Kulturní servis

Pátek 22/9/23

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/2/2023 - 31/12/2023
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl. města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 24/3/2023 - 31/12/2023
Myši patří do nebe

Připravujeme pro vás výstavu kulis, rekvizit a hrdinů animovaného filmu Myši patří do nebe. Film vypráví o dvou úhlavních nepřátelích, malé myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události spolu (ač neradi) znovu setkají ve zvířecím nebi. Díky absenci přirozených pudů a nezvyklému odstupu od pozemských věcí mezi nimi postupem času vznikne hluboké přátelské pouto. Na cestě nebem musí oba společně zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky a na konci jejich putování na ně čeká velké překvapení. Pokud jste film viděli, s radostí si připomenete jednotlivé scény. A pokud ne, vůbec nevadí, ale věříme, že ho pak velmi brzy shlédnete. Výstava je určena primárně pro děti, ale dospělí se zde rozhodně nudit nebudou.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
web

Galerie | 2/4/2023 - 30/9/2023
Otevření jižní věže jezuitské koleje se zvony

Dne 1. dubna se pro veřejnost otevřela jižní věž kutnohorské jezuitské koleje, v níž sídlí Galerie Středočeského kraje. Návštěvníci tak mohou vystoupat až ke svatobarborským zvonům Michal, Ludvík a Barbora. První dva zmíněné, které pocházejí z přelomu 15. a 16. století, byly po rozsáhlých opravách znovu vráceny do věže v říjnu loňského roku. Po svém usazení zní opět Kutnou Horou spolu s mladší sestrou Barborou. Z jižní věže se zároveň návštěvníkům naskytne nádherný výhled na město Kutná Hora. Věž je zpřístupněna každý víkend od 2. dubna do 30. září 2023 vždy v celou hodinu od 10 do 17.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 25/4/2023 - 29/10/2023
Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Tentokrát půjde o sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru. Naše sbírky disponují řadou z nich, některé mají k definitivní realizaci velice blízko, jiné jsou viditelně pouhým prvním krokem k hledání celkového výrazu. Najdeme zde také některé studie, které nebyly nikdy realizovány, protože vznikly pro pomníkové soutěže, ve kterých zvítězil některý ze soupeřů, nebo, jak už to u nás bývá, sehrála svou roli přízeň mocných. Pokusili jsme se představit celou řadu skvělých příkladů, které vedly ke vztyčení pomníků, dekorativních plastik nebo děl s volným námětem inspirovaných ženskými půvaby či úctou k obyčejnému řemeslu, ať už známých z našich parků a zahrad, nebo z fasád významných budov. Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, ale i se jmény autorů, kteří byli privilegováni v období socialismu – Jan Hána, Josef Malejovský nebo Jiří Kryštůfek.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 26/4/2023 - 24/9/2023
VÝSTAVA EARTH

Výstava, která vychází přímo ze země. Záměrem projektu EARTH je představit nejběžněji využívané přírodní suroviny jak v jejich původní, tak především jejich průmyslové podobě. Smyslem je upozornit na skutečnost, že naše společnost nevnímá původní zdroje, jejich původní smysl a hodnotu. Partnerem výstavy je Hnutí Duha. Umělci: Dominika Jackuliaková, Richard Loskot, Ruta Putramentaite, Vladimír Turner, Aleš Zapletal. Kurátor: Fuczik.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Filmy | 1/5/2023 - 30/9/2023
Tmání - interaktivní film ve virtuální realitě

Zažijte první český VR film Tmání v unikátní instalaci vytvořené speciálně pro muzeum NaFilM. K netradičnímu filmovému zážitku ve virtuální realitě vás zavede 12 km provazů, které zaplňují promítací místnost. Na jediném místě v Praze tak budete mít příležitost zhlédnout ve speciálních VR brýlích počin nominovaný na Českého lva v kategorii Nejlepší animovaný film. Autobiografický snímek režiséra Ondřeje Moravce dává skrze nové médium možnost nahlédnout, co se odehrává v hlavě člověka, který se vyrovnává se svými vnitřními démony. Spolu s hlavním hrdinou projdete interaktivním příběhem, v němž se můžete doslova dotknout jeho světa. Podáte mu pomocnou ruku a společně s ním objevíte i úlevnou sílu vašeho hlasu. Projekce budou dostupné po předchozí registraci kdykoliv během otevírací doby muzea až do 30. září.

