Kulturní servis

Pátek 5/8/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/2/2022 - 31/12/2022
Minulá budoucnost / Previous Future

Výstava je instalována ve vitríně ve vestibulu stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí. Její ideou je poskytnout procházejícímu divákovi jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pražského metra. Pražské metro – především jeho části vy-budované do roku 1989 – obsahuje prvky, které připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo pozůstatky jiné civilizace. Těmito prvky jsou umělecká díla, architektura nebo její části. Výstava v metru vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Galerie hl. města Prahy: Vestibul stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí
Anděl, Praha 5
web

Galerie | 1/2/2022 - 15/12/2022
Jakub Nepraš: Viditelnost

Umělec Jakub Nepraš ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město vytvořil site-specific umělecké dílo s názvem Viditelnost, které bude po dobu jedno-ho roku osvětlovat podloubí Městské knihovny u křížení Mariánského náměstí a ulice Valen-tinská. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací součas-ného globalizovaného světa.

Galerie hl. města Prahy: Instalace v podloubí objektu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
web

Galerie | 18/3/2022 - 31/8/2022
Vzhůru do oblak

10-18h, Prolétněte se fascinujícím světem v oblacích, zažijete svět létání na vlastní kůži a staňte se alespoň na chvíli bájným Ikarem. Vleťte na kouzelném létajícím koberci do světa mýtů a pohádek, nahlédněte do přírodní laboratoře inspirované létajícími zvířaty a rostlinami, a nakonec se vydejte na cestu od počátků létání po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Zjistíte, že svět nad našimi hlavami skrývá mnohá tajemství a jejich objevování bude úžasné dobrodružství. Tak vzhůru do oblak!

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 1/4/2022 - 31/8/2022
Bohumila Grögerová - SETINY

První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Suška - Kameny, Škoda - Objekty

V sezóně 2022 kombinujeme opět dva autory, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla téměř výhradně pro interiér, dosta-ne Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadu Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 14/4/2022 - 28/8/2022
Heroin Crystal

Připravovaná výstava Heroin Crystal se místem konání symbolicky „vrací na místo činu“, tj. do Domu U Kamenného zvonu, na první ročník Bienále mladého umění (1994), který jakoby odstartoval období přibližně deseti následujících let intenzivní interakce mezi GHMP a umělci generace devadesátých let. Jedná se o projekt, který je více či méně vázán na GHMP jako instituci. Nemá ambici na úplnost a nejde ani o přehled postihující dění těchto let. Název výstavy Heroin Crystal byl inspirován stejnojmennou instalací a fotografií Jiřího Černického z roku 1995, která stejně jako naprostá většina všech vystavených prací pochází ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Výstava představí vedle známých, dnes již ikonických děl také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež tehdy stála v popředí zájmu umělců: ženská problematika a autostylizace (M. Dopitová), reflexe mediální reality (Š. Šimlová), performance (J. Černický, K. Kintera, Kamera Skura), fenomén lidského těla (V. Bromová, P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace reálné i virtuální přírody a městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda)

Galerie hl. města Prahy: Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13, Praha - Staré Město
web

Galerie | 20/4/2022 - 25/9/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT PRO (Č) UMĚNÍ?

St-Ne, 14:00–19:00, Můžu se v galerii smát a musí být umění krásné? Interaktivní výstava vás vezme do zákulisí umělecké tvorby, zodpoví nejrůznější otázky a představí práce významných současných umělců. Expozice je vhodná i pro děti. V Galerii Atria na Žižkově uvidíte díla Davida Böhma, Jiřího Franty, Krištofa Kintery, Evy Jiřičky, Kakalíka, Daniely Krajčové, Aleše Nováka a Rafani.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 28/4/2022 - 11/9/2022
Invaze

Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město ve spolupráci s Českým cen-trem Kyjev zahajuje 28. dubna v 18 h v prostorách komunitní Kobky 17 na Smíchovské náplav-ce výstavu Invaze / Invasion / Вторгнення, která reflektuje novou realitu ukrajinských umělců i Ukrajiny. Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movchana (Lvov), Igora Guseva (Oděsa), Alexandra Naselenka (Oděsa). Všichni jsou nyní na Ukrajině a jejich díla vznikla v posledních týdnech válečného konfliktu.

