Kulturní servis

Pondělí 18/10/21

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 13/5/2021 - 31/10/2021
Nejistá sezóna

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá. Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 7
web

| 13/5/2021 - 31/10/2021
Kamenné poklady pražských zahrad

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátorka: Marie Foltýnová. Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla jejich umělecká výzdoba a drobná architektura. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům počasí, postupně ze zahrad zmizela – byla buď nenávratně zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Zachráněné originální sochy i architektonické prvky byly uloženy v depozitářích Galerie hlavního města Prahy. Z areálu Zámku Troja jsou to například kamenné kašny s figurálními motivy Nereidek a delfínů, které byly nalezeny v 80. letech 20. století při rekonstrukci zámku a zahrad. Na výstavě jsou dále prezentovány sochařské originály z Vrtbovské zahrady, skupina Číňanů z krajinného parku Cibulka nebo braunovské busty z letohrádku Portheimka.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 8
web

Galerie | 16/5/2021 - 31/12/2021
Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence

V jedinečně koncipované expozici Stavy mysli / Za obrazem najdete díla řazená dle rozličných citových a myšlenkových stavů (např. samota/přátelství, rovnováha/napětí). Výstava osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/6/2021 - 30/11/2021
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava otevřena od 1. dubna. 2011 – výstavní prostory II. patro NR. Otevírací doba a vstupné na neviditelna.cz.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
Všednost

Výstava Všednost se rozpíná do celého přízemního prostoru MUD, je sondou do všedních dnů nás všech. Prostřednictvím vystavené sbírky zkoumá nezbytnost předmětů, které nás obklopují, jejich proměnlivost, kvalitu i uměleckou hodnotu. K výstavě vznikl velmi nevšední web, který ilustrovala výjimečná umělkyně Vendula Chalánková.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
CRASHTEST 11 / Na rozhraní

Výstava Na rozhraní, která je výsledkem práce studentů kurátorského semináře CRASHTEST na KTF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci něj studentští kurátoři pořádají výstavu výtvarných prací svých vrstevníků z vysokých uměleckých škol v České republice. Kurátorky koncipovaly výstavu tak, aby díla vybraných umělců poskytla subjektivní ohlédnutí za pandemickou situací a zároveň otevírala příležitost dostat se zpět do kontaktu s reálným životem. V suterénu, Městské výstavní síni a po městě Benešov je tak vystaveno na 16 děl, která rozhraní těchto dvou dimenzí zkoumá.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 17/6/2021 - 7/11/2021
SETINY – Bohumila Grögerová

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („… co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly. Otevřeno 10–18 každý všední den kromě pondělí.

Památník národního písemnictví - letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha 6
web

Galerie | 18/7/2021 - 24/10/2021
Férový okruh, Gwénaël Morice

úterý až neděle 10-18 hod Férový okruh představí originální projekt francouzského sochaře, který vytváří design z recyklovaných materiálů, převážně z plastu. Projekt propojí okruh Francie – Uhelný mlýn/Libčice nad Vltavou – GASK/Kutná Hora, kde vzniknou fair-tradové site specific instalace na pomezí volného umění a designu. Výstava potěší děti i dospělé.

Galerie IV, GASK Barborská 51-53, Kutná Hora 28404
web

Galerie | 4/8/2021 - 30/11/2021
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Stálá expozice - Byt věžníka, opět otevřeno út - ne 10 - 18 hodin, vstupné v ceně vstupenky na věž.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 13/8/2021 - 9/1/2022
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

út–ne 10–18 h Kurátorka: Martina PachmanováNa výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, která je pojmenována dle verše z Knihy o putování Rainera Marii Rilkeho, autorka na jedné straně navazuje na své předchozí práce na pomezí sochařství a malby věnované významným historickým osobnostem – jejich vášním, dra-matům, posedlostem a vizím. Stěžejní částí výstavy jsou ale práce na papíře: autoportréty malované s obsedantní náruživostí v období autorčiny dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, velkoformá-tové „portréty“ podmořských rostlin a živočichů, které ukazují bizarní krásu lidským okem neviditel-ného světa.

