Kulturní servis

Neděle 15/5/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/2/2022 - 15/12/2022
Jakub Nepraš: Viditelnost

Umělec Jakub Nepraš ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město vytvořil site-specific umělecké dílo s názvem Viditelnost, které bude po dobu jedno-ho roku osvětlovat podloubí Městské knihovny u křížení Mariánského náměstí a ulice Valen-tinská. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací součas-ného globalizovaného světa.

Galerie hl. města Prahy: Instalace v podloubí objektu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2022 - 31/12/2022
Minulá budoucnost / Previous Future

Výstava je instalována ve vitríně ve vestibulu stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí. Její ideou je poskytnout procházejícímu divákovi jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pražského metra. Pražské metro – především jeho části vy-budované do roku 1989 – obsahuje prvky, které připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo pozůstatky jiné civilizace. Těmito prvky jsou umělecká díla, architektura nebo její části. Výstava v metru vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Galerie hl. města Prahy: Vestibul stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí
Anděl, Praha 5
web

Galerie | 3/2/2022 - 3/7/2022
Světy české animace

Výstava SVĚTY ČESKÉ ANIMACE 02-07/2022 - historie, současnost i budoucnost. Animační techniky, interaktivní prvky, reálné scény, exkluzivní exponáty, doprovodné programy, besedy s autory a projekce více než 150 animovaných filmů.

Pražská tržnice, hala č. 17
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Zdena Šafka - VARIACE NA LESNÍ STRUNU

Zdena Šafka vystudovala textilní tvorbu u prof. Bohuslava Felcmana na VŠUP. Její obrazy vychází z lyrického, mnohdy přímo abstrahujícího pojednávání důvěrného světa člověka a přírody. Její výstava v GASK bude zaměřena především na poeticky laděný cyklus přírodních motivů.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Julie Kopová - HYBRID LANDSCAPES

Čerstvá absolventka Ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění představí své velkoformátové kresby a malbu, které jsou založené na specifické barevnosti dynamických tvarů často inspirovaných hudbou. Jako dcera významného jazzového hudebníka a úspěšné malířky hledá vlastní autentickou cestu k vyjádření myšlenek i emocí.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Jaroslav Bejvl - ZA KARLÍNSKÝM VIADUKTEM

Jaroslav Bejvl je jedním z nejvýznamnějších českých sklářských designérů a výtvarníků současnosti. Jeho dílo je již delší dobu spojováno s designem lustrů a světelných objektů, ale zahrnuje i návrhy skleněných plastik, objektů, výrobků užitého umění a specifických světelných projektů.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Richard Loskot, Vítězslav Plavec - POHLED DO PRÁZDNOTY

Richard Loskot vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické Univerzitě v Liberci, kde učí, je několikanásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého a jeho tvorba je založená na vytváření situací, které tematizují lidské vnímání. Umělec ve své tvorbě rafinovaně využívá fyzikální zákonitosti či nové technologie. Reálné situace vychyluje do překvapivých či zneklidňujících poloh.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/3/2022 - 19/6/2022
Světy Jindřicha Chalupeckého

Výstava o životě a díle teoretika, kritika, kurátora a esejisty Jindřicha Chalupeckého přibližuje myšlenkový odkaz této stále živé osobnosti české kultury. Záměrem výstavy je také poukázat na roli, jakou teoretik a kurátor ve společnosti může zastávat – jeho jedinečnou schopnost propojovat rozličné osobnosti, místa i oblasti zájmu. Skrze linii vlastního přemýšlení o světě vytyčuje místo, které v současném světě zaujímá umění. Na výstavě se setkávají díla více než šedesáti umělkyň a umělců několika generací: od zahraničních autorů, jako jsou Marcel Duchamp nebo Ilja Kabakov, přes práce autorek a autorů českého poválečného umění, například Adrieny Šimotové nebo Vladimíra Boudníka, až po reflexe současných umělkyň a umělců jako jsou Anežka Hošková nebo Václav Magid. Záměrem projektu není vytvořit symbolický pomník Jindřicha Chalupeckého, ale skrze dialog historických děl a práci současných umělkyň a umělců, literátů, filozofek a dalších osobností reflektovat, co z Chalupeckého myšlenek a aktivit je relevantní pro současnost, a co nám může být nápomocné v umělecky, politicky, lidsky i ekologicky nelehkých dobách.

Galerie hl. města Praha: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 98/1, Praha
web

Galerie | 18/3/2022 - 31/8/2022
Vzhůru do oblak

10-18h, Prolétněte se fascinujícím světem v oblacích, zažijete svět létání na vlastní kůži a staňte se alespoň na chvíli bájným Ikarem. Vleťte na kouzelném létajícím koberci do světa mýtů a pohádek, nahlédněte do přírodní laboratoře inspirované létajícími zvířaty a rostlinami, a nakonec se vydejte na cestu od počátků létání po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Zjistíte, že svět nad našimi hlavami skrývá mnohá tajemství a jejich objevování bude úžasné dobrodružství. Tak vzhůru do oblak!

