Kulturní servis

Pátek 30/9/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 3/6/2022 - 6/11/2022
(Ne)Moc

Interpretace tématu moci, bezmoci a nemoci v podání etablovaných a art brut umělců

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 13/6/2022 - 31/12/2022
Lukáš Rais - Sculptures, světlo, hmota, tvar a Vy

Lukáš Rais je představitel generace českých sochařů, která na uměleckou scénu vstoupila na začátku jednadvacátého století. Během krátké doby se mu podařilo vybudovat vynikající renomé a svébytné postavení. Tvorba Lukáše Raise se vyznačuje neobyčejnou monumentalitou, důmyslnou kompozicí, tvarovou kompaktností a zároveň rafinovaností. Do organických soch z nerezové oceli je vtělena harmonie a plasticta, vnímáme v nich zvláštní souzvuk tíhy a lehkosti, měkkosti a tvrdosti, tedy zdánlivě protichůdných jevů. Vyvolávají v nás zvědavost, chceme se k nim přiblížit, abychom je prozkoumali, ale stejně tak dodávají pocit bezpečí. Když do nich pohlédneme, zjistíme, že nás zrcadlí. Najednou jsme jejich součástí, jsme jimi pohlceni jako veškeré okolí. Propojují světy a září ve své mohutnosti jako neobyčejná tělesa plná emocí. Podstatné také je, že jsou na první pohled jasně zařaditelné, rozpoznatelné. Je to známka toho, že sochař si vybudoval vlastní svět, což je jednou z určujících podmínek, chce-li umělec vybočit z řady. Ani na nich nemusí být podpis a stejně víme, kdo byl u jejich zrodu. Díla Lukáše Raise jsou jako stvořena do veřejného prostoru, do měst, parků, do nejrůznějších prostředí. Stávají se součástí architektury, pomáhající ji rozvíjet a obohacovat. Místu samotnému, do něhož jsou zasazeny, dodávají energii a posilují jeho genia loci. Představují orientační body, díky nimž si lidé postupně osvojují danou lokalitu: novodobé totemy. Jsou vesměs přijímána pozitivně, dělají radost. Přitahují pozornost, aniž by přitom byly prvoplánovými atrakcemi a jakkoliv se chtěly podbízet. To je vzácný úkaz. Mají v sobě totiž zakódováno něco archetypálního, něco, co je blízké i lidem, kteří jinak současné umění, zvláště pak abstraktně zaměřené, nevyhledávají. Především jsou však krásné.

Bastion Prague, Horská 1751/4, Praha 2
web

Festivaly | 15/6/2022 - 30/9/2022
Festival m3 / Umění v prostoru: Mezi meziprostory

Šestý ročník Festivalu m3 / Umění v prostoru je letos poprvé rozprostřen na několika lokalitách – zaměřuje se na prostory nádražních budov, železničních tratí a jejich okolí. Kurátorky Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová oslovily 12 umělců, kteří pro festival vytvořili 10 uměleckých děl, prostřednictvím kterých jsou otevírána konkrétní zásadní témata: průzkum bezprostředně sousedících vágních terénů a možnosti jejich urbanistické integrace, charakter vztahu města a investorů při využití svobodných zón tzv. městské divočiny, poezie možnosti ocitnout se mezi prostory a mezi časy – MEZI MEZIPROSTORY, reflexe vjemů vizuálních a zvukových, problematika modernizace nádražních budov či jejich smysluplná konverze nebo například otázka ekonomičnosti železniční dopravy a možnosti jejího velkorysejšího zakomponování do struktury MHD.

Vlaková nádraží: Vršovice / Libeň / Modřany / Braník / Řeporyje / Masarykovo / Veleslavín / Kladno / Zličín
web

Galerie | 15/6/2022 - 31/10/2022
Barbora Chlastáková – V ráji šumavském

Výstava připravená speciálně pro nově zrekonstruované prostory zámku Vimperk představuje autorčiny nejnovější obrazy věnované tématům pomíjivosti, nestálosti a hledání lidskosti. Barbora Chlastáková je symbolicky vztahuje k šumavské krajině a k tomu, jak ji ve svých povídkách zachytil spisovatel Karel Klostermann. Ačkoliv její díla vznikala nezávisle na Klostermannově knize V ráji šumavském, zpětně aktualizuje prostřednictvím média malby základní významy této klasiky české literatury závěru 19. století a vede s ní napínavý dialog. Sleduje totiž podobná témata, v nichž se melodramatická krajina Šumavy se všemi svými barevnými proměnami, zvířecími i lidskými obyvateli a živly stává důležitým aktérem.

