Kulturní servis

Středa 31/5/23

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 17/11/2022 - 30/6/2023
MYTHOS?: MÝTY, VÍRA A JEJÍ SYMBOLY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ ZE SBÍRKY MUSEA MONTANELLI

Otevírací doba: St až Ne 14.00-18.00 Museum Montanelli otevře v listopadu výstavu pod názvem "MYTHOS?". Poprvé představí výhradně díla z vlastní sbírky a to jak současné, tak klasické umění a umělce, jejichž díla jsou inspirována nejrůznějšími mýty. Jejich obrazy, objekty a artefakty mají v expozici připomenout, jak důležitou roli v našem životě mýty, víra a její symboly hrají.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2023 - 11/6/2023
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel na Chvalském zámku

Chvalský zámek zve na výstavu Divadla bratří Formanů a jejich přátel – Imaginárium. Hravá poetická instalace výtvarníků sdružených kolem osobnosti Matěje Formana nás zavádí do fantazijního světa zašlých časů tajuplného světa cirkusů, kočovných umělců a poutí. Hybohledy, loutky, hry a hejblátka, to vše vyzývá ke hře malých i velkých návštěvníků. Otevřeno denně 9,00 – 18,00.

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
web

Galerie | 1/2/2023 - 31/12/2023
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl. města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 10/3/2023 - 20/8/2023
Krištof Kintera: How Can I Help You?

Umění jako lék lidské neřesti, zpověď umělce jako léčitele a stovky kreseb krištofa Kintery

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 12/3/2023 - 11/6/2023
Olaf Hanel - Expanze ticha

Umělec, kurátor, chartista a emigrant Olaf Hanel (1943–2022) působil mezi lety 1991–2009 v Českém muzeu umění v Praze (v roce 2009 přejmenovaném na GASK). Komorní výstava a doprovodné sympozium, které proběhne v GASK v sobotu 11. března za účasti autorova generačního souputníka Eugena Brikcia, představí Olafa Hanela jako tvůrce a kurátora v souvislostech totalitního útlaku i obnovené demokracie po roce 1989. Projekt se koná u příležitosti autorových nedožitých 80. narozenin.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 22/3/2023 - 4/6/2023
Fresh Memories: The Look

Evropská premiéra audiovizuálního díla ve virtuální realitě, které vás přenese mezi válečné trosky v ukrajinském Charkově

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 24/3/2023 - 31/12/2023
Myši patří do nebe

Připravujeme pro vás výstavu kulis, rekvizit a hrdinů animovaného filmu Myši patří do nebe. Film vypráví o dvou úhlavních nepřátelích, malé myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události spolu (ač neradi) znovu setkají ve zvířecím nebi. Díky absenci přirozených pudů a nezvyklému odstupu od pozemských věcí mezi nimi postupem času vznikne hluboké přátelské pouto. Na cestě nebem musí oba společně zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky a na konci jejich putování na ně čeká velké překvapení. Pokud jste film viděli, s radostí si připomenete jednotlivé scény. A pokud ne, vůbec nevadí, ale věříme, že ho pak velmi brzy shlédnete. Výstava je určena primárně pro děti, ale dospělí se zde rozhodně nudit nebudou.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
web

Galerie | 26/3/2023 - 20/8/2023
LLEV - Naturalismus

Pojem NATURALLISMUS zastřešuje tvůrčí procesy a přístupy, které používá studio LLEV zosobněné uměleckým i partnerským tandemem – Evy a Marcela Machalovými. Tato dvojice designérů experimentuje v oblasti vývoje nových materiálů, které aplikuje na vlastní jedinečné kolekce. Výstava v galerii Whitebox je pro ně příznačná svou site-specific formou, která je definovaná architekturou na míru tohoto prostoru. Jejich produkty z mycelia, skla, papíru, dřeva a kovu sdílí s divákem formou primárního tématu malíře – zátiší. Vrstev odhalení je však více.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 26/3/2023 - 20/8/2023
Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant - Zkusmos

