Kulturní servis

Neděle 28/5/23

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 17/11/2022 - 30/6/2023
MYTHOS?: MÝTY, VÍRA A JEJÍ SYMBOLY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ ZE SBÍRKY MUSEA MONTANELLI

Otevírací doba: St až Ne 14.00-18.00 Museum Montanelli otevře v listopadu výstavu pod názvem "MYTHOS?". Poprvé představí výhradně díla z vlastní sbírky a to jak současné, tak klasické umění a umělce, jejichž díla jsou inspirována nejrůznějšími mýty. Jejich obrazy, objekty a artefakty mají v expozici připomenout, jak důležitou roli v našem životě mýty, víra a její symboly hrají.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2023 - 31/12/2023
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl. města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 1/2/2023 - 11/6/2023
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel na Chvalském zámku

Chvalský zámek zve na výstavu Divadla bratří Formanů a jejich přátel – Imaginárium. Hravá poetická instalace výtvarníků sdružených kolem osobnosti Matěje Formana nás zavádí do fantazijního světa zašlých časů tajuplného světa cirkusů, kočovných umělců a poutí. Hybohledy, loutky, hry a hejblátka, to vše vyzývá ke hře malých i velkých návštěvníků. Otevřeno denně 9,00 – 18,00.

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
web

Galerie | 19/2/2023 - 28/5/2023
Hana Garová - Show Me the Body

Arto.to galerie v Uhelném mlýně nabízí do konce května výstavu velkoformátových kreseb a maleb, kresebných deníkových záznamů a monotypů od subtilní, ale mimořádně energické a talentované česko-slovenské malířky Hany Garové (1986). Výstava "Show me the Body" tematizuje tělo, poznávaní sebe sama a odkrývání vrstev svého neznámého já, skrze horečný a neodbytný tvořivý neklid a bytostný umělecký zápas o obraz. Hana má "rychlou ruku" - expresivní a intenzivní umělecké vyjadřování, které plyne rychleji než myšlenky nebo racionální ego-kontrola, proto mají její díla místy až znepokojivou vizuální naléhavost, nebo temný rozměr. Divák prostupující kompaktním organismem site-specific výstavy pocítí sílu energie nakumulované v díle Hany Garové a potencované geniem loci galerie.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Galerie | 10/3/2023 - 20/8/2023
Krištof Kintera: How Can I Help You?

Umění jako lék lidské neřesti, zpověď umělce jako léčitele a stovky kreseb krištofa Kintery

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 12/3/2023 - 11/6/2023
Olaf Hanel - Expanze ticha

Umělec, kurátor, chartista a emigrant Olaf Hanel (1943–2022) působil mezi lety 1991–2009 v Českém muzeu umění v Praze (v roce 2009 přejmenovaném na GASK). Komorní výstava a doprovodné sympozium, které proběhne v GASK v sobotu 11. března za účasti autorova generačního souputníka Eugena Brikcia, představí Olafa Hanela jako tvůrce a kurátora v souvislostech totalitního útlaku i obnovené demokracie po roce 1989. Projekt se koná u příležitosti autorových nedožitých 80. narozenin.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 22/3/2023 - 4/6/2023
Fresh Memories: The Look

Evropská premiéra audiovizuálního díla ve virtuální realitě, které vás přenese mezi válečné trosky v ukrajinském Charkově

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 24/3/2023 - 28/5/2023
Krajina v březích Seiny od Dunaje k Vltavě | Du Danube à la Vltava, les rives de la Seine

