Kulturní servis

Středa 13/10/21

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Ateliér a grafická dílna Františka Bílka

Ateliérovou vilu na pražských Hradčanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života a tvorby.

Galerie hlavního města Prahy: Bílkova vila
Mickiewiczova 1, Praha 6
web

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 13/5/2021 - 31/10/2021
Nejistá sezóna

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá. Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 7
web

| 13/5/2021 - 31/10/2021
Kamenné poklady pražských zahrad

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátorka: Marie Foltýnová. Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla jejich umělecká výzdoba a drobná architektura. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům počasí, postupně ze zahrad zmizela – byla buď nenávratně zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Zachráněné originální sochy i architektonické prvky byly uloženy v depozitářích Galerie hlavního města Prahy. Z areálu Zámku Troja jsou to například kamenné kašny s figurálními motivy Nereidek a delfínů, které byly nalezeny v 80. letech 20. století při rekonstrukci zámku a zahrad. Na výstavě jsou dále prezentovány sochařské originály z Vrtbovské zahrady, skupina Číňanů z krajinného parku Cibulka nebo braunovské busty z letohrádku Portheimka.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 8
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
Všednost

Výstava Všednost se rozpíná do celého přízemního prostoru MUD, je sondou do všedních dnů nás všech. Prostřednictvím vystavené sbírky zkoumá nezbytnost předmětů, které nás obklopují, jejich proměnlivost, kvalitu i uměleckou hodnotu. K výstavě vznikl velmi nevšední web, který ilustrovala výjimečná umělkyně Vendula Chalánková.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
CRASHTEST 11 / Na rozhraní

Výstava Na rozhraní, která je výsledkem práce studentů kurátorského semináře CRASHTEST na KTF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci něj studentští kurátoři pořádají výstavu výtvarných prací svých vrstevníků z vysokých uměleckých škol v České republice. Kurátorky koncipovaly výstavu tak, aby díla vybraných umělců poskytla subjektivní ohlédnutí za pandemickou situací a zároveň otevírala příležitost dostat se zpět do kontaktu s reálným životem. V suterénu, Městské výstavní síni a po městě Benešov je tak vystaveno na 16 děl, která rozhraní těchto dvou dimenzí zkoumá.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 17/6/2021 - 31/10/2021
SETINY – Bohumila Grögerová

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („… co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly. Otevřeno 10–18 každý všední den kromě pondělí.

Památník národního písemnictví - letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha 6
web

Galerie | 1/7/2021 - 17/10/2021
Řád a náhoda, Jan Kubíček

úterý až neděle 10-18 hod První ucelený přehled tvorby Jana Kubíčka, jednoho z nejautentičtějších v řadě důležitých jmen českých racionalistů generace 60. let. Kubíček vytvářel řady obrazů, objektů, kreseb, koláží či grafických listů, v nichž systematicky rozvíjel určité nápady, než do důsledků vyčerpal jejich možnosti.

Galerie IV, GASK Barborská 51-53, Kutná Hora 28405
web

Galerie | 18/7/2021 - 24/10/2021
Férový okruh, Gwénaël Morice

úterý až neděle 10-18 hod Férový okruh představí originální projekt francouzského sochaře, který vytváří design z recyklovaných materiálů, převážně z plastu. Projekt propojí okruh Francie – Uhelný mlýn/Libčice nad Vltavou – GASK/Kutná Hora, kde vzniknou fair-tradové site specific instalace na pomezí volného umění a designu. Výstava potěší děti i dospělé.

Galerie IV, GASK Barborská 51-53, Kutná Hora 28404
web

Galerie | 13/8/2021 - 31/10/2021
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

út–ne 10–18 h Kurátorka: Martina PachmanováNa výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, která je pojmenována dle verše z Knihy o putování Rainera Marii Rilkeho, autorka na jedné straně navazuje na své předchozí práce na pomezí sochařství a malby věnované významným historickým osobnostem – jejich vášním, dra-matům, posedlostem a vizím. Stěžejní částí výstavy jsou ale práce na papíře: autoportréty malované s obsedantní náruživostí v období autorčiny dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, velkoformá-tové „portréty“ podmořských rostlin a živočichů, které ukazují bizarní krásu lidským okem neviditel-ného světa.

