ubírá se! / Výstava českého malíře a tvůrce asambláží Jaroslava Vožniaka (1933–2005), v jehož dílech se obsedantně objevuje téma rozkladu, kolážovitého až klipovitého vnímání reality a především téma paralelního světa bizarní rozkoše médií a reklamy. Ze sbírek GASK. (Po-zavřeno)
Galerie Artwall
Nábřeží kapitána Jaroše
30.06.2019 - 31.08.2019 Artur Żmijewski - Úplní (na fotografiích se proplétají nahá těla v nezvyklých pózách. Při bližším pohledu rozeznáme chybějící údy, nebo naopak končetiny zdánlivě přebývající, postavy s rukama na místo nohou vytvářející zvláštní bytosti. Fotografie mezinárodně známého polského umělce Artura Żmijewského otevírají otázku po tom, jaké tělo je považované za dokonalé. Výstava je organizovaná u příležitosti 25. výročí Centra Paraple, které od svého založení pomáhá lidem s poraněním míchy. Výstava symbolizuje pomoc a podporu spoluobčanům s tělesným postižením)
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
30.06.2019 - 08.02.2020 Alej světců / Představuje díla současných sochařů, která na zdech vstupní přízemní chodby galerie vytváří podnětný dialog mezi velkorysými barokními prostory a plastickým projevem dneška. Dlouhodobá expozice přízemí GASK (Po-zavřeno)
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
01.07.2019 - 30.09.2019 Sadofsky & Trantina - Omezená viditelnost obyčejných věcí /Pro uměleckou dvojici Sadofsky & Trantina, jejichž tvorba často čerpá podněty z banality každodenního života, politických a dějinných událostí či mediální reality, neexistuje téma, které by se nedalo umělecky uchopit.(Út-zavřeno)
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
02.07.2019 - 14.09.2019 Alžběta Skálová – Chůze v šeru / Na výstavě s názvem Chůze v šeru představí v dosud největším rozsahu zejména svoji volnou tvorbu, rozbíhající se mnoha směry. Ta je základem i pro její imaginativní a ceněnou tvorbu ilustrační, která v expozici bude ukázána v celém tvůrčím procesu od skicáků po originály ilustrací a přípravných kreseb(Po-zavřeno)
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
11.07.2019 - 23.08.2019 New Aliens Agency
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
16.07.2019 - 22.08.2019 Jiřina Šmídová - Jediné co pomáhá je láska/výstava fotografií věnovaná Rettově syndromu (Po-zavřeno)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
17.07.2019 - 10.09.2019 PRAGOVKA GALLERY POP-UP: Katharína Mercedes Marszewski - Kosmos Open Hours / Umělkyně se v galerii setkává s elektrikářem, aby se naučila pracovat s elektřinou. Při této příležitosti vytvoří svůj nový oděv (kurátorka: Veronika Čechová) Ne,Po-zavřeno
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
17.07.2019 - 10.09.2019 PRAGOVKA GALLERY ENTRY: Tomáš Bryscejn, Tania Nikulina - Burn down my tent, till the rent / Performativní instalace navazující na dřívější tvorbu obou autorů, která vychází z jejich společného zájmu o zkoumání možností uměleckého objektu a scénografie. V galerii vyroste fantaskní architektura, jenž si podrobí návštěvníka a předurčí jeho pohyb prostorem (Kurátorka: Kristýna Péčová) Ne,Po-zavřeno
Galerie Entrance
Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov, 169 01
25.07.2019 - 29.09.2019 Jan Tichý, host Faheem Majeed - Modrá oranžerie / Blue Orangery / Kurátorka: Tereza Severová (Po, Út, St - zavřeno)
Galerie FOTOGRAFIC
Stříbrná 2, Praha 1
02.08.2019 - 08.09.2019 Juraj Starovecký - Opuštěné hnízdo / Abandoned Nest / Mizející domov. Místo, kde člověk vyrůstal a prožil většinu svého života. Nyní zde nezbylo nic než prázdné stěny plné vzpomínek. Juraj Starovecký se na takové místo ve svém fotografickém souboru naposledy vrací a za pomoci velkoformátových projekcí rodinných diapozitivů se zamýšlí, co pojem domov vlastně znamená, jaké pouto si k němu budujeme a co všechno ho dokáže udržet na jednom bodě v prostoru (Po-zavřeno)
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
06.08.2019 - 08.06.2020 #DATAMAZE / Datové bludiště (Vítejte v datovém světě! Projekt #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavy: Kombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem.) Út-zavřeno
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
