Kulturní servis

Pondělí 24/6/24

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 18/10/2023 - 31/7/2024
DANGEROUS LOVE: Láska očima žen

Výstava Dangerous Love pojednává o lásce očima žen. Dvacetčtyři umělkyň představí jejich díla v Museu Montanelli od 18. 10. 2023. Neboť ani jejich profese není imunní vůči hořícím či zlomeným srdcím. Láska opájí, inspiruje, povznáší, utěšuje, trápí i zraňuje. Na výstavě jsou k vidění obrazy, fotografie, videoinstalace, objekty a artefakty.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 1/12/2023 - 31/12/2024
František KUPKA, Otto GUTFREUND: Mistři světového umění

Kolekce těchto dvou světoznámých autorů českého původu patří mezi nejdůležitější části sbírky Musea Kampa. František Kupka je jedním z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století, průkopník abstrakce a nejdražší český malíř. Kurátor: Jan Skřivánek.

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 4/2/2024 - 18/8/2024
Jiří Straka: Mlčení

Zcela příznačně je výstava nazvaná Mlčení zasazena právě do barokního prostoru někdejší jezuitské koleje: její autor Jiří Straka, performer, sinolog a malíř inspirovaný kaligrafií, akcentuje na svých obrazech střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století. Kurátorkou výstavy je Veronika Marešová.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 4/2/2024 - 18/8/2024
Z nejmladší ženské malby a sochy: O TOBĚ

Výstava představí kurátorský výběr z nejmladší ženské malby a sochy orientované na figuru a figuraci. Název výstavy O TOBĚ postihuje narativy zaměřené na sebereflexi a introspekci, které lze sdílet. Každé JÁ se tu proměňuje v TY. Umění zde zrcadlí svět, v němž společně žijeme a jehož každodennost a banalita je výzvou k jejich překonávání. Kurátory výstavy jsou Petr Vaňous a Veronika Marešová (GASK).

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 9/2/2024 - 22/9/2024
KAFKAESQUE

Výstavní projekt zaměřený na reflexi díla a poetiky Franze Kafky v současném výtvarném umění.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 18/2/2024 - 8/9/2024
Martina Skala: Voyage

Martina Skala je v Čechách známá především jako autorka a ilustrátorka dětských knih. Výstava představí její originální kresby pro dětské knihy i volnou tvorbu, které společně mapují cesty napříč kulturními světy, jimiž sama prošla, od Malé Strany až po indiánské vesnice. Kurátorkou výstavy je Adriana Primusová.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 18/2/2024 - 8/9/2024
V.K. Novák: Stále v pohybu

Výstava Stále v pohybu Vratislava Karla Nováka pomyslně začala již v prosinci, kdy byl veřejnosti představen kinetický objekt Planety – Kruhy, který je umístěn v galerijních zahradách v rámci venkovní expozice GASK pod širým nebem. V únoru 2024 bude pak v prostoru tří výstavních sálů představen výběr z díla, jenž zahrnuje kinetické a interaktivní sochařské objekty a šperky. Kurátorkami výstavy jsou Kateřina Nora Nováková a Ludmila Šikolová spolu s kurátory GASK Vandou Skálovou a Richardem Drurym.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2024 - 31/8/2024
Lovci znaků

Interaktivní světelná expozice z dílny DEPO2015 provede malé i velké dobrodruhy netradičně pojatým světem písma, jeho historií, základy typografie, ale i šifer a komunikace obecně.

Holešovická tržnice, Hala 17
web

Galerie | 3/3/2024 - 4/8/2024
Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer - DISEGNO INTERNO

V letošním jubilejním roce představí GASK veřejnosti celoživotní dílo světově proslulého umělce Jana Švankmajera a jeho manželky Evy. Navazuje tak na koncepční linii projektů věnovaných velkým osobnostem českého animovaného filmu, které se v posledních letech uskutečnily v GASK (Aurel Klimt, Jiří Trnka). Výstava DISEGNO INTERNO, která se koná v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představí všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento český surrealista zasáhl – jsou to koláže, grafika, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film. Důležitou součástí expozice bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové. Výstavu doprovodí série přednášek, filmových projekcí a komentovaných prohlídek. Lektorské centrum GASK nabídne programy pro školy, animační workshopy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 21/3/2024 - 18/8/2024
Všechno jako na počátku světa

Tři desítky nejnovějších prací malíře Pavla Formana.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 21/3/2024 - 30/6/2024
PLANETA PRAHA

Planeta Praha vypráví o pražské přírodě jinak, než jsme zvyklí. Vykresluje příběhy ze špinavých dvorků, počůraných nároží a křoví na sídlišti spíše než z Divoké Šárky či Prokopského údolí. Pozoruje město „očima“ rostlin a živočichů: jak vnímají chodníky, pukliny v omítce, nádražní peróny nebo pouliční lampy? Jak využívají prostředí, které si lidé vystavěli pro sebe? Kolik „obyvatel“ vlastně Praha má?

CAMP (Centrum architektury a městského plánování)
web

Galerie | 27/3/2024 - 25/8/2024
Nové realismy: Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

Pojmem nové realismy se rozumí širší spektrum dobově aktuálních realistických přístupů zahr-nujících oblasti tvorby tradičně označované jako neoklasicismus, verismus, nová věcnost, soci-ální umění, magický realismus a primitivismus, ve fotografii zejména nové vidění. V obsahové rovině se často jedná o zachycení moderního života a jeho proměn v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. Tato díla reagují jak na společenský úspěch nově se etablující střední třídy, tak na palčivé sociální problémy eko-nomicky rozdělené společnosti. Kurátoři: Anna Habánová, Ivo Habán, Helena Musilová.

Galerie hl. města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 29/3/2024 - 10/11/2024
ZÁMEK TROJA

Stavba raně barokního zámku Troja byla zahájena v roce 1679. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. V návrhu zúročil zkušenosti ze svého pobytu v Itálii a inspiroval se typem římské příměstské vily. Středem a dominantou celé hmoty stavby je velký sál, z něhož se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů. Po stranách stavbu vertikálně i horizontálně ukončují dvoupatrové věžovité belvedery. Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího do zahrady byla svěřena drážďanským uměl-cům Georgovi a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů s antickými bohy. Jednotlivé plastiky po obvodu schodiště představují antické bo-hy, alegorie denních i ročních období a světadílů. Malířské práce v přízemí zámku převážně uskutečnil Carpoforo Tencalla, v prvním patře zámku působili Francesco Marchetti a jeho syn Giovanni Francesco. Pro iluzívní výzdobu velkého hlavního sálu povolal stavebník vlámské malíře Abrahama a Izáka Godynovy.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 29/3/2024 - 29/9/2024
Žádný pocit netrvá věčně. Díla na papíře ze solidárních sbírek Skopje a Lidice.

