Kulturní servis

Pátek 13/5/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/2/2022 - 15/12/2022
Jakub Nepraš: Viditelnost

Umělec Jakub Nepraš ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město vytvořil site-specific umělecké dílo s názvem Viditelnost, které bude po dobu jedno-ho roku osvětlovat podloubí Městské knihovny u křížení Mariánského náměstí a ulice Valen-tinská. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací součas-ného globalizovaného světa.

Galerie hl. města Prahy: Instalace v podloubí objektu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2022 - 31/12/2022
Minulá budoucnost / Previous Future

Výstava je instalována ve vitríně ve vestibulu stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí. Její ideou je poskytnout procházejícímu divákovi jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pražského metra. Pražské metro – především jeho části vy-budované do roku 1989 – obsahuje prvky, které připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo pozůstatky jiné civilizace. Těmito prvky jsou umělecká díla, architektura nebo její části. Výstava v metru vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Galerie hl. města Prahy: Vestibul stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí
Anděl, Praha 5
web

Galerie | 3/2/2022 - 3/7/2022
Světy české animace

Výstava SVĚTY ČESKÉ ANIMACE 02-07/2022 - historie, současnost i budoucnost. Animační techniky, interaktivní prvky, reálné scény, exkluzivní exponáty, doprovodné programy, besedy s autory a projekce více než 150 animovaných filmů.

Pražská tržnice, hala č. 17
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Zdena Šafka - VARIACE NA LESNÍ STRUNU

Zdena Šafka vystudovala textilní tvorbu u prof. Bohuslava Felcmana na VŠUP. Její obrazy vychází z lyrického, mnohdy přímo abstrahujícího pojednávání důvěrného světa člověka a přírody. Její výstava v GASK bude zaměřena především na poeticky laděný cyklus přírodních motivů.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Julie Kopová - HYBRID LANDSCAPES

Čerstvá absolventka Ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění představí své velkoformátové kresby a malbu, které jsou založené na specifické barevnosti dynamických tvarů často inspirovaných hudbou. Jako dcera významného jazzového hudebníka a úspěšné malířky hledá vlastní autentickou cestu k vyjádření myšlenek i emocí.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Jaroslav Bejvl - ZA KARLÍNSKÝM VIADUKTEM

Jaroslav Bejvl je jedním z nejvýznamnějších českých sklářských designérů a výtvarníků současnosti. Jeho dílo je již delší dobu spojováno s designem lustrů a světelných objektů, ale zahrnuje i návrhy skleněných plastik, objektů, výrobků užitého umění a specifických světelných projektů.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Richard Loskot, Vítězslav Plavec - POHLED DO PRÁZDNOTY

Richard Loskot vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické Univerzitě v Liberci, kde učí, je několikanásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého a jeho tvorba je založená na vytváření situací, které tematizují lidské vnímání. Umělec ve své tvorbě rafinovaně využívá fyzikální zákonitosti či nové technologie. Reálné situace vychyluje do překvapivých či zneklidňujících poloh.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/3/2022 - 19/6/2022
Světy Jindřicha Chalupeckého

Výstava o životě a díle teoretika, kritika, kurátora a esejisty Jindřicha Chalupeckého přibližuje myšlenkový odkaz této stále živé osobnosti české kultury. Záměrem výstavy je také poukázat na roli, jakou teoretik a kurátor ve společnosti může zastávat – jeho jedinečnou schopnost propojovat rozličné osobnosti, místa i oblasti zájmu. Skrze linii vlastního přemýšlení o světě vytyčuje místo, které v současném světě zaujímá umění. Na výstavě se setkávají díla více než šedesáti umělkyň a umělců několika generací: od zahraničních autorů, jako jsou Marcel Duchamp nebo Ilja Kabakov, přes práce autorek a autorů českého poválečného umění, například Adrieny Šimotové nebo Vladimíra Boudníka, až po reflexe současných umělkyň a umělců jako jsou Anežka Hošková nebo Václav Magid. Záměrem projektu není vytvořit symbolický pomník Jindřicha Chalupeckého, ale skrze dialog historických děl a práci současných umělkyň a umělců, literátů, filozofek a dalších osobností reflektovat, co z Chalupeckého myšlenek a aktivit je relevantní pro současnost, a co nám může být nápomocné v umělecky, politicky, lidsky i ekologicky nelehkých dobách.

Galerie hl. města Praha: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 98/1, Praha
web

Galerie | 18/3/2022 - 31/8/2022
Vzhůru do oblak

10-18h, Prolétněte se fascinujícím světem v oblacích, zažijete svět létání na vlastní kůži a staňte se alespoň na chvíli bájným Ikarem. Vleťte na kouzelném létajícím koberci do světa mýtů a pohádek, nahlédněte do přírodní laboratoře inspirované létajícími zvířaty a rostlinami, a nakonec se vydejte na cestu od počátků létání po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Zjistíte, že svět nad našimi hlavami skrývá mnohá tajemství a jejich objevování bude úžasné dobrodružství. Tak vzhůru do oblak!