13.08.2019 - 01.09.2019 Nejkrásnější české knihy roku 2018 / Výstava všech nominovaných v prestižní soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2018 pořádané Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví. Soutěž již zná své vítěze. V 54. ročníku soutěže ocenila mezinárodní odborná porota celkem 33 publikací. V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, nejkrásnějším katalogem stala Pocta suknu: Textil v kontextu umění. Kategorii knih pro děti opět ovládlo nakladatelství Baobab. Své ceny také udělily Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů a Památník národního písemnictví společně s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. (Po-zavřeno)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
14.08.2019 - 10.09.2019 THE WHITE ROOM: Tomáš Ruller - PERFORMANCE DÉJA VU / Post-internetová post-performativní projektivní prezent-a(k)ce (Kurátor: Kateřina Lenzová) Ne,Po-zavřeno
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
21.08.2019 Roman Mareš / Nestřílet. Mohl by to být dobrý milovník.Promlouvat obrazy. Slovy malovat
Americké centrum
Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
21.08.2019 13-16h - Svatý Jan Nepomuk Neumann – Americký světec českého původu | Výstava / Výstava připomíná odkaz Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z jižních Čech, který se stal prvním mužem Severní Ameriky, jenž byl svatořečen. Na jeho památku se koná v jeho rodných Prachaticích mezinárodní výtvarný workshop SALVE, na kterém vznikají pod štětci umělců z celého světa originální obrazy. V Americkém centru si je můžete prohlédnout až do 22. srpna
Americké centrum
Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
22.08.2019 13-16h - Svatý Jan Nepomuk Neumann – Americký světec českého původu | Výstava / Výstava připomíná odkaz Jana Nepomuka Neumanna, rodáka z jižních Čech, který se stal prvním mužem Severní Ameriky, jenž byl svatořečen. Na jeho památku se koná v jeho rodných Prachaticích mezinárodní výtvarný workshop SALVE, na kterém vznikají pod štětci umělců z celého světa originální obrazy. V Americkém centru si je můžete prohlédnout až do 22. srpna
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
23.08.2019 Roman Mareš / Nestřílet. Mohl by to být dobrý milovník.Promlouvat obrazy. Slovy malovat
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
23.08.2019 Alberto Giacometti / "Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představí dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966)."
GASK - Galerie Středočeského kraje
Barborská 53, Kutná hora
24.08.2019 16h - Letní komentované prohlídky seznamují s dějinami jezuitské koleje v Kutné Hoře, jedné z nejvýznamnějších památek raného baroku v Čechách, představují malířskou a sochařskou výzdobu a významné osobnosti spjaté s její historií. Jezuitskou kolejí provede Petr Adámek
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
24.08.2019 Roman Mareš / Nestřílet. Mohl by to být dobrý milovník.Promlouvat obrazy. Slovy malovat
Národní galerie - Palác Kinských
Staroměstské nám. 12, Praha 1
24.08.2019 18,30-20h - Komentovaná prohlídka | Impresionisté krok za krokem / Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s Jitkou Šosovou
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
26.08.2019 Roman Mareš / Nestřílet. Mohl by to být dobrý milovník.Promlouvat obrazy. Slovy malovat
Studio Prám
Čerpadlová 536/4, Vysočany
26.08.2019 Folie à Deux / Autoři: Miriam Kaminská, Eliška Konečná, Michael Nosek / Kurátorka: Iva Mladičová
Národní galerie - Palác Kinských
Staroměstské nám. 12, Praha 1
26.08.2019 16-17,30 - Komentovaná prohlídka | Impresionisté krok za krokem / Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s Markétou Ježkovou
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
27.08.2019 17-18h - vernisáž výstavy GITA MARCOLOVÁ/BALETKY
Studio Prám
Čerpadlová 536/4, Vysočany
27.08.2019 Folie à Deux / Autoři: Miriam Kaminská, Eliška Konečná, Michael Nosek / Kurátorka: Iva Mladičová
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
28.08.2019 18h – Alžběta Skálová – Chůze v šeru / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S AUTORKOU
Národní galerie - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
28.08.2019 18,30-19,30 - Komentovaná prohlídka výstavy Alberto Giacometti / Komentovaná prohlídka výstavy Alberto Giacometti s historičkou umění Markétou Ježkovou.
