Kulturní servis

Pátek 26/11/21

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 16/5/2021 - 31/12/2021
Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence

V jedinečně koncipované expozici Stavy mysli / Za obrazem najdete díla řazená dle rozličných citových a myšlenkových stavů (např. samota/přátelství, rovnováha/napětí). Výstava osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/6/2021 - 30/11/2021
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava otevřena od 1. dubna. 2011 – výstavní prostory II. patro NR. Otevírací doba a vstupné na neviditelna.cz.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 4/8/2021 - 30/11/2021
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Stálá expozice - Byt věžníka, opět otevřeno út - ne 10 - 18 hodin, vstupné v ceně vstupenky na věž.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 13/8/2021 - 9/1/2022
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

út–ne 10–18 h Kurátorka: Martina PachmanováNa výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, která je pojmenována dle verše z Knihy o putování Rainera Marii Rilkeho, autorka na jedné straně navazuje na své předchozí práce na pomezí sochařství a malby věnované významným historickým osobnostem – jejich vášním, dra-matům, posedlostem a vizím. Stěžejní částí výstavy jsou ale práce na papíře: autoportréty malované s obsedantní náruživostí v období autorčiny dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, velkoformá-tové „portréty“ podmořských rostlin a živočichů, které ukazují bizarní krásu lidským okem neviditel-ného světa.

Galerie hl. m. Prahy, COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
web

Galerie | 31/8/2021 - 27/11/2021
Eva Kmentová, Olbram Zoubek / Lidská důstojnost - prodlouženo do konce listopadu

Sochařka Eva Kmentová a sochař Olbram Zoubek představují dvě mimořádné tvůrčí individuality, oba se postupně stali ikonami českého, respektive evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Každý po svém reagoval, určoval či předjímal důležité proudy tehdejšího umění. Oba byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence.

Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 1/9/2021 - 23/12/2021
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit."Výstava Tajemný kabinet profesora Beneše bude pro velký zájem prodloužena do jara 2022."

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 1/9/2021 - 19/12/2021
BLIK BLIK Tajuplný les

Nejúspěšnější interaktivní rodinná výstava v historii DEPO2015 se díky obrovskému zájmu prodlužuje! Vydejte se ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie v nové interaktivní rodinné expozici. Čekají na vás obří videomappingové hry, interaktivní projekce a instalace, jízdní kola, která dokážou rozzářit mraky, magický UV prales a mnoho dalších herních a scénických prvků, které probudíte k životu pomocí kouzelnických hůlek.

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Šimon Sýkora-Wasteland

úterý až neděle 10-18h Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů, ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

úterý až neděle 10-18h Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou mozaiku.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 15/9/2021 - 5/12/2021
AI: All Idiots

Výstava AI: All Idiots je o vztahu mezi umělou a uměleckou inteligencí a o pomyslném souboji mezi nimi. Na jedné straně stojí ambice českých umělkyň a umělců a jejich sebeprezentace v online prostředí, na straně druhé umělá inteligence, která z těchto snah těží.

Galerie MeetFactory
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
REGENERACE

Projekt představující obnovu a nové rozložení sochařských sil ve volné tvorbě absolventů Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstava je koncipována jako expozice samostatných sochařských osobností propojených vazbou na studia v rámci specificky profilované a charakteristické ostravské sochařské školy.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
THE GROUND BENEATH US MOVES UPWARDS

Site-specific procesuální instalace izraelské umělkyně Bar Dvir Rahamim je zamýšlena přímo na míru Foyer v Pragovka Gallery. Umělecká proměna podlahy v sobě kombinuje malířské i sochařské přístupy a materiály. Realizace reaguje nejen na prostor, ale i na příchozí návštěvníky, jejich přítomnost a každodenní provoz galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 29/9/2021 - 29/12/2021
IMAGINÁRIUM Divadla bratří Formanů

Výstava je živou instalací, která přináší malým i velkým autentický zážitek. Návštěvníky všeho věku okouzluje hravým i tajuplným divadelním a výtvarným světem a láká na výpravu do světa tvůrčí fantazie. IMAGINÁRIUM je poctou představivosti, dovednosti a tvořivosti. Výstava bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená, a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodnota. I tím je pro nás, spolutvůrce instalace, chválou řemesla a umění pracovat rukama, pracovat s vlastní představivostí a také hlavou. Intenzivní spoluprací pestré a velmi různorodé skupiny výtvarníků se IMAGINÁRIUM zabydluje v každém místě a prostoru nově a originálně. Nabízí tak návštěvníkům mnohá překvapení, zákoutí, dobrodružná setkání a příběhy, zakleté v divadelních dekoracích, loutkách, fotografiích, objektech, hračkách, vynálezech, „hejblatech“ a interaktivních předmětech.

Hala 17 Holešovická tržnice
web

Galerie | 29/9/2021 - 30/11/2021
Hannan Abu-Hussein / Moje tělo, můj majetek

po, st, čt: 15–18h, Abu-Hussein je izraelská umělkyně palestinského původu. Ve svých dílech se inspirovala vlastními životními zkušenostmi ženy žijící v arabské segregované společnosti v Izraeli. Pomocí umění zkoumá témata týkající se postavení žen a způsobu jejich fungování v patriarchální společnosti, jako jsou „vyloučení žen“, „násilí“, „čest rodiny“ v arabské společnosti a myšlenkou a funkcí významu "domova".