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Milan Guštar - Ascensus et descensus

Milan Guštar se zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, zvukovém a vizuálním umění, teorií tónových soustav, organologií a elektroakustikou. Jeho audiovizuální instalace Ascensus et descensus je součástí rozsáhlého cyklu studií, kompozic, grafických partitur, videí, zvukových a audiovizuálních instalací a performancí s názvem Flex, které autor vytváří od roku 1999. Instalace Ascensus et descensus vychází ze studíí Flex 01 a Flex 99 a zkoumá nejistou oblast mezi statičností a dynamikou ve zvuku a barevném světle.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Adéla Matasová - Metasystémy

Multimediální umělkyně Adéla Matasová, držitelka Ceny Ministerstva kultury 2021, zahajuje 20. března svoji výstavu Metasystémy, která se tematicky odvíjí od zaměření jejích prací z posledních dvou desetiletí, přičemž naznačený retrospektivní charakter této přehlídky nevychází z tradičního chronologického řazení, nýbrž se odvíjí od novějších prací a objevuje jejich analogie i v autorčiných starších realizacích.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Luděk Filipský - Intimní nezměrnost

Luděk Filipský (*1945) vystudoval u prof. Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Kutné Hoře. Ve svých obrazech, kresbách a objektech soustavně zkoumá prazákladní stavební jevy světla, barvy a prostoru, které propojuje v dynamických strukturách symbolicky reflektujících přírodu, kosmos i duchovní přesahy člověka. Filipského výstava v GASK je koncipována v úzké spjatosti s kutnohorským chrámem sv. Barbory, jehož vznešená klenutá stavba a vitrážemi prozářený interiér autorovi skýtají trvalý inspirační zdroj i jistou paralelu k jeho vlastnímu tvůrčímu přemítání.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 23/3/2022 - 13/5/2022
STANISLAV KOLÍBAL & KAREL ŠTĚDRÝ - PARALELY

Výstava Paralely chce představit tvorbu Stanislava Kolíbala (nar. 1925) a Karla Štědrého (nar. 1985), dvou umělců, které od sebe dělí šedesát let, a přesto mají k sobě překvapivě blízko. Kolíbal je žijící, mezinárodně uznávaný klasik, Štědrý patří k předním osobnostem generace, která vstoupila na uměleckou scénu v průběhu jednadvacátého století. Přesto se vzájemně respektují. Jejich osobitá díla jsou založena na abstraktním pojetí, racionálním komponování a vyznačují se citlivostí vůči prostoru, do něhož jako autoři vstupují. Není bez zajímavosti, že oba umělci žijí na Praze 6, přičemž galerie Villa Pellé (Stanislavu Kolíbalovi bylo v roce 2020 uděleno její čestné občanství) se nachází „uprostřed“ cesty mezi jejich domovy. Kurátor výstavy, kritik umění a architektury Petr Volf, chce připravovanou expozicí jednak složit hold Stanislavu Kolíbalovi, jednak, v souvislosti s obrazy Karla Štědrého, poukázat na to, jak inspirativní a podnětná neustále je.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 1/4/2022 - 31/8/2022
Bohumila Grögerová - SETINY

První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web

Galerie | 2/4/2022 - 29/5/2022
Ostrov Knížák

Ostrov Knížák – ostrov, ekosystém, kde pro svou izolaci dochází k pozoruhodnému vývoji tamního života a odlišnost od okolní pevniny je zcela patrná. V tomto přirovnání je možné spatřit paralelu s vývojem osobnosti a díla českého umělce Milana Knížáka, který vybudoval nevšední a komplexní dílo oslovující vše, co je pro kulturu a etiku člověka důležité.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Suška - Kameny, Škoda - Objekty

V sezóně 2022 kombinujeme opět dva autory, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla téměř výhradně pro interiér, dosta-ne Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadu Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 8/4/2022 - 28/5/2022
Jindřiška Jabůrková & Kristýna Haviarová - SKRZE TICHÁ MÍSTA SPOJÍŠ SE

Výstava Jindřišky Jabůrkové a Kristíny Haviárové přináší kompletní změnu prostoru pro galerii 35M2. Prostor se definuje specifickým fyzikálním způsobem – avšak to právě obě autorky zavrhují. Samy určují vlastnosti daného prostoru, který nám může připomínat určitou amorfní hmotu, která dostává vlastnosti skrze obě autorky. Společná výstava je o nánosu hmoty - ať již v převdené asociaci nebo konkrétních předmětech. Vytváří v galerii určité bezčasí, osamělou poušť či metafyzický prostor krajiny, kde se odehrává efemerní živoucí hmota. Ona hmota definuje i procesuálnost jednotlivých ohraničení předmětů a objektů. Ona živoucí hmota se totiž ničemu nepodřizuje. Je sama sebou v křehkosti vztahu k danému prostoru.

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3 - Žižkov
web

Galerie | 10/4/2022 - 28/5/2022
Václav Girsa - Zloděj dřeva

Otevřeno čt-ne 10-17. Jádrem malířské práce Václava Girsy je postižení vitálních sil, které prostupují živé i neživé entity a procesy. Jestliže ve svých expresivních obrazech často vychází z dětského výtvarného projevu, je to právě kvůli schopnosti dětí transponovat do obrazů své holistické vnímání světa, v němž vše prostupuje fyzická i mentální energie, objekty splývají se subjekty, vědomí s podvědomím a všední s magickým. Díky očividné radosti z procesu malby, punkové nevycválanosti, ale také díky nepatalogické a neobsesivní bezprostřednosti je Girsa už dlouho považován za ojedinělý (z)jev na nebi české malby.

Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 12/4/2022 - 29/5/2022
Mladí a klidní / Young and Restful

Výstava umělkyň*ců ve věku +- 30 let zachycuje tendenci využívat tradiční řemeslné techniky, jež vyžadují náročnou repetitivní práci. Tato činnost je vyhledávána i pro její terapeutické účinky - máme tedy co do činění s mladou a klidnou generací?

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 12/4/2022 - 29/5/2022
Kristina Fingerland: Dvorní asistentka velké sestry Miry

Výstava Kristiny Fingerland v Galerii Kostka koresponduje se skupinovou výstavou Mladí a klidní v Galerii MeetFactory svým důrazem na rukodělnost i díky autorčině mezigenerační inspiraci a spolupráci. Kristina volně navazuje na svou diplomovou práci nazvanou Oikos a stávající výstavou „píše" další kapitolu, vyprávění převedené do prostorové situace. Oikos je místem soužití a vzájemné péče svých více-než-lidských obyvatel, pro něž umělkyně vytváří rozsáhlé pozadí vlastní historie a mytologie. Magii a pohádkovost Kristininých příběhů ale váže neviditelná nit pevně k realitě jejího vlastního života. Válka růží a mytí nohou potřebným tak nejsou jen pouhou metaforou.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 13/4/2022 - 31/5/2022
Meziprostory Pražské tržnice: výstava výsledků architektonické soutěže

Výstava soutěžních návrhů architektonicko-krajinářské soutěže na veřejný prostor Pražské tržnice, vystavena v krásné budově neorenesanční Burzy #4

Pražská tržnice, Burza
web

Galerie | 13/4/2022 - 14/5/2022
ČESKÝ SEN VE FRANCII

Československé, dnes české sekce ve Francii vznikly ve 20. letech 20. století z ambice zformovat novou, demokratickou a frankofonní elitu mladého Československa a dnes jsou nejstarším mezinárodním středoškolským vzdělávacím projektem v Evropě. Výstava "Český sen ve Francii" popisuje jejich fungování v pohnutých dějinách 20. století, od opakovaného přerušení v obdobích 2. světové války a komunistického režimu, přes znovuotevření v 90. letech až do současnosti. Krátké období uvolnění a znovuotevření sekcí na přelomu 60. a 70. let ilustruje jedinečný soubor fotografií studenta dijonské sekce Václava Brunnhofera.

Galerie 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 14/4/2022 - 28/8/2022
Heroin Crystal

Připravovaná výstava Heroin Crystal se místem konání symbolicky „vrací na místo činu“, tj. do Domu U Kamenného zvonu, na první ročník Bienále mladého umění (1994), který jakoby odstartoval období přibližně deseti následujících let intenzivní interakce mezi GHMP a umělci generace devadesátých let. Jedná se o projekt, který je více či méně vázán na GHMP jako instituci. Nemá ambici na úplnost a nejde ani o přehled postihující dění těchto let. Název výstavy Heroin Crystal byl inspirován stejnojmennou instalací a fotografií Jiřího Černického z roku 1995, která stejně jako naprostá většina všech vystavených prací pochází ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Výstava představí vedle známých, dnes již ikonických děl také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež tehdy stála v popředí zájmu umělců: ženská problematika a autostylizace (M. Dopitová), reflexe mediální reality (Š. Šimlová), performance (J. Černický, K. Kintera, Kamera Skura), fenomén lidského těla (V. Bromová, P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace reálné i virtuální přírody a městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda)

Galerie hl. města Prahy: Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13, Praha - Staré Město
web

Galerie | 19/4/2022 - 10/6/2022
ÚCHYLKA MĚŘENÍ: 1392 HODIN VÝSTAVY, Z TOHO 237 OTEVŘENO

Aby šel svět rozkrájet a prodat, je nutné jej nejdříve změřit! Autoři děl vystavených ve Fotograf Gallery se každý jiným způsobem vztahují k tomuto změření, stejně jako se každý jinou měrou vyrovnává s tradicí fotografického zobrazení. Výstava představuje (fotografické) obrazy vizualizující měření: Od zdůraznění hledání optických souvislostí mezi fotografií a geometrií v zachycení geodetických značek, přes nevšední využití strojové mapovací techniky až po představení měření jako předpokladu digitalizace naší každodennosti. Vystavující umělci: Benedek Regős, Jan Šerých, Jakub Valenta.

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Galerie | 20/4/2022 - 25/9/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT PRO (Č) UMĚNÍ?

St-Ne, 14:00–19:00, Můžu se v galerii smát a musí být umění krásné? Interaktivní výstava vás vezme do zákulisí umělecké tvorby, zodpoví nejrůznější otázky a představí práce významných současných umělců. Expozice je vhodná i pro děti. V Galerii Atria na Žižkově uvidíte díla Davida Böhma, Jiřího Franty, Krištofa Kintery, Evy Jiřičky, Kakalíka, Daniely Krajčové, Aleše Nováka a Rafani.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 22/4/2022 - 14/6/2022
Obrazy Táni Macholdové

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Galerie | 27/4/2022 - 26/5/2022
TO JE PLÁN!

Praha jako moderní město s jasnou vizí v plánování. Nový územní plán Prahy – Metropolitní – je opět o krok dál. Po desítkách let tak pomůže odblokovat výstavbu nových bytů na brownfieldech, zvýší ochranu městské zeleně, parků nebo vzácných pražských panoramat a ochrání sídliště před zahušťováním. Návštěvníci se seznámí nejen se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem, ke kterému budou moci přímo na místě podat připomínku.

