Kulturní servis

Sobota 1/10/22

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 1/2/2022 - 31/12/2022
Minulá budoucnost / Previous Future

Výstava je instalována ve vitríně ve vestibulu stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí. Její ideou je poskytnout procházejícímu divákovi jiný úhel pohledu na materiály a umělecká díla skrze sci-fi a futuristické vize pražského metra. Pražské metro – především jeho části vy-budované do roku 1989 – obsahuje prvky, které připomínají různé záhadné artefakty z budoucnosti, z jiné dimenze nebo pozůstatky jiné civilizace. Těmito prvky jsou umělecká díla, architektura nebo její části. Výstava v metru vznikla ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město.

Galerie hl. města Prahy: Vestibul stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí
Anděl, Praha 5
web

Galerie | 1/2/2022 - 15/12/2022
Jakub Nepraš: Viditelnost

Umělec Jakub Nepraš ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město vytvořil site-specific umělecké dílo s názvem Viditelnost, které bude po dobu jedno-ho roku osvětlovat podloubí Městské knihovny u křížení Mariánského náměstí a ulice Valen-tinská. Světelný objekt bude zachycovat a vyzařovat rojení informací a dezinformací součas-ného globalizovaného světa.

Galerie hl. města Prahy: Instalace v podloubí objektu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
web

Galerie | 1/4/2022 - 30/10/2022
Bohumila Grögerová - SETINY

První uvedení výstavy SETINY – Bohumila Grögerová se konalo v roce 2021 u příležitosti nedožitých stých narozenin české spisovatelky, překladatelky a experimentátorky. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě.

Letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Suška - Kameny, Škoda - Objekty

V sezóně 2022 kombinujeme opět dva autory, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem. Jelikož Michal Škoda vytváří díla téměř výhradně pro interiér, dosta-ne Čestmír Suška prostor v zahradách a v sadu Zámku Troja, přičemž některá díla komponuje přímo na vybraná místa.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 6/4/2022 - 30/10/2022
Kamenné poklady pražských zahrad

Dlouhodobá expozice v podzemí Zámku Troja představuje originály kamenných soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené originální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy dílny nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého století.

Galerie hl. města Prahy: ZÁMEK TRÓJA
U Trojského zámku 4/1, Praha 7
web

Galerie | 20/4/2022 - 30/10/2022
VÝSTAVNÍ PROJEKT PRO (Č) UMĚNÍ?

St-Ne, 14:00–19:00, Můžu se v galerii smát a musí být umění krásné? Interaktivní výstava vás vezme do zákulisí umělecké tvorby, zodpoví nejrůznější otázky a představí práce významných současných umělců. Expozice je vhodná i pro děti. V Galerii Atria na Žižkově uvidíte díla Davida Böhma, Jiřího Franty, Krištofa Kintery, Evy Jiřičky, Kakalíka, Daniely Krajčové, Aleše Nováka a Rafani.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 3/6/2022 - 6/11/2022
(Ne)Moc

Interpretace tématu moci, bezmoci a nemoci v podání etablovaných a art brut umělců

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 13/6/2022 - 31/12/2022
Lukáš Rais - Sculptures, světlo, hmota, tvar a Vy

Lukáš Rais je představitel generace českých sochařů, která na uměleckou scénu vstoupila na začátku jednadvacátého století. Během krátké doby se mu podařilo vybudovat vynikající renomé a svébytné postavení. Tvorba Lukáše Raise se vyznačuje neobyčejnou monumentalitou, důmyslnou kompozicí, tvarovou kompaktností a zároveň rafinovaností. Do organických soch z nerezové oceli je vtělena harmonie a plasticta, vnímáme v nich zvláštní souzvuk tíhy a lehkosti, měkkosti a tvrdosti, tedy zdánlivě protichůdných jevů. Vyvolávají v nás zvědavost, chceme se k nim přiblížit, abychom je prozkoumali, ale stejně tak dodávají pocit bezpečí. Když do nich pohlédneme, zjistíme, že nás zrcadlí. Najednou jsme jejich součástí, jsme jimi pohlceni jako veškeré okolí. Propojují světy a září ve své mohutnosti jako neobyčejná tělesa plná emocí. Podstatné také je, že jsou na první pohled jasně zařaditelné, rozpoznatelné. Je to známka toho, že sochař si vybudoval vlastní svět, což je jednou z určujících podmínek, chce-li umělec vybočit z řady. Ani na nich nemusí být podpis a stejně víme, kdo byl u jejich zrodu. Díla Lukáše Raise jsou jako stvořena do veřejného prostoru, do měst, parků, do nejrůznějších prostředí. Stávají se součástí architektury, pomáhající ji rozvíjet a obohacovat. Místu samotnému, do něhož jsou zasazeny, dodávají energii a posilují jeho genia loci. Představují orientační body, díky nimž si lidé postupně osvojují danou lokalitu: novodobé totemy. Jsou vesměs přijímána pozitivně, dělají radost. Přitahují pozornost, aniž by přitom byly prvoplánovými atrakcemi a jakkoliv se chtěly podbízet. To je vzácný úkaz. Mají v sobě totiž zakódováno něco archetypálního, něco, co je blízké i lidem, kteří jinak současné umění, zvláště pak abstraktně zaměřené, nevyhledávají. Především jsou však krásné.