Artivist Lab / Kampus Hybernská
web

Galerie | 30/9/2021 - 30/1/2022
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

Umělec společně s kurátorem výstavy oslovili skupinu umělců a umělkyň (Jiří Kovanda, Josef Bolf, Jakub Hošek, Eva Koťátková, Adéla Součková, Mark Ther, Jan Šerých, Krištof Kintera) s návrhem, aby Skreplovo dílo přetvořili dle svého uvážení, aby na jeho tvorbu jakkoli reagovali vlastní prací. Idea výstavy tedy spíše vychází z principů hudebních remixů, z přebírání konkrétních motivů, ale i z volných asociací a interpretací. Někteří z umělců tak zvolili metodu spolupráce, kdy jedno dílo či celek vytváří několik, někdy při vzniku díla i náhodně přítomných tvůrců.

DOX
web

Galerie | 1/10/2021 - 27/11/2021
KLAUDIE HLAVATÁ: ŠPATNĚ VYSTŘIŽENÝ

otevřeno PO-PÁ, Klaudie Hlavatá se zabývá hledáním současného kontextu figurativní malby, kombinací klasické a digitální koláže. Její deformované postavy, které upravuje, vystřihuje a dokresluje, spojují jednoduchost a lehkost kresby s realitou výstřižků z tiskovin. Zpracovává především témata intimity, osobních hranic a vlastních limitů.

Moving Station v Plzni
web

Galerie | 5/10/2021 - 9/1/2022
Viktor Karlík: Literatura

Výstava Viktora Karlíka LITERATURA představuje plastiky a objekty ze stejnojmenného cyklu, který vznikal od roku 2012. Diváci je mohou vidět souhrnně vůbec poprvé v jejich originální hmotné podobě, výstava navazuje na jejich prezentaci v médiu knihy.

DOX
web

Galerie | 6/10/2021 - 30/1/2022
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 hKurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga Malá Výstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.Druhá část výstavy bude od 16. listopadu 2021 pokračovat v Domě fotografie.

Městská knihovna, 2. patro
web

Galerie | 7/10/2021 - 3/1/2022
MIROSLAVO: Proměna

Miroslav Stibůrek je všestranný umělec, který se věnuje průmyslovému designu a volné tvorbě. Ve spolupráci s několika firmami navrhl výrobky, které získaly mezinárodní ocenění. Ve své volné tvorbě se inspiruje Barcelonou, kde dlouhodobě žije. Pro jeho obrazy jsou typické energické tahy štětcem i využívání dalších expresivních technik podtrhující živelnou atmosféru jednotlivých děl.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 10/10/2021 - 31/12/2021
Petr Veselý - Závěsy

Výstava obrazů Petra Veselého v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. Konkrétní věcný motiv vystavených děl akcentuje specifická prostorová instalace v industriálních prostorách. Výstavu s názvem Závěsy můžete navštívit do konce prosince. Vstupenky pouze v online předprodeji na goout nebo ticketstream.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
web

Galerie | 15/10/2021 - 16/1/2022
Frida Kahlo – Fotografie

út–ne 10–20 h Kurátor Pablo Ortiz MonasterioVýstava Frida Kahlo – Fotografie představuje řadu snímků, které se zachovaly v pozůstalos-ti Fridy Kahlo a byly donedávna zcela neznámé. Nyní jsou uspořádány a rozděleny do šesti tematických sekcí. Výstava se nesnaží o chronologický obraz jejího života, spíše se věnuje jejímu uměleckému zázemí, její rodné zemi a charakteristice celé éry, ve které působila. Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno u nás vystavená Gisèle Freund. Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Pořádající agentura Terra Esplêndida oslovila GHMP díky úspěšné výstavě Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie v letech 2016–2017. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Galerie | 17/10/2021 - 30/1/2022
Jan Stolín: Konfigurace

úterý až neděle 10–18h Výstava Konfigurace Jana Stolína je instalací sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářejí jednoduchou prostorovou minimalisticky cítěnou kompozici. Instalace má samostatné výtvarné kvality, zároveň má však specifické téma: rozvržení a proporce jednotlivých prvků mají evokovat soubor galerijního fundusu, který je tematizován jednak sám o sobě, jednak je míněn jako svého druhu expozice „nepřítomných soch“.