Galerie hl. města Prahy
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Socha Neptuna

Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875-1877 sochař Bohuslav Schnirchův. V r. 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Veronika Psotková – Polštáře

Od roku 2015, kdy na Novoměstské radnici vystavovala poprvé své dílo v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line Veronika Psotková, jsou na nádvoří trvale umístěny její dva obří betonové polštáře, které nádvoří pomáhají vytvořit útulné odpočinkové místo. Autorka vystavuje na tuzemské i zahraniční výtvarné scéně na skupinových i samostatných výstavách.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, je dokumentarista Martin Šmak. Putovní výstava je ke shlédnutí na Novoměstské radnici od prosince 2020.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 2/5/2022 - 18/9/2022
FLORÁLIE In Sacrificio Florum / V objetí květů

Otevírací doba: st-ne 14:00 – 18:00, Mezinárodní tématický skupinový projekt představený ve vzájemné návaznosti ve dvou pražských institucích, v Museu Montanelli a Artinbox Gallery, nabízí vizuální výpověď současných umělců i tvůrců art brut o tajemných silách přírody, nekonečném koloběhu, zrodu, zmaru a znovuzrození, opírající se především o mnohotvárnost symbolické řeči květin. Přijďte se pokochat do naší rozkvetlé zahrady.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 7/5/2022 - 25/8/2022
Pole v množném čísle / Velká voda

Výstava představí díla celkem 33 umělkyň a umělců na více než 1100 m2, kteří byli odbornou komisí vybráni na základě otevřeného open callu. Výstava si klade za cíl odpovědět na aktuální otázky: Nakolik jsou naše datové stopy spjaté s naší identitou? Co mají společného s teorií morfické rezonance? A jakou mohou hrát roli v mytologii budoucnosti? Jsou sítě metaforou lidského mozku a naopak? Jak takové podobnosti pochopit v současném umění?

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 8/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Intimita

Výstava představí soubor fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, který je tichým kronikářem ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jeho snímky nabízejí daleko víc než jen estetický zážitek nebo vizuálně atraktivní vhled do exkluzivního prostředí – vedou nás k zamyšlení nad jejich lidským poselstvím, nad tématem respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 10/5/2022 - 28/8/2022
Nature Future - mladá evropská fotografie

Představí práci 14 mladých evropských fotografů, kteří s přesným, současným, poetickým a někdy i humorným pohledem analyzují velkou ekologickou krizi, která postihuje naši planetu. Vystavující umělci: Margaux Senlis (FRANCIE), Ruben Martin de Lucas (ŠPANĚLSKO), Daniel Szalai (MAĎARSKO), Ioana Cirlig (RUMUNSKO), Ada Zielińska (POLSKO), Leontína Berková (SLOVENSKO), Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová (ČESKÁ REPUBLIKA), Marina Caneve (ITÁLIE), Jana Hartmann (NĚMECKO), Maria Oliveira (PORTUGALSKO), Markus Guschelbauer (RAKOUSKO), Inka & Niclas (ŠVÉDSKO).

Kampa, Malá Strana
web

Galerie | 13/5/2022 - 21/8/2022
BADIUCAO: MADe IN CHINA

MADe IN CHINA je první soubornou výstavou děl čínského umělce a aktivisty, který vystupuje pod pseudonymem Badiucao.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 15/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Kontrasty

Galerie Středočeského kraje GASK a galerie arto.to v Uhelném mlýně otvírají společnou výstavu MINJAN vlámského fotografa Dana Zollmanna, která dovolí návštěvníkům nahlédnout do jedinečného světa největší evropské ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jde o jakýsi „svět ve světě“, ve kterém velká část obyvatel stále zachovává původní tradice a pravidla a žije v určité uzavřenosti, stranou většinové západní společnosti. Výstava MINJAN je první zahraniční výstavou rodáka z Antverp Dana Zollmanna, který z místní židovské komunity pochází, a tak díky důvěrné znalosti prostředí, osob a zvyků dokáže podat neuvěřitelně osobité svědectví o běžném životě v ní. Smyslem výstavy je poukázat na téma respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti – obzvlášť v kontextu událostí dnešní doby. Výstava MINJAN bude od 8. května k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře a od 15. května v Uhelném Mlýně v Libčicích nad Vltavou.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Galerie | 24/5/2022 - 11/9/2022
Věštění z noční oblohy částečně zakryté mraky / Role fotografie v postmediální době

I když umělecká, stejně jako jakákoliv jiná fotografie už dávno není specifickým, snadno defi-novatelným médiem, stále snad zůstává citlivou deskou zobrazující identity současného světa. Otázka, jaká je její role poté, co ji adoptoval internet a sociální sítě, však zaměstnává nejen sou-časné teoretiky, ale především řadu umělců samotných.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FOTOGRAFIE
web