Bastion Prague, Horská 1751/4, Praha 2
web

Galerie | 15/6/2022 - 15/10/2022
Barbora Chlastáková – V ráji šumavském

Výstava připravená speciálně pro nově zrekonstruované prostory zámku Vimperk představuje autorčiny nejnovější obrazy věnované tématům pomíjivosti, nestálosti a hledání lidskosti. Barbora Chlastáková je symbolicky vztahuje k šumavské krajině a k tomu, jak ji ve svých povídkách zachytil spisovatel Karel Klostermann. Ačkoliv její díla vznikala nezávisle na Klostermannově knize V ráji šumavském, zpětně aktualizuje prostřednictvím média malby základní významy této klasiky české literatury závěru 19. století a vede s ní napínavý dialog. Sleduje totiž podobná témata, v nichž se melodramatická krajina Šumavy se všemi svými barevnými proměnami, zvířecími i lidskými obyvateli a živly stává důležitým aktérem.

Galerie Zámek Vimperk
Zámek ve Vimperku,
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Ondřej Vicena, brýlařské studio Optiqa - PINK BRÝLE

Výstava Ondřej Vicena (*1988) je český umělec a absolvent ateliéru nových médií I na Akademii výtvarných umění v Praze. Působí jednak ve sféře užitého umění především díky své kolekci luxusních brýlí Optiqa, jednak ve volném umění, kde je známý pro své citlivé instalace. Výstavou PINK brýle reflektuje pojem klam a dezinformace.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Otto Plachta - MEZIZEM

Výstava malíře Otto Plachta představí nové malby vzniklé na cestách mezi Prahou a peruánskou rezidencí umělce v Pucallpě. Malíř čerpá inspiraci z obou prostředí a pracuje kombinací grafických technik s malbou přírodními pigmenty a barvami, které si sám vyrábí na základě tradičních receptur indiánského kmene Shipibo.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 23/10/2022
Svatopluk Klimeš - Fénix

Svatopluk Klimeš (nar. 1944), malíř, kreslíř, fotograf, multimediální umělec, performer a vysokoškolský pedagog, představí v GASK svou výstavu Fénix. Ve svých dílech pracuje zejména s popelem a ohněm. Expozice bude zaměřena na tematiku místa v historii českých dějin a Kutnou Horu. Součástí vernisáže 18. 6. bude také autorova performance v exteriéru galerie.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 2/10/2022
výstava faksimile Kutnohorské iluminace

GASK vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii Kutnohorské iluminace – faksimile – vytvořenou barvami a ma-lířskými technikami používanými v době jejího vzniku na původním materiálu – pergamenu.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 19/6/2022 - 9/10/2022
Kamila Richter Bielická a Michael Bielický - Ultima Culpa

Výstava přiblíží autorčinu tvorbu inspirovanou přenosem dat z digitálních nosičů do média olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství potlačující autorské gesto. Součástí výstavy bude prezentován i průkopník nových médií Michael Bielický, který společně s Kamilou tvoří jedinečné umělecké uskupení sofistikovaně pracující s unikátními audiovizuálními a novomediálními formami.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 30/6/2022 - 16/10/2022
Věra Nováková: Via vitae

Život a dílo, dílo a život. Pocta mimořádné osobnosti českého umění, malířce, sochařce a ilustrátorce Věře Novákové.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 1/7/2022 - 31/12/2022
BÍLKOVA VILA

Pražská vila Františka Bílka (1872–1941) vznikla podle umělcova vlastního projektu v letech 1910–1911 v rámci zástavby hradčanských barokních bastionů. Bílek si úmyslně vybral největší a pohledově exponovanou parcelu, do jejíhož středu umístil své velkolepé obydlí evokující starověký chrám. Přestože se jedná o jeden z prvních tuzemských ro-dinných domů s plochou střechou, odráží jeho zevnějšek především Bílkovo hluboké náboženské založení. Jižní část Bílkovy vily obsahuje vysoký ateliér, zatímco v severní polovině se nacházel dvoupodlažní byt umělcovy rodiny. Autentickou atmosféru osobitých interiérů dotvářejí kromě originálního nábytku četné symbolicky koncipované detaily, které Bílek navrho-val a vytvářel v široké škále materiálů (kámen, štuk, dřevo, kov). V někdejší prostorné dílně jsou vystavena monumentální sochařská díla a figurální kompozice charakteristické svými organickými formami, výraznými siluetami a patetickými gesty. Nejpůsobivějšími jsou Bílkovy práce ve dřevě – materiálu, který jeho naturelu nejvíce konvenoval. Pozo-ruhodnou je rovněž umělcova grafická a keramická tvorba doplňující sochařská díla rozmístěná v prostorách rodinné jídelny, Bílkovy pracovny a v dalších místnostech, v nichž je tematicky prezentována umělcova raná tvorba, pomníkové návrhy a podobiz-ny

Galerie hl.města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 1/7/2022 - 31/12/2022
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl.města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 9/7/2022 - 9/10/2022
Hvězdné nebe

Ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze představujeme projekt Hvězdné nebe. Výstava sleduje propojení průmyslu a umění v první polovině 20. století prostřednictvím firmy Sochor, která se zabývala textilním tiskem.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 21/7/2022 - 23/10/2022
Bienále současného umění Praha: Ve věci umění