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Galerie | 28/4/2022 - 11/9/2022
Invaze

Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město ve spolupráci s Českým cen-trem Kyjev zahajuje 28. dubna v 18 h v prostorách komunitní Kobky 17 na Smíchovské náplav-ce výstavu Invaze / Invasion / Вторгнення, která reflektuje novou realitu ukrajinských umělců i Ukrajiny. Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movchana (Lvov), Igora Guseva (Oděsa), Alexandra Naselenka (Oděsa). Všichni jsou nyní na Ukrajině a jejich díla vznikla v posledních týdnech válečného konfliktu.

Galerie hl. města Prahy
web

Galerie | 29/4/2022 - 26/6/2022
AMERICAN FRAMING

Úspěšná výstava American Framing (americké rámové dřevostavby), jež na loňském Bienále architektury v Benátkách sklízela obdiv také díky site-specific konstrukci před národním pavilonem USA představující prezentovaný stavební systém, bude uvedena v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.  Kurátoři výstavy, architekti Paul Preissner a Paul Andersen z University of Illinois v Chicagu, na výstavě seznamují s nejběžnějším stavebním systémem ve Spojených státech a jedním z nejdůležitějších příspěvků země do stavební praxe. Výstava ukazuje, jak lze tradiční, nekonečně flexibilní technologii používat a inovovat, a to i se zřetelem na udržitelnost a cenovou dostupnost. Technologie rámových dřevostaveb díky své jednoduchosti historicky pomáhala prvním osadníkům budovat nové domovy a s využitím moderních materiálů slouží dodnes.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 29/4/2022 - 19/6/2022
Jiří David - Erekce oka

Obrazy, které budou prezentovány, vznikly za poslední rok. Umělec Jiří David výstavu v anotaci uvádí následovně: „Kdy vše osobní je imaginace. Kdy vše intimní je imaginace. Kdy veškeré vcítění je instinkt. Kdy je ejakulace hypersonická. Kdy mlčení není pouhým tichem. Kdy mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy nejsou politicky lyrizujícím brakem na stupnicích teorie lásky. Kdy to, co lze spatřit, nelze vyčíst ani ověřit, neboť vzniká pravděpodobnostní princip nedorozumění, nesamozřejmosti. Kde je veškerá imaginace osobní. Kde je imaginace intimní. Kde je intimní nepolitická moc. Kde veškerý instinkt je naplňujícím a radostným vcítěním…“

SmetanaQ Gallery
Smetanovo nábř. 334/4, Praha - Staré Město
web

Galerie | 30/4/2022 - 22/5/2022
Michaela Petrů: Invalid dream

Michaela Petrů, absolventka Rittsteinova ateliéru na AVU, zkoumá hranice malby a možností materiálu. V projektu Invalid dream soustřeďuje svou pozornost k pražské čtvrti Karlín a její proměně z dělnické lokality na developerskou oblast.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/5/2022
Alexandra Koláčková – Sedící postava

Barevné sochařské dílo A. Koláčkové bylo na nádvoří nainstalováno již v souvislosti s předloňským mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line. Socha je zhotovena z vysoko pálené šamotové hlíny, jde o lavičku v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Socha Neptuna

Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875-1877 sochař Bohuslav Schnirchův. V r. 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Veronika Psotková – Polštáře

Od roku 2015, kdy na Novoměstské radnici vystavovala poprvé své dílo v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line Veronika Psotková, jsou na nádvoří trvale umístěny její dva obří betonové polštáře, které nádvoří pomáhají vytvořit útulné odpočinkové místo. Autorka vystavuje na tuzemské i zahraniční výtvarné scéně na skupinových i samostatných výstavách.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, je dokumentarista Martin Šmak. Putovní výstava je ke shlédnutí na Novoměstské radnici od prosince 2020.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 20/5/2022
PES 5

Instalace, objekt, malba a grafika. To vše propojené vnitřním smyslem pro humornou estetiku, která je skupině PES5 vlastní. Umělecká skupina PES5 se skládá ze čtyř studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara - Kristýna Nejedlá Bujárková, Kateřina Frgalova, Veronika Zpěváková a Jakub Černý - a jedné studentky UMPRUM - Barbara Novorodá.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 2/5/2022 - 18/9/2022
FLORÁLIE In Sacrificio Florum / V objetí květů

Otevírací doba: st-ne 14:00 – 18:00, Mezinárodní tématický skupinový projekt představený ve vzájemné návaznosti ve dvou pražských institucích, v Museu Montanelli a Artinbox Gallery, nabízí vizuální výpověď současných umělců i tvůrců art brut o tajemných silách přírody, nekonečném koloběhu, zrodu, zmaru a znovuzrození, opírající se především o mnohotvárnost symbolické řeči květin. Přijďte se pokochat do naší rozkvetlé zahrady.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 2/5/2022 - 22/5/2022
Anna Arnetová & Petr Kozel - Bez sebe

Výstava s názvem Bezsebe je společnou autorskou výstavou Anny Arnetové a Petra Kozla. Vzájemně se umělecky doplňují, přesto že jejich tvorba je tak velmi odlišná – vše nakonec vytvoří velmi příjemný celek. Z toho také vznikl název této výstavy... Na první pohled nesourodé umělecké duo – překvapí svojí sehraností a souzněním.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Divadlo | 4/5/2022 - 15/5/2022
Neviditelná tržnice - jarní reprízy