Název výstavy ZKUSMOS – originální jazykový novotvar – charakterizuje pracovní princip, jímž se řídí ve své tvorbě dvojice výtvarníků, kamarádů z pražské AVU – Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant. Jejich práce se na první pohled liší, ale vnitřně jsou si blízké přiznanou láskou k řemeslu, zájmem o historii a experimentální povahou. Důležitým pojítkem jsou také humor a nadsázka, které prosakují do děl vznikajících z různorodých a v umění často neobvyklých materiálů. Každý po svém hledá a objevuje, zkouší, hraje si a skládá z kusů a kousků svůj ZKUSMOS.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/4/2023 - 15/6/2023
Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda

Josef Mánes je jedním z nejvýznamnějších českých umělců 19. století. Jeho tvorba se vyznačuje neobyčejnou šíří a kvalitou ⁠–⁠ zahrnuje práce určené do veřejného prostoru i vyhraněně intimního charakteru, díla nadčasová i zcela aktuální, podobizny, krajiny i alegorie; plátna, kresby i grafiky. Výstava představuje stěžejní okruhy Mánesovy tvorby a doplňuje je o srovnávací materiál, postihující jak práce jeho českých současníků, tak zahraničních umělců, kteří české prostředí ovlivňovali.

Národní Galerie Praha: Valdštejnská jízdárna
web

Galerie | 2/4/2023 - 17/9/2023
Jiří Surůvka: Strůjci války

Výstava Strůjci války představí tvorbu ostravského umělce, performera, fotografa, kurátora, vysokoškolského pedagoga, spoluzakladatele performativní skupiny „Předkapela Lozinski“, výtvarné skupiny „Přirození“ (1988–1992) a kabaretu „Návrat mistrů zábavy“, Jiřího Surůvku. V Přesazích grafiky budou prezentovány nejen jeho grafické práce, ale také autorova malířská a objektová tvorba. Jiří Surůvka prostřednictvím svých děl se sarkasmem a nadsázkou sobě vlastní podrobí společnost kritice. Zacílí především na lidskou malost a omezenost spojenou s ideologiemi a politickou propagandou. Součástí výstavy proběhnou performance vystavujícího umělce.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 2/4/2023 - 17/9/2023
Kateřina Štenclová: Na hladině času

V díle malířky Kateřiny Štenclové hraje hlavní roli barva, jejímž prostřednictvím v abstraktní formě vyjadřuje zejména vztah k prostoru. Tzv. prostorovou malbou se zabývá dlouhodobě, a to jak ve svých obrazech, tak v přesazích malby do site specific instalací vytvořených z igelitových podložek, které zachycují bezprostředně tvůrčí proces. Výstava představí výběr z posledních autorčiných prací a společně se site specific instalacemi vytvoří jednolitý vizuální celek.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 4/4/2023 - 29/10/2023
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 13/4/2023 - 10/9/2023
Jan Vytiska: Rituál prokletých srdcí

Monografická výstava malíře Jana Vytisky předswtavující průřez autorovým dílem

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 14/4/2023 - 20/8/2023
Jitka Svobodová: Za hranou viděného

Výstava shrne všechny důležité přístupy dosavadní tvorby Jitky Svobodové a naznačí výcho-diska směrem k té budoucí. Tedy svět existujících předmětů (stoly a židle, stromy), jevů (na-příklad pohybujících se záclon) včetně tak důležitých témat, jako jsou stromy zobrazené v nejrůznějších médiích. V rámci výstavního projektu bude představen výběr z tvorby Jitky Svobodové, ucelené série i tematické celky mimo chronologické řazení, aby bylo vidět, jak autorka jeden námět průběž-ně proměňuje.