Bienále se zaměří na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa“ a zároveň její periferií – postsocia-listickou destinací pro kapitalistická dobrodružství. Pokouší se dekódovat komplikované vzta-hy mezi genderem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. Bienále zkoumá potenciál křehkos-ti a odolnosti. Výstava hledá kořeny násilí současnosti v traumatech minulosti a skrze jazyk současného umění a kultury chce nacházet způsoby, jak o těchto traumatech mluvit a zpraco-vávat je, abychom lépe pochopili ducha minulosti, který nás pronásleduje. Bienále Ve věci umění 2022 je prostorem pro promýšlení konceptů alternativní budoucnosti na půdorysu vzta-hů, které mohou být mezigenerační, přechodné, počínající či dokonce slabé. Výstava zohlední často opomíjené úhly pohledů, ať už se jedná o perspektivu dětí, teenagerů, chronicky nemoc-ných, předčasně zemřelých nebo těch, kteří jsou považováni za bytosti nelidské, „monstra“, ač konají a tvoří.

Galerie hl.města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 29/7/2022 - 30/10/2022
FOLKLORE IS NOT DEAD

Opětovný návrat k folkloru a s ním spojené folklorismy se v umění objevují dlouhodobě. Nechybí ani v dílech současných umělců. Galerie Roudnice vybrala více než tři desítky autorek a autorů z České republiky i zahraničí, aby představila jejich díla z posledních patnácti let, která se vztahují k tradici, ať už formou instalace, videa, malby, sochy, objektu, fotografie či výšivky.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 29/7/2022 - 23/10/2022
Viktor Kopasz - Destilace fragmentů

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představuje aktuální tvorbu Viktora Kopasze, nepřehlédnutelné osobnosti současné fotografie. Komorní, avšak počtem děl rozsáhlá výstava je zacílena na autorovu nejnovější sérii s tématem nerostů. Shrnuje Kopaszovo multidisciplinární pojetí fotografie a její prezentace. Současně s výstavou vznikl katalog v podobě autorské knihy. Deníkovým cyklům se umělec ve své tvorbě paralelně věnuje více než tři desítky let.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 1/8/2022 - 30/10/2022
DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ

Výstava v Bílkově domě v Chýnově představuje především umělcova díla s husitskou tématikou (včetně modelu Husova pomníku v Táboře) a reliéfy z druhé poloviny jeho tvůrčího období. Další exponáty připomínají sochařovo přátelství s významnými českými básníky Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou a spolupráci s chýnovskými hrnčíři. Atmosféru obytných interiérů dotváří Bílkem navrhovaný nábytek.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FRANTIŠKA BÍLKA V CHÝNOVĚ
web

Galerie | 23/8/2022 - 2/10/2022
MARTIN SALAJKA - MIMIKRY

Název zatím nejobsáhlejší výstavy jednoho z nejvýraznější expresivních malířů své generace Martina Salajky (1981) je zároveň i jejím hlavním tématem. Absolvent ateliéru malby Michaela Rittsteina na pražské akademii se ve svém vizuálním přemýšlení zaměřuje na některé aspekty současného života, jež jsou svou podstatou proměnlivé, matoucí a tím i obecně neuchopitelné. Nejčastěji přitom vychází z osobní mytologie. V jeho obrazech se stejně tak objevují ryby a chameleoni, jako městské přeludy potulující se labyrintem nočních ulic. Vždy se ovšem jedná o spíš tušené přízraky či stíny než skutečná těla, které se rozplývají stejně tak nečekaně jako se objevily. Skryté jsou i jejich významy, takže je možné vnímat jednotlivá zobrazení symbolicky. Obsahová nedefinovatelnost se odráží i ve formální stránce, která se prostírá mezi realitou a abstrahující vizí. Stejnou dynamiku chce vyjádřit i kombinovaný expoziční přístup, který vedle sebe staví prvky tradiční prezentace, uzavřené tématické instalace a kabinetu kuriozit.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 7/9/2022 - 27/10/2022
Jitka a Květa Válovy - Práce pro veřejný prostor: mozaiky, malby, reliéfy a skleněné výplně

Výstava Práce pro veřejný prostor ve Studiu Bubec sleduje okruh méně známých prací sester Válových, které mohly díky úzkému generačnímu a profesnímu spojení se členy skupiny Trasa vytvářet návrhy a následně i realizovat díla ve veřejném prostoru – mozaiky, malby, reliéfy a skleněné výplně.

BUBEC
Tělovýchovná 748, Praha - Řeporyje
web

Galerie | 7/9/2022 - 6/10/2022
Zeman – CRASH

Druhá sólová výstava Vojtěcha Zemana s názvem CRASH je výsledkem nutkavé potřeby opakovat motivy a vytvářet tak z jednotlivých obrazů větší kolážovité celky. Na jeho plátnech představuje konflikt člověka s přírodou v podobě lidských rukou v syrovém mase, fascinaci chirurgickými nástroji či spotřební materiál využívaný ve zdravotnictví. Řečený konflikt končí neodvratitelným zničením těla bez možnosti obnovy, přičemž ničení je dílem člověka. Prvním impulsem k tvorbě však není téma, ale potřeba zobrazit předmět, na první pohled zdánlivě neestetický nebo absurdní. Vojtěch Zeman se začal věnovat vlastní tvorbě v roce 2016, kdy objevil kouzlo graffiti. Nyní jeho obrazy vznikají hlavně pomocí akrylu, sprejů a techniky sítotisku. Kouzlo pop-artu a absurdní protiklady, které nacházejí smír v zářivých a kontrastních obrazech, ostatně charakterizují většinu jeho tvorby. V jeho poslední práci se objevují také fotografie a prostorové objekty, například reklamní bannery.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 8/9/2022 - 30/10/2022
NORDIC ARCTIC: Udržitelná architektura za polárním kruhem

