Kulturní servis

Pátek 15/10/21

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Ateliér a grafická dílna Františka Bílka

Ateliérovou vilu na pražských Hradčanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života a tvorby.

Galerie hlavního města Prahy: Bílkova vila
Mickiewiczova 1, Praha 6
web

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 13/5/2021 - 31/10/2021
Nejistá sezóna

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá. Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 7
web

| 13/5/2021 - 31/10/2021
Kamenné poklady pražských zahrad

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátorka: Marie Foltýnová. Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla jejich umělecká výzdoba a drobná architektura. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům počasí, postupně ze zahrad zmizela – byla buď nenávratně zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Zachráněné originální sochy i architektonické prvky byly uloženy v depozitářích Galerie hlavního města Prahy. Z areálu Zámku Troja jsou to například kamenné kašny s figurálními motivy Nereidek a delfínů, které byly nalezeny v 80. letech 20. století při rekonstrukci zámku a zahrad. Na výstavě jsou dále prezentovány sochařské originály z Vrtbovské zahrady, skupina Číňanů z krajinného parku Cibulka nebo braunovské busty z letohrádku Portheimka.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 8
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
CRASHTEST 11 / Na rozhraní

Výstava Na rozhraní, která je výsledkem práce studentů kurátorského semináře CRASHTEST na KTF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci něj studentští kurátoři pořádají výstavu výtvarných prací svých vrstevníků z vysokých uměleckých škol v České republice. Kurátorky koncipovaly výstavu tak, aby díla vybraných umělců poskytla subjektivní ohlédnutí za pandemickou situací a zároveň otevírala příležitost dostat se zpět do kontaktu s reálným životem. V suterénu, Městské výstavní síni a po městě Benešov je tak vystaveno na 16 děl, která rozhraní těchto dvou dimenzí zkoumá.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
Všednost

Výstava Všednost se rozpíná do celého přízemního prostoru MUD, je sondou do všedních dnů nás všech. Prostřednictvím vystavené sbírky zkoumá nezbytnost předmětů, které nás obklopují, jejich proměnlivost, kvalitu i uměleckou hodnotu. K výstavě vznikl velmi nevšední web, který ilustrovala výjimečná umělkyně Vendula Chalánková.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 17/6/2021 - 31/10/2021
SETINY – Bohumila Grögerová

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („… co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly. Otevřeno 10–18 každý všední den kromě pondělí.

Památník národního písemnictví - letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha 6
web

Galerie | 1/7/2021 - 17/10/2021
Řád a náhoda, Jan Kubíček

úterý až neděle 10-18 hod První ucelený přehled tvorby Jana Kubíčka, jednoho z nejautentičtějších v řadě důležitých jmen českých racionalistů generace 60. let. Kubíček vytvářel řady obrazů, objektů, kreseb, koláží či grafických listů, v nichž systematicky rozvíjel určité nápady, než do důsledků vyčerpal jejich možnosti.

Galerie IV, GASK Barborská 51-53, Kutná Hora 28405
web

Galerie | 18/7/2021 - 24/10/2021
Férový okruh, Gwénaël Morice

úterý až neděle 10-18 hod Férový okruh představí originální projekt francouzského sochaře, který vytváří design z recyklovaných materiálů, převážně z plastu. Projekt propojí okruh Francie – Uhelný mlýn/Libčice nad Vltavou – GASK/Kutná Hora, kde vzniknou fair-tradové site specific instalace na pomezí volného umění a designu. Výstava potěší děti i dospělé.

Galerie IV, GASK Barborská 51-53, Kutná Hora 28404
web

Galerie | 13/8/2021 - 31/10/2021
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

út–ne 10–18 h Kurátorka: Martina PachmanováNa výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, která je pojmenována dle verše z Knihy o putování Rainera Marii Rilkeho, autorka na jedné straně navazuje na své předchozí práce na pomezí sochařství a malby věnované významným historickým osobnostem – jejich vášním, dra-matům, posedlostem a vizím. Stěžejní částí výstavy jsou ale práce na papíře: autoportréty malované s obsedantní náruživostí v období autorčiny dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, velkoformá-tové „portréty“ podmořských rostlin a živočichů, které ukazují bizarní krásu lidským okem neviditel-ného světa.

