Kulturní servis

Neděle 16/1/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/9/2021 - 30/6/2022
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit."Výstava Tajemný kabinet profesora Beneše bude pro velký zájem prodloužena do jara 2022."

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 30/9/2021 - 30/1/2022
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

Umělec společně s kurátorem výstavy oslovili skupinu umělců a umělkyň (Jiří Kovanda, Josef Bolf, Jakub Hošek, Eva Koťátková, Adéla Součková, Mark Ther, Jan Šerých, Krištof Kintera) s návrhem, aby Skreplovo dílo přetvořili dle svého uvážení, aby na jeho tvorbu jakkoli reagovali vlastní prací. Idea výstavy tedy spíše vychází z principů hudebních remixů, z přebírání konkrétních motivů, ale i z volných asociací a interpretací. Někteří z umělců tak zvolili metodu spolupráce, kdy jedno dílo či celek vytváří několik, někdy při vzniku díla i náhodně přítomných tvůrců.

DOX
web

Galerie | 6/10/2021 - 30/1/2022
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 hKurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga Malá Výstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.Druhá část výstavy bude od 16. listopadu 2021 pokračovat v Domě fotografie.

Městská knihovna, 2. patro
web

Galerie | 15/10/2021 - 16/1/2022
Frida Kahlo – Fotografie

út–ne 10–20 h Kurátor Pablo Ortiz MonasterioVýstava Frida Kahlo – Fotografie představuje řadu snímků, které se zachovaly v pozůstalos-ti Fridy Kahlo a byly donedávna zcela neznámé. Nyní jsou uspořádány a rozděleny do šesti tematických sekcí. Výstava se nesnaží o chronologický obraz jejího života, spíše se věnuje jejímu uměleckému zázemí, její rodné zemi a charakteristice celé éry, ve které působila. Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno u nás vystavená Gisèle Freund. Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Pořádající agentura Terra Esplêndida oslovila GHMP díky úspěšné výstavě Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie v letech 2016–2017. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Galerie | 20/10/2021 - 20/2/2022
Radek Pilař 90

Galerie Villa Pellé připravuje ve spolupráci s kurátorem Pavlem Ryškou retrospektivní výstavu významného výtvarníka Radka Pilaře, která se uskuteční na podzim roku 2021. Expozice k nedožitému 90. výročí narození významného malíře a ilustrátora, který je bytostně spjatý s Prahou, kde celý život tvořil, připomene nejen Pilařovu všeobecně známou tvorbu, ale seznámí návštěvníky zejména s jeho volnou tvorbou a s prací z oblasti videoartu. Výstava nezaměnitelného umělce ideálně zapadá do koncepce výstav pořádaných v Galerii Villa Pellé, která se soustředí zejména na ilustrátorskou tvorbu. Výstava k nedožitému výročí oslaví a připomene Radka Pilaře nejen jako autora legendárních postav dětských pohádek, ale díky hloubkové sondě do dosud neprobádaných částí rozsáhlého depozitu ukáže i dosud neznámá díla z jeho volné tvorby, která nebyla nikdy vystavena. Na celé koncepci se významnou měrou podílí rodina Radka Pilaře, která nám umožnila přístup k materiálům v ateliérech autora.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 10/11/2021 - 24/4/2022
Nadějné vyhlídky

Výstava Nadějné vyhlídky s podtitulem Dítě v současném českém umění

DOX
web

Galerie | 11/11/2021 - 13/2/2022
Barbora BARBAR Kysilková - HOMO TEMPUS

Barbar – Barbora Kysilková (*1983) je česká malířka působící v norském Oslo (dříve v Berlíně). Při hledání nejvhodnější malířské techniky k vyjádření toho, co chtěla sdělit, se umělkyně začala s hlubokým přesvědčením zaměřovat na figurální olejomalbu. Inspiraci hledá v realitě, které se nechce vzdalovat. Svou prací umožňuje divákům setkání s uměním v jeho hlavních cílech: Dotýká se jich jak vizuálně, intelektuálně, tak i sentimentálně. Atmosféry jejích obrazů odhalují tváří v tvář část jich samých, a tedy zvyšují i jejich povědomí. Výstava ve všech přízemních sálech MUD představí průřez celou její tvorbou.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 16/11/2021 - 27/2/2022
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 hKurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga MaláVýstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století. 