Mezinárodní skupinová výstava „Žádný pocit netrvá věčně. Díla na papíře ze solidárních sbírek Skopje a Lidice“ představuje umělecká díla devatenácti umělců a umělkyň z celého světa, kteří jako jedni z prvních v šedesátých letech odpověděli na výzvu darovat své dílo do dvou solidárních sbírek vznikajících tou dobou v Lidicích a ve Skopji. Umělci a umělkyně ve své štědrosti darovali svá díla, přestože sami v řadě případů neměli dostatek finančních prostředků. Ve spolupráci s Národní galerií Praha, MoCA Skopje a Kunsthalle Vídeň vzniká na našem území jedinečná dvoj-expozice, se společným názvem „Žádný pocit netrvá věčně.“ jejíž plná šíře se divákům otevírá jak ve Veletržním paláci, tak v Lidické galerii. Umělci: René Bértholo, Lars Bo, Angelica Caporaso, Peter Clarke, Jef Diederen, Juraj Dobrović, Henrik Finne, Derrick Greaves, Dževad Hozo, Andrej Jemec, Toni Mau, Ileana Micodin, Barbara Narębska-Dębska-Kozłowska, Nemes Endre, Ankica Oprešnik, Fayga Perla Ostrower, Roland Pichet, Ioanna Veropoulou-Spiteri a Karel Vaca.

Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice
web

Galerie | 5/4/2024 - 31/12/2024
Vojtěch Kubašta: svět pup-up knih

Vstupte do magického světa trojrozměrných knih a staňte se součástí příběhu. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy otevírá interaktivní výstavu pro celou rodinu, která představí tvorbu i osobnost světoznámého ilustrátora a grafika Vojtěcha Kubašty.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
web

Galerie | 5/4/2024 - 6/10/2024
TĚLO V TĚLE

Lidské tělo jako známé i neznámé území. Výstava představuje nejrůznější podoby těla a zdůrazňuje téma odlišnosti jako nositele pozitivních impulsů a změn ve společnosti. Fotografie, videa a instalace jako oslava nekonečných možností a mystéria superorganismu – lidského těla.

Atrium Žižkov
web

Galerie | 12/4/2024 - 31/7/2024
V zajetí překladu. Jaroslav Zaorálek a jeho nakladatelé

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy V zajetí překladu. Jaroslav Zaorálek a jeho nakladatelé, která se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 18 hodin. V rámci vernisáže budeme křtít novou publikaci "Vzpomínky na překladatele Jaroslava Zaorálka" jeho manželky a významné sochařky Hedviky Zaorálkové, kterou jsme vydali ve spolupráci s Muzeem literatury. Úryvek z knihy přečte herec a umělecký šéf Dejvického divadla Martin Myšička. Výstava je věnovaná významné roztocké osobnosti Jaroslava Zaorálka a jeho různorodé a bohaté činnosti. Připomene dlouholetou spolupráci překladatele s nakladateli Josefem Florianem a Rudolfem Škeříkem. Vystaveny budou knihy, korespondence, díla ilustrátorů i osobní předměty ze sbírek muzea a dalších institucí.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
web

Galerie | 26/4/2024 - 28/2/2025
Úhel pohledu: Identita

Vzdělávací expozice na téma lidské identity

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 26/4/2024 - 11/8/2024
Group Therapy

Německý Telekom je donátorem rozsáhlé sbírky východoevropského umění vzniklého během posledních dvou dekád. Sbírka byla založena v roce 2010 a sídlí v Bonnu.Také GHMP se za posledních deset let podařilo shromáždit poměrně rozsáhlý soubor současného umění od devadesátých let k dnešku. Oproti původnímu návrhu ze strany Nathalie Hoyos a Rainalda Schumachera, kurátorů sbírky, abychom vystavili výběr z této pozoruhodné kolekce, jsme se po vzájemných rozpravách rozhodli pro aktivnější spolupráci mezi našimi institucemi. V připravovaném projektu přinášíme srovnání obou sběratelských přístupů a pokoušíme se konfrontovat autory a jejich témata z naší i jejich strany. Pozornost obracíme také na to, co jedna i druhá instituce reflektují či sledují ve své sbírkotvorné strategii. Kurátorský tým GHMP, Nathalie Hoyos, Rainald Schumacher

Galerie hl. města Prahy: DŮM U KAMEN

Galerie | 28/4/2024 - 31/8/2024
KDYBY NEBYLO (Jitka Válová – Květa Válová – Ester Krumbachová – Adriena Šimotová – Marie Jančová – Libuše Jarcovjáková – Dagmar Šubrtová)

Kdyby nebylo je název druhé výstavy celoročního projektu galerie arto.to. Po výstavě věnované nejmladší generaci studentů AVU rozvíjí téma vztahovou síť v intimitě uměleckého prostředí silných, dnes již nežijících umělkyň, které měly přátelské vazby a silný lidský vliv na autorky mladší. Síť se tak rozestírá napříč umělkyněmi tří generací, mezi pozapomenutou malířkou Marií Jančovou, světoznámou filmařkou a výtvarnicí Ester Krumbachovou, fotografkou Libuší Jarcovjákovou, malířkami Květou a Jitkou Válovými a linka vede až k nejmladší z nich, sochařce Dagmar Šubrtové.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Galerie | 1/5/2024 - 31/8/2024
Cesta kolem světa

