Kulturní servis

Čtvrtek 13/1/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 4/5/2021 - 31/3/2022
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 16/5/2021 - 28/2/2022
Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence

V jedinečně koncipované expozici Stavy mysli / Za obrazem najdete díla řazená dle rozličných citových a myšlenkových stavů (např. samota/přátelství, rovnováha/napětí). Výstava osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/9/2021 - 20/3/2022
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit.Výstava bude končit 20.3.2022!

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Šimon Sýkora-Wasteland

úterý až neděle 10-18h Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů, ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

úterý až neděle 10-18h Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou mozaiku.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 30/9/2021 - 30/1/2022
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

Umělec společně s kurátorem výstavy oslovili skupinu umělců a umělkyň (Jiří Kovanda, Josef Bolf, Jakub Hošek, Eva Koťátková, Adéla Součková, Mark Ther, Jan Šerých, Krištof Kintera) s návrhem, aby Skreplovo dílo přetvořili dle svého uvážení, aby na jeho tvorbu jakkoli reagovali vlastní prací. Idea výstavy tedy spíše vychází z principů hudebních remixů, z přebírání konkrétních motivů, ale i z volných asociací a interpretací. Někteří z umělců tak zvolili metodu spolupráce, kdy jedno dílo či celek vytváří několik, někdy při vzniku díla i náhodně přítomných tvůrců.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 15/10/2021 - 16/1/2022
Frida Kahlo – Fotografie

út–ne 10–20 h Kurátor Pablo Ortiz MonasterioVýstava Frida Kahlo – Fotografie představuje řadu snímků, které se zachovaly v pozůstalos-ti Fridy Kahlo a byly donedávna zcela neznámé. Nyní jsou uspořádány a rozděleny do šesti tematických sekcí. Výstava se nesnaží o chronologický obraz jejího života, spíše se věnuje jejímu uměleckému zázemí, její rodné zemi a charakteristice celé éry, ve které působila. Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno u nás vystavená Gisèle Freund. Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Pořádající agentura Terra Esplêndida oslovila GHMP díky úspěšné výstavě Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie v letech 2016–2017. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Galerie | 17/10/2021 - 30/1/2022
Jan Stolín: Konfigurace

úterý až neděle 10–18h Výstava Konfigurace Jana Stolína je instalací sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářejí jednoduchou prostorovou minimalisticky cítěnou kompozici. Instalace má samostatné výtvarné kvality, zároveň má však specifické téma: rozvržení a proporce jednotlivých prvků mají evokovat soubor galerijního fundusu, který je tematizován jednak sám o sobě, jednak je míněn jako svého druhu expozice „nepřítomných soch“.

Galerie | 20/10/2021 - 27/2/2022
Radek Pilař 90

Galerie Villa Pellé připravuje ve spolupráci s kurátorem Pavlem Ryškou retrospektivní výstavu významného výtvarníka Radka Pilaře, která se uskuteční na podzim roku 2021. Expozice k nedožitému 90. výročí narození významného malíře a ilustrátora, který je bytostně spjatý s Prahou, kde celý život tvořil, připomene nejen Pilařovu všeobecně známou tvorbu, ale seznámí návštěvníky zejména s jeho volnou tvorbou a s prací z oblasti videoartu. Výstava nezaměnitelného umělce ideálně zapadá do koncepce výstav pořádaných v Galerii Villa Pellé, která se soustředí zejména na ilustrátorskou tvorbu. Výstava k nedožitému výročí oslaví a připomene Radka Pilaře nejen jako autora legendárních postav dětských pohádek, ale díky hloubkové sondě do dosud neprobádaných částí rozsáhlého depozitu ukáže i dosud neznámá díla z jeho volné tvorby, která nebyla nikdy vystavena. Na celé koncepci se významnou měrou podílí rodina Radka Pilaře, která nám umožnila přístup k materiálům v ateliérech autora.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 7/11/2021 - 30/1/2022
Emil Zavadil - ORNAMENT - GEOMETRIE - HRA

Výstava v prostoru určeném pro design představí renomovaného architekta mnoha výstav Emila Zavadila (nar. 1936) tentokrát jako autora volné grafické tvorby založené na matematice a geometrii. Výstava několikanásobného spolupracovníka GASKu je uspořádaná k autorovým 85. narozeninám.