Galerie | 2/6/2022 - 7/8/2022
WALLSTREET

Jan Kaláb / Point, Petr Königsmark / Zeb One, Michal Škapa / Tron, Jakub Uksa / Obic, Ondřej Vyhnánek / X-Dog, Epos, Matěj Olmer / Bior, Bill the Hobo. Wallstreet je výběrový výstavní projekt zaměřený na nejvýraznější autory s kořeny s české graffiti scéně a zároveň připomínka deseti let od první velké institucionální výstavy mezinárodního graffiti Městem posedlí (GHMP, 2012) v České republice. Expozice zaměřená především na malbu a objekty bude kombinovat závěsné obrazy s několika piecy vytvořenými přímo na zdi galerijního prostoru. Základ autorské sestavy tvoří legendy českého graffiti, které se iniciačního projektu zúčastnily, ale i několik dalších silných writerů, kteří se vyprofilovali v mezidobí uplynulé dekády. Projekt není důsledně tematizován ani formálně vymezen, podobně jako původní výstava má ambici obsáhnout některé zásadní výrazové a inspirační proudy, ať je to geometrická abstrakce, exprese nebo komiksový realismus a je zaměřen především na silný individuální výraz.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 3/6/2022 - 6/11/2022
(Ne)Moc

Interpretace tématu moci, bezmoci a nemoci v podání etablovaných a art brut umělců

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 11/6/2022 - 27/8/2022
Stanislav Kolíbal – STAVBY

Stanislav Kolíbal je klíčovou osobností českého vizuálního umění a jako jeden z mála pronikl i na mezinárodní scénu. Na výstavě představí svůj cyklus Stavby, kterými se nejvíce přibližuje architektonickým odkazům svého umění, dle jeho slov "blíží té myšlence, jež ho po léta zaměstnávala - jak vyjádřit to, co se nám jen jeví a co vskutku je". Po dobu konání festivalu Smetanova Litomyšl (do 5.7.) otevřeno denně od 10.00 - 17.00, poté od út - ne 10.00 - 17.00.

Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 13/6/2022 - 31/12/2022
Lukáš Rais - Sculptures, světlo, hmota, tvar a Vy

Lukáš Rais je představitel generace českých sochařů, která na uměleckou scénu vstoupila na začátku jednadvacátého století. Během krátké doby se mu podařilo vybudovat vynikající renomé a svébytné postavení. Tvorba Lukáše Raise se vyznačuje neobyčejnou monumentalitou, důmyslnou kompozicí, tvarovou kompaktností a zároveň rafinovaností. Do organických soch z nerezové oceli je vtělena harmonie a plasticta, vnímáme v nich zvláštní souzvuk tíhy a lehkosti, měkkosti a tvrdosti, tedy zdánlivě protichůdných jevů. Vyvolávají v nás zvědavost, chceme se k nim přiblížit, abychom je prozkoumali, ale stejně tak dodávají pocit bezpečí. Když do nich pohlédneme, zjistíme, že nás zrcadlí. Najednou jsme jejich součástí, jsme jimi pohlceni jako veškeré okolí. Propojují světy a září ve své mohutnosti jako neobyčejná tělesa plná emocí. Podstatné také je, že jsou na první pohled jasně zařaditelné, rozpoznatelné. Je to známka toho, že sochař si vybudoval vlastní svět, což je jednou z určujících podmínek, chce-li umělec vybočit z řady. Ani na nich nemusí být podpis a stejně víme, kdo byl u jejich zrodu. Díla Lukáše Raise jsou jako stvořena do veřejného prostoru, do měst, parků, do nejrůznějších prostředí. Stávají se součástí architektury, pomáhající ji rozvíjet a obohacovat. Místu samotnému, do něhož jsou zasazeny, dodávají energii a posilují jeho genia loci. Představují orientační body, díky nimž si lidé postupně osvojují danou lokalitu: novodobé totemy. Jsou vesměs přijímána pozitivně, dělají radost. Přitahují pozornost, aniž by přitom byly prvoplánovými atrakcemi a jakkoliv se chtěly podbízet. To je vzácný úkaz. Mají v sobě totiž zakódováno něco archetypálního, něco, co je blízké i lidem, kteří jinak současné umění, zvláště pak abstraktně zaměřené, nevyhledávají. Především jsou však krásné.

Bastion Prague, Horská 1751/4, Praha 2
web

Festivaly | 15/6/2022 - 30/9/2022
Festival m3 / Umění v prostoru: Mezi meziprostory

Šestý ročník Festivalu m3 / Umění v prostoru je letos poprvé rozprostřen na několika lokalitách – zaměřuje se na prostory nádražních budov, železničních tratí a jejich okolí. Kurátorky Dagmar Šubrtová a Iva Mladičová oslovily 12 umělců, kteří pro festival vytvořili 10 uměleckých děl, prostřednictvím kterých jsou otevírána konkrétní zásadní témata: průzkum bezprostředně sousedících vágních terénů a možnosti jejich urbanistické integrace, charakter vztahu města a investorů při využití svobodných zón tzv. městské divočiny, poezie možnosti ocitnout se mezi prostory a mezi časy – MEZI MEZIPROSTORY, reflexe vjemů vizuálních a zvukových, problematika modernizace nádražních budov či jejich smysluplná konverze nebo například otázka ekonomičnosti železniční dopravy a možnosti jejího velkorysejšího zakomponování do struktury MHD.