Galerie hl. města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 14/4/2023 - 29/6/2023
LITTLE JOHN

Výstava s názvem Little John odkazuje k výraznému výtvarnému počinu v dějinách umění druhé poloviny 20. století. Dílo I Like America and America Likes me (Mám rád Ameriku a Amerika má ráda mě) od ikonického německého autora Josepha Beuyse výstava používá jako fenomenologickou esenci ducha, který ji prostupuje. Tato performance z roku 1974 autora, který se po příjezdu do Ameriky zahaluje do plsti, nechává se převézt místní záchrannou službou a na několik dní se uzavře v kleci do místnosti s živým divokým kojotem jménem Little John, byla nejen symbolem vytváření určitého nehierarchického vztahu mezi dvěma živými entitami, ale především vzdáním holdu divokému zvířeti, které je symbolem původního indiánského obyvatelstva Ameriky. Vystavující umělci: Barbara Benish, Polina Davydenko, Dominik Gajarský, Terike Haapoja a Laura Gustafsson, Anna Hulačová, Zdena Kolečková, Denisa Langrová, Diana Lelonek, Hana Nováková, Vladimíra Večeřová. Host: Oscar Salguero. Kurátorka: Tea Záchová. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 25/4/2023 - 29/10/2023
Hrdinové, géniové, symboly a múzy

Tentokrát půjde o sochařské skici a studie k pomníkům, památníkům a sochám ve veřejném prostoru. Naše sbírky disponují řadou z nich, některé mají k definitivní realizaci velice blízko, jiné jsou viditelně pouhým prvním krokem k hledání celkového výrazu. Najdeme zde také některé studie, které nebyly nikdy realizovány, protože vznikly pro pomníkové soutěže, ve kterých zvítězil některý ze soupeřů, nebo, jak už to u nás bývá, sehrála svou roli přízeň mocných. Pokusili jsme se představit celou řadu skvělých příkladů, které vedly ke vztyčení pomníků, dekorativních plastik nebo děl s volným námětem inspirovaných ženskými půvaby či úctou k obyčejnému řemeslu, ať už známých z našich parků a zahrad, nebo z fasád významných budov. Diváci se setkají s díly z rozmezí let 1880–1980 a s řadou věhlasných jmen jako Bohuslav Schnirch, Josef Václav Myslbek, Ladislav Jan Šaloun, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, ale i se jmény autorů, kteří byli privilegováni v období socialismu – Jan Hána, Josef Malejovský nebo Jiří Kryštůfek.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 26/4/2023 - 24/9/2023
VÝSTAVA EARTH

Výstava, která vychází přímo ze země. Záměrem projektu EARTH je představit nejběžněji využívané přírodní suroviny jak v jejich původní, tak především jejich průmyslové podobě. Smyslem je upozornit na skutečnost, že naše společnost nevnímá původní zdroje, jejich původní smysl a hodnotu. Partnerem výstavy je Hnutí Duha. Umělci: Dominika Jackuliaková, Richard Loskot, Ruta Putramentaite, Vladimír Turner, Aleš Zapletal. Kurátor: Fuczik.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 1/5/2023 - 31/5/2023
Sacras Masacras: UniVersus

Sci-fi versus pohádka. Duše versus stroj. Člověk versus zvíře. Beton versus strom. Láska versus nenávist. Tuš versus akvarel. Komix versus obraz. Život versus smrt. Já versus já. To je výstava UniVersus. Groteskní i fantazií nabité obrazy od autora La Sacra. K vidění bude komixová a volná tvorba.

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Filmy | 1/5/2023 - 30/9/2023
Tmání - interaktivní film ve virtuální realitě

Otevřeno Út-Ne. Autobiografický snímek režiséra Ondřeje Moravce dává skrze nové médium možnost nahlédnout, co se odehrává v hlavě člověka, který se vyrovnává se svými vnitřními démony. Spolu s hlavním hrdinou projdete interaktivním příběhem, v němž se můžete doslova dotknout jeho světa. Podáte mu pomocnou ruku a společně s ním objevíte i úlevnou sílu vašeho hlasu. Zažijte první český VR film Tmání v unikátní instalaci vytvořené speciálně pro muzeum NaFilM. Projekce budou dostupné po předchozí registraci kdykoliv během otevírací doby muzea až do 30. září.