Filmové muzeum NaFilM
Jungmannova 748/30, Praha - Nové Město
web

Galerie | 2/5/2023 - 29/10/2023
František Bílek v Chýnově

Výstava v Bílkově domě v Chýnově představuje především umělcova díla s husitskou tématikou a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ
web

Galerie | 6/5/2023 - 31/12/2023
Trnkova Zahrada 2

Interaktivní expozice Trnkova zahrada 2 rozehrává a oživuje příběh nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. Příběh, ve kterém se pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. Expozice Trnkova Zahrada 2 převádí původní příběh do multimediální instalace s originální scénografií, rozehrávající ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady. Malí i velcí návštěvníci se v něm vtělí do postav 5 kluků z knížky a na vlastní kůži prožijí jejich dobrodružství. Setkají se všemi hlavními postavami z knihy: kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu, práce s návštěvníkem a jeho zapojením do celého děje.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 13/6/2023 - 15/10/2023
Jaroslav Beneš

Jaroslav Beneš (* 1946) začínal jako divadelní fotograf v plzeňském divadle Alfa. Později se stal archivářem a fotografem Pražských vodáren. Je spoluzakladatelem hned několika foto-grafických sdružení (Aktiv volné fotografie, 1989; Pražský dům fotografie, PHP, 1991; Český dřevák, 2000). Výstava je zamýšlena jako pocta další ze zakladatelských osobností PHP, v jehož prostorách nyní GHMP sídlí, které v rámci dlouhodobé koncepce v Domě fotografie představujeme.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FOTOGRAFIE
web

Galerie | 17/6/2023 - 1/10/2023
David Böhm, Vladimir 518, Jiří Franta - NIC NENÍ PROBLÉM

Tři negativní slova NIC NENÍ PROBLÉM, kterými se lidé paradoxně snaží navodit atmosféru bezstarostnosti. Tři autoři tvořící společně jednu kresbu. Tři týdny práce v bytech obyvatel Humpolce. Tři místnosti s lightboxy, naplněnými pohledy do cizích interiérů. Tři hlavy. Tři štětce. 16 kreseb.

8SMIČKA HUMPOLEC
web

Galerie | 21/6/2023 - 31/10/2023
Protisvěty Ladislava Fukse

Důmyslně komponovaná výstava ke stému výročí narození velkého českého spisovatele 20. století Ladislava Fukse.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web

Galerie | 3/8/2023 - 15/10/2023
Darina Alster: Bezčasí / Timelessness

Jádrem instalace je paměťové médium v podobě krabice diapozitivů, které před 30–40 lety používala Alena Alsterová, matka autorky, při svých přednáškách o barokním umění na FF UK. Dílo Timelessness je tvořené nekonečným sledem překrývajících se diaprojekcí. Skrze dialog abstraktních kompozic barokního tvarosloví s osobními vzpomínkami umělkyně, v souběhu časových vrstev, vyvstává okamžik zpřítomnění.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 8/8/2023 - 25/9/2023
Artivist Lab: Art. do. Drag.

Art. do. Drag. je výstava současného umění zaměřená na téma „drag“ a to s mezigeneračním přesahem. Výstava poukazuje na to, že „drag“ je politický a patří na scénu současného umění.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 17/8/2023 - 30/9/2023
Mishka Henner – EARTH WORKS

Výstava EARTH WORKS představuje unikátní díla renomovaného umělce Mishky Hennera, která jako primární zdroj využívají satelitní snímky. Výsledné velkoformátové fotografie zachycují současnou podobu industriální krajiny. Vizuálně úchvatné snímky stojí v opozici k alarmujícímu obsahu a podávají tak mimořádně silnou výpověď nejen o současném zemědělství či energetice, ale i o společnosti jako celku.

Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1
web

Galerie | 27/8/2023 - 28/1/2024
František Štorm - Maldorör Disco

Název nejnovějšího projektu typografa, malíře, grafika, zakladatele legendární Střešovické písmolijny, ale i hudebníka a textaře v jedné osobě Františka Štorma Maldorör Disco spojuje zdánlivě nespojitelné – zcela v duchu příslovečného „náhodného setkání šicího stroje a deštníku na pitevním stole“. Autor dovolí návštěvníkům nahlédnout do svého ateliéru, kde práce kvasí zároveň na několika frontách – paralelně s hudebními experimenty, společnými zkouškami a demonahrávkami vzniká série divoce barevných psychedelických maleb, které tvoří podklad pro Štormovu grafiku s výrazným podílem autorského písma. Kurátorkou výstavy je Vanda Skálová.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 30/8/2023 - 1/10/2023
Zdena Šafka – Hlavy, mosty, kapradí