Vlaková nádraží: Vršovice / Libeň / Modřany / Braník / Řeporyje / Masarykovo / Veleslavín / Kladno / Zličín
web

Galerie | 15/6/2022 - 15/10/2022
Barbora Chlastáková – V ráji šumavském

Výstava připravená speciálně pro nově zrekonstruované prostory zámku Vimperk představuje autorčiny nejnovější obrazy věnované tématům pomíjivosti, nestálosti a hledání lidskosti. Barbora Chlastáková je symbolicky vztahuje k šumavské krajině a k tomu, jak ji ve svých povídkách zachytil spisovatel Karel Klostermann. Ačkoliv její díla vznikala nezávisle na Klostermannově knize V ráji šumavském, zpětně aktualizuje prostřednictvím média malby základní významy této klasiky české literatury závěru 19. století a vede s ní napínavý dialog. Sleduje totiž podobná témata, v nichž se melodramatická krajina Šumavy se všemi svými barevnými proměnami, zvířecími i lidskými obyvateli a živly stává důležitým aktérem.

Galerie Zámek Vimperk
Zámek ve Vimperku,
web

Galerie | 18/6/2022 - 14/8/2022
WALLZ no.3 - doprovodná výstava

Doprovodná výstava ateliérové tvorby umělců, kteří se zúčastnili letošního festivalu WALLZ no.3, představuje další polohu street artu v evropě a ve světě.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 19/6/2022 - 23/10/2022
Svatopluk Klimeš - Fénix

Svatopluk Klimeš (nar. 1944), malíř, kreslíř, fotograf, multimediální umělec, performer a vysokoškolský pedagog, představí v GASK svou výstavu Fénix. Ve svých dílech pracuje zejména s popelem a ohněm. Expozice bude zaměřena na tematiku místa v historii českých dějin a Kutnou Horu. Součástí vernisáže 18. 6. bude také autorova performance v exteriéru galerie.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Otto Plachta - MEZIZEM

Výstava malíře Otto Plachta představí nové malby vzniklé na cestách mezi Prahou a peruánskou rezidencí umělce v Pucallpě. Malíř čerpá inspiraci z obou prostředí a pracuje kombinací grafických technik s malbou přírodními pigmenty a barvami, které si sám vyrábí na základě tradičních receptur indiánského kmene Shipibo.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Ondřej Vicena, brýlařské studio Optiqa - PINK BRÝLE

Výstava Ondřej Vicena (*1988) je český umělec a absolvent ateliéru nových médií I na Akademii výtvarných umění v Praze. Působí jednak ve sféře užitého umění především díky své kolekci luxusních brýlí Optiqa, jednak ve volném umění, kde je známý pro své citlivé instalace. Výstavou PINK brýle reflektuje pojem klam a dezinformace.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 2/10/2022
výstava faksimile Kutnohorské iluminace

GASK vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii Kutnohorské iluminace – faksimile – vytvořenou barvami a ma-lířskými technikami používanými v době jejího vzniku na původním materiálu – pergamenu.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Kamila Richter Bielická a Michael Bielický - Ultima Culpa

Výstava přiblíží autorčinu tvorbu inspirovanou přenosem dat z digitálních nosičů do média olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství potlačující autorské gesto. Součástí výstavy bude prezentován i průkopník nových médií Michael Bielický, který společně s Kamilou tvoří jedinečné umělecké uskupení sofistikovaně pracující s unikátními audiovizuálními a novomediálními formami.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Festivaly | 21/6/2022 - 30/9/2022
Landscape festival Praha 2022

LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2022 PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ Letní Landscape festival opět představí umělecko-architektonické intervence a díla renomovaných tvůrců i studentů. Interpretace jejich zásahů do vybraných lokalit nabídne nové čtení vztahů ve významných infrastrukturních uzlech Prahy. Festival se totiž vrací na nádraží, tedy tam, kde se mu podařilo v roce 2014 zahájit odborný diskurz mezi politiky, investory, urbanisty, architekty, designéry, umělci a širokou veřejností. Tentokrát se zaměří na čtyři dopravní brownfieldy Prahy: Smíchovské nádraží, okolí Florence, Palmovku a Nákladové nádraží Žižkov. S ideou věnovat se společně nádražní tematice jsme byli osloveni spřízněným Festivalem m3/umění v prostoru, zaměřit se na dopravní rozvojové lokality nám doporučil Jiří Sulženko, ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 21/6/2022 - 11/9/2022
Ať zaslechnu tvé stopy / Let Me Hear Your Footprints