Začátkem dubna spouští DEPO2015 novou autorskou rodinnou interaktivní expozici Cesta kolem světa, která přináší unikátní koncept světelné zážitkové výstavy kombinované s prvky únikových her. Příběh expozice odkazuje na slavný román Julese Verna. Návštěvníci se na startu výpravy ocitnou v prostoru před obrovským kufrem. Jakmile do něj vstoupí, přesunou se v čase do začátku 20. století a ocitnou se v anglickém pánském klubu, kde budou vyzváni k sázce vykonat cestu kolem světa v šibeničním termínu. Návštěvníci přitom musí projít devíti působivě zpracovanými prostředími symbolizujícími různá místa celého světa. V každém z prostředí musí vyřešit zapeklitý úkol, aby získali indicii do svého pasu a mohli pokračovat v cestě dál. Při jejich plnění si užijí nejen dobrodružství, ale i zábavu. Jen ten nejprotřelejší hráč dokáže včas objet celou planetu a správně vyluštit všechny úkoly: na velkoplošné projekci rozehnat holuby z náměstí sv. Marka, vyvolat džina z lampy, uhádnout hádanku sfingy, porazit v tanci africké domorodce na obřím kinectu, rozeznít bubny v indickém chrámu, probudit ledního medvěda, dobýt severní pól a mnoho dalších. Jen ti nejlepší hráči na konci zvládnou získat poklad samotného Philease Fogga.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 3/5/2024 - 7/7/2024
Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko: Světlo pouhé jedné lampy

Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko jsou slovenská umělecká dvojice, aktuálně žijící v Praze. Vytváří komplexní intermediální instalace a prostředí, které balancují na pomezí volného umění, designu a architektury. Při vytváření objektů často pracují s konkrétním obrazem či metaforou, obvykle je vstupním bodem nástroj („tool”) a jeho využití v určité situaci („motive”). Samostatná výstava v Galerii Kostka je tematickým ekvivalentem ke kolektivní výstavě ve velké galerii MeetFactory. Autoři pojímají výstavu jako náhled, nebo volnou kompozici aktuálních děl a objektů, bez cíle jakéhokoliv rozuzlení. Představují především nové objekty ze série Stĺpy a veže, které navazují na exteriérové dílo Kukaň (2023) inspirované architekturou ptactva, vzájemně se ovlivňujícím lidským a zvířecím stavěním a jeho přestupováním. Důležitý je zde motiv závětrné strany, jakési bezpečné plochy pro stavbu, růst, ukotvení, vpletení nebo dočasné přečkání. Ve vztahu s objekty jsou v prostoru rozmístěny menší série užitých předmětu, které spoluutváří světelné, zvukové a prostorové podmínky galerie.

Galerie MeetFactory: Galerie Kostka
web

Galerie | 3/5/2024 - 3/11/2024
JÍZDA

Centrum současného umění EPO1 uvádí výstavu Jízda, která se zaměřuje na ztvárnění bicyklů a jejich role v životě člověka. V bývalé elektrárně se představí tvorba více než čtyř desítek umělců několika generací. Těžištěm monumentálně pojaté expozice jsou díla sochařů a sochařek (Jakub Flejšar, Karel Nepraš, Zdeněk Němeček, Paulina Skavová, Čestmír Suška, Vratislav Karel Novák) a tvůrců instalací (Jiří Černický, Jiří David, Krištof Kintera, Filip a Lukáš Houdkovi, Jan Stolín) v turbínové hale. Mezi malíři a malířkami najdeme například Alenu Anderlovou, Františka Mertla ve světě známého jako FRANTA, Ondřeje Kohouta, Michaela Rittsteina, Petra Písaříka, Natálii Roučkovou, Karla Štědrého, Jakuba Špaňhela nebo Lubomíra Typlta.

EPO 1, Elektrárenská 322, 541 03 Trutnov - Poříčí
web

Galerie | 3/5/2024 - 7/7/2024
Hranice nejednoznačnosti

Kolektivní výstava v hlavní galerii MeetFactory představuje celkem deset autorů a autorek, jejichž společným přístupem je tvůrčí balanc na hraně mezi volným uměním a designem. Jejich práce vyrůstají z užitých objektů, avšak jsou veskrze pojaty jako náročné tvarové a materiálové experimenty, kterými posouvají (a překračují) hranice designových objektů až do oblasti volného umění. Tato díla jsou proto spíše složitými sochařskými plastikami, které svým povrchem jako mimikry maskují svou původní užitou funkci. Francouzská umělkyně Audrey Large tento způsob tvorby definuje takto: „Přemýšlím o digitálních obrazech jako o hmotě, s níž pracuji, abych vytvořila objekty, nikoliv s primárním účelem funkčnosti, ale spíše pod záminkou blízkosti s divákem, abych zpochybnila jeho vnímání materiálnosti. Toto zpochybňování materiálů vyžaduje přehodnocení nástrojů, jimiž se s nimi manipuluje; zpochybňuje tedy status designéra, jehož úlohou je orientovat se ve 2D obrazech, 3D souborech, pohyblivých obrazech a objektech. V tomto kontextu mnou hýbe otázka povrchu a jeho potenciálu být fiktivní a nejednoznačnou substancí, na níž se může nacházet realita i hyperrealita.” Tadeáš Podracký využívá materiálovou dekonstrukci užitých forem až k sochařskému vyjádření; David Střeleček, podobně jako Johana Hnízdilová, hybridním způsobem kombinují tradiční keramiku s eko a solarpunkovými konceptuálními přístupy; Anna Jožová své skleněné objekty zasazuje do varovně antropocénních kontextů a Tereza Vinklárková vytváří tzv. „soft sculptures”, které široce kombinují užitou i terapeutickou funkci. Součástí výstavy budou také textilní a proplétané objekty letošní laureátky ceny Jindřicha Chalupeckého Judity Levitnerové, paravány Romana Štětiny či uměleckého dua Julia Gryboś & Barbora Zentková.

Galerie MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 22/5/2024 - 10/11/2024
Album zpomalených obrazů, Skladby a výtvarná díla z cyklu Nejisté situace

Nejisté situace navazují na projekt Pět nejistých situací z roku 2022 a Dvě nejisté situace z roku 2023 a představují různé přístupy k interakci sluchového a zrakového vnímání. Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy slouží jako základ pro nové kompozice současných skladatelů, které potom novým způsobem „nasvěcují“ časové vnímání výtvarného díla. Ve výstavních prostorách Zámku Troja bude představen výběr děl ze sbírek GHMP a na ně reagující nové hudební kompozice ve formě nahrávek skladeb a výběr jejich partitur. Skladby pod uměleckým vedením Iana Mikysky interpretuje soubor Prague Quiet Music Collective. Všechny zazní v rámci celoročního doprovodného programu (setkání s hudebníky, koncerty v hlavním sále Zámku, hudební workshopy a další).