Galerie Zámek Vimperk
Zámek ve Vimperku,
web

Galerie | 19/6/2022 - 2/10/2022
výstava faksimile Kutnohorské iluminace

GASK vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii Kutnohorské iluminace – faksimile – vytvořenou barvami a ma-lířskými technikami používanými v době jejího vzniku na původním materiálu – pergamenu.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Kamila Richter Bielická a Michael Bielický - Ultima Culpa

Výstava přiblíží autorčinu tvorbu inspirovanou přenosem dat z digitálních nosičů do média olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství potlačující autorské gesto. Součástí výstavy bude prezentován i průkopník nových médií Michael Bielický, který společně s Kamilou tvoří jedinečné umělecké uskupení sofistikovaně pracující s unikátními audiovizuálními a novomediálními formami.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Ondřej Vicena, brýlařské studio Optiqa - PINK BRÝLE

Výstava Ondřej Vicena (*1988) je český umělec a absolvent ateliéru nových médií I na Akademii výtvarných umění v Praze. Působí jednak ve sféře užitého umění především díky své kolekci luxusních brýlí Optiqa, jednak ve volném umění, kde je známý pro své citlivé instalace. Výstavou PINK brýle reflektuje pojem klam a dezinformace.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Otto Plachta - MEZIZEM

Výstava malíře Otto Plachta představí nové malby vzniklé na cestách mezi Prahou a peruánskou rezidencí umělce v Pucallpě. Malíř čerpá inspiraci z obou prostředí a pracuje kombinací grafických technik s malbou přírodními pigmenty a barvami, které si sám vyrábí na základě tradičních receptur indiánského kmene Shipibo.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 23/10/2022
Svatopluk Klimeš - Fénix

Svatopluk Klimeš (nar. 1944), malíř, kreslíř, fotograf, multimediální umělec, performer a vysokoškolský pedagog, představí v GASK svou výstavu Fénix. Ve svých dílech pracuje zejména s popelem a ohněm. Expozice bude zaměřena na tematiku místa v historii českých dějin a Kutnou Horu. Součástí vernisáže 18. 6. bude také autorova performance v exteriéru galerie.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Festivaly | 21/6/2022 - 30/9/2022
Landscape festival Praha 2022

LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2022 PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ Letní Landscape festival opět představí umělecko-architektonické intervence a díla renomovaných tvůrců i studentů. Interpretace jejich zásahů do vybraných lokalit nabídne nové čtení vztahů ve významných infrastrukturních uzlech Prahy. Festival se totiž vrací na nádraží, tedy tam, kde se mu podařilo v roce 2014 zahájit odborný diskurz mezi politiky, investory, urbanisty, architekty, designéry, umělci a širokou veřejností. Tentokrát se zaměří na čtyři dopravní brownfieldy Prahy: Smíchovské nádraží, okolí Florence, Palmovku a Nákladové nádraží Žižkov. S ideou věnovat se společně nádražní tematice jsme byli osloveni spřízněným Festivalem m3/umění v prostoru, zaměřit se na dopravní rozvojové lokality nám doporučil Jiří Sulženko, ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 30/6/2022 - 16/10/2022
Věra Nováková: Via vitae

Život a dílo, dílo a život. Pocta mimořádné osobnosti českého umění, malířce, sochařce a ilustrátorce Věře Novákové.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 1/7/2022 - 31/12/2022
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl.města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 1/7/2022 - 31/12/2022
BÍLKOVA VILA

Pražská vila Františka Bílka (1872–1941) vznikla podle umělcova vlastního projektu v letech 1910–1911 v rámci zástavby hradčanských barokních bastionů. Bílek si úmyslně vybral největší a pohledově exponovanou parcelu, do jejíhož středu umístil své velkolepé obydlí evokující starověký chrám. Přestože se jedná o jeden z prvních tuzemských ro-dinných domů s plochou střechou, odráží jeho zevnějšek především Bílkovo hluboké náboženské založení. Jižní část Bílkovy vily obsahuje vysoký ateliér, zatímco v severní polovině se nacházel dvoupodlažní byt umělcovy rodiny. Autentickou atmosféru osobitých interiérů dotvářejí kromě originálního nábytku četné symbolicky koncipované detaily, které Bílek navrho-val a vytvářel v široké škále materiálů (kámen, štuk, dřevo, kov). V někdejší prostorné dílně jsou vystavena monumentální sochařská díla a figurální kompozice charakteristické svými organickými formami, výraznými siluetami a patetickými gesty. Nejpůsobivějšími jsou Bílkovy práce ve dřevě – materiálu, který jeho naturelu nejvíce konvenoval. Pozo-ruhodnou je rovněž umělcova grafická a keramická tvorba doplňující sochařská díla rozmístěná v prostorách rodinné jídelny, Bílkovy pracovny a v dalších místnostech, v nichž je tematicky prezentována umělcova raná tvorba, pomníkové návrhy a podobiz-ny

Galerie hl.města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 9/7/2022 - 9/10/2022
Hvězdné nebe

Ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze představujeme projekt Hvězdné nebe. Výstava sleduje propojení průmyslu a umění v první polovině 20. století prostřednictvím firmy Sochor, která se zabývala textilním tiskem.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 21/7/2022 - 23/10/2022
Bienále současného umění Praha: Ve věci umění

Bienále se zaměří na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa“ a zároveň její periferií – postsocia-listickou destinací pro kapitalistická dobrodružství. Pokouší se dekódovat komplikované vzta-hy mezi genderem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. Bienále zkoumá potenciál křehkos-ti a odolnosti. Výstava hledá kořeny násilí současnosti v traumatech minulosti a skrze jazyk současného umění a kultury chce nacházet způsoby, jak o těchto traumatech mluvit a zpraco-vávat je, abychom lépe pochopili ducha minulosti, který nás pronásleduje. Bienále Ve věci umění 2022 je prostorem pro promýšlení konceptů alternativní budoucnosti na půdorysu vzta-hů, které mohou být mezigenerační, přechodné, počínající či dokonce slabé. Výstava zohlední často opomíjené úhly pohledů, ať už se jedná o perspektivu dětí, teenagerů, chronicky nemoc-ných, předčasně zemřelých nebo těch, kteří jsou považováni za bytosti nelidské, „monstra“, ač konají a tvoří.

Galerie hl.města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 29/7/2022 - 30/10/2022
FOLKLORE IS NOT DEAD

Opětovný návrat k folkloru a s ním spojené folklorismy se v umění objevují dlouhodobě. Nechybí ani v dílech současných umělců. Galerie Roudnice vybrala více než tři desítky autorek a autorů z České republiky i zahraničí, aby představila jejich díla z posledních patnácti let, která se vztahují k tradici, ať už formou instalace, videa, malby, sochy, objektu, fotografie či výšivky.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 29/7/2022 - 23/10/2022
Viktor Kopasz - Destilace fragmentů

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představuje aktuální tvorbu Viktora Kopasze, nepřehlédnutelné osobnosti současné fotografie. Komorní, avšak počtem děl rozsáhlá výstava je zacílena na autorovu nejnovější sérii s tématem nerostů. Shrnuje Kopaszovo multidisciplinární pojetí fotografie a její prezentace. Současně s výstavou vznikl katalog v podobě autorské knihy. Deníkovým cyklům se umělec ve své tvorbě paralelně věnuje více než tři desítky let.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 1/8/2022 - 30/10/2022
DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ

Výstava v Bílkově domě v Chýnově představuje především umělcova díla s husitskou tématikou (včetně modelu Husova pomníku v Táboře) a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ
web

Galerie | 23/8/2022 - 2/10/2022
MARTIN SALAJKA - MIMIKRY

Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tématické instalace a kabinetu kuriozit.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 7/9/2022 - 6/10/2022
Zeman – CRASH

Druhá sólová výstava Vojtěcha Zemana s názvem CRASH je výsledkem nutkavé potřeby opakovat motivy a vytvářet tak z jednotlivých obrazů větší kolážovité celky. Na jeho plátnech představuje konflikt člověka s přírodou v podobě lidských rukou v syrovém mase, fascinaci chirurgickými nástroji či spotřební materiál využívaný ve zdravotnictví. Řečený konflikt končí neodvratitelným zničením těla bez možnosti obnovy, přičemž ničení je dílem člověka. Prvním impulsem k tvorbě však není téma, ale potřeba zobrazit předmět, na první pohled zdánlivě neestetický nebo absurdní. Vojtěch Zeman se začal věnovat vlastní tvorbě v roce 2016, kdy objevil kouzlo graffiti. Nyní jeho obrazy vznikají hlavně pomocí akrylu, sprejů a techniky sítotisku. Kouzlo pop-artu a absurdní protiklady, které nacházejí smír v zářivých a kontrastních obrazech, ostatně charakterizují většinu jeho tvorby. V jeho poslední práci se objevují také fotografie a prostorové objekty, například reklamní bannery.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 7/9/2022 - 27/10/2022
Jitka a Květa Válovy - Práce pro veřejný prostor: mozaiky, malby, reliéfy a skleněné výplně

Výstava Práce pro veřejný prostor ve Studiu Bubec sleduje okruh méně známých prací sester Válových, které mohly díky úzkému generačnímu a profesnímu spojení se členy skupiny Trasa vytvářet návrhy a následně i realizovat díla ve veřejném prostoru – mozaiky, malby, reliéfy a skleněné výplně.