Galerie hl. m. Prahy, COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
web

Galerie | 31/8/2021 - 27/11/2021
Eva Kmentová, Olbram Zoubek / Lidská důstojnost - prodlouženo do konce listopadu

Sochařka Eva Kmentová a sochař Olbram Zoubek představují dvě mimořádné tvůrčí individuality, oba se postupně stali ikonami českého, respektive evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Každý po svém reagoval, určoval či předjímal důležité proudy tehdejšího umění. Oba byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence.

Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 1/9/2021 - 19/12/2021
BLIK BLIK Tajuplný les

Nejúspěšnější interaktivní rodinná výstava v historii DEPO2015 se díky obrovskému zájmu prodlužuje! Vydejte se ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie v nové interaktivní rodinné expozici. Čekají na vás obří videomappingové hry, interaktivní projekce a instalace, jízdní kola, která dokážou rozzářit mraky, magický UV prales a mnoho dalších herních a scénických prvků, které probudíte k životu pomocí kouzelnických hůlek.

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 1/9/2021 - 23/12/2021
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit."Výstava Tajemný kabinet profesora Beneše bude pro velký zájem prodloužena do jara 2022."

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 2/9/2021 - 6/11/2021
Antropologie ledu

Skupinová výstava v rámci 11. Fotograf Festivalu

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
web

Galerie | 10/9/2021 - 31/10/2021
Michal Rittstein: Klokaní tarzan

Malířská výstava Michaela Rittsteina v Trafo Gallery představuje výběr obrazů z několik cyklů posledních let (Klokaní Tarzan, Mexiko, Indie, Stroj času). Od své poslední retrospektivní přehlídky v Jízdárně Pražského hradu v roce 2019 se autor vrací ze svého Brnířovského ateliéru znovu do Prahy, aby představil dosud nevystavené práce včetně dvou monumentálních sedmimetrových formátů.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

úterý až neděle 10-18h Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou mozaiku.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Šimon Sýkora-Wasteland

úterý až neděle 10-18h Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů, ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 15/9/2021 - 24/10/2021
Barbora Zentková & Julia Gryboś:One Legged Pigeon

Projekt umělecké dvojice Zentková & Gryboś pro Galerii Kostka tematizuje problematiku únavy a vyčerpání, kterou autorky považují za jeden z nejpříznačnější symptomů dneška, pro níž je typický neustálý tlak na výkon a produktivitu nárokovaný současným neoliberálním systémem.

Galerie Kostka (MeetFactory)
web

Galerie | 15/9/2021 - 5/12/2021
AI: All Idiots

Výstava AI: All Idiots je o vztahu mezi umělou a uměleckou inteligencí a o pomyslném souboji mezi nimi. Na jedné straně stojí ambice českých umělkyň a umělců a jejich sebeprezentace v online prostředí, na straně druhé umělá inteligence, která z těchto snah těží.

Galerie MeetFactory
web

Galerie | 15/9/2021 - 23/10/2021
Z našeho pohledu

Výstava představuje videoart Elodie PONG, Salomé LAMAS, Annelies STRBA, Camille HENROT, Anne-Charlotte FINEL

Galerie 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
THE GROUND BENEATH US MOVES UPWARDS

Site-specific procesuální instalace izraelské umělkyně Bar Dvir Rahamim je zamýšlena přímo na míru Foyer v Pragovka Gallery. Umělecká proměna podlahy v sobě kombinuje malířské i sochařské přístupy a materiály. Realizace reaguje nejen na prostor, ale i na příchozí návštěvníky, jejich přítomnost a každodenní provoz galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
OBYČEJNÉ MYŠLENKY

Eliáš Dolejší vystudoval AVU (ateliér abstraktního sochařství II Jindřicha Zeithammela), v němž roku 2010 obdržel Ateliérovou cenu a o rok později Cenu Josefa Hlávky. Tvorba Dolejšího je charakteristická použitím dřeva a papíru spolu s využitím plátkových kovů. Souhra těchto materiálu dává vyniknout křehkosti, nestabilitě a odlehčenosti formy – Dolejšího typického symbolismu. Dominantou výstavy je objekt “Infinita” reagující přímo na prostor galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
TIDE OF SOFTNESS