Tato výstava představuje příběh umělců, z nichž každý má úzký vztah k jednomu z aspektů francouzské kultury. U příležitosti Dnů Frankofonie 2023 si můžeme připomenout, že kulturní vazba nemusí být jen geografická nebo jazyková, ale že se odvíjí i od nehmotného, v kolektivní a jedinečné představivosti umělců, v privilegovaném vztahu výtvarného umění s knihovnou našich vzpomínek. Přestože žijeme ve světě neustále propojeném s informacemi, s bezprostředně dostupným zdrojem představ o Francii, o její sociální či kulturní krajině, o jejích textech či slově, tváří v tvář tomuto množství se malíř rozhoduje motivován vědomím toho, co představuje jeho vztah k francouzské kultuře. Řeky protékající Evropou jsou symbolickými představiteli této komunikace, která svými rameny rozšířila kulturu, know-how a jazyk francouzské země z jednoho konce kontinentu na druhý. Neustále proudící voda se stává informačním a strukturálním prvkem našeho vnějšího i vnitřního prostředí.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
web

Galerie | 24/3/2023 - 31/12/2023
Myši patří do nebe

Připravujeme pro vás výstavu kulis, rekvizit a hrdinů animovaného filmu Myši patří do nebe. Film vypráví o dvou úhlavních nepřátelích, malé myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události spolu (ač neradi) znovu setkají ve zvířecím nebi. Díky absenci přirozených pudů a nezvyklému odstupu od pozemských věcí mezi nimi postupem času vznikne hluboké přátelské pouto. Na cestě nebem musí oba společně zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky a na konci jejich putování na ně čeká velké překvapení. Pokud jste film viděli, s radostí si připomenete jednotlivé scény. A pokud ne, vůbec nevadí, ale věříme, že ho pak velmi brzy shlédnete. Výstava je určena primárně pro děti, ale dospělí se zde rozhodně nudit nebudou.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
web

Galerie | 26/3/2023 - 20/8/2023
LLEV - Naturalismus

Pojem NATURALLISMUS zastřešuje tvůrčí procesy a přístupy, které používá studio LLEV zosobněné uměleckým i partnerským tandemem – Evy a Marcela Machalovými. Tato dvojice designérů experimentuje v oblasti vývoje nových materiálů, které aplikuje na vlastní jedinečné kolekce. Výstava v galerii Whitebox je pro ně příznačná svou site-specific formou, která je definovaná architekturou na míru tohoto prostoru. Jejich produkty z mycelia, skla, papíru, dřeva a kovu sdílí s divákem formou primárního tématu malíře – zátiší. Vrstev odhalení je však více.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 26/3/2023 - 20/8/2023
Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant - Zkusmos

Název výstavy ZKUSMOS – originální jazykový novotvar – charakterizuje pracovní princip, jímž se řídí ve své tvorbě dvojice výtvarníků, kamarádů z pražské AVU – Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant. Jejich práce se na první pohled liší, ale vnitřně jsou si blízké přiznanou láskou k řemeslu, zájmem o historii a experimentální povahou. Důležitým pojítkem jsou také humor a nadsázka, které prosakují do děl vznikajících z různorodých a v umění často neobvyklých materiálů. Každý po svém hledá a objevuje, zkouší, hraje si a skládá z kusů a kousků svůj ZKUSMOS.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/4/2023 - 15/6/2023
Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda

Josef Mánes je jedním z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Jeho tvorba se vyznačuje neobyčejnou šíří a kvalitou ⁠–⁠ zahrnuje práce určené do veřejného prostoru i vyhraněně intimního charakteru, díla nadčasová i zcela aktuální, podobizny, krajiny i alegorie; plátna, kresby i grafiky. Výstava představuje stěžejní okruhy Mánesovy tvorby a doplňuje je o srovnávací materiál, postihující jak práce jeho českých současníků, tak zahraničních umělců, kteří české prostředí ovlivňovali.