Filmové muzeum NaFilM
Jungmannova 748/30, Praha - Nové Město
web

Galerie | 2/5/2023 - 2/6/2023
Lenka Sýkorová - Stopy duše

První souborná výstava plzeňské výtvarnice Lenky Sýkorové, která vznikla pod kurátorským vedením Ivo Hucla.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 2/5/2023 - 29/10/2023
František Bílek v Chýnově

Výstava v Bílkově domě v Chýnově představuje především umělcova díla s husitskou tématikou a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ
web

Galerie | 4/5/2023 - 4/6/2023
Jakub Černý, Viktor Frič - The Kubtors

Punk, střepy a rez. Co je ještě podstavec a co už socha zpodobňující budovu? Výstava The Kubtors studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Jakuba Černého a Viktora Friče představí malby, sochy i díla vzniklá kombinací a přetvářením starších prací.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 4/5/2023 - 2/6/2023
Václav Krůček - All colours of time!

Otevřeno út – pá 13-18 hod. Václav Krůček postihuje vizualitu v její formující a působící aktualitě. Je prezentována ve svém časovém průběhu, jako kontinuální pohyb. Nikoli však jako pohyb ve smyslu vnější fyzické aktivity, nýbrž jako pohyb, v němž vnitřní aktivita splývá s vnější. Tento „pohyb vidění", aktuálně zažívaný a tělesně i mentálně vykonávaný, formuje a moduluje pole viditelnosti. Protože je aktem vidění, je celistvý a nerozložitelný na prvky. Naše interpretační úsilí jej sice může rozkládat na jednotlivé kroky a sekvence, tato mentální „gramatizace“ však zároveň vytváří ve vidění specificky slepé místo.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 4/5/2023 - 11/6/2023
Girl from the North Country

Výstava intermediální umělkyně Rozálie Prokopcové, jejíž tvorba je silně ovlivněna Českým Švýcarskem, ať už surovinami typickými pro tento kraj, jako je břidlice, kterou hojně používala ve své sochařské a objektové tvorbě, tak nyní v její malířské tvorbě, kde jsou jednotlivé organismy vtisknuty do snových, nekonkrétních obrazů.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 5/5/2023 - 3/6/2023
Market Lamoš Žitňanská: Šedé buňky

Malířka Market Lamoš Žitňanská představí svou nejnovější tvorbu. Název výstavy Šedé buňky je zavádějící. Texturou a charakteristickým přístupem k malbě je to jen pokračování v tématickém cyklu. Prokleté šedé buňky – buňka jako tvar, symbol, ikona a pocta. Nutí Market snít a přemýšlet o životě. Nedovolí jí zapomenout. Nutí ji vnímat i to, co nechce. V malířském podání není šedá vždy šedá.

Čítárna Unijazz
Husitská 22, Praha 3
web

Galerie | 6/5/2023 - 31/12/2023
Trnkova Zahrada 2

Interaktivní expozice Trnkova zahrada 2 rozehrává a oživuje příběh nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. Příběh, ve kterém se pět malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. Expozice Trnkova Zahrada 2 převádí původní příběh do multimediální instalace s originální scénografií, rozehrávající ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady. Malí i velcí návštěvníci se v něm vtělí do postav 5 kluků z knížky a na vlastní kůži prožijí jejich dobrodružství. Setkají se všemi hlavními postavami z knihy: kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu, práce s návštěvníkem a jeho zapojením do celého děje.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 10/5/2023 - 7/6/2023
Výstava fotografií: Anna Baštýřová - Dazed & Dreaming

Dá se fotografií zachytit atmosféra koncertů? Výstava Dazed & Dreaming odpovídá na tuto otázku a přenáší vás do světa hudby. Zamlžené koncertní sály, energie a emoce muzikantů, tlumené světlo v kontrastu se silnými barevnými škálami koncertních světel v práci s delší závěrkou fotoaparátu dávají Anniným fotkám osobitý styl. Kdyby její fotky měly žánr, tak by balanacovaly na pomezí psychedelie, shoegaze a stoner rocku. Anna Baštýřová se věnuje fotografii od roku 2014. Fotografii nestudovala, mnohem raději samoučně bádá v různých tajemných zákoutích a končinách fotografie. Realistické fotografii neholduje, přednost dává zasněně "rozmazaným" a surrealistickým fotkám, ve kterých diváka seznamuje se svým pohledem na svět. Nejraději fotí koncerty, a to většinou v malých klubech se špatným osvětlením. Nedostatek světla (a tudíž potřeba dlouhé závěrky) ji také přiměl k vyvinutí metody, s jejíž pomocí vznikaly všechny fotografie na této výstavě. V neposlední řadě ji baví i vytváření vlastních různobarevných filtrů. Aktuálně fotí pro hudební magazín Full Moon.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 11/5/2023 - 20/8/2023
Iwan Baan: Prague Diary

