Kulturní servis

Sobota 15/1/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 4/5/2021 - 31/3/2022
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 16/5/2021 - 28/2/2022
Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence

V jedinečně koncipované expozici Stavy mysli / Za obrazem najdete díla řazená dle rozličných citových a myšlenkových stavů (např. samota/přátelství, rovnováha/napětí). Výstava osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/9/2021 - 20/3/2022
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit.Výstava bude končit 20.3.2022!

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Šimon Sýkora-Wasteland

úterý až neděle 10-18h Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů, ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

úterý až neděle 10-18h Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou mozaiku.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 30/9/2021 - 30/1/2022
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

Umělec společně s kurátorem výstavy oslovili skupinu umělců a umělkyň (Jiří Kovanda, Josef Bolf, Jakub Hošek, Eva Koťátková, Adéla Součková, Mark Ther, Jan Šerých, Krištof Kintera) s návrhem, aby Skreplovo dílo přetvořili dle svého uvážení, aby na jeho tvorbu jakkoli reagovali vlastní prací. Idea výstavy tedy spíše vychází z principů hudebních remixů, z přebírání konkrétních motivů, ale i z volných asociací a interpretací. Někteří z umělců tak zvolili metodu spolupráce, kdy jedno dílo či celek vytváří několik, někdy při vzniku díla i náhodně přítomných tvůrců.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 15/10/2021 - 16/1/2022
Frida Kahlo – Fotografie

út–ne 10–20 h Kurátor Pablo Ortiz MonasterioVýstava Frida Kahlo – Fotografie představuje řadu snímků, které se zachovaly v pozůstalos-ti Fridy Kahlo a byly donedávna zcela neznámé. Nyní jsou uspořádány a rozděleny do šesti tematických sekcí. Výstava se nesnaží o chronologický obraz jejího života, spíše se věnuje jejímu uměleckému zázemí, její rodné zemi a charakteristice celé éry, ve které působila. Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno u nás vystavená Gisèle Freund. Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Pořádající agentura Terra Esplêndida oslovila GHMP díky úspěšné výstavě Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie v letech 2016–2017. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Galerie | 17/10/2021 - 30/1/2022
Jan Stolín: Konfigurace

úterý až neděle 10–18h Výstava Konfigurace Jana Stolína je instalací sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářejí jednoduchou prostorovou minimalisticky cítěnou kompozici. Instalace má samostatné výtvarné kvality, zároveň má však specifické téma: rozvržení a proporce jednotlivých prvků mají evokovat soubor galerijního fundusu, který je tematizován jednak sám o sobě, jednak je míněn jako svého druhu expozice „nepřítomných soch“.

Galerie | 20/10/2021 - 27/2/2022
Radek Pilař 90

Galerie Villa Pellé připravuje ve spolupráci s kurátorem Pavlem Ryškou retrospektivní výstavu významného výtvarníka Radka Pilaře, která se uskuteční na podzim roku 2021. Expozice k nedožitému 90. výročí narození významného malíře a ilustrátora, který je bytostně spjatý s Prahou, kde celý život tvořil, připomene nejen Pilařovu všeobecně známou tvorbu, ale seznámí návštěvníky zejména s jeho volnou tvorbou a s prací z oblasti videoartu. Výstava nezaměnitelného umělce ideálně zapadá do koncepce výstav pořádaných v Galerii Villa Pellé, která se soustředí zejména na ilustrátorskou tvorbu. Výstava k nedožitému výročí oslaví a připomene Radka Pilaře nejen jako autora legendárních postav dětských pohádek, ale díky hloubkové sondě do dosud neprobádaných částí rozsáhlého depozitu ukáže i dosud neznámá díla z jeho volné tvorby, která nebyla nikdy vystavena. Na celé koncepci se významnou měrou podílí rodina Radka Pilaře, která nám umožnila přístup k materiálům v ateliérech autora.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 7/11/2021 - 28/2/2022
Victory a Lilie - GASK pod širým nebem – Dešťová stěna