Skupinová výstava představí umělce*kyně, jež spojuje schopnost vnímat extrémní konzumní tendence naší společnosti a kriticky na ně reagovat vlastním unikátním způsobem. Napříč vystavenými díly lze pozorovat obrat k materiálům a technikám spojovaným s řemeslným umem předchozích generací.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
REGENERACE

Projekt představující obnovu a nové rozložení sochařských sil ve volné tvorbě absolventů Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstava je koncipována jako expozice samostatných sochařských osobností propojených vazbou na studia v rámci specificky profilované a charakteristické ostravské sochařské školy.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
MATNÉ PLÁNY HRDINSKÝCH ČINU

Výchozím bodem pro tvorbu Alessandry Svatek je průhlednost objektů, v nichž využívá kresbu prachem a testuje divákovu schopnost pozorovat. Její instalace reaguje na prostory The White Room: pracuje s lomem světla, odrazem i deformací viděného a neviditelného, aby diváka přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako celek jakýmkoliv objektivním způsobem

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 22/9/2021 - 30/10/2021
Žižkovské nádraží: druhý život?

Jaká je budoucnost a potenciál Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí? Jakým směrem se bude upínat transformace 60ti hektarového území, v rámci kterého se plánuje či již probíhá realizace veřejných investic i soukromých projektů? Čeká toto místo druhý život? Odpovědi na tyto otázky přiblíží nová výstava, jejíž součástí je i videoesej „Malá industrální elegie”, která návštěvníkům nastíní atmosféru nádražní budovy 40. let minulého století.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)
web

Galerie | 22/9/2021 - 22/10/2021
Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky

Ve čtvrtém patře Veletržního paláce najdete grafický kabinet Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky. Český sochař zachycoval tanečnice v různých postojích metodou spontánní kresby, kterou převzal od svého učitele Augusta Renoira.

Veletržní palác
web

Ostatní | 28/9/2021 - 28/10/2021
Měsíc věží a rozhleden ČR 2021 na Novoměstské radnici aneb stoupá celá rodina

Jubilejního 10. ročníku Měsíce věží a rozhleden, což je projekt k prodloužení turistické sezóny, se účastní i NR. 28. 9. - 28. 10.Věž. Otevřeno út - ne 10 – 18 hod. Vstupné viz věž, 28. 9. v Den věží a rozhleden a 28. 10. a 28. 10. vstup pro děti do 12 ti let se soutěžním 4pohledem, zakoupeným v pokladně věže, bez poplatku. (28. 10. ve 14 hod výstup na ochoz věže s českou vlajkou.)

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 29/9/2021 - 30/11/2021
Hannan Abu-Hussein / Moje tělo, můj majetek

po, st, čt: 15–18h, Abu-Hussein je izraelská umělkyně palestinského původu. Ve svých dílech se inspirovala vlastními životními zkušenostmi ženy žijící v arabské segregované společnosti v Izraeli. Pomocí umění zkoumá témata týkající se postavení žen a způsobu jejich fungování v patriarchální společnosti, jako jsou „vyloučení žen“, „násilí“, „čest rodiny“ v arabské společnosti a myšlenkou a funkcí významu "domova".

Artivist Lab / Kampus Hybernská
web

Galerie | 29/9/2021 - 29/12/2021
IMAGINÁRIUM Divadla bratří Formanů

Výstava je živou instalací, která přináší malým i velkým autentický zážitek. Návštěvníky všeho věku okouzluje hravým i tajuplným divadelním a výtvarným světem a láká na výpravu do světa tvůrčí fantazie. IMAGINÁRIUM je poctou představivosti, dovednosti a tvořivosti. Výstava bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená, a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodnota. I tím je pro nás, spolutvůrce instalace, chválou řemesla a umění pracovat rukama, pracovat s vlastní představivostí a také hlavou. Intenzivní spoluprací pestré a velmi různorodé skupiny výtvarníků se IMAGINÁRIUM zabydluje v každém místě a prostoru nově a originálně. Nabízí tak návštěvníkům mnohá překvapení, zákoutí, dobrodružná setkání a příběhy, zakleté v divadelních dekoracích, loutkách, fotografiích, objektech, hračkách, vynálezech, „hejblatech“ a interaktivních předmětech.