Galerie hl. m. Prahy, COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
web

Galerie | 27/8/2021 - 13/10/2021
Snøhetta / ARCTIC NORDIC ALPINE / S krajinou v dialogu / In Dialog With Landscape

Výstava Arctic Nordic Alpine se věnuje současné architektuře ve zranitelné krajině a zaměřuje se na vliv, který mohou mít intervence na regiony s extrémními klimatickými podmínkami. Představuje průkopnické projekty mezinárodně uznávané noreské architektonické a designérské kanceláře Snøhetta, včetně hotelu Svart ve Svartisenu, návštěvnického centra na ostrově Svalbard či muzejní čtvrti v Bolzanu. Tyto stavby ilustrují, že architektura může významně přispět ke zmírnění klimatické změny díky udržitelnému přístupu a pomocí inovativních strategií a řešení – v dialogu s krajinou. Výstava, navržená a navržená společností Snøhetta, byla připravena ve spolupráci s berlínskou galerií Aedes a časopisy Zumtobel Lighting a AW Architektur & Wohnen. Při této příležitosti získal ateliér prestižní ocenění AW Architect of the Year 2020.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 31/8/2021 - 27/11/2021
Eva Kmentová, Olbram Zoubek / Lidská důstojnost - prodlouženo do konce listopadu

Sochařka Eva Kmentová a sochař Olbram Zoubek představují dvě mimořádné tvůrčí individuality, oba se postupně stali ikonami českého, respektive evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Každý po svém reagoval, určoval či předjímal důležité proudy tehdejšího umění. Oba byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence.

Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 1/9/2021 - 19/12/2021
BLIK BLIK Tajuplný les

Nejúspěšnější interaktivní rodinná výstava v historii DEPO2015 se díky obrovskému zájmu prodlužuje! Vydejte se ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie v nové interaktivní rodinné expozici. Čekají na vás obří videomappingové hry, interaktivní projekce a instalace, jízdní kola, která dokážou rozzářit mraky, magický UV prales a mnoho dalších herních a scénických prvků, které probudíte k životu pomocí kouzelnických hůlek.

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 1/9/2021 - 31/10/2021
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

| 2/9/2021 - 6/11/2021
Antropologie ledu

Skupinová výstava v rámci 11. Fotograf Festivalu

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
web

Festivaly | 2/9/2021 - 17/10/2021
Fotograf Festival #11

Jak v regionu střední Evropy zobrazovat klimatickou krizi a mluvit o ní mimo slovník současné vědy?Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu s titulem „Pozemšťané“ si klade za cíl ukázat, jaké nám planeta sama nabízí stopy, perspektivy a komunikační kanály, díky kterým se můžeme stávat pozemšťany a pozemšťankami – kompetentními pozorovateli a pozorovatelkami probíhajících změn v našem bezprostředním okolí, jež není možné pochopit bez širších planetárních souvislostí (např. úbytky vody, ničivé záplavy, erozi půdy, problémy v zemědělství, nesnesitelná letní vedra, lesní kalamity). 11. ročník Fotograf Festivalu – 2. září až 17. října ve Fotograf Gallery a dalších 25 lokacích po celé Praze.

Fotograf Gallery + další lokace
web

Galerie | 10/9/2021 - 31/10/2021
Michal Rittstein: Klokaní tarzan

Malířská výstava Michaela Rittsteina v Trafo Gallery představuje výběr obrazů z několik cyklů posledních let (Klokaní Tarzan, Mexiko, Indie, Stroj času). Od své poslední retrospektivní přehlídky v Jízdárně Pražského hradu v roce 2019 se autor vrací ze svého Brnířovského ateliéru znovu do Prahy, aby představil dosud nevystavené práce včetně dvou monumentálních sedmimetrových formátů.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Šimon Sýkora-Wasteland

úterý až neděle 10-18h Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů, ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

úterý až neděle 10-18h Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou mozaiku.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 15/9/2021 - 24/10/2021
Barbora Zentková & Julia Gryboś:One Legged Pigeon

Projekt umělecké dvojice Zentková & Gryboś pro Galerii Kostka tematizuje problematiku únavy a vyčerpání, kterou autorky považují za jeden z nejpříznačnější symptomů dneška, pro níž je typický neustálý tlak na výkon a produktivitu nárokovaný současným neoliberálním systémem.

Galerie Kostka (MeetFactory)
web

Galerie | 15/9/2021 - 24/10/2021
AI: All Idiots

Výstava AI: All Idiots je o vztahu mezi umělou a uměleckou inteligencí a o pomyslném souboji mezi nimi. Na jedné straně stojí ambice českých umělkyň a umělců a jejich sebeprezentace v online prostředí, na straně druhé umělá inteligence, která z těchto snah těží.