GASK pod širým nebem představujeme tři nová díla, a to Dešťová stěna od Adély Matasové, Victory od Kryštofa Hoška a Lilie Martina Kocourka. Návštěvníkům se nabízí příležitost užívat si naše zahrady jako „přístav pohody a poznání“.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 7/11/2021 - 27/2/2022
Já je někdo jiný

Jak se vlastně dívat na žánr autoportrétu v době, kdy jeho místo a poslání převrstvila všudypřítomná narcistní kultura „selfie“? Co nám dnes mohou prozradit autoportréty umělců staré více než sto let? A může být autoportrét politickým tématem? Na tyto otázky a mnoho dalších mohou odpovědět díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Koblihy, Vratislava Nechleby, Václava Stratila nebo Mileny Dopitové ze sbírek GASK.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 7/11/2021 - 30/1/2022
Emil Zavadil - ORNAMENT - GEOMETRIE - HRA

Výstava v prostoru určeném pro design představí renomovaného architekta mnoha výstav Emila Zavadila (nar. 1936) tentokrát jako autora volné grafické tvorby založené na matematice a geometrii. Výstava několikanásobného spolupracovníka GASKu je uspořádaná k autorovým 85. narozeninám.

Galerie | 10/11/2021 - 24/4/2022
Nadějné vyhlídky

Výstava Nadějné vyhlídky s podtitulem Dítě v současném českém umění se věnuje tematice zrození a začátku života. Rozsáhlá výstava představí širokou skupinu umělců a umělkyň různých generací a výtvarných projevů.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 16/11/2021 - 27/2/2022
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 hKurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga MaláVýstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století. 

Galerie hl.m.Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
web

Galerie | 18/11/2021 - 31/3/2022
Výstavní projekt Sváteční umění!

Sváteční umění je víceletým projektem Evy Jiřičky a Miry Gáberové. Autorky v něm reagují na české státní svátky a dny volna, které jsou s nimi spojené. Kurátorem výstavního projektu je Fuczik, autorem architektonického řešení je Tomáš Moravec.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 19/11/2021 - 23/1/2022
Československá astrofotografie

Vesmír, který nás fascinuje – skupinová výstava ve Fotograf Gallery. Odkaz na web: https://fotografgallery.cz/ceskoslovenska-astrofotografie/

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Galerie | 1/12/2021 - 5/2/2022
Dvacet let Vokalízy 1981 - 2000

Festival, který propojil břehy jazzu, blues a rocku, jeho společenský kontext a neúnavná iniciátorka Jana Koubková. Na pódiích festivalu se střídali profesionální i amatérští zpěváci menšinových žánrů, z nichž mnozí v 80. letech nacházeli další možnosti koncertování jen obtížně. Výstava potrvá do soboty 5. 2. 2022.

Galerie | 3/12/2021 - 31/1/2022
IDA IDAIDA - machinia: i both leak and receive. perfectly happy, in a circle, complete

Ida Idaida je multimediální umělkyní a sochařkou, která působí ve Stockholmu. Výsledkem její intenzivní a fyzické práce jsou komplexní, monumentální a procesuální/mechanické prostorové realizace. Tato materiální, prostorová a smyslová komunikace zahrnuje nám známé i neznámé procesy, zlomky naší individuální paměti a také paměti, kterou tyto komplexní realizace samy budují. Pohybujeme se v kruhu dějů, které jsou zčásti mechanické, strojové a které zčásti odkazují na momentálně žitou nebo již prožitou realitu. V galerii 35m2 prezentujeme dvě monumentální díla, dvě odlišná prostředí. Oba prostory vycházejí ze stejného materiálového kontextu, přesto každá z těchto realizací útočí na jiné smysly pomocí jiné techniky a materiálu.

