Kulturní servis

Sobota 14/5/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/2/2022 - 31/12/2022
Minulá budoucnost / Previous Future

Výstava je instalována ve vitríně ve vestibulu stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí. Její ideou je poskytnout procházejícímu divákovi jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pražského metra. Pražské metro – především jeho části vy-budované do roku 1989 – obsahuje prvky, které připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo pozůstatky jiné civilizace. Těmito prvky jsou umělecká díla, architektura nebo její části. Výstava v metru vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Galerie hl. města Prahy: Vestibul stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí
Anděl, Praha 5
web

Galerie | 1/2/2022 - 15/12/2022
Jakub Nepraš: Viditelnost

Umělec Jakub Nepraš ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město vytvořil site-specific umělecké dílo s názvem Viditelnost, které bude po dobu jedno-ho roku osvětlovat podloubí Městské knihovny u křížení Mariánského náměstí a ulice Valen-tinská. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací součas-ného globalizovaného světa.

Galerie hl. města Prahy: Instalace v podloubí objektu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
web

Galerie | 3/2/2022 - 3/7/2022
Světy české animace

Výstava SVĚTY ČESKÉ ANIMACE 02-07/2022 - historie, současnost i budoucnost. Animační techniky, interaktivní prvky, reálné scény, exkluzivní exponáty, doprovodné programy, besedy s autory a projekce více než 150 animovaných filmů.

Pražská tržnice, hala č. 17
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Zdena Šafka - VARIACE NA LESNÍ STRUNU

Zdena Šafka vystudovala textilní tvorbu u prof. Bohuslava Felcmana na VŠUP. Její obrazy vychází z lyrického, mnohdy přímo abstrahujícího pojednávání důvěrného světa člověka a přírody. Její výstava v GASK bude zaměřena především na poeticky laděný cyklus přírodních motivů.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Julie Kopová - HYBRID LANDSCAPES

Čerstvá absolventka Ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění představí své velkoformátové kresby a malbu, které jsou založené na specifické barevnosti dynamických tvarů často inspirovaných hudbou. Jako dcera významného jazzového hudebníka a úspěšné malířky hledá vlastní autentickou cestu k vyjádření myšlenek i emocí.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Jaroslav Bejvl - ZA KARLÍNSKÝM VIADUKTEM

Jaroslav Bejvl je jedním z nejvýznamnějších českých sklářských designérů a výtvarníků současnosti. Jeho dílo je již delší dobu spojováno s designem lustrů a světelných objektů, ale zahrnuje i návrhy skleněných plastik, objektů, výrobků užitého umění a specifických světelných projektů.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/2/2022 - 29/5/2022
Richard Loskot, Vítězslav Plavec - POHLED DO PRÁZDNOTY

Richard Loskot vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické Univerzitě v Liberci, kde učí, je několikanásobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého a jeho tvorba je založená na vytváření situací, které tematizují lidské vnímání. Umělec ve své tvorbě rafinovaně využívá fyzikální zákonitosti či nové technologie. Reálné situace vychyluje do překvapivých či zneklidňujících poloh.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 16/3/2022 - 19/6/2022
Světy Jindřicha Chalupeckého

Výstava o životě a díle teoretika, kritika, kurátora a esejisty Jindřicha Chalupeckého přibližuje myšlenkový odkaz této stále živé osobnosti české kultury. Záměrem výstavy je také poukázat na roli, jakou teoretik a kurátor ve společnosti může zastávat – jeho jedinečnou schopnost propojovat rozličné osobnosti, místa i oblasti zájmu. Skrze linii vlastního přemýšlení o světě vytyčuje místo, které v současném světě zaujímá umění. Na výstavě se setkávají díla více než šedesáti umělkyň a umělců několika generací: od zahraničních autorů, jako jsou Marcel Duchamp nebo Ilja Kabakov, přes práce autorek a autorů českého poválečného umění, například Adrieny Šimotové nebo Vladimíra Boudníka, až po reflexe současných umělkyň a umělců jako jsou Anežka Hošková nebo Václav Magid. Záměrem projektu není vytvořit symbolický pomník Jindřicha Chalupeckého, ale skrze dialog historických děl a práci současných umělkyň a umělců, literátů, filozofek a dalších osobností reflektovat, co z Chalupeckého myšlenek a aktivit je relevantní pro současnost, a co nám může být nápomocné v umělecky, politicky, lidsky i ekologicky nelehkých dobách.

Galerie hl. města Praha: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
Mariánské nám. 98/1, Praha
web

Galerie | 18/3/2022 - 31/8/2022
Vzhůru do oblak

10-18h, Prolétněte se fascinujícím světem v oblacích, zažijete svět létání na vlastní kůži a staňte se alespoň na chvíli bájným Ikarem. Vleťte na kouzelném létajícím koberci do světa mýtů a pohádek, nahlédněte do přírodní laboratoře inspirované létajícími zvířaty a rostlinami, a nakonec se vydejte na cestu od počátků létání po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Zjistíte, že svět nad našimi hlavami skrývá mnohá tajemství a jejich objevování bude úžasné dobrodružství. Tak vzhůru do oblak!

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Luděk Filipský - Intimní nezměrnost

Luděk Filipský (*1945) vystudoval u prof. Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Kutné Hoře. Ve svých obrazech, kresbách a objektech soustavně zkoumá prazákladní stavební jevy světla, barvy a prostoru, které propojuje v dynamických strukturách symbolicky reflektujících přírodu, kosmos i duchovní přesahy člověka. Filipského výstava v GASK je koncipována v úzké spjatosti s kutnohorským chrámem sv. Barbory, jehož vznešená klenutá stavba a vitrážemi prozářený interiér autorovi skýtají trvalý inspirační zdroj i jistou paralelu k jeho vlastnímu tvůrčímu přemítání.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Milan Guštar - Ascensus et descensus

Milan Guštar se zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými principy v hudbě, zvukovém a vizuálním umění, teorií tónových soustav, organologií a elektroakustikou. Jeho audiovizuální instalace Ascensus et descensus je součástí rozsáhlého cyklu studií, kompozic, grafických partitur, videí, zvukových a audiovizuálních instalací a performancí s názvem Flex, které autor vytváří od roku 1999. Instalace Ascensus et descensus vychází ze studíí Flex 01 a Flex 99 a zkoumá nejistou oblast mezi statičností a dynamikou ve zvuku a barevném světle.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 20/3/2022 - 5/6/2022
Adéla Matasová - Metasystémy

Multimediální umělkyně Adéla Matasová, držitelka Ceny Ministerstva kultury 2021, zahajuje 20. března svoji výstavu Metasystémy, která se tematicky odvíjí od zaměření jejích prací z posledních dvou desetiletí, přičemž naznačený retrospektivní charakter této přehlídky nevychází z tradičního chronologického řazení, nýbrž se odvíjí od novějších prací a objevuje jejich analogie i v autorčiných starších realizacích.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/4/2022 - 31/7/2022
Bohumila Grögerová - SETINY

První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web

Galerie | 2/4/2022 - 29/5/2022
Ostrov Knížák

Ostrov Knížák – ostrov, ekosystém, kde pro svou izolaci dochází k pozoruhodnému vývoji tamního života a odlišnost od okolní pevniny je zcela patrná. V tomto přirovnání je možné spatřit paralelu s vývojem osobnosti a díla českého umělce Milana Knížáka, který vybudoval nevšední a komplexní dílo oslovující vše, co je pro kulturu a etiku člověka důležité.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Suška - Kameny, Škoda - Objekty

V sezóně 2022 kombinujeme opět dva autory, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla téměř výhradně pro interiér, dosta-ne Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadu Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 8/4/2022 - 28/5/2022
Jindřiška Jabůrková & Kristýna Haviarová - SKRZE TICHÁ MÍSTA SPOJÍŠ SE

Výstava Jindřišky Jabůrkové a Kristíny Haviárové přináší kompletní změnu prostoru pro galerii 35M2. Prostor se definuje specifickým fyzikálním způsobem – avšak to právě obě autorky zavrhují. Samy určují vlastnosti daného prostoru, který nám může připomínat určitou amorfní hmotu, která dostává vlastnosti skrze obě autorky. Společná výstava je o nánosu hmoty - ať již v převdené asociaci nebo konkrétních předmětech. Vytváří v galerii určité bezčasí, osamělou poušť či metafyzický prostor krajiny, kde se odehrává efemerní živoucí hmota. Ona hmota definuje i procesuálnost jednotlivých ohraničení předmětů a objektů. Ona živoucí hmota se totiž ničemu nepodřizuje. Je sama sebou v křehkosti vztahu k danému prostoru.

Galerie 35m2
V. Nejedlého 23, Praha 3 - Žižkov
web

Galerie | 10/4/2022 - 28/5/2022
Václav Girsa - Zloděj dřeva

Otevřeno čt-ne 10-17. Jádrem malířské práce Václava Girsy je postižení vitálních sil, které prostupují živé i neživé entity a procesy. Jestliže ve svých expresivních obrazech často vychází z dětského výtvarného projevu, je to právě kvůli schopnosti dětí transponovat do obrazů své holistické vnímání světa, v němž vše prostupuje fyzická i mentální energie, objekty splývají se subjekty, vědomí s podvědomím a všední s magickým. Díky očividné radosti z procesu malby, punkové nevycválanosti, ale také díky nepatalogické a neobsesivní bezprostřednosti je Girsa už dlouho považován za ojedinělý (z)jev na nebi české malby.

Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 12/4/2022 - 29/5/2022
Kristina Fingerland: Dvorní asistentka velké sestry Miry

Výstava Kristiny Fingerland v Galerii Kostka koresponduje se skupinovou výstavou Mladí a klidní v Galerii MeetFactory svým důrazem na rukodělnost i díky autorčině mezigenerační inspiraci a spolupráci. Kristina volně navazuje na svou diplomovou práci nazvanou Oikos a stávající výstavou „píše" další kapitolu, vyprávění převedené do prostorové situace. Oikos je místem soužití a vzájemné péče svých více-než-lidských obyvatel, pro něž umělkyně vytváří rozsáhlé pozadí vlastní historie a mytologie. Magii a pohádkovost Kristininých příběhů ale váže neviditelná nit pevně k realitě jejího vlastního života. Válka růží a mytí nohou potřebným tak nejsou jen pouhou metaforou.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 12/4/2022 - 29/5/2022
Mladí a klidní / Young and Restful

Výstava umělkyň*ců ve věku +- 30 let zachycuje tendenci využívat tradiční řemeslné techniky, jež vyžadují náročnou repetitivní práci. Tato činnost je vyhledávána i pro její terapeutické účinky - máme tedy co do činění s mladou a klidnou generací?

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 13/4/2022 - 14/5/2022
ČESKÝ SEN VE FRANCII

Československé, dnes české sekce ve Francii vznikly ve 20. letech 20. století z ambice zformovat novou, demokratickou a frankofonní elitu mladého Československa a dnes jsou nejstarším mezinárodním středoškolským vzdělávacím projektem v Evropě. Výstava "Český sen ve Francii" popisuje jejich fungování v pohnutých dějinách 20. století, od opakovaného přerušení v obdobích 2. světové války a komunistického režimu, přes znovuotevření v 90. letech až do současnosti. Krátké období uvolnění a znovuotevření sekcí na přelomu 60. a 70. let ilustruje jedinečný soubor fotografií studenta dijonské sekce Václava Brunnhofera.

Galerie 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 13/4/2022 - 31/5/2022
Meziprostory Pražské tržnice: výstava výsledků architektonické soutěže

Výstava soutěžních návrhů architektonicko-krajinářské soutěže na veřejný prostor Pražské tržnice, vystavena v krásné budově neorenesanční Burzy #4

Pražská tržnice, Burza
web

Galerie | 14/4/2022 - 28/8/2022
Heroin Crystal

Připravovaná výstava Heroin Crystal se místem konání symbolicky „vrací na místo činu“, tj. do Domu U Kamenného zvonu, na první ročník Bienále mladého umění (1994), který jakoby odstartoval období přibližně deseti následujících let intenzivní interakce mezi GHMP a umělci generace devadesátých let. Jedná se o projekt, který je více či méně vázán na GHMP jako instituci. Nemá ambici na úplnost a nejde ani o přehled postihující dění těchto let. Název výstavy Heroin Crystal byl inspirován stejnojmennou instalací a fotografií Jiřího Černického z roku 1995, která stejně jako naprostá většina všech vystavených prací pochází ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Výstava představí vedle známých, dnes již ikonických děl také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež tehdy stála v popředí zájmu umělců: ženská problematika a autostylizace (M. Dopitová), reflexe mediální reality (Š. Šimlová), performance (J. Černický, K. Kintera, Kamera Skura), fenomén lidského těla (V. Bromová, P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace reálné i virtuální přírody a městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda)

Galerie hl. města Prahy: Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 605/13, Praha - Staré Město
web

Galerie | 19/4/2022 - 10/6/2022
ÚCHYLKA MĚŘENÍ: 1392 HODIN VÝSTAVY, Z TOHO 237 OTEVŘENO

Aby šel svět rozkrájet a prodat, je nutné jej nejdříve změřit! Autoři děl vystavených ve Fotograf Gallery se každý jiným způsobem vztahují k tomuto změření, stejně jako se každý jinou měrou vyrovnává s tradicí fotografického zobrazení. Výstava představuje (fotografické) obrazy vizualizující měření: Od zdůraznění hledání optických souvislostí mezi fotografií a geometrií v zachycení geodetických značek, přes nevšední využití strojové mapovací techniky až po představení měření jako předpokladu digitalizace naší každodennosti. Vystavující umělci: Benedek Regős, Jan Šerých, Jakub Valenta.

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Galerie | 20/4/2022 - 25/9/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT PRO (Č) UMĚNÍ?

St-Ne, 14:00–19:00, Můžu se v galerii smát a musí být umění krásné? Interaktivní výstava vás vezme do zákulisí umělecké tvorby, zodpoví nejrůznější otázky a představí práce významných současných umělců. Expozice je vhodná i pro děti. V Galerii Atria na Žižkově uvidíte díla Davida Böhma, Jiřího Franty, Krištofa Kintery, Evy Jiřičky, Kakalíka, Daniely Krajčové, Aleše Nováka a Rafani.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 22/4/2022 - 14/6/2022
Obrazy Táni Macholdové

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Galerie | 27/4/2022 - 26/5/2022
TO JE PLÁN!

Praha jako moderní město s jasnou vizí v plánování. Nový územní plán Prahy – Metropolitní – je opět o krok dál. Po desítkách let tak pomůže odblokovat výstavbu nových bytů na brownfieldech, zvýší ochranu městské zeleně, parků nebo vzácných pražských panoramat a ochrání sídliště před zahušťováním. Návštěvníci se seznámí nejen se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem, ke kterému budou moci přímo na místě podat připomínku.

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Galerie | 28/4/2022 - 11/9/2022
Invaze

Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město ve spolupráci s Českým cen-trem Kyjev zahajuje 28. dubna v 18 h v prostorách komunitní Kobky 17 na Smíchovské náplav-ce výstavu Invaze / Invasion / Вторгнення, která reflektuje novou realitu ukrajinských umělců i Ukrajiny. Invaze ukazuje válku očima současných ukrajinských umělců – Danyla Movchana (Lvov), Igora Guseva (Oděsa), Alexandra Naselenka (Oděsa). Všichni jsou nyní na Ukrajině a jejich díla vznikla v posledních týdnech válečného konfliktu.

Galerie hl. města Prahy
web

Galerie | 29/4/2022 - 19/6/2022
Jiří David - Erekce oka

Obrazy, které budou prezentovány, vznikly za poslední rok. Umělec Jiří David výstavu v anotaci uvádí následovně: „Kdy vše osobní je imaginace. Kdy vše intimní je imaginace. Kdy veškeré vcítění je instinkt. Kdy je ejakulace hypersonická. Kdy mlčení není pouhým tichem. Kdy mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy nejsou politicky lyrizujícím brakem na stupnicích teorie lásky. Kdy to, co lze spatřit, nelze vyčíst ani ověřit, neboť vzniká pravděpodobnostní princip nedorozumění, nesamozřejmosti. Kde je veškerá imaginace osobní. Kde je imaginace intimní. Kde je intimní nepolitická moc. Kde veškerý instinkt je naplňujícím a radostným vcítěním…“

SmetanaQ Gallery
Smetanovo nábř. 334/4, Praha - Staré Město
web

Galerie | 29/4/2022 - 26/6/2022
AMERICAN FRAMING

Úspěšná výstava American Framing (americké rámové dřevostavby), jež na loňském Bienále architektury v Benátkách sklízela obdiv také díky site-specific konstrukci před národním pavilonem USA představující prezentovaný stavební systém, bude uvedena v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.  Kurátoři výstavy, architekti Paul Preissner a Paul Andersen z University of Illinois v Chicagu, na výstavě seznamují s nejběžnějším stavebním systémem ve Spojených státech a jedním z nejdůležitějších příspěvků země do stavební praxe. Výstava ukazuje, jak lze tradiční, nekonečně flexibilní technologii používat a inovovat, a to i se zřetelem na udržitelnost a cenovou dostupnost. Technologie rámových dřevostaveb díky své jednoduchosti historicky pomáhala prvním osadníkům budovat nové domovy a s využitím moderních materiálů slouží dodnes.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 30/4/2022 - 22/5/2022
Michaela Petrů: Invalid dream

Michaela Petrů, absolventka Rittsteinova ateliéru na AVU, zkoumá hranice malby a možností materiálu. V projektu Invalid dream soustřeďuje svou pozornost k pražské čtvrti Karlín a její proměně z dělnické lokality na developerskou oblast.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Židovská obec na pražských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na Novoměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, je dokumentarista Martin Šmak. Putovní výstava je ke shlédnutí na Novoměstské radnici od prosince 2020.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/5/2022
Alexandra Koláčková – Sedící postava

Barevné sochařské dílo A. Koláčkové bylo na nádvoří nainstalováno již v souvislosti s předloňským mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line. Socha je zhotovena z vysoko pálené šamotové hlíny, jde o lavičku v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Socha Neptuna

Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce v letech 1875-1877 sochař Bohuslav Schnirchův. V r. 2014 sochu zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Veronika Psotková – Polštáře

Od roku 2015, kdy na Novoměstské radnici vystavovala poprvé své dílo v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Skulptuře Line Veronika Psotková, jsou na nádvoří trvale umístěny její dva obří betonové polštáře, které nádvoří pomáhají vytvořit útulné odpočinkové místo. Autorka vystavuje na tuzemské i zahraniční výtvarné scéně na skupinových i samostatných výstavách.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Historie Nového Města a Praha panoramatická

Stálou expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/5/2022 - 20/5/2022
PES 5

Instalace, objekt, malba a grafika. To vše propojené vnitřním smyslem pro humornou estetiku, která je skupině PES5 vlastní. Umělecká skupina PES5 se skládá ze čtyř studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara - Kristýna Nejedlá Bujárková, Kateřina Frgalova, Veronika Zpěváková a Jakub Černý - a jedné studentky UMPRUM - Barbara Novorodá.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 1/5/2022 - 31/8/2022
Neviditelná výstava

Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina v naprosté tmě s nevidomým průvodcem.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 2/5/2022 - 22/5/2022
Anna Arnetová & Petr Kozel - Bez sebe

Výstava s názvem Bezsebe je společnou autorskou výstavou Anny Arnetové a Petra Kozla. Vzájemně se umělecky doplňují, přesto že jejich tvorba je tak velmi odlišná – vše nakonec vytvoří velmi příjemný celek. Z toho také vznikl název této výstavy... Na první pohled nesourodé umělecké duo – překvapí svojí sehraností a souzněním.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 2/5/2022 - 18/9/2022
FLORÁLIE In Sacrificio Florum / V objetí květů

Otevírací doba: st-ne 14:00 – 18:00, Mezinárodní tématický skupinový projekt představený ve vzájemné návaznosti ve dvou pražských institucích, v Museu Montanelli a Artinbox Gallery, nabízí vizuální výpověď současných umělců i tvůrců art brut o tajemných silách přírody, nekonečném koloběhu, zrodu, zmaru a znovuzrození, opírající se především o mnohotvárnost symbolické řeči květin. Přijďte se pokochat do naší rozkvetlé zahrady.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Divadlo | 4/5/2022 - 15/5/2022
Neviditelná tržnice - jarní reprízy

Site specific divadelní představení na míru Pražské tržnici

Pražská tržnice
web

Galerie | 5/5/2022 - 28/5/2022
Tomáš Plesl

Soubor vystavených obrazů z rozpětí let 2018 až 2021 představuje jakousi zvláštní kombinaci abstraktního malířství, metafyzické malby Giorgia de Chirica a klíčových archetypálních znaků surrealistických autorů.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 5/5/2022 - 26/5/2022
Večerní trhy v Hale 22

Zeleninový trh v Hale 22 v Pražské tržnici má každý čtvrtek otevřeno do 19:00 a odehrává se i venku, kde jej doplňují koncerty a djs ve Food Truck Pointu

Pražská tržnice, Hala 22
web

Galerie | 5/5/2022 - 29/5/2022
Poesie barev

Výstavu uvádí Art House Atelier, výtvarná škola Marie Šibalové, která pořádá výtvarné kurzy pro veřejnost. Průřez tvorbou, od portrétní malby, přes krajinomalbu, až k abstrakci. Na své si přijdou milovníci olejomalby, akrylu, pastelu i akvarelu.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 6/5/2022 - 17/6/2022
Zbyněk Sedlecký: Rekvizitář

Trafo Gallery srdečně zve na samostatnou výstavu jednoho z klíčových autorů generace narozené v 70. letech, Zbyňka Sedleckého, malíře, pro něhož je zásadní a směrodatný vztah pozorovatele a okolí. Nalezl se v situacích, jejichž spínačem je osobní zkušenost navázaná na východisko fotografického záznamu. Vedle výběru prací z posledního období k výstavě vychází stejnojmenná publikace, shrnující jeho aktuální tvorbu. Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 6/5/2022 - 5/6/2022
Šárka Vildová (Vild Art) – ŽIVEL

Výstava Živel představuje řadu dvanácti nových obrazů, které budou volně k přímému prodeji. Hlavní myšlenkou výstavy je abstraktní vyobrazení přírodních živlů voda, oheň, země a vzduch. Autorka vý-stavy cílí na temperament každého jednotlivce a probouzí v nich jejich niterné touhy. Jedná se o soubor obrazů s rozmanitou barevnou škálou a výraznou reliéfní strukturou. K vidění bude akrylová malba na plátně v kombinaci s různorodými technikami. Autorčina experimentální tvorba vy-chází zejména z abstraktního expresionismu, kdy klade velký důraz na detail, a proto se můžete těšit na neotřelost, živost a jedinečnost obrazů. Prodej originálních děl, bude probíhat také v digitální formě NFT.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 7/5/2022 - 25/8/2022
Pole v množném čísle / Velká voda

Výstava představí díla celkem 33 umělkyň a umělců na více než 1100 m2, kteří byli odbornou komisí vybráni na základě otevřeného open callu. Výstava si klade za cíl odpovědět na aktuální otázky: Nakolik jsou naše datové stopy spjaté s naší identitou? Co mají společného s teorií morfické rezonance? A jakou mohou hrát roli v mytologii budoucnosti? Jsou sítě metaforou lidského mozku a naopak? Jak takové podobnosti pochopit v současném umění?

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 8/5/2022 - 28/8/2022
Dan Zollmann: MINJAN - Intimita

Výstava představí soubor fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, který je tichým kronikářem ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jeho snímky nabízejí daleko víc než jen estetický zážitek nebo vizuálně atraktivní vhled do exkluzivního prostředí – vedou nás k zamyšlení nad jejich lidským poselstvím, nad tématem respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Cestování v čase či pohřebiště novin – nekonvenční fotografická výstava Hynka Alta

O tom, že fotografické práce lze vystavit jinak než v rámu na stěně, se můžou přesvědčit návštěvníci roudnické galerie. Právě ta se již dlouhodobě snaží i v prostředí mimo metropoli uvádět aktuální přístupy ve výtvarném umění a jména světového formátu. Výstava Hynka Alta přesto není pouze o autorovi samotném, nýbrž také o divákovi, který se může na její podobě podílet a odnést si s sebou v papírovém tubusu část výstavního materiálu. A že ho není málo – v rámci výstavy autor uplatnil více než 2000 tisků fotografií a počítačových grafik, čítajících více než tunu papíru.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 9/5/2022 - 17/7/2022
Tomáš Spevák - Prolínání nesourodých světů v Roudnici

„Obrazy Tomáše Speváka se vyznačují pozoruhodnými kontrasty a nespoutanou dynamikou, ale také velkou mírou hravosti a vynalézavosti. Vznikají prolínáním nesourodých světů, jako torzovitý záznam různých událostí či jako záblesky zpřeházených vzpomínek,“ uvádí kurátor výstavy Miroslav Divina. „Dalo by se říci, že se jedná o dekonstrukci jednotlivých představ, následně seskupených do nového, velmi působivého celku.“

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 10/5/2022 - 24/5/2022
Vršovická BIOGRAFie

Po měsíční otevřené výzvě směřované všem Vršovičákům, vybrala kurátorka Denisa Václavová a grafický designér Kryštof Doležal 15 zajímavých příběhů ze starých Vršovic. Vedle Vzletu teď najdete vzpomínkový plot, na kterém jsou otištěné příběhy, zážitky a zkušenosti vašich sousedů a sousedek na staré Vršovice. Přijďte se zasnít do historie.

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

| 10/5/2022 - 15/5/2022
Anifilm 2022

Festival animované tvorby přestaví aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky.

Liberec
web

Galerie | 10/5/2022 - 28/8/2022
Nature Future - mladá evropská fotografie

Představí práci 14 mladých evropských fotografů, kteří s přesným, současným, poetickým a někdy i humorným pohledem analyzují velkou ekologickou krizi, která postihuje naši planetu. Vystavující umělci: Margaux Senlis (FRANCIE), Ruben Martin de Lucas (ŠPANĚLSKO), Daniel Szalai (MAĎARSKO), Ioana Cirlig (RUMUNSKO), Ada Zielińska (POLSKO), Leontína Berková (SLOVENSKO), Tomáš Hrůza a Andrea Průchová Hrůzová (ČESKÁ REPUBLIKA), Marina Caneve (ITÁLIE), Jana Hartmann (NĚMECKO), Maria Oliveira (PORTUGALSKO), Markus Guschelbauer (RAKOUSKO), Inka & Niclas (ŠVÉDSKO).

Kampa, Malá Strana
web

Galerie | 12/5/2022 - 3/6/2022
Vladimír KIVA Novotný - GRADIENT

Role fotografie se mění v závislosti na tématu a prostředí, kterém je vytvořena. Pohledem fotografa vzniká nový příběh. Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu. Pro Vladimíra Kivu Novotného je gradient posun, sledování změny, respektive proměny. I v rámci minimalismu, který je mu vlastní, jde o sledování nekonkrétního vývoje. Sledování dvou paralelních linií, pohledu vnitřního a vnějšího.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Festivaly | 12/5/2022 - 15/5/2022
NASTEVŘENO - festival nového divadla a performance

Moving Station, parky, ulice a nádraží na Jižním Předměstí naplníme uměním. Divadlem, tancem, pohybem, performance, loutkami, poezií, fotografií, malbou a brambory.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 13/5/2022 - 5/6/2022
LINDA KLIMENTOVÁ - JÁ JSEM TO JEZERO, JÁ JSEM TEN LES

Průzračně mystický akvarel Já jsem to jezero já jsem ten les, dal název uvnitřněné výstavě tvorby Lindy Klimentové z posledních dvou let. Akvarel je první z řady obrazů, vyjadřujících pocit opojení z prolnutí a ztotožnění se s lesem, přírodou a možností takové úzdravy. Současné autorčiny obrazy jsou také reflexí naší podivné a pohnuté přechodové doby, implicitně i s jejími posledními dějinnými událostmi. Tvorba Lindy Klimentové, výrazné ryze malířské osobnosti, vyrůstá z profesního vybavení. Vystudovala pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru malby M.Rittsteina v letech 2000 - 2006. Absolvovala stáž na Universidad de Castilla-La Mancha ve Španělsku.

Galerie Vltavín
Masarykovo nábřeží 36, Praha 1
web

Galerie | 13/5/2022 - 21/8/2022
BADIUCAO: MADe IN CHINA

MADe IN CHINA je první soubornou výstavou děl čínského umělce a aktivisty, který vystupuje pod pseudonymem Badiucao.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Koncerty | 14/5/2022
HÄLLAS (swe), NIGHT (swe), TRAHIR (cz)

19h

Klub 007 Strahov
Chaloupeckého 1903/6, Praha 6-Břevnov
web

Tančírny | 14/5/2022
Sexy Beats: djs Lumiere, Roman Rai, Ian Oskadev

23h

U Bukanýra
nábř. L. Svobody 1, Praha - Nové Město
web

Filmy | 14/5/2022
KINO DLABAČOV

10:00 a 14:00/VYSTOUPENÍ PRO DĚTI – Smejko a Tanculjenka: Tancuj, tancuj! (koncert), 18:00/NOVINKA – ČESKÝ FILM – Po čem muži touží 2 (bláznivá komedie), 20:00/NOVINKA – Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – TITULKY

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Tančírny | 14/5/2022
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

21h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Tančírny | 14/5/2022
SMACK ONE - Chimera III - křest 1

20:00 Smack One live + special guests & Djs

Roxy
Dlouhá 33, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 14/5/2022
RADIO COLOR SLAVÍ NAROZENINY

19h

Futurum Music Bar
Zborovská 7, Praha 5
web

Divadlo | 14/5/2022
Den pro Trojskou kotlinu / DBF: Aladin /

11h + 15h + 17h

Loď Tajemství
Rašínovo nábř., Praha
web

Ostatní | 14/5/2022
Fler market

10h -17h, Zahrada v H55 se promění na tržiště plné krásných věcí! Čekají na vás stánky s výrobky a jejich tvůrci. Můžete potěšit tedy nejen oko, ale můžete si pořídit nějaký ručně dělaný originál. Pro návštěvníky jsme připravili také hlasovací anketu – přijďte vybrat nejšikovnější ruce našeho marketu. Pro děti bude připravena kreativní dílna. Hudba z vinylů od Štramberk Rude Boys a Vibe Unity.

Zahrada Volnočasového centra H55
Hloubětínská 1138/5, Praha 14
web

Tančírny | 14/5/2022
Brigitte Noir

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Filmy | 14/5/2022
KINO PILOTŮ

10:00 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství / Secrets of Dumbledore (English friendly), 10:15 Céčko: Moje slunce Mad, 10:30 Mimi & Líza - Zahrada, 12:00 Céčko: Mimořádná událost, 12:15 Klan Gucci, 12:45 Známí neznámí, 14:00 Céčko: Myši patří do nebe, 14:40 Ušák Chicky a Zlokřeček, 15:15 Vyšehrad: Fylm, 15:50 Céčko: Notre-Dame v plamenech, 16:30 Nejhorší člověk na světě, 17:20 Poslední závod, 18:00 Céčko: Drive My Car, 19:20 Vyšehrad: Fylm, 20:45 Film roku, 21:15 Céčko: Rande na oko, 21:30 Seveřan

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Tančírny | 14/5/2022
F2 x Inverted Audio: Inland (UK) / New Magic Media / Freddie Hudson / Barbora / fleika / Yan & more

22h

Fuchs2
ostrov Štvanice, Praha 7 - Holešovice
web

Filmy | 14/5/2022
Edison Filmhub

12:00 Přes hranici, 14:00 Undine, 16:30 Divoch, 19:00 Velká svoboda, 21:45 Persona

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Galerie | 14/5/2022
Tajemství: ony a oje

14:00 Rodinná dílna k výstavě Architektony a stoje

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 14/5/2022
Wuchanské deníky

12:00 Live performance umělce Badiucao ve výstavě MADe IN CHINA

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 14/5/2022
REALITY SURFING / PYL

18:00 Vizuální performance, která divákům nabízí alternativní model soužití lidí a neživých entit.

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7 - Holešovice
web

Koncerty | 14/5/2022
JAZZ DOCK

15:00 JAZZ ON THE ROOF: At Eas (jazz standards), 19:00 Najponk Trio (modern jazz), 22:00 GROOVE DOCK – JAZZ TO DANCE! (DJ – electro – jazz)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Koncerty | 14/5/2022
Mamočky: Benefice pro Ukrajinu

19:30 Benefiční akce pro ukrajinu, kterou organizuje sousedský spoelek Mamočky zaměřující se na pomoc Ukrajinským matkám s dětmi

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Divadlo | 14/5/2022
Dámská čtyřhra

19:30h

Kašpar v Divadle v Celetné
Celetná 595, Praha
web

Festivaly | 14/5/2022
Festival Přítomnosti

10:00 Benefiční festival zaměřený na hlubší seznámení se s meditací a organizovaný pro podporu opuštěných seniorů a dětí v dětských domovech. Meditace povedou Jan Benda, Naropa (Nizozemsko), Tereza Böhmova, František Lomský a František Lomský.

Kino Přítomnost
web

Galerie | 14/5/2022
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550

Sbírková expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než 200 exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí.

Klášter sv. Anežky České
web

Divadlo | 14/5/2022
Pohřeb až zítra

19:00, Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu! Původní divadelní komedie od Natalie Kocab.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 14/5/2022
Jmenuji se Orel

15:00 Pohádkový muzikál z jihočeského dvorku. Příběh slepice, která se nebála roztáhnout křídla a předvést let orla, byť jej nikdy v životě neviděla. Představení podle stejnojmenné knihy autorky Romi Grey. Pro děti od 5 let.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Koncerty | 14/5/2022
Cocotte Minute a Elektrick Mann

20:00 Cocotte Minute a Elektrïck Mann, nezpochybnitelní čeští a moravští králové luxusu, vytříbeného chování, mluvy a ryzího intelektuálna, vyráží na společnou apokalyptickou výpravu. Turné s deseti zastávkami začalo 8.4. a bude zakončeno velkolepou megashow právě 14.5. u nás v Rock Café!