Galerie MeetFactory
web

Galerie | 15/9/2021 - 15/10/2021
Korona | Corona. Pandemie v karikaturách

V krizi pomáhá jen společný smích! Centrum Bavaria Bohemia společně s DEPO2015 představuje karikatury z České republiky a německy mluvících zemí na téma „Korona“. Svá díla přihlásilo více než 29 karikaturistů, kteří se ve svých dílech sarkasticko-ironickým způsobem zabývají pandemií.

DEPO 2015 v Plzni
web

Galerie | 15/9/2021 - 23/10/2021
Z našeho pohledu

Výstava představuje videoart Elodie PONG, Salomé LAMAS, Annelies STRBA, Camille HENROT, Anne-Charlotte FINEL

Galerie 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
MATNÉ PLÁNY HRDINSKÝCH ČINU

Výchozím bodem pro tvorbu Alessandry Svatek je průhlednost objektů, v nichž využívá kresbu prachem a testuje divákovu schopnost pozorovat. Její instalace reaguje na prostory The White Room: pracuje s lomem světla, odrazem i deformací viděného a neviditelného, aby diváka přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako celek jakýmkoliv objektivním způsobem

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
THE GROUND BENEATH US MOVES UPWARDS

Site-specific procesuální instalace izraelské umělkyně Bar Dvir Rahamim je zamýšlena přímo na míru Foyer v Pragovka Gallery. Umělecká proměna podlahy v sobě kombinuje malířské i sochařské přístupy a materiály. Realizace reaguje nejen na prostor, ale i na příchozí návštěvníky, jejich přítomnost a každodenní provoz galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
OBYČEJNÉ MYŠLENKY

Eliáš Dolejší vystudoval AVU (ateliér abstraktního sochařství II Jindřicha Zeithammela), v němž roku 2010 obdržel Ateliérovou cenu a o rok později Cenu Josefa Hlávky. Tvorba Dolejšího je charakteristická použitím dřeva a papíru spolu s využitím plátkových kovů. Souhra těchto materiálu dává vyniknout křehkosti, nestabilitě a odlehčenosti formy – Dolejšího typického symbolismu. Dominantou výstavy je objekt “Infinita” reagující přímo na prostor galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
TIDE OF SOFTNESS

Skupinová výstava představí umělce*kyně, jež spojuje schopnost vnímat extrémní konzumní tendence naší společnosti a kriticky na ně reagovat vlastním unikátním způsobem. Napříč vystavenými díly lze pozorovat obrat k materiálům a technikám spojovaným s řemeslným umem předchozích generací.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
REGENERACE

Projekt představující obnovu a nové rozložení sochařských sil ve volné tvorbě absolventů Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstava je koncipována jako expozice samostatných sochařských osobností propojených vazbou na studia v rámci specificky profilované a charakteristické ostravské sochařské školy.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 22/9/2021 - 30/10/2021
Žižkovské nádraží: druhý život?

Jaká je budoucnost a potenciál Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí? Jakým směrem se bude upínat transformace 60ti hektarového území, v rámci kterého se plánuje či již probíhá realizace veřejných investic i soukromých projektů? Čeká toto místo druhý život? Odpovědi na tyto otázky přiblíží nová výstava, jejíž součástí je i videoesej „Malá industrální elegie”, která návštěvníkům nastíní atmosféru nádražní budovy 40. let minulého století.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)
web

Galerie | 22/9/2021 - 22/10/2021
Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky

Ve čtvrtém patře Veletržního paláce najdete grafický kabinet Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky. Český sochař zachycoval tanečnice v různých postojích metodou spontánní kresby, kterou převzal od svého učitele Augusta Renoira.

Veletržní palác
web

Galerie | 23/9/2021 - 16/10/2021
Bianca Hisse a Laura Cemin / What led us here

Projekt Bianci Hisse a Laury Cemin What led us here, zkoumá struktury veřejných prostor, jejich neviditelné mechanismy, toky a proudy, které usměrňují naše těla a jejich pohyb v prostoru. Projekt je založen na výzkumu veřejných znaků, jejich jazyka a sémantiky, které ovlivňují naše chování a trajektorie, kterými se ubíráme.Kurátorka: Viktória Beličáková

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3-Žižkov
web

Ostatní | 28/9/2021 - 28/10/2021
Měsíc věží a rozhleden ČR 2021 na Novoměstské radnici aneb stoupá celá rodina

Jubilejního 10. ročníku Měsíce věží a rozhleden, což je projekt k prodloužení turistické sezóny, se účastní i NR. 28. 9. - 28. 10.Věž. Otevřeno út - ne 10 – 18 hod. Vstupné viz věž, 28. 9. v Den věží a rozhleden a 28. 10. a 28. 10. vstup pro děti do 12 ti let se soutěžním 4pohledem, zakoupeným v pokladně věže, bez poplatku. (28. 10. ve 14 hod výstup na ochoz věže s českou vlajkou.)