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3 - Žižkov
web

Galerie | 9/12/2021 - 28/1/2022
Zdeněk Kučera, Pavel Rudolf: Tvořit - myslet

Otevřeno út - pá 13 až 18 hodinVýstava Tvořit – myslet představí obrazy Zdeňka Kučery (1935–2016) a Pavla Rudolfa (*1943) vytvořené v průběhu devadesátých let, ale i starší trojrozměrná díla. Téma prostorových vztahů a dějů, kterými jsou vzájemnost hmoty a prázdna nebo procesy transformace, determinace a progrese, získává na dvourozměrných plátnech hlubší rozměr a ústí k výtvarným úvahám nad souvztažností barevné geometrické skladby a bílé plochy (Kučera) a nad možnostmi uspořádání kruhového prvku v daném systému (Rudolf).

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 4/1/2022 - 31/1/2022
Markéta Lamoš-Žitňanská: IN - OUT

Pokračování neuzavřeného cyklu "Krásy života". Malby tematicky zachycují detaily intimního života ženy v obrazech, nevyhýbajících se ani decentní erotice.

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6-Břevnov
web

Galerie | 6/1/2022 - 28/2/2022
KRAJINOSKOP

Výstava reflektující téma změny klimatu: Eliška Podzimková, Anna Niklová, Anna Borovičková Ročková, Petr Hricko

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 6/1/2022 - 31/1/2022
Quattro formi REFRESH

Prodloužená výstava s novými díly Veroniky Drahotové, Jitky Nesnídalové, Nikoly Semotánové a Evy Vlčkové prozrazuje již svým názvem, že jde o čtyři umělecké individuality, které ovšem i přes rozdílnost forem vyjádření, spojuje experiment a humor.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 10/1/2022 - 30/1/2022
Kryštof Suchý

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Galerie | 11/1/2022 - 19/2/2022
Jan Bátorek – Haspopo

Ján Bátorek je absolventem Akademie Umění v Banskej Bystrici, avšak v současnosti tvoří v Praze, která se mu stala v posledních letech i domovem. Jeho malba je ryze autentická, expresivně divoká a temná, to vše navzdory motivům, kterých se na svých plátnech autor drží. Veselé reminiscence z dětství umělce jako antropomorfní vlakové mašinky, animovaná zvířátka z televizních pohádek či jiné výjevy z dětského světa se tu potkávají v absurdních situacích. Naivní vzpomínky na komfort mládí jsou trýzněny realitou nebezpečí nejistého světa dospělosti. Co víc, autor hyperbolicky nadsazuje a divák tak může pohlédnout na zombie Ferdu Mravence či mutantní dinosaury z Jurského parku. Do jeho tvorby se obtiskuje zkušenost vyrůstání v období těsně po sametové revoluci. Vyrůstání v devadesátkové šedi mezi paneláky, kdy jediným barevným a spektakulárním vjemem byla televizní produkce ze západu. 

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Festivaly | 13/1/2022 - 15/1/2022
Festival ÍRÁN:CI

Tři noci, tři filmy. Festival ÍRÁN:CI je tady. Letos přivítáme filmy, které si získaly diváky i kritiky na celém světě. Hrdina, Balada o bílé krávě a Na cestě.

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Galerie | 13/1/2022 - 16/1/2022
Zimní klauzury 2021/2022

Zveme na představení klauzurních prací studentů a studentek všech ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze, které vznikly během zimního semestru akademického roku 2021/2022.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Galerie | 13/1/2022 - 27/2/2022
Laura Limbourg: Hump In Honey

Obrazy Laury Limbourg zpřítomňují silnou osobní zkušenost, v niž se proměnil šok z fenoménu otevřené sexuální turistiky, na který narazila při svém cestování po jihovýchodní Asii, především v Thajsku. Sama autorka hovoří o společenských kontrastech, jež jsou pro Evropana nejen šokující, ale i těžko pochopitelné. V zemích se silnou budhistickou tradicí se nachází důsledně pěstovaná náboženská úcta hned vedle totální lidské bídy, vykupované mimo jiné otroctvím prostituce, nad nímž místní úřady z ekonomických důvodů přivírají oči. Silné lokální tradiční kultury a podmanivá příroda jsou tu prostupovány devalvací lidského života a jeho smyslu. Organizovaný zločin jako by byl zapouzdřen do systému nabízených služeb a maskován turisticky přijatelnými a zdánlivě neškodnými formami nabídky a poptávky. Lidská bída je tu návštěvníkům z bohatých zemí prodávána jako suvenýr.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 13/1/2022 - 13/3/2022
A Heart of Wood