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Galerie | 8/9/2022 - 5/10/2022
Marian Palla - Hlína

Výstava jednoho z nejvýraznějších umělců brněnského konceptuálního okruhu osciluje kolem materiálu. Dematerializace uměleckého díla jako jedna ze základních devíz konceptuálního umění totiž tvorbě Mariana Pally není vlastní, což dokládají mimo jiné právě jeho práce s hlínou, jimž se systematicky věnuje od počátku 80. let. Tehdy Palla začal, patrně v souvislosti s přestěhováním na venkov, používat v tvorbě hlínu z vlastní zahrady a z přilehlých polí. Hlína se stala nezbytnou součástí jeho meditativně laděných akcí, které připomínaly primitivní archaické rituály, a nezávisle na akcích začala vznikat také svébytná díla materiálová. Z přirozeně vysychající hlíny Palla vytvářel objekty a asambláže a čajem či vodou ředěnou hlínou maloval obrazy a kresby, jež v jeho ateliéru vznikají dodnes.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 8/9/2022 - 30/10/2022
NORDIC ARCTIC: Udržitelná architektura za polárním kruhem

Udržitelnost je v tomto případě vnímána nejen z pozice koncepce stavby, ale neméně důležitého aspektu – vlivu masivního turistického ruchu na přírodní bohatství. Komplexní zvládnutí tohoto problému (tedy od detailní přípravy soutěží za účasti expertů z mnoha oblastí přes vymezení pouze určitých tras až po jejich estetické vyznění a údržbu) spolu s vnímáním kvality krajiny a důrazem na ekologickou stopu je příkladem dobré praxe a výjimečné architektury v extrémních podmínkách. Na výstavě budou zastoupeny projekty od renomovaných ateliérů a architektů jako Bjarke Ingels Group, Dorte Mandrup, Einar Jarmund, Jan Olav Jensen a Børre Skodvin, Peter Zumthor, Sami Rintala a Dagur Eggertsson, Snøhetta, Steven Holl nebo White Arkitekter.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 9/9/2022 - 1/10/2022
Národní cena za studentský design - výstava Nový (z)boží Nominace!!!

Výstava nominovaných prací studentů přihlášených do klání o Národní cenu za studentský design 2022. Tématem letošního ročníku je vizuální komunikace neboli grafický design, užitá a reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design aj. Výstava je doplněna slavnostním vyhlášením a předáním cen v pátek 30.9. od 17h.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 9/9/2022 - 2/11/2022
Tono Stano: Brusel

Trafo Gallery připravila samostatnou výstavu fotografa Tono Stana, který se ve svém aktuálním projektu věnuje i technice malby, nicméně v neobvykle nepřímé rovině. Namaloval totiž prostřednictvím své modelky cyklus abstraktních kaligrafických obrazů a výsledky jejich akce, včetně foto a videodokumentace celého projektu můžete nyní vidět na vlastní oči.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 9/9/2022 - 16/10/2022
UMĚNÍ RÁMU

Srdečně Vás zveme na výstavu do naší Galerie. Otevřeno denně (včetně sobot a nedělí) 11 - 18 hodin. Základní vstupné 100 korun, rodinné 150 korun a snížené 50 korun.

Arthouse Hejtmánek
web

Galerie | 10/9/2022 - 27/11/2022
Josef Bolf, Veronika Holcová, Pavla Malinová a Jan Vytiska - BURN BABY BURN

Výstavní projekt BURN BABY BURN, kurátorsky vedený Veronikou Holcovou, představuje v exteriérech Uhelného mlýna smaltové obrazy vybraných čtyř autorů – Josefa Bolfa, Veroniky Holcové, Pavly Malinové a Jana Vytisky. Současně probíhá i interiérová instalace ateliérových obrazů a kreseb tvůrců z období let 2015–2022. Výstava vytváří živý dialog umění s místem a jeho geniem loci a zároveň pomyslně propojuje dva české průmyslové brownfieldy, jež se postupně konvertují do nové funkčnosti. Kurátorka výstavu koncipovala také jako mezigenerační výměnu dvou párů autorů, spolužáků ze studií, které spojuje linie kontinuálně rozvíjeného, velmi osobitého a vzájemně si kontrastujícího přístupu k figurativní malbě.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Ostatní | 11/9/2022 - 2/10/2022
It’s All About Education… Again

Po dobu tří týdnů se Studio ALTA znovu promění na univerzitu uměleckých praxí – tentokrát v rámci tří tematických linií: zdraví, peklo a hegemonie. Čeká nás řada workshopů a přednášek, lekce sebeobrany či tance, koncerty, brainstorming i společný spánek a snění. Setkání budou všem návštěvníkům otevřená zdarma každý druhý den v týdnu a o víkendech.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Galerie | 11/9/2022 - 19/11/2022
Výstava umělců z 9.Sympozia Litomyšl

Vybraní umělci: ARGIŠT ALAVERDYAN, KATERYNA BERLOVA, MASHA KOVTUN, MATYÁŠ MALÁČ, ALINA YAKUBENKO, ALEŠ ZAPLETAL. Kurátor výstavy a 9. Sympozia Litomyšl JIŘÍ PTÁČEK.

Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 13/9/2022 - 30/9/2022
Lenka Trčková: UCHOPENÉ SVĚTLO

Výstava, která nahlíží do „světlo-citlivé“ duše autorky prostřednictvím originálních fotografických maleb zaznamenávajících pomíjivé cesty světla. Součástí výstavy bude i workshop luminografie (malování světlem) v sobotu 1. 10. od 18:00. Výstava bude k vidění v otevírací době kavárny do 30. 9.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 14/9/2022 - 11/12/2022
Emma Srncová 80

Výstava známé české výtvarnice a malířky Emmy Srncové k oslavě jejích 80. narozenin. Své dílo vystavovala na mnohých místech světa a na svém kontě má na 170 výstav.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 15/9/2022 - 2/10/2022
Popaja v Palaestře

Výstava navazuje na tradici postupného představování významných osobností spolku Palaestra širší veřejnosti. Letos vstoupíte do světa českého malíře, pedagoga a boxera bosenského původu Aldina Popaji.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 18/9/2022 - 17/12/2022
Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle

ÚT–ČT 14:00–20:00, PÁ–NE 14:00–18:00 Čím je médium textilu tak fascinující? Třetí a poslední dějství celoročního výstavního cyklu v Pragovka Gallery nazvané Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle mapuje aktuální tendence týkající se textilních principů a technik a zasazuje je do kontextu současného umění. Vystavující umělci a umělkyně: Veronika Šrek Bromová, Petra Čížková, Viktor Fuček, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Eliška Hanuš a Haštal Hapka, Vendula Chalánková, Petra Janda, Pille-Riin Jaik a Nazira Karimi, ka3ka3, Maud Kotasová, Tomas Kotík a Daniel Vlček, Judita Levitnerová, Petr Lysáček, Kristýna Manchart, Martina Nosková, Lucie Nováčková, Martin Pondělíček, Pavel Příkaský, Eva Rotreklová, Tomáš Samek, Beáta Spáčilová, Dominik Styk, Jakub Tajovský, Ondřej Trnka Kurátorky: Lucie Nováčková, Tereza Nováková, Petra Janda, Martina Fridrichová

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 18/9/2022 - 17/12/2022
Urge

ÚT–ČT 14:00–20:00, PÁ–NE 14:00–18:00 V galerii The White Room na Pragovce kurátorka Jagna Domżalska spojila do projektu Urge tři samostatné výstavy. Výstava Agnieszky Grodzińské nazvaná Headquaters. The Act of Factocracy and Co-Desires analyzuje, jak se člověk vyrovnává s tím, že je umístěn v prostorách, kde jsou lidé seskupeni a kde se od nich očekává, že budou fungovat v určitém systému, jako jsou úřady, školy, nemocnice. Lovers of Leftovers je skupinová výstava o neustálé potřebě hledat krásu. Vasil Artamonov, Piotr Bosacki, Jan Domicz, Julie Chovin, Alex a John Gailla, Agnieszka Grodzińska a Miłosz Rygiel-Sańko vytvářejí sofistikované objekty z opuštěných materiálů s určitou posedlostí nebo nutkáním, přesto se zdá, že ve způsobu, jakým s nimi zacházejí, je něha. Babycraver uměleckého dua "Dublet" (Przemysław Piniak a Agnieszka Grodzińska) je multidisciplinární projekt, který spekuluje o narození dítěte neobvyklým potenciálním rodičům – dvěma přátelům, kteří netvoří pár: gayovi a heterosexuální ženě. Výstava se dotýká otázek jako je zpochybňování instinktů, nedostatek bezpečí či ochrany v konzervativním Polsku a také stereotypu, kdy je matka vnímaná jako měkká a milující, zatímco rolí otce je být ve výchově tvrdý a náročný.