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 29/9/2021 - 30/11/2021
Hannan Abu-Hussein / Moje tělo, můj majetek

po, st, čt: 15–18h, Abu-Hussein je izraelská umělkyně palestinského původu. Ve svých dílech se inspirovala vlastními životními zkušenostmi ženy žijící v arabské segregované společnosti v Izraeli. Pomocí umění zkoumá témata týkající se postavení žen a způsobu jejich fungování v patriarchální společnosti, jako jsou „vyloučení žen“, „násilí“, „čest rodiny“ v arabské společnosti a myšlenkou a funkcí významu "domova".

Artivist Lab / Kampus Hybernská
web

Galerie | 29/9/2021 - 29/12/2021
IMAGINÁRIUM Divadla bratří Formanů

Výstava je živou instalací, která přináší malým i velkým autentický zážitek. Návštěvníky všeho věku okouzluje hravým i tajuplným divadelním a výtvarným světem a láká na výpravu do světa tvůrčí fantazie. IMAGINÁRIUM je poctou představivosti, dovednosti a tvořivosti. Výstava bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená, a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodnota. I tím je pro nás, spolutvůrce instalace, chválou řemesla a umění pracovat rukama, pracovat s vlastní představivostí a také hlavou. Intenzivní spoluprací pestré a velmi různorodé skupiny výtvarníků se IMAGINÁRIUM zabydluje v každém místě a prostoru nově a originálně. Nabízí tak návštěvníkům mnohá překvapení, zákoutí, dobrodružná setkání a příběhy, zakleté v divadelních dekoracích, loutkách, fotografiích, objektech, hračkách, vynálezech, „hejblatech“ a interaktivních předmětech.

Hala 17 Holešovická tržnice
web

Galerie | 30/9/2021 - 31/10/2021
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

DOX
web

Galerie | 1/10/2021 - 29/10/2021
Antonín Kopp & Petr Vrána - Krása krize / Šamanů vize

Antonín Kopp představí sérii obrazů Krása krize započatou v době ekonomické krize v roce 2008. I v dnešní době aktuální téma reflektuje novými objekty Digitální rostliny trvale udržitelného růstu. Antonín Kopp je přesvědčen, že krásu můžeme hledat i v dalších krizích společnosti, dokážeme-li je transformovat.Petr Vrána, žijící střídavě v Praze a v německém městě Kassel unikl na čas z přetechnizované společnosti do deštných pralesů, plavil se po Amazonii a nechával rezonovat své vědomí s místními léčiteli. Inspirován účastí na rituálu peruánského medicinmana spojeným s užíváním bylinného lektvaru „yagé “ vytvořil sérii obrazů Šamanů vize.Kurátorka výstavy: Daniela Kramerová Hudba: Reunion hudební skupiny The Larva z tínedžerského období A. Koppa

BUBEC
web

Galerie | 1/10/2021 - 29/10/2021
KLAUDIE HLAVATÁ: ŠPATNĚ VYSTŘIŽENÝ

otevřeno PO-PÁ, Klaudie Hlavatá se zabývá hledáním současného kontextu figurativní malby, kombinací klasické a digitální koláže. Její deformované postavy, které upravuje, vystřihuje a dokresluje, spojují jednoduchost a lehkost kresby s realitou výstřižků z tiskovin. Zpracovává především témata intimity, osobních hranic a vlastních limitů.

Moving Station v Plzni
web

Galerie | 1/10/2021 - 31/10/2021
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVNÍ PROJEKT ZACHRAŇ JÍDLO!

otevřeno ST-NE, Autory výstavního projektu jsou kurátor Fuczik a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka. Pracují s fakty dodanými organizací Zachraň jídlo a srozumitelně je představují veřejnosti v interaktivním prostoru, který vzdělává a baví. Návštěvníci do výstavy zasahují, doplňují ji a obohacují její poselství o vlastní zkušenosti.