út-ne 11-19 h, PRVNÍ VÝSTAVA JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ŠVÉDSKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ATELIÉRŮ V ČR A PŘEDSTAVENÍ INOVATIVNÍHO VYUŽITÍ CLT PANELŮ PRO VÝŠKOVÉ STAVBY. Výstava se uskuteční pod záštitou J. E. Fredrika Jörgensena, velvyslance Švédska v České republice. Mezinárodně aktivní kancelář White Arkitekter se věnuje ekologicky a sociálně udržitelné architektuře s využitím dřeva jako významného obnovitelného materiálu. V roce 2016 ateliér navrhl 20patrovou budovu ve Skellefteå ve Švédsku, která je jednou z nejvyšších dřevěných výškových staveb na světě.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 14/1/2022 - 11/2/2022
Gabriela Procházka & Oliver Torr - There Is A Light That Never Goes Out

po-pá 10-17h, Na výstavě There Is A Light That Never Goes Out se scházejí dva autoři pohybující se mezi vizuálním uměním a zvukem. Ke klíčovým inspiračním principům obou tvůrců patří reakce na další umělecký projev skrze spolupráci s autory napříč disciplínami.Mladá umělkyně Gabriela Procházka se pohybuje většinou v oblasti light designu, tvorby světelných instalací a multimediálních performancí. Rezidence ve Studiu Bubec jí odkryla možnosti práce s kovem, jeho opracování a hry se světelnými kvalitami materiálu.Na výstavě budou k vidění vzniklé kovové objekty, kterou Gabriela obohatí o další akustickou a vizuální dimenzi ve spolupráci s Oliverem Torrem.

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Tančírny | 15/1/2022
REPUBLIC ARTISTS

22h, Dance Club: DJs Lillou & Vanko & Sammy Boyko D63 (ru), Chapeau Bar: DJs Sam Gittis (us) & JHNS, Underground Club: DJs LOST (uk) & Elektrabel & Thomas Tesla

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 15/1/2022
Diome & Myclick

21:30h 

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 15/1/2022
Kytice

19:30h

Klubovna Kašpar
Jindřišská 23, Praha - Nové Město
web

Galerie | 15/1/2022 - 6/2/2022
Martin Šárovec – COWBOYS & NEANDERTHALS

Martin Šárovec je současný český malíř, absolvent DAMU a VŠUP. Šárovcova malba spojuje dvě tradice: vychází z české expresionistické školy počátku 20. století a obohacuje ji o osobitou reflexi tzv. české grotesky 70. a 80. let téhož století. Výrazným Šárovcovým motivem je lidská tvář a její kritické až děsivé podoby zrcadlící postmoderní mediální společnosti 21. století. Šárovec měl doposud více než tři desítky samostatných výstav. Účastnil se například Mezinárodního trienále současného umění 2008 pořádaného pražskou Národní galerií. Jeho dílo je m. j. zastoupeno ve sbírkách Národní galerie, v klatovské galerii U Bílého Jednorožce, kutnohorské Galerii Felixe Jeneweina a v četných soukromých sbírkách.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 15/1/2022
ŠÁRKA VACULÍKOVÁ: Milena má problém

19:30h

Divadlo v Celetné
Celetná 595, Praha - Staré Město
web

Galerie | 15/1/2022
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HOMO TEMPUS / BARBAR

16h, s kurátorkou výstavy Alenou Ochepovsky a malířkou Barborou Barbar Kysilkovou. Malířka tvořící pod jménem Barbar žila v Praze, Oxfordu, Berlíně a Oslu. Nyní žije s přítelem na samotě ve švédských lesích. Výstava Homo tempus je zatím největší výstavou jejích děl. Barbar se věnuje realistickému – někdy až hyperrealistickému – zobrazení skutečnosti a figurální malbě.

Filmy | 15/1/2022
KINO PILOTŮ

10:20 Myši patří do nebe, 10:40 Céčko: Mlsné medvědí příběhy, 11:00 Raya a drak, 12:15 Céčko: Sny o toulavých kočkách, 13:00 Céčko: Dokud nás bůh nerozdělil, 13:15 Zátopek, 14:15 Síla, 15:00 Céčko: Moje slunce Mad, 15:45 Zpívej 2, 16:10 Matrix Resurrections (English friendly), 17:00 Céčko: Paříž, 13. obvod, 18:00 Klan Gucci / House of Gucci (English friendly), 19:00 Hrdina / PŘEDPREMIÉRA, 19:20 Céčko: Jelenice, 21:00 Céčko: Dokud nás bůh nerozdělil, 21:15 Duna / Dune (English friendly), 21:30 Vřískot / Scream 5 (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Tančírny | 15/1/2022
Sexy Beats djs Lumiere, Daniel Neighbour, Asi

23h

U Bukanýra
nábř. L. Svobody 1, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 15/1/2022
Žongléros Ansámbl: Cirkus do gala

19h, Moving Station Pořádají Žongléros Ansámbl. Po dvou letech opět plánujeme a chystáme oblíbený Cirkus do Gala! Tentokrát s podtitulem Příroda. Uvidíte krásná vystoupení malých i velkých studentů Cirkulária. A ani tentokrát nebudou chybět lektoři z řad Žongléros Ansámbl se svými vystoupeními. Opět nás čekají hned tři Cirkusy do Gala v jeden den!

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Filmy | 15/1/2022
Edison Filmhub

12:00 Encanto, 14:00 Adamova jablka, 16:30 Je suis Karl, 19:00 Kingsman: První mise, 21:30 Chlast

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 15/1/2022
Kdo je tady ředitel?

19h

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 15/1/2022
Hadry, kosti, kůže

19h

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Filmy | 15/1/2022
Vřískot

21:45 V rámci cyklu Noční jízda uvede kino Aero pokračování legendární hororové série. 25 let po brutálních vraždách se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery a oživí tím dávno pohřbenou noční můru!

Kino Aero
Biskupcova 1733, Praha
web

Koncerty | 15/1/2022
Matka, Bolehlav

19:30

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Divadlo | 15/1/2022
A se mnou zmizel svět - PREMIÉRA

20h

Divadlo Letí ve Vila Štvanice
web

Koncerty | 15/1/2022
KASHMIR 941 (cz), EMPTY HALL OF FAME (cz)

19h

Klub 007 Strahov
Chaloupeckého 1903/6, Praha 6-Břevnov
web

Koncerty | 15/1/2022
Jan Burian

19:30h, Pravidelná Kulturní ozdravovna je tu znovu s porcí písniček, životních postřehů a vyprávěním zajímavých zážitků.

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6-Břevnov
web

Divadlo | 15/1/2022
Ztroskotání vzducholodi Italia

18h, Dobrodružně laděná inscenace zkoumá proces přežití v extrémních podmínkách, kdy skupina mužů uvízla v Arktidě na ledové kře při nezdařeném návratu ze severního pólu. Této mezinárodní vědecké výpravy se zúčastnil také český vědec a spisovatel František Běhounek.

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 15/1/2022
Ztroskotání vzducholodi Italia

15h, Dobrodružně laděná inscenace zkoumá proces přežití v extrémních podmínkách, kdy skupina mužů uvízla v Arktidě na ledové kře při nezdařeném návratu ze severního pólu. Této mezinárodní vědecké výpravy se zúčastnil také český vědec a spisovatel František Běhounek.

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 15/1/2022
Tvůrčí dílna v Galerii

14-18h

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 15/1/2022
Zatanči si.. Tanec vloček

13h

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 15/1/2022
Dobré ráno, Viktore

10h, Pan Viktor Kard coby stoletý dědeček Vám bude vyprávět, jak byl horolezcem, potápěčem, kosmonautem, závodníkem, krotitelem dravé zvěře a jak potkal draky! Jistě. Je jen na Vás, jestli mu budete věřit…

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 15/1/2022 - 16/1/2022
Swap Prague ve Vzletu

Celý den – Ve Vzletu hostíme velký swap a organizátorky ze Swap Prague, z.s. vám vzkazují: „Věcí je všude dost, pojďme se konečně chovat zodpovědně k sobě navzájem i k přírodnímu prostředí a zdrojům, které spolu sdílíme - a nakonec tak i sami sobě. Začněme dnes, tady, tahle změna je pro každého bez rozdílu věku, platu.” Kromě swapu vás čeká premiéra filmu o fast fashion, tři přednášky a DIY workshop.