Výstava malířky a textilní výtvarnice Zdeny Šafky ve Ville Pellé má ambici zachytit a vystavit všechny podstatné malířské periody a také textilní práce této umělkyně, bude tedy svého druhu náznakovou retrospektivou. Zdena Šafka tak v roce svých sedmdesátin promísí obrazy a textilie, krajiny a abstrakce, oleje a akryly s pastely a akvarely. Barevný a citlivý pohled na přirozené věci, lidi a děje kolem nás, stejně jako jemné předivo představ, tvoří komplexní a provázáný soubor, který má v sobě letní esprit i melancholii, která patří k přírodě i k nadhledu nad životem. Barva je zde dominantní, stejně jako její tlumení a ztrácení se v nedohlednu. Estetická dominance není rafinovaností, ale nutností ke šťastnému prožívání přítomnosti.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 1/9/2023 - 28/9/2023
HYB4 Galerie: Garden

Rozvíjením motivu zahrady v pozadí nově vzniklého díla výstavy „Garden“ v HYB4 Galerii se David Krňanský skrze svou barevnou paletu metaforicky dotýká témat jako pomíjivost, budoucnost přístupů k malbě či sociální status jedince. Vstup zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 1/9/2023 - 30/9/2023
Barbara Adamcová - Demons Inside Us

Výstava maleb DEMONS INSIDE US znázorňuje boj s našimi vnitřními démony. Jsou nenápadní, převlékají se, neurčitě si hrají s našimi myšlenkami. Nebojí se barev. Leckdy o sobě nedávají vědět, ale jsou tu. Rádi vás pak obejmou takovou intenzitou, že vás nepustí. Chtějí vás pohltit celou svou silou. Veškeré obrazy jsou malovány akrylem, ale spojené s různými technikami, kdy štětec není hlavní nástroj. Výstava je prodejní!

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Galerie | 4/9/2023 - 30/9/2023
Krenovka Inkubátor: Návštěva u sousedů

Naši milí sousedé z Inkubátoru poskytují zázemí mladým výtvarným talentům. Zveme Vás na vernisáž prací umělců*kyň, kteří Inkubátorem prošli za tři roky jeho působení. Výstava potrvá do 30. 9. 2023.

Čítárna Unijazz
Husitská 22, Praha 3
web

Galerie | 5/9/2023 - 5/11/2023
Rychlé šípy a tajemství Stínadel

Až do 5.11.2023 můžete navštívit výstavu s dobrodružnou zápletkou Rychlé šípy a tajemství Stínadel, která zpracovává fenomén komiksu Rychlých šípů z pohledu ilustrace a počátků české komiksové tvorby. Seznamuje návštěvníky s kultovními postavami autora Jaroslava Foglara a nejznámějšími kreslíři tohoto komiksu. V kulisách zámeckého sklepení pak zažijete atmosféru tajuplných Stínadel a možná rozluštíte i záhadu ježka v kleci.

Chvalský zámek
web

Galerie | 6/9/2023 - 3/10/2023
Martin Šárovec - POP HEROES

Proč lidé potřebují své hrdiny? Proč se lidé chtějí hrdiny stát? Symbol hrdinství jako zástupný element určitého vzoru chování tu byl přítomen odnepaměti. V průběhu posledních 70 let však vlivem multimediální kultury hrdinové vznikají či zanikají v monstrózní gigantičnosti, mnohé nestíháme vnímat, navzájem se mezi sebou inspirují a zároveň pohlcují. Je to nepřeberný vesmír, který častokrát v nás i hrdinech samotných navozuje pocit marnosti, zmaru, nezvratné dočasnosti. Hrdinové jsou hvězdy v nekonečném kosmu, s různou délkou životnosti. Pokud se dostaví úspěch a hvězda září v moři pop ikon, na jak dlouho bude takto viditelná? Co proto všechno musí udělat, co obětovat? Bude pak skutečně šťastná? Nestane se parodií samu na sebe? Není její rytmus života zničující pro ní i pro ostatní? Nestává se někdy určitým vizuálním a všudypřítomným „monstrem“, i když je nádherná a nadpozemsky charismatická?