Galerie | 7/11/2021 - 27/2/2022
Já je někdo jiný

Jak se vlastně dívat na žánr autoportrétu v době, kdy jeho místo a poslání převrstvila všudypřítomná narcistní kultura „selfie“? Co nám dnes mohou prozradit autoportréty umělců staré více než sto let? A může být autoportrét politickým tématem? Na tyto otázky a mnoho dalších mohou odpovědět díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Koblihy, Vratislava Nechleby, Václava Stratila nebo Mileny Dopitové ze sbírek GASK.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 7/11/2021 - 28/2/2022
Victory a Lilie - GASK pod širým nebem – Dešťová stěna

GASK pod širým nebem představujeme tři nová díla, a to Dešťová stěna od Adély Matasové, Victory od Kryštofa Hoška a Lilie Martina Kocourka. Návštěvníkům se nabízí příležitost užívat si naše zahrady jako „přístav pohody a poznání“.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 10/11/2021 - 14/1/2022
výstava fotografií Zdeňka Thomy - DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU

Zdeněk Thoma (*2.9.1938, Praha) je český fotograf, publicista a cestovatel, původním povoláním chemik. Je členem Asociace profesionálních fotografů, Syndikátu novinářů ČR a Obce spisovatelů. V roce 1970 absolvoval roční cestu do Asie, kterou od té doby systematicky fotografuje. V osmadvaceti zemích tohoto kontinentu, hlavně v Japonsku, Číně, Tibetu, Nepálu, Indii a na Filipínách strávil přes sedm let života. Výsledkem jeho práce je řada cestopisů, obrazových publikací a více než 160 fotografických výstav. Nejvíce ho zajímá kulturní historie čaje, umění orientálních zahrad a krajina v proměnách světla.

Galerie | 10/11/2021 - 24/4/2022
Nadějné vyhlídky

Výstava Nadějné vyhlídky s podtitulem Dítě v současném českém umění se věnuje tematice zrození a začátku života. Rozsáhlá výstava představí širokou skupinu umělců a umělkyň různých generací a výtvarných projevů.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 16/11/2021 - 27/2/2022
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 hKurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga MaláVýstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století. 

Galerie hl.m.Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
web

Galerie | 18/11/2021 - 31/3/2022
Výstavní projekt Sváteční umění!

Sváteční umění je víceletým projektem Evy Jiřičky a Miry Gáberové. Autorky v něm reagují na české státní svátky a dny volna, které jsou s nimi spojené. Kurátorem výstavního projektu je Fuczik, autorem architektonického řešení je Tomáš Moravec.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 19/11/2021 - 23/1/2022
Československá astrofotografie

Vesmír, který nás fascinuje – skupinová výstava ve Fotograf Gallery. Odkaz na web: https://fotografgallery.cz/ceskoslovenska-astrofotografie/

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Galerie | 1/12/2021 - 5/2/2022
Dvacet let Vokalízy 1981 - 2000

Festival, který propojil břehy jazzu, blues a rocku, jeho společenský kontext a neúnavná iniciátorka Jana Koubková. Na pódiích festivalu se střídali profesionální i amatérští zpěváci menšinových žánrů, z nichž mnozí v 80. letech nacházeli další možnosti koncertování jen obtížně. Výstava potrvá do soboty 5. 2. 2022.

Galerie | 3/12/2021 - 31/1/2022
IDA IDAIDA - machinia: i both leak and receive. perfectly happy, in a circle, complete

Ida Idaida je multimediální umělkyní a sochařkou, která působí ve Stockholmu. Výsledkem její intenzivní a fyzické práce jsou komplexní, monumentální a procesuální/mechanické prostorové realizace. Tato materiální, prostorová a smyslová komunikace zahrnuje nám známé i neznámé procesy, zlomky naší individuální paměti a také paměti, kterou tyto komplexní realizace samy budují. Pohybujeme se v kruhu dějů, které jsou zčásti mechanické, strojové a které zčásti odkazují na momentálně žitou nebo již prožitou realitu. V galerii 35m2 prezentujeme dvě monumentální díla, dvě odlišná prostředí. Oba prostory vycházejí ze stejného materiálového kontextu, přesto každá z těchto realizací útočí na jiné smysly pomocí jiné techniky a materiálu.