Site specific divadelní představení na míru Pražské tržnici

Pražská tržnice
web

Galerie | 5/5/2022 - 28/5/2022
Tomáš Plesl

Soubor vystavených obrazů z rozpětí let 2018 až 2021 představuje jakousi zvláštní kombinaci abstraktního malířství, metafyzické malby Giorgia de Chirica a klíčových archetypálních znaků surrealistických autorů.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 5/5/2022 - 26/5/2022
Večerní trhy v Hale 22

Zeleninový trh v Hale 22 v Pražské tržnici má každý čtvrtek otevřeno do 19:00 a odehrává se i venku, kde jej doplňují koncerty a djs ve Food Truck Pointu

Pražská tržnice, Hala 22
web

Galerie | 5/5/2022 - 29/5/2022
Poesie barev

Výstavu uvádí Art House Atelier, výtvarná škola Marie Šibalové, která pořádá výtvarné kurzy pro veřejnost. Průřez tvorbou, od portrétní malby, přes krajinomalbu, až k abstrakci. Na své si přijdou milovníci olejomalby, akrylu, pastelu i akvarelu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 6/5/2022 - 17/6/2022
Zbyněk Sedlecký: Rekvizitář

Trafo Gallery srdečně zve na samostatnou výstavu jednoho z klíčových autorů generace narozené v 70. letech, Zbyňka Sedleckého, malíře, pro něhož je zásadní a směrodatný vztah pozorovatele a okolí. Nalezl se v situacích, jejichž spínačem je osobní zkušenost navázaná na východisko fotografického záznamu. Vedle výběru prací z posledního období k výstavě vychází stejnojmenná publikace, shrnující jeho aktuální tvorbu. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 6/5/2022 - 5/6/2022
Šárka Vildová (Vild Art) – ŽIVEL

Výstava Živel představuje řadu dvanácti nových obrazů, které budou volně k přímému prodeji. Hlavní myšlenkou výstavy je abstraktní vyobrazení přírodních živlů voda, oheň, země a vzduch. Autorka vý-stavy cílí na temperament každého jednotlivce a probouzí v nich jejich niterné touhy. Jedná se o soubor obrazů s rozmanitou barevnou škálou a výraznou reliéfní strukturou. K vidění bude akrylová malba na plátně v kombinaci s různorodými technikami. Autorčina experimentální tvorba vy-chází zejména z abstraktního expresionismu, kdy klade velký důraz na detail, a proto se můžete těšit na neotřelost, živost a jedinečnost obrazů. Prodej originálních děl, bude probíhat také v digitální formě NFT.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 7/5/2022 - 25/8/2022
Pole v množném čísle / Velká voda

Výstava představí díla celkem 33 umělkyň a umělců na více než 1100 m2, kteří byli odbornou komisí vybráni na základě otevřeného open callu. Výstava si klade za cíl odpovědět na aktuální otázky: Nakolik jsou naše datové stopy spjaté s naší identitou? Co mají společného s teorií morfické rezonance? A jakou mohou hrát roli v mytologii budoucnosti? Jsou sítě metaforou lidského mozku a naopak? Jak takové podobnosti pochopit v současném umění?

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 8/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Intimita

Výstava představí soubor fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, který je tichým kronikářem ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jeho snímky nabízejí daleko víc než jen estetický zážitek nebo vizuálně atraktivní vhled do exkluzivního prostředí – vedou nás k zamyšlení nad jejich lidským poselstvím, nad tématem respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Cestování v čase či pohřebiště novin – nekonvenční fotografická výstava Hynka Alta

O tom, že fotografické práce lze vystavit jinak než v rámu na stěně, se můžou přesvědčit návštěvníci roudnické galerie. Právě ta se již dlouhodobě snaží i v prostředí mimo metropoli uvádět aktuální přístupy ve výtvarném umění a jména světového formátu. Výstava Hynka Alta přesto není pouze o autorovi samotném, nýbrž také o divákovi, který se může na její podobě podílet a odnést si s sebou v papírovém tubusu část výstavního materiálu. A že ho není málo – v rámci výstavy autor uplatnil více než 2000 tisků fotografií a počítačových grafik, čítajících více než tunu papíru.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Tomáš Spevák - Prolínání nesourodých světů v Roudnici

„Obrazy Tomáše Speváka se vyznačují pozoruhodnými kontrasty a nespoutanou dynamikou, ale také velkou mírou hravosti a vynalézavosti. Vznikají prolínáním nesourodých světů, jako torzovitý záznam různých událostí či jako záblesky zpřeházených vzpomínek,“ uvádí kurátor výstavy Miroslav Divina. „Dalo by se říci, že se jedná o dekonstrukci jednotlivých představ, následně seskupených do nového, velmi působivého celku.“

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 10/5/2022 - 28/8/2022
Nature Future - mladá evropská fotografie

Představí práci 14 mladých evropských fotografů, kteří s přesným, současným, poetickým a někdy i humorným pohledem analyzují velkou ekologickou krizi, která postihuje naši planetu. Vystavující umělci: Margaux Senlis (FRANCIE), Ruben Martin de Lucas (ŠPANĚLSKO), Daniel Szalai (MAĎARSKO), Ioana Cirlig (RUMUNSKO), Ada Zielińska (POLSKO), Leontína Berková (SLOVENSKO), Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová (ČESKÁ REPUBLIKA), Marina Caneve (ITÁLIE), Jana Hartmann (NĚMECKO), Maria Oliveira (PORTUGALSKO), Markus Guschelbauer (RAKOUSKO), Inka & Niclas (ŠVÉDSKO).