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 6/9/2023 - 27/10/2023
Vladimír Kopecký - PROSTOR

Profesor Vladimír Kopecký (*26. 11. 1931, Svojanov) je proslulý jako mistr sklářského umění experimentátor malíř divokých velkoformátových obrazů i střídmých kontemplativních kreseb ale i autor objektů instalací a realizací ve veřejném prostoru. Jeho dílo již dnes patří k nepostradatelným kapitolám českého poválečného umění. Je to solitér osobnost nenaplňující škatulky persona rozpolcená. Je znám tím že jeho tvorba má vždy dvě polohy rozkročené mezi bouři a klid prostor a plochu krásné a ošklivé hodně a málo. Vladimír Kopecký získal ocenění od zlaté medaile na Expo 58 až po cenu v soutěži Grafika roku 2013.

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Galerie | 7/9/2023 - 1/10/2023
Tereza Laznová - URBAN ECLIPSE

Výstava URBAN ECLIPSE reflektuje život ve velkoměstě a obecně shon soudobé společnosti, která se čím dál více noří do virtuální reality. Zaobírá se skrytými pocity jednotlivců v narůstajícím chaosu, kolísající mezi nepřetržitým vnímáním a prezentací vlastní osoby. Upozorňuje na možný civilizační defekt a postupný přerod do nového, složitějšího a zároveň pohodlného světa, který nám usnadňují nové technologie. Hovoří jak z pohledu třetí osoby, tak napříč generací, jenž se přizpůsobuje měnícímu se systému. Včetně toho také zahrnuje promítání prožitých událostí a vzpomínek, co se prolínají s přítomností. Vernisáž k výstavě proběhne 6.9. od 18:00.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 8/9/2023 - 29/10/2023
Jakub Janovský: Ptáček v kleci

Samostatná výstava představující autorovy nové obrazy, sochy a pohyblivý obraz ve vzájemném instalačním propojení.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 9/9/2023 - 14/1/2024
Markéta Váradiová - Denní snění

Sochařka a multimediální umělkyně Markéta Váradiová (*1973) se věnuje objektům a instalacím pracujícím s fyzikálními jevy, které využívá pro vytváření specifické vizuality podporující divákovu imaginaci. Prostřednictvím této hry rozkrývá další úrovně prostoru či místa. Pro Experimentální prostor GASK připravuje dvě zdánlivě nesourodé instalace. Jejich společným jmenovatelem je princip ambivalentnosti, nejednoznačného výkladu primární vizuální situace a jejích významových posunů – jedno téma zpracované na dvou místech dvěma odlišnými metodami. Dalším společným prvkem obou instalací je zrcadlo – jako médium, které dokáže obraz jednoduše reflektovat, nebo významově posunout jeho původní premisy. Výstava bude mít přesah i do exteriéru galerie, kde se objeví zrcadlový objekt „Ratolest“ pracující s architektonickým kontextem. Kurátorkou výstavy je Veronika Marešová.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 9/9/2023 - 14/1/2024
Jaroslav Prokeš a Petra Vlachynská - K dispozici

Společný výstavní projekt Petry Vlachynské a Jaroslava Prokeše s lapidárním, a přitom dvojsmyslným názvem K dispozici vychází důsledně z místa a specifického prostorového rozvrhu přízemí severního křídla Galerie Středočeského kraje. Obě instalace reagují v elementárních formách na prostorové osy někdejší jezuitské koleje, Petra Vlachynská na horizontální pohled chodbou severního křídla a Jaroslav Prokeš na sklenuté prostory vlevo od hlavního vchodu ze Smíškovy ulice. Práce do místa vstupují s ohledem na jeho kulturní i duchovní historii. Spíše klidně, kontemplativně, a přesto sochařsky a instalačně důrazně transformují prostor a jeho vnímání. Kurátorkou výstavy je Veronika Marešová.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 13/9/2023 - 18/10/2023
Jiří David - Oheň vyhasl, vlci zůstali

Jiří David vystavuje od 13.9. do 18.10. 2023, své poslední obrazy pod názvem Oheň vyhasl, vlci zůstali v novém prostoru galerie Sophistika v Kozí ulici 915 na Praze 1,. Jde o obrazy bez vděčného, podbízivého make upu. Jde o obrazy elementárně tiché. Jde o obrazy v odrazech tůní, v mlhách šerosvitu. Jde o obrazyv krajkách nehmotně prasklých útesů, zpoza dechu vůní i v duhách koitu. Jde o volně archetypální sestup do vrstev naší roztříštěné paměti.

Sophistica Gallery, Kozí 915/7, 110 00 Staré Město
web

Galerie | 14/9/2023 - 9/11/2023
Other Edges of the World

Výstava se zaměřuje na exil a vysídlení jak v hmatatelné, tak v imaginativní rovině. Překračuje dichotomii centrum-periferie a vstupuje do pole, které je neustále přepisováno, přetvářeno, současně mizí a znovu se objevuje. Vystavující: Kateryna Aliinyk, Ghazaleh Avarzamani , Eva Ďurovec, Darja Lukjanenko, Mina Nasr, Jura Shust.

Galerie MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 14/9/2023 - 15/10/2023
Robert Julian Hvistendahl & Epos 257: Zhroucení krajiny

Výstava Zhroucení krajiny rozvíjí témata vnitřních periferií, paměti místa a mizející krajiny. V rámci projektu Synapse Again probíhá již druhým rokem umělecká kolaborace mezi českým umělcem Eposem 257 a Norem Robertem Julianem Hvistendahlem. Oba autoři se rozhodli vytvořit společnou instalaci v MeetFactory – místě, které leží geograficky téměř na periferii Prahy, ale kulturně se nachází v jejím centru. Norské město Tromso, odkud pochází Hvistendahl je podobnou geografickou periferií Norska – přestože leží až za polárním kruhem, je centrem kulturního dění v této oblasti. Výstava bude zároveň v obecné rovině pracovat s tématy paměti místa a proměnou krajiny. V prostoru Galerie Kostka jsou stále patrné stopy původní sklářské pece, která byla součástí rafinérie a skláren Josef Inwald. Ze střechy původní pece a nynější galerie se divákům v rámci instalace naskytne pohled na části Smíchova okolo Lihovaru, které odhalí nynější nevratné změny vlivem developerské zástavby této městské části. Staneme se pozorovateli rozvoje a rozmachu města z útrob ruin po bývalé sklárně. Autoři nám díky instalaci dají možnost proměnit se v kritické pozorovatele proměny krajiny v okolí MeetFactory a sledovat ji z „pozorovatelny” umístěné uvnitř i vně Galerie Kostka.

MeetFactory: Galerie Kostka
web

Galerie | 14/9/2023 - 11/2/2024
Za slovy

Výstava Za slovy zkoumá způsob, jímž literární kultura nachází odezvu v dílech současných vizuálních umělců.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 15/9/2023 - 30/10/2023
JOSEF KOTRBA

Radost ze života, optimismus a veselé svěží barvy. To vše najdeme v obrazech naivního malíře Josefa Kotrby (1896–1984). Srdečně zveme na prodejní výstavu jeho obrazů nazvanou Nalezený malíř Josef Kotrba, kterou pořádáme od 15. září do 30. října. Najdete nás na adrese Goetheho 17/2 na Praze 6 - Bubenči. Otevřeno denně (včetně sobot a nedělí) od 11 do 18 hodin. Doufáme, že touto výstavou obohatíme všeobecné povědomí o nový fenomén našich kulturních dějin.

Arthouse Hejtmánek
web

Galerie | 16/9/2023 - 3/3/2024
Jarcovjáková, Kolářová, Malich, Ságlová a Válová: “intimita, oddanost, vášeň“

Výstava "intimita, oddanost, vášeň" představuje první tvůrčí setkání. Libuše Jarcovjákové, Běly Kolářové, Karla Malicha, Zorky Ságlové a Květy Válové - pěti renomovaných českých autorek a autora v jedinečném výstavním prostoru Lidické galerie.

Lidická galerie
Tokajická 152, Lidice
web

Ostatní | 16/9/2023 - 24/9/2023
Nejisté situace

Projekt Nejisté situace představuje různé přístupy k interakci sluchového a zrakového vnímání. Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy slouží jako základ pro nové kompozice součas-ných skladatelů, které poté novým způsobem „nasvěcují“ časové vnímání výtvarného díla. V Konírně a zámecké kapli budou představeny nové kompozice společně se svými výtvarnými předobrazy Prostor, Abstrakce 1,4 a 5 Jiřího Thýna a Kompozice, chrám Václava Ciglera. Au-tory kompozicí jsou skladatelé Jack Langdon (US) a Ian Mikyska (CZ).