Hala 17 Holešovická tržnice
web

Galerie | 30/9/2021 - 30/1/2022
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

Umělec společně s kurátorem výstavy oslovili skupinu umělců a umělkyň (Jiří Kovanda, Josef Bolf, Jakub Hošek, Eva Koťátková, Adéla Součková, Mark Ther, Jan Šerých, Krištof Kintera) s návrhem, aby Skreplovo dílo přetvořili dle svého uvážení, aby na jeho tvorbu jakkoli reagovali vlastní prací. Idea výstavy tedy spíše vychází z principů hudebních remixů, z přebírání konkrétních motivů, ale i z volných asociací a interpretací. Někteří z umělců tak zvolili metodu spolupráce, kdy jedno dílo či celek vytváří několik, někdy při vzniku díla i náhodně přítomných tvůrců.

DOX
web

Galerie | 1/10/2021 - 27/11/2021
KLAUDIE HLAVATÁ: ŠPATNĚ VYSTŘIŽENÝ

otevřeno PO-PÁ, Klaudie Hlavatá se zabývá hledáním současného kontextu figurativní malby, kombinací klasické a digitální koláže. Její deformované postavy, které upravuje, vystřihuje a dokresluje, spojují jednoduchost a lehkost kresby s realitou výstřižků z tiskovin. Zpracovává především témata intimity, osobních hranic a vlastních limitů.

Moving Station v Plzni
web

Galerie | 1/10/2021 - 29/10/2021
Antonín Kopp & Petr Vrána - Krása krize / Šamanů vize

Antonín Kopp představí sérii obrazů Krása krize započatou v době ekonomické krize v roce 2008. I v dnešní době aktuální téma reflektuje novými objekty Digitální rostliny trvale udržitelného růstu. Antonín Kopp je přesvědčen, že krásu můžeme hledat i v dalších krizích společnosti, dokážeme-li je transformovat.Petr Vrána, žijící střídavě v Praze a v německém městě Kassel unikl na čas z přetechnizované společnosti do deštných pralesů, plavil se po Amazonii a nechával rezonovat své vědomí s místními léčiteli. Inspirován účastí na rituálu peruánského medicinmana spojeným s užíváním bylinného lektvaru „yagé “ vytvořil sérii obrazů Šamanů vize.Kurátorka výstavy: Daniela Kramerová Hudba: Reunion hudební skupiny The Larva z tínedžerského období A. Koppa

BUBEC
web

Galerie | 1/10/2021 - 31/10/2021
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVNÍ PROJEKT ZACHRAŇ JÍDLO!

otevřeno ST-NE, Autory výstavního projektu jsou kurátor Fuczik a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka. Pracují s fakty dodanými organizací Zachraň jídlo a srozumitelně je představují veřejnosti v interaktivním prostoru, který vzdělává a baví. Návštěvníci do výstavy zasahují, doplňují ji a obohacují její poselství o vlastní zkušenosti.

Atrium na Žižkově
web

Galerie | 5/10/2021 - 9/1/2022
Viktor Karlík: Literatura

Výstava Viktora Karlíka LITERATURA představuje plastiky a objekty ze stejnojmenného cyklu, který vznikal od roku 2012. Diváci je mohou vidět souhrnně vůbec poprvé v jejich originální hmotné podobě, výstava navazuje na jejich prezentaci v médiu knihy.

DOX
web

Galerie | 6/10/2021 - 30/1/2022
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 hKurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga Malá Výstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.Druhá část výstavy bude od 16. listopadu 2021 pokračovat v Domě fotografie.

Městská knihovna, 2. patro
web

Galerie | 6/10/2021 - 27/10/2021
Memento Mori

Po-So otevřeno, Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní spolupráce. Jeho cíem je pojmout téma smrti formou grafického dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky), hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 6/10/2021 - 31/10/2021
Jolana Havelková - Tady, někde

Jolana Havelková v Galerii Fotografic představí díla mající převážně deníkový charakter. Z introspektivní mozaiky míst, událostí a situací získáváme vhled do osobní mytologie autorčina prostoru. Vizuální umělkyně Jolana Havelková (*1966) vystudovala ITF Slezské univerzity v Opavě. Žije a pracuje v Kolíně.

Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1
web

Galerie | 7/10/2021 - 3/1/2022
MIROSLAVO: Proměna

Miroslav Stibůrek je všestranný umělec, který se věnuje průmyslovému designu a volné tvorbě. Ve spolupráci s několika firmami navrhl výrobky, které získaly mezinárodní ocenění. Ve své volné tvorbě se inspiruje Barcelonou, kde dlouhodobě žije. Pro jeho obrazy jsou typické energické tahy štětcem i využívání dalších expresivních technik podtrhující živelnou atmosféru jednotlivých děl.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 7/10/2021 - 31/10/2021
Pešat Polcar HYB4

Út - Ne otevřeno, Výstavu Davida Pešata a Tomáše Polcara nejlépe popisuje označení konfrontace a dialogu. Dva autoři, dvě zcela odlišné estetiky, dva zcela rozdílné přístupy z podstaty kterých se ale rozvíjí dialog – vnitřní hovor, kde oba umělci skrze svou tvorbu hledají a nalézají smysl, pravdu či cestu.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Ondřej Fábry / Cesta jako cíl

Po-So otevřeno, CESTA JAKO CÍL, tak se jmenovala kniha, kterou jsem dostal v roce 2016 a změnila můj dosavadní život. Najednou jsem objevil školu, kde je všechno jinak! Kam jsem chtěl patřit. Dnes, po pěti letech, jsem toho všeho součástí. A prostřednictvím mé první sólové výstavy zvu i Vás na cestu. Na cestu, kterou si prostřednictvím každoročních školních výjezdů opakujeme stejně spolehlivě, jako se mění roční období.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 8/10/2021 - 7/11/2021
Jiří Wackermann – Fotografie: Retrospektiva 2008–2020

Jiří Wackermann představuje své fotografické práce z posledních 12 let, pohybující se mezi prostou optickou lyrikou a hrou surreálných forem, proměn a vidin. Ve své tvorbě zůstává věrný klasické černobílé fotografii a pracuje s mechanickými kamerami a fotochemickými postupy. 8. 10. – 7. 11. Galerie v přízemí, otevřeno út – ne 10-18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Jitka Hilská: Stromy

Obrazy na plátně i na papíru z doby druhé covidové vlny a nucené karantény

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Galerie | 10/10/2021 - 31/12/2021
Petr Veselý - Závěsy

Výstava obrazů Petra Veselého v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. Konkrétní věcný motiv vystavených děl akcentuje specifická prostorová instalace v industriálních prostorách. Výstavu s názvem Závěsy můžete navštívit do konce prosince. Vstupenky pouze v online předprodeji na goout nebo ticketstream.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
web

Galerie | 11/10/2021 - 7/11/2021
Tina Levin - Dark Fine Art

Do fotografie Tina vkládá kus sebe, můžete ji milovat nebo nenávidět. Její tvorba je kontroverzní, stejně jako její dark-artový ateliér, kde fotky vznikají. Vyvolává emoce, podněcuje fantazii, nutí diváka přemýšlet. Prostě boří mantinely.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 12/10/2021 - 21/10/2021
Cesty ke svobodě

O spletitých cestách ke svobodě pojednává výstavní projekt v rámci festivalu Mene Tekel, který se skládá ze tří souvisejících expozic: Cesta je volná! Ústavu pro studium totalitních režimů, Výstava krajinářsko-architektonické soutěže o památník Lety u Písku Muzea romské kultury a expozice zahrnující práce účastníků výtvarné soutěže žáků ZŠ a ZUŠ Cesty ke svobodě. 12. – 21. 10. Recepční salonky, otevřeno denně 10-18 hod, vstup zdarma

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Festivaly | 14/10/2021 - 18/10/2021
CINE ARGENTINO - Festival argentinského filmu

Festival argentinského filmu patří již k tradičním kulturním akcím pražského podzimu. Letos se koná již po desáté. Po dobu své existence si vytvořil pevnou diváckou základnu, které pravidelně přináší zajímavé tituly argentinské kinematografie posledních let.

