R1 Goat
Právě hraje:
RADIO 1
02:30 - 09:00
on-line přehrávač
KULTURNÍ SERVIS
KULTURNÍ SERVIS

Kdy:

pondělí - pátek

8:10   telefonická pozvánka
10:00 kina, galerie, divadla
11:40 koncerty, tančírny, festivaly
13:00 kina, galerie, divadla
16:15 koncerty, tančírny, festivaly

sobota - neděle

11:00 + 16:20

Výpis k dnešnímu dni (8.3.2021)
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Více zde
Koncerty
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
Tančírny
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
Filmy
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
Galerie rozšířený popis
výhled
Národní galerie Praha - Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
18-19,10 - NGP On Air | Sbírky: Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České / Pašije Krista, stále týž obrazový příběh, ale nespočet variant a svébytných interpretací odrážejících dobovou duchovní atmosféru a proměny uměleckého stylu a formy. Online přednáška k expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 s kurátorkou Štěpánkou Chlumskou.
Památník národního písemnictví
Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6
Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic / Památník národního písemnictví u pří-ležitostí 150. výročí narození spisovatele a sběratele Jiřího Karáska ze Lvovic spustil virtuální galerii. Představuje bohatou sbírku obrazů, kreseb, grafik i plastik spolu s online doprovodným programem pro děti a pedagogy. Virtuální galerii najdete na adrese karasek.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
Oxygen. 30 years of moving image / Před třiceti lety byl na pražské AVU založen ateliér Nová média 1, zaměřený na experimentální práci s videem a počítačovou animací. Práce absolventů a absolventek i současných studentů a studentek nyní představuje nová Pop Up Galerie AVU. Výstava je v době uzavření přístupná kolemjdoucím.
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
Eliška Perglerová - Nebezpečný odstup / Procesuální site specific výstava určená na míru prostorám galerie jako by byla vstupem do zhmotnělé představy, snad snu či volného sledu vzpomínek. Seskupení prostých tvarů v instalaci je současně shlukem těžko popsatelných architektur, vytvářejících prostředí, které je stejně tak zemité jako efemérní. Jeho těžká uchopitelnost, nepředvídatelnost a nestabilita vytváří napětí a dojem jakéhosi rituálu, či očistné cesty z nevědomí do uvědomění si svých obav, úzkostí a strachů a jejich příčin. Výstavu bude možné pozorovat za skly. Kurátorka: Šárka Zahálková
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
ON-LINE výstava: JOSEF HOFFMANN - Česká situace 2020 / letmý pohled na aktuální stav českých realizací  jednoho ze zakladatelů moderní architektury/ soupis / kurátor: Martina Lehmannová, Dan Merta (úvodní texty: M. Lehmannová, J. Potůček, D. Šubrtová, grafika: J. Příhoda)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
Max Vajt - Up in the sky / Velkorysá instalace intermediálního umělce Maxe Vajta z nastupující umělecké generace na příkladu fiktivní letecké havárie poukazuje na odvěkou dystopickou tendenci společnosti si v krizových momentech představovat ideální verze minulosti jako funkční model pro již dávno ztracenou budoucnost. „Ta neexistuje ani pro osmdesát šest pasažérů nikdy nepřistávajícího letadla. (…) Zdánlivě nekonečný, v časoprostoru neukotvený a cyklický příběh vyzývá diváka k dešifrování skutečné sekvence událostí, zároveň je to ale úkol předem prohraný. O všem bylo rozhodnuto už dávno před Vaším vstupem,“ dodávají autor Max Vajt a kurátor Jen Kratochvil (Po-zavřeno)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
Miriam Kaminská - Člověk, červeň, zem / Při vstupu do nově vzniklého prostoru Foyer (ať již fyzického, či v online prostředí)se návštěvník ocitne tváří v tvář propojení člověka s okolím. Figurální tvary vybraných prací přechází do téměř abstraktních linií a poukazují na provázanost antropomorfních a vegetativních tvarů, které lze vnímat jako symbol života obecně. Sochařka se v názvu odkazuje na etymologický kontext: společný kořen slov krev, červená, země a člověk v hebrejském jazyce. Kurátorka: Iva Mladičová + Michaela Munzarova a Marcel Rozhoň - Půl / pool / pak bude výstava Michaely Munzarové a Marcela Rozhoně s názvem Půl na pool, která se v reakci na uzavření kulturních institucí obrací do virtuální reality, kde bude přístupná jako interaktivní hra. Druhá část výstavy vznikne poté fyzicky na míru specifického prostoru bývalé kuchyně, v níž nyní The White Room sídlí. Michaela Munzarová je rezidentkou Pragovky, a zároveň také autorkou všech dosud uveřejněných 3D variant výstav Pragovky. Kurátor: Viktor Čech (Po-zavřeno)
Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
Adam Hudec - Vzduchoprach(y) / Projekt slovenského umělce trvale usazeného ve Vídnia úspěšného v mezinárodním kontextu (jmenujme například Bi-City Biennale v Šen-čenu či Design Biennale BIO 26 v Lublani), zkoumá poškození životního prostředí prostřednictvím specifických, vizuálně přitažlivých a hlavně funkčních objektů, které v reálném čase měří a ukazují prachové znečištění ovzduší v dané lokalitě. Přesto, s ohledem na vládní nařízení, bude vstup návštěvníka do galerie s největší pravděpodobností uzavřený.Na projektu se spolupodílí berlínksý Dusts Insitute. Kurátorka: Veronika Miškovičová  + Marta Fišerová - Čtvrtý skleník/ Umělecko-výzkumný projekt odhaluje zapomenutou historii myslibořického panství a jeho soudobého majitele Josefa Taaffe, anglického aristokrata žijícího na českém venkově počátkem 19. století, který neváhal zbudovat velkorysou botanickou zahradu, kde shromáždil mnoho exotických rostlin z celého světa. (Po-zavřeno)
Divadla
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
Festivaly
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
Radio 1
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
Ostatní
výhled
Pro tento den zde není žádná akce.
reklama