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Adéla Matasová - Metasystémy

Multimediální umělkyně Adéla Matasová, držitelka Ceny Ministerstva kultury 2021, zahajuje 20. března svoji výstavu Metasystémy, která se tematicky odvíjí od zaměření jejích prací z posledních dvou desetiletí, přičemž naznačený retrospektivní charakter této přehlídky nevychází z tradičního chronologického řazení, nýbrž se odvíjí od novějších prací a objevuje jejich analogie i v autorčiných starších realizacích.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Luděk Filipský - Intimní nezměrnost

Luděk Filipský (*1945) vystudoval u prof. Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Kutné Hoře. Ve svých obrazech, kresbách a objektech soustavně zkoumá prazákladní stavební jevy světla, barvy a prostoru, které propojuje v dynamických strukturách symbolicky reflektujících přírodu, kosmos i duchovní přesahy člověka. Filipského výstava v GASK je koncipována v úzké spjatosti s kutnohorským chrámem sv. Barbory, jehož vznešená klenutá stavba a vitrážemi prozářený interiér autorovi skýtají trvalý inspirační zdroj i jistou paralelu k jeho vlastnímu tvůrčímu přemítání.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Milan Guštar - Ascensus et descensus

Milan Guštar se zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, zvukovém a vizuálním umění, teorií tónových soustav, organologií a elektroakustikou. Jeho audiovizuální instalace Ascensus et descensus je součástí rozsáhlého cyklu studií, kompozic, grafických partitur, videí, zvukových a audiovizuálních instalací a performancí s názvem Flex, které autor vytváří od roku 1999. Instalace Ascensus et descensus vychází ze studíí Flex 01 a Flex 99 a zkoumá nejistou oblast mezi statičností a dynamikou ve zvuku a barevném světle.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/4/2022 - 31/8/2022
Bohumila Grögerová - SETINY

První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web

Galerie | 2/4/2022 - 29/5/2022
Ostrov Knížák

Ostrov Knížák – ostrov, ekosystém, kde pro svou izolaci dochází k pozoruhodnému vývoji tamního života a odlišnost od okolní pevniny je zcela patrná. V tomto přirovnání je možné spatřit paralelu s vývojem osobnosti a díla českého umělce Milana Knížáka, který vybudoval nevšední a komplexní dílo oslovující vše, co je pro kulturu a etiku člověka důležité.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Suška - Kameny, Škoda - Objekty

V sezóně 2022 kombinujeme opět dva autory, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla téměř výhradně pro interiér, dosta-ne Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadu Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 8/4/2022 - 28/5/2022
Jindřiška Jabůrková & Kristýna Haviarová - SKRZE TICHÁ MÍSTA SPOJÍŠ SE

Výstava Jindřišky Jabůrkové a Kristíny Haviárové přináší kompletní změnu prostoru pro galerii 35M2. Prostor se definuje specifickým fyzikálním způsobem – avšak to právě obě autorky zavrhují. Samy určují vlastnosti daného prostoru, který nám může připomínat určitou amorfní hmotu, která dostává vlastnosti skrze obě autorky. Společná výstava je o nánosu hmoty - ať již v převdené asociaci nebo konkrétních předmětech. Vytváří v galerii určité bezčasí, osamělou poušť či metafyzický prostor krajiny, kde se odehrává efemerní živoucí hmota. Ona hmota definuje i procesuálnost jednotlivých ohraničení předmětů a objektů. Ona živoucí hmota se totiž ničemu nepodřizuje. Je sama sebou v křehkosti vztahu k danému prostoru.

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3 - Žižkov
web

Galerie | 10/4/2022 - 28/5/2022
Václav Girsa - Zloděj dřeva

Otevřeno čt-ne 10-17. Jádrem malířské práce Václava Girsy je postižení vitálních sil, které prostupují živé i neživé entity a procesy. Jestliže ve svých expresivních obrazech často vychází z dětského výtvarného projevu, je to právě kvůli schopnosti dětí transponovat do obrazů své holistické vnímání světa, v němž vše prostupuje fyzická i mentální energie, objekty splývají se subjekty, vědomí s podvědomím a všední s magickým. Díky očividné radosti z procesu malby, punkové nevycválanosti, ale také díky nepatalogické a neobsesivní bezprostřednosti je Girsa už dlouho považován za ojedinělý (z)jev na nebi české malby.

Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 12/4/2022 - 29/5/2022
Kristina Fingerland: Dvorní asistentka velké sestry Miry

Výstava Kristiny Fingerland v Galerii Kostka koresponduje se skupinovou výstavou Mladí a klidní v Galerii MeetFactory svým důrazem na rukodělnost i díky autorčině mezigenerační inspiraci a spolupráci. Kristina volně navazuje na svou diplomovou práci nazvanou Oikos a stávající výstavou „píše" další kapitolu, vyprávění převedené do prostorové situace. Oikos je místem soužití a vzájemné péče svých více-než-lidských obyvatel, pro něž umělkyně vytváří rozsáhlé pozadí vlastní historie a mytologie. Magii a pohádkovost Kristininých příběhů ale váže neviditelná nit pevně k realitě jejího vlastního života. Válka růží a mytí nohou potřebným tak nejsou jen pouhou metaforou.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 12/4/2022 - 29/5/2022
Mladí a klidní / Young and Restful

Výstava umělkyň*ců ve věku +- 30 let zachycuje tendenci využívat tradiční řemeslné techniky, jež vyžadují náročnou repetitivní práci. Tato činnost je vyhledávána i pro její terapeutické účinky - máme tedy co do činění s mladou a klidnou generací?

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 13/4/2022 - 31/5/2022
Meziprostory Pražské tržnice: výstava výsledků architektonické soutěže

Výstava soutěžních návrhů architektonicko-krajinářské soutěže na veřejný prostor Pražské tržnice, vystavena v krásné budově neorenesanční Burzy #4

Pražská tržnice, Burza
web

Galerie | 14/4/2022 - 28/8/2022
Heroin Crystal

Připravovaná výstava Heroin Crystal se místem konání symbolicky „vrací na místo činu“, tj. do Domu U Kamenného zvonu, na první ročník Bienále mladého umění (1994), který jakoby odstartoval období přibližně deseti následujících let intenzivní interakce mezi GHMP a umělci generace devadesátých let. Jedná se o projekt, který je více či méně vázán na GHMP jako instituci. Nemá ambici na úplnost a nejde ani o přehled postihující dění těchto let. Název výstavy Heroin Crystal byl inspirován stejnojmennou instalací a fotografií Jiřího Černického z roku 1995, která stejně jako naprostá většina všech vystavených prací pochází ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Výstava představí vedle známých, dnes již ikonických děl také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež tehdy stála v popředí zájmu umělců: ženská problematika a autostylizace (M. Dopitová), reflexe mediální reality (Š. Šimlová), performance (J. Černický, K. Kintera, Kamera Skura), fenomén lidského těla (V. Bromová, P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace reálné i virtuální přírody a městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda)

Galerie hl. města Prahy: Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13, Praha - Staré Město
web

Galerie | 19/4/2022 - 10/6/2022
ÚCHYLKA MĚŘENÍ: 1392 HODIN VÝSTAVY, Z TOHO 237 OTEVŘENO

Aby šel svět rozkrájet a prodat, je nutné jej nejdříve změřit! Autoři děl vystavených ve Fotograf Gallery se každý jiným způsobem vztahují k tomuto změření, stejně jako se každý jinou měrou vyrovnává s tradicí fotografického zobrazení. Výstava představuje (fotografické) obrazy vizualizující měření: Od zdůraznění hledání optických souvislostí mezi fotografií a geometrií v zachycení geodetických značek, přes nevšední využití strojové mapovací techniky až po představení měření jako předpokladu digitalizace naší každodennosti. Vystavující umělci: Benedek Regős, Jan Šerých, Jakub Valenta.

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Galerie | 20/4/2022 - 25/9/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT PRO (Č) UMĚNÍ?

St-Ne, 14:00–19:00, Můžu se v galerii smát a musí být umění krásné? Interaktivní výstava vás vezme do zákulisí umělecké tvorby, zodpoví nejrůznější otázky a představí práce významných současných umělců. Expozice je vhodná i pro děti. V Galerii Atria na Žižkově uvidíte díla Davida Böhma, Jiřího Franty, Krištofa Kintery, Evy Jiřičky, Kakalíka, Daniely Krajčové, Aleše Nováka a Rafani.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 22/4/2022 - 14/6/2022
Obrazy Táni Macholdové

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Galerie | 27/4/2022 - 26/5/2022
TO JE PLÁN!

Praha jako moderní město s jasnou vizí v plánování. Nový územní plán Prahy – Metropolitní – je opět o krok dál. Po desítkách let tak pomůže odblokovat výstavbu nových bytů na brownfieldech, zvýší ochranu městské zeleně, parků nebo vzácných pražských panoramat a ochrání sídliště před zahušťováním. Návštěvníci se seznámí nejen se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem, ke kterému budou moci přímo na místě podat připomínku.