Galerie hl. m. Prahy, COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
web

Galerie | 31/8/2021 - 27/11/2021
Eva Kmentová, Olbram Zoubek / Lidská důstojnost - prodlouženo do konce listopadu

Sochařka Eva Kmentová a sochař Olbram Zoubek představují dvě mimořádné tvůrčí individuality, oba se postupně stali ikonami českého, respektive evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Každý po svém reagoval, určoval či předjímal důležité proudy tehdejšího umění. Oba byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence.

Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 1/9/2021 - 31/10/2021
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 1/9/2021 - 19/12/2021
BLIK BLIK Tajuplný les

Nejúspěšnější interaktivní rodinná výstava v historii DEPO2015 se díky obrovskému zájmu prodlužuje! Vydejte se ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie v nové interaktivní rodinné expozici. Čekají na vás obří videomappingové hry, interaktivní projekce a instalace, jízdní kola, která dokážou rozzářit mraky, magický UV prales a mnoho dalších herních a scénických prvků, které probudíte k životu pomocí kouzelnických hůlek.

DEPO 2015 v Plzni
web

Festivaly | 2/9/2021 - 17/10/2021
Fotograf Festival #11

Jak v regionu střední Evropy zobrazovat klimatickou krizi a mluvit o ní mimo slovník současné vědy?Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu s titulem „Pozemšťané“ si klade za cíl ukázat, jaké nám planeta sama nabízí stopy, perspektivy a komunikační kanály, díky kterým se můžeme stávat pozemšťany a pozemšťankami – kompetentními pozorovateli a pozorovatelkami probíhajících změn v našem bezprostředním okolí, jež není možné pochopit bez širších planetárních souvislostí (např. úbytky vody, ničivé záplavy, erozi půdy, problémy v zemědělství, nesnesitelná letní vedra, lesní kalamity). 11. ročník Fotograf Festivalu – 2. září až 17. října ve Fotograf Gallery a dalších 25 lokacích po celé Praze.

Fotograf Gallery + další lokace
web

| 2/9/2021 - 6/11/2021
Antropologie ledu

Skupinová výstava v rámci 11. Fotograf Festivalu

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
web

Galerie | 10/9/2021 - 31/10/2021
Michal Rittstein: Klokaní tarzan

Malířská výstava Michaela Rittsteina v Trafo Gallery představuje výběr obrazů z několik cyklů posledních let (Klokaní Tarzan, Mexiko, Indie, Stroj času). Od své poslední retrospektivní přehlídky v Jízdárně Pražského hradu v roce 2019 se autor vrací ze svého Brnířovského ateliéru znovu do Prahy, aby představil dosud nevystavené práce včetně dvou monumentálních sedmimetrových formátů.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Šimon Sýkora-Wasteland

úterý až neděle 10-18h Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů, ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

úterý až neděle 10-18h Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou mozaiku.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 15/9/2021 - 23/10/2021
Z našeho pohledu

Výstava představuje videoart Elodie PONG, Salomé LAMAS, Annelies STRBA, Camille HENROT, Anne-Charlotte FINEL

Galerie 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 15/9/2021 - 15/10/2021
Korona | Corona. Pandemie v karikaturách

V krizi pomáhá jen společný smích! Centrum Bavaria Bohemia společně s DEPO2015 představuje karikatury z České republiky a německy mluvících zemí na téma „Korona“. Svá díla přihlásilo více než 29 karikaturistů, kteří se ve svých dílech sarkasticko-ironickým způsobem zabývají pandemií.

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 15/9/2021 - 24/10/2021
Barbora Zentková & Julia Gryboś:One Legged Pigeon

Projekt umělecké dvojice Zentková & Gryboś pro Galerii Kostka tematizuje problematiku únavy a vyčerpání, kterou autorky považují za jeden z nejpříznačnější symptomů dneška, pro níž je typický neustálý tlak na výkon a produktivitu nárokovaný současným neoliberálním systémem.

Galerie Kostka (MeetFactory)
web

Galerie | 15/9/2021 - 24/10/2021
AI: All Idiots

Výstava AI: All Idiots je o vztahu mezi umělou a uměleckou inteligencí a o pomyslném souboji mezi nimi. Na jedné straně stojí ambice českých umělkyň a umělců a jejich sebeprezentace v online prostředí, na straně druhé umělá inteligence, která z těchto snah těží.