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
28.08.2019 - 15.09.2019 GITA MARCOLOVÁ - BALETKY / Hlavním motivem celé výstavy jsou témata z baletního světa, ve kterém se umělkyně díky svému povolání pohybuje. Pocity slávy, štěstí, euforie, ale i zklamání a únavy jsou hlavními emocemi všech děl. (Po-zavřeno)
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
29.08.2019 18h - Vernisáž a výstava – Vlado / Vlado je samouk zkoumajíc různé typy malby. Zaměřuje se především na figuru, emoce a perspektivu. Jeho umělecký duch lítá ve všech dimenzích a občas přistane i na zemi
Činoherní kavárna
Ve Smečkách 26, Praha 1
30.08.2019 Vlado / Vlado je samouk zkoumajíc různé typy malby. Zaměřuje se především na figuru, emoce a perspektivu. Jeho umělecký duch lítá ve všech dimenzích a občas přistane i na zemi
Národní galerie - Palác Kinských
Staroměstské nám. 12, Praha 1
30.08.2019 18,15-19,15 - Velikáni francouzského impresionismu: Krajiny Alfreda Sisleyho / Přednáška na téma Krajiny Alfreda Sisleyho s Markétou Ježkovou k výstavě Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard
Národní galerie - Palác Kinských
Staroměstské nám. 12, Praha 1
31.08.2019 18,30-20h - Komentovaná prohlídka | Impresionisté krok za krokem / Komentovaná prohlídka výstavy Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard s Markétou Ježkovou
Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nábřeží 71, Litomyšl
01.09.2019 17h - komentovaná prohlídka výstavy Zorka Ságlová
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
03.09.2019 - 15.09.2019 Karel Benetka - obrazy a kreslený humor / Udělejte si radost a přijďte se podívat na kresby, grafiky a obrazy známého malíře a karikaturisty (Po-zavřeno)
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
04.09.2019 - 15.09.2019 Stanislav Libenský Award 2019 / XI. ročník mezinárodní výstavy skla. Stanislav Libenský Award (Cena Stanislava Libenského) je prestižní mezinárodní cena, udělovaná každoročně mladým umělcům bakalářského nebo magisterského studia z celého světa, kteří ve své závěrečné práci pracovali se sklem / otevřeno denně 10 – 18 hod, vstup volný
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
05.09.2019 20h - Thomas & Ruhller – Author Reading / Hrdinové novodobé performance Thomas & Ruhller speciálně pro vzducholoď Gulliver.
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
05.09.2019 - 15.09.2019 PEDRO - ODKAZY  / Odkazy architektonické moderny a míst, kde čas neběží tak, jak by měl. Výstava fotografií od Pedra (Po-zavřeno)
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
05.09.2019 - 04.10.2019 David Střeleček & Šimon Levitner
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6
12.09.2019 18h – Alžběta Skálová – Chůze v šeru / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S AUTORKOU
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
13.09.2019 - 20.01.2020 Petr Sís - O létání a jiných snech / U příležitosti 30. výročí sametové revoluce se výstava zaměřuje především na zásadní aspekt tvorby mezinárodně uznávaného tvůrce Petra Síse, kterým je „vnitřní“ a „vnější“ svoboda. (Út-zavřeno)  
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
18.09.2019 - 17.11.2019 Tajemné světy Jaromíra Šofra / Podivuhodně nadčasové obrazy úzce navazující na meziválečnou a poválečnou surrealistickou tradici. Stejně překvapivá jako obrazy samotné je osobnost jejich autora, jednoho z nejproslulejších českých filmových tvůrců (Po-zavřeno)
White Pearl Gallery
Dittrichova 5, Praha 2, 120 00
19.09.2019 19h - vernisáž výstavy Alžběta Jungrová - Po noci přijde ráno
Nová galerie
Balbínova 26, Praha 2
19.09.2019 - 30.11.-1 19h - vernisáž výstavy A History of Violence - Marek Nenutil Openmindz360
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
19.09.2019 - 26.01.2020 Patrik Hábl - Vyhořelá krajina / Patrik Proško - Prorost / KRAJINA NOW!- kolektivní výstava (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
19.09.2019 - 03.11.2019 Krajina z obýváku - kolektivní výstava (Po-zavřeno)
Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov, 256 01
19.09.2019 - 30.10.2019 Městská výstavní síň: Tomáš Hájek - Druhé nástupiště druhá kolej (Po-zavřeno)
Nová galerie
Balbínova 26, Praha 2
20.09.2019 - 24.10.2019 A History of Violence - Marek Nenutil Openmindz360 (Po-zavřeno)
Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
30.09.2019 17,45 - Komentované prohlídky Novoměstské radnice / Prohlídka s poutavým výkladem odkryje návštěvníkům kus historie jedné z nejkrásnějších pražských
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
10.10.2019 - 01.11.2019 Oto Hudec
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
07.11.2019 - 06.12.2019 Štěpanková & Tischler
Galerie 35 m2
Víta Nejedlého 23, Praha 3
12.12.2019 - 11.01.2020 Marta Fišerová