Pragovka Gallery: The White Room
web

Galerie | 28/9/2022 - 20/11/2022
A Moment of Stillness

vystavující: Anežka Hošková, Lucie Mičíková, Pavel Příkaský

Galerie Kostka
web

Galerie | 28/9/2022 - 20/11/2022
Ich/Du&Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Jen Kratochvil, Adéla Svobodová

Umělecká praxe jako řada spoluprací, které se prolínají a spojují do souboru souběžně rezonujících hlasů, občas si pohrávajících s disonancí. Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Jen Kratochvil a Adéla Svobodová spolupracují již několik let, přičemž se jejich vzdálenost či blízkost zvětšuje a zmenšuje. Ich/ Du, jejich společná - nezaměňovat s kolektivem, nic takového nejsou - výstava zkoumá režimy partnerství bez vymezených oběžných drah.

Galerie MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Ostatní | 28/9/2022 - 28/10/2022
Měsíc věží a rozhleden ČR 2022 aneb Stoupá celá rodina

Již 11. ročník projektu k prodloužení turistické sezóny. Po celý rok může vandrovník získávat čtyři razítka s připsáním data návštěvy na sběratelský 4pohled, který se nakonec stane výherním losem. Na ukončení projektu návštěvníci zamávají z ochozu věže do všech světových stran. Záměrem tohoto výstupu je vytvoření nové české tradice, aby Češi v tento státní svátek kdekoliv na světě vystoupali s českou vlajkou na některou věž či rozhlednu. S vlastním foto snímkem je možné též soutěžit.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Divadlo | 29/9/2022 - 30/9/2022
JESKYNĚ SLOV

19:30 Akustická sebevražda. Rezonující.

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Festivaly | 29/9/2022 - 4/10/2022
Film a architektura

Festival Film a architektura podněcuje diskuze o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů. Přispívá k debatám mezi architekty, politiky a veřejností o podobě, potřebách a proměnách měst, nezbytných pro další rozvoj naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovuje nejširší publikum.

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Ostatní | 29/9/2022 - 30/9/2022
mimoOs: TETSU (The Energy That Shapes Us) / PREMIÉRA

TETSU, to je oheň, kolem kterého sedíme, tančíme, žijeme. Vnímáme jak sílí i slábne, někdy od jeho záře potřebujeme odvrátit zrak, jindy ho zase chceme fouknutím rozdmýchat. TETSU je oslava pohybu a životní energie. Taneční kvintet inspirovaný činským systémem wuxing přináší v české premiéře soubor mimoOs.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Divadlo | 29/9/2022 - 30/9/2022
Kašpar: Romeo a Julie

19:30h

Divadlo v Celetné
Celetná 595, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 30/9/2022
Divadlo Minor

09:30 Robin Hood, 18:00 Mami, už tam budem?

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 30/9/2022
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

21h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Filmy | 30/9/2022
KINO PILOTŮ

14:00 Kino za kilo na Céčku: Můj soused Totoro POSLEDNÍ PROJEKCE, 14:30 Princezna rebelka , 14:50 Good Old Czechs (English friendly), 16:10 Kino za kilo na Céčku: Kdyby radši hořelo , 16:20 Buko (English friendly), 18:45 Trojúhelník smutku / Triangle of Sadness (English friendly) PŘEDPREMIÉRA, 19:10 Kino za kilo na Céčku: Vyšehrad: Fylm , 19:15 Erupce lásky , 21:00 Lost Stars - Persian and German with English subtitles., 21:15 Kino za kilo na Céčku: Chlast , 21:30 BANGER. (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Divadlo | 30/9/2022
HADRY, KOSTI, KŮŽE

19:00, Dvacet let soužití „černého anděla poezie“ Vladimíra Holana a „národního klauna “ Jana Wericha ve vile na Kampě. Vila na Kampě, zdánlivý ostrov svobody v poryvech dějin. V přízemí „černý anděl poezie“ Vladimír Holan, v patře „národní klaun“ i „národní rabín“ Jan Werich. Hamlet a Falstaff. Příliš slov k živým i mlčení s přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý. Hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Filmy | 30/9/2022
Edison Filmhub

14:00 Titan / Titane 16:30 Tygři / Tigers 19:00 To nic drahá / Don´t Worry Darling 21:30 Nejhorší člověk na světě / The Worst Person in the World

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 30/9/2022
Tereza Ondrová & Francesca Foscarini | Call Alice

20:0 Co nás nutí identifikovat se a spojovat se s ostatními i se sebou samými? Tereza Ondrová a Francesca Foscarini na cestě mezi dokumentem a intimní výpovědí, vlastním tělem a osobní zkušeností.