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 14/5/2022
Věci - derniéra

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Festivaly | 14/5/2022 - 22/5/2022
Art Safari

Květen ve Studiu Bubec je již neodmyslitelně spjat s jednou z největších uměleckých událostí, které studio organizuje – přehlídkou Art Safari, tentokrát na téma Spánek. Letošní ročník proběhne v termínu 14.–22.5.2022. Kurátorka Daniela Kramerová oslovila více než 20 umělců, kteří tvoří klasická díla i neotřelé performance. Součástí letošního ročníku je i bohatý doprovodný program, jehož vrcholem je možnost přespání přímo ve Studiu s celonoční hudební produkcí v dramaturgii umělkyně Gabriely Procházky a hudebníka Olivera Torra.

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Ostatní | 14/5/2022
Maker Faire

Třetí setkání makerů, kutilů, vynálezců, inovátorů a jejich fanoušků v Plzni! Maker Faire je neobyčejné setkání pro technologické nadšence i rodiny, které milují interaktivitu a učení hrou!  Letos se seznámíte s elektronickými a technologickými vychytávkami, řemesly, designem, 3D tiskem, udržitelnými projekty, roboty a se spoustou dalších netradičních projektů.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Divadlo | 14/5/2022
Cesty

19:00 Největší a nejnáročnější projekt v historii našeho souboru se vrátil v nové verzi do šapitó Azyl78!

Azyl78
Výstaviště, Praha 7-Bubeneč
web

Divadlo | 14/5/2022
Rodinka Tlučhořovi aneb Byli jsme a budem

19:30 Tlučhořovi jsou nekonečný seriál ze života jedné rodinky.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Tančírny | 14/5/2022
SMEČKA + PANORAMA

22:00 Dance Club: SMEČKA DJs Saddan & Frait & Junior Jan & Kostas T (gr) & Harry Nouber & Danny Mathew, Chapeau Bar: DJ Radek Honc, Underground Club: PANORAMA DJs ABAB & Duma Jr.

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 14/5/2022
Jiří Honzírek & Johan: HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

19:00 Trochu muzikál, trochu dokument, trochu drama. Autorská inscenace na téma zadlužování, exekucí a byznysu s chudobou. Kdyby občané naší země, kteří jsou v exekucích, obývali samostatný kraj, byl by to šestý největší kraj České republiky.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Divadlo | 14/5/2022
Debora Štysová, Tinka Avramova & Johan: 30 DNÍ

17:00 Co musí cizinec překonat, než získá povolení k pobytu v ČR? Zážitková hra, při které je divákovi stylizovaně simulován proces žádání o vízum. V průběhu své snahy prochází několika prostory a potkává se s útržky autentických příběhů Nikoly, Ping, Sai a Máši. Pohybujeme se na hranici reálného a smyšleného absurdna.

Moving Station v Plzni
Koperníkova 574, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Divadlo | 14/5/2022
K.Š.E.F.T.

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 14/5/2022
VLK A HLAD

15:00 Co se stane, když vlka z Červené karkulky navštíví Hlad? A co když narazí na tři malá nezbedná kůzlátka čekající na svou maminku? To vše za sněhu a mrazu, svitu hvězd, lamp a samozřejmě také notného přispění talentovaných loutek a půlloutek, které vyrobil režisér a dramatik Jakub Folvarčný. Představení je vhodné pro děti od 3 let.

KC Vozovna
Koněvova 2687/164, Praha
web

Koncerty | 14/5/2022
Hudba o Třetí: Kateřina Konopová & Lukáš Michel

15:00 Lyrické „Příběhy v hudbě“ z děl světoznámých skladatelů v podání sehraných pianistů – Kateřiny Konopové a Lukáše Michela. V Atriu na Žižkově zazní mimo jiné slavní Smetanova Vltava, Let čmeláka od Rimského-Korsakova či Dvořákovy romantické pasáže. Koncert se koná v rámci speciální odpolední řady "Hudba o Třetí", trvá 60 minut a je ideální pro rodiny s dětmi.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Filmy | 14/5/2022
KINO 35

16:00 Rodinná pověst o vlkovi, 18:30 Nic k smíchu, 20:30 Nejhorší člověk na světě

Kino 35 ve Francouzském Institutu
Štěpánská 644, Praha - Nové Město
web

Festivaly | 14/5/2022
Balkan food & music festival

festival balkánské hudby a jídla

Pražská tržnice, tržní náměstí
web

Divadlo | 14/5/2022
Škola Malého stromu

18:00 Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý strom. Vhodné pro děti od 6 let.

Divadlo Kampa
Nosticova 634/2a, Praha - Malá Strana
web

Divadlo | 14/5/2022
Divadlo Minor

10:00 Zachraňte číslo 6!, 15:00 + 18:00 Robin Hood

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web
reklama