Galerie MeetFactory
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
MATNÉ PLÁNY HRDINSKÝCH ČINU

Výchozím bodem pro tvorbu Alessandry Svatek je průhlednost objektů, v nichž využívá kresbu prachem a testuje divákovu schopnost pozorovat. Její instalace reaguje na prostory The White Room: pracuje s lomem světla, odrazem i deformací viděného a neviditelného, aby diváka přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako celek jakýmkoliv objektivním způsobem

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
THE GROUND BENEATH US MOVES UPWARDS

Site-specific procesuální instalace izraelské umělkyně Bar Dvir Rahamim je zamýšlena přímo na míru Foyer v Pragovka Gallery. Umělecká proměna podlahy v sobě kombinuje malířské i sochařské přístupy a materiály. Realizace reaguje nejen na prostor, ale i na příchozí návštěvníky, jejich přítomnost a každodenní provoz galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
OBYČEJNÉ MYŠLENKY

Eliáš Dolejší vystudoval AVU (ateliér abstraktního sochařství II Jindřicha Zeithammela), v němž roku 2010 obdržel Ateliérovou cenu a o rok později Cenu Josefa Hlávky. Tvorba Dolejšího je charakteristická použitím dřeva a papíru spolu s využitím plátkových kovů. Souhra těchto materiálu dává vyniknout křehkosti, nestabilitě a odlehčenosti formy – Dolejšího typického symbolismu. Dominantou výstavy je objekt “Infinita” reagující přímo na prostor galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
TIDE OF SOFTNESS

Skupinová výstava představí umělce*kyně, jež spojuje schopnost vnímat extrémní konzumní tendence naší společnosti a kriticky na ně reagovat vlastním unikátním způsobem. Napříč vystavenými díly lze pozorovat obrat k materiálům a technikám spojovaným s řemeslným umem předchozích generací.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
REGENERACE

Projekt představující obnovu a nové rozložení sochařských sil ve volné tvorbě absolventů Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstava je koncipována jako expozice samostatných sochařských osobností propojených vazbou na studia v rámci specificky profilované a charakteristické ostravské sochařské školy.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 22/9/2021 - 22/10/2021
Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky

Ve čtvrtém patře Veletržního paláce najdete grafický kabinet Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky. Český sochař zachycoval tanečnice v různých postojích metodou spontánní kresby, kterou převzal od svého učitele Augusta Renoira.

Veletržní palác
web

Galerie | 22/9/2021 - 30/10/2021
Žižkovské nádraží: druhý život?

Jaká je budoucnost a potenciál Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí? Jakým směrem se bude upínat transformace 60ti hektarového území, v rámci kterého se plánuje či již probíhá realizace veřejných investic i soukromých projektů? Čeká toto místo druhý život? Odpovědi na tyto otázky přiblíží nová výstava, jejíž součástí je i videoesej „Malá industrální elegie”, která návštěvníkům nastíní atmosféru nádražní budovy 40. let minulého století.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)
web

Galerie | 23/9/2021 - 16/10/2021
Bianca Hisse a Laura Cemin / What led us here

Projekt Bianci Hisse a Laury Cemin What led us here, zkoumá struktury veřejných prostor, jejich neviditelné mechanismy, toky a proudy, které usměrňují naše těla a jejich pohyb v prostoru. Projekt je založen na výzkumu veřejných znaků, jejich jazyka a sémantiky, které ovlivňují naše chování a trajektorie, kterými se ubíráme.Kurátorka: Viktória Beličáková

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3-Žižkov
web

Ostatní | 28/9/2021 - 28/10/2021
Měsíc věží a rozhleden ČR 2021 na Novoměstské radnici aneb stoupá celá rodina

Jubilejního 10. ročníku Měsíce věží a rozhleden, což je projekt k prodloužení turistické sezóny, se účastní i NR. 28. 9. - 28. 10.Věž. Otevřeno út - ne 10 – 18 hod. Vstupné viz věž, 28. 9. v Den věží a rozhleden a 28. 10. a 28. 10. vstup pro děti do 12 ti let se soutěžním 4pohledem, zakoupeným v pokladně věže, bez poplatku. (28. 10. ve 14 hod výstup na ochoz věže s českou vlajkou.)

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 29/9/2021 - 30/11/2021
Hannan Abu-Hussein / Moje tělo, můj majetek

po, st, čt: 15–18h, Abu-Hussein je izraelská umělkyně palestinského původu. Ve svých dílech se inspirovala vlastními životními zkušenostmi ženy žijící v arabské segregované společnosti v Izraeli. Pomocí umění zkoumá témata týkající se postavení žen a způsobu jejich fungování v patriarchální společnosti, jako jsou „vyloučení žen“, „násilí“, „čest rodiny“ v arabské společnosti a myšlenkou a funkcí významu "domova".