Galerie hl.města Prahy: ZÁMEK TROJA
web

Galerie | 22/5/2024 - 3/7/2024
Jonáš Czesaný - HERNÍ INSTINKT

Malíř každodennosti, všedních dramat, melancholických meditací a civilistních námětů Jonáš Czesaný (1972) patří mezi etablované figurativní malíře mladší střední generace. Na českou uměleckou scénu nastupoval na přelomu století. Jeho práce byly zařazeny na důležité bilanční výstavy české malby a současného českého umění. Výstava HERNÍ INSTINKT je úsilím autora zasahovat do náhodností skladeb, jemně je „moderovat“, vytvářet z nich dějová seskupení. Ať jsou to kaštany odkazující na cyklicky se opakující stísňující roční dobu podzimu, nebo cigarety (Camelky a Marlborky), vykouřené na konkrétním místě v konkrétní čas. V obou případech jde o improvizované „soukromé vesmíry“, v nichž je přítomen autor se svým přemítáním o tom, co je a co v čase znamená přítomnost (být přítomen)? Zda je to kauzalita s logickými prvky vývoje mezi příčinou a důsledkem, nebo jen zpětně opodstatněná minulost, která zbavuje tíže, nebo ji naopak zakládá. Proti melancholii je tu kladena ironie banality. Výsměšná věcnost, kterou znají doslova všichni, ke každému však promlouvá jinak.

IN GALLERY, Marie Cibulkové 334/22, 140 00 Praha 4
web

Galerie | 22/5/2024 - 30/6/2024
ARYZ. Vestigio

Premiérová výstava katalánského umělce v České republice nabízí výběr z aktuální série Vestigio, v kteří sledujeme zvířata a postavy ukotvené v blíže nespecifikovaných přírodních scenériích ocitajících se v hraničních situacích existujících mezi tradicí a nekonvenčností, dějinami a budoucností. Části končetin, anatomické odkrývání tělesných vrstev, ale i přímé citace historických obrazů představují ostatky, které slouží jako hlavní kompoziční nástroj. V Aryzové tvorbě se spojuje inspirace španělským kubismem, barokem, romantismem, fauvismem či historickými propagandistickými plakáty mísící se s dědictvím fotografie a současných figurálních tendencí. kurátor: Michal Stolárik, Lubomír Typlt

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 30/5/2024 - 12/7/2024
DOPITOVÁ,HUMHAL,LYSÁČEK,PÍSAŘÍK,ZUBEK: REUNION

Umělecká skupina Pondělí vznikla v roce 1989. Jejími členy byli Milena Dopitová, Pavel Humhal, Petr Lysáček, Michal Nesázal, Petr Písařík a Petr Zubek. Svoji činnost skupina ukončila roku 1993.Nyní se bývalí členové skupiny (ovšem bez Michala Nesázala) opět setkávají. Po tolika letech nemůže již jít o oživení skupinového projektu, nyní jsme svědky především setkání rozvinutých uměleckých osobností. Jedno však mají stále společné: výrazné autorské zacílení se u nich pojí s vědomím, že umělecká tvorba není jen práce s konkrétním materiálem a technikami jeho zpracování, ale jde též o svébytný diskurs.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 31/5/2024 - 28/10/2024
Lucia Moholy: Exposures

Lucia Moholy: Exposures je první ucelenou prezentací tvorby spisovatelky a fotografky pražského původu Lucie Moholy (1894–1989). Výstava čerpá z nově objevených sbírek a archivních dokumentů a představuje celou šíři jejích spisů a fotografií od 10. do 70. let 20. století. Zaměřuje se především na její začátky v Československu a Německu, na rozsáhlou portrétní tvorbu i její zapojení do raných forem informační vědy včetně mikrofilmu v Anglii a Turecku. Výstava mapuje také její působení v uměleckých kruzích v Curychu, kde prožila posledních třicet let svého života.Nedílnou součástí kurátorské strategie výstavy jsou taktéž fotografie a videoinstalace umělce Jana Tichého, které jsou v dialogu s některými absencemi v díle Lucie Moholy.

KUNSTHALLE PRAHA
web

Galerie | 1/6/2024 - 30/6/2024
TRNKOVA ZAHRADA 2

Nová výstava, která proměnila polovinu Chvalského zámku v originální kybernetoskop - velkokapacitní audiovizuální stroj na zábavu, legraci a půvabné nesmysly. V jeho útrobách čeká malého (i velkého) návštěvníka řada neobyčejných atrakcí a překvapivých setkání! Námětem výstavy Trnkova zahrada 2 je jedna z nejznámějších knih Jiřího Trnky, kterou malíř a filmař nejen ilustroval, ale také napsal. Příběh o pěti klucích, kteří objeví za rezavou brankou tajemnou, zarostlou zahradu, setkají se s různými podivnými tvory a prožívají s nimi nejrůznější dobrodružství.

Chvalský zámek
web

Festivaly | 2/6/2024 - 27/6/2024
Festival TANEC PRAHA 2024

TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla – je jednou z největších událostí v kulturním kalendáři ČR. Od roku 1989, každoročně v červnu (v době pandemie i na podzim), festival představuje pestrost a kvalitu aktuální zahraniční a tuzemské taneční scény, dává prostor pro experiment i přesah do jiných žánrů, podporuje vznik nových děl coby koproducent. Program, oslovující širokou i odbornou veřejnost (od dětí po seniory), je strukturován do programových linií, jako jsou Události sezony (zásadní soubory a osobnosti světové taneční scény na zahájení/zakončení festivalu), koprodukce festivalu v mezinárodní spolupráci, TP JUNIOR, Dance NEW´s (prostor mladým talentům např. z platformy Aerowaves), TP STUDENTŮM, Open Air (tanec ve veřejném a netradičním prostoru) ad. V současnosti je programová nabídka festivalu uváděna ve 20 městech a obcích, in-door i out-door.