Experimentální prostor, GASK, Barborská 51–53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/10/2021 - 20/2/2022
Radek Pilař 90

Galerie Villa Pellé připravuje ve spolupráci s kurátorem Pavlem Ryškou retrospektivní výstavu významného výtvarníka Radka Pilaře, která se uskuteční na podzim roku 2021. Expozice k nedožitému 90. výročí narození významného malíře a ilustrátora, který je bytostně spjatý s Prahou, kde celý život tvořil, připomene nejen Pilařovu všeobecně známou tvorbu, ale seznámí návštěvníky zejména s jeho volnou tvorbou a s prací z oblasti videoartu. Výstava nezaměnitelného umělce ideálně zapadá do koncepce výstav pořádaných v Galerii Villa Pellé, která se soustředí zejména na ilustrátorskou tvorbu. Výstava k nedožitému výročí oslaví a připomene Radka Pilaře nejen jako autora legendárních postav dětských pohádek, ale díky hloubkové sondě do dosud neprobádaných částí rozsáhlého depozitu ukáže i dosud neznámá díla z jeho volné tvorby, která nebyla nikdy vystavena. Na celé koncepci se významnou měrou podílí rodina Radka Pilaře, která nám umožnila přístup k materiálům v ateliérech autora.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 22/10/2021 - 9/1/2022
Znojmo 1918–2020: architektonické proměny

11 -19h Znojmo je spojované zejména s cennými kulturními památkami od raného středověku až po novověk a moderní stavby unikaly pozornosti. Výstava spolu s publikací proto připomene architektonické proměny Znojma v jeho novodobé historii. Znojmo, vnímané jako město historické, je tak ukázáno také jako město živé a moderní. Výstavu připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 25/10/2021 - 16/1/2022
The Club as a Shelter (Light Underground III)

výstava světelných instalací kurátorka Sandra BaborovskáProstory středověkého sklepení Domu U Kamenného zvonu budou tentokrát věnovány vý-stavě audiovizuálních a hudebně světelných instalací na téma klubové kultury a osobních úkrytů.Výstavy se zúčastní audiovizuální umělci Radek Brousil a Oliver Torr, umělecké uskupení BCAA system a dvojice světelných designérek Pavla Beranová / Teres Bartůňková s hudebními vstupy od Jana Buriana, Aid Kida a Katarzie.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Ostatní | 1/11/2021 - 30/11/2021
Veronika Psotková – Polštáře

Od roku 2015, kdy na Novoměstské radnici vystavovala poprvé své dílo v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line Veronika Psotková, jsou na nádvoří trvale umístěny její dva obří betonové polštáře, které nádvoří pomáhají vytvořit útulné odpočinkové místo. Autorka vystavuje na tuzemské i zahraniční výtvarné scéně na skupinových i samostatných výstavách.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/11/2021 - 30/11/2021
Marascaud: N-oční linka

Autorka se ve svých dílech zaměřuje hlavně na zkoumání muže a ženy – nejen na jejich individuální existenci, ale také na muže a ženu jako celek. Jemně sleduje svou optikou tzv. linku jejich koexistence - emocí, vztahu, sexuality – prostě tak, jak to v každodenním životě chodí.

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Ostatní | 1/11/2021 - 30/11/2021
Socha Neptuna

Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875-1877 sochař Bohuslav Schnirch. V r. 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec. Vstupní hala svateb v přízemí / Otevřeno každé úterý 14–16 hod.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 2/11/2021 - 16/1/2022
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění

Dvoustému výročí narození Charlese Baudelaira věnujeme výstavu SAMOTA UPROSTŘED DAVU, která se zabývá propojením básníkovy osobnosti a díla s českým uměním 20. století a současnosti. Výběr z děl více než 90 umělců představí přímé inspirace básníkovým dílem, ale také širší, mnohdy podprahové souvislosti s jeho tvorbou i životem. Výstava sleduje nejdůležitější témata, která v životě a díle Baudelairově rezonovala, ať už to byl jeho vztah k městu a neustálý pocit osamocení, nudy a sklon ke splínu, láska a zároveň nenávist k ženám, vzlety k umělým rájům i nekonečná touha po nalezení krásy.

Galerie IV., GASK, Barborská 51–53, Kutná Hora 284 01
web

Galerie | 5/11/2021 - 3/12/2021
Petr Dub - 1 000 000 years, 1000 likes

Od 5.11. bude v řeporyjském uměleckém studiu Bubec k vidění nová výstava umělce Petra Duba s názvem "1 000 000 years, 1000 likes".  Autor se ve své vlastní umělecké tvorbě věnuje především zkoumání kapacity současné malby, objektu, instalace a jejich vzájemných přesahů v architektuře či ve veřejném prostoru. Anotace k výstavě je shrnuta v 50 heslech, které autor sám k výstavě připravil jako komentář.

Studio Bubec
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Galerie | 7/11/2021 - 31/12/2021
Victory a Lilie - GASK pod širým nebem – Dešťová stěna

GASK pod širým nebem představujeme tři nová díla, a to Dešťová stěna od Adély Matasové, Victory od Kryštofa Hoška a Lilie Martina Kocourka. Návštěvníkům se nabízí příležitost užívat si naše zahrady jako „přístav pohody a poznání“.

zahrady GASK
web

Galerie | 7/11/2021 - 30/1/2022
Emil Zavadil - ORNAMENT - GEOMETRIE - HRA

Výstava v prostoru určeném pro design představí renomovaného architekta mnoha výstav Emila Zavadila (nar. 1936) tentokrát jako autora volné grafické tvorby založené na matematice a geometrii. Výstava několikanásobného spolupracovníka GASKu je uspořádaná k autorovým 85. narozeninám.