Galerie hl.m.Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
web

| 18/11/2021 - 31/3/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT SVÁTEČNÍ UMĚNÍ

St-Ne 14:00-19:00, Sváteční umění je víceletým projektem Evy Jiřičky a Miry Gáberové. Autorky v něm reagují na české státní svátky a dny volna, které jsou s nimi spojené. Zajímá je prolnutí společensko-politické události a současného umění i aktuální způsoby prožívání svátku s odkazem na jeho historický kontext. Kurátorem výstavního projektu je Fuczik, autorem architektonického řešení Tomáš Moravec.

Atrium na Žižkově
web

Galerie | 19/11/2021 - 23/1/2022
Československá astrofotografie

Vesmír, který nás fascinuje – skupinová výstava ve Fotograf Gallery. Odkaz na web: https://fotografgallery.cz/ceskoslovenska-astrofotografie/

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
web

Galerie | 1/12/2021 - 31/3/2022
Výstavní projekt Sváteční umění!

St-Ne, 14:00–19:00, Projekt Sváteční umění, za kterým stojí umělkyně Eva Jiřička a Mira Gáberová, vznikl v roce 2018 a trvá dodnes. Hlavním konceptem práce autorek je snaha reagovat na české státní svátky a spojené s nimi dny volna. Zajímá je prolnutí společensko-politické události a aktuálního umění i způsob prožívání svátku s odkazem na jeho historický kontext. Instalace je interaktivní, aby se návštěvník mohl k jednotlivým tématům – svátkům sám vyjadřovat.

Atrium na Žižkově
web

Galerie | 1/12/2021 - 5/2/2022
Dvacet let Vokalízy 1981 - 2000

Festival, který propojil břehy jazzu, blues a rocku, jeho společenský kontext a neúnavná iniciátorka Jana Koubková. Na pódiích festivalu se střídali profesionální i amatérští zpěváci menšinových žánrů, z nichž mnozí v 80. letech nacházeli další možnosti koncertování jen obtížně. Výstava potrvá do soboty 5. 2. 2022.

Pop museum
web

Galerie | 3/12/2021 - 31/1/2022
IDA IDAIDA - machinia: i both leak and receive. perfectly happy, in a circle, complete

Ida Idaida je multimediální umělkyní a sochařkou, která působí ve Stockholmu. Výsledkem její intenzivní a fyzické práce jsou komplexní, monumentální a procesuální/mechanické prostorové realizace. Tato materiální, prostorová a smyslová komunikace zahrnuje nám známé i neznámé procesy, zlomky naší individuální paměti a také paměti, kterou tyto komplexní realizace samy budují. Pohybujeme se v kruhu dějů, které jsou zčásti mechanické, strojové a které zčásti odkazují na momentálně žitou nebo již prožitou realitu. V galerii 35m2 prezentujeme dvě monumentální díla, dvě odlišná prostředí. Oba prostory vycházejí ze stejného materiálového kontextu, přesto každá z těchto realizací útočí na jiné smysly pomocí jiné techniky a materiálu.

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 9/12/2021 - 28/1/2022
Zdeněk Kučera, Pavel Rudolf: Tvořit - myslet

Otevřeno út - pá 13 až 18 hodinVýstava Tvořit – myslet představí obrazy Zdeňka Kučery (1935–2016) a Pavla Rudolfa (*1943) vytvořené v průběhu devadesátých let, ale i starší trojrozměrná díla. Téma prostorových vztahů a dějů, kterými jsou vzájemnost hmoty a prázdna nebo procesy transformace, determinace a progrese, získává na dvourozměrných plátnech hlubší rozměr a ústí k výtvarným úvahám nad souvztažností barevné geometrické skladby a bílé plochy (Kučera) a nad možnostmi uspořádání kruhového prvku v daném systému (Rudolf).

Galerie ETCETERA ART
web

Galerie | 9/12/2021 - 31/3/2022
Moderní Benešov: architektura a urbanismus

MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ BENEŠOV
Malé Náměstí 1700, Benešov
web

Galerie | 4/1/2022 - 31/1/2022
Markéta Lamoš-Žitňanská: IN - OUT

Pokračování neuzavřeného cyklu "Krásy života". Malby tematicky zachycují detaily intimního života ženy v obrazech, nevyhýbajících se ani decentní erotice.