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Galerie | 28/4/2022 - 11/9/2022
Invaze

Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město ve spolupráci s Českým cen-trem Kyjev zahajuje 28. dubna v 18 h v prostorách komunitní Kobky 17 na Smíchovské náplav-ce výstavu Invaze / Invasion / Вторгнення, která reflektuje novou realitu ukrajinských umělců i Ukrajiny. Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movchana (Lvov), Igora Guseva (Oděsa), Alexandra Naselenka (Oděsa). Všichni jsou nyní na Ukrajině a jejich díla vznikla v posledních týdnech válečného konfliktu.

Galerie hl. města Prahy
web

Galerie | 29/4/2022 - 19/6/2022
Jiří David - Erekce oka

Obrazy, které budou prezentovány, vznikly za poslední rok. Umělec Jiří David výstavu v anotaci uvádí následovně: „Kdy vše osobní je imaginace. Kdy vše intimní je imaginace. Kdy veškeré vcítění je instinkt. Kdy je ejakulace hypersonická. Kdy mlčení není pouhým tichem. Kdy mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy nejsou politicky lyrizujícím brakem na stupnicích teorie lásky. Kdy to, co lze spatřit, nelze vyčíst ani ověřit, neboť vzniká pravděpodobnostní princip nedorozumění, nesamozřejmosti. Kde je veškerá imaginace osobní. Kde je imaginace intimní. Kde je intimní nepolitická moc. Kde veškerý instinkt je naplňujícím a radostným vcítěním…“

SmetanaQ Gallery
Smetanovo nábř. 334/4, Praha - Staré Město
web

Galerie | 29/4/2022 - 26/6/2022
AMERICAN FRAMING

Úspěšná výstava American Framing (americké rámové dřevostavby), jež na loňském Bienále architektury v Benátkách sklízela obdiv také díky site-specific konstrukci před národním pavilonem USA představující prezentovaný stavební systém, bude uvedena v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.  Kurátoři výstavy, architekti Paul Preissner a Paul Andersen z University of Illinois v Chicagu, na výstavě seznamují s nejběžnějším stavebním systémem ve Spojených státech a jedním z nejdůležitějších příspěvků země do stavební praxe. Výstava ukazuje, jak lze tradiční, nekonečně flexibilní technologii používat a inovovat, a to i se zřetelem na udržitelnost a cenovou dostupnost. Technologie rámových dřevostaveb díky své jednoduchosti historicky pomáhala prvním osadníkům budovat nové domovy a s využitím moderních materiálů slouží dodnes.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 30/4/2022 - 22/5/2022
Michaela Petrů: Invalid dream

Michaela Petrů, absolventka Rittsteinova ateliéru na AVU, zkoumá hranice malby a možností materiálu. V projektu Invalid dream soustřeďuje svou pozornost k pražské čtvrti Karlín a její proměně z dělnické lokality na developerskou oblast.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, je dokumentarista Martin Šmak. Putovní výstava je ke shlédnutí na Novoměstské radnici od prosince 2020.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/5/2022
Alexandra Koláčková – Sedící postava

Barevné sochařské dílo A. Koláčkové bylo na nádvoří nainstalováno již v souvislosti s předloňským mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line. Socha je zhotovena z vysoko pálené šamotové hlíny, jde o lavičku v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 20/5/2022
PES 5

Instalace, objekt, malba a grafika. To vše propojené vnitřním smyslem pro humornou estetiku, která je skupině PES5 vlastní. Umělecká skupina PES5 se skládá ze čtyř studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara - Kristýna Nejedlá Bujárková, Kateřina Frgalova, Veronika Zpěváková a Jakub Černý - a jedné studentky UMPRUM - Barbara Novorodá.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Veronika Psotková – Polštáře

Od roku 2015, kdy na Novoměstské radnici vystavovala poprvé své dílo v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line Veronika Psotková, jsou na nádvoří trvale umístěny její dva obří betonové polštáře, které nádvoří pomáhají vytvořit útulné odpočinkové místo. Autorka vystavuje na tuzemské i zahraniční výtvarné scéně na skupinových i samostatných výstavách.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Socha Neptuna

Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875-1877 sochař Bohuslav Schnirchův. V r. 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 2/5/2022 - 22/5/2022
Anna Arnetová & Petr Kozel - Bez sebe

Výstava s názvem Bezsebe je společnou autorskou výstavou Anny Arnetové a Petra Kozla. Vzájemně se umělecky doplňují, přesto že jejich tvorba je tak velmi odlišná – vše nakonec vytvoří velmi příjemný celek. Z toho také vznikl název této výstavy... Na první pohled nesourodé umělecké duo – překvapí svojí sehraností a souzněním.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 2/5/2022 - 18/9/2022
FLORÁLIE In Sacrificio Florum / V objetí květů

Otevírací doba: st-ne 14:00 – 18:00, Mezinárodní tématický skupinový projekt představený ve vzájemné návaznosti ve dvou pražských institucích, v Museu Montanelli a Artinbox Gallery, nabízí vizuální výpověď současných umělců i tvůrců art brut o tajemných silách přírody, nekonečném koloběhu, zrodu, zmaru a znovuzrození, opírající se především o mnohotvárnost symbolické řeči květin. Přijďte se pokochat do naší rozkvetlé zahrady.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Divadlo | 4/5/2022 - 15/5/2022
Neviditelná tržnice - jarní reprízy