Holanďan Iwan Baan patří v současnosti k nejvyhledávanějším fotografům architektury. Loni v létě poprvé v životě navštívil a nafotil Prahu. Sedm dní s fotoaparátem v ruce – pěšky, na kole i z vrtulníku. Centrem, periferií i krajinou podél Vltavy. Své dílo, které je syrové, nepodbízivé a na míle daleko od nablýskaných snímků z turistických průvodců, nyní představuje v CAMPu. Výstava s názvem Iwan Baan: Prague Diary potrvá do 20. srpna.

CAMP (Centrum architektury a městského plánování)
web

Galerie | 12/5/2023 - 25/6/2023
Ivan Pinkava: Full Moon in the Eye

Tělo se svýma očima. Nebo snad oči a jejich tělo? Těžko rozhodnout, která z těchto dvou definic podstaty lidského vnímání lépe odpovídá základním principům díla Ivana Pinkavy. Je v každém případě zjevné, že obojí stojí v rámci jeho tvorby v centrální pozici. A to nikoli jen jako jeden ze základních zobrazovaných motivů jeho fotografií, ale především jako východisko k úvahám o povaze a možnostech lidského pobývání ve světě, jako prostředek ke zkoumání fenoménů, které člověka a jeho tělesnost dalece překračují. Pátrání po tom, co vlastně pro Pinkavu znamenají tělo, tvář a oči, v jakých konstelacích se vše v jeho díle objevuje, co pro něj znamená pohled na tělo a pohled prostřednictvím těla a koneckonců i otázka kdo a na jakém základě se dívá, je leitmotivem výstavy, kterou spolu s kurátorem Pavlem Dvořákem pro Trafo Gallery připravil. Většina snímků, které se na výstavě objeví, je výběrem prací posledních let, obsahově doplněných o řadu starších, někdy dosud nevystavených fotografií.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 17/5/2023 - 17/9/2023
Karel Teige: Deníky 1912-1925

Výstava spojená se stejnojmennou úspěšnou publikací vychází z patnácti osobních deníků ústřední postavy československé avantgardy Karla Teigeho a dává nahlédnout do uměleckého kvasu prvních dvou desetiletí 20. století.

Muzeum literatury
web

Galerie | 22/5/2023 - 16/7/2023
Roman Franta: Úsek fronty

Roman Franta (*1962) připravil pro Galerii Ve věži výběr třiceti obrazů z několika cyklů posledních 10 let. Autor nám předkládá jak známější malířské polohy broučích, koloristických motivů a obrazy s tématikou zvířat, ptáků, ovoce i zeleniny v monumentálním pojetí expresivnější malby, tak i plátna z posledního období, interiéry dřevěných staveb, trámy, sérii hlav i řadu bizarních, mužských portrétů z cyklu Nepokojní.

Galerie Ve Věži v Plané u Mariánských Lázní
web

Galerie | 23/5/2023 - 24/6/2023
Too Many Dinner Parties

„Too many dinner parties“ je oslava, kde se něco stalo jinak... Místo, kde se hraje o vzájemné přijetí, toleranci, symbiózu a spolupráci. Zveme vás na kolektivní výstavu, abyste s námi oslavili tento typ setkání.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Galerie | 26/5/2023 - 29/6/2023
VIA