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Galerie | 6/1/2022 - 31/1/2022
Quattro formi REFRESH

Prodloužená výstava s novými díly Veroniky Drahotové, Jitky Nesnídalové, Nikoly Semotánové a Evy Vlčkové prozrazuje již svým názvem, že jde o čtyři umělecké individuality, které ovšem i přes rozdílnost forem vyjádření, spojuje experiment a humor.

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 6/1/2022 - 28/2/2022
KRAJINOSKOP

Výstava reflektující téma změny klimatu: Eliška Podzimková, Anna Niklová, Anna Borovičková Ročková, Petr Hricko

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 10/1/2022 - 30/1/2022
Kryštof Suchý

Divadlo Dobeška
web

Galerie | 12/1/2022 - 13/2/2022
Pavel Sequens - Ludus continuat

Výstava v Šímově síni představuje nejnovější tvorbu Pavla Sequense. Benešovský rodák se věnuje malbě s realistickými prvky, které propojuje se snovými motivy. Jeho základním motivem je ženská figura, která se ale na jednotlivých obrazech deformuje, rozpouští nebo je zahalena syrovou barvou. Zatímco dřívější obrazy byly často laděny do teplých oranžových odstínů, v posledních dílech se objevuje chladná paleta růžových a modrých odstínů.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 13/1/2022 - 27/2/2022
Laura Limbourg: Hump In Honey

Obrazy Laury Limbourg zpřítomňují silnou osobní zkušenost, v niž se proměnil šok z fenoménu otevřené sexuální turistiky, na který narazila při svém cestování po jihovýchodní Asii, především v Thajsku. Sama autorka hovoří o společenských kontrastech, jež jsou pro Evropana nejen šokující, ale i těžko pochopitelné. V zemích se silnou budhistickou tradicí se nachází důsledně pěstovaná náboženská úcta hned vedle totální lidské bídy, vykupované mimo jiné otroctvím prostituce, nad nímž místní úřady z ekonomických důvodů přivírají oči. Silné lokální tradiční kultury a podmanivá příroda jsou tu prostupovány devalvací lidského života a jeho smyslu. Organizovaný zločin jako by byl zapouzdřen do systému nabízených služeb a maskován turisticky přijatelnými a zdánlivě neškodnými formami nabídky a poptávky. Lidská bída je tu návštěvníkům z bohatých zemí prodávána jako suvenýr.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 13/1/2022 - 13/3/2022
A Heart of Wood

út-ne 11-19 h, PRVNÍ VÝSTAVA JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ŠVÉDSKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ATELIÉRŮ V ČR A PŘEDSTAVENÍ INOVATIVNÍHO VYUŽITÍ CLT PANELŮ PRO VÝŠKOVÉ STAVBY. Výstava se uskuteční pod záštitou J. E. Fredrika Jörgensena, velvyslance Švédska v České republice. Mezinárodně aktivní kancelář White Arkitekter se věnuje ekologicky a sociálně udržitelné architektuře s využitím dřeva jako významného obnovitelného materiálu. V roce 2016 ateliér navrhl 20patrovou budovu ve Skellefteå ve Švédsku, která je jednou z nejvyšších dřevěných výškových staveb na světě.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 13/1/2022 - 16/1/2022
Zimní klauzury 2021/2022

Zveme na představení klauzurních prací studentů a studentek všech ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze, které vznikly během zimního semestru akademického roku 2021/2022.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Galerie | 14/1/2022 - 11/2/2022
Gabriela Procházka & Oliver Torr - There Is A Light That Never Goes Out

po-pá 10-17h, Na výstavě There Is A Light That Never Goes Out se scházejí dva autoři pohybující se mezi vizuálním uměním a zvukem. Ke klíčovým inspiračním principům obou tvůrců patří reakce na další umělecký projev skrze spolupráci s autory napříč disciplínami.Mladá umělkyně Gabriela Procházka se pohybuje většinou v oblasti light designu, tvorby světelných instalací a multimediálních performancí. Rezidence ve Studiu Bubec jí odkryla možnosti práce s kovem, jeho opracování a hry se světelnými kvalitami materiálu.Na výstavě budou k vidění vzniklé kovové objekty, kterou Gabriela obohatí o další akustickou a vizuální dimenzi ve spolupráci s Oliverem Torrem.