Kino Lucerna
web

Galerie | 15/10/2021 - 13/11/2021
Odhady budoucnosti

Zveme na výstavu studentů a studentek a absolventů a absolventek ateliéru Intermédia 1.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Galerie | 15/10/2021 - 16/1/2022
Frida Kahlo – Fotografie

út–ne 10–20 h Kurátor Pablo Ortiz MonasterioVýstava Frida Kahlo – Fotografie představuje řadu snímků, které se zachovaly v pozůstalos-ti Fridy Kahlo a byly donedávna zcela neznámé. Nyní jsou uspořádány a rozděleny do šesti tematických sekcí. Výstava se nesnaží o chronologický obraz jejího života, spíše se věnuje jejímu uměleckému zázemí, její rodné zemi a charakteristice celé éry, ve které působila. Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno u nás vystavená Gisèle Freund. Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Pořádající agentura Terra Esplêndida oslovila GHMP díky úspěšné výstavě Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie v letech 2016–2017. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Divadlo | 16/10/2021 - 18/10/2021
Cirk La Putyka: Batacchio

19:30 - Čarovný mix nového cirkusu, tance a iluzionismu.

Jatka78
web

Ostatní | 17/10/2021 - 18/10/2021
Vosto5: Kupé ve Vzletu

19:30 – Uvadající přátelé, někdejší fenomenální rozhlasový moderátor Pavel Pláteník se stárnoucím noblesním sólistou Příbramského divadla v Příbrami Karlem Krautgartnerem, si zvou do své pravidelné talkshow vždy dva neotřelé hosty - ke společné jízdě v kupé pomyslného mezinárodního expresu dotazů. Někdy se s nimi sveze i pár hudebníků, kteří doprovodí průjezdy temnými tunely.

Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 – Vršovice
web

Divadlo | 17/10/2021 - 18/10/2021
KUK: Festival pro batolata

11:00h – KUK je prvním českým multižánrovým projektem, který cílí především na návštěvníky ve věku od 10 měsíců do 3 let. Nabízí rodinám s malými dětmi smysluplný program s vysokou uměleckou úrovní, nekomerční alternativu kvalitní dětské zábavy i inspirativní divadelní přehlídku.

Vzlet, Holadnská 669/1, Praha 10 – Vršovice
web

Galerie | 17/10/2021 - 30/1/2022
Jan Stolín: Konfigurace

úterý až neděle 10–18h Výstava Konfigurace Jana Stolína je instalací sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářejí jednoduchou prostorovou minimalisticky cítěnou kompozici. Instalace má samostatné výtvarné kvality, zároveň má však specifické téma: rozvržení a proporce jednotlivých prvků mají evokovat soubor galerijního fundusu, který je tematizován jednak sám o sobě, jednak je míněn jako svého druhu expozice „nepřítomných soch“.

Experimentální prostor, GASK, Barborská 51–53, Kutná Hora
web

Divadlo | 18/10/2021
SPITFIRE COMPANY - ANTIWORDS

19:30h

Velký sál Paláce Akropolis
web

Filmy | 18/10/2021
Kino 35 ve Francouzském Institutu

18:30 Není zla mezi nám

Kino 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 18/10/2021
Jak se psalo o 11. září 2001 | Výstava

13-16h Letos si připomínáme výročí 20 let od teroristických útoků na New York a Washington, D.C. Tyto události navždy změnily Spojené státy americké a zásadním způsobem ovlivnily mezinárodní politiku. V Americkém centru si budete moci prohlédnout titulní stránky novin z různých koutů světa – od Washington Post, přes Le Monde až po egyptské nebo hongkongské deníky, které psaly o těchto útocích 12. září 2001. Výstavu zároveň budete moci zhlédnout v naší virtuální výstavní síni na webu www.kunstmatrix.com.

Americké centrum
Tržiště 13 (1. patro), Praha 1
web

Divadlo | 18/10/2021
Slušný člověk (M. Krátká)

19h

Švandovo divadlo - velký sál
web

Ostatní | 18/10/2021
Expedice Lenka – charitativní premiéra filmu + cestovatelský stand-up

19:00h, V pondělí 15. února se návštěvníci večera budou moci těšit na premiéru prvního dokumentárního fil-mu z charitativní „Expedice Lenka“, o jehož střih se postarala Kazmova „One Man Show“. Do filmu se samozřejmě nevešlo vše, všechny nejasnosti proto budou doplněny během netradiční stand-up show.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Ostatní | 18/10/2021
Vzpomínkový večer

19:30h, Jedinečný vzpomínkový večer v režii Davida Vávry, Milana Šteindlera a Moniky Načevy.