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3 - Žižkov
web

Galerie | 9/12/2021 - 28/1/2022
Zdeněk Kučera, Pavel Rudolf: Tvořit - myslet

Otevřeno út - pá 13 až 18 hodinVýstava Tvořit – myslet představí obrazy Zdeňka Kučery (1935–2016) a Pavla Rudolfa (*1943) vytvořené v průběhu devadesátých let, ale i starší trojrozměrná díla. Téma prostorových vztahů a dějů, kterými jsou vzájemnost hmoty a prázdna nebo procesy transformace, determinace a progrese, získává na dvourozměrných plátnech hlubší rozměr a ústí k výtvarným úvahám nad souvztažností barevné geometrické skladby a bílé plochy (Kučera) a nad možnostmi uspořádání kruhového prvku v daném systému (Rudolf).

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 3/1/2022 - 14/1/2022
Galerie Vzlet: Vršovická BIOGRAFie

Po měsíční otevřené výzvě směřované všem Vršovičákům, vybrala kurátorka Denisa Václavová a grafický designér Kryštof Doležal 15 zajímavých příběhů ze starých Vršovic. Vedle Vzletu teď najdete vzpomínkový plot, na kterém jsou otištěné příběhy, zážitky a zkušenosti vašich sousedů a sousedek na staré Vršovice. Přijďte se zasnít do historie.

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Galerie | 4/1/2022 - 31/1/2022
Markéta Lamoš-Žitňanská: IN - OUT

Pokračování neuzavřeného cyklu "Krásy života". Malby tematicky zachycují detaily intimního života ženy v obrazech, nevyhýbajících se ani decentní erotice.

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6-Břevnov
web

Galerie | 6/1/2022 - 31/1/2022
Quattro formi REFRESH

Prodloužená výstava s novými díly Veroniky Drahotové, Jitky Nesnídalové, Nikoly Semotánové a Evy Vlčkové prozrazuje již svým názvem, že jde o čtyři umělecké individuality, které ovšem i přes rozdílnost forem vyjádření, spojuje experiment a humor.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 6/1/2022 - 28/2/2022
KRAJINOSKOP

Výstava reflektující téma změny klimatu: Eliška Podzimková, Anna Niklová, Anna Borovičková Ročková, Petr Hricko

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 10/1/2022 - 30/1/2022
Kryštof Suchý

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Galerie | 11/1/2022 - 19/2/2022
Jan Bátorek – Haspopo

Ján Bátorek je absolventem Akademie Umění v Banskej Bystrici, avšak v současnosti tvoří v Praze, která se mu stala v posledních letech i domovem. Jeho malba je ryze autentická, expresivně divoká a temná, to vše navzdory motivům, kterých se na svých plátnech autor drží. Veselé reminiscence z dětství umělce jako antropomorfní vlakové mašinky, animovaná zvířátka z televizních pohádek či jiné výjevy z dětského světa se tu potkávají v absurdních situacích. Naivní vzpomínky na komfort mládí jsou trýzněny realitou nebezpečí nejistého světa dospělosti. Co víc, autor hyperbolicky nadsazuje a divák tak může pohlédnout na zombie Ferdu Mravence či mutantní dinosaury z Jurského parku. Do jeho tvorby se obtiskuje zkušenost vyrůstání v období těsně po sametové revoluci. Vyrůstání v devadesátkové šedi mezi paneláky, kdy jediným barevným a spektakulárním vjemem byla televizní produkce ze západu. 

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Filmy | 13/1/2022
Edison Filmhub

14:00 Záhada Silcer Lake, 16:30 Drazí soudruzi, 19:00 Začátek, 22:00 Paralelní matky

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Galerie | 13/1/2022 - 27/2/2022
Laura Limbourg: Hump In Honey

Obrazy Laury Limbourg zpřítomňují silnou osobní zkušenost, v niž se proměnil šok z fenoménu otevřené sexuální turistiky, na který narazila při svém cestování po jihovýchodní Asii, především v Thajsku. Sama autorka hovoří o společenských kontrastech, jež jsou pro Evropana nejen šokující, ale i těžko pochopitelné. V zemích se silnou budhistickou tradicí se nachází důsledně pěstovaná náboženská úcta hned vedle totální lidské bídy, vykupované mimo jiné otroctvím prostituce, nad nímž místní úřady z ekonomických důvodů přivírají oči. Silné lokální tradiční kultury a podmanivá příroda jsou tu prostupovány devalvací lidského života a jeho smyslu. Organizovaný zločin jako by byl zapouzdřen do systému nabízených služeb a maskován turisticky přijatelnými a zdánlivě neškodnými formami nabídky a poptávky. Lidská bída je tu návštěvníkům z bohatých zemí prodávána jako suvenýr.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 13/1/2022
Dva špinavci