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Koncerty | 30/9/2022
She happens, New Time

20:00 Mládí vpřed! Růžky vystrkující čerstvé pražské objevy

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6-Břevnov
web

Koncerty | 30/9/2022
Lunchmeat festival

20:00 Ancestral Vision & h5io6i54k & realitycongress (AV live), Blackhaine (live), Cocktail Party Effect & Jan Hladil (AV live) (WP), Ehua (DJ set), E-Saggila (DJ set), Karenn (live), Paraadiso (TSVI & Seven Orbits) (AV live), rlung & Tasya (AV live) (WP), SKY H1 & Mika Oki (AV live). Během hlavního programu festivalu vystoupí ve Veletržním paláci přes 35 umělců z celého světa, uznávané legendy i aktuální objevy. Mezi nimi budou například vizionáři elektronické hudby Squarepusher a µ-Ziq, v Číně narozená experimentátorka Pan Daijing nebo rapper Blackhaine označovaný za jeden z největších objevů poslední doby.   Můžetese těšit na vtahující audiovizuální zážitky, intenzivní koncerty i explozivní djské sety. Letošní Lunchmeat Festival bude svědkem světové premiéry spojení downtempového génia Holy Other a umělců NYX a Pedro Maia. Poprvé se také odehraje společné vystoupení dua Hüma Utku a Utku Önal v performanci The Psychologist.

Veletržní palác
Dukelských Hrdinů 47, Praha 7 - Holešovice
web

Festivaly | 30/9/2022 - 6/10/2022
Festival den architektury

Od 30. září do 6. října nabízí festival Den Architektury po celé republice bohatý program nejen pro milovníky architektury. Můžete vybírat ze zdarma přístupných exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek i cyklovyjížděk. Letos jsou tématy festivalu zdařilé rekonstrukce, dílo Josipa Plečnika a jeho následovníků nebo pocta architektce Aleně Šrámkové.

Tančírny | 30/9/2022
Dona & Chep

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Filmy | 30/9/2022
Festival Film a Architektura v Kině 35

18:00 + 20:00 (2 films)

Kino 35 ve Francouzském Institutu
Štěpánská 644, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 30/9/2022
AQUAPHONIC CLUBBING w/ Jaqullin, TGT, Radec, Milan Bayer

21h

WATT Music Club
web

Koncerty | 30/9/2022
Michal Hrůza

Koncert Michala Hrůzy a jeho kapely Hrůzy – předkapely Dinglebop a Anastasis. Koncert začíná v 16.00 hodin, k dispozici budou i občerstvovací stánky.

Rozhledna Doubravka XIV na Černém mostě
web

Filmy | 30/9/2022
Termínátor 2: Den zúčtování

Nepropásněte ideální příležitost vychutnat si dost možná nejslavnější dílo Jamese Camerona na velkém plátně. Z budoucnosti přicházejí do roku 1995 dva stroje, jejichž cílem je John Connor. T-800 má Connora ochránit, technologicky vyspělejší T-1000 zase zlikvidovat.

Kino Aero
Biskupcova 1733, Praha
web

Festivaly | 30/9/2022 - 23/11/2022
Parallels – Evropský festival o umění ve veřejném prostoru

Festival m3, Landscape festival, Hlavní město Praha a Galerie hlavního města Prahy spojili své síly, aby sdíleli své zkušenosti s realizací uměleckých intervencí a oživováním opomíjených míst. Výsledkem je evropský festival Parallels, který přispěje do společné diskuse o úloze současného umění ve veřejném prostoru. Festival Parallels proběhne v pěti evropských městech, a propojí tak Prahu s Bratislavou, Vídní, Berlínem, Bruselem a Lodží. Festival má několik rovin a jednou z nich jsou vlaky a nádraží. Z Prahy do Bratislavy, z Bratislavy do Vídně, z Vídně do Prahy a do/z Berlína jsme proto připravili zážitkové vlaky. Jedná se o umělecké intervence pro jedoucí publikum a experimentální zvukové jízdy. Cílem není pouze přesun z místa na místo, samotná cesta je cíl, prostředek k poznávání s akcentem na udržitelné cestování. To vše s dobrou kávou v jídelním voze, o který se bude starat kavárna mamacoffee. Praha → Bratislava | 30. 9., Bratislava → Vídeň | 6. 10., Vídeň → Praha | 9. 10., Praha → Berlín | 19. 10., Berlín → Praha | 23.10., Brusel | 27.10.–6. 11.