Galerie hl. města Prahy
web

Galerie | 17/9/2023 - 18/11/2023
Sympozium Litomyšl

Galerie Miroslava Kubíka pořádá již desátý ročník Sympozia Litomyšl. Letošní sympozium v Litomyšli se navrací ke koncepci vůbec prvního tvůrčího pobytu, který Galerie Miroslava Kubíka uspořádala v roce 2012 a zaměřuje se na výrazné mladé osobnosti z české výtvarné scény. Na sympozium naváže výstava, která představí jednotlivé účastníky a jejich díla, která v Litomyšli vznikla.

Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 19/9/2023 - 19/11/2023
Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta po roce 1945

Výstava Spolku Adalberta Stiftera (Mnichov) vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (Praha) a Post Bellum (Praha) za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci. Přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Festivaly | 20/9/2023 - 28/9/2023
příští vlna/next wave

Festival …příští vlna/next wave… již třicátým rokem funguje jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje, hudební, taneční, výtvarné a jiné alternativy. Motto letošního ročníku festivalu zní: …tři tečky před námi, tři tečky po nás…Festival již od roku 1994 přitahuje jevy periferní nebo podzemní, překračuje dosud „zřejmé“, většinou jen konvencí udržované druhově-žánrové hranice (happening, akční umění, instalace, performance, site-specific, multimédia, ale i sociální divadlo, rituály, ceremonie). Klade důraz na dramaturgické celky, premiérové projekty, angažované a politické divadlo. Iniciuje vznik nových projektů, pomáhá zaštítit mladé progresivní umělce různých oborů a představuje netradiční kulturní prostory. Od roku 2003 je organizátory festivalu …příští vlna/next wave… každoročně vyslovována a veřejně prokazována Pocta významným osobnostem, projektům, objevům a činům ve sféře nezávislého a alternativního divadla, která společně s prezentací na festivalu pomáhá k formování českého divadelního okraje. Více se dozvíte v rubrice Pocty festivalu. 

různá místa v Praze
web

Festivaly | 21/9/2023 - 23/9/2023
PiNKBUS FESTIVAL

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov
web

| 21/9/2023 - 22/9/2023
Sylva Šafková – HeArt of Noise

20:00 Inspirací nejnovějšího tanečního představení souboru 420PEOPLE v choreografii Sylvy Šafkové je, jak název sám napovídá, hluk. Hluk většinou vnímáme negativně, jako cosi rušivého. Negativní konotace tohoto výrazu ale nemusí být vždy na místě. K spolupráci v tomto projektu Sylva Šafková přizvala opět zvukového mága T. Reindla (aka Omnion), který na scéně za pomoci nahrávek i živé produkce vytvoří svoji verzi scénického hluku v různých jeho podobách. Industriální zvuky, údery do vodní hladiny ale i zvuky lidského těla, hlasy, tlukot srdce doprovodí choreografii pro tanečníky souboru 420PEOPLE, to vše v scénografii Marka Cpina.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Festivaly | 21/9/2023 - 26/9/2023
LUSTR 10

Festival LUSTR slaví 10. narozeniny a představí hosty, ilustrátory a komiksové umělce z celého světa! Nenechte si ujít hlavní výstavu i doprovodný program

Holešovická tržnice u Hala 17 a Hala 29
web

Divadlo | 22/9/2023
CreWcollective: Budem furt stejný, nebo uvidíme barvy jasněji?

20:00 Hudebnice Andrea La Rose, tanečnice Jana Novorytová a světelný designer Pavel Havrda spolu spontánně vytvářejí představení, která otevřeně hledají svoji vlastní formu a možnosti proměny.

Studio Hrdinů
Dukelských Hrdinů 7/530/47, Praha 7
web

Koncerty | 22/9/2023
SARA LANDRY (US)

23:00 Support: Fleika, SJ Yellow Room8: Michael C

Roxy
Dlouhá 33, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 22/9/2023
Cross Club

CROSS SQUARE (52 Hertz Whale & Vellocet Roll) BASSDRIVE STAGE (Seba (SE), LJ High (UK), Elementrix (UK), Bumblebee (US, GER), Icon (UK), BLofeld, Candle Sauce, Twomix, Gesiman, MagicKá, Eska) BREAKS HOUSE TECHNO STAGE (Tracklist.cz crew, Stanjah a hosté)

Cross club
web

Koncerty | 22/9/2023
My Darling Clementine (UK), Phil Shoenfelt

20h

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Galerie | 22/9/2023 - 11/11/2023
HYB4 Galerie: Mnoho podob citlivosti / Various Forms of Sensibility