BUBEC
web

Ostatní | 15/1/2022 - 16/1/2022
Swap Prague ve Vzletu

Celý den – Ve Vzletu hostíme velký swap a organizátorky ze Swap Prague, z.s. vám vzkazují: „Věcí je všude dost, pojďme se konečně chovat zodpovědně k sobě navzájem i k přírodnímu prostředí a zdrojům, které spolu sdílíme - a nakonec tak i sami sobě. Začněme dnes, tady, tahle změna je pro každého bez rozdílu věku, platu.” Kromě swapu vás čeká premiéra filmu o fast fashion, tři přednášky a DIY workshop.

Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 – Vršovice
web

Galerie | 15/1/2022 - 15/3/2022
Pari Keshtkar - Kousky života

výstava obrazů Pari Keshtkar

KC BESEDA Klánovice, Praha 9
web

Galerie | 15/1/2022 - 6/2/2022
Martin Šárovec – COWBOYS & NEANDERTHALS

Martin Šárovec je současný český malíř, absolvent DAMU a VŠUP. Šárovcova malba spojuje dvě tradice: vychází z české expresionistické školy počátku 20. století a obohacuje ji o osobitou reflexi tzv. české grotesky 70. a 80. let téhož století. Výrazným Šárovcovým motivem je lidská tvář a její kritické až děsivé podoby zrcadlící postmoderní mediální společnosti 21. století. Šárovec měl doposud více než tři desítky samostatných výstav. Účastnil se například Mezinárodního trienále současného umění 2008 pořádaného pražskou Národní galerií. Jeho dílo je m. j. zastoupeno ve sbírkách Národní galerie, v klatovské galerii U Bílého Jednorožce, kutnohorské Galerii Felixe Jeneweina a v četných soukromých sbírkách.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Filmy | 16/1/2022
KINO PILOTŮ

10:00 Addamsova rodina 2, 10:10 Rozbitý robot Ron, 10:40 Céčko: Přes hranici, 12:00 Céčko: Můj soused Totoro, 12:15 Nebe 12:30 Céčko: Okupace, 13:45 Myši patří do nebe, 14:00 Síla 14:30 Céčko: Annette (English friendly), 15:50 Není čas zemřít / No Time to Die (English friendly), 16:00 Zátopek - verze pro anglicky mluvící (English friendly), 17:30 Céčko: Moje slunce Mad, 18:30 Francouzská depeše / The French Dispatch (English friendly), 19:00 Hrdina / PŘEDPREMIÉRA, 19:15 Céčko: Quo vadis, Aida?, 20:45 Klan Gucci / House of Gucci (English friendly), 21:15 Céčko: Paříž, 13. obvod, 21:30 Kingsman: První mise / The King's Man (English friendly)

Kino Pilotů
web

Filmy | 16/1/2022
Edison Filmhub

12:00 Myši patří do nebe, 14:00 Velká nádhera , 16:30 Síla, 19:00 U Petrovových řádí chřipka, 21:45 Svatá krev

Edison Filmhub
web

Divadlo | 16/1/2022
Astrid Lindgrenová: RONJA, dcera loupežníka

16h, Pohádka s písničkami a loutkami podle slavné knížky pro celou rodinu.

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Galerie | 16/1/2022
Komentovaná prohlídka | Buddha zblízka

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorkou Terezou Vaškovou představí díla buddhistického umění vytvořená v období od 2. do 20. století na různých místech Asie.

Valdštejnská jízdárna
web

Divadlo | 16/1/2022
Lipany

11h, Dobrodružný příběh opravdového husity, který vám bude vyprávět o svém životě – o životě Božího bojovníka. O tom, co zažil, čemu věřil, za co bojoval a koho miloval. A jak nakonec našel Království nebeské v očích své milé.

Divadlo Minor
web

Filmy | 16/1/2022
C'mon C'mon - předpremiéra

20:00 Předpremiéra hřejivého rodinného dramatu C'mon C'mon s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli. Příběh trochu osamělého rozhlasového novináře Johnnyho a jeho malého podivínského synovce Jesseho.