Koncerty | 30/9/2022
BE30: ANFISA LETYAGO (IT)

23:00 support: Subgate, Orbith 2nd stage

Roxy
Dlouhá 33, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 30/9/2022
Robert Balzar Trio

20h

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Koncerty | 30/9/2022
MÉTA MONDE + THE VALENTINES + WE ARE DOMI

19:00 Koncert proběhne v rámci série PULZ

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov
web

Galerie | 30/9/2022
Den Architektury 2022

Už dnes startuje 20. ročník celorepublikového festivalu DEN ARCHITEKTURY, který svým prostřednictvím umožňuje široké veřejnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků. NGP v rámci festivalu připravila bohatý doprovodný program plný speciálních pátracích her pro děti a komentovaných prohlídek útrob Veletržního paláce a Anežského kláštera. Více informací naleznete na ngprague.cz (https://www.ngprague.cz/vystavy-a-akce/den-architektury-2022)

Národní galerie Praha
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
web

Ostatní | 30/9/2022
Underground Comedy Stand-up Show

20:00 Pokračujeme v krasojízdě! Dorazte zkontrolovat, jestli jsme během lockdownu s Underground Comedy stand-up neusnuli na vavřínech a pořád vás umíme bavit! Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, žádné role ani připravené skeče. Na našich pravidelných show vám vyprávíme vtipy ostré jako pepřový sprej. Humor, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Koncerty | 30/9/2022
SKAPARÁDA SPECIAL EDITION

19:00 1st Prague Reggae Weekender

Klub 007 Strahov
Chaloupeckého 1903/6, Praha 6-Břevnov
web

Divadlo | 30/9/2022
IMPRO Samé vody: Kamilovy kamaše

19:30 Totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají A. a M. Duškovi, S. Adamová a J. Kliment.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Ostatní | 30/9/2022
Národní cena za studentský design

17:00 Slavnostní ceremoniál završující klání o Národní cenu za studentský design jejímiž vyhlašovateli jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Koncerty | 30/9/2022
Grumpy O´Sheep/FR/

20h

Zach's Pub
Palackého nám. 31/2, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Koncerty | 30/9/2022
Botticelli Baby (souljazz – blues)

21h

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Tančírny | 30/9/2022
Fresher's Week Surprise Event (klub)

23:00 DJ KWÉ (mainstream, hip hop, reggaeton)

Radost FX
Bělehradská 234/120, Praha
web

Tančírny | 30/9/2022
House Meditation (horní Lounge)

20:00 DJs: FILIP K, RADO CRANE, CUBE + guest (melodic techno, techhouse, funky disco house)

Radost FX
Bělehradská 234/120, Praha
web

Galerie | 30/9/2022
JAZZ WORLD PHOTO

18:00 vernisáž výstavy

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Filmy | 30/9/2022
Kino Dlabačov

16:00/KINO SENIOR - Film roku 18:00/NOVINKA - Krásné bytosti 20:00/NOVINKA - Tři tisíce let touhy

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Tančírny | 30/9/2022
We Love Music: djs Tomics, Tibi, Funspeed, No Pants

23h

U Bukanýra
nábř. L. Svobody 1, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 30/9/2022
NOIX + Fialový samet

20:00 Pražská trojice NOIX se pohybuje na pomezí snu a reality. V jejich tvorbě se prolíná indie rock a psychedelie, což dodává skladbám intimní nádech. Zasněné kytarové linky, výrazné vokály a syrové basové riffy se splétají do třpytivé melancholie, takový je jejich vesmír.

Čítárna Unijazz
Husitská 22, Praha 3
web

Divadlo | 30/9/2022
Petr Nikl – Žlutá tma

09:00 „Kdo se moc ptá, moc se dozví...“ Inscenace Žlutá tma navazuje na předešlý černobílý melodram Petra Nikla Já jsem tvůj zajíc. Inscenace se noří do časoprostoru, kde zrození, život a smrt nemají vzájemnou kauzalitu. Světlo se stává hudebním nástrojem, který nás vábí do nepoznaných světů. Autor je osiřelou postavou v prostoru tvořeném interaktivní hrou laserových paprsků.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 30/9/2022
LAZY LIZARD

22:00 Dance Club: LAZY LIZARD DJs Tráva & Risto, Chapeau Bar: DJ Pavel Bidlo

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 30/9/2022
LIVE CONCERT: Sean Koch (jar)

19:30 after concert: POP UP NIGHT DJs Phantom & Varney & Yenda

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 30/9/2022
Sodoma Gomora - křest alba

Horor-Rapová formace Sodoma Gomora pokřtí svoje nové album. Start: 22:00

Storm Club
Tachovské nám. 290/5, Praha 3-Žižkov
web

Divadlo | 30/9/2022
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web
reklama