Praha a více než 20 českých měst
web

Galerie | 3/6/2024 - 25/6/2024
Alice Marková – Střetnutí a symbióza

Autorka zachází s různými současnými materiály v kombinaci s malbou, pracuje s jejich vztahy a hledá jejich možnosti. Někdy může docházet na první pohled k násilnému střetnutí jednotlivých segmentů, ve výsledku se ale stávají spoluhráči, jež navzájem posilují svůj účinek. Materiály nejsou jenom médium, ale jsou samy o sobě nositeli významu. Každý materiál může v pozorovateli vyvolat asociace spojené se zkušeností z okolního prostředí. Tyto materiály nás zahlcují, často jsou násilně přetírány, „nevkusně“ kombinovány, přesto mají sílu nás vtáhnout do dobrodružného světa jejich soužití. Dochází zde k prolínání zcela odlišných světů, mezi nimiž vzniká silné napětí. K výsledné redukci na jednoduché segmenty dospěla autorka postupnou redukcí krajiny. Díla na této výstavě se vlastně stávají „krajinami dneška“, v nichž se zračí dynamika a napětí současné doby.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 3/6/2024 - 28/6/2024
Atelier Kaštan: Jana Brabcová In Memoriam

Výstava na památku Jany Brabcové přinese retrospekci i meditaci nad 20 lety tvůrčího a pedagogického života keramičky a malířky, dlouholeté lektorky Atelieru Kaštan.

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Galerie | 4/6/2024 - 13/7/2024
Julius Reichel, Roel Van Der Linden - Always Over Titled Dreamers Safari

Always Over Titled Dreamers Safari - je výstava dvou výrazných osobností české výtvarné scény - Juliuse Reichela a Roela van der Lindena. Pojatá jako intenzivní prostorová instalace je vizuálním vyjádřením západního světa v krizi středního věku.

Karpuchina Gallery, Rybná 22, Praha 1, Česká republika
web

Galerie | 5/6/2024 - 30/6/2024
Zbyněk Benýšek - výstava obrazů: Pražská scéna

Retrospektiva tvorby z let 1994-2024 k 75. narozeninám malíře Zbyňka Benýška a výročí 50 ti let tvorby na Praze 2. Výstava představí sofistikované malířské příběhy, tvořené imaginativní malířskou technikou.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 6/6/2024 - 2/7/2024
Kateřina Šedá: Národní statistický ústav

Výstavní prostor Kobky 17 se během června změní na Národní statistický ústav, který bude zkoumat české zlozvyky. Široká veřejnost tak může aktivně ovlivnit i druhou fázi projektu Kateřiny Šedé Národní sbírka zlozvyků, jejímž cílem je zmapovat zlozvyky jednotlivců i skupin, a vytvořit z nich největší databázi na světě.

Galerie hl. města Prahy: Kobka 17 – Smíchovská náplavka
web

Galerie | 7/6/2024 - 28/6/2024
HYB4 Galerie: Fotofutures 2024

Absolventské práce ateliérů klasické, dokumentární, imaginativní fotografie, intermédií a nové estetiky Katedry fotografie FAMU v Praze. Vstupné: Zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 7/6/2024 - 29/8/2024
Výstava A Spring of Hope, A Winter of Despair

Výstava vytváří kontext pro pozorování a reflexi určitého segmentu konceptuálního umění v bývalých socialistických republikách Rumunsko a Československo. Od konce šedesátých let přes léta sedmdesátá a osmdesátá se uvnitř neoficiální umělecké scény bývalého východního bloku rozvíjela koncepční autorská činnost pouze pod dohledem a za omezených tvůrčích podmínek. Díla z této éry pojí zachycené myšlenky i estetika, obsah i forma. Všechna přitom představují výsledek různorodě propustných politických režimů, které umožňovaly určitou míru mezinárodní kulturní otevřenosti, čímž utvářely nehomogenní prostředí a nerovnou pozici solidarity. Kurátorkou výstavy je Olivia Nițiș. Vystavující umělci a umělkyně: Kamila B. Richter & Michael Bielický, Irina Botea, Vladimír Havlík, Jiří Kovanda, Gabriela Mateescu, Iulian Mereuță, Karel Miler, Delia Popa, Gheorghe Rasovszky, Marilena Preda Sânc, Decebal Scriba, Roxana Trestioreanu, Jiří Valoch. Projekce: Eva Koťátková, Iulia Stǎticǎ & Adrian Câtu. Otevírací doba galerie je út–pá 13–19, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 7/6/2024 - 29/8/2024
Výstava Geovýběh – Martin Káňa

Autora fascinují geopolitická témata, která komentuje s vizuální popovou nadsázkou i kritickým poselstvím. Geovýběh je ohraničené teritorium, které deklaruje autorovu schopnost podkopávat ustálené úvahy o geopolitických systémech a střetu civilizací. Kurátorem výstavy je Pavel Tichoň. Otevírací doba galerie je út–pá 13–19, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 7/6/2024 - 29/8/2024
Výstava Broken Femur – Šárka Koudelová a Gideon Horváth

V přírodě většinou platí, že když si zlomíte nohu, zemřete. „Let‘s break our collective femur!“ Začněme znova, zlomme femur této společnosti a společně ho uzdravme, pečujme o sebe navzájem a trpělivě čekejme, až sroste. Kurátorem výstavy je Piotr Sikora. Otevírací doba galerie je út–pá 13–19, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 7/6/2024 - 29/8/2024
Výstava Rekonstrukce č. 6 – Daniel Nováček

Multikanálová video-instalace nahlíží na formát příběhu jako na uzavřenou smyčku; zkoumá omezení současné podoby narace, a tím reflektuje její determinující vliv na společenské uvažování o možné konfiguraci našeho budoucího světa. Kurátorkou výstavy je Helena Todorová. Otevírací doba galerie je út–pá 13–19, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 8/6/2024 - 8/9/2024
Vojtěch Kovařík - Od linií k hmotě

Je-li naše cesta předurčena osudem, co znamenají vůle, štěstí, náhoda? Osudovostí se zabývá malíř Vojtěch Kovařík, který aktuální výstavou v Museu Kampa vykročil do třetího rozměru. Hladké malby doprovázejí reliéfy a socha. Cesta autora vede od kresebných linií členících plochu k sochařským hmotám. Jeho témata jsou univerzální a stojí u základů euroamerické civilizace. Antické mýty, bohové, bohyně, Titáni, héroové a heroiny si podržují svůj význam i ve třetím tisíciletí. Robustními formami přesahují monumentální formáty obrazů. Považujeme je za archetypy, jejichž příběhy a činy slouží od nepaměti k vyznačení hranic či možností našeho vlastního procházení životem a pátrání po smyslu věcí.

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 9/6/2024 - 31/8/2024
Alena Kučerová : Bod, obraz, krajina ...