Divadlo Dobeška
web

Divadlo | 18/10/2021
Analýza bydlení

20h Analýza bydlení je intermediální formát na pomezí mluveného slova, experimentální hudby a videa, který umožňuje komplexní práci s významem. Rámcem příběhové koláže s dokumentárními a autobiografickými prvky je sousedská grilovačka a proluka, kde se má stavět. Zatímco komunitní setkání slouží jako odrazový můstek k aktivismu v místní čtvrti, na horizontu proluky, která od severu k jihu protíná město jako zrcadlo magistrály, se kamarádí dva likvidační stroje.

Studio Hrdinů
web

Galerie | 18/10/2021
Piccoli

10 hod. - Hudebně výtvarnou víkendovou dílnu pro děti a hravé dospělé pořádá v Klášteře sv. Anežky České NGP ve spolupráci s hudebním uskupením Collegium Marianum.

Klášter sv. Anežky České
web

Filmy | 18/10/2021
KINO PILOTŮ

14:45 Myši patří do nebe, 15:00 Kino seniorů: Prvok, Šampón, Tečka a Karel, 15:30 Céčko: Nebe, 16:40 Zrcadla ve tmě, 17:15 Jednotka intenzivního života, 18:30 Zpráva, 18:45 Zátopek, 19:00 Céčko: Atlas ptáků, 20:30 James Bond: Není čas zemřít / No Time to Die, 21:00 Céčko: Chlast, 21:15 Ada

Kino Pilotů
web

Koncerty | 18/10/2021
MA FEST

21:00h, v rámci série Jazz Nejtek Selection

Velký sál Paláce Akropolis
web

Filmy | 18/10/2021
DOKUMENTÁRNÍ PONDĚLÍ: MIDNIGHT TRAVELER

20:45 Nenechte si ujít skutečně autentickou podívanou na útek před Talibanem. Režisér Fazili, na jehož hlavu vypsalo hnutí odměnu, prchá s celou rodinou z Afghánistánu a celé drama natáčí na mobil. Film, který získal v Sundance zvláštní cenu poroty za filmařskou odvahu, uvádí kino v rámci cyklu Dokumentární pondělí.

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Filmy | 18/10/2021
LEGENDY - ED WOOD

20:30 Své nesmazatelné místo v historii filmu si vydobyl vedle velikánů filmu také Edward D. Wood Jr., označovaný za nejhoršího režiséra historie. Jeho příběh vylíčil Tim Burton ve své okouzlující poctě a zajistil tak brakovému fantastovi a jeho dílu pomyslnou nesmrtelnost. V hlavní roli Johny Depp.

Kino Aero
Biskupcova 1733, Praha
web

Festivaly | 18/10/2021 - 22/10/2021
PRAGUE SCIENCE FILM FEST 2021

Výběr nejlepších populárně-vědeckých snímků z celého světa. Nenechte si ujít exkluzivní uvedení filmů, které není běžně možné zhlédnout v kinech. Součástí většiny projekcí budou úvody a debaty hostů.

Kino Přítomnost
web

Festivaly | 18/10/2021 - 20/10/2021
PŘEHLÍDKA DENISA VILLENEUVEA

Minipřehlídka filmů Denise Villeneuvea. Postupně se budou v Oku promítat poslední filmy tohoto kanadského režiséra. Blade Runner 2049, Příchozí a nakonec samozřejmě i epická Duna. "DUNAt miss it!"

Bio OKO
web

Filmy | 18/10/2021
Absence ve Videoarchivu 2

18:00h, komentovaná projekce ve spolupráci s Artyčok.TV

Kino Ponrepo
web

Divadlo | 18/10/2021
Něco za něco

19:00 - Kdo má moc, nemusí být v právu…

Divadlo pod Palmovkou
web

Divadlo | 18/10/2021
HLADINOU

19:30h, Někam se ztratit. Performativní inscenace propojující fyzické divadlo, tanec a projekce.

Divadlo X10
web

Divadlo | 18/10/2021
Krvavý koleno

19:30h, Burleskně mrazivé podobenství jednoho světa na pozadí roztomilé dětské hry. Danse macabre třetího tisicíletí v podání divadla Ujeto.