Výstava Ať zaslechnu tvé stopy se zaměřuje na bohatost lidského vnímání a poznávání světa, toho a to především s ohledem na zkušenost lidí s různými typy tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. Vystavená díla tuto zkušenost tematizují a pocházejí od umělkyň a umělců, kteří sami mají určité znevýhodnění nebo se znevýhodněnými osobami blízce spolupracují. Zastoupené jsou autorky a autoři s neurodiverzním myšlením, nevidomí či slabozrací jedinci či umělci a umělkyně s pohybovým omezením. Výstava chce jejich zkušenost nejen přiblížit druhým, ale také ji emancipovat vůči ableistické ideologii, která v naší společnosti převládá.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 21/6/2022 - 11/9/2022
Javier Téllez: La Passion de Jeanne d'Arc

kurátorky: Eva B. Riebová, Tereza Jindrová

Galerie Kostka (MeetFactory)
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 22/6/2022 - 7/8/2022
František Matoušek: Džíny, nůžky a sprej

Trafo Gallery připravuje samostatnou výstavu malíře Františka Matouška, jenž se od ostatních umělců výrazně odlišuje originální technologií drhání džínoviny, která mu nahrazuje malířské plátno. Výstava představuje Matouškovu krajinářskou tvorbu v plenéru i novou sérii portrétů.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 24/6/2022 - 28/8/2022
Uložit jako

Výstava Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní mapuje tvůrčí úsilí studentek a studentů oboru grafický design napříč ročníky a oborovými zaměřeními. Na první pohled bezbřehé obsahové a formální rozkročení jednotlivých prací, od tradičních řemeslných technik až po 3D grafiku, má ve finále společného jmenovatele – digitální tisk.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 30/6/2022 - 16/10/2022
Věra Nováková: Via vitae

Život a dílo, dílo a život. Pocta mimořádné osobnosti českého umění, malířce, sochařce a ilustrátorce Věře Novákové.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 1/7/2022 - 31/12/2022
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl.města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 1/7/2022 - 27/8/2022
Nekonečné vajíčko

Sval, steak, kůže, useň: různá označení pro podobná uspořádání buněčných tkání. Skupinová výstava Nekonečné vajíčko v pražské Fotograf Gallery se zamýšlí nad principem výroby a těžení biologické hmoty, ukazuje těla a identity jako teritoriální stavební materiál a pohrává si s tekutostí hranice mezi přirozeně zplozeným a uměle zhotoveným. Kurátory výstavy jsou Hana Buddeus, Erica Petrillo a Johana Pošová. Vystavující umělci Erica Curci, Lukáš Hofmann, Pedro Neves Marques, Johana Pošová a Marie Tučková. Výstavu můžete navštívit od 1. července do 27. srpna 2022.

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Ostatní | 1/7/2022 - 19/9/2022
S Emilem do Helsinek

Ano, zní to děsivě, protože do Finska je to docela štreka, ale když se každý postará o pár kilometrů, jsme tam natotata. Minor proto vyhlašuje Prázdninovou běžeckou výzvu. Přidejte se k ní a společně doběhněme až do finské metropole. Zapojte se celá rodina a běhejte pro sebe, pro zdraví a nejlépe pro radost. Uběhnout je třeba alespoň 1 Km, běžet je nejlépe s dětmi, ale samozřejmě se můžete zúčastnit i samostatně. Výzva trvá od 1. července do 19. září 2022. Pro účast se stačí zaregistrovat v běžecké aplikaci Strava a připojit se ke klubu „S Emilem do Helsinek“.

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Galerie | 1/7/2022 - 31/12/2022
BÍLKOVA VILA

Pražská vila Františka Bílka (1872–1941) vznikla podle umělcova vlastního projektu v letech 1910–1911 v rámci zástavby hradčanských barokních bastionů. Bílek si úmyslně vybral největší a pohledově exponovanou parcelu, do jejíhož středu umístil své velkolepé obydlí evokující starověký chrám. Přestože se jedná o jeden z prvních tuzemských ro-dinných domů s plochou střechou, odráží jeho zevnějšek především Bílkovo hluboké náboženské založení. Jižní část Bílkovy vily obsahuje vysoký ateliér, zatímco v severní polovině se nacházel dvoupodlažní byt umělcovy rodiny. Autentickou atmosféru osobitých interiérů dotvářejí kromě originálního nábytku četné symbolicky koncipované detaily, které Bílek navrho-val a vytvářel v široké škále materiálů (kámen, štuk, dřevo, kov). V někdejší prostorné dílně jsou vystavena monumentální sochařská díla a figurální kompozice charakteristické svými organickými formami, výraznými siluetami a patetickými gesty. Nejpůsobivějšími jsou Bílkovy práce ve dřevě – materiálu, který jeho naturelu nejvíce konvenoval. Pozo-ruhodnou je rovněž umělcova grafická a keramická tvorba doplňující sochařská díla rozmístěná v prostorách rodinné jídelny, Bílkovy pracovny a v dalších místnostech, v nichž je tematicky prezentována umělcova raná tvorba, pomníkové návrhy a podobiz-ny