Udržitelnost je v tomto případě vnímána nejen z pozice koncepce stavby, ale neméně důležitého aspektu – vlivu masivního turistického ruchu na přírodní bohatství. Komplexní zvládnutí tohoto problému (tedy od detailní přípravy soutěží za účasti expertů z mnoha oblastí přes vymezení pouze určitých tras až po jejich estetické vyznění a údržbu) spolu s vnímáním kvality krajiny a důrazem na ekologickou stopu je příkladem dobré praxe a výjimečné architektury v extrémních podmínkách. Na výstavě budou zastoupeny projekty od renomovaných ateliérů a architektů jako Bjarke Ingels Group, Dorte Mandrup, Einar Jarmund, Jan Olav Jensen a Børre Skodvin, Peter Zumthor, Sami Rintala a Dagur Eggertsson, Snøhetta, Steven Holl nebo White Arkitekter.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 8/9/2022 - 5/10/2022
Marian Palla - Hlína

Výstava jednoho z nejvýraznějších umělců brněnského konceptuálního okruhu osciluje kolem materiálu. Dematerializace uměleckého díla jako jedna ze základních devíz konceptuálního umění totiž tvorbě Mariana Pally není vlastní, což dokládají mimo jiné právě jeho práce s hlínou, jimž se systematicky věnuje od počátku 80. let. Tehdy Palla začal, patrně v souvislosti s přestěhováním na venkov, používat v tvorbě hlínu z vlastní zahrady a z přilehlých polí. Hlína se stala nezbytnou součástí jeho meditativně laděných akcí, které připomínaly primitivní archaické rituály, a nezávisle na akcích začala vznikat také svébytná díla materiálová. Z přirozeně vysychající hlíny Palla vytvářel objekty a asambláže a čajem či vodou ředěnou hlínou maloval obrazy a kresby, jež v jeho ateliéru vznikají dodnes.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 9/9/2022 - 2/11/2022
Tono Stano: Brusel

Trafo Gallery připravila samostatnou výstavu fotografa Tono Stana, který se ve svém aktuálním projektu věnuje i technice malby, nicméně v neobvykle nepřímé rovině. Namaloval totiž prostřednictvím své modelky cyklus abstraktních kaligrafických obrazů a výsledky jejich akce, včetně foto a videodokumentace celého projektu můžete nyní vidět na vlastní oči.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 9/9/2022 - 16/10/2022
UMĚNÍ RÁMU

Srdečně Vás zveme na výstavu do naší Galerie. Otevřeno denně (včetně sobot a nedělí) 11 - 18 hodin. Základní vstupné 100 korun, rodinné 150 korun a snížené 50 korun.

Arthouse Hejtmánek
web

Galerie | 9/9/2022 - 1/10/2022
Národní cena za studentský design - výstava Nový (z)boží Nominace!!!

Výstava nominovaných prací studentů přihlášených do klání o Národní cenu za studentský design 2022. Tématem letošního ročníku je vizuální komunikace neboli grafický design, užitá a reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design aj. Výstava je doplněna slavnostním vyhlášením a předáním cen v pátek 30.9. od 17h.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 10/9/2022 - 27/11/2022
Josef Bolf, Veronika Holcová, Pavla Malinová a Jan Vytiska - BURN BABY BURN

Výstavní projekt BURN BABY BURN, kurátorsky vedený Veronikou Holcovou, představuje v exteriérech Uhelného mlýna smaltové obrazy vybraných čtyř autorů – Josefa Bolfa, Veroniky Holcové, Pavly Malinové a Jana Vytisky. Současně probíhá i interiérová instalace ateliérových obrazů a kreseb tvůrců z období let 2015–2022. Výstava vytváří živý dialog umění s místem a jeho geniem loci a zároveň pomyslně propojuje dva české průmyslové brownfieldy, jež se postupně konvertují do nové funkčnosti. Kurátorka výstavu koncipovala také jako mezigenerační výměnu dvou párů autorů, spolužáků ze studií, které spojuje linie kontinuálně rozvíjeného, velmi osobitého a vzájemně si kontrastujícího přístupu k figurativní malbě.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Galerie | 11/9/2022 - 19/11/2022
Výstava umělců z 9.Sympozia Litomyšl

Vybraní umělci: ARGIŠT ALAVERDYAN, KATERYNA BERLOVA, MASHA KOVTUN, MATYÁŠ MALÁČ, ALINA YAKUBENKO, ALEŠ ZAPLETAL. Kurátor výstavy a 9. Sympozia Litomyšl JIŘÍ PTÁČEK.

Galerie Miroslava Kubíka Litomyšl
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Ostatní | 11/9/2022 - 2/10/2022
It’s All About Education… Again

Po dobu tří týdnů se Studio ALTA znovu promění na univerzitu uměleckých praxí – tentokrát v rámci tří tematických linií: zdraví, peklo a hegemonie. Čeká nás řada workshopů a přednášek, lekce sebeobrany či tance, koncerty, brainstorming i společný spánek a snění. Setkání budou všem návštěvníkům otevřená zdarma každý druhý den v týdnu a o víkendech.