Výstava Via představí aktuální tvorbu Davida Strauzze, jež otevírá témata, která si každý neseme v sobě, ale často je raději necháváme v bezpečí za zavřenými dveřmi. Je mezi nimi jungovský stín, naše druhá strana osobnosti, která zůstává neviděna i přesto, že by mnohdy ráda pronikla na povrch. Zrcadlový obraz lidské bytosti je pro Davida Strauzze nesmírně důležitou součástí jeho práce stejně jako související témata existence a „neexistence“, pronikající do jeho portrétů, masek i dalších objektů a site-specific instalací. Nekončící strach z existenciální nejistoty vrhá člověka na jeviště absurdního divadla a vede k základnímu tématu výstavy, kterým je ochota vydat se na cestu hledání sebe sama. Kurátorka: Kristýna Jirátová. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 26/5/2023 - 29/6/2023
BOULDER STAR

Umělecká tvorba Kaiji Hinkuly se odehrává v oblasti expandované malby, kde se dvojrozměrné obrazy rozšiřují do sochařského a prostorového zážitku. Nová instalace Boulder Star si pohrává s rozšířenou materialitou a možnostmi specifickými pro dané místo v malířské scéně představující instalaci skládající se z různých materiálů jako video, látka a readymade. Kurátorka: Kristýna Řeháčková. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 26/5/2023 - 29/6/2023
WATCH ME DANCE ON THAT RAT'S TAIL

Výstava Anny Ruth v Pragovka Gallery se zaměří na známý příběh Krysaře. Dotkne se především motivu flétny jako nástroje k očarování a manipulaci. Tato tématika silně rezonuje se spektrem autorčina zájmu v malbě, jenž zahrnuje mj. také mystično a lidská i zvířecí těla. Na vernisáži proběhne performance Anny Ruth, jejíž hudební tvorba je svou éteričností neodmyslitelně spjata s tou výtvarnou. Kurátor: Pavel Tichoň. Otevírací doba po–pá 14–20, so–ne 12–18.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 28/5/2023 - 17/9/2023
Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let 20. století

Necenzurováno je jedinečná průřezová výstava nezávislého polského umění 80. let 20. století. Jde o polský ekvivalent tehdejší české neoficiální výtvarné scény, reagující na realitu Solidarity a výjimečného stavu z roku 1981. Jedná se o umění angažované a ponořené do dějinného kontextu, přesto i v dnešních souvislostech stále aktuální. V prostorách Galerie Středočeského kraje budou představena díla okolo šedesáti umělců, kteří během 80. let na protest proti vyhlášení výjimečného stavu bojkotovali kulturní politiku komunistických orgánů Polské lidové republiky. Kurátorem za GASK je Richard Drury.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Divadlo | 30/5/2023 - 31/5/2023
Výběr z Besídek

19:30 Divadlo Sklep Výběr toho nejlepšího. Vystoupí David Vávra, Milan Šteindler, Fero Burda, František Váša, Lenka Vychodilová, Marta Marinová, Tereza Kučerová, Lenka Andelová a další.

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Festivaly | 30/5/2023 - 16/6/2023
Pražský festival WILD!

WILD! festival 2023, třetí ročník přehlídky divadelního umění, která se jako jediná v České republice soustředí na queer & LGBT+ témata, začíná 30. května v okouzlujícím rondokubistickém sále pražského divadla Venuše ve Švehlovce. V šesti večerech představí výrazné počiny z oblasti queer umění jak z domova, tak ze zahraničí, a to včetně premiér vytvořených přímo pro tento festival. Spolu s divadelními představeními nebude chybět ani fotografická výstava či prezentace workshopu, který se zaměřuje na intimitu a sexualitu v performativním umění.

Venuše ve Švehlovce
Slavíkova 1499, Praha 3-Žižkov
web

Divadlo | 31/5/2023
Kniha džunglí

19:00 - Divadlo bratří Formanů, DEKKADANCERS a Česká filharmonie společně připravili hudebně-taneční adaptaci Knihy džunglí.