Atrium na Žižkově
web

Galerie | 4/10/2021 - 15/10/2021
Where the Sun Sets and Where It Rises: CHAPTER 10

Vystavující umělci: Eva Jaroňová, Victoria Oren, Jennetta Petch & Szymon Kula. Letošní výstavní cyklus Jedna Dva Tři Gallery je rozdělen do 13 kapitol a prologu, ve kterých vystaví dohromady 24 umělců. Výstavy fungují jako tvůrčí dialog umělců, kteří přicházejí a zasahují do instalací, ze kterých pak zase odcházejí tak, jak se vyvíjí celý příběh.

Petrohradská kolektiv: Jedna Dva Tři gallery, Petrohradská 13, Praha 10
web

Galerie | 5/10/2021 - 31/10/2021
Viktor Karlík: Literatura

Výstava Viktora Karlíka LITERATURA představuje plastiky a objekty ze stejnojmenného cyklu, který vznikal od roku 2012. Diváci je mohou vidět souhrnně vůbec poprvé v jejich originální hmotné podobě, výstava navazuje na jejich prezentaci v médiu knihy.

DOX
web

Galerie | 6/10/2021 - 27/10/2021
Memento Mori

Po-So otevřeno, Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní spolupráce. Jeho cíem je pojmout téma smrti formou grafického dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky), hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 6/10/2021 - 11/11/2021
Jolana Havelková - Tady, někde

Jolana Havelková v Galerii Fotografic představí díla mající převážně deníkový charakter. Z introspektivní mozaiky míst, událostí a situací získáváme vhled do osobní mytologie autorčina prostoru. Vizuální umělkyně Jolana Havelková (*1966) vystudovala ITF Slezské univerzity v Opavě. Žije a pracuje v Kolíně.

Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1
web

Galerie | 6/10/2021 - 15/11/2021
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 h Kurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga MaláVýstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje re-prezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sed-mým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.

Městská knihovna, 2. patro
web

Galerie | 7/10/2021 - 3/1/2022
MIROSLAVO: Proměna

Miroslav Stibůrek je všestranný umělec, který se věnuje průmyslovému designu a volné tvorbě. Ve spolupráci s několika firmami navrhl výrobky, které získaly mezinárodní ocenění. Ve své volné tvorbě se inspiruje Barcelonou, kde dlouhodobě žije. Pro jeho obrazy jsou typické energické tahy štětcem i využívání dalších expresivních technik podtrhující živelnou atmosféru jednotlivých děl.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 7/10/2021 - 31/10/2021
Pešat Polcar HYB4

Út - Ne otevřeno, Výstavu Davida Pešata a Tomáše Polcara nejlépe popisuje označení konfrontace a dialogu. Dva autoři, dvě zcela odlišné estetiky, dva zcela rozdílné přístupy z podstaty kterých se ale rozvíjí dialog – vnitřní hovor, kde oba umělci skrze svou tvorbu hledají a nalézají smysl, pravdu či cestu.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 8/10/2021 - 7/11/2021
Jiří Wackermann – Fotografie: Retrospektiva 2008–2020

Jiří Wackermann představuje své fotografické práce z posledních 12 let, pohybující se mezi prostou optickou lyrikou a hrou surreálných forem, proměn a vidin. Ve své tvorbě zůstává věrný klasické černobílé fotografii a pracuje s mechanickými kamerami a fotochemickými postupy. 8. 10. – 7. 11. Galerie v přízemí, otevřeno út – ne 10-18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Jitka Hilská: Stromy

Obrazy na plátně i na papíru z doby druhé covidové vlny a nucené karantény

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Ondřej Fábry / Cesta jako cíl

Po-So otevřeno, CESTA JAKO CÍL, tak se jmenovala kniha, kterou jsem dostal v roce 2016 a změnila můj dosavadní život. Najednou jsem objevil školu, kde je všechno jinak! Kam jsem chtěl patřit. Dnes, po pěti letech, jsem toho všeho součástí. A prostřednictvím mé první sólové výstavy zvu i Vás na cestu. Na cestu, kterou si prostřednictvím každoročních školních výjezdů opakujeme stejně spolehlivě, jako se mění roční období.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 8/10/2021 - 17/10/2021
Eva Koťátková: Škola odučování: Složit se jinak, mimo kategorie

Dětství, kritický pohled, imaginace. Boj proti diskriminaci, vyčleňování, útlaku. Usilování o společnost, která vidí hodnotu v odlišnosti, sdílení a empatii. To vše inspirovalo světoznámou umělkyni Evu Koťátkovou k vytvoření nového díla pro venkovní stěnu Vzletu. Na dílo se můžete podívat kdykoli, až půjdete kolem Vzletu.

Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 – Vršovice
web

Galerie | 10/10/2021 - 31/12/2021
Petr Veselý - Závěsy

Výstava obrazů Petra Veselého v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. Konkrétní věcný motiv vystavených děl akcentuje specifická prostorová instalace v industriálních prostorách. Výstavu s názvem Závěsy můžete navštívit do konce prosince. Vstupenky pouze v online předprodeji na goout nebo ticketstream.

art.to galerie v Uhelném mlýně
web

Galerie | 11/10/2021 - 7/11/2021
Tina Levin - Dark Fine Art

Do fotografie Tina vkládá kus sebe, můžete ji milovat nebo nenávidět. Její tvorba je kontroverzní, stejně jako její dark-artový ateliér, kde fotky vznikají. Vyvolává emoce, podněcuje fantazii, nutí diváka přemýšlet. Prostě boří mantinely.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 12/10/2021 - 21/10/2021
Cesty ke svobodě

O spletitých cestách ke svobodě pojednává výstavní projekt v rámci festivalu Mene Tekel, který se skládá ze tří souvisejících expozic: Cesta je volná! Ústavu pro studium totalitních režimů, Výstava krajinářsko-architektonické soutěže o památník Lety u Písku Muzea romské kultury a expozice zahrnující práce účastníků výtvarné soutěže žáků ZŠ a ZUŠ Cesty ke svobodě. 12. – 21. 10. Recepční salonky, otevřeno denně 10-18 hod, vstup zdarma

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Divadlo | 13/10/2021
Višňový sad

19:00 - ..o višních a lidech...finále světa...nejslavnější tragikomedie...

Divadlo pod Palmovkou
web

Divadlo | 13/10/2021
Podivné odpoledne dr.Zvonka Burkeho

19:30h

Činoherní klub
web

Filmy | 13/10/2021
KINO PILOTŮ

15:30 Céčko: Marťanské lodě, 16:20 Myši patří do nebe, 16:40 Quo vadis, Aida?, 18:00 Céčko: Chlast, 18:20 Malířka a zloděj, 18:40 Karel, 20:30 James Bond: Není čas zemřít / No Time to Die (English friendly), 20:45 Céčko: Moucha v kufru, 21:15 Zátopek

Kino Pilotů
web

Galerie | 13/10/2021
Jak se psalo o 11. září 2001 | Výstava

13-16h Letos si připomínáme výročí 20 let od teroristických útoků na New York a Washington, D.C. Tyto události navždy změnily Spojené státy americké a zásadním způsobem ovlivnily mezinárodní politiku. V Americkém centru si budete moci prohlédnout titulní stránky novin z různých koutů světa – od Washington Post, přes Le Monde až po egyptské nebo hongkongské deníky, které psaly o těchto útocích 12. září 2001. Výstavu zároveň budete moci zhlédnout v naší virtuální výstavní síni na webu www.kunstmatrix.com.

Americké centrum
Tržiště 13 (1. patro), Praha 1
web

Filmy | 13/10/2021
Edison Filmhub

15:30 Miloval jsem svou ženu, 19:00 Zpráva, 21:30 Titan

Edison Filmhub
web

Tančírny | 13/10/2021
Aurelien

21:30h

Groove Bar
web

Filmy | 13/10/2021
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

19h, výjimečný dokumentární film o strhujícím životním příběhu Jana Wericha

KD Kyje
Šimanovská 47, Praha
web

Koncerty | 13/10/2021
Jan Burian Band – První láska

20h, Křest rockového alba, čtyř všehoschopných hudebníků a jednoho ničím nevázaného písničkáře. Písně plné energie, naléhavosti a imaginace!

Divadlo Archa
web

Divadlo | 13/10/2021
Moje říše je z tohoto světa

20h Autorský projekt Miroslava Bambuška vychází z díla, v Čechách ne příliš známého, německého spisovatele a dramatika Wolfganga Borcherta. Borchert patří mezi první německé autory, kteří se otevřeně vyjadřují k tragickým událostem a traumatům spojeným s druhou světovou válkou. Jeho dílo, je přes svou prozaickou formu zvláštní expresivní poezií bezútěšnosti.