19:30h

Klubovna Kašpar
Jindřišská 23, Praha - Nové Město
web

Galerie | 13/1/2022 - 16/1/2022
Zimní klauzury 2021/2022

Zveme na představení klauzurních prací studentů a studentek všech ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze, které vznikly během zimního semestru akademického roku 2021/2022.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Tančírny | 13/1/2022
DON´T STOP THE PARTY

22h, Dance Club: DJs Filippo Astelo (it) & Durane (bolivia) & JF Kingz (sp), Underground Club: DJ Tricky (uk) & DJane KayTee

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Filmy | 13/1/2022
KINO PILOTŮ

15:00 Céčko: Jednotka intenzivního života, 15:15 Zátopek, 15:30 Myši patří do nebe, 17:00 Céčko: Moje slunce Mad, 17:20 Síla, 18:00 Klan Gucci / House of Gucci (English friendly), 18:45 Céčko: Dokud nás bůh nerozdělil, 19:20 Francouzská depeše / The French Dispatch (English friendly), 21:00 Céčko: Paříž, 13. obvod, 21:15 Matrix Resurrections (English friendly), 21:30 Vřískot / Scream 5 (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Divadlo | 13/1/2022
Cyrano z Bergeracu

19h

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 13/1/2022
Šoa

19h

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Filmy | 13/1/2022
C'mon C'mon - předpremiéra

20:00 Předpremiéra hřejivého rodinného dramatu C'mon C'mon s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli. Jeho filmografii a osobnost představí před projekcí filmový publicista Pavel Sladký.

Bio OKO
Františka Křížka 460, Praha 7
web

Festivaly | 13/1/2022 - 15/1/2022
Festival ÍRÁN:CI

Tři noci, tři filmy. Festival ÍRÁN:CI je tady. Letos přivítáme filmy, které si získaly diváky i kritiky na celém světě. Hrdina, Balada o bílé krávě a Na cestě.

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Tančírny | 13/1/2022
Adam Grosso

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 13/1/2022
Otcovrah

19:30h

Koncerty | 13/1/2022
Ondřej Kabrna & Flying Power

20h

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Galerie | 13/1/2022
Výstavou Vladimír Skrepl: Remixed & Reimagined

18h, Výstavou vás provede Vladimír Skrepl a kurátor Otto M. Urban.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 13/1/2022
Léda (Manželskonemanželská povídka)

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 13/1/2022
George Orwell, Jiří Roth: 1984

19:30h, Adaptace legendární a nadčasové antiutopie. Velký Bratr vás vidí!

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Galerie | 13/1/2022
Vzpomínkový večer na Radka Pilaře za účasti rodiny a přátel

18h

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 13/1/2022
Komentovaná prohlídka | Výstava Falza? Falza! tlumočená do českého znakového jazyka

Komentovaná prohlídka | Výstava Falza? Falza! tlumočená do českého znakového jazyka

Šternberský palác
Hradčanské nám. 57/15, Praha
web

Ostatní | 13/1/2022
20 000 Židů pod mořem: dokumentární film divadelní skupiny

19:30 –Divadelní skupina je živý organismus, neustále se vyvíjí, bortí a znovu nachází smysl svojí existence. Divadelní skupina 20 000 židů pod mořem, věnující se převážně divadelní improvizaci, je toho zářným příkladem. Sedm nejlepších přátel, sedm kohoutů na jednom smetišti. Původně zamýšlený dokumentární film, určený jako oslava pětiletého výročí existence této skupiny, se proměnil ve výpověď o jejím rozpadu.

Galerie | 13/1/2022
Gabriela Procházka & Oliver Torr - There Is A Light That Never Goes Out

18h, vernisáž výstavy. Na výstavě There Is A Light That Never Goes Out se scházejí dva autoři pohybující se mezi vizuálním uměním a zvukem. Ke klíčovým inspiračním principům obou tvůrců patří reakce na další umělecký projev skrze spolupráci s autory napříč disciplínami.Mladá umělkyně Gabriela Procházka se pohybuje většinou v oblasti light designu, tvorby světelných instalací a multimediálních performancí. Rezidence ve Studiu Bubec jí odkryla možnosti práce s kovem, jeho opracování a hry se světelnými kvalitami materiálu.Na výstavě budou k vidění vzniklé kovové objekty, kterou Gabriela obohatí o další akustickou a vizuální dimenzi ve spolupráci s Oliverem Torrem.