Azyl78
Výstaviště, Praha 7-Bubeneč
web

Ostatní | 31/5/2023
Underground Comedy: Showdown Nikoly Džokiće

20:00 Show ostrá jako nebroušený diamant. Můžete se sice pořezat, často na to není pěkný pohled, ale někde tam uvnitř pod nánosem bahna se možná skrývá pravý poklad. Nebo taky ne. Právě tady, na našich OPEN MIC večerech s Nikolou Džokićem předvedou nový vybraní komici své materiály.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Festivaly | 31/5/2023 - 4/6/2023
Cirk-UFF - mezinárodní festival nového cirkusu v Trutnově

Třináctý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF se uskuteční od 31. května do 4. června v Trutnově. Během pěti dnů nabídne v centru Uffo, šapitó nebo v ulicích města celkem 30 představení. Diváci se mohou těšit na kombinaci nejrůznějších stylů a žánrů cirkusového umění v podání českých i zahraničních souborů. Hlavní hvězdy přijedou z Austrálie.

Trutnov
web

Filmy | 31/5/2023
Kino Dlabačov

16:00/KINO ZA ŠKOLOU – Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo (animovaný film / dabing) 18:00/NOVINKA – Aftersun (drama o dospívání) 20:00/ČESKÝ FILM – Muž, který stál v cestě (historické drama)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Divadlo | 31/5/2023
Thomas & Ruhller (NL) – Nederlandsee Improvisation

20:00 Mistři performance se, po bezmála čtyřiceti letech na scéně, vrací k fenoménu Holandské improvizace. Chodí po hladině, porušují gravitaci, procházejí zdmi i stoletími. Jsou avantgardou i muzeem. Jejich nenapodobitelný styl vzdoruje času i vkusu kritiků. Thomas & Ruhller jsou nezařaditelní, provokativní a neodolatelní.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 31/5/2023
WILD WEDNESDAYS

22:00 Dance Club: DJs Tsjegg & Egucci, Underground Club: DJs DDK & Laika Toriyama

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 31/5/2023
Les sebevrahů

20h

Divadlo Letí ve Vila Štvanice
web

Divadlo | 31/5/2023
BAKCHANTI / Přístav 186

20:00 Symposion/party. Ušlechtile dekadentní.

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Galerie | 31/5/2023
Výstavou HOW CAN I HELP YOU? s Krištofem Kinterou

18:00 Komentovaná prohlídky výstavy HOW CAN I HELP YOU s umělcem

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Ostatní | 31/5/2023
(S)tisk doby

18:30 Kulatý stůl novinářů a témata z domova i ze světa

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 31/5/2023
Divadlo Minor

09:30 Robin Hood + Zachraňte číslo 6!

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 31/5/2023
Ich habe genug / Už stačí (Peter Mazalán, SK) česká premiéra

20h

Venuše ve Švehlovce
Slavíkova 1499, Praha 3-Žižkov
web

Filmy | 31/5/2023
16mm film

20:00 Další z pravidelných projekcí z 16mm filmu v režii Fíly a Adama. Tentokrát Dílo Bedřicha Hrozného (A. F. Šulc), Lakomá Barka (Vlasta Pospíšilová), Hloupá žába (Gene Deitch) a Sběrné Surovosti (Juraj Herz). Ze záznamů koncertů pak Jazz in Germany v podání Bennyho Goodmana a Dukea Ellingtona.

Čítárna Unijazz
Husitská 22, Praha 3
web

Filmy | 31/5/2023
KINO PILOTŮ

16:15 Malá mořská víla 16:30 Slon 17:00 Céčko: Navždy mladí 18:30 Ve víně je pravda - Ozvěny Road Movie Festivalu 19:00 Muž, který stál v cestě 19:45 Céčko: Blok krátkých filmů - Ozvěny Road Movie Festivalu 20:00 On se bojí / Beau Is Afraid (English friendly) 21:20 Aftersun (English friendly) 21:30 Céčko: Na konci zimy - Ozvěny Road Movie Festivalu

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Filmy | 31/5/2023
Nechoďte! Český sen – 20. výroční otevření hypermarketu

19:30 Dne 31. května 2003, přesně před 20 lety, vyvrcholila kampaň k otevření prvního obřího tuzemského hypermarketového řetězce Český sen. Exkluzivní večer věnovaný výročí zahájení provozu dnes již světoznámé značky uvádíme film Český sen následovaný diskusí s autory Vítem Klusákem a Filipem Remundou, tehdejším děkanem FAMU PhDr. Michalem Bregantem, který byl ve své době konfrontován mj. množstvím požadavků na vyhazov obou tehdy končících studentů FAMU ze školy a s dalšími hosty.