Východiskem všeho, co Alena Kučerová (*1935) jako výtvarnice vytvořila během více než šedesáti let, je kresba. Potřeba řádu a přesnosti přivedla Alenu už na sklonku padesátých let k vyjadřování pomocí geometrických forem, kterými zobrazovala představy abstraktní (Nádherné úterý, Slavnost) i konkrétní (Skaliska, V moři), tato geometrie však nepůsobí chladně, přímky a křivky nejsou naprosto rovné a jako by se chvěly. Brzy pak vystřídala kreslení perem grafickou technikou označovanou jako suchá jehla a v první polovině šedesátých let přidala k vyrytým liniím body vzniklé prorážením plechu, ke kterému ji podnítila práce dědečka ševce, propichujícího kožené podrážky a zatloukajícího do nich floky.

Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli
web

Festivaly | 12/6/2024 - 28/6/2024
Kino Top

Jsou filmy, které je vždy radost zhlédnout v kině. Jelikož těšení na karlovarský festival nezná mezí, vracíme pro vás na plátno nejoblíbenější tituly Světozoru z minulých ročníků.

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Festivaly | 13/6/2024 - 30/9/2024
CESTA Z MĚSTA | LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2024

Landscape festival jako dočasná laboratoř poskytne platformu pro seznámení s připravovanými proměnami vybraných území na Praze 3 a Praze 10 včetně revitalizace dopravního brownfieldu na kulturní a společenský klastr. Návštěvníci budou mít možnost navštívit ojedinělou pražskou divočinu v lokalitě Žižkova a Malešic. Festival potrvá od června do září 2024. Tříměsíční mezinárodní projekt je připravován ve spolupráci s hlavním městem Prahou, městskou částí Praha 3 a IPR Praha a koná se pod záštitou náměstka primátora Petra Hlaváčka a místostarosty městské části Praha 3 Pavla Dobeše. Festival představuje totální zelený urbanismus a dočasnými intervencemi dává vzniknout novým příběhům v mikrolokalitách metropole. Chceme vytvořit participační proces, do něhož by se zapojilo co nejvíce rezidentů. Letošní ročník každoročního Landscape festivalu navazuje na pět předchozích, které se konaly v Praze (2014, 2015, 2018, 2020 a 2022), a na projekt Žižkovská spojka v roce 2021. Od roku 2020 se tyto akce konaly ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a za její podpory. Doprovodné výstavy, debaty a přednášky poskytnou komunikační platformu soukromým i veřejným záměrům a diskusi nad důležitými tématy, jako jsou umění ve veřejném prostoru, taktický urbanismus, zelený urbanismus a adaptace na klimatickou změnu.

Praha
web

Festivaly | 13/6/2024 - 30/9/2024
CESTA Z MĚSTA | LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2024

Landscape festival jako dočasná laboratoř poskytne platformu pro seznámení s připravovanými proměnami vybraných území na Praze 3 a Praze 10 včetně revitalizace dopravního brownfieldu na kulturní a společenský klastr. Návštěvníci budou mít možnost navštívit ojedinělou pražskou divočinu v lokalitě Žižkova a Malešic. Festival potrvá od června do září 2024. Tříměsíční mezinárodní projekt je připravován ve spolupráci s hlavním městem Prahou, městskou částí Praha 3 a IPR Praha a koná se pod záštitou náměstka primátora Petra Hlaváčka a místostarosty městské části Praha 3 Pavla Dobeše. Festival představuje totální zelený urbanismus a dočasnými intervencemi dává vzniknout novým příběhům v mikrolokalitách metropole. Chceme vytvořit participační proces, do něhož by se zapojilo co nejvíce rezidentů. Letošní ročník každoročního Landscape festivalu navazuje na pět předchozích, které se konaly v Praze (2014, 2015, 2018, 2020 a 2022), a na projekt Žižkovská spojka v roce 2021. Od roku 2020 se tyto akce konaly ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a za její podpory. Doprovodné výstavy, debaty a přednášky poskytnou komunikační platformu soukromým i veřejným záměrům a diskusi nad důležitými tématy, jako jsou umění ve veřejném prostoru, taktický urbanismus, zelený urbanismus a adaptace na klimatickou změnu.

Praha
web

Galerie | 13/6/2024 - 30/6/2024
Sklizeň 2024

Letošní úroda umění na Gymnáziu Prof. Jana Patočky. Jak na gymnáziu probíhá výtvarka? Přijďte si prohlédnout zlomek toho, co bylo v tomto školním roce vytvořeno. K vidění budou práce studentů nižšího i vyššího gymnázia a jako zlatý hřeb budou vystaveny i letošní maturitní práce z výtvarné výchovy.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 14/6/2024 - 24/6/2024
DESIGNBLOK COSMOS - Intergalaktická krása českého designu

Deset designérů a deset objektů – deset příběhů, metod a přístupů tvůrčího procesu současného umění – objekty v prostoru pro sdílení emocí, pocitů a nápadů a výstava jako symbolické poslání: to i více se nachází v pojízdné galerii obsahující deset originálních děl ze skla od desítky špičkových designérů, která zažila premiéru na loňském ©Designbloku a další, zahraniční prezentaci na Milano Design Week (duben) 2024. Třetím v pořadí je právě Designblok Cosmos prezentace v OGL – Lázně Liberec!

Oblastní Galerie Liberec
web

Galerie | 15/6/2024 - 15/7/2024
Výstava obrazů: Petr Horvát - RUKONE

Petr Horvát (Praha, 1984*) je ustálen v podvědomí většiny lidí zejména jako přední postava českého skateboardingu. Již několik let však intenzivně koncentruje svůj talent i pozornost do umělecké sféry.
 Studium na umělecké škole v mládí přerušil, v první řadě kvůli sportovní kariéře, jeho vášeň pro výtvarné umění však neustala a ve studiu v současnosti pokračuje jako student 4. ateliéru na AVU. Jeho překypující entuziasmus pro malbu se zřetelně promítá do jeho tvorby (akryl, akvarel, olejové křídy či barvy ve spreji), která má nesmírný tématický a kvantitativní rozsah a není tak snadno zařaditelná mezi soudobé tvůrce.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 15/6/2024 - 15/7/2024
Výstava obrazů: Petr Horvát - RUKONE