Studio Hrdinů
web

Koncerty | 13/10/2021
PIKI, almost.artist

20h, Indierockový večírek mladých nadějí

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Galerie | 13/10/2021
Jitka Hilská: Stromy

17h, vernisáž výstavy, Obrazy na plátně i na papíru z doby druhé covidové vlny a nucené karantény

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Koncerty | 13/10/2021
KALLE WITH THE ACOUSTIC BAND

19:30 - Dvojnásobní držitelé ceny Anděl představí svoji aktuální desku Songs with the Acoustic Band v rozšířené šestičlenné akustické sestavě ve výjimečném prostoru kaple Atria na Žižkově.

Atrium na Žižkově
web

Tančírny | 13/10/2021
WEDNESDAY? WHY NOT?!

22h, Dance Club: DJs mapk & Vic - latino, rnb, reggaeton, hiphop + Underground Club: DJs Zaloo & Praha420 - house, techno

Chapeau Rouge
web

Koncerty | 13/10/2021
Hrubá hudba

19:30 - Po necelých dvou letech od vydání eponymního alba se Hrubá Hudba vrací na místo jeho křtu.

Jatka78
web

Galerie | 13/10/2021
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Tančit čárou

10:30 + 15:30 hod - Herna ke grafickému kabinetu Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky v expozici 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století s lektorkami Dagmar Chocholáčovou a Klárou Huškovou Smyczkovou

Veletržní palác
web

Filmy | 13/10/2021
Beznadějní

20:30h

Kino Ponrepo
web

Divadlo | 13/10/2021
Sněhová královna

18:00h, Zlý čaroděj kdysi zhotovil zrcadlo, které mělo zvláštní moc. Všechno krásné a dobré se v jeho odrazu rozplývalo, zato veškerá ničemnost a zloba jevila se v něm mnohem jasněji v podobě ještě mnohem ošklivější. To zrcadlo se jednoho dne rozbilo a tisíce střepů se rozletěly do světa. Jeden z nich zasáhnul i chlapce jménem Kaj. Není mu pomoci? Promění se jeho srdce nenávratně v mrtvý kus ledu? Nebo ho dívka jménem Gerda dokáže zachránit? Příběh jedné velké dětské lásky, oběti a vykoupení. Příběh křehký jako sněhová vločka. Příběh, který se stal anebo nestal.

Divadlo Minor
web

Divadlo | 13/10/2021
To byl jen vtip!

9:30h, Mít možnost někoho poškádlit, je velice lákavé. Zvlášť, když tím můžu získat obdiv kamarádů. Zvlášť ve třídě! Zvlášť před učitelem! Zvlášť, když můžu! Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou? Co si mohu dovolit k spolužákům či pedagogům a co už je příliš? V našem příběhu se děti setkají s postavami, které porušují hranice tak dlouho, až se něco přihodí… Jak je představení vedeno? 1. úvod do tématu šikany (formou aktivizačních her a cvičení) 2. shlédnutí krátkého tématického příběhu (ve formě divadelního představení) 3. hledání různých řešení situací příběhu (formou vstupování do příběhu a jednání za postavu) 4. reflexe zážitku a tématu (formou diskuze a závěrečné společné aktivity)

Divadlo Minor
web

Divadlo | 13/10/2021
Sněhová královna

9:30h, Zlý čaroděj kdysi zhotovil zrcadlo, které mělo zvláštní moc. Všechno krásné a dobré se v jeho odrazu rozplývalo, zato veškerá ničemnost a zloba jevila se v něm mnohem jasněji v podobě ještě mnohem ošklivější. To zrcadlo se jednoho dne rozbilo a tisíce střepů se rozletěly do světa. Jeden z nich zasáhnul i chlapce jménem Kaj. Není mu pomoci? Promění se jeho srdce nenávratně v mrtvý kus ledu? Nebo ho dívka jménem Gerda dokáže zachránit? Příběh jedné velké dětské lásky, oběti a vykoupení. Příběh křehký jako sněhová vločka. Příběh, který se stal anebo nestal.