Národní Galerie Praha: Valdštejnská jízdárna
web

Galerie | 2/4/2023 - 17/9/2023
Jiří Surůvka: Strůjci války

Výstava Strůjci války představí tvorbu ostravského umělce, performera, fotografa, kurátora, vysokoškolského pedagoga, spoluzakladatele performativní skupiny „Předkapela Lozinski“, výtvarné skupiny „Přirození“ (1988–1992) a kabaretu „Návrat mistrů zábavy“, Jiřího Surůvku. V Přesazích grafiky budou prezentovány nejen jeho grafické práce, ale také autorova malířská a objektová tvorba. Jiří Surůvka prostřednictvím svých děl se sarkasmem a nadsázkou sobě vlastní podrobí společnost kritice. Zacílí především na lidskou malost a omezenost spojenou s ideologiemi a politickou propagandou. Součástí výstavy proběhnou performance vystavujícího umělce.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 2/4/2023 - 17/9/2023
Kateřina Štenclová: Na hladině času

V díle malířky Kateřiny Štenclové hraje hlavní roli barva, jejímž prostřednictvím v abstraktní formě vyjadřuje zejména vztah k prostoru. Tzv. prostorovou malbou se zabývá dlouhodobě, a to jak ve svých obrazech, tak v přesazích malby do site specific instalací vytvořených z igelitových podložek, které zachycují bezprostředně tvůrčí proces. Výstava představí výběr z posledních autorčiných prací a společně se site specific instalacemi vytvoří jednolitý vizuální celek.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 4/4/2023 - 29/10/2023
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 13/4/2023 - 10/9/2023
Jan Vytiska: Rituál prokletých srdcí

Monografická výstava malíře Jana Vytisky předswtavující průřez autorovým dílem

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 14/4/2023 - 29/6/2023
LITTLE JOHN

Výstava s názvem Little John odkazuje k výraznému výtvarnému počinu v dějinách umění druhé poloviny 20. století. Dílo I Like America and America Likes me (Mám rád Ameriku a Amerika má ráda mě) od ikonického německého autora Josepha Beuyse výstava používá jako fenomenologickou esenci ducha, který ji prostupuje. Tato performance z roku 1974 autora, který se po příjezdu do Ameriky zahaluje do plsti, nechává se převézt místní záchrannou službou a na několik dní se uzavře v kleci do místnosti s živým divokým kojotem jménem Little John, byla nejen symbolem vytváření určitého nehierarchického vztahu mezi dvěma živými entitami, ale především vzdáním holdu divokému zvířeti, které je symbolem původního indiánského obyvatelstva Ameriky. Vystavující umělci: Barbara Benish, Polina Davydenko, Dominik Gajarský, Terike Haapoja a Laura Gustafsson, Anna Hulačová, Zdena Kolečková, Denisa Langrová, Diana Lelonek, Hana Nováková, Vladimíra Večeřová. Host: Oscar Salguero. Kurátorka: Tea Záchová. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 14/4/2023 - 20/8/2023
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Výstava shrne všechny důležité přístupy dosavadní tvorby Jitky Svobodové a naznačí výcho-diska směrem k té budoucí. Tedy svět existujících předmětů (stoly a židle, stromy), jevů (na-příklad pohybujících se záclon) včetně tak důležitých témat, jako jsou stromy zobrazené v nejrůznějších médiích. V rámci výstavního projektu bude představen výběr z tvorby Jitky Svobodové, ucelené série i tematické celky mimo chronologické řazení, aby bylo vidět, jak autorka jeden námět průběž-ně proměňuje.

Galerie hl. města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 25/4/2023 - 29/10/2023
Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Tentokrát půjde o sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru. Naše sbírky disponují řadou z nich, některé mají k definitivní realizaci velice blízko, jiné jsou viditelně pouhým prvním krokem k hledání celkového výrazu. Najdeme zde také některé studie, které nebyly nikdy realizovány, protože vznikly pro pomníkové soutěže, ve kterých zvítězil některý ze soupeřů, nebo, jak už to u nás bývá, sehrála svou roli přízeň mocných. Pokusili jsme se představit celou řadu skvělých příkladů, které vedly ke vztyčení pomníků, dekorativních plastik nebo děl s volným námětem inspirovaných ženskými půvaby či úctou k obyčejnému řemeslu, ať už známých z našich parků a zahrad, nebo z fasád významných budov. Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, ale i se jmény autorů, kteří byli privilegováni v období socialismu – Jan Hána, Josef Malejovský nebo Jiří Kryštůfek.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 26/4/2023 - 24/9/2023
VÝSTAVA EARTH