Whitebox, GASK, Barborská 51–53, Kutná Hora 284 02
web

Galerie | 7/11/2021 - 27/2/2022
Já je někdo jiný

Jak se vlastně dívat na žánr autoportrétu v době, kdy jeho místo a poslání převrstvila všudypřítomná narcistní kultura „selfie“? Co nám dnes mohou prozradit autoportréty umělců staré více než sto let? A může být autoportrét politickým tématem? Na tyto otázky a mnoho dalších mohou odpovědět díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Koblihy, Vratislava Nechleby, Václava Stratila nebo Mileny Dopitové ze sbírek GASK.

Přesahy grafiky a Blackbox, GASK, Barborská 51–53, Kutná Hora 284 02
web

Galerie | 8/11/2021 - 30/11/2021
Opráski sčeskí historje - 89±

Výstava Opráski sčeskí historje 89± satiricky mapuje normalizaci, revoluční rok 89 a raná porevoluční léta. Zaměřuje se na zásadní milníky a dobové fenomény typické pro tato období. Připravili jsme jí společně se spolkem Díky, že můžem, který je pořadatelem oslav sametové revoluce s názvem Korzo Národní, na nichž se jako Rock Café také podílíme.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 8/11/2021 - 26/11/2021
FIGURAMA21 - Mezinárodní výstava figurálních kreseb

Po-So 13-19, Mezinárodní výstava studentských prací zaměřená na figurální tvorbu (kresba, malba, socha) porovnává přístup ke ztvárnění lidského těla na participujících vysokých uměleckých školách.

Galerie / Kampus Hybernská
web

Galerie | 10/11/2021 - 24/4/2022
Nadějné vyhlídky

Výstava Nadějné vyhlídky s podtitulem Dítě v současném českém umění

DOX
web

Galerie | 10/11/2021 - 12/12/2021
Pod kůži

Výstava představuje práce nejmladší umělecké generace. Studenti předposledního ročníku výtvarného oboru Gymnázia Na Pražačce zde představí skrze rozličná média jako malba, film či objekt svůj pohled pod vrstvy naší každodennosti.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 10/11/2021 - 14/1/2022
výstava fotografií Zdeňka Thomy - DOTEKY HIMÁLAJSKÉHO VĚTRU

Zdeněk Thoma (*2.9.1938, Praha) je český fotograf, publicista a cestovatel, původním povoláním chemik. Je členem Asociace profesionálních fotografů, Syndikátu novinářů ČR a Obce spisovatelů. V roce 1970 absolvoval roční cestu do Asie, kterou od té doby systematicky fotografuje. V osmadvaceti zemích tohoto kontinentu, hlavně v Japonsku, Číně, Tibetu, Nepálu, Indii a na Filipínách strávil přes sedm let života. Výsledkem jeho práce je řada cestopisů, obrazových publikací a více než 160 fotografických výstav. Nejvíce ho zajímá kulturní historie čaje, umění orientálních zahrad a krajina v proměnách světla.

KC BESEDA Klánovice, Praha 9
web

Galerie | 11/11/2021 - 9/12/2021
Tarot / Velika Arkana

Výstava významného romského výtvarného umělce Zorana Tairoviće (Srbsko) v rámci programu Světového romského festivalu Khamoro. Představí soubor 20 velkoformátových originálních děl včetně multimediálního a multidisciplinárního představení. Jedná se o autorskou práci za dobu 35 letého uměleckého působení (1986–2021).

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 11/11/2021 - 13/2/2022
Barbora BARBAR Kysilková - HOMO TEMPUS

Barbar – Barbora Kysilková (*1983) je česká malířka působící v norském Oslo (dříve v Berlíně). Při hledání nejvhodnější malířské techniky k vyjádření toho, co chtěla sdělit, se umělkyně začala s hlubokým přesvědčením zaměřovat na figurální olejomalbu. Inspiraci hledá v realitě, které se nechce vzdalovat. Svou prací umožňuje divákům setkání s uměním v jeho hlavních cílech: Dotýká se jich jak vizuálně, intelektuálně, tak i sentimentálně. Atmosféry jejích obrazů odhalují tváří v tvář část jich samých, a tedy zvyšují i jejich povědomí. Výstava ve všech přízemních sálech MUD představí průřez celou její tvorbou.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 15/11/2021 - 30/11/2021
Where the Sun Sets and Where it Rises - Chapter 13

Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol a prologu, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh. Kurátorky: Edita Štrajtová, Linda Vondrová 3D vizuál: Šimon Levitner (BCAA system) Grafika: Martin Czeller (Lobster)Otevírací doba: Po-Pá 15-20Vystavující v rámci celého cyklu: Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Victoria Oren, Bronson Smillie, Jette Loona HermanisVážení návštěvníci, při návštěvě našich prostor vás žádáme o dodržování všech platných hygienických opatření MZ ČR. Prosíme tedy, abyste v prostoru Petrohradská kolektiv nosili respirátory a dodržovali rozestupy. Galerie i prostory dvora se zavřou nejpozději ve 22h. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás na vernisáži. Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy

Jedna Dva Tři Gallery, Petrohradská 13, Praha
web

| 15/11/2021 - 30/11/2021
Where the Sun Sets and Where it Rises - Chapter 13

18h, Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol a prologu, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh. Kurátorky: Edita Štrajtová, Linda Vondrová 3D vizuál: Šimon Levitner (BCAA system) Grafika: Martin Czeller (Lobster) Vernisáž: 𝟣𝟪.𝟣𝟢.𝟸𝟶𝟸𝟷 od 18,00h v Jedna Dva Tři Gallery, Petrohradská 13, Praha 10 Otevírací doba: Po-Pá 15-20 Vystavující v rámci celého cyklu: Barbora Volfová & Edita Štrajtová, Leevi Toija, Klara Jakes & Monika Kováčová & Chris Attila Izsák, Miriama Kardošová, Tomáš Roček & Iryna Zahladko, Klára Švandová & Ondřej Doskočil, Øleg & Kaška, Léa Tissot-Laura & Anna Sougy, Darina Alster & Lena Luga, Dominika Dobiášová, Anna-Marie Berdychová & Oliver Torr, Jennetta Petch & Szymon Kula, Eva Jaroňová, Victoria Oren, Bronson Smillie, Jette Loona Hermanis Vážení návštěvníci, při návštěvě našich prostor vás žádáme o dodržování všech platných hygienických opatření MZ ČR. Prosíme tedy, abyste v prostoru Petrohradská kolektiv nosili respirátory a dodržovali rozestupy. Galerie i prostory dvora se zavřou nejpozději ve 22:00. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás na vernisáži. Výstavní program Petrohradská kolektiv z.s. na rok 2021 byl podpořen Státním fondem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Prahy

Jedna Dva Tři Gallery, Petrohradská 13, Praha
web

Festivaly | 15/11/2021 - 6/12/2021
26. Pražský divadelní festival německého jazyka

26. ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka nabídne ty nejzajímavější počiny německojazyčného divadla – na jevištích pražských scén budou hostovat divadla z Hannoveru, Hamburku, Kolína nad Rýnem, Vídně či Berlína. Součástí přehlídky bude i česká inscenace původně německojazyčného textu, za niž festival každoročně uděluje ve spolupráci s Divadelními novinami Cenu Josefa Balvína. Chybět nebude bohatý doprovodný program – výstava grafického designu spjatého s festivalem, živé i online diskuse se zahraničními divadelníky, česko-německý kabaret či autorská čtení.

různá místa
web

Galerie | 16/11/2021 - 5/12/2021
Kateřina Šedá - Herzlich Willkommen!

Fotografická výstava představující návrhy a realizace ptačích budek a krmítek zhotovených dle vzpomínek penzistů na venkovské a městské domy, v nichž dříve bydleli. Miniaturní kopie domů byly na jaře 2021 nainstalovány v zahradě domova seniorů v Dolnorakouském Hainfeldu. Výstava probíhá v rámci Plzeň Design Weeku, jehož bude Kateřina Šedá speciálním hostem.

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 16/11/2021 - 27/2/2022
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 hKurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga MaláVýstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století. 

Galerie hl.m.Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
web

Galerie | 16/11/2021 - 5/12/2021
Nový (Z)boží!

Výstava studentských prací nominovaných odbornou porotou na Národní cenu za studentský design v oboru produktový a průmyslový design. Výstava je součástí Plzeň Design Weeku a vyvrcholí slavnostním vyhlášením oceněných studentů v pátek 3.12.2021 v DEPO2015.

DEPO 2015
Presslova 14, Plzeň
web

Galerie | 17/11/2021 - 31/12/2021
Forum 88 - Možnosti prostoru

S koncem osmdesátých let 20. století, kdy odpor vůči vládnoucímu režimu v ČSSR sílil, se v Pražské tržnici odehrála výstava Forum ‘88. Možnosti umění v prostoru. Na tehdejší umělecké scéně sehrála zásadní roli. V Hale 11 svá díla prezentovalo celkem 34 českých i slovenských umělců a umělkyň, mezi nimi dnes již slavná jména, například Kurt Gebauer, Jaroslava Severová, Jiří Sozanský, Michael Rittstein, Stanislav Kolíbal nebo teoretička umění Marie Klimešová. Mnoho objektů vznikalo přímo pro výstavu Forum 88 a na míru prostorám Tržnice.

Pražská tržnice
web

Galerie | 17/11/2021 - 28/11/2021
Evropa ve škole

Výstava představí nejúspěšnější výtvarné práce českých dětí a mládeže z mezinárodního projektu, který pod patronací MŠMT ČR s úspěchem existuje v ČR již třicet let. Projekt představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení a spolupráci všech zemí EU. Společné téma pro všechny zúčastněné země vychází vždy z aktuálních priorit EU. Je výrazem snahy o vytvoření kulturní integrity Evropy a prostředkem k rozvoji mezinárodní spolupráce a porozumění.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 18/11/2021 - 31/12/2021
T 9-2-7 (JEDNOTA V ROZMANITOSTI) - Transformační model TRAFAČKA

Trafo Gallery připravuje skupinovou výstavu 51 umělců k připomenutí 15 let od založení uměleckého uskupení Trafačka, jež vychází z principu tří vlivových skupin, které vědomě či podvědomě vznikaly v časovém horizontu existence Trafačky v bývalé vysočanské trafostanici. Ústřední umělci výstavy a zakládající členové spolku Trafačka Jan Kaláb, Michal Cimala a Jakub Nepraš kolem sebe vytvářeli podhoubí umělců, se kterými Trafo Gallery úzce spolupracovala a pracuje dodnes.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 18/11/2021 - 27/11/2021
Předaukční výstava ETCETERA 13

Aukční nabídka představí kolekci současného a poválečného umění. Katalog nabízí na 131 uměleckých děl v celkové hodnotě 7 milionů korun. Stěžejním dílem je nepochybně plastika Evy Kmentové Nohy z roku 1974. Osikocementová plastika otisku nohou jejího syna Jasana vznikla v originále a čtyřech dalších exemplářích.