Site specific divadelní představení na míru Pražské tržnici

Pražská tržnice
web

Galerie | 5/5/2022 - 28/5/2022
Tomáš Plesl

Soubor vystavených obrazů z rozpětí let 2018 až 2021 představuje jakousi zvláštní kombinaci abstraktního malířství, metafyzické malby Giorgia de Chirica a klíčových archetypálních znaků surrealistických autorů.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 5/5/2022 - 26/5/2022
Večerní trhy v Hale 22

Zeleninový trh v Hale 22 v Pražské tržnici má každý čtvrtek otevřeno do 19:00 a odehrává se i venku, kde jej doplňují koncerty a djs ve Food Truck Pointu

Pražská tržnice, Hala 22
web

Galerie | 5/5/2022 - 29/5/2022
Poesie barev

Výstavu uvádí Art House Atelier, výtvarná škola Marie Šibalové, která pořádá výtvarné kurzy pro veřejnost. Průřez tvorbou, od portrétní malby, přes krajinomalbu, až k abstrakci. Na své si přijdou milovníci olejomalby, akrylu, pastelu i akvarelu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 6/5/2022 - 5/6/2022
Šárka Vildová (Vild Art) – ŽIVEL

Výstava Živel představuje řadu dvanácti nových obrazů, které budou volně k přímému prodeji. Hlavní myšlenkou výstavy je abstraktní vyobrazení přírodních živlů voda, oheň, země a vzduch. Autorka vý-stavy cílí na temperament každého jednotlivce a probouzí v nich jejich niterné touhy. Jedná se o soubor obrazů s rozmanitou barevnou škálou a výraznou reliéfní strukturou. K vidění bude akrylová malba na plátně v kombinaci s různorodými technikami. Autorčina experimentální tvorba vy-chází zejména z abstraktního expresionismu, kdy klade velký důraz na detail, a proto se můžete těšit na neotřelost, živost a jedinečnost obrazů. Prodej originálních děl, bude probíhat také v digitální formě NFT.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 6/5/2022 - 17/6/2022
Zbyněk Sedlecký: Rekvizitář

Trafo Gallery srdečně zve na samostatnou výstavu jednoho z klíčových autorů generace narozené v 70. letech, Zbyňka Sedleckého, malíře, pro něhož je zásadní a směrodatný vztah pozorovatele a okolí. Nalezl se v situacích, jejichž spínačem je osobní zkušenost navázaná na východisko fotografického záznamu. Vedle výběru prací z posledního období k výstavě vychází stejnojmenná publikace, shrnující jeho aktuální tvorbu. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 7/5/2022 - 25/8/2022
Pole v množném čísle / Velká voda

Výstava představí díla celkem 33 umělkyň a umělců na více než 1100 m2, kteří byli odbornou komisí vybráni na základě otevřeného open callu. Výstava si klade za cíl odpovědět na aktuální otázky: Nakolik jsou naše datové stopy spjaté s naší identitou? Co mají společného s teorií morfické rezonance? A jakou mohou hrát roli v mytologii budoucnosti? Jsou sítě metaforou lidského mozku a naopak? Jak takové podobnosti pochopit v současném umění?

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 8/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Intimita

Výstava představí soubor fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, který je tichým kronikářem ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jeho snímky nabízejí daleko víc než jen estetický zážitek nebo vizuálně atraktivní vhled do exkluzivního prostředí – vedou nás k zamyšlení nad jejich lidským poselstvím, nad tématem respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Tomáš Spevák - Prolínání nesourodých světů v Roudnici

„Obrazy Tomáše Speváka se vyznačují pozoruhodnými kontrasty a nespoutanou dynamikou, ale také velkou mírou hravosti a vynalézavosti. Vznikají prolínáním nesourodých světů, jako torzovitý záznam různých událostí či jako záblesky zpřeházených vzpomínek,“ uvádí kurátor výstavy Miroslav Divina. „Dalo by se říci, že se jedná o dekonstrukci jednotlivých představ, následně seskupených do nového, velmi působivého celku.“

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Cestování v čase či pohřebiště novin – nekonvenční fotografická výstava Hynka Alta

O tom, že fotografické práce lze vystavit jinak než v rámu na stěně, se můžou přesvědčit návštěvníci roudnické galerie. Právě ta se již dlouhodobě snaží i v prostředí mimo metropoli uvádět aktuální přístupy ve výtvarném umění a jména světového formátu. Výstava Hynka Alta přesto není pouze o autorovi samotném, nýbrž také o divákovi, který se může na její podobě podílet a odnést si s sebou v papírovém tubusu část výstavního materiálu. A že ho není málo – v rámci výstavy autor uplatnil více než 2000 tisků fotografií a počítačových grafik, čítajících více než tunu papíru.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 10/5/2022 - 28/8/2022
Nature Future - mladá evropská fotografie