Výstava, která vychází přímo ze země. Záměrem projektu EARTH je představit nejběžněji využívané přírodní suroviny jak v jejich původní, tak především jejich průmyslové podobě. Smyslem je upozornit na skutečnost, že naše společnost nevnímá původní zdroje, jejich původní smysl a hodnotu. Partnerem výstavy je Hnutí Duha. Umělci: Dominika Jackuliaková, Richard Loskot, Ruta Putramentaite, Vladimír Turner, Aleš Zapletal. Kurátor: Fuczik.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 27/4/2023 - 28/5/2023
Spektrum

Skupina výtvarníků soustředěných v atelieru ART HOUSE ATELIER vám představí své obrazy z let 2022 a 2023. Název výstavy napovídá, že se jedná o soubor obrazů rozdílných stylů a žánrů, od klasické, realistické olejomalby, přes akvarely, pastely až po abstrakce. Návštěvník se zcela jistě nebude nudit a každý si zde najde obrazy, se kterými souzní jeho duše.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Filmy | 1/5/2023 - 30/9/2023
Tmání - interaktivní film ve virtuální realitě

Otevřeno Út-Ne. Autobiografický snímek režiséra Ondřeje Moravce dává skrze nové médium možnost nahlédnout, co se odehrává v hlavě člověka, který se vyrovnává se svými vnitřními démony. Spolu s hlavním hrdinou projdete interaktivním příběhem, v němž se můžete doslova dotknout jeho světa. Podáte mu pomocnou ruku a společně s ním objevíte i úlevnou sílu vašeho hlasu. Zažijte první český VR film Tmání v unikátní instalaci vytvořené speciálně pro muzeum NaFilM. Projekce budou dostupné po předchozí registraci kdykoliv během otevírací doby muzea až do 30. září.

Filmové muzeum NaFilM
Jungmannova 748/30, Praha - Nové Město
web

Galerie | 1/5/2023 - 31/5/2023
Sacras Masacras: UniVersus

Sci-fi versus pohádka. Duše versus stroj. Člověk versus zvíře. Beton versus strom. Láska versus nenávist. Tuš versus akvarel. Komix versus obraz. Život versus smrt. Já versus já. To je výstava UniVersus. Groteskní i fantazií nabité obrazy od autora La Sacra. K vidění bude komixová a volná tvorba.

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Galerie | 2/5/2023 - 29/10/2023
František Bílek v Chýnově

Výstava v Bílkově domě v Chýnově představuje především umělcova díla s husitskou tématikou a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ
web

Galerie | 2/5/2023 - 2/6/2023
Lenka Sýkorová - Stopy duše

První souborná výstava plzeňské výtvarnice Lenky Sýkorové, která vznikla pod kurátorským vedením Ivo Hucla.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 4/5/2023 - 11/6/2023
Girl from the North Country

Výstava intermediální umělkyně Rozálie Prokopcové, jejíž tvorba je silně ovlivněna Českým Švýcarskem, ať už surovinami typickými pro tento kraj, jako je břidlice, kterou hojně používala ve své sochařské a objektové tvorbě, tak nyní v její malířské tvorbě, kde jsou jednotlivé organismy vtisknuty do snových, nekonkrétních obrazů.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 4/5/2023 - 4/6/2023
Jakub Černý, Viktor Frič - The Kubtors

Punk, střepy a rez. Co je ještě podstavec a co už socha zpodobňující budovu? Výstava The Kubtors studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jakuba Černého a Viktora Friče představí malby, sochy i díla vzniklá kombinací a přetvářením starších prací.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 4/5/2023 - 2/6/2023
Václav Krůček - All colours of time!