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Divadlo | 16/1/2022
Vincenc

19:30h

Klubovna Kašpar
web

Divadlo | 16/1/2022
DIVADLO VERZE: Lež

19:30h

Divadlo v Celetné
web

Divadlo | 16/1/2022
Dědeček Oge

16h, Magický příběh o šamanském zasvěcení a dobrodružném putování malého chlapce Ogeho sibiřskou tajgou a tělem hada. Na motivy stejnojmenné knihy Pavlíny Brzákové. Vhodné pro děti od 7 let a dospělé diváky.

Divadlo Kampa
web

Divadlo | 16/1/2022
Lipany

15h, Dobrodružný příběh opravdového husity, který vám bude vyprávět o svém životě – o životě Božího bojovníka. O tom, co zažil, čemu věřil, za co bojoval a koho miloval. A jak nakonec našel Království nebeské v očích své milé.

Divadlo Minor
web

Divadlo | 16/1/2022
Ferrante club

20:00 Životní rozhodnutí přítelkyň z neapolského cyklu s názvem Geniální přítelkyně, Eleny Greco a Lili Cerullo, se přímo dotýkají osobních zkušeností čtenářů, čtenářek a současně i celé situace žen. Autorka, jejíž totožnost je zahalena tajemstvím, popisuje ambivalenci sociálního povýšení, paradoxy mateřství, násilí na ženách, sexuální iniciaci a výchovu dívek. Přátelství a aspirace Eleny a Lily, jsou poháněny jejich rivalitou, bojem o naplnění jejich snů nebo snahou vyrovnat se s rodinným původem.

Studio Hrdinů
web

Koncerty | 16/1/2022
JAZZ DOCK

15:00 - NEDĚLNÍ DIXIE: Pavel Švestka Swing Quartet, 20:00 - František Kop Quartet

Jazz Dock
web

Filmy | 16/1/2022
KINO DLABAČOV

15:00 Spider-Man: Bez domova, 18:00 Vřískot, 20:00 Velká nádhera

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Divadlo | 16/1/2022
Divadlo pro děti: Sůl nad zlato

16:00 Ochotníci z Jiren: Sůl nad zlato

KC BESEDA Klánovice, Praha 9
web

Divadlo | 16/1/2022
Zrada v balónovém coupé

16:00, Hysterické drama ze vzduchu Pohádkové rezervace. Pan Ptáček objevil v šumavských bažinách potopený vrak létající výzkumné stanice, která ztroskotala během II. světové války. Po otevření černé skříňky v ní našel dva deníky. Jeden patřil dědovi pana Ptáčka a druhý jeho kolegovi, profesorovi Aloisi Beránkovi. Informace z těchto deníků tvoří základní stavební pilíře této hry, zabývající se přátelstvím dvou vášnivých badatelů zkoumajících život šumavských pohádkových bytostí na pozadí dějinných událostí mezi lety 1937 – 1938. Hrají: děda Ptáček, profesor biologie Alois Beránek, Adolf ze Schwarzenbergu, Lesní panna, Palouková žíňka, Arnošt Roubíček, Joseph Hebbles a sbor sudetských pohádkových bytostí.

Divadlo Dobeška
web

Divadlo | 16/1/2022
Zrada v balónovém coupé

11:00, Hysterické drama ze vzduchu Pohádkové rezervace. Pan Ptáček objevil v šumavských bažinách potopený vrak létající výzkumné stanice, která ztroskotala během II. světové války. Po otevření černé skříňky v ní našel dva deníky. Jeden patřil dědovi pana Ptáčka a druhý jeho kolegovi, profesorovi Aloisi Beránkovi. Informace z těchto deníků tvoří základní stavební pilíře této hry, zabývající se přátelstvím dvou vášnivých badatelů zkoumajících život šumavských pohádkových bytostí na pozadí dějinných událostí mezi lety 1937 – 1938. Hrají: děda Ptáček, profesor biologie Alois Beránek, Adolf ze Schwarzenbergu, Lesní panna, Palouková žíňka, Arnošt Roubíček, Joseph Hebbles a sbor sudetských pohádkových bytostí.

Divadlo Dobeška
web

Tančírny | 16/1/2022
SUNDAY RHYTHM

22h, DJ Tráva

Chapeau Rouge
web
reklama