Divadlo Kampa
web

Koncerty | 18/10/2021
Dragon’s Brew + Merenda

19:30h, Společný koncert těchto dvou kapel

Klubovna Povaleč, ulice Generála Píky
web

Divadlo | 18/10/2021
Vincenc

19:30h

Klubovna Kašpar
web

Filmy | 18/10/2021
Projekce a dialogy FAMU: Annette

19h, Stand-up komik s ostrým smyslem pro humor (Adam Driver) se zamiluje do světoznámé operní pěvkyně (Marion Cotillard). Jejich život se obrátí naruby, když se jim narodí tajemná holčička Annette s výjimečným darem. Lektorský úvod V. Hendricha.

Ústřední knihovna, Mariánské nám. 1, Praha (velký sál)
web

Divadlo | 18/10/2021
Iliada

19h

Divadlo Bez zábradlí
web

Divadlo | 18/10/2021
Alfred Jarry: Král Ubu

19:30hGroteska o prasáckosti života vezdejšího a nezadržitelném vzestupu jednoho sprostého a negramotného primitiva

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Tančírny | 18/10/2021
MONDAYS LIKE FRIDAYS!

22h, Dance Club: DJs Mad Te Amo & Mad Arina - latino + Underground Club: DJs Mad Vall.kom & Mad Mahrouse & Mad Lu - hip hop, rnb

Chapeau Rouge
web

Koncerty | 18/10/2021
JAZZ DOCK ORCHESTRA (modern orchestral jazz)

21h, JAZZ DOCK ORCHESTRA je moderní jazzový big band na evropské úrovni, a dá se říct i jakousi „vlajkovou lodí“ klubu Jazz Dock. Má za sebou již dva roky úspěšného fungování s vlastním originálním repertoárem a skladbami světových autorů. Pravidelnost jejich práce přináší obrovskou jistotu, sehranost, energii i mimořádnou interpretační kvalitu! Saxofony: 1. alt – Andy Schofield, 2. alt – Petr Kalfus; 1. tenor – Marcel Bárta, 2. tenor – Suzanne Higgins, baryton sax – Jakub Cirkl; trubky: Petr Harmáček, Oskar Török, Miroslav Hloucal, Miroslav Nováček; pozouny: Jan Jirucha, Štěpán Janoušek, Richard Šanda, Tomas Bialko; rytmická sekce: klavír – Stanislav Mácha; kontrabas – Tomáš Baroš; bicí nástroje – Daniel Šoltis.

Jazz Dock
web

Divadlo | 18/10/2021
Žongléros Ansámbl: VPŘED!

19:00 - Skupinová akrobacie, fyzické divadlo a nákupní vozík.

Moving Station v Plzni
web

Divadlo | 18/10/2021
Poutníci do lhasy

19:30h

Činoherní klub
web

Divadlo | 18/10/2021
Zítřek se nekoná

19:00h

Divadlo v Dlouhé
web

Divadlo | 18/10/2021
Vyšlapaná čára

20:00 - Sara Baume podruhé v MeetFactory. Po úspěšné dramatizaci Jasno lepo podstín zhyna z r. 2018 představíme v Divadle MeetFactory adaptaci autorčina druhého románu. V roli Frankie, která se snaží najít řád ve skladišti nepotřebných věcí, které představuje její vlastní hlava i dům po babičce, kam se úchýlila, se těšte na Andreu Bereckovou.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 18/10/2021
Pavel Příkaský: A Tale of Disharmony

Kurátorka: Šárka Koudelová Nové obrazy Pavla Příkaského obydlují mytologické bytosti z blíže neurčeného fantasy světa. Podvědomý odkaz ke knižnímu žánru je jakoby mimochodem podpořen formálním přístupem prezentovaných prací, a sice kompozicí motivů do malířských diptychů. Dva obrazy snadno evokují otevřenou knihu a zároveň dávají autorovi prostor ke zpracování protikladných atributů zobrazených figur. Prohlídka je možná po předchozí domluvě.

Studio Prám
Čerpadlová 536/4, Praha 9 - Vysočany
web

Divadlo | 18/10/2021
Věci

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Filmy | 18/10/2021
Edison Filmhub

14:00 Greta, 16:30 In Silico, 19:00 Na tenkém ledě, 21:00 Horizont poznání

Edison Filmhub
web
reklama