Artivist Lab / Kampus Hybernská
web

Galerie | 29/9/2021 - 29/12/2021
IMAGINÁRIUM Divadla bratří Formanů

Výstava je živou instalací, která přináší malým i velkým autentický zážitek. Návštěvníky všeho věku okouzluje hravým i tajuplným divadelním a výtvarným světem a láká na výpravu do světa tvůrčí fantazie. IMAGINÁRIUM je poctou představivosti, dovednosti a tvořivosti. Výstava bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená, a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodnota. I tím je pro nás, spolutvůrce instalace, chválou řemesla a umění pracovat rukama, pracovat s vlastní představivostí a také hlavou. Intenzivní spoluprací pestré a velmi různorodé skupiny výtvarníků se IMAGINÁRIUM zabydluje v každém místě a prostoru nově a originálně. Nabízí tak návštěvníkům mnohá překvapení, zákoutí, dobrodružná setkání a příběhy, zakleté v divadelních dekoracích, loutkách, fotografiích, objektech, hračkách, vynálezech, „hejblatech“ a interaktivních předmětech.

Hala 17 Holešovická tržnice
web

Galerie | 30/9/2021 - 31/10/2021
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

DOX
web

Galerie | 1/10/2021 - 29/10/2021
Antonín Kopp & Petr Vrána - Krása krize / Šamanů vize

Antonín Kopp představí sérii obrazů Krása krize započatou v době ekonomické krize v roce 2008. I v dnešní době aktuální téma reflektuje novými objekty Digitální rostliny trvale udržitelného růstu. Antonín Kopp je přesvědčen, že krásu můžeme hledat i v dalších krizích společnosti, dokážeme-li je transformovat.Petr Vrána, žijící střídavě v Praze a v německém městě Kassel unikl na čas z přetechnizované společnosti do deštných pralesů, plavil se po Amazonii a nechával rezonovat své vědomí s místními léčiteli. Inspirován účastí na rituálu peruánského medicinmana spojeným s užíváním bylinného lektvaru „yagé “ vytvořil sérii obrazů Šamanů vize.Kurátorka výstavy: Daniela Kramerová Hudba: Reunion hudební skupiny The Larva z tínedžerského období A. Koppa

BUBEC
web

Galerie | 1/10/2021 - 29/10/2021
KLAUDIE HLAVATÁ: ŠPATNĚ VYSTŘIŽENÝ

otevřeno PO-PÁ, Klaudie Hlavatá se zabývá hledáním současného kontextu figurativní malby, kombinací klasické a digitální koláže. Její deformované postavy, které upravuje, vystřihuje a dokresluje, spojují jednoduchost a lehkost kresby s realitou výstřižků z tiskovin. Zpracovává především témata intimity, osobních hranic a vlastních limitů.

Moving Station v Plzni
web

Galerie | 1/10/2021 - 31/10/2021
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVNÍ PROJEKT ZACHRAŇ JÍDLO!

otevřeno ST-NE, Autory výstavního projektu jsou kurátor Fuczik a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka. Pracují s fakty dodanými organizací Zachraň jídlo a srozumitelně je představují veřejnosti v interaktivním prostoru, který vzdělává a baví. Návštěvníci do výstavy zasahují, doplňují ji a obohacují její poselství o vlastní zkušenosti.

Atrium na Žižkově
web

Galerie | 4/10/2021 - 15/10/2021
Where the Sun Sets and Where It Rises: CHAPTER 10

Vystavující umělci: Eva Jaroňová, Victoria Oren, Jennetta Petch & Szymon Kula. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol a prologu, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Petrohradská kolektiv: Jedna Dva Tři gallery, Petrohradská 13, Praha 10
web

Galerie | 5/10/2021 - 31/10/2021
Viktor Karlík: Literatura

Výstava Viktora Karlíka LITERATURA představuje plastiky a objekty ze stejnojmenného cyklu, který vznikal od roku 2012. Diváci je mohou vidět souhrnně vůbec poprvé v jejich originální hmotné podobě, výstava navazuje na jejich prezentaci v médiu knihy.