Představí práci 14 mladých evropských fotografů, kteří s přesným, současným, poetickým a někdy i humorným pohledem analyzují velkou ekologickou krizi, která postihuje naši planetu. Vystavující umělci: Margaux Senlis (FRANCIE), Ruben Martin de Lucas (ŠPANĚLSKO), Daniel Szalai (MAĎARSKO), Ioana Cirlig (RUMUNSKO), Ada Zielińska (POLSKO), Leontína Berková (SLOVENSKO), Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová (ČESKÁ REPUBLIKA), Marina Caneve (ITÁLIE), Jana Hartmann (NĚMECKO), Maria Oliveira (PORTUGALSKO), Markus Guschelbauer (RAKOUSKO), Inka & Niclas (ŠVÉDSKO).

Kampa, Malá Strana
web

| 10/5/2022 - 15/5/2022
Anifilm 2022

Festival animované tvorby přestaví aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky.

Liberec
web

Galerie | 10/5/2022 - 24/5/2022
Vršovická BIOGRAFie

Po měsíční otevřené výzvě směřované všem Vršovičákům, vybrala kurátorka Denisa Václavová a grafický designér Kryštof Doležal 15 zajímavých příběhů ze starých Vršovic. Vedle Vzletu teď najdete vzpomínkový plot, na kterém jsou otištěné příběhy, zážitky a zkušenosti vašich sousedů a sousedek na staré Vršovice. Přijďte se zasnít do historie.

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Galerie | 12/5/2022 - 3/6/2022
Vladimír KIVA Novotný - GRADIENT

Role fotografie se mění v závislosti na tématu a prostředí, kterém je vytvořena. Pohledem fotografa vzniká nový příběh. Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu. Pro Vladimíra Kivu Novotného je gradient posun, sledování změny, respektive proměny. I v rámci minimalismu, který je mu vlastní, jde o sledování nekonkrétního vývoje. Sledování dvou paralelních linií, pohledu vnitřního a vnějšího.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Festivaly | 12/5/2022 - 15/5/2022
NASTEVŘENO - festival nového divadla a performance

Moving Station, parky, ulice a nádraží na Jižním Předměstí naplníme uměním. Divadlem, tancem, pohybem, performance, loutkami, poezií, fotografií, malbou a brambory.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 13/5/2022 - 21/8/2022
BADIUCAO: MADe IN CHINA

MADe IN CHINA je první soubornou výstavou děl čínského umělce a aktivisty, který vystupuje pod pseudonymem Badiucao.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 13/5/2022 - 5/6/2022
LINDA KLIMENTOVÁ - JÁ JSEM TO JEZERO, JÁ JSEM TEN LES

Průzračně mystický akvarel Já jsem to jezero já jsem ten les, dal název uvnitřněné výstavě tvorby Lindy Klimentové z posledních dvou let. Akvarel je první z řady obrazů, vyjadřujících pocit opojení z prolnutí a ztotožnění se s lesem, přírodou a možností takové úzdravy. Současné autorčiny obrazy jsou také reflexí naší podivné a pohnuté přechodové doby, implicitně i s jejími posledními dějinnými událostmi. Tvorba Lindy Klimentové, výrazné ryze malířské osobnosti, vyrůstá z profesního vybavení. Vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru malby M.Rittsteina v letech 2000 - 2006. Absolvovala stáž na Universidad de Castilla-La Mancha ve Španělsku.

Galerie Vltavín
Masarykovo nábřeží 36, Praha 1
web

Festivaly | 14/5/2022 - 22/5/2022
Art Safari

Květen ve Studiu Bubec je již neodmyslitelně spjat s jednou z největších uměleckých událostí, které studio organizuje – přehlídkou Art Safari, tentokrát na téma Spánek. Letošní ročník proběhne v termínu 14.–22.5.2022. Kurátorka Daniela Kramerová oslovila více než 20 umělců, kteří tvoří klasická díla i neotřelé performance. Součástí letošního ročníku je i bohatý doprovodný program, jehož vrcholem je možnost přespání přímo ve Studiu s celonoční hudební produkcí v dramaturgii umělkyně Gabriely Procházky a hudebníka Olivera Torra.