Otevřeno út – pá 13-18 hod. Václav Krůček postihuje vizualitu v její formující a působící aktualitě. Je prezentována ve svém časovém průběhu, jako kontinuální pohyb. Nikoli však jako pohyb ve smyslu vnější fyzické aktivity, nýbrž jako pohyb, v němž vnitřní aktivita splývá s vnější. Tento „pohyb vidění", aktuálně zažívaný a tělesně i mentálně vykonávaný, formuje a moduluje pole viditelnosti. Protože je aktem vidění, je celistvý a nerozložitelný na prvky. Naše interpretační úsilí jej sice může rozkládat na jednotlivé kroky a sekvence, tato mentální „gramatizace“ však zároveň vytváří ve vidění specificky slepé místo.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 5/5/2023 - 3/6/2023
Market Lamoš Žitňanská: Šedé buňky

Malířka Market Lamoš Žitňanská představí svou nejnovější tvorbu. Název výstavy Šedé buňky je zavádějící. Texturou a charakteristickým přístupem k malbě je to jen pokračování v tématickém cyklu. Prokleté šedé buňky – buňka jako tvar, symbol, ikona a pocta. Nutí Market snít a přemýšlet o životě. Nedovolí jí zapomenout. Nutí ji vnímat i to, co nechce. V malířském podání není šedá vždy šedá.

Čítárna Unijazz
Husitská 22, Praha 3
web

Galerie | 6/5/2023 - 31/12/2023
Trnkova Zahrada 2

Interaktivní expozice Trnkova zahrada 2 rozehrává a oživuje příběh nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. Příběh, ve kterém se pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. Expozice Trnkova Zahrada 2 převádí původní příběh do multimediální instalace s originální scénografií, rozehrávající ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady. Malí i velcí návštěvníci se v něm vtělí do postav 5 kluků z knížky a na vlastní kůži prožijí jejich dobrodružství. Setkají se všemi hlavními postavami z knihy: kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu, práce s návštěvníkem a jeho zapojením do celého děje.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 10/5/2023 - 7/6/2023
Výstava fotografií: Anna Baštýřová - Dazed & Dreaming

Dá se fotografií zachytit atmosféra koncertů? Výstava Dazed & Dreaming odpovídá na tuto otázku a přenáší vás do světa hudby. Zamlžené koncertní sály, energie a emoce muzikantů, tlumené světlo v kontrastu se silnými barevnými škálami koncertních světel v práci s delší závěrkou fotoaparátu dávají Anniným fotkám osobitý styl. Kdyby její fotky měly žánr, tak by balanacovaly na pomezí psychedelie, shoegaze a stoner rocku. Anna Baštýřová se věnuje fotografii od roku 2014. Fotografii nestudovala, mnohem raději samoučně bádá v různých tajemných zákoutích a končinách fotografie. Realistické fotografii neholduje, přednost dává zasněně "rozmazaným" a surrealistickým fotkám, ve kterých diváka seznamuje se svým pohledem na svět. Nejraději fotí koncerty, a to většinou v malých klubech se špatným osvětlením. Nedostatek světla (a tudíž potřeba dlouhé závěrky) ji také přiměl k vyvinutí metody, s jejíž pomocí vznikaly všechny fotografie na této výstavě. V neposlední řadě ji baví i vytváření vlastních různobarevných filtrů. Aktuálně fotí pro hudební magazín Full Moon.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 11/5/2023 - 20/8/2023
Iwan Baan: Prague Diary

Holanďan Iwan Baan patří v současnosti k nejvyhledávanějším fotografům architektury. Loni v létě poprvé v životě navštívil a nafotil Prahu. Sedm dní s fotoaparátem v ruce – pěšky, na kole i z vrtulníku. Centrem, periferií i krajinou podél Vltavy. Své dílo, které je syrové, nepodbízivé a na míle daleko od nablýskaných snímků z turistických průvodců, nyní představuje v CAMPu. Výstava s názvem Iwan Baan: Prague Diary potrvá do 20. srpna.