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Galerie | 14/9/2022 - 11/12/2022
Emma Srncová 80

Výstava známé české výtvarnice a malířky Emmy Srncové k oslavě jejích 80. narozenin. Své dílo vystavovala na mnohých místech světa a na svém kontě má na 170 výstav.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 15/9/2022 - 2/10/2022
Popaja v Palaestře

Výstava navazuje na tradici postupného představování významných osobností spolku Palaestra širší veřejnosti. Letos vstoupíte do světa českého malíře, pedagoga a boxera bosenského původu Aldina Popaji.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 18/9/2022 - 17/12/2022
Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle

ÚT–ČT 14:00–20:00, PÁ–NE 14:00–18:00 Čím je médium textilu tak fascinující? Třetí a poslední dějství celoročního výstavního cyklu v Pragovka Gallery nazvané Lidé jsou křehké bytosti, ale měkké cíle mapuje aktuální tendence týkající se textilních principů a technik a zasazuje je do kontextu současného umění. Vystavující umělci a umělkyně: Veronika Šrek Bromová, Petra Čížková, Viktor Fuček, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Eliška Hanuš a Haštal Hapka, Vendula Chalánková, Petra Janda, Pille-Riin Jaik a Nazira Karimi, ka3ka3, Maud Kotasová, Tomas Kotík a Daniel Vlček, Judita Levitnerová, Petr Lysáček, Kristýna Manchart, Martina Nosková, Lucie Nováčková, Martin Pondělíček, Pavel Příkaský, Eva Rotreklová, Tomáš Samek, Beáta Spáčilová, Dominik Styk, Jakub Tajovský, Ondřej Trnka Kurátorky: Lucie Nováčková, Tereza Nováková, Petra Janda, Martina Fridrichová

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 18/9/2022 - 17/12/2022
Urge

ÚT–ČT 14:00–20:00, PÁ–NE 14:00–18:00 V galerii The White Room na Pragovce kurátorka Jagna Domżalska spojila do projektu Urge tři samostatné výstavy. Výstava Agnieszky Grodzińské nazvaná Headquaters. The Act of Factocracy and Co-Desires analyzuje, jak se člověk vyrovnává s tím, že je umístěn v prostorách, kde jsou lidé seskupeni a kde se od nich očekává, že budou fungovat v určitém systému, jako jsou úřady, školy, nemocnice. Lovers of Leftovers je skupinová výstava o neustálé potřebě hledat krásu. Vasil Artamonov, Piotr Bosacki, Jan Domicz, Julie Chovin, Alex a John Gailla, Agnieszka Grodzińska a Miłosz Rygiel-Sańko vytvářejí sofistikované objekty z opuštěných materiálů s určitou posedlostí nebo nutkáním, přesto se zdá, že ve způsobu, jakým s nimi zacházejí, je něha. Babycraver uměleckého dua "Dublet" (Przemysław Piniak a Agnieszka Grodzińska) je multidisciplinární projekt, který spekuluje o narození dítěte neobvyklým potenciálním rodičům – dvěma přátelům, kteří netvoří pár: gayovi a heterosexuální ženě. Výstava se dotýká otázek jako je zpochybňování instinktů, nedostatek bezpečí či ochrany v konzervativním Polsku a také stereotypu, kdy je matka vnímaná jako měkká a milující, zatímco rolí otce je být ve výchově tvrdý a náročný.

Pragovka Gallery: The White Room
web

Ostatní | 28/9/2022 - 28/10/2022
Měsíc věží a rozhleden ČR 2022 aneb Stoupá celá rodina

Již 11. ročník projektu k prodloužení turistické sezóny. Po celý rok může vandrovník získávat čtyři razítka s připsáním data návštěvy na sběratelský 4pohled, který se nakonec stane výherním losem. Na ukončení projektu návštěvníci zamávají z ochozu věže do všech světových stran. Záměrem tohoto výstupu je vytvoření nové české tradice, aby Češi v tento státní svátek kdekoliv na světě vystoupali s českou vlajkou na některou věž či rozhlednu. S vlastním foto snímkem je možné též soutěžit.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 28/9/2022 - 20/11/2022
A Moment of Stillness

vystavující: Anežka Hošková, Lucie Mičíková, Pavel Příkaský

Galerie Kostka
web

Galerie | 28/9/2022 - 20/11/2022
Ich/Du&Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Jen Kratochvil, Adéla Svobodová

Umělecká praxe jako řada spoluprací, které se prolínají a spojují do souboru souběžně rezonujících hlasů, občas si pohrávajících s disonancí. Aleksandra Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Jen Kratochvil a Adéla Svobodová spolupracují již několik let, přičemž se jejich vzdálenost či blízkost zvětšuje a zmenšuje. Ich/ Du, jejich společná - nezaměňovat s kolektivem, nic takového nejsou - výstava zkoumá režimy partnerství bez vymezených oběžných drah.

Galerie MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Festivaly | 29/9/2022 - 4/10/2022
Film a architektura

Festival Film a architektura podněcuje diskuze o architektuře a urbanismu prostřednictvím projekcí autorských dokumentů, inovativních, experimentálních i hraných filmů. Přispívá k debatám mezi architekty, politiky a veřejností o podobě, potřebách a proměnách měst, nezbytných pro další rozvoj naší společnosti a díky vstřícnosti filmového média oslovuje nejširší publikum.

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Festivaly | 30/9/2022 - 6/10/2022
Festival den architektury

Od 30. září do 6. října nabízí festival Den Architektury po celé republice bohatý program nejen pro milovníky architektury. Můžete vybírat ze zdarma přístupných exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek i cyklovyjížděk. Letos jsou tématy festivalu zdařilé rekonstrukce, dílo Josipa Plečnika a jeho následovníků nebo pocta architektce Aleně Šrámkové.

Tančírny | 1/10/2022
Yacube & Eddie Mur

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 1/10/2022
Zatla pro Zatlu, Two generations, Sway away, Časovač a 9 kg přibrala

19:00 První říjnovou sobotu (1.10.) se můžete těšit na již 5. studentský charitativní koncert Zatla pro Zatlu. Jako obvykle budou vystupovat kapely, ať už bývalých nebo stávajících studentů našeho gymnázia. Stále stojíme za Ukrajinou, a proto jde výtěžek koncertu na její humanitární pomoc. Dorazte za námi 1.10. do Rock Café poslechnout si fajn hudbu, zatancovat si, poznat nové lidi a pořádně zakalit!

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Divadlo | 1/10/2022
M.B.A. Company – My děti ze stanice ZOO

19:30 Christiane F., mladá dívka z Gropiusstadtu v Západním Německu 70. let, která se ve svých 12ti letech v evangelickém centru pro mládež poprvé setkala s hašišem, ve 13ti letech pak na diskotéce s heroinem. Brzy se stala na drogách závislou, přes den chodila do školy a odpoledne si spolu se svými přáteli vydělávala na stanici Zoo peníze na drogy prostitucí. Christiane F. vypráví o osudech dětí, o kterých se veřejnost dozvídá až z titulků novin, které oznamují jejich smrt. Příběh Christiane F. se denně opakuje po celém světě

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 1/10/2022
12. Den architektury: Komentovaná prohlídka jezuitské koleje

16:00 V rámci programů 12. Dne architektury, který je letos věnován tématu rekonstrukcí a revitalizací, Vás zveme na exkluzivní procházku dějinami vzniku i rekonstrukce jezuitské koleje v Kutné Hoře s historikem umění Jindřichem Záhorkou. Společně nahlédneme nejen do reprezentativních prostor této raně barokní budovy, ale také do míst veřejnosti přístupných pouze výjimečně.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Ostatní | 1/10/2022
Křest katalogu k výstavě Ultima Culpa

15h

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Koncerty | 1/10/2022
HELL NATION ARMY (de), THE UNHOLY PREACHERS (cz)

19h

Klub 007 Strahov
Chaloupeckého 1903/6, Praha 6-Břevnov
web

Filmy | 1/10/2022
Kino Dlabačov

14:00/KINO JUNIOR – Cesta do Tvojzemí (animovaný film / dabing) 16:00/KINO JUNIOR – Zlouni (animovaný film / dabing) 18:00/NOVINKA – ČESKÝ FILM – Indián (komedie s Karlem Rodenem) 20:00/NOVINKA – Avatar (znovuuvedení slavného sci–fi Jamese Camerona)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Filmy | 1/10/2022
KINO PILOTŮ

10:00 Mimi a Líza: Zahrada , 10:10 Kino za kilo na Céčku: Tlapková patrola: Ve filmu , 10:30 Cesta do Tvojzemí , 11:30 Elvis (English friendly), 12:00 Kino za kilo na Céčku: Erupce lásky, 12:15 Good Old Czechs (English friendly), 13:50 Kino za kilo na Céčku: Podezřelá , 14:00 Moonage Daydream (English friendly), 14:30 Planeta Praha , 16:30 Buko (English friendly), 16:40 Kino za kilo na Céčku: Řeka / River (English friendly), 16:45 Kde zpívají raci / Where the Crawdads sing (English friendly), 18:20 Kino za kilo na Céčku: Erupce lásky, 18:45 Trojúhelník smutku / Triangle of Sadness (English friendly) PŘEDPREMIÉRA, 19:10 BANGER. (English friendly), 20:20 Kino za kilo na Céčku: Drive My Car , 21:15 Jan Žižka / Medieval (English friendly), 21:30 To nic, drahá / Don't Worry Darling (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Filmy | 1/10/2022
Edison Filmhub

12:00 Myši patří do nebe / Mice Belong to Heaven 14:00 Chlast / Another Round 16:30 Kde zpívají raci / Where the Crawdads Sing 19:00 Moneyboys 21:30 Nenávist / Hate

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 1/10/2022
Lunchmeat festival

20:00 µ-Ziq & ID:MORA (AV live) (WP), Akiko Haruna (live), Holy Other & NYX & Pedro Maia (AV live) (WP), Hüma Utku & Utku Önal “The Psychologist” (AV live) (WP), Mika Oki (DJ set), Mumdance (DJ set), Sapphire Slows (live), Squarepusher (AV live). Během hlavního programu festivalu vystoupí ve Veletržním paláci přes 35 umělců z celého světa, uznávané legendy i aktuální objevy. Mezi nimi budou například vizionáři elektronické hudby Squarepusher a µ-Ziq, v Číně narozená experimentátorka Pan Daijing nebo rapper Blackhaine označovaný za jeden z největších objevů poslední doby.   Můžetese těšit na vtahující audiovizuální zážitky, intenzivní koncerty i explozivní djské sety. Letošní Lunchmeat Festival bude svědkem světové premiéry spojení downtempového génia Holy Other a umělců NYX a Pedro Maia. Poprvé se také odehraje společné vystoupení dua Hüma Utku a Utku Önal v performanci The Psychologist.

Veletržní palác
Dukelských Hrdinů 47, Praha 7 - Holešovice
web

Festivaly | 1/10/2022
Chilli fest 1.10.

10h Máte chuť okořenit si život?Tak to si nemůžete nechat ujít CHILLI FEST – nejpálivější food festival v Česku! V sobotu 1. října se v Pražské tržnici pěkně zapotíte nad peprným menu našich stánkařů. Budete žasnout, co všechno zvládnou ozvláštnit díky feferonkám, jalapeños, habaneros či anjos. Kromě známých chilli či pikantních a ještě pikantnějších omáček budete mít možnost vyzkoušet i řadu netradičních sladkostí. Přijďte se začátkem podzimu trochu ohřát a využijte jedinečnou příležitost zásobit se chilli specialit na celou zimu. Těšit se můžete i na tradiční SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ CHILLI papriček od 14 hodin a bohatý doprovodný program!VÝZVA pro soutěžící VÝZVA pro amatérské pěstitele a výrobce Zájemci pište na mail festivaly@foodvent.cz, děkujeme.Kdy: 1.10.2022 od 10:00 do 19:00 Kde: Pražská tržnice (hlavní náměstí), Praha 7 – Holešovice Vstupné: 100 Kč + dárek, ZTP a děti do 12 let zdarma

Pražská tržnice
web

Filmy | 1/10/2022
Kino Dlabačov

14:00/KINO JUNIOR - Cesta do Tvojzemí 16:00/KINO JUNIOR - Zlouni 18:00/NOVINKA - ČESKÝ FILM - Indián 20:00/NOVINKA - Avatar (re-lease)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Ostatní | 1/10/2022
It’s All About Education… Again: Co víme o pekle?

13:00-14:30 Mothers Artlovers #workshop15:00-16:30 Yael Sherill: Reclaiming Hell #lecture17:00-18:30 Olesia Onykiienko [NFNR] #training19:00-20:30 Sára Märc: Gastronomical multi-species intimacy – eating well (with) Others III. #dinner20:30-22:00 Mobilize Collective Knowledge #ceremony22:00-04:00 ~ party ~ *** #celebration

Studio Alta
Sokolovská 136/24, Praha - Karlín
web

Galerie | 1/10/2022
Josef Bolf, Veronika Holcová, Pavla Malinová a Jan Vytiska - BURN BABY BURN

14:00 v rámci Dne architektury prohlídka obnoveného brownfieldu Uhelného mlýna s prohlídkou výstavy BURN BABY BURN.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Ostatní | 1/10/2022
Posvícení na Doubravce

Posvícení na Doubravce od 14.00 hodin – vystoupí Daisy (Dáša Sýkorová) s hrátkami pro děti, Miro Šmajda, Abba World Revival a v závěru se všichni mohou těšit na úžasnou světelnou show nazvanou „Svět pod mořem“. Celý den budou k dispozici stánky s dobrotami, hraní pro děti, malování na obličej, fotokoutek, obrázky tvořené barevným pískem a možná přijde i kouzelník… a samozřejmě mnoho dalšího.

Rozhledna Doubravka XIV na Černém mostě
web

Divadlo | 1/10/2022
DUCTUS DEFERENS: TÁTO?

19:00, Václav, neúspěšný kouzelník a prototyp vyhořelého zoufalce, není schopen čelit realitě po rozchodu se svou první láskou a rozhodne se utvářet realitu svou. Hlubinná deprese, přímo určující chod jeho života, se zdá být i po několika letech nepřekonatelná, v sebelítosti se stává nesnesitelným pro své okolí a hrdě se oddává pocitu nicoty. Ta ho ovšem dovede až k únosu dítěte jeho někdejší lásky pod přesvědčením, že patří jemu. Příběh se ovšem začne vyvíjet v jeho prospěch, aniž by čelil fatálním důsledkům svého činu. Tragicko-komický příběh člověka, jehož původně sobecké jednání vyústí v pomyslný happy end.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Koncerty | 1/10/2022
Kalush Orchestra / UA, special guest: Denoi

18h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Tančírny | 1/10/2022
80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

22:30h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Tančírny | 1/10/2022
HiRose: djs Danielle Nicole [USA], Adam Cloud, Jag Kiranmay, Pete Walk

23h

U Bukanýra
nábř. L. Svobody 1, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 1/10/2022 - 5/10/2022
Boom vol. 2

19:30 Česko a Ukrajina propojené cirkusovým uměním.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Koncerty | 1/10/2022
Homeshake (CA) + AKA Samuel (CZ)

20:00 Když jdeš sám, nikdy se neztratíš. Tak funguje Homeshake, sólový hudební projekt Petera Sagara. Za poslední roky ušel dlouhou cestu od kytarového indie-popu až po lo-fi R&B. Zhmotněním jeho hudební i životní vize a zároveň taky reflexí hořkého a tíživého životního období plného smutku a neutuchajících depresí je loňská introspektivní deska Under The Weather.