Galerie hl.města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 1/7/2022 - 4/9/2022
Z galerie VEN! - Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989

Výstava představí integraci výtvarného umění do veřejného prostoru od konce šedesátých let, kdy umění celosvětově opouští galerijní a muzejní prostor a začíná vytvářet nové vizuální i sociální vazby v širším kontextu krajiny, městského urbanismu a diskuzi o kvalitě veřejného prostoru městských aglomerací. Tento projekt, který zamapuje „českou situaci“ od doby normalizace, která započala na konci šedesátých let až po současnost postindustriálního kapitalismu doby „postpravdivé“. Bude vycházet z výstavy Veřejný prostor CZ, který Galerie Jaroslava Fragnera připravila ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a pod kurátorstvím prof. Petra Kratochvíla v roce 2017. Vývoj na území České republiky odrážel či odráží celosvětovou proměnu výtvarného umění či vizuální kultury, která reagovala na nové geopolitické či sociální vazby a i na ekonomické zhmotnění v rámci investic soukromého sektoru.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 9/7/2022 - 9/10/2022
Hvězdné nebe

Ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze představujeme projekt Hvězdné nebe. Výstava sleduje propojení průmyslu a umění v první polovině 20. století prostřednictvím firmy Sochor, která se zabývala textilním tiskem.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 12/7/2022 - 26/8/2022
Barvolam: Umění inkluze

Být umělcem je lidské právo! Během prázdninových měsíců Artotéka představí výtvarnou tvorbu z různých projektů spolku Barvolam, neziskové organizace podporující neurodiverzní umělkyně a umělce. Jde o autory s nálepkou „mentální postižení“ nebo „porucha autistického spektra“, kteří nemají přístup k uměleckému vzdělání a jsou tak většinou vyloučení z umělecké scény, i když jejich právo na vzdělání a na rozvíjení jejich uměleckého potenciálu je zakotvené v mezinárodních dohodách. Výstava ukáže, kolik naše společnost tímto nerovným přístupem ztrácí.

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1, Praha 1
web

Galerie | 13/7/2022 - 13/8/2022
Výstava Vltavská filharmonie

Nová výstava soutěžních návrhů na budovu Vltavské filharmonie v Centru architektury a městského plánování představuje výsledky mezinárodního architektonického klání, do kterého se přihlásilo celkem 120 týmů z 25 zemí.Vítěz soutěže, dánský architektonický ateliér Bjarke Ingels Group, vzešel z 19 soutěžních návrhů. Přijďte se do CAMPu seznámit se všemi soutěžními návrhy. Výstava potrvá do 18. září.

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Galerie | 21/7/2022 - 23/10/2022
Bienále současného umění Praha: Ve věci umění

Bienále se zaměří na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa“ a zároveň její periferií – postsocia-listickou destinací pro kapitalistická dobrodružství. Pokouší se dekódovat komplikované vzta-hy mezi genderem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. Bienále zkoumá potenciál křehkos-ti a odolnosti. Výstava hledá kořeny násilí současnosti v traumatech minulosti a skrze jazyk současného umění a kultury chce nacházet způsoby, jak o těchto traumatech mluvit a zpraco-vávat je, abychom lépe pochopili ducha minulosti, který nás pronásleduje. Bienále Ve věci umění 2022 je prostorem pro promýšlení konceptů alternativní budoucnosti na půdorysu vzta-hů, které mohou být mezigenerační, přechodné, počínající či dokonce slabé. Výstava zohlední často opomíjené úhly pohledů, ať už se jedná o perspektivu dětí, teenagerů, chronicky nemoc-ných, předčasně zemřelých nebo těch, kteří jsou považováni za bytosti nelidské, „monstra“, ač konají a tvoří.

