Kulturní servis

Úterý 19/10/21

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci

Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím ukázkám pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je vystavěna na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti.

Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1
web

Galerie | 4/5/2021 - 31/12/2021
Ateliér a grafická dílna Františka Bílka

Ateliérovou vilu na pražských Hradčanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními materiály týkajícími se umělcova života a tvorby.

Galerie hlavního města Prahy: Bílkova vila
Mickiewiczova 1, Praha 6
web

| 13/5/2021 - 31/10/2021
Kamenné poklady pražských zahrad

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátorka: Marie Foltýnová. Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla jejich umělecká výzdoba a drobná architektura. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům počasí, postupně ze zahrad zmizela – byla buď nenávratně zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Zachráněné originální sochy i architektonické prvky byly uloženy v depozitářích Galerie hlavního města Prahy. Z areálu Zámku Troja jsou to například kamenné kašny s figurálními motivy Nereidek a delfínů, které byly nalezeny v 80. letech 20. století při rekonstrukci zámku a zahrad. Na výstavě jsou dále prezentovány sochařské originály z Vrtbovské zahrady, skupina Číňanů z krajinného parku Cibulka nebo braunovské busty z letohrádku Portheimka.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 8
web

Galerie | 13/5/2021 - 31/10/2021
Nejistá sezóna

út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 19.00 Kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá. Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Galerie hl.m.Prahy, Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 7
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
Všednost

Výstava Všednost se rozpíná do celého přízemního prostoru MUD, je sondou do všedních dnů nás všech. Prostřednictvím vystavené sbírky zkoumá nezbytnost předmětů, které nás obklopují, jejich proměnlivost, kvalitu i uměleckou hodnotu. K výstavě vznikl velmi nevšední web, který ilustrovala výjimečná umělkyně Vendula Chalánková.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 5/6/2021 - 31/10/2021
CRASHTEST 11 / Na rozhraní

Výstava Na rozhraní, která je výsledkem práce studentů kurátorského semináře CRASHTEST na KTF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci něj studentští kurátoři pořádají výstavu výtvarných prací svých vrstevníků z vysokých uměleckých škol v České republice. Kurátorky koncipovaly výstavu tak, aby díla vybraných umělců poskytla subjektivní ohlédnutí za pandemickou situací a zároveň otevírala příležitost dostat se zpět do kontaktu s reálným životem. V suterénu, Městské výstavní síni a po městě Benešov je tak vystaveno na 16 děl, která rozhraní těchto dvou dimenzí zkoumá.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 17/6/2021 - 31/10/2021
SETINY – Bohumila Grögerová

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („… co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly. Otevřeno 10–18 každý všední den kromě pondělí.

Památník národního písemnictví - letohrádek Hvězda
Obora Hvězda, Praha 6
web

Galerie | 18/7/2021 - 24/10/2021
Férový okruh, Gwénaël Morice

úterý až neděle 10-18 hod Férový okruh představí originální projekt francouzského sochaře, který vytváří design z recyklovaných materiálů, převážně z plastu. Projekt propojí okruh Francie – Uhelný mlýn/Libčice nad Vltavou – GASK/Kutná Hora, kde vzniknou fair-tradové site specific instalace na pomezí volného umění a designu. Výstava potěší děti i dospělé.

Galerie IV, GASK Barborská 51-53, Kutná Hora 28404
web

Galerie | 13/8/2021 - 31/10/2021
Erika Bornová: Šílenství je stráž noci

út–ne 10–18 h Kurátorka: Martina PachmanováNa výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, která je pojmenována dle verše z Knihy o putování Rainera Marii Rilkeho, autorka na jedné straně navazuje na své předchozí práce na pomezí sochařství a malby věnované významným historickým osobnostem – jejich vášním, dra-matům, posedlostem a vizím. Stěžejní částí výstavy jsou ale práce na papíře: autoportréty malované s obsedantní náruživostí v období autorčiny dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, velkoformá-tové „portréty“ podmořských rostlin a živočichů, které ukazují bizarní krásu lidským okem neviditel-ného světa.

Galerie hl. m. Prahy, COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
web

Galerie | 31/8/2021 - 27/11/2021
Eva Kmentová, Olbram Zoubek / Lidská důstojnost - prodlouženo do konce listopadu

Sochařka Eva Kmentová a sochař Olbram Zoubek představují dvě mimořádné tvůrčí individuality, oba se postupně stali ikonami českého, respektive evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Každý po svém reagoval, určoval či předjímal důležité proudy tehdejšího umění. Oba byli autory výrazných plastik, kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě a době, s niterným prožitkem lidské existence.

Galerie Miroslava Kubíka
Smetanovo nám. 71, Litomyšl
web

Galerie | 1/9/2021 - 31/10/2021
Tajemný kabinet profesora Beneše

St až Ne 14.00-18.00h Výstava vznikla na počest českého lékaře, neurochirurga, prof. Vladimíra Beneše. Má ambice vyvolat úžas nad rozostřenými hranicemi mezi zdánlivě neslučitelnými předměty, zázrakem přírody a současným uměním. Expozice odhalí profesora Beneše jako vášnivého entomologa a sběratele a zároveň představí čtