Kulturní servis

Sobota 12/6/21

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 20/3/2021 - 30/6/2021
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si putovní výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Autorem projektu je dokumentarista Martin Šmok.
Pokladna Věže, prohlídka zdarma, otevřeno út – ne 10 – 18 hod

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 3/5/2021 - 4/7/2021
Oliver Torr: Trans Europe Postal Express

Doprovodná výstava k projektu Trans Europe Postal Express Olivera Torra trasuje proces vzniku nové kolaborativní nahrávky, na níž spolupracoval s vybranými umělci platformy SHAPE. Čtyřstopý kazetový rekordér Tascam Porta 02, několik prázdných pásek, skicák a seznam instrukcí. Putovní case vyslal Oliver Torr před několika měsíci na cestu napříč Evropou a sesbírané zvukové a obrazové fragmenty přetavil v pseudo-kolaborativní nahrávku Trans Europe Postal Express.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 4/5/2021 - 18/7/2021
Monika Immrová - Tříbení

Otevřeno út–ne 10–18h. Kurátorkou výstavy je Iva Mladičová. Monika Immrová je absolventkou ateliéru J. Zeithammla. Je jednou z nevýraznějších sochařských osobností své generace. Jako rodačka z Loun dostala do vínku silnou afinitu k abstraktnímu tvaru. Jako člověk blízký přírodě se však na druhou stranu neubrání ani průnikům geometrie s organickým tvarem. Tato bipolární identita jejích betonových objektů a reliéfů nese v sobě něco z estetiky vybavení meziplanetárních plavidel a historických industrií zároveň. Beton povýšila na sochařský materiál par excelence. Pracuje s ním stejně často jako s dalším netradičním materiálem – kartonem. Tyto svého druhu čistě technické komodity jsou jí oporou při hledání oproštěného a striktně formulovaného prostorového konceptu. Její doménou byla a je socha, ale v posledních letech intenzivně pracuje také v grafice a získala za ni ocenění Grafika roku.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Ateliér a grafická dílna Františka Bílka

Ateliérovou vilu na pražských Hradčanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života a tvorby.

Galerie hlavního města Prahy: Bílkova vila
Mickiewiczova 1, Praha 6
web

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 4/5/2021 - 29/8/2021
František Skála a jiné práce

Výstava František Skála a jiné práce je z větší části věnována jeho ne vždy známé knižní ilustrační tvorbě. Během své dosavadní práce se František Skála věnoval ilustracím od dětských knih přes vědecké publikace až po fotografické komiksy a autorské knihy, a to s užitím různých výtvarných technik. Výstava se svou formou prolíná i s řadou dalších aspektů, které souvisejí jak se sochařskou, tak i s malířskou prací či s performancemi Františka Skály. Ve své linii se tak jedná o mimořádnou retrospektivu ilustrátorských děl, která ukazuje zároveň přesahy a rozmanitost autorovy umělecké tvorby.

Galerie hlavního města Prahy: Dům u Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 13, Praha 1
web

Galerie | 5/5/2021 - 16/6/2021
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Stálá expozice představuje nejen život arcivévody Ferdinanda, ale i unikátní stavbu letohrádku Hvězda, který byl postaven podle jeho vlastního návrhu. Expozice v přízemí renesanční budovy seznamuje se stavebním vývojem letohrádku, ojedinělou štukovou výzdobou i rolí, kterou Hvězda spolu s rozsáhlou oborou hrála v pražském dvorském životě 16. století. Otevřeno každý všední den kromě pondělí 10–18.

Památník národního písemnictví - letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha 6
web

Galerie | 11/5/2021 - 15/6/2021
Ondřej Vyhnánek: Výstava ANIMA

Ondřej Vyhnánek aka X-Dog ve svém, uměleckými školami nezatíženém díle, dospěl k originálnímu stylu nejen na poli malby, ale také plastiky. Můžeme zde vnímat vlivy komiksu, světa superhrdinů, pop-artu či naivního umění, ale také odkazy k tajemným a čarokrásným světům, obývaným nadreálnými živočichy a duchovními bytostmi.

DEPO 2015
Presslova 14, Plzeň
web

Galerie | 11/5/2021 - 31/8/2021
BLIK BLIK Tajuplný les

Máte někdy pocit, že v lese toho je mnohem víc než jen to, co je vidět na první pohled? Nová rodinná interaktivní expozice Tajuplný les vás nenechá na pochybách. Celkem 12 interaktivních instalací předních českých audiovizuálních tvůrců vás zavede do magického lesa ˗̵ tajuplného a kouzelného prostředí plného pohádkové atmosféry, fantazie, hry, světel, stínů a zvuků.

DEPO 2015
Presslova 14, Plzeň
web

Galerie | 12/5/2021 - 10/10/2021
Vanitas

Náměty pomíjivosti, smrti a umírání se už od renesance objevují ve výtvarném umění v podobě zátiší s lidskou lebkou a květinami. Výstava Vanitas představí tvorbu více než čtyř desítek umělců, kteří tento motiv zpracovávají nově a originálně.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
web

Galerie | 12/5/2021 - 29/8/2021
Fenomeandr

Dětské nakladatelství Meander na českém trhu působí již 25 let a toto výročí oslavíme výstavou Fenomeander. Seznámíte se s několika generacemi českých výtvarníků, kteří v jedinečném dialogu s autory textu spoluvytváří naše povědomí o knize.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
web

Galerie | 12/5/2021 - 19/9/2021
O Lásce

První veřejné představení výtvarné tvorby Siegfrieda Herze, který více než deset let tvoří v izolaci od okolního světa. Jeho někdy až nelítostně upřímná díla vypráví s hlubokým prožitkem a opravdovostí o bolestech a láskách, o snech a touhách.

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7
web

Galerie | 12/5/2021 - 13/6/2021
Koncepty zrcadlení

Rozsáhlá skupinová výstava KONCEPTY ZRCADLENÍ obsadila větší část výstavního sálu. Přehlídka 32 zvučných jmen českého umění tematizuje práci s pravidlem osově převráceného či reflektovaného obrazu – tedy s principem zrcadlení, který jako vhodný inspirační zdroj i jako netradiční výtvarný prostředek umožnil rozvinout konceptuální tendence od jejich nástupu v 60. letech až po umění současnosti.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 13/5/2021 - 31/10/2021
Nejistá sezóna

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá. Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 7
web

| 13/5/2021 - 31/10/2021
Kamenné poklady pražských zahrad

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátorka: Marie Foltýnová. Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla jejich umělecká výzdoba a drobná architektura. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům počasí, postupně ze zahrad zmizela – byla buď nenávratně zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Zachráněné originální sochy i architektonické prvky byly uloženy v depozitářích Galerie hlavního města Prahy. Z areálu Zámku Troja jsou to například kamenné kašny s figurálními motivy Nereidek a delfínů, které byly nalezeny v 80. letech 20. století při rekonstrukci zámku a zahrad. Na výstavě jsou dále prezentovány sochařské originály z Vrtbovské zahrady, skupina Číňanů z krajinného parku Cibulka nebo braunovské busty z letohrádku Portheimka.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 8
web

Galerie | 16/5/2021 - 30/6/2021
Alžběta Josefy - Nejistý popud

Výstava Nejistý popud předkládá průřez tvorbou mladé malířky, jejíž rukopis se v průběhu let radikálně změnil. Od „realistických“ zobrazení halucinogenních výjevů se transformoval do abstraktních kompozic záhybů, vhledů a průhledů, a to i díky nové technice jakéhosi vyvolávání obrazů, kterou si autorka pro sebe objevila. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/5/2021 - 30/6/2021
Dagmar Šubrtová - Stella Maris

Mimořádně aktuální je instalace plovoucích hvězd a geologických sond naší planety nesoucí název Stella Maris. Autorka ve své tvorbě dlouhodobě reflektuje postindustriální krajinu, zajímá se o procesy přeměn a o působení člověka, jenž svou činností ovlivňuje globální systém. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/5/2021 - 30/6/2021
Petr Písařík - Tondeo materiam

Site-specific instalace Petra Písaříka komplexně přetransformovala prostor Whitebox v jedinečné umělecké dílo. V centru pozornosti instalace stojí ornament, v němž rozvíjí japonský květinový motiv, který komponuje s dalšími prvky v nové sestavy založené na principu evropské moderny. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/5/2021 - 30/6/2021
Josef Svoboda – scénograf