Galerie ETCETERA ART
web

| 18/11/2021 - 31/3/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT SVÁTEČNÍ UMĚNÍ

St-Ne 14:00-19:00, Sváteční umění je víceletým projektem Evy Jiřičky a Miry Gáberové. Autorky v něm reagují na české státní svátky a dny volna, které jsou s nimi spojené. Zajímá je prolnutí společensko-politické události a současného umění i aktuální způsoby prožívání svátku s odkazem na jeho historický kontext. Kurátorem výstavního projektu je Fuczik, autorem architektonického řešení Tomáš Moravec.

Atrium na Žižkově
web

Galerie | 19/11/2021 - 9/1/2022
Martin Skalický: Alegorie

Sochař Martin Skalický představí nová díla, která vytváří jím vynalezenou technologií, v níž používá historické sochařské formy. Alegorická sousoší devatenáctého století získávají současný, světlem protkaný kabát.

Galerie Kostka (MeetFactory)
web

Galerie | 19/11/2021 - 23/1/2022
Československá astrofotografie

Vesmír, který nás fascinuje – skupinová výstava ve Fotograf Gallery. Odkaz na web: https://fotografgallery.cz/ceskoslovenska-astrofotografie/

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
web

Festivaly | 25/11/2021 - 1/12/2021
MittelCinemaFest: Středoevropský festival italského filmu v České republice

MittelCinemaFest, středoevropský festival současné italské kinematografie, který se letos koná v České republice již po deváté, se ve dnech od 25. listopadu do 1. prosince vrací s projekcemi do krásných secesních prostor kina Lucerna v Praze, kde nabídne rozsáhlou a pestrou přehlídku úspěšných novinek uplynulé italské filmové sezóny. Výběr obsahuje 11 titulů včetně dokumentů, které jsou dílem významných režisérů i začínajících autorů a v nichž se vedle známých hereček a herců představí i mladé talenty.

Kino Lucerna
web

Ostatní | 25/11/2021 - 26/11/2021
GASK školám: UMĚNÍ DO LAVIC – konference NIPOS

Jaký mají umělecké předměty význam pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší? Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ.

GASK
web

Festivaly | 25/11/2021 - 28/11/2021
Bardzo fajný festival: výběrová ochutnávka nejlepších nových polských filmů v Biu Oko!

Bardzo fajný festival zve k ochutnání nových polských filmů – od čtvrtka 25. do neděle 28. listopadu promítne v Biu Oko čtyři celovečerní snímky – road movie Nikdy nepláču o zrychleném dospívání, justiční drama 25 let neviny natočené podle skutečné události, vizuálně působivé Marjánky o ženském klimakteriu a hudební lahůdku Ikarus o legendárním polském pianistovi Mietku Koszovi. O péči o umírajícího vypráví krátký oceňovaný animovaný snímek Jsem tady. Vždy hodinu a půl před projekcí čekají na diváky v kavárně kina ke každému filmu tematicky laděné polské delikatesy.

Bio OKO
web

Divadlo | 26/11/2021
Zahraj to znovu, Same

19h

Divadlo na Jezerce
web

Divadlo | 26/11/2021
Historie korejského západního divadla

20h, Inscenace jihokorejského tvůrce klade otázky týkající se autenticity, tradice a autocenzury. Jihokorejský divadelní tvůrce a hudební skladatel Jaha Koo otevírá témata, která pramení ze střetu východní a západní kultury. Odhaluje trhliny v moderním konfucianismu – ideologii, která nadále definuje morální systém, způsob života a sociální vztahy mezi generacemi v Jižní Koreji. S ohledem na novou generaci Jihokorejců se tvůrce pokouší porušit tradici plnou autocenzury a předepsané sebeprezentace. Uvádíme v korejštině s českými a anglickými titulky.

Divadlo Archa
web

Koncerty | 26/11/2021
Doctor Victor

20h, Neuvěřitelně energická blues-rocková kapela, která Vás nechá vzpomenout na největší velikány elektrické kytary. Jimi Hendrix, Jimmy Page, Angus Young nebo Lenny Kravitz budou „zhmotněni“ na podiu Jazz Docku, v rámci skutečně žhavé show podávané triem Doctor Victor! Kapela má za sebou úspěšné koncertování v Evropě i USA, a v minulosti také účast na soutěži Eurovision song contest nebo předskakování kapele AC⚡️DC

Jazz Dock
web

Ostatní | 26/11/2021
ČÍTÁNÍ LIDU

20h, Členové Divadla MY čtou z knižní produkce malých nakladatelství. Prolog nultého ročníku festivalu BOOKFEST KNIŽNÍ JIŽNÍ.