Kampa, Malá Strana
web

| 10/5/2022 - 15/5/2022
Anifilm 2022

Festival animované tvorby přestaví aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky.

Liberec
web

Galerie | 10/5/2022 - 24/5/2022
Vršovická BIOGRAFie

Po měsíční otevřené výzvě směřované všem Vršovičákům, vybrala kurátorka Denisa Václavová a grafický designér Kryštof Doležal 15 zajímavých příběhů ze starých Vršovic. Vedle Vzletu teď najdete vzpomínkový plot, na kterém jsou otištěné příběhy, zážitky a zkušenosti vašich sousedů a sousedek na staré Vršovice. Přijďte se zasnít do historie.

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Festivaly | 12/5/2022 - 15/5/2022
NASTEVŘENO - festival nového divadla a performance

Moving Station, parky, ulice a nádraží na Jižním Předměstí naplníme uměním. Divadlem, tancem, pohybem, performance, loutkami, poezií, fotografií, malbou a brambory.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 12/5/2022 - 3/6/2022
Vladimír KIVA Novotný - GRADIENT

Role fotografie se mění v závislosti na tématu a prostředí, kterém je vytvořena. Pohledem fotografa vzniká nový příběh. Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu. Pro Vladimíra Kivu Novotného je gradient posun, sledování změny, respektive proměny. I v rámci minimalismu, který je mu vlastní, jde o sledování nekonkrétního vývoje. Sledování dvou paralelních linií, pohledu vnitřního a vnějšího.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 13/5/2022
PDCH & droWe

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Galerie | 13/5/2022 - 5/6/2022
LINDA KLIMENTOVÁ - JÁ JSEM TO JEZERO, JÁ JSEM TEN LES

Průzračně mystický akvarel Já jsem to jezero já jsem ten les, dal název uvnitřněné výstavě tvorby Lindy Klimentové z posledních dvou let. Akvarel je první z řady obrazů, vyjadřujících pocit opojení z prolnutí a ztotožnění se s lesem, přírodou a možností takové úzdravy. Současné autorčiny obrazy jsou také reflexí naší podivné a pohnuté přechodové doby, implicitně i s jejími posledními dějinnými událostmi. Tvorba Lindy Klimentové, výrazné ryze malířské osobnosti, vyrůstá z profesního vybavení. Vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru malby M.Rittsteina v letech 2000 - 2006. Absolvovala stáž na Universidad de Castilla-La Mancha ve Španělsku.

Galerie Vltavín
Masarykovo nábřeží 36, Praha 1
web

Divadlo | 13/5/2022
SOFT SPOT

20:00 Co vnímáme, když se podíváme na lidské tělo? Co nám říká obličej, gesto, postavení a pohyb těla? Jak komunikujeme prostřednictvím těla s ostatními? Přijďte se přesvědčit na 1. reprízu slovensko maďarského představení Soft spot v pátek 13.5. do divadla PONEC.

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Koncerty | 13/5/2022
JAZZ DOCK

19:00 Jan Spálený & ASPM (blues – songs), 22:00 Jamie Marshall's Amplified Acoustic Band (blues – folk – soul)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Tančírny | 13/5/2022
RIME + Down The Spine + Stoner Toad + WHO RUN THE WORLD? GIRLS!

19:30 Dance Club: DJ DDK, Chapeau Bar: DJ Pavel Bidlo, Underground Club: LIVE CONCERT: RIME + Down The Spine + Stoner Toad, after concert: DJs Mad Jewel & Mad DDK

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 13/5/2022
Já to jsem: ILUMINACE

19:00 “Osvětlení, etapa procesu tvůrčí činnosti, heuristický moment vyřešení problému, náhlé poznání, osvícení.“ Víc než o vyřešení problému jde o vynesení problému pod světlo lampy. Loutková ,,pohádka“ pro dospělé na motivy textů z knih „Sezóna v pekle“ a „Iluminace“ od francouzského básníka J. A. Rimbaud(a).

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Filmy | 13/5/2022
Edison Filmhub

14:00 Rytíři spravedlnosti, 16:30 Divoch, 19:00 Quo vadis, Aida?, 21:30 Film roku

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 13/5/2022
Heartnoize Promotion: Sega Bodega [uk, Nuxxe] + Arleta – SOLD OUT

20h

Fuchs2
ostrov Štvanice, Praha 7 - Holešovice
web

Koncerty | 13/5/2022
Tion Wayne / UK

18h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Filmy | 13/5/2022
KINO PILOTŮ

14:40 Mimi & Líza - Zahrada, 14:50 Céčko: Tajemství staré bambitky 2, 15:15 Vyšehrad: Fylm, 16:30 Nejhorší člověk na světě, 16:50 Céčko: Rande na oko, 17:20 Poslední závod, 18:45 Céčko: Mimořádná událost, 19:00 Film roku, 19:20 Vyšehrad: Fylm, 20:45 Céčko: Nic k smíchu, 21:15 Amélie z Montmartu, 21:30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Koncerty | 13/5/2022
ZION TRAIN / UK

20h

Futurum Music Bar
Zborovská 7, Praha 5
web

Tančírny | 13/5/2022
Twist: djs Raidem, Brady, Chuck

23h

U Bukanýra
nábř. L. Svobody 1, Praha - Nové Město
web

Filmy | 13/5/2022
KINO DLABAČOV

16:00/KINO SENIOR – Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun, 18:00/NOVINKA – ČESKÝ FILM – Pověste ji vejš! (český western rodokaps), 20:00/NOVINKA – Seveřan (mystické historické drama)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Koncerty | 13/5/2022
Loes & The Acoustic Engineers (NL/CZ), Svatá voda

20:00 Indie folkové trio si jako hosty přizvalo holandské, v Česku usazené duo, hrající klasický „elvisovský“ rock´n´roll.