Silný vizuální i emocionální zážitek nabízí výstava mapující dílo světoznámého vizionáře divadla Josefa Svobody. Pomocí audiovizuálních médií, velkoplošných projekcí, dynamického obrazu a zvuku, zprostředkovávají autoři výstavy zásadní Svobodovy scénografické přístupy. Autentický výtvarný rukopis přibližují originální scénografické návrhy z autorova archivu a o tvůrčím procesu, inspiraci i pracovních postupech pohovoří sám Josef Svoboda v dobových dokumentárních snímcích. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/5/2021 - 30/6/2021
Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence

V jedinečně koncipované expozici Stavy mysli / Za obrazem najdete díla řazená dle rozličných citových a myšlenkových stavů (např. samota/přátelství, rovnováha/napětí). Výstava osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/5/2021 - 30/6/2021
Adéla Součková - Lidé chleba a masky smrti

Modrotiskové malby prezentované na výstavě Lidé chleba a masky smrti jsou volně inspirované středověkými arménskými náhrobky a vypovídají o hlubokém zájmu autorky o archaické kultury. Díla Adély Součkové i příběhy s nimi spojené vypovídají o roli spirituality a ptají se po možnosti transformovat vyhasínající tradice a vrátit či najít jim místo a smysl v současném světě, zabydleném digitálními technologiemi. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/5/2021 - 30/6/2021
Jan Kubíček - Řád a náhoda

První ucelený přehled tvorby Jana Kubíčka, jednoho z nejautentičtějších v řadě důležitých jmen českých racionalistů generace 60. let. Kubíček vytvářel řady obrazů, objektů, kreseb, koláží či grafických listů, v nichž systematicky rozvíjel určité nápady, než do důsledků vyčerpal jejich možnosti. Otevřeno úterý až neděle 10-18 hod

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 17/5/2021 - 26/8/2021
KO-LABORACE

KO-LABORACE/ Již třetí rezidentská výstava Pragovky, která se koná každý druhý rok v rámci „otevřených ateliérů“ Kolben Open, bude věnována tématu ko-laborace a představí 51 umělců, kteří vystaví svá díla ve třech velkorysých prostorách Art Districtu Pragovky : The White Room, Pragovka Gallery a v jindy nepoužívané bývalé Jídelně.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/5/2021 - 27/6/2021
Téměř Sedm statečných

V návaznosti na předešlou výstavu ženských malířek TA malba pokračuje Trafo Gallery přehlídkou nejmladší české malby nedávných mužských absolventů. Šestice mužů představuje svou nutkavou potřebu malovat, odhodlanost, oddanost a odvahu být v současné době malířem a společnou víru ve smysl své tvorby. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 4. května 2021 od 19:00, přístupná bude pro individuální návštěvy podle předchozí domluvy. K výstavě vychází stejnojmenná publikace v česko-anglickém vydání. Více informací na www.trafogallery.cz.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 20/5/2021 - 20/6/2021
1920–2020 PRAHA–TOKIO / VLIVY, PARALELY, TUŠENÍ SPOLEČNÉHO

Publikace na 320 stranách představuje architekturu v průběhu celého století, od japonských staveb Jana Letzela, Bedřicha Feuersteina a zejména Antonína Raymonda, jenž je označován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku, až po aktuální tvorbu mladé generace. Čtenáři se seznámí s ohlasy japonské tvorby u české avantgardy, vlivem vily Kacura v poválečném období, urbanistickým vývojem japonských velkoměst, utopickými vizemi superstruktur tyčících se nad městy ze šedesátých let, vztahem k umění nebo postojem k tradiční architektuře, regionalismu či udržitelnosti.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 20/5/2021 - 8/8/2021
Jan Jedlička

Otevřeno út–ne 10–18h, čt 10–20h. Kurátorkou výstavy je Jitka Hlaváčková. První souborná výstava v českém i světovém kontextu představí průřez nejvýznamnějšími cykly a díly tvorby Jana Jedličky, která prostřednictvím široké škály výtvarných médií usiluje o mapování a abstraktní zachycení specifických lokalit. Bude výrazně strukturována podle typů procesů, jimiž autor své téma uchopuje: prostřednictvím záznamových maleb a kreseb lokálně nasbíranými pigmenty, akvarelů, malo- i velkoformátových fotografií, později prezentovaných formou heliogravur, tisků technikou mezzotinty i analogových filmů. Průsečíkem celého Jedličkova je především jeho vztah ke krajině a fenomén času a pohybu krajinou, pro dílo samotné je však charakteristický mnohovrstevnatý přístup, jenž se odráží i v systematické práci s rozmanitými médii. To umožňuje zaznamenávat různé aspekty krajiny a podat velmi ucelenou výpověď nejen o krajině samotné, a především o umělcově individuální schopnosti jejího vnímání.

Galerie hlavního města Prahy
5 1006 Revoluční, Praha 1
web

Galerie | 28/5/2021 - 25/8/2021
Of Walking in Ice

Město se za poslední rok změnilo k nepoznání. Zakódované rutiny pohybu a interakce přestaly platit. Tvrdý restart.  Nepravidelně se proměňující restrikce pohybu a zákazy vycházení - nesystematicky vynucované nebo ignorované policejním dozorem - radikálně posunuly z běžných os dlouhodobě etablované hranice chápání pojmu veřejný prostor.Skupinová výstava “Of Walking in Ice” nahlíží na město skrze sérií narativních filmů od skupiny mezinárodních umělců z mnohočetných historických, nedávných i současných perspektiv a ukazuje proměny vlivů urbanismu a architektury.otevřeno: út–pá 13–19 h so 11–19 h

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
web

Galerie | 1/6/2021 - 30/9/2021
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu. Stálá expozice - Byt věžníka, opět otevřeno út - ne 10 - 18 hodin, vstupné v ceně vstupenky na věž.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/6/2021 - 30/8/2021
Atelier Kaštan

Obvyklá bilance prací návštěvníků kurzů za první pololetí, v předsálí a baru klubu

Kaštan - Scéna Unijazzu
web

Galerie | 1/6/2021 - 16/6/2021
Time (800% Slower)

Lineární a exponenciální růst. Bezčasí. Křížení směrů – nejen tím se zabývá výstava Time (800 % slower). Vystavují Batmanlai Narankhuu, Enisa Skoko, Štěpán Vrbický

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Galerie | 1/6/2021 - 30/9/2021
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava otevřena od 1. dubna. 2011 – výstavní prostory II. patro NR. Otevírací doba a vstupné na www.neviditelna.cz .

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Ostatní | 1/6/2021 - 30/9/2021
Novoměstká radnice - Věž

Vyhlídková věž je vysoká téměř 70 m. Po 221 schodech vystoupíte na její ochoz, kde se můžete pokochat překrásným výhledem na Prahu. V Galerii ve věži probíhají zajímavé krátkodobé výstavy. Otevřeno: út – ne 10.00 - 18.00 hodin, vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/6/2021 - 31/8/2021
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava  představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, je dokumentarista Martin Šmok. Pokladna věže, prohlídka zdarma, otevřeno út – ne 10 – 18 hod.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Festivaly | 2/6/2021 - 27/6/2021
Pragueshorts Film Festival

16. Pragueshorts Film Festival, pořádaný organizátory Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se odehraje od 2. do 27. června 2021 online i v kinech a nabídne téměř 120 filmů. To nejlepší z nejnovější světové produkce krátkých filmů, nejzajímavější filmy českých tvůrců, půlnoční moderovaný program, komedie, ultrakrátké filmy, vizuální experimenty, blok filmů Radu Judeho, vítěze letošního Zlatého medvěda na Berlinale, ale i program krátkých filmů s Jenovéfou Bokovou a lockdownový hit Jirky Mádla, si budou moci užít diváci z pohodlí svého domova na nové platformě www.kviff.tv  a to zcela zdarma.  Festivalový program zároveň proběhne také v 11 pražských kinech a řadě dalších kin po celé republice. 

Festivaly | 2/6/2021 - 1/7/2021
Mezinárodní festival TANEC PRAHA 2021

Ve středu 2. června proběhne slavnostní Opening 33. ročníku Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA 2021, který se letos koná ve dvou etapách, v červnu a září. Zahájení letní části se ujme italská choreografka Silvia Gribaudi, která uvede v Praze hned třikrát po sobě v divadle PONEC laskavě humorné dílo GRACES. Zlatým hřebem červnového programu bude historicky první hostování řeckého choreografa Dimitrise Papaioannou, jehož vystoupení se uskuteční na Nové scéně Národního divadla ve spolupráci s Laternou magikou. TANEC PRAHA má tu čest uvést jeho dílo Transverse Orientation hned po světové premiéře, a to 15., 16. a 17. června. Letní etapa festivalu se bude konat v Praze a dalších 21 obcích ČR a potrvá do 1. července. 

Galerie | 2/6/2021 - 25/6/2021
Lucie Lomová - Institut vzpomíná

Galerie 35 - Výstava „Institut vzpomíná“je převzata z komiksového alba vytvořeného Lucií Lomovou u příležitosti 100 let Francouzského institutu v Praze. Tento komiks vyšel za podpory Francouzského institutu v Paříži.Lucie Lomová (* 1964) je česká autorka komiksů, ilustrátorka, výtvarnice. Je laureátkou komiksových cen Muriel za roky 2011 (ocenění Nejlepší původní scénář a nejlepší původní český komiks za knihu Divoši) a 2007 (Nejlepší původní kniha Anna chce skočit). Její knihy vychází v češtině a ve francouzštině.

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1
web

Galerie | 3/6/2021 - 30/6/2021
Nové cesty / Nové objevy

Výstava současných členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Galerii ve věži Novoměstské radnice. Tématem výstavy NOVÉ CESTY / NOVÉ OBJEVY jsou celosvětové aktuální otázky a problémy; ekologické, otázky kulturní krajiny, etické, kdy člověk překračuje své biologické hranice, narušuje mechanismus přírodního výběru a nahrazuje jej svým vlastním zákonem „inteligentního designu.“ (Y. N. Harari)

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 5/6/2021 - 27/6/2021
Dominik Styk - Dohoda s banom/Mudpact

Dominik Styk je absolventem DAMU v Praze a v současnosti žije v Hamburku, kde studuje na Freie Akademie der Künste. Jeho dřívější působení jako scénografa a loutkáře se přirozeně přetavilo do sféry výtvarného umění. V současnosti vytváří zejména textilní objekty a loutky, které v galerijních podmínkách komponuje do instalací. V rámci výstavy proběhne 12. června i performance ve spolupráci s Albertem Hrubým, Katarínou Kadijevic, Richardem Kramárem, Jakubem Vaňkem a sound designem od Michaely Švédové.

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
CRASHTEST 11 / Na rozhraní

Výstava Na rozhraní, která je výsledkem práce studentů kurátorského semináře CRASHTEST na KTF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci něj studentští kurátoři pořádají výstavu výtvarných prací svých vrstevníků z vysokých uměleckých škol v České republice. Kurátorky koncipovaly výstavu tak, aby díla vybraných umělců poskytla subjektivní ohlédnutí za pandemickou situací a zároveň otevírala příležitost dostat se zpět do kontaktu s reálným životem. V suterénu, Městské výstavní síni a po městě Benešov je tak vystaveno na 16 děl, která rozhraní těchto dvou dimenzí zkoumá.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
Všednost

Výstava Všednost se rozpíná do celého přízemního prostoru MUD, je sondou do všedních dnů nás všech. Prostřednictvím vystavené sbírky zkoumá nezbytnost předmětů, které nás obklopují, jejich proměnlivost, kvalitu i uměleckou hodnotu. K výstavě vznikl velmi nevšední web, který ilustrovala výjimečná umělkyně Vendula Chalánková.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Festivaly | 5/6/2021 - 13/6/2021
Art Safari #36: SPOLU

Tradiční umělecká přehlídka Art Safari #36 organizovaná uměleckým Studiem Bubec je opět tady! Festival proběhne v Řeporyjích v prostorách studia od 5. do 13. června. Tentokrát nese rezonující téma SPOLU: jednotlivá díla, performance i workshopy budou koncipovány na principu umělecké spolupráce i aktivizace návštěvníků k participaci a prožití akce. Mezi letošními devatenácti vystavujícími umělci jsou významné umělecké osobnosti, například Erika Bornová, Jiří Kovanda, Čestmír Suška, Tomáš Císařovský, Miloš Šejn nebo Patrik Hábl.