Moving Station v Plzni
web

Koncerty | 26/11/2021
Zatahujem do Vozovny – Duo Souvrat a písničkář Lumík

19h, Užijte si dream-folkové duo Souvrat a písničkáře Lumíka, jehož texty jsou plné sarkasmu, humoru a hypochondrismu.

KC Vozovna
web

Divadlo | 26/11/2021
Probuzení

19:30h, Mytologická nonverbální klaunérie. Tři rytíři a čas.

Jatka78
web

Filmy | 26/11/2021
Miluj svého robota

18:30h

Kino 35 ve Francouzském Institutu
web

Filmy | 26/11/2021
Moje slunce Mad

20:30h

Kino 35 ve Francouzském Institutu
web

Tančírny | 26/11/2021
YOTTO (FIN)

support: Dan Cooley, Michael C

Roxy
web

Galerie | 26/11/2021 - 31/12/2021
Jiří Žák - Czech ASMR

otevřeno út–so 13–18h, V projektu „Czech ASMR“ Jiří Žák subverzivně využívá fenomén ASMR videí, které za pomocí sugestivního zvuku a obrazu slouží k navození příjemných pocitů či odbourání stresu. Jiří Žák však tento žánr „nakazil“ politickými informacemi. Kombinací smyslově příjemné až vzrušující formy a velmi zneklidňujícího obsahu tak vzniká mimořádně funkční kritická práce.

Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1
web

Galerie | 26/11/2021 - 31/12/2021
Jakub Rajnoch - Film Sideways

otevřeno út–so 13–18h, Jakub Rajnoch ve svých intermediálních projektech zkoumá světlo a pohyb, které ve vědeckém, technologickém i uměleckém prostředí stále nabízejí nepřeberné množství využití. V projektu Film sideways si klade zdánlivě jednoduchou otázku: Co se stane, když se podíváme na filmovou projekci z boku? a přináší na ni konkrétní a zcela unikátní odpověď.

Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1
web

Divadlo | 26/11/2021
KDES TO BYL(A)V NOCI?

19h

Divadlo Bez zábradlí
web

Galerie | 26/11/2021
Adolph Menzel: Mezi dějinami a každodenností

Grafický kabinet mapující kresby německého malíře Adolpha Menzela, které zachycují jak významné dějinné události, tak všední realitu, najdete nově ve 4. patře Veletržního paláce.

Veletržní palác
web

Ostatní | 26/11/2021
Underground Comedy Stand-up Show

20h, Pokračujeme v krasojízdě! Dorazte zkontrolovat, jestli jsme během lockdownu neusnuli na vavřínech a pořád vás umíme bavit! Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, žádné role ani připra-vené skeče. Na našich pravidelných show vám vyprávíme vtipy ostré jako pepřový sprej. Humor, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Tančírny | 26/11/2021
We Love Music: djs Tomics, Hugorieri, Soda

23h

U Bukanýra
web

Divadlo | 26/11/2021
Bezruký Frantík

19:00 - Groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou milou.

Divadlo pod Palmovkou
web

Divadlo | 26/11/2021
Koukej, svět!

9:30h

Divadlo Minor
web

Divadlo | 26/11/2021
Demokracie

9:30h

Divadlo Minor
web

Divadlo | 26/11/2021
Čteme hrou

16:30h

Divadlo Minor
web

Divadlo | 26/11/2021
Demokracie

18:00h

Divadlo Minor
web

Ostatní | 26/11/2021
Večer autorského čtení žáků Dany Emingerové

19h, Pachatel, respektive jeho děti, se už počtvrté vracejí na místo činu! Dobeška je druhým domovem psavců, pro něž má tohle místo zvláštní kouzlo a kde by zdi mohly vyprávět stovky příběhů! Učil zde spisovatel Arnošt Lustig a v jeho šlépějích pokračuje publicistka a spisovatelka Dana Emingerová, která už několik let vede kurzy tvůrčího Psaní podle Lustiga. Tentokrát se můžete těšit na literární recitál, v němž si poslechnete příběhy z nových knih a další humorné povídky. Křtít se budou hned dvě knihy. Jak mě připravil o panenství Dřímající hrom od tvůrčí skupiny Rozmazlení a Duši nespoutáš od Dany Emingerové a vozíčkáře Martina Tomáška. To vše v doprovodu písniček Evy Emingerové a dalších hostů.