Divadlo Minor
web

Filmy | 13/10/2021
Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa

19:30h, Náš film bude vyprávět o tajemství Divadla Sklep, o jeho historii i současnosti a sledovat principy jeho obdivuhodně dlouholeté existence a soudržnosti. Samozřejmě bude také portrétovat jeho výrazné osobnosti, za všechny jmenujme otce zakladatele Davida Vávru a Milana Šteindlera, dále pak Tomáše Hanáka, Václava Marhoula, Aleše Najbrta, Evu Holubovou či Jiřího Macháčka. Mnoho osobností z řad herců, muzikantů a režisérů, které zde od roku 1971 začínaly svoji uměleckou dráhu, fungují v dnešním kulturním a mediálním světě jako úspěšní a oblíbení solitéři. Doufáme, že ti, co tuto skutečnost netuší, se díky našemu filmu dozvědí nové souvislosti a současně proniknou do tvorby a poetiky jedné ze stálic divadelního světa, která letos oslaví 45 let své existence. Režie: Olga Dabrowská

Divadlo Dobeška
web

Divadlo | 13/10/2021
Romeo, Julie a Tma

19:00h

Divadlo v Dlouhé
web

Koncerty | 13/10/2021
Sára Medková

Start 19h,klavírní recitál Sáry Medkové je tentokrát koncipován na míru Americkému jaru výlučně ze skladeb amerických skladatelů od 2. poloviny 20. století po současnost – Johna Cage, Josepha Kleina a Frederica Rzewského. Jedinou výjimkou bude česká premiéra autorské interpretace vlastní Sonáty Sáry Medkové. Všechny další skladby mají společný multimediální přesah, kdy se kromě samotné hry na klavír interpretka představí v roli tanečnice, zpěvačky, perkusionistky a recitátorky.

Kostel sv. Vavřince
web

Koncerty | 13/10/2021
Went release party: My Hard Lesson, Donnie Darko, The Valentines, Darewin, Forgen

20:00h, Čtyři multižánroví intepreti a nevšední přůřez mezi hardcorem, rapem a indie. Představujeme Went, který přichází se svou Went Release Party plnou skvělých koncertů a zážitků.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 13/10/2021
Zabíjejte popírače klimatických změn (D. Finnigan)

19h

Švandovo divadlo - velký sál
web

Divadlo | 13/10/2021
Jistě, pane premiére!

19h

Divadlo Bez zábradlí
web

Divadlo | 13/10/2021
MICHAELA STARÁ: PARAZIT

19:30h

Velký sál Paláce Akropolis
web

Koncerty | 13/10/2021
Horkýže Slíže

19:30h

Lucerna Music Bar
web

Divadlo | 13/10/2021
Pošeptejte mi to znovu, Harolde!

19:30h, „Je hodně těžké naučit se milovat a nic nechtít, ale mnohem těžší je naučit se být obyčejný.“ Příběh pro všechny, kteří se mají rádi, ale ještě o tom nevědí.

Divadlo Kampa
web

Filmy | 13/10/2021
Filmový klub

19:00h, Promítání filmového klubu s tématem měsíce: “Válečné kulťáky”

Klubovna Povaleč, ulice Generála Píky
web

Divadlo | 13/10/2021
Jméno

19:30h

Verze v Divadle v Celetné
web

Koncerty | 13/10/2021
Madison McFerrin (USA): Mladí ladí jazz (soul & a cappella music)

20h, Madison McFerrin je nezávislá zpěvačka a skladatelka žijící v newyorském Brooklynu. Na začátku prosince vydala své nové, povedené EP s názvem You + I, které produkoval její starší bratr Taylor McFerrin. Její hudba se dá popsat jako soulappella (soul + a cappella) nebo jako soul budoucnosti. Svou roli v tom zřejmě hraje DNA, pochází totiž z pozoruhodné hudební rodiny. Madison McFerrin se narodila v roce 1991 a je dcerou zpěváka Bobbyho McFerrina, autora masivního hitu Don't Worry, Be Happy a desetinásobného držitele ceny Grammy. Její dědeček Robert McFerrin Sr. byl zase prvním černochem, který vystoupil v Metropolitní opeře v New Yorku. Ona sama je absolventkou věhlasné bostonské Berklee College of Music, té nejprestižnější a také největší jazzové školy na světě. Koncerty Madison McFerrin jsou pak neotřelá one-woman show. Na pódiu si vystačí jen se svým hlasem, pianem a looperem, pomocí kterého si vytváří zvukové smyčky. Je tedy sama sobě vokalistkou, zpěvačkou i instrumentalistkou.

Jazz Dock
web

Filmy | 13/10/2021
Kino 35 ve Francouzském Institutu

18:30 Aya z Yopougonu, 20:30 Jelenice

Kino 35 ve Francouzském Institutu
web

Divadlo | 13/10/2021
ÚSPĚCH

19h, PREMIÉRA LION FEUCHTWANGER První díl Feuchtwangerovy trilogie Čekárna.

Divadlo X10
web
reklama