DOX
web

Galerie | 6/10/2021 - 11/11/2021
Jolana Havelková - Tady, někde

Jolana Havelková v Galerii Fotografic představí díla mající převážně deníkový charakter. Z introspektivní mozaiky míst, událostí a situací získáváme vhled do osobní mytologie autorčina prostoru. Vizuální umělkyně Jolana Havelková (*1966) vystudovala ITF Slezské univerzity v Opavě. Žije a pracuje v Kolíně.

Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1
web

Galerie | 6/10/2021 - 27/10/2021
Memento Mori

Po-So otevřeno, Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní spolupráce. Jeho cíem je pojmout téma smrti formou grafického dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky), hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 6/10/2021 - 15/11/2021
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 h Kurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga MaláVýstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje re-prezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sed-mým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.

Městská knihovna, 2. patro
web

Galerie | 7/10/2021 - 31/10/2021
Pešat Polcar HYB4

Út - Ne otevřeno, Výstavu Davida Pešata a Tomáše Polcara nejlépe popisuje označení konfrontace a dialogu. Dva autoři, dvě zcela odlišné estetiky, dva zcela rozdílné přístupy z podstaty kterých se ale rozvíjí dialog – vnitřní hovor, kde oba umělci skrze svou tvorbu hledají a nalézají smysl, pravdu či cestu.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 7/10/2021 - 3/1/2022
MIROSLAVO: Proměna

Miroslav Stibůrek je všestranný umělec, který se věnuje průmyslovému designu a volné tvorbě. Ve spolupráci s několika firmami navrhl výrobky, které získaly mezinárodní ocenění. Ve své volné tvorbě se inspiruje Barcelonou, kde dlouhodobě žije. Pro jeho obrazy jsou typické energické tahy štětcem i využívání dalších expresivních technik podtrhující živelnou atmosféru jednotlivých děl.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Jitka Hilská: Stromy

Obrazy na plátně i na papíru z doby druhé covidové vlny a nucené karantény

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Ondřej Fábry / Cesta jako cíl

Po-So otevřeno, CESTA JAKO CÍL, tak se jmenovala kniha, kterou jsem dostal v roce 2016 a změnila můj dosavadní život. Najednou jsem objevil školu, kde je všechno jinak! Kam jsem chtěl patřit. Dnes, po pěti letech, jsem toho všeho součástí. A prostřednictvím mé první sólové výstavy zvu i Vás na cestu. Na cestu, kterou si prostřednictvím každoročních školních výjezdů opakujeme stejně spolehlivě, jako se mění roční období.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 8/10/2021 - 17/10/2021
Eva Koťátková: Škola odučování: Složit se jinak, mimo kategorie

Dětství, kritický pohled, imaginace. Boj proti diskriminaci, vyčleňování, útlaku. Usilování o společnost, která vidí hodnotu v odlišnosti, sdílení a empatii. To vše inspirovalo světoznámou umělkyni Evu Koťátkovou k vytvoření nového díla pro venkovní stěnu Vzletu. Na dílo se můžete podívat kdykoli, až půjdete kolem Vzletu.

Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 – Vršovice
web

Galerie | 8/10/2021 - 7/11/2021
Jiří Wackermann – Fotografie: Retrospektiva 2008–2020

Jiří Wackermann představuje své fotografické práce z posledních 12 let, pohybující se mezi prostou optickou lyrikou a hrou surreálných forem, proměn a vidin. Ve své tvorbě zůstává věrný klasické černobílé fotografii a pracuje s mechanickými kamerami a fotochemickými postupy. 8. 10. – 7. 11. Galerie v přízemí, otevřeno út – ne 10-18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 10/10/2021 - 31/12/2021
Petr Veselý - Závěsy

Výstava obrazů Petra Veselého v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. Konkrétní věcný motiv vystavených děl akcentuje specifická prostorová instalace v industriálních prostorách. Výstavu s názvem Závěsy můžete navštívit do konce prosince. Vstupenky pouze v online předprodeji na goout nebo ticketstream.

art.to galerie v Uhelném mlýně
web

Galerie | 11/10/2021 - 7/11/2021
Tina Levin - Dark Fine Art

Do fotografie Tina vkládá kus sebe, můžete ji milovat nebo nenávidět. Její tvorba je kontroverzní, stejně jako její dark-artový ateliér, kde fotky vznikají. Vyvolává emoce, podněcuje fantazii, nutí diváka přemýšlet. Prostě boří mantinely.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 12/10/2021 - 21/10/2021
Cesty ke svobodě

O spletitých cestách ke svobodě pojednává výstavní projekt v rámci festivalu Mene Tekel, který se skládá ze tří souvisejících expozic: Cesta je volná! Ústavu pro studium totalitních režimů, Výstava krajinářsko-architektonické soutěže o památník Lety u Písku Muzea romské kultury a expozice zahrnující práce účastníků výtvarné soutěže žáků ZŠ a ZUŠ Cesty ke svobodě. 12. – 21. 10. Recepční salonky, otevřeno denně 10-18 hod, vstup zdarma

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Ostatní | 14/10/2021 - 17/10/2021
VEKTROSKOP

20h, Ve spolupráci s festivalem SIGNAL a PrusaLab rozezní Divadlo Archa Již čtvrté setkání umělců, kteří propojují svět digitálních a analogových medií. Živě hraná hudba versus piano ovládané robotickou rukou, programované mobilní objekty versus čirá fyzická improvizace, lasery versus paprsky “obyčejného” světla, akustická versus elektronická hudba.

Divadlo Archa
web

Galerie | 14/10/2021 - 17/10/2021
Anabáze

19-22h, Studenti ateliéru Time-Based Media, Fakulta umění a designu a Univerzita J. E. Purkyně Jan Poš, Štěpán Kovář, Karim Tarakji a Vojtěch Groot prezentují svá díla reflektující témata environmentu a změny klimatu, kladou zneklidňující otázky, zda je to, co vidíme a vnímáme, skutečné, zabývají se otázkami vesmírného odpadu. Výstava se odehrává v prostorech Divadla Archa

Divadlo Archa
web

Festivaly | 14/10/2021 - 18/10/2021
CINE ARGENTINO - Festival argentinského filmu

Festival argentinského filmu patří již k tradičním kulturním akcím pražského podzimu. Letos se koná již po desáté. Po dobu své existence si vytvořil pevnou diváckou základnu, které pravidelně přináší zajímavé tituly argentinské kinematografie posledních let.

Kino Lucerna
web

Divadlo | 15/10/2021
Zachraňte číslo 6!

9:30h, Roboti na útěku Dobrodružný příběh sleduje cestu dvou vojenských robotů za svobodou. Poprvé se dostávají do města, otevírají se před nimi nové obzory a konečně poznávají, jak příjemné je smát se a trochu si zadovádět. Na útěku před dvojicí šílených generálů nachází nové přátele a dokonce se účastní pěvecké soutěže Zlatý tralaláček. Přijmou je obyvatelé města mezi sebe? Dokáže být robot lidštější než někteří z nás?

Divadlo Minor
web

Filmy | 15/10/2021
Edison Filmhub

14:00 Mainstream , 16:30 Titan, 19:00 Karel, 22:00 Ada

Edison Filmhub
web

Ostatní | 15/10/2021
Underground Comedy Stand-up Show

20:00h, Pokračujeme v krasojízdě! Dorazte zkontrolovat, jestli jsme během lockdownu neusnuli na vavřínech a pořád vás umíme bavit! Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, žádné role ani připra-vené skeče. Na našich pravidelných show vám vyprávíme vtipy ostré jako pepřový sprej. Humor, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Filmy | 15/10/2021
Kouř

18:00h

Kino Ponrepo
web

Divadlo | 15/10/2021
Bůh masakru

19:30h

Činoherní klub
web

Galerie | 15/10/2021
1918–1938: První republika

Sbírková expozice První republika ve 3. patře Veletržního paláce představuje bohatou výtvarnou tvorbu a umělecký provoz mladého státu v letech 1918⁠–⁠1938.

Veletržní palác
web

Divadlo | 15/10/2021
Libozvuky

9:30h, Interaktivní hudební inscenace pro celou rodinu. Přední minorští herci a hudebníci pod režijní taktovkou Jiřího Adámka pro vás připravili krajinu zvuků, ze které se nikomu nechce zpět do rušných ulic města. Ocitnete se v čarovném prostředí, které žije podle vlastních zákonů a s pomocí světla a zvuků vykouzlíme nezapomenutelnou bytost. Tudúdu tudúdu lalala hej bum…

Divadlo Minor
web

Koncerty | 15/10/2021
Slavnostní koncert Mene Tekel

Jazz je již sto let symbolem svobody, souznění, solidarity. Proto nemůže chybět na festivalu Mene Tekel. Na koncertě vystoupí Jana Koubková Quartet a X-tet Víta Fialy (Lee Andrew Davison za doprovodu Jiřího Růžičky - klavír) a Víta Fialy - kontrabas).  15. 10. Velký sál, začátek koncertu 18 hod, vstup zdarma, rezervace vstupenek na info@menetekel.cz

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Tančírny | 15/10/2021
Moskalus & Vision of 1994

21:30h

Groove Bar
web

Koncerty | 15/10/2021
Mikyska/Hába: Šestinotónové harmonium

20h

Anežský klášter
web

Filmy | 15/10/2021
KINO PILOTŮ

14:20 Tlapková patrola ve filmu, 15:15 Céčko: Nebe, 15:30 Vlk a lev: Nečekané prátelství / PREMIÉRA, 16:20 Malířka a zloděj, 17:30 Zrcadla ve tmě, 18:30 Zátopek, 19:00 Céčko: Jelenice, 19:20 Quo vadis, Aida?, 20:45 Céčko: Chlast, 21:00 James Bond: Není čas zemřít / No Time to Die, 21:30 Venom 2: Carnage přináchází

Kino Pilotů
web

Divadlo | 15/10/2021
Molyneuxova otázka (derniéra)

20h Dialog v darkroomu, v prostoru, v němž je haptické vnímání důležitější než vizualita.

Studio Hrdinů
web

Koncerty | 15/10/2021
Monika Načeva a Jáchym Topol

19:00 - Koncert zpěvačky Moniky Načevy a klávesisty Davida Kabzana doprovází čtením svých nově vydávaných písňových textů Jáchym Topol.

KC Vozovna
web

Galerie | 15/10/2021 - 13/11/2021
Odhady budoucnosti

Zveme na výstavu studentů a studentek a absolventů a absolventek ateliéru Intermédia 1.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Festivaly | 15/10/2021
Festival Osamělých písničkářů I.

18h, Loni nemohl proběhnou, letos na jaře také ne, vyjde to nyní?

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Divadlo | 15/10/2021
Slavnostní zahájení PalmOFF Festivalu 2021 + Alfa

18:30 - Výrazně stylizovaná opera Alfa patří mezi nejoceňovanější dílo současné mladé generace litevských divadelníků.

Divadlo pod Palmovkou
web

Tančírny | 15/10/2021
WHO RUN THE WORLD? GIRLS!

22h, Dance Club: DJs Mad Mahrouse & Mad DDK & Mad Vall.kom - rnb, hip hop + Underground Club: DJs Drespeaksfacts & Mad Arina - deep-tech house

Chapeau Rouge
web

Divadlo | 15/10/2021
Bratři v tricku: Hra o trůn

17:30 - Když musíš, tak musíš!

Jatka78
web

Divadlo | 15/10/2021
Škola malého stromu

18h, Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý strom.

Divadlo Kampa
web

Ostatní | 15/10/2021
Velvet Friday: Stand-Up Show in English with LIVE pianist

20h, NEW comedy show in town! Where? At Pracovna & Laskafe on Vlkova 36, Žižkov! We turn their loungy back room into comedy club every Friday. The best talent in town on a stage together with travelling comedians and live pianist!

Pracovna & Laskafe
web

Koncerty | 15/10/2021
Whats in the Box + Ludens

19:30h, Společný koncert těchto dvou kapel

Klubovna Povaleč, ulice Generála Píky
web

Tančírny | 15/10/2021
IN MOTION

23h, Djs: Drahosh, Reddit

Roxy
web

Divadlo | 15/10/2021
Kráska z Leenane

19:30h

Klubovna Kašpar
web

Divadlo | 15/10/2021
Dámská čtyřhra

19:30h

Kašpar v Divadle v Celetné
web

Ostatní | 15/10/2021
Slavnostní odhalení Dvora JUDr. Emila Háchy

20:00h, Slavnostně otevřeme a pojmenujeme dvůr našeho divadla po prezidentu Háchovi.

dvůr Divadla D21
web

Divadlo | 15/10/2021
T. Jarkovský, J.Vašíček: Emil čili O Háchovi

18:30h, Autorská inscenace o rozporuplném osudu a osobnosti právníka, demokrata a prezidenta Emila Háchy

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Koncerty | 15/10/2021
JAZZ ČTYŘ KONTINENTŮ: Brian Charette Sextette (modern jazz)