Galerie hl.města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 29/7/2022 - 23/10/2022
Viktor Kopasz - Destilace fragmentů

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představuje aktuální tvorbu Viktora Kopasze, nepřehlédnutelné osobnosti současné fotografie. Komorní, avšak počtem děl rozsáhlá výstava je zacílena na autorovu nejnovější sérii s tématem nerostů. Shrnuje Kopaszovo multidisciplinární pojetí fotografie a její prezentace. Současně s výstavou vznikl katalog v podobě autorské knihy. Deníkovým cyklům se umělec ve své tvorbě paralelně věnuje více než tři desítky let.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 29/7/2022 - 30/10/2022
FOLKLORE IS NOT DEAD

Opětovný návrat k folkloru a s ním spojené folklorismy se v umění objevují dlouhodobě. Nechybí ani v dílech současných umělců. Galerie Roudnice vybrala více než tři desítky autorek a autorů z České republiky i zahraničí, aby představila jejich díla z posledních patnácti let, která se vztahují k tradici, ať už formou instalace, videa, malby, sochy, objektu, fotografie či výšivky.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 1/8/2022 - 30/10/2022
DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ

Výstava v Bílkově domě v Chýnově představuje především umělcova díla s husitskou tématikou (včetně modelu Husova pomníku v Táboře) a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ
web

Divadlo | 2/8/2022 - 7/8/2022
Kašpar: Rozmarné léto

21h

PARK RADONICE U PRAHY
web

Galerie | 2/8/2022 - 1/9/2022
Kolektiv street art umělců z Galerie Mega – MEGAHERTZ

Představujeme Vám nové propojení Galerie Mega s klubem Rock Café! V prostorech klubu prezentujeme 11 umělců z Česka, Slovenska, Kanady nebo Mexika. Výstava je připravena v rámci letního Mega programu, který se odehrává i v Mega A (Můstek) a Mega B (Karlovo náměstí). Veškerá vystavená díla jsou originály popisující techniku samotných autorů. Jedná se o umělce, kteří aktivně malují venku a svou tvorbu dokázali přenést i na plátna nebo další materiály. Spojujícím tématem mezi všemi vystavujícími umělci je street art. Techniky tvorby umělců jsou různé – od panelu přes plátna, až po akrylové barvy nebo spreje. Volnost tvorby je to nejdůležitější. Každý umělec se pohybuje na zcela jiné frekvenci, a proto je důležité koukat na obrazy jednotlivě a postupně je spojovat do sebe, jako hudební orchestr. Rytmus přijde hned.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Festivaly | 4/8/2022 - 6/8/2022
Let It Roll

Let It Roll letos slaví své 20. narozeniny a po nucené pauze se vrací v plné síle! Největší drum & bassový festival světa proběhne na milovickém letišti od 4. do 6. srpna a kromě hvězdného lineupu v čele s legendární australskou kapelou PENDULUM LIVE, hvězdnými žánrovými DJs jako Dimension, Hybrid Minds, Sub Focus, Wilkinson a dalšími, přivítá i tisíce návštěvníků z celého světa. Akce nabízí i bohatý doprovodný program.

Letiště Milovice
web

Tančírny | 5/8/2022 - 6/8/2022
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

21h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Tančírny | 5/8/2022
WHO RUN THE WORLD? GIRLS!

22:00 Dance Club: DJs Mad Lu & Mad Mahrouse, Chapeau Bar: DJ Craig Hampson

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 5/8/2022
Tolstoys před Crossem

19:30 h Z Times Square přímo do Prahy. Tolstoys v Crossu představí své nové album Mirror Me, díky kterému se objevili i na billboardu nejznámějšího newyorského náměstí. Těšíme se na kvalitní produkci, na které se podílel i Grammy-nominovaný zvukař Zino Mikorey. Tolstoys přichází do Prahy v rámci svého letního turné s propracovanou světelnou a zvukovou show.

Cross club
web

Filmy | 5/8/2022
KINO PILOTŮ

14:45 DC Liga supermazlíčků, 15:30 Kino za kilo na Céčku: Známí neznámí, 16:00 Kino za kilo: Ježek Sonic 2, 16:45 Kino za kilo: Co jsme komu všichni udělali?, 17:30 Kino za kilo na Céčku: Quo vadis, Aida?, 18:30 Elvis (English friendly), 18:45 Bullet Train (English friendly), 19:40 Kino za kilo na Céčku: Kdyby radši hořelo, 21:15 Hodně štěstí, pane Veliký / Good Luck to You, Leo Grande (English friendly), 21:30 Všechno, všude, najednou / Everything Everywhere All At Once (English friendly), 21:40 Kino za kilo na Céčku: Víkend na chatě

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Tančírny | 5/8/2022
Reggaeton Night by @lacalle8prague

La Calle 8 vám přináší noc plnou latinských rytmů jako Reggaeton, Merengue, Brazilian beatz, Latin House, Party anthems a další. Přijďte si užít noc stejně tak jako v klubech Latinské Ameriky.