CAMP (Centrum architektury a městského plánování)
web

Galerie | 12/5/2023 - 25/6/2023
Ivan Pinkava: Full Moon in the Eye

Tělo se svýma očima. Nebo snad oči a jejich tělo? Těžko rozhodnout, která z těchto dvou definic podstaty lidského vnímání lépe odpovídá základním principům díla Ivana Pinkavy. Je v každém případě zjevné, že obojí stojí v rámci jeho tvorby v centrální pozici. A to nikoli jen jako jeden ze základních zobrazovaných motivů jeho fotografií, ale především jako východisko k úvahám o povaze a možnostech lidského pobývání ve světě, jako prostředek ke zkoumání fenoménů, které člověka a jeho tělesnost dalece překračují. Pátrání po tom, co vlastně pro Pinkavu znamenají tělo, tvář a oči, v jakých konstelacích se vše v jeho díle objevuje, co pro něj znamená pohled na tělo a pohled prostřednictvím těla a koneckonců i otázka kdo a na jakém základě se dívá, je leitmotivem výstavy, kterou spolu s kurátorem Pavlem Dvořákem pro Trafo Gallery připravil. Většina snímků, které se na výstavě objeví, je výběrem prací posledních let, obsahově doplněných o řadu starších, někdy dosud nevystavených fotografií.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 17/5/2023 - 17/9/2023
Karel Teige: Deníky 1912-1925

Výstava spojená se stejnojmennou úspěšnou publikací vychází z patnácti osobních deníků ústřední postavy československé avantgardy Karla Teigeho a dává nahlédnout do uměleckého kvasu prvních dvou desetiletí 20. století.

Muzeum literatury
web

Galerie | 22/5/2023 - 16/7/2023
Roman Franta: Úsek fronty

Roman Franta (*1962) připravil pro Galerii Ve věži výběr třiceti obrazů z několika cyklů posledních 10 let. Autor nám předkládá jak známější malířské polohy broučích, koloristických motivů a obrazy s tématikou zvířat, ptáků, ovoce i zeleniny v monumentálním pojetí expresivnější malby, tak i plátna z posledního období, interiéry dřevěných staveb, trámy, sérii hlav i řadu bizarních, mužských portrétů z cyklu Nepokojní.

Galerie Ve Věži v Plané u Mariánských Lázní
web

Galerie | 23/5/2023 - 24/6/2023
Too Many Dinner Parties

„Too many dinner parties“ je oslava, kde se něco stalo jinak... Místo, kde se hraje o vzájemné přijetí, toleranci, symbiózu a spolupráci. Zveme vás na kolektivní výstavu, abyste s námi oslavili tento typ setkání.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Divadlo | 25/5/2023 - 28/5/2023
Ultima Vez – Traces

20:00 Na scénu Divadla Archa se v rámci závěrečné sezóny Základy budoucnosti (Cornerstones of the Future) vrací dlouhodobý exkluzivní umělecký partner Archy, progresivní vlámský taneční soubor Ultima Vez s choreografií TRACES světově uznávaného režiséra a choreografa Wima Vandekeybuse. V inscenaci TRACES se režisér a choreograf Wim Vandekeybus vydává ve svých vlastních stopách. Ohlíží se za svými pocity, které ho ovlivnily na počátku jeho uměleckého hledání, za dramatem pudů a instinktů, za hrou energií a intenzit.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 26/5/2023 - 28/5/2023
Evropský den sousedů

Program pro veřejnost na několika místech po celé Plzni v průběhu celého víkendu, sobotní sousedské večeře a dvě trasy nedělních komentovaných procházek - to je desátý ročník Evropského dne sousedů, který je zaměřen na podporu sousedských vztahů a komunitního života.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 26/5/2023 - 29/6/2023
WATCH ME DANCE ON THAT RAT'S TAIL

Výstava Anny Ruth v Pragovka Gallery se zaměří na známý příběh Krysaře. Dotkne se především motivu flétny jako nástroje k očarování a manipulaci. Tato tématika silně rezonuje se spektrem autorčina zájmu v malbě, jenž zahrnuje mj. také mystično a lidská i zvířecí těla. Na vernisáži proběhne performance Anny Ruth, jejíž hudební tvorba je svou éteričností neodmyslitelně spjata s tou výtvarnou. Kurátor: Pavel Tichoň. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 26/5/2023 - 29/6/2023
BOULDER STAR