22h, Americký varhaník Brian Charette působí střídavě na newyorské scéně s občasnými výlety do Evropy. V současné době patří mezi absolutní světovou elitu hráčů na Hammond organ a koncertuje po celých Spojených státech (New York, San Francisco, Los Angeles atd.). Získal také mnoho prestižních cen (např. DownBeat Critics’ Poll Rising Star: Organ Award v roce 2014). Brian Charette má za sebou spolupráci s takovými hudebníky, jako jsou Paul Simon, Joni Mitchell, Chaka Khan, Cyndi Lauper, Chris Carroll, George Coleman Jr., Oz Noy, Mike DiRubbo, Ben Monder, Eric Garland či Yotam Silberstein a hostoval na mnoha studiových nahrávkách světových umělců! Charette je také aktivním autorem a pedagogem, píše pro Keyboard Magazine, The New York City Jazz Record nebo DownBeat. V rámci tohoto koncertu vystoupí se svým šestičlenným bandem a zahraje hudbu z alba Music for Organ Sextette, které vyšlo u dánského labelu SteepleChase Records v roce 2012. Je to hudba pro zajímavě znějící sestavu čtyř dechových nástrojů (flétna, altsaxofon, tenorsaxofon a basklarinet), varhany a bicí nástroje. Stylově se jedná o plnokrevný straight-ahead jazz se zajímavými aranžemi a skvělými instrumentálními výkony!

Jazz Dock
web

Divadlo | 15/10/2021
Škola malého stromu

18h, Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý strom. Vhodné pro děti od 6 let.

Divadlo Kampa
web

Koncerty | 15/10/2021
STATUS PRAESENTS (cz), STREETMACHINE (cz)

19h

Klub 007 Strahov
web

Tančírny | 15/10/2021
Twist: djs Raidem, Brady, Ghándí

23h

U Bukanýra
web

Divadlo | 15/10/2021
Hra, která se zvrtla

19h

Divadlo Bez zábradlí
web

Tančírny | 15/10/2021
F2 x ONYX: VLADIMIR DUBISHKYN - START

23h

Fuchs2
web

Koncerty | 15/10/2021
Dirty Blondes + Anteater

20:00h, Klubová veselice Dirty Blondes se po dlouhé době vrací “do domovského přístavu”. Už 15. 10. v pražském klubu Rock Café rozpoutá r’n‘r tajfun, kterým proletí především songy z poslední desky FREEDOM.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 15/10/2021
Hadry, kosti, kůže (P. Jurda, V. Holan, J. Werich)

19h

Švandovo divadlo - velký sál
web

Tančírny | 15/10/2021
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

22:30h

Lucerna Music Bar
web

Koncerty | 15/10/2021
Candy Dulfer

18h

Lucerna Music Bar
web

Filmy | 15/10/2021
Kino 35 ve Francouzském Institutu

18:30 Kábulské vlaštovky , 20:30 Léto v Kreuzbergu

Kino 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 15/10/2021 - 16/1/2022
Frida Kahlo – Fotografie

út–ne 10–20 h Kurátor Pablo Ortiz MonasterioVýstava Frida Kahlo – Fotografie představuje řadu snímků, které se zachovaly v pozůstalos-ti Fridy Kahlo a byly donedávna zcela neznámé. Nyní jsou uspořádány a rozděleny do šesti tematických sekcí. Výstava se nesnaží o chronologický obraz jejího života, spíše se věnuje jejímu uměleckému zázemí, její rodné zemi a charakteristice celé éry, ve které působila. Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno u nás vystavená Gisèle Freund. Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Pořádající agentura Terra Esplêndida oslovila GHMP díky úspěšné výstavě Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie v letech 2016–2017. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Koncerty | 15/10/2021
Tomáš Hobzek Quartet (modern jazz)

19h, Kapelu zformoval bubeník a skladatel Tomáš Hobzek těsně po ukončení svých studií na VOŠ při konzervatoři Jaroslava Ježka. Hudba tohoto quarteta vykrystalizovala do velmi energické, dynamické polohy, která je podporována volnou improvizací a místy až avantgardně vedenýmy sóly. Publikum je v průběhu koncertu doslova vtaženo do děje improvizací a díky tomu pak vznikají na pódiu neopakovatelné hudební okamžiky. Repertoir je zcela autorský a přispívají do něj všichni členové. Kapela má na kontě dvě alba vydané u vydavatelství Animal Music, první s názvem Stick It Out a druhé pojmenované Supernatural Phenomena. Hudbu především z druhé zmiňované bude na nadcházejícím koncertu představovat.

Jazz Dock
web
reklama