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Divadlo | 1/10/2022 - 3/10/2022
Kašpar: Romeo a Julie

19:30h

Divadlo v Celetné
Celetná 595, Praha - Staré Město
web

Koncerty | 1/10/2022
JAZZ ON THE ROOF: Petra Ernyeiová Trio

15h

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Koncerty | 1/10/2022
JAZZ ČTYŘ KONTINENTŮ: Gaby Moreno (GTM)

21h

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Divadlo | 1/10/2022
NEXT PICTURE: LORDI

19:00, Salonní, konverzační komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne jeden z lordů poruší pravidla hry.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 1/10/2022
Karine Ponties / Tereza Ondrová & Petra Tejnorová | SAME SAME

20h

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Koncerty | 1/10/2022
LIVE CONCERT: Voyage + Sho Dawgs + The Opening Act + Fumar mata

19:30 after concert: DJs Tricky (uk) & Erk (uk)

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Tančírny | 1/10/2022
LIVIN’ LA VIDA LOCA

22:00 Dance Club: DJs Filippo Astelo (it) & Tomy (arg), Chapeau Bar: DJ Fun

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 1/10/2022
Boom vol. 2

14:00 Česko a Ukrajina propojené cirkusovým uměním.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Koncerty | 1/10/2022
Wage War, Devil Wears Prada, Siamese

18:00 Metalcorová smršť v podání tří zásadních amerických kapel.

Futurum Music Bar
Zborovská 7, Praha 5
web

Tančírny | 1/10/2022
Grillfreaks Flying Buffet

Druhý ročník FOOD AND BASS akce v režii pánů z foodtrucku Grillfreaks! Odpoledne na Storm Street mohutné grilování, od 22:00 pokračování v klubu s hvězdami DNB žánru jako Pixie & Suki, Deadly Viperz, A-Cray a mnoho dalších

Storm Club
Tachovské nám. 290/5, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 1/10/2022
V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce

Národní galerie Praha připravila na podzimní sezónu výstavu zahalenou do jemného oparu a poetické atmosféry. Na výstavě V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce představuje tvůrce jako kuřáka cigaret, milovníka doutníků a dýmek a na více než dvou stech obrazech, sochách, grafikách, ale také fotografiích, filmu a užitého umění ukazuje, jak tento typ autoportrétu vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce. Exponáty ze sbírek NGP , včetně autorů jako Pablo Picasso či Edgar Degas doplňují významné zápůjčky ze zahraničí, například z Musée d’Orsay v Paříži, Munch Musea v Oslu a dalších. Mnohá z děl jsou v České republice k vidění vůbec poprvé. Výstavu lze navšívit ve Veletržním paláci až do 8/1 2023.

Národní Galerie Praha: Veletržní palác
web

Divadlo | 1/10/2022
Studánka a kouzlo lesa – premiéra

15:00 Dva sourozenci, Mája a Eda, mají jediný úkol - pohlídat kocoura tety Jarmily. Co když si však milovaný mazlíček udělá výlet do čarovného lesa? Prožijte dobrodružný večer plný kouzelných bytostí a kouzel. Pohádka pro děti od 3 let, jejich rodiče a všechny, kteří se nebojí do lesa.

KC Vozovna
Koněvova 2687/164, Praha
web

Festivaly | 1/10/2022
Fotofest

"Foto Fest Plzeň 2022 největší foto a video festival na západě Čech Baví vás fotka nebo video? Pak nesmíte chybět na letošním 3. ročníku Foto Festu. Přijďte si užít přednášky, workshopy, testování techniky a popovídat si se zajímavými hosty. Startujeme 1. října od 10 hodin. Vstup na festival je zdarma. Pro více informací a program sledujte náš web a událost."

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Koncerty | 1/10/2022
JMO - Jan Galega Brönnimann & Moussa Cissokho & Omri Hason - Dandoula Tala

20:30 "Tandoula Tala" v překladu znamená "Žádné hranice". Jan Galega Brönnimann, Moussa Cissokho, Omri Hason, trio muzikantů ze třech různých zemí společně tvoří hudební zážitek propojující tradiční i moderní muziku z Afriky, Evropy a Středozemí. Jiskřivý zvuk Kora (africká harfa s 26 strunami) se setkává s teplem tónů basklarinetu a orientálních perkusů. Poslech hudby JMO je nezapomenutelným dobrodružstvím díky prolínání různých hudebních tradic, jedinečné sestavě kapely a jejím bohatství důmyslných melodií a rytmu.

Papírna Plzeň
web

Ostatní | 1/10/2022
Den Architektury ve Vzletu

11:00 Vzlet byl postaven před 100 lety jako sokolské kino ve stylu art deco podle návrhu Bohumila Hraběte. Svému původnímu účelu budova sloužila do poloviny 70. let 20. století, poté v ní byly sklady Filmového podniku hl. m. Prahy. Od roku 2012 je ve správě Městské části Praha 10. Těžištěm budovy je bývalý kinosál, dnes univerzální společenský sál, který nabízí všemožná využití. Prohlédnout si můžete památkově chráněné filmové „plátno“ – sádrovou stěnu z roku 1923, balkón, velké a malé foyer, tzv. zlatý salónek a podkrovní prostory.

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Divadlo | 1/10/2022
O líné babičce

15h

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 1/10/2022
VEČER NA PSÍCH DOSTIZÍCH

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web
reklama