Petr Horvát (Praha, 1984*) je ustálen v podvědomí většiny lidí zejména jako přední postava českého skateboardingu. Již několik let však intenzivně koncentruje svůj talent i pozornost do umělecké sféry.
 Studium na umělecké škole v mládí přerušil, v první řadě kvůli sportovní kariéře, jeho vášeň pro výtvarné umění však neustala a ve studiu v současnosti pokračuje jako student 4. ateliéru na AVU. Jeho překypující entuziasmus pro malbu se zřetelně promítá do jeho tvorby (akryl, akvarel, olejové křídy či barvy ve spreji), která má nesmírný tématický a kvantitativní rozsah a není tak snadno zařaditelná mezi soudobé tvůrce.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 15/6/2024 - 8/9/2024
Husa na Kampě - sběratel Vladimír Železný

Pod poněkud kryptickým názvem Husa na Kampě se skrývá reprezentativní výstava sbírky Vladimíra Železného, na které se návštěvníci setkají s díly nejvýraznějších osobností českého moderního umění. K vidění budou práce od Jana Zrzavého, Emila Filly, Toyen, Jindřicha Štyrského či Jiřího Karse. Z poválečného umění pak díla Květy Válové, Jana Koblasy a zejména Mikuláše Medka. Sbírku opatruje Galerie Zlatá husa, která letos slaví pětadvacet let své existence. Název výstavy tak odkazuje právě ke jménu galerie. Výběr děl pro výstavu osobně připravil Vladimír Železný, který je klíčovou osobností novodobého českého sběratelství. Podle vlastních slov chce ukázat proměnu českého umění během jednoho lidského života, od Splynutí duší Maxe Švabinského z roku 1901 po vrcholná informelní plátna Mikuláše Medka z poloviny 60. let.

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 15/6/2024 - 14/7/2024
Zuzana Jírová a Filip Hauer: Roman Road & London DLC

Společný projekt Zuzany Jírové a Filipa Hauera zkoumá úzkosti, nejistoty a rozpory každodenního života v kontextu současné kapitalistické ekonomiky.

Galerie AVU, Slovenská 2, Praha 10
web

Galerie | 15/6/2024 - 29/9/2024
Kdybych já byl krásný jako Dionysos. Setkání s Janem Zrzavým

Malíř Jan Zrzavý patří mezi národní klasiky, který výtvarným jazykem pomáhal pojmenovávat identitu české kultury. Autor často reprodukovaných jihočeských a vysočinských krajin, ilustrátor Erbenovy Kytice a Máchova Máje, scénograf Libuše a Čertovy stěny. A přeci tento malíř, jehož dílo bylo mnohokrát vystavováno, neprošel žádnou uměleckou školou, býval samotářem uprostřed davu obdivovatelů a nesl si v sobě od dětství osten jinakosti. Zápasil se svým tělem a homosexuální orientací ve značně konzervativním středoevropském prostředí, hledal východiska ze svého určení a nacházel je v umění a duchovních světech. Zrzavý jako moderní a progresivní autor, jehož dílo vyrůstá z hlubokého poznání starého umění, navazuje v 8smičce pomyslný dialog s motivicky či duchovně spřízněnými autory a autorkami. Témata spjatá s tělesností a krajinou (vnitřní i vnější), subjektivita a vědomé navazování na práce některých mistrů minulosti činí jeho tvorbu obzvlášť aktuální.

8SMIČKA HUMPOLEC
web

Galerie | 17/6/2024 - 30/6/2024
Zhanna Kadyrova: UNEXPECTED

Příběh současné Ukrajiny a umělkyně ve válce.

Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12
web

Galerie | 18/6/2024 - 29/9/2024
David Böhm – Jiří Franta: Fabulant

David Böhm a Jiří Franta spolu tvoří již od roku 2006. Jejich práce má rozmanitý a široký roz-sah, od konceptuální a procesuální kresby, jež je pro ně asi nejcharakterističtější, až po instalace ve veřejném prostoru nebo performance. Zásadní je pro ně rovněž tvorba knih, oba mají za sebou několik autorských publikací včetně komiksů, časopisů nebo výtvarných katalogů. David Böhm (1982) i Jiří Franta (1978) absol-vovali v ateliéru Vladimíra Skrepla Akademii výtvarných umění v Praze. Za svou tvorbu získa-li celou řadu ocenění, byli celkem třikrát nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého. David Böhm získal spolu s básníkem Ondřejem Buddeusem v roce 2013 cenu Magnesia Litera za publikaci Hlava v hlavě a v roce 2020 byl oceněn jako autor knihy A jako Antarktida.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FOTOGRAFIE
web

Galerie | 21/6/2024 - 30/6/2024
Diplomky AVU 2024

Zveme na výstavu diplomantů a diplomantek Akademie výtvarných umění v Praze.

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, Praha 7
web

Ostatní | 21/6/2024 - 24/6/2024
Michal Škapa -TRON vytváří MURAL

Novinkou letošní kampaně je MURAL AKCE CIHLA NA PŘÍKOPĚ, na který budou v průběhu léta opakovaně tvořit etablovaní čeští umělci. MURAL AKCE CIHLA NA PŘÍKOPĚ je součástí doprovodného programu mural art festivalu URBAN PICTUS. První velkoformátové vytváří writer Michal Škapa známý jako Tron. Následovat jej budou Marek Číhal, Jakub Uksa a další výtvarníci.

Akce Cihla Na Příkopě
web

Galerie | 21/6/2024 - 6/10/2024
Adam Štech: houellebecq!