Studio Bubec
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Galerie | 5/6/2021 - 13/6/2021
Art Safari

Tradiční umělecká přehlídka Art Safari #36 organizovaná uměleckým Studiem Bubec je opět tady! Festival proběhne v Řeporyjích v prostorách studia od 5. do 13. června. Tentokrát nese rezonující téma SPOLU: jednotlivá díla, performance i workshopy budou koncipovány na principu umělecké spolupráce i aktivizace návštěvníků k participaci a prožití akce. Mezi letošními devatenácti vystavujícími umělci jsou významné umělecké osobnosti, například Erika Bornová, Jiří Kovanda, Čestmír Suška, Tomáš Císařovský, Miloš Šejn nebo Patrik Hábl.

Studio Bubec
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Galerie | 6/6/2021 - 31/7/2021
Petr Wegner - Óm země klidu

Fotografie z Ladakhu si můžete prohlédnout denně mimo židovských svátků

Stará synagoga Plzeň
web

Galerie | 6/6/2021 - 26/9/2021
Libuše Jarcovjáková - Když tygr spí

Výstava osobních a intimních fotografií. Otevřeno od středy do neděle.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
web

Galerie | 8/6/2021 - 25/7/2021
Pasta Oner 20th Century Cabinet

Pět tematicky provázaných sérií různých výtvarných technik spojuje Pastovo ohlédnutí se za 20. stoletím.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Divadlo | 9/6/2021 - 12/6/2021
Runners

začátek 19:30 hod. Repríza nového představení Cirku La Putyka o životě v běhu.

Azyl78
web

Galerie | 10/6/2021 - 16/6/2021
Výstava fotografií z natáčení filmu Amadea Miloše Formana

Diversion Bistro
web

Divadlo | 11/6/2021 - 2/7/2021
Mekuc v létě nespí: Cirk La Putyka: Kaleidoscope

19h Gejzír krásy a radosti v novocirkusovém představení pod širým nebem.

Mělník, Náměstí Míru
Náměstí Míru, Mělník
web

Filmy | 12/6/2021
Edison Filmhub

14:00 Pravda, 16:30 Duše, 19:00 Chlast, 21.30 Shorta

Edison Filmhub
web

Galerie | 12/6/2021 - 28/8/2021
Eva Kmentová a Olbram Zoubek: Lidská důstojnost

Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Filmy | 12/6/2021
Kino Pilotů

14:30 Anny / PREMIÉRA, 14:45 Duše, 15:00 Céčko: Mlsné medvědí příběhy, 16:00 Céčko: Žaluji!, 16:15 Cruella, 17:00 Smolný Pich aneb Pitomý porno, 18:30 Céčko: Chlast 19:00, Rytíři spravedlnosti 19:30, NEBE / PŘEDPREMIÉRA 20:45, Céčko: Víkend na chatě, 21:00 Země nomádů / Nomadland (English friendly), 21:30 První kráva / First Cow (English friendly) / PREMIÉRA

Kino Pilotů
web

Koncerty | 12/6/2021
PSH

Hip-hop. 20:30

Zach's Pub Plzeň
Palackého nám.2, Plzeň
web

Divadlo | 12/6/2021
MÉDEIA, HOST NEBESKÝ – TRMÍKOVÁ – PRACHAŘ

Kdyby existovalo jiné zrození, zcela bez ženy, jak šťastný by byl život.

Divadlo X20
web

Ostatní | 12/6/2021
Divadlo Koník: Svatojánský poklad

15:00 - Dětské představení - Pohádka o kouzlech svatojánské noci, o hledání a nalezení pokladu, o bylinách a hlavně o lásce

Kaštan - Scéna Unijazzu
web

Galerie | 12/6/2021
Výstava fotografií z natáčení filmu Amadea Miloše Formana

Diversion Bistro
web

Festivaly | 12/6/2021
Tanec České Budějovice

Start 20h,Open air Taneční večírek už po 4. na střeše Metropolu. O hudbu se postará produkční složka DHOGH (Dance Hard Or Go Home - čti DOG) Těšit se můžete na Veit B, Trojan Horses a Mor4m. Tančit se bude až do rána. Představení je jedním z 20 výherců prestižního evropského ocenění “Aerowawes Twenty 21”

Střecha Metropolu
web

Divadlo | 12/6/2021
P.Jurda, V.Holan, J.Werich - Hadry, kosti, kůže

Start 19h - Studio

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 12/6/2021
O.Wilde, R. Ross - Lordi

Start 19h

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Filmy | 12/6/2021
Chlast

Start ve 21h.