Umělecká tvorba Kaiji Hinkuly se odehrává v oblasti expandované malby, kde se dvojrozměrné obrazy rozšiřují do sochařského a prostorového zážitku. Nová instalace Boulder Star si pohrává s rozšířenou materialitou a možnostmi specifickými pro dané místo v malířské scéně představující instalaci skládající se z různých materiálů jako video, látka a readymade. Kurátorka: Kristýna Řeháčková. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 26/5/2023 - 29/6/2023
VIA

Výstava Via představí aktuální tvorbu Davida Strauzze, jež otevírá témata, která si každý neseme v sobě, ale často je raději necháváme v bezpečí za zavřenými dveřmi. Je mezi nimi jungovský stín, naše druhá strana osobnosti, která zůstává neviděna i přesto, že by mnohdy ráda pronikla na povrch. Zrcadlový obraz lidské bytosti je pro Davida Strauzze nesmírně důležitou součástí jeho práce stejně jako související témata existence a „neexistence“, pronikající do jeho portrétů, masek i dalších objektů a site-specific instalací. Nekončící strach z existenciální nejistoty vrhá člověka na jeviště absurdního divadla a vede k základnímu tématu výstavy, kterým je ochota vydat se na cestu hledání sebe sama. Kurátorka: Kristýna Jirátová. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Filmy | 28/5/2023
KINO

16:00 Život kotěte, režie: Guillame Maidatchevsky

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Tančírny | 28/5/2023
Cross Club

SKA PUNK OPEN AIR (Fainest Idea UK, JET8) ELECTROSWING & DNB NIGHT (James Wing a hosté)

Cross club
web

Tančírny | 28/5/2023
Dance Club: DJ AC One

22h

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 28/5/2023
Moje říše je z tohoto světa

18:00 Autorský projekt Miroslava Bambuška vychází z díla německého spisovatele a dramatika Wolfganga Borcherta. Borchert patří mezi první německé autory, kteří se otevřeně vyjadřují k tragickým událostem a traumatům spojeným s druhou světovou válkou. Jeho dílo je přes svou prozaickou formu zvláštní expresivní poezií bezútěšnosti. Borchertův člověk, mladý zhrzený hrdina, se vrací z války s nevyhojitelným vnitřním zraněním, nemůže v sobě zaplašit děs z války.

Studio Hrdinů
Dukelských Hrdinů 7/530/47, Praha 7
web

Divadlo | 28/5/2023
Festival Khamoro: Djelem, Djelem

17:00 Před dvěma lety organizace Slovo 21 iniciovala vznik rokycanského romského amatérského divadla Trajo. To navazuje na podobné divadlo, které krátce působilo v šedesátých letech minulého století. Jeho vůdčí osobností je stejně jako tehdy romská spisovatelka Ilona Ferková. Ta je též autorkou divadelní hry Djelem, djelem, jejímž tématem je emigrace do Velké Británie. Režisérka inscenace Kateřina Volánková shromáždila jednotlivé příběhy rokycanských žen, jejichž autenticita vzbuzuje silné emoce: smutek i radost. Pomocným režisérem a autorem hudby je Miro Bartoš, profesionální operní pěvec z plzeňského divadla.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 28/5/2023
Divadlo Minor

15:00 Mia a velryba

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Filmy | 28/5/2023
Edison Filmhub

11:30 Malá mořská víla 14:00 Fando a lis 16:30 Krtek 19:00 Svatá krev + Jan Vejnar, Tomáš Hubáček

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 28/5/2023
Dětský den na Dobešce

Tradiční program pro děti i celou rodinu. 15:00 Pohádka v podání divadla Kejkle, navazuje bublinový a balónkový program před divadlem, 16:30 venkovní program - soutěže a hry v lesíku za sladkou odměnu a 18:00 film Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Filmy | 28/5/2023
KINO PILOTŮ