Výstava houellebecq! Adama Štecha není poctou francouzskému spisovateli Michelu Houellebecquovi ani ilustrací jeho děl.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 21/6/2024 - 30/7/2024
Tsůren

Výstava prací studentů KVV PedF UK ze semináře Ateliér II Kontexty umění a Ateliér 2. Téma nerůstu se v současnosti propisuje do mnoha uměleckých pozic a projektů. Jak jej vnímají a reflektují současní studenti a studentky výtvarné výchovy? Kurátoři výstavy: Vendula Fremlová, Michal Sedlák. Vstupné: Zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 21/6/2024 - 15/8/2024
KRAJINA MĚSTO

OBRAS AKROBAD - (Tomáš Staněk a Josef Sedlák): Každodenní pohyb městem nabízí chodci obdařenemu dostatkem vnímavosti zážitek srovnatelný s dobrodružnou cestou přírodou. Labyrint budov, lamp, značek, stromů, kontejnerů, nečekaných objektů, protkaný vizuálním smogem, reklamou, graffiti a dopravním značením. Město je jako symbolická zahrada, vábící zvídavé a toulavé duše, vyzývající k objevování a dobývání. Organismus, který v každém svém momentu tvoří dokonalý abstraktní obraz. Kurátorkou výstavy je Kristýna Jirátová.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 21/6/2024 - 15/8/2024
Výstava WALLZ

Doprovodná výstava ateliérových prací umělců festivalu Wallz no.5

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 22/6/2024 - 21/8/2024
Planet ID: vzpomínky na Zemi

Proč nás tak lákají fantastické příběhy o cestách do vesmíru a proč nás zajímají více tajemné neobjevené světy než ten náš, na němž jsme bytostně závislí? Takové, ale i jiné otázky týkající se vztahů mezi člověkem a jemu (ne)známým světem chce roudnická galerie spolu s padesátkou generačně různorodých umělců předložit k veřejnému dialogu prostřednictvím nové výstavy.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Divadlo | 24/6/2024
Commander

19:00 Pohybové divadlo s živou hudbou a film s dětskými herci souboru Farma v jeskyni.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Ostatní | 24/6/2024
Vztahová poradna Dr. Zádrhela, Russian Sleep Experiment

19:00 STAND-UP a KONCERT

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Divadlo | 24/6/2024
Emma Martin (IE): Birdboy

11:00 + 19:00

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Tančírny | 24/6/2024
Cross Club

INDIE POP NIGHT (The Ian Fays (USA), Skelets On Me) LOS TEKKENOS (Cosi a hosté)

Cross club
web

Filmy | 24/6/2024
Život je skvělý

20:00 Dokumentární pondělí s debatou. Coby Palestinec je Mohamed podle norských úřadů člověkem bez státní příslušnosti. Jak se vyrovnat s pocity bezmoci, únavy a neustálého stesku po domově v situaci, kdy člověk nemá svůj osud ve vlastních rukou?

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Koncerty | 24/6/2024
Bardolíno – Sedmé nebe

20:00 Bardolíno je uskupení nacházející inspiraci v etnické hudbě celého světa. Své pojetí obohacuje o prvky jiných žánrů a vytváří tak svůj jedinečný hudební jazyk. Bardolíno přivedli na svět v roce 2008 tři vynikající hudebníci. Nový projekt Bardolína s názvem „Sedmé nebe“ nabízí nejkrásnější melodie světové etnické hudby. Každý z členů kapely přinesl do společného programu svoji oblíbenou píseň – svoji „srdcovou záležitost“ a splnil si tak svůj sen. Dnes uslyšíte uskupení ve složení: Pavel Fischer - housle, zpěv Jana Procházková - zpěv, perkuse Margit Koláčková - violoncello, zpěv Jakub Jedlinský - akordeon, zpěv. Přizvali jsme k tomuto projektu kamaráda bicistu Tomáše Nováka

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Filmy | 24/6/2024
Váňa | NT Live

20:00 Záznam inscenace radikální adaptace Čechovovy klasiky Strýček Váňa od Simona Stephense.Všechny postavy hraje jediný herec – Andrew Scott. Komickotragická hra zkoumá složitost lidských emocí a soustředí se na naděje, sny i výčitky.

Kino Přítomnost
web

Filmy | 24/6/2024
Edison Filmhub

14:00 Jeanne du Barry 16:30 Daaaaalí! 19:00 MBM: Motorkáři + Q&A Martin Pleštil

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 24/6/2024
Otevřené šuplíky #6

19:00 Máš literární text – báseň, prózu, pásmo nebo jiný tvar? A mohli bychom ho vidět? Přihlas se do dalšího pokračování naší otevřené výzvy! Pošli nám ukázku svojí tvorby, my ze záplavy textů vybereme deset autorů a autorek a pozveme je, aby obsah svých otevřených šuplíků přečetli na společném literárním večeru. Své texty posílejte do 30. 5. na e-mail annamarie@unijazz.cz.

Čítárna Unijazz
Husitská 22, Praha 3
web

Divadlo | 24/6/2024
Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾

19h

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 24/6/2024
MONDAYS LIKE FRIDAYS - DJ Mad Joshua

22:00 - pravidelná pondělní party v rytmu hip hop a r'n'b

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Filmy | 24/6/2024
Tady Havel, slyšíte mě?

20h

KINO 35
Štěpánská 644, Praha - Nové Město
web

Filmy | 24/6/2024
UMĚNÍ V KINĚ 35: Malby moderních zahrad – Monet až Matisse

18h

KINO 35
Štěpánská 644, Praha - Nové Město
web

Filmy | 24/6/2024
KINO PILOTŮ

15:45 PŘEDPREMIÉRA: Já, padouch 4 16:00 Kino seniorů: Back to Black (English friendly) 16:30 Kino seniorů: Všichni lidé budou bratři 17:40 Rivalové / Challengers (English friendly) 18:20 Ve jménu cti 18:45 Céčko: Hotel Palace 20:10 Furiosa: Sága Šíleného Maxe / Furiosa: A Mad Max Saga (English friendly) 20:20 Motorkáři / The Bikeriders (English friendly) 21:00 Céčko: Dokonalé dny

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Divadlo | 24/6/2024
INKOGNITO (NAHRANĚ)

19:30h

Divadlo v Celetné
Celetná 595, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 24/6/2024
Jazz Dock

19 h - VOŠ Jazz - Závěrečný koncert (student jazz)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Galerie | 24/6/2024
Jimena Mendoza - Materia Negruzca

Oslovila mě zvláštní představa přírodou vytvořeného prázdna, působila jako nepatrná bublina v zemi. Úkryt, prostora, skryté podzemí.

Studio Prám
Čerpadlová 536/4, Praha 9 - Vysočany
web

Divadlo | 24/6/2024
Cirk La Putyka Studio: Cirko-stráda

18:00 hod. - Cirkusová estráda plná dětské a teenagerské energie.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 24/6/2024 - 6/7/2024
Letní scéna divadla Studio DVA

19:30 Jedna z pražských letních scén divadla Studio DVA zve na představení do areálu Výstaviště.

Výstaviště Praha, spodní areál
web

Koncerty | 24/6/2024
Blue Lacy

19:30h

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web
reklama