Společenské změny, které prožíváme, konkurují nejsmělejším románům. Ale co když vám řekneme, že ve světě rychle měnících se technologií a transformací na poli umění zůstává citlivost základním stavebním prvkem? Přijďte a objevte, jak umění může proměnit váš pohled na svět. Vstup zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 22/9/2023
HYB4 Hudba: Cold Meat Party + The Opening Act + Dita

19:00 Babí léto v Kampusu zkrášlí směs kytar, psychedeliky, rock’n’rollu, arpegiátorů.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 22/9/2023
HYB4 Galerie: vernisáž výstavy Mnoho podob citlivosti / Various Forms of Sensibility

Společenské změny, které prožíváme, konkurují nejsmělejším románům. Ale co když vám řekneme, že ve světě rychle měnících se technologií a transformací na poli umění zůstává citlivost základním stavebním prvkem? Přijďte a objevte, jak umění může proměnit váš pohled na svět. Vstup zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 22/9/2023
HYB4 Galerie: Prague Art Week v Kampusu Hybernská

V rámci Prague Art Weeku proběhne vernisáž nové výstavy Mnoho podob citlivosti v 18:00 a komentovaná prohlídka výstavy Garden s kurátorem M. Štochlem a autorem děl D. Krňanským v 19:00. Zároveň budou po celou dobu hrát DJs na dvoře. Vstup zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 22/9/2023
LYCANTHROPHY (cz), NO GOD RHETORIC (cz), TURTLE CAGE (de), CONTROLLED EXISTENCE (cz)

18h

Klub 007 Strahov
Chaloupeckého 1903/6, Praha 6-Břevnov
web

Divadlo | 22/9/2023
Divadlo Minor

09:30 Jsem v pohodě…, 18:00 Bratři naděje

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 22/9/2023
Komentovaná procházka Strahov a jeho historie

17:30 Strahovský stadion je kulturní památkou uprostřed města, a přitom tak trochu opuštěné místo, které se snaží najít novou identitu. Procházka návštěvníky seznámí se zásadními historickými momenty největšího stadionu na světě, kde se odehrávaly všesokolské slety, spartakiády, studentské bouře i násilné zločiny během internace Němců.

Paměť národa na Strahově
web

Divadlo | 22/9/2023
SENSES

19:30 hod - Cirkus prožitý všemi smysly. Skvělá show finského režiséra Maksima Komara a akrobatů z Cirku La Putyka.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Tančírny | 22/9/2023
SpaceTek

21:00 SpaceTek - DJs Josef Sedloň + Sabina Moa (SWE) + houslistka Hélen RockHousle a zpěv Veronika Boulterová

Vlkova 26
Vlkova 699, Praha 3- Žižkov
web

Ostatní | 22/9/2023
Informační válka jako komerční služba?

19:00 V předvečer nástupu AI už nemluvíme o fake news, ale o komplexních vlivových operacích, digitálních kultech a kulturních válkách. Jsme vůbec schopni se bránit? Přednáší Alexandra Alvarová

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1, Praha 1
web

Filmy | 22/9/2023
Edison Filmhub

14:00 Sparta 16:30 Golda - Železná lady Izraele 19:00 Erotikon - hudba Marek Holan

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Galerie | 22/9/2023 - 17/12/2023
Praha zítra? Nový Hlavák

Výstava soutěžních návrhů na přestavbu Hlavního nádraží včetně vítězného návrhu dánského studia Henning Larsen Architects na Šťastný Hlavák.

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 22/9/2023
Sat

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Filmy | 22/9/2023
KINO PILOTŮ

15:30 Kino seniorů: Indiana Jones a nástroj osudu / The Dial of Destiny (English friendly) 15:50 Céčko: Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 16:00 Fremont 17:30 Céčko: FAMU Four 18:30 Sparta 19:00 Céčko: Němá tajemství 19:20 Bod obnovy / Restore Point (English friendly) 20:30 Oppenheimer (English friendly) 21:15 Céčko: Minulé životy 21:30 Barbie (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Koncerty | 22/9/2023
LIVE CONCERT: Korine (us) + Phosgene Girls

19:30 after concert: NEIGHBOURHOOOD DJs Lee Burton (ger) & Lucas Hulan & Daniel Neighbour

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 22/9/2023
CREATIVE

22:00 Dance Club: CREATIVE DJs Deff & Robert Smile & Schwing, Chapeau Bar: DJ Gadjo.cz

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 22/9/2023
A. I.