Divadlo Dobeška
web

Divadlo | 26/11/2021
Stojím ve tmě abych viděl světlo dělám zlo aby dobro kvetlo MIRIAM

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Divadlo | 26/11/2021
Linda Vista

19:30h

Činoherní klub
web

Koncerty | 26/11/2021
Punk Floid a Volant

20h

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Koncerty | 26/11/2021
Slobodná Europa/SK

19:30h

Palác Akropolis, Velký sál
web

Koncerty | 26/11/2021
SLAAPWEL REC. SHOWCASE: STIJN HÜWELS /BE, KATHARINA SCHMIDT /DE, CIRO BERENGUER /ES

20h, Spectaculare festival

CAMP
web

Tančírny | 26/11/2021
POP OUT NIGHT

22h, Dance Club: SMEČKA DJs Junior Jan & Funspeed & Kostas T (gr) & Harry Nouber, Chapeau Bar: DJ Liquid A, Underground Club: POP UP NIGHT DANZ HUN (křest alba), Danz Hun / Kenny + DJ sets

Chapeau Rouge
web

Filmy | 26/11/2021
Casablanca

19:30h

Kino Ponrepo
web

Tančírny | 26/11/2021
F U S E

22h, Underground techno ve Fuchs2 2 Dancefloor rooms Fuchs2 Stage vs Salo Stage acid - techno - tribe -hardtek

Fuchs2
web

Filmy | 26/11/2021
KINO:filmový klub: JABKA

režie: Christos Nikou

KC BESEDA Klánovice, Praha 9
web

Ostatní | 26/11/2021
Workshop vánoční stromek

16h, Jaký vánoční stromeček? Živý, nebo umělý? Vlastnoručně vyrobený dřevěný! Přijďte si k nám vyrobit originální vánoční stromeček na více použití, který si zamilujete. Vstupné včetně materiálu.

Cirkulární dílna / Kampus Hybernská
web

Ostatní | 26/11/2021
Půlnoční blešení

Noblešní blešení je unikátní bleší trh spojený s doprovodným hudebním programem, skvělým pitím a jídlem, a především společně strávený čas s lidmi, kterým udržitelnost a ekologie nejsou cizí. ​26. 11. 2021 s námi můžete blešit v Pražské tržnici - v hale 13. ​

Pražská tržnice
web

Festivaly | 26/11/2021 - 30/11/2021
FESTIVAL PARTITURA

HOST TANEČNÍ STUDIO LIGHT, Festival komunitního divadla pro děti.

Divadlo X10
web

Filmy | 26/11/2021
KINO PILOTŮ

15:00 Céčko: Moje slunce Mad, 15:20 Francouzská depeše / The French Dispatch (English friendly), 15:40 Encanto / PREMIÉROVÝ TÝDEN, 17:20 Céčko: Quo vadis, Aida?, 17:40 Přes hranici / PREMIÉROVÝ TÝDEN, 18:00 Zátopek, 19:20 Céčko: Chlast, 20:45 Klan Gucci / House of Gucci (English friendly) PREMIÉROVÝ TÝDEN, 21:20 Francouzská depeše / The French Dispatch (English friendly), 21:40 Céčko: Klícka / The Nest (English friendly)

Kino Pilotů
web

Filmy | 26/11/2021
Edison Filmhub

14:00 Titan, 16:30 Drazí soudruzi!, 19:00 Příprava k filmu T, 21.30 Francouzská depeše

Edison Filmhub
web

Filmy | 26/11/2021
KINO DLABAČOV

15:30h Palladio

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Ostatní | 26/11/2021
David Drábek: Ochechule

Známý český dramatik David Drábek se konečně odhlodal napsat svou první prozaickou knihu. Ta vyšla pod názvem Ochechule v nakladatelství Akropolis a svérázným způsobem hledá odpověď na otázku, co bude po smrti? 26. 11. od 18h proběhne ve foyer Divadla Komedie křest této knihy.

Divadlo Komedie
web

Divadlo | 26/11/2021
Muž vlastní penis, vagina vlastní ženu

11h

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 26/11/2021
ADA - premiéra

19:30h, Tejden kouřím a piju a jedinej smysl všem dnům dává to, že se motaj od pondělí k víkendu, k pátku. V pátek vyjíždím do Krakova. Jedu deset hodin ve vlaku skoro tisíc kilometrů, abych viděl Adu… Kabaret do třetice pro tři mužské hlasy.

Divadlo Kampa
web

Koncerty | 26/11/2021
DISCOBALLS (cz) + Fat And Dread Stereo DJs

19h, Ska / Soul

Klub 007 Strahov
web

Tančírny | 26/11/2021
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

21h

Lucerna Music Bar
web

Divadlo | 26/11/2021
MRZÁK INISHMAANSKÝ

19.30h

Kašpar v Divadle v Celetné
web

Divadlo | 26/11/2021
LEBKA Z CONNEMARY

19.30h

Klubovna Kašpar
web

Koncerty | 26/11/2021
Reverb machine (progrock), Kapitáni průmyslu (alternativní rock)

19:30h, afterparty: dj Serial

Klubovna Povaleč
web

Ostatní | 26/11/2021
Velvet Friday: Stand-Up Show in English with LIVE pianist

20h, NEW comedy show in town! Where? At Pracovna & Laskafe on Vlkova 36, Žižkov! We turn their loungy back room into comedy club every Friday. The best talent in town on a stage together with travelling comedians and live pianist!

Pracovna & Laskafe
web

Koncerty | 26/11/2021
CrossOver Quartet & Olicía (D/CZ)

20h, Večer česko - německého jazzu

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Divadlo | 26/11/2021
Jak jsem se ztratil

19h

Divadlo v Dlouhé
web

Divadlo | 26/11/2021
Smrt mu sluší

19h

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Tančírny | 26/11/2021
Manntracs

21:30h

Groove Bar
web
reklama