Radost FX
Bělehradská 234/120, Praha
web

Tančírny | 5/8/2022
Vlny: djs Sirikit [DE / emma.ton] Biodan, Zissou

23h

U Bukanýra
nábř. L. Svobody 1, Praha - Nové Město
web

Filmy | 5/8/2022
Kino Dlabačov

16:00/ČESKÉ KINO SENIOR - Promlčeno (70 Kč), 18:00/NOVINKA - Tygři, 20:00/NOVINKA - Bullet Train

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Tančírny | 5/8/2022
SALO XXL x YUKU: Kumquat Tang / Oolong Bru / Kobayashi Maru / Ra Dyk

Fuchs2
ostrov Štvanice, Praha 7 - Holešovice
web

Galerie | 5/8/2022 - 4/9/2022
Jozef Macko - OBRAZY A KRESBY

Výstava malíře a člena výtvarného spolku „Tvůrčí skupina “, který své obrazy tvoří vždy dle skic. Má rád živé a teplé barvy, maluje české krajiny, starou Prahu, zákoutí přímořských letovisek, portréty i ženské akty.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Koncerty | 5/8/2022
MC GEY

18.00 HOUSE OF QUEENS // UFI DA MAN

Beach Park Mlékojedy
Mlékojedská 246, Tišice
web

Tančírny | 5/8/2022
Sam Gittis & JHNS

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Filmy | 5/8/2022
Edison Filmhub

14:00 Ztracené iluze, 17:00 Lesní jahody, 19:00 Tygři, 21:30 Černý telefon

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 5/8/2022
Výtvarná dílna pro ukrajinské děti

17:00 Umění umí odvést k jiným myšlenkám - pravidelné dílny pro děti i jejich rodiče pod vedením lektorek studentek z vysoké umělecké školy na Ukrajině.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Koncerty | 5/8/2022
LIVE CONCERT: Čihy

19:30 Čihy + after concert: DJs Mad IPerformer (gr) & special guest

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 5/8/2022
King Gizzard & The Lizard Wizard, support: Grace Cummings

20:00 Australská psychedelická formace King Gizzard & The Lizard Wizard přijede poprvé do Prahy. Během své jedenáctileté kariéry stihla šestice muzikantů vydat neuvěřitelných sedmnáct alb, a přestože je každé úplně jiné, všechny spojuje nekompromisní přístup k hudbě a ochota tvořit dokola nové bláznivé věci. Na jejich cestě totiž není nic nemožné. Ve svém repertoáru tak mají acidní zasněné rockové skladby, westernovou operu, nekonečné písně inspirované sci-fi romány, konejšivý folk i dystopický death metal. Pořádá Fource.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 5/8/2022
Jazz Dock

21:00 Rene Trossman & Little Big Band (USA/CZ) (chicago blues)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Filmy | 5/8/2022
Planeta double feature

18:00 U příležitosti premiéry nového přírodopisného dokumentu Planeta Praha máte možnost si spolu s novinkou připomenout předchozí hit Planeta Česko od stejných tvůrců, který svého času ovládl česká kina.

Kino Aero
Biskupcova 1733, Praha
web

Galerie | 5/8/2022
MOVE: Intimita jako vzdor

Využijte volné letní dny a navštivte mezinárodní výstavní projekt MOVE: Intimita jako vzdor, který uvádí Národní galerie Praha ve spolupráci s Centre Pompidou u příležitosti francouzského a českého předsednictví v Radě EU. Projekt, který prostřednictvím dialogu mezi osmi mezinárodními umělkyněmi a umělci a jejich tvorbou zkoumá otázky intimity, jejího vystatování a jejího politického potenciálu.

Národní Galerie Praha: Veletržní palác – Velká dvorana
web

Koncerty | 5/8/2022 - 6/8/2022
PIO DYNAMO 3: Pražský improvizační orchestr

19:00 Pražský improvizační orchestr již podruhé v Alfredu ve dvoře připravil dvoudenní přehlídku hudby a performance. Každý večer zazní jiná skladba PIO a představí se speciální host.

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7 - Holešovice
web

Koncerty | 5/8/2022
Check it Na Výstavišti: Hard to Frame

20:00 - Pětičlenná formace Hard to Frame inklinuje k elektronickým tanečním stylům, inspirací je pro ně dubstep, drum and bass nebo jazz. Pohodový večer, vstup zdarma.

louka u Džungle BKAO
web

Filmy | 5/8/2022
Letní kino u Keplera

21:00/KULTOVNÍ KOMEDIE – Muž z Acapulca (1973)

Letní kino u Keplera
Park Maxe von der Stoela, Praha
web
reklama