10:00 Malá mořská víla 10:10 Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství 10:20 Céčko: Il Boemo 12:15 Muž jménem Otto / A Man Called Otto (English friendly) 12:40 Tár (English friendly) 13:00 Céčko: Kuciak: Vražda novináře 14:50 Super Mario Bros. 15:00 Céčko: Bombastický Johan 15:40 Strážci Galaxie: Volume 3 / Guardians of the Galaxy Vol. 3 (English friendly) 16:50 Slon 18:30 Muž, který stál v cestě 18:45 Noc 12. 19:20 Céčko: On se bojí / Beau Is Afraid (English friendly) 20:50 Aftersun (English friendly) 21:00 Sisu

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Divadlo | 28/5/2023
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

11:00 + 14:00

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Filmy | 28/5/2023
Kino Dlabačov

13:00/KINO JUNIOR – Malá mořská víla (rodinný film / dabing) ALEJANDRO JODOROWSKY – PŘEHLÍDKA FILMŮ 16:30/JODOROWSKY! – Jodorowského Duna (Jodorowsky's Dune, 2013) 18:00/JODOROWSKY! – Svatá hora (La montana sagrada, 1973) 20:00/JODOROWSKY! – Svatá krev (Santa Sangre, 1989)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Ostatní | 28/5/2023
Území nikoho: Nitro 669

18:00 - Nitro 669 je divadelní bojovka mapující vršovická graffiti, která nás každý den doprovázejí na našich soukromých i pracovních cestách městem. Graffiti, která přehlížíme vědomě i nevědomě, graffiti jako slepá skvrna v našem zorném poli. Co když se na ně ale podíváme pozorně? Kam nás zavedou? A můžou přepsat způsob, jakým se orientujeme ve městě?

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Divadlo | 28/5/2023
Náhradní existence

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Divadlo | 28/5/2023
Cirk La Putyka: Boom vol. 2

18:00 - Česko a Ukrajina propojené cirkusovým uměním.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 28/5/2023
Kniha džunglí

Divadlo bratří Formanů, 18:00 - 18:00 - DEKKADANCERS a Česká filharmonie společně připravili hudebně-taneční adaptaci Knihy džunglí.

Azyl78
Výstaviště, Praha 7-Bubeneč
web

Ostatní | 28/5/2023
Lógr 2023

Festival kávy, který již potřetí provoní industriální prostory DEPO2015 vybranou kávou z pražíren z celého světa.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Koncerty | 28/5/2023
Jazz Dock

16 h - NEDĚLNÍ DIXIE: Big Band Pražského salonního orchestru (swing), 21 h - Tellemarkk (crossover)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Divadlo | 28/5/2023
Divadlo Ponec

14:00 & 16:00 Ostružina / Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská, Marika Smreková: Neényi 1–3 a dospělí / and adults

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Ostatní | 28/5/2023
Nedělní škola umění hrou

15:30 Zvířetník plný fantastických stvoření a rostlin: Technika sítotisk

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 28/5/2023 - 17/9/2023
Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let 20. století

Necenzurováno je jedinečná průřezová výstava nezávislého polského umění 80. let 20. století. Jde o polský ekvivalent tehdejší české neoficiální výtvarné scény, reagující na realitu Solidarity a výjimečného stavu z roku 1981. Jedná se o umění angažované a ponořené do dějinného kontextu, přesto i v dnešních souvislostech stále aktuální. V prostorách Galerie Středočeského kraje budou představena díla okolo šedesáti umělců, kteří během 80. let na protest proti vyhlášení výjimečného stavu bojkotovali kulturní politiku komunistických orgánů Polské lidové republiky. Kurátorem za GASK je Richard Drury.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Filmy | 28/5/2023
Kino Atlas

15:00 Myška a medvěd na cestách, 17:00 Muž, který stál v cestě, 17:30 Zešílet, 19:30 Slon

Kino Atlas
Ke Štvanici 371, Praha - Karlín
web
reklama