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Divadlo | 13/1/2022
Zá-to-pek! + .. a tak jsem běžel

9:30h, Třicet tisíc diváků křičelo tohle jméno v Helsinkách v roce 1952, když vbíhal na stadion, coby první v maratonském běhu, aby získal třetí zlatou medaili v běhu na dlouhé tratě. Všichni na celém světě umí běhat, ale on jediný dokázal běžet tak, že vyhrál třikrát na jedné olympiádě. 5km. 10km. Maraton. Nikdo předtím ani potom to nedokázal, co je svět světem. A je docela možné, že už to nikdo nedokáže. Jak moc je to zajímavé? Jak moc je zajímavý ten člověk? Jak moc je zajímavá doba, ve které žil?

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 13/1/2022
Dobré ráno, Viktore

18h, Pan Viktor Kard coby stoletý dědeček Vám bude vyprávět, jak byl horolezcem, potápěčem, kosmonautem, závodníkem, krotitelem dravé zvěře a jak potkal draky! Jistě. Je jen na Vás, jestli mu budete věřit…

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 13/1/2022
Petr Nikl – Žlutá tma

20h, „Kdo se moc ptá, moc se dozví...“ Inscenace Žlutá tma navazuje na předešlý černobílý melodram Petra Nikla Já jsem tvůj zajíc. Inscenace se noří do časoprostoru, kde zrození, život a smrt nemají vzájemnou kauzalitu. Světlo se stává hudebním nástrojem, který nás vábí do nepoznaných světů. Autor je osiřelou postavou v prostoru tvořeném interaktivní hrou laserových paprsků.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Galerie | 13/1/2022
Letecká bitva nad Hanou: Tragédie u Bystrovan 18. 12. 1944 | Výstava

13-16h, V neděli 17. prosince 1944 se nad Moravou strhla zatím největší letecká bitva 2. světové války. Na tento den naplánovalo velení americké 15. letecké armády sídlící v italském Bari nálet na rafinerie a další důležité vojenské cíle ve střední Evropě. Mezi tyto cíle byly ten den vybrány také tři rafinerie na výrobu syntetického benzínu v jižním Polsku. Jednalo se o závody Blechhammer-Jih, Blechhammer-Sever (dnes Blachownia Slazska) a Odertal (dnes Zdyieszowice). Tyto tři rafinerie patřily k nejvýznamnějším výrobcům paliv pro německou armádu a letectvo v této oblasti a patřily také mezi nejvýznamnější cíle amerického armádního letectva operujícího ze základen ve střední Itálii v okolí města Foggia. K náletu na tyto cíle odstartovalo 527 těžkých čtyřmotorových bombardérů Consolidated B-24 Liberator a Boeing B-17G Flying Fortress, doprovázených 93 dvoumotorovými stíhačkami Lockheed P-38 Lightning a 207 jednomotorovými North-American P-51 Mustang. Svaz v několika vlnách mířil severně, přes města Split, Bukovec, Joka a Mohelnice ke svému cíli. Přestože američtí plánovači nepředpokládali těžký odpor německého stíhacího letectva Luftwaffe, která předchozí dny utrpěla těžké ztráty, opak byl pravdou…

Americké centrum
Tržiště 13 (1. patro), Praha 1
web

Galerie | 13/1/2022 - 13/3/2022
A Heart of Wood

út-ne 11-19 h, PRVNÍ VÝSTAVA JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ŠVÉDSKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH ATELIÉRŮ V ČR A PŘEDSTAVENÍ INOVATIVNÍHO VYUŽITÍ CLT PANELŮ PRO VÝŠKOVÉ STAVBY. Výstava se uskuteční pod záštitou J. E. Fredrika Jörgensena, velvyslance Švédska v České republice. Mezinárodně aktivní kancelář White Arkitekter se věnuje ekologicky a sociálně udržitelné architektuře s využitím dřeva jako významného obnovitelného materiálu. V roce 2016 ateliér navrhl 20patrovou budovu ve Skellefteå ve Švédsku, která je jednou z nejvyšších dřevěných výškových staveb na světě.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Filmy | 13/1/2022
KINO DLABAČOV

16:00 Salvador Dalí: Raná léta, 18:00 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun, 20:00 Kingsman: První mise

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Koncerty | 13/1/2022
Joe Karafiát Trio

19:30h, Kytarista Plastic People se svým autorským projektem a bluesrockovými skladbami

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6-Břevnov
web
reklama