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6-Břevnov
web

Ostatní | 13/5/2022
PÍSMEM, OHNĚM, OBRAZEM - Výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 let

15:00 Můžeme najít písmo, znaky a čísla v uměleckém díle? V rámci Festivalu psaní, papíru a kaligrafie budeme čerpat inspiraci z díla Eduarda Ovčáčka ze stálé expozice GASK pro vlastní lettristické dílo. Dvě generace, dva úhly pohledu, dva zdroje postřehů a nápadů. Naše mezigenerační programy pro rodiny otevírají nový prostor pro vzájemné obohacování a poznávání nejen umění, ale i sebe samých.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 13/5/2022 - 21/8/2022
BADIUCAO: MADe IN CHINA

MADe IN CHINA je první soubornou výstavou děl čínského umělce a aktivisty, který vystupuje pod pseudonymem Badiucao.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Koncerty | 13/5/2022
CULT OF UNICORN (cz), SUN OF SORROW (cz)

18:30h

Klub 007 Strahov
Chaloupeckého 1903/6, Praha 6-Břevnov
web

Tančírny | 13/5/2022
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

22:30h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Tančírny | 13/5/2022
SALO x SEGA BODEGA after-party: KTVA / Oliver Torr / Alfred Czital

Fuchs2
ostrov Štvanice, Praha 7 - Holešovice
web

Divadlo | 13/5/2022
REALITY SURFING / PYL

20:00 Vizuální performance, která divákům nabízí alternativní model soužití lidí a neživých entit.

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7 - Holešovice
web

Koncerty | 13/5/2022
ZATAHUJEM DO VOZOVNY: PŮLNOČNÍ MELOUN

19:00 Porušují všechna známá pravidla slušného hudebního chování a míchají rock s jazzem. Mladá kapela Půlnoční Meloun v KC Vozovna představí své nové album Ministerstvo Pandí Kůže a písně, které se výrazně liší o toho, co se běžně hraje v rádiích. Texty kapely pojednávají o výstředních existencích a jejich podivuhodných příhodách a melodie jsou chytlavé, ovšem nepředvídatelné!

KC Vozovna
Koněvova 2687/164, Praha
web

Ostatní | 13/5/2022
Underground Comedy Stand-up Show

20:00 Pokračujeme v krasojízdě! Dorazte zkontrolovat, jestli jsme během lockdownu s Underground Comedy stand-up neusnuli na vavřínech a pořád vás umíme bavit! Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, žádné role ani připravené skeče. Na našich pravidelných show vám vyprávíme vtipy ostré jako pepřový sprej. Humor, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Koncerty | 13/5/2022
Povodí Ohře a Hippie Chippies

20:00 Povodí Ohře jsou v Rock Café jako doma. Na začátku roku 2020 jsme stihli vydařenej předcovidovej koncert, kdy dorazilo několik stovek lidí, v roce 2021 jsme společnýma silama připravili vůbec první klubovou show v ČR hned v první den, kdy to opatření dovolovala. A to by bylo, abychom i v roce 2022 něco neupekli!

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 13/5/2022
Burnout aneb Vyhoř!

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Divadlo | 13/5/2022
Divadlo Minor

9:30 Robin Hood, 18:00 Zachraňte číslo 6!

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 13/5/2022
The Comedy Store Europe - BEN NORRIS, DALISO CHAPONDA, PAUL SINHA

20:00 stand up comedy

Divadlo BRAVO!
Branická 411/63, Praha 4-Braník
web

Divadlo | 13/5/2022
Divadlo Otakara Šelmy: Plevy

19:30 Režisérovi Otakaru Šelmovi házel poslední dobou osud klacky pod nohy, ale teď se konečně naskytla příležitost všem ukázat, že na to pořád má. Stačí přece najít ty správné lidi! Po dlouhých osmi letech od uvedení svého průlomového představení Ječné zrno se Otakar Šelma vrací a nenechává nic náhodě – ke spolupráci přizval všechny své někdejší opory - tanečnici Leu Černou, zpěvačku Renátu Provazníkovou i herce Jáchyma Buriana, kterého jsme v reklamách viděli snad všichni. Minulost je pojí, ale i rozděluje. Jenže čas kvapí a ten grant se musí propálit do konce roku.