20:00 hod. - Do hlubin jedné mysli.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Ostatní | 22/9/2023
Stand up koncert: Andrej Ajrapětov

19:30h

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Koncerty | 22/9/2023
Baby Secondhand a Tragedis

20:00 Baby Secondhand Energický punk-rock v kabaretním hávu z Opavy v čele s charismatickým frontmanem Bártem (Staré Pušky, Proti Směru) předvede zajisté neskutečnou show, která nenechá nikoho jen tak postávat v koutě!

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Koncerty | 22/9/2023
Jazz Dock

19 h - David Dorůžka/Robert Fischmann/Martin Novák & Special Guest (postmodern jazz – jewish music), 22 h - Romano Zorba Band (gypsy jazz fuison)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Divadlo | 22/9/2023
T. Jarkovský, J. Vašíček: EMIL čili O Háchovi

19:30 Autorská kabaretní inscenace ověnčená cenami na téma sporu o osobnost právníka a prezidenta Emila Háchy.

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Divadlo | 22/9/2023
Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾

19h

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 22/9/2023
We Love Music: djs Tibi, Tomics, No Pants, Slepy, Beee Beee, Soda, Rescue, Jirka Kadlec

23h

U Bukanýra
nábř. L. Svobody 1, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 22/9/2023
ENSEMBLE TERRIBLE

20:00 Koncert. Soubor hudebníků a skladatelů z HAMU. Prezentují to nejčerstvější, co se na poli zvaném soudobá klasická hudba urodilo.

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7 - Holešovice
web

Koncerty | 22/9/2023
Collegium 1704 uvádí: The Tunelanders - Tha Sally gardens

19:30 - Anglické, skotské a irské lidové melodie v barokních variacích.

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Galerie | 22/9/2023 - 30/9/2023
Akvarel mezi Prahou a Vídní

Akvarel, tedy práce s vodou ředěnými barvami na papíře, stojící na pomezí kresby a malby, je v dějinách výtvarného umění technikou s dlouhou tradicí. Největšího rozvoje dosáhl v 19. století, kdy svou univerzalitou zasáhl do většiny oblastí výtvarného umění. Akvarel charakterizuje lehkost, suverenita a virtuozita, neboť z podstaty své techniky skýtá minimum možností pro váhání a opravy.

Národní Galerie Praha: Veletržní palác
web

Tančírny | 22/9/2023
Lana Del Rey listening party

23:00 Druhé pokračování velmi úspěšné Lana Del Rey listening párty v Praze!

Radost FX
Bělehradská 234/120, Praha
web

Tančírny | 22/9/2023
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

22:30h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Koncerty | 22/9/2023
Stein27

18h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Tančírny | 22/9/2023
Božkoff Crew presents Hallucinator /IT/

Vítězové letošního ročníku Storm DNB Kombatu přichází s prvním mejdanem v jejich režii, na který si pozvali ty nejpovolanější - italské crossbreedové duo HALLUCINATOR!

Storm Club
Tachovské nám. 290/5, Praha 3-Žižkov
web

Ostatní | 22/9/2023
Turnaj v boxu

18h

Plechárna
web

Divadlo | 22/9/2023
OŠKLIVEC

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 22/9/2023
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STŘEŠE

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 22/9/2023
Sergej Babkin / UA

19:30 Speciální večer naplněný atmosférou vřelosti a naděje si pro své fanoušky připravil ukrajinský zpěvák Sergej Babkin. Během koncertu zazní jak sólové skladby Babkina, tak díla legendární kapely 5’nizza. V programu budou i písně z nového minialba Dali Mi Sami, které vyšlo na Den nezávislosti Ukrajiny. Posluchači určitě uslyší nejnovější verzi jednoho z hlavních hitů 5’nizza I’m a Soldier a reggae adaptaci básně Tarase Ševčenka Zapovit.

Futurum Music Bar
Zborovská 7, Praha 5
web

Koncerty | 22/9/2023
PanNaPunk

18h

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Divadlo | 22/9/2023
DESTRUKCE

19:30 Cynická besídka. S katarzí.

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 22/9/2023
Kašpar: Vincenc

19:30h

Klubovna Kašpar
Jindřišská 23, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 22/9/2023
Kašpar: Něžná je noc

19:30h

Divadlo v Celetné
Celetná 595, Praha - Staré Město
web

Filmy | 22/9/2023
Letohrádek Hvězda

18:00 Projekce filmu Tajemství zlatého Buddhy, jehož scénář napsal Ladislav Fuks podle předlohy Josefa Nesvadby.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web
reklama