Kino Atlas
Ke Štvanici 371, Praha - Karlín
web

Filmy | 31/5/2023
Edison Filmhub

14:00 Předtím, nyní a poté 16:30 Katedrála 19:00 Karavana - Hannah Arendt + Q&A Pavel Sládek

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 31/5/2023
Cross Club

PSY CROSS (Tod a hosté) TECHNO INSECT ELEKTRIKA (Insect Elektrika a hosté)

Cross club
web

Ostatní | 31/5/2023
HYB4 Čítárna: Kov!

19:00 Metal je víra i zákon. Diskuze, čtení, metal! Uvedení knihy Kov Karla Veselého. Host: Ondřej Hanus. Moderuje Štěpán Šanda. Vstupné: zdarma

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 31/5/2023
JOHN WOLFHOOKER + PAM RABBIT + NATURE TRIP

18h

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov
web

Koncerty | 31/5/2023
Hm… (nejen dětem)

18:30h

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Koncerty | 31/5/2023
JAM SESSION

19:00 JAM SESSION – muzikanti všech žánrů, spojme se!

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Filmy | 31/5/2023
Banger (2022)

20:30h

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Koncerty | 31/5/2023
THE ORGANIST – NEVER SOL

19:30 Barokní sál Atria a jeho varhany jako inspirace pro vznik nového zvuku, prostoru a světla v režii hudebnice a producentky Sáry Vondráškové alias Never Sol. Varhany, nástroj obvykle spojovaný s chrámovou hudbou, v neotřelém kontextu práce s osobitým zvukem, moduláry a hlasem. Koncert dokreslí vizuální čaro light designerky Pavly Beranové.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Divadlo | 31/5/2023
K. Čapek, D. Košťák: VÁLKA S MLOKY

19:30 - Anti-utopický kabaret plný hudby, tance a černého humoru podle Čapkova slavného románu.

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Koncerty | 31/5/2023
Check it Na Výstavišti: Fourtuna a Vyktoryja

18:00 Druhý z letošní série malých venkovních koncertů, které vám zpříjemní večer na Výstavišti. Vstup zdarma.

Výstaviště Praha, Skateplaza
web

Divadlo | 31/5/2023
Burnout aneb Vyhoř!

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Tančírny | 31/5/2023
Swingový středek

18:00 Swingové středky, to jsou pravidelné tančírny. Obvykle na reprodukovanou hudbu, ze začátku pouštíme pomalejší skladby vhodné na lindy hop, později se na playlistu vyskytují i rychlejší skladby na zatančení si tanců jako charleston, shag, balboa či boogie.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Koncerty | 31/5/2023
Jazz Dock

21 h - JAZZBIT / Mladí ladí jazz 2023 (young jazz)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Divadlo | 31/5/2023
Karl Ove Knausgard: Můj boj 1

20:00 Norský autor Karl Ove Knausgård si svou románovou autobiografickou hexalogií vysloužil přirovnání k novodobému Marcelu Proustovi. Svoji verzi „pátrání po ztraceném čase“ zapsal do rozsáhlého literárního seriálu, literární reality show, v níž se pokouší nevyhýbat se pojmenování žádného ze svých pocitů. Všechno musí jít ven! Co je povoleno literatuře - a za jakou cenu? A co je tedy v takovém kontextu povoleno divadlu?

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Divadlo | 31/5/2023
HAMLET

19:00, Hamlet v režii Daniela Špinara je moderní rodinné drama skandinávského ražení. Mladý Hamlet (Patrik Děrgel) svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda... Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Koncerty | 31/5/2023
FUCHS2 LIVE: Lebanon Hanover + Selofan

22h

Fuchs2
ostrov Štvanice, Praha 7 - Holešovice
web

Tančírny | 31/5/2023
Vik

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web
reklama