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Koncerty | 13/5/2022
Van der Graaf Generator

20:00 Britská legenda – art rockoví vyznavači statické elektřiny Van der Graaf Generator vystoupí v Praze v kompletní sestavě. Její hlavní postavou je zpěvák, kytarista a skladatel Peter Hammill. Ten odešel v osmdesátých letech na sólovou dráhu a kapela se opět dala dohromady až v roce 2005, kdy absolvovala nejprve společné krátké turné. V sestavě Peter Hammill (zpěv, kytara, klávesy), Hugh Banton (klávesy, basa) a Guy Evans (bicí) od té doby koncertují a nahrávají alba. Poslední z nich Do not Disturb vyšlo v roce 2015.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 13/5/2022
Scény z manželského života

19:00, Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání, ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmanovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 13/5/2022
LÉDA (Manželskonemanželská povídka)

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 13/5/2022
Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách

19h

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 13/5/2022
Sega Bodega (sold-out)

20:00 - Intimní hyperpopová zpověd, ale taky taneční rytmy i těžké pohlcující beaty. Experimentální irský producent a všestranný umělec Sega Bodega přijíždí v lednu do pražského klubu Fuchs2. V jeho novátorské tvorbě se mísí prvky trip hopu, experimentální elektroniky nebo UK bassu. Na londýnské scéně tak Bodega platí za tvůrce, který umí propojovat vlivy všech prostředí, ve kterých se pohybuje.

Fuchs2
ostrov Štvanice, Praha 7 - Holešovice
web

Divadlo | 13/5/2022
Kabaret Pepe a host Dominik Turza alias DJ Roxtar

19:30 "Kabaretní večer autorských písní, jak je život píše a já žiju. Po svým." Na jevišti, za klavírem, před pikolou, za pikolou hraje, zpívá a vypráví Petra Bílková.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 13/5/2022
Markéta Othová: Již brzy

Národní galerie představuje rozsáhlou retrospektivní výstavu fotografických prací Markéty Othové. Projekt s názvem Již brzy nabídne průřezové ohlédnutí za dosavadní tvorbou jedné z mála českých umělkyň, které se po roce 1989 prosadily na zahraniční umělecké scéně a vůbec poprvé komplexně představí její dílo vytvořené od devadesátých let až po současnost.

Veletržní palác – 5. patro
web

Filmy | 13/5/2022
Mulholland Drive

20:30 Kultovní film Davida Lynche se vrací na velké plátno v rámci cyklu Legendy. Za film převzal David Lynch na festivalu v Cannes Cenu za režii svého divácky nejúspěšnějšího snímku.

Kino Aero
Biskupcova 1733, Praha
web

Divadlo | 13/5/2022
Michel Houellebecq: Serotonin

20:00 Serotonin je přenašeč nervových vzruchů obsažený v krevních destičkách, jehož nedostatek způsobuje depresi a poruchy nálad. A taky název nejpochmurnější knihy francouzského spisovatele Michela Houellebecqa, jehož první českou divadelní adaptaci představuje Divadlo MeetFactory.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Filmy | 13/5/2022
KINO 35

18:30 Amélie z Montmartru, 21:00 Test

Kino 35 ve Francouzském Institutu
Štěpánská 644, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 13/5/2022
Amelie Siba + O'Sullivan

19:00 Večer alternativní hudby na Střídačce. Těšit se můžete na Amelii Sibu, jeden z našich nejvýraznějších talentů současné alternativní hudební scény, a O'SULLIVANA, indiepopového umělce z Maďarska.

Střídačka, Malá sportovní hala na Výstavišti
web

Divadlo | 13/5/2022
Cesty

19:30 Největší a nejnáročnější projekt v historii našeho souboru se vrátil v nové verzi do šapitó Azyl78!

Azyl78
Výstaviště, Praha 7-Bubeneč
web

Divadlo | 13/5/2022
Rodinka Tlučhořovi aneb Byli jsme a budem

19:30 Tlučhořovi jsou nekonečný seriál ze života jedné rodinky.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Koncerty | 13/5/2022
Monte Carlo Strippers, The Vonts, 33 Movement

19:30h

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Divadlo | 13/5/2022
DRUZÍ LIDÉ

19:30 Dystopický melodram. O mně a o tobě.

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 13/5/2022
HOLY GOOF (UK)

23:00 support: BBB, Tony P, Basstardbeatz

Roxy
Dlouhá 33, Praha - Staré Město
web

Ostatní | 13/5/2022
Výroba nástěnných hodin

Účastníci si budou moci vyrobit nástěnné hodiny dle vlastních představ. K dispozici budou různé typy materiálu, ze kterých si bude možné vybrat.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Filmy | 13/5/2022
Filmový klub: Film roku

19:30 režie: Gastón Guprat, Mariano Cohn

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Divadlo | 13/5/2022
Mrzák inishmaanský

19:30h

Kašpar v Divadle v Celetné
Celetná 595, Praha
web

Divadlo | 13/5/2022
Kytice

19:30h

Klubovna Kašpar
Jindřišská 23, Praha - Nové Město
web

Filmy | 13/5/2022
Edison Filmhub

14:00 Rytíři spravedlnosti, 16:30 Divoch, 19:00 Quo vadis, Aida?, 21:30 Film roku

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Filmy | 13/5/2022
Edison Filmhub

12:00 Přes hranici, 14:00 Undine, 16:30 Divoch, 19:00 Velká svoboda, 21:45 Persona

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Filmy | 13/5/2022
Edison Filmhub

12:00 Moucha v kufru, 14:00 Ušák Chicky a zlokřeček, 16:00 Divoch, 18:00 Ekocida, 21:00 Poslední představení

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Filmy | 13/5/2022
Edison Filmhub

14:00 France, 16:30 Amélie z Montmartru, 19:00 Divoch, 21:30 Žhářka

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web
reklama