Ostatní | 15/1/2022
Jiné perspektivy

14h, Rodinná výtvarná dílna k výstavě Nadějné vyhlídky

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Filmy | 15/1/2022
Kino 35 ve Francouzském Institutu

14:00 Pohádky noci, 16:00 Ve jménu půdy, 18:30 Milenci, 20:30 Přes hranici

Kino 35 ve Francouzském Institutu
Štěpánská 644, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 15/1/2022
Vražda ing. Čerta

20:00 Inscenace vychází z literárního scénáře k filmu Vražda ing. Čerta (1970). Jedná se o vtipný a sebereflexivní počin, zobrazující osamělou ženu jako kněžku chutí a vůní erotizované krmě, jejíž nuancované výtvory (a nejen ony) končí v chřtánu uctívaného machistického belzebuba. Jak se ale na tyto postavy dívat dnes, kdy jsou role muže a ženy v kuchyni a okolí myšleny a prožívány úplně jiným způsobem? Jisté je, že nás dodnes jímá „tesknice“ nad vlastní osamělostí a konfliktní touhou po spojení.

Studio Hrdinů
Dukelských Hrdinů 7/530/47, Praha 7
web

Galerie | 15/1/2022
Cena Empatie

Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí.

Veletržní palác
Dukelských Hrdinů 47, Praha 7 - Holešovice
web

Divadlo | 15/1/2022
O vodníkovi z Čertovky

15h, Pohádka inspirovaná legendami Malé Strany. Písničky a příběh tří vodníků o nejmocnějším kouzle na světě - o lásce. Vhodné pro děti od 5 let.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Divadlo | 15/1/2022
Duše K – tentokrát o blížícím se konci nadvlády materialismu, dualismu dobra a zla se Stefanem Lankou

19:30h, Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Koncerty | 15/1/2022
Jamie Marshall's Amplified Acoustic Band

20h

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Divadlo | 15/1/2022
JAZZ DOCK DĚTEM: Pipi Dlouhá punčocha – Divadlo paní Ptákové

16h

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Galerie | 15/1/2022 - 15/3/2022
Pari Keshtkar - Kousky života

výstava obrazů Pari Keshtkar

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Koncerty | 15/1/2022
Jazzová kavárna: František Kop Quartet

19:30 koncert: František Kop Quartet

Divadlo | 15/1/2022
Zrada v balónovém coupé

17:00, Hysterické drama ze vzduchu Pohádkové rezervace. Pan Ptáček objevil v šumavských bažinách potopený vrak létající výzkumné stanice, která ztroskotala během II. světové války. Po otevření černé skříňky v ní našel dva deníky. Jeden patřil dědovi pana Ptáčka a druhý jeho kolegovi, profesorovi Aloisi Beránkovi. Informace z těchto deníků tvoří základní stavební pilíře této hry, zabývající se přátelstvím dvou vášnivých badatelů zkoumajících život šumavských pohádkových bytostí na pozadí dějinných událostí mezi lety 1937 – 1938. Hrají: děda Ptáček, profesor biologie Alois Beránek, Adolf ze Schwarzenbergu, Lesní panna, Palouková žíňka, Arnošt Roubíček, Joseph Hebbles a sbor sudetských pohádkových bytostí.

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Filmy | 15/1/2022
KINO DLABAČOV

13:00 Zpívej 2, 15:00 Krotitelé duchů: Odkaz, 18:00 Kingsman: První mise, 20:15 Matrix Resurrections

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Divadlo | 15/1/2022
Poutníci do lhasy

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web
reklama