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Divadlo | 15/5/2022
Divadlo DNO: LIŠKA BYSTROUŠKA

15:00 Pohádky na motivy knihy Rudolfa Těsnohlídka. Jelínek, Jelínková, Smečka a Lexová tentokrát hrají a zpívají o nejslavnější lišce z bílovických lesů. Nezaměnitelný výtvarný styl Venduly Chalánkové i originální hudba v inscenaci pro děti od tří let.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Filmy | 15/5/2022
KINO PILOTŮ

10:00 Mimi & Líza - Zahrada, 10:15 Céčko: Tajemství staré bambitky 2, 10:30 Ježek Sonic 2, 11:30 Zlouni, 12:10 Céčko: 107 matek, 13:00 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (Český dabing), 13:30 Známí neznámí, 14:00 Céčko: Mimořádná událost, 15:20 Mimi & Líza - Zahrada, 15:30 Nejhorší člověk na světě, 16:00 Céčko: Nezanechat stopy, 16:40 Film roku, 18:00 Bilo Jednom u Srbiji (English friendly), 18:45 Poslední závod, 19:00 Céčko: Nic k smíchu, 20:45 Vyšehrad: Fylm, 21:00 Céčko: C'mon C'mon, 21:20 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Filmy | 15/5/2022
Edison Filmhub

12:00 Moucha v kufru, 14:00 Ušák Chicky a zlokřeček, 16:00 Divoch, 18:00 Ekocida, 21:00 Poslední představení

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Filmy | 15/5/2022
KINO DLABAČOV

12:00 a 14:00/VYSTOUPENÍ PRO DĚTI – Tajemství bubliny štěstí (show Divadla bublin), 18:00/NOVINKA – ČESKÝ FILM – Pověste ji vejš! (český western rodokaps), 20:00/HIT – Matrix Resurrections (režie: Lana Wachowski)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Divadlo | 15/5/2022
Divadlo bratří Formanů: Aladin

11h

Loď Tajemství
Rašínovo nábř., Praha
web

Tančírny | 15/5/2022
BREAKPOINT

22:00 Dance Club: BREAKPOINT DJ Yannick

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 15/5/2022
JAZZ DOCK

16:00 NEDĚLNÍ DIXIE: Pavel Švestka Swing Quartet (dixieland), 21:00 Lenka Nová (alternative pop – chanson)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Galerie | 15/5/2022
Dan Zollmann - MINJAN

16:00 vernisáž výstavy

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Galerie | 15/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Kontrasty

Galerie Středočeského kraje GASK a galerie arto.to v Uhelném mlýně otvírají společnou výstavu MINJAN vlámského fotografa Dana Zollmanna, která dovolí návštěvníkům nahlédnout do jedinečného světa největší evropské ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jde o jakýsi „svět ve světě“, ve kterém velká část obyvatel stále zachovává původní tradice a pravidla a žije v určité uzavřenosti, stranou většinové západní společnosti. Výstava MINJAN je první zahraniční výstavou rodáka z Antverp Dana Zollmanna, který z místní židovské komunity pochází, a tak díky důvěrné znalosti prostředí, osob a zvyků dokáže podat neuvěřitelně osobité svědectví o běžném životě v ní. Smyslem výstavy je poukázat na téma respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti – obzvlášť v kontextu událostí dnešní doby. Výstava MINJAN bude od 8. května k vidění v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře a od 15. května v Uhelném Mlýně v Libčicích nad Vltavou.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Divadlo | 15/5/2022
Teď nádech a leť: HRANICE. CO CHTĚJÍ? CO CHCEME?

13:00 Hra je záznamem imigrační krize na polsko-běloruské hranici, s cílem představit situaci v širších kontextech, bez snahy kohokoliv hájit nebo kritizovat. Inscenované čtení reportážních textů a osobních výpovědí migrantů, obyvatel zóny výjimečného stavu, pohraničníků, policistů, převaděčů a agentů.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Koncerty | 15/5/2022
Heartnoize: black midi (UK)

20:00 „Zvukoví vědci nepřestávají vycházet z údivu,“ hlásá titutek recenze nového alba Black Midi. Londýnští experimentátoři přijedou 15. května podruhé do Prahy. Koncert pořádaný stejně jako před dvěma lety Heartnoize Promotion se tentokrát namísto Underdogs’ odehraje v nedaleké MeetFactory. Black Midi s sebou přivezou v roce 2022 své druhé album Cavalcade, které (věrně svému názvu odkazujícímu na slavnostní jezdecký průvod) přináší pestrou směsici math-rocku, jazzu, post-punku a mnoha dalších žánrů. To stejně jako na cenu Mercury nominovaném debutu Schlagenheim kombinují do živelného a zároveň propracovaného celku. Letošní deska se pak objevuje napříč žebříčky nejlepších alb roku na čelních místech s přídomky jako odvážná, výjimečná, velkolepá nebo geniální.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Tančírny | 15/5/2022
SMACK ONE - Chimera III - křest 2

20:00 Smack One live + special guests & Djs

Roxy
Dlouhá 33, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 15/5/2022
black midi + O.