Letní kino u Keplera
Park Maxe von der Stoela, Praha
web

Filmy | 12/6/2021
Kino Dlabačov

14h - Duše, 16h - Léto patří rebelům, 18:30h - Tichý společník

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Koncerty | 12/6/2021
Řezník – Parkour Workshop

Start ve 21:00

Beachpark Mlékojedy
Mlékojedská 246, Neratovice
web

| 12/6/2021
Novinka: Chlast

21:00

Letní kino u Keplera
Park Maxe von der Stoela, Praha
web

Koncerty | 12/6/2021
Phil Shoenfelt & Southern Cross

19:30 - Večer temně romantické rockové dekadence. Zazní i skladby z loňské Philovy sólové desky

Kaštan - Scéna Unijazzu
web

Divadlo | 12/6/2021
Divadlo v Celetné

10:30h - MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY, 19:30h - RŮŽE PRO ALGERNON

Divadlo v Celetné
web

Koncerty | 12/6/2021
JAZZ ON THE ROOF: Marta Kloučková Trio

16 h - Marta Kloučková je multižánrová zpěvačka, textařka a písničkářka působící na české jazzové scéně. Je finalistkou mezinárodní soutěže jazzových vokalistů Voicingers 2017 a semifinalistkou mezinárodní soutěže Riga Jazz Stage 2018. Těžištěm jejího autorského díla je Marta Kloučková Quartet, jejž tvoří hudebníci z tuzemské jazzové špičky. Mimo to je členkou vokálního sextetu Skety a spolupracuje s tělesy a hudebníky napříč žánry (Concept Art Orchestra, Barbora Poláková, Clarinet Factory a další). Tentokrát uslyšíte v jejím podání jazzové standardy a některé vlastní písně.

Jazz Dock
web

Galerie | 12/6/2021
Moje nej dílo

Online - Národní galerie Praha pokračuje v pravidelném cyklu krátkých videí s názvem Moje nej dílo. V nich zaměstnanci galerie, například ředitelé sbírek či kurátoři, hovoří o svých srdcových exponátech.

Národní galerie Praha
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
web

Ostatní | 12/6/2021
Mint Market 12.6.

9:00 -17:00 První letošní MINT Market Praha v Pražské tržnici je tu! Těšte se v sobotu 12. června na pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, originální papírenské zboží a mnoho dalšího přímo z dílen českých tvůrců.Na čerstvém vzduchu a u hlavní brány Pražské tržnice najdete rovnou stovku prodejců. Designovou přehlídku doprovodí svým setem DJ Tim Otis (Radio 1). Podpořte malé české značky a kreativce, potřebují to teď víc než kdy dřív.

Pražská tržnice
web

Ostatní | 12/6/2021
GASK plus: Jó/GASK_jóga v netradičním prostředí. Jóga jako stav mysli

Přijďte se naladit a načerpat novou energii mezi obrazy a objekty ze stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence a pomalu vstřebávat atmosféru uměleckých děl odrážejících stavy napětí a rovnováhy. Napětí i uvolnění v obraze i ásaně. Uvolněte se v pozici bojovníka, ale najděte v něm i napětí tětivy luku. Zaměřte svou pozornost správným směrem a dojděte k uvolnění a rovnováze. Užijte si sílu a napětí, ale i klid v rovnovážných pozicích. Lektor Martin Komár (Duhové zvonky Pardubice). Od 10h do 12h.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Festivaly | 12/6/2021 - 13/6/2021
Makerfaire

Nádvoří DEPO2015 - Největší světová přehlídka inovací, kreativity a důmyslnosti je opět v Plzni! Setkání tvořivých a zvídavých lidí, které baví zkoušet nové věci a neformálně sdílet poznatky a zkušenosti v přátelském prostředí. Zábavný jarmark pro celou rodinu, ale také veletrh pro makery, kde každý může představit svůj produkt, vychytávku, „hack“, experiment nebo koníček. Někteří se tak prezentují vůbec poprvé veřejně.

DEPO 2015
Presslova 14, Plzeň
web

Galerie | 12/6/2021
Tajemný kabinet profesora Beneše

Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web
reklama