20:00 - „Zvukoví vědci nepřestávají vycházet z údivu,“ hlásá titutek recenze nového alba Black Midi. Londýnští experimentátoři přijedou 15. května podruhé do Prahy. Koncert pořádaný stejně jako před dvěma lety Heartnoize Promotion se tentokrát namísto Underdogs’ odehraje v nedaleké MeetFactory. Black Midi s sebou přivezou v roce 2022 své druhé album Cavalcade, které (věrně svému názvu odkazujícímu na slavnostní jezdecký průvod) přináší pestrou směsici math-rocku, jazzu, post-punku a mnoha dalších žánrů.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Divadlo | 15/5/2022
PRO DĚTI: BUCHTY A LOUTKY: KOCOUR V BOTÁCH

15:00, Žili, byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví… Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo... Nevěříte? Tak se přijďte podívat! Pro děti od 3 let.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 15/5/2022
MIMJOVÉ

15h

Divadlo BRAVO!
Branická 411/63, Praha 4-Braník
web

Divadlo | 15/5/2022
Kolektiv Nesladim – Dům bez spánku

20:00 Autorská inscenace přibližující život lidí se spánkovými poruchami. Lidí, kteří žijí mimo řád stejně dýchajících panelových domů. Lidí, mezi které patří každý třetí z vás. „Nedostatečná doba spánku má negativní vliv na funkci mozku a celkové psychické zdraví. U lidí, kteří spí méně než sedm hodin, hrozí oslabení imunitního systému, onemocnění rakovinou, cukrovka, mrtvice nebo infarkt. Stručně řečeno: nespat znamená být smutný, onemocnět a zemřít."

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 15/5/2022
Pin-up a burlesque bazárek / větráme šatníky

12:00 Máte doma spoustu šatů a nevíte co s nimi? Tak přijďte 15.5.2022 do Rock Café na první pražský pin-up a burlesque bazárek! Připravujeme pro vás pestrý program, jehož přesný harmonogram bude zveřejněn v průběhu dubna. Už teď se můžete těsit na burlesque vystoupení, pin-up účesy s Lady Bow, nebo přednášky Linde von Schwärze z The Burlesque Institut, Caresse BraExpert nebo Lady AnnaHell a módní přehlídky.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 15/5/2022
Malá Vizita

19:30 Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz'e pod světelným dohledem Viktora Zborníka.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Divadlo | 15/5/2022
Heidi, děvčátko z hor

16:00 Příběh malého děvčátka Heidi, které svou opravdovostí, upřímností, láskou a radostí dokáže otevírat i ta nejzatvrzelejší srdce. Vhodné pro děti od 6 let.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 15/5/2022
Digitální blízkost

Výstava se zabývá tím, jak se po virtuální zkušenosti, ještě zdůrazněné pandemickou situací, proměnilo pojetí našeho soukromí a intimity a jaký vliv to má na naše blízké vztahy. Prostřednictvím práce devíti mladých umělců si klade otázku, zda-li bude další vývoj spíše v duchu dystopických sci-fi filmů nebo nám naopak virtuální propojení pomůže vyřešit alespoň některé palčivé problémy dnešního světa.

Veletržní palác – Mezanin
web

Divadlo | 15/5/2022
Taneční Studio Light: Žirafy netanční

17:00 – Pohádka, zasazená do světa džungle (metafory lidské společnosti), boří tradiční předsudky o tom, že malý tlusťoch nebo hubený dlouhán se nemohou dobře pohybovat – natož krásně tančit z podstaty své jinakosti. Představení hledá odpověď na to, zda je fyzická krása skutečně nutnou podmínkou pro dokonalý taneční výkon či osobní úspěch.

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Filmy | 15/5/2022
Uśák Chicky a Zlokřeček

16:00 režie:Ben Stassen,Matthiew Zeller,Caroline Van Isegnem

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Divadlo | 15/5/2022
Kráska z Leenane

19:30h

Klubovna Kašpar
Jindřišská 23, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 15/5/2022
POUTNÍCI

19:30 Magisterská práce Anny Benhákové na HAMU v oboru choreografie

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 15/5/2022
Září, Love and the Other Clichés

19:30h

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Divadlo | 15/5/2022
SPITFIRE COMPANY: MISS AMERIKA & THE CANAL ST. RATS (Miřenka Čechová, Martin Tvrdý, Bára Zmeková, Tomáš Pácalt, Honza Stejskal)

19:30h

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov
web

Ostatní | 15/5/2022
Festival rodiny

Nenechte si ujít první festival věnovaný rodině v Plzni! Čeká vás den plný přednášek, zábavy pro děti i dospělé, workshopů a ukázek práce IZS. Těšit se můžete také na trh českých tvůrců, divadelní představení, hudební vystoupení a mnoho dalšího.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Divadlo | 15/5/2022
Bára Látalová, Tereza Říčanová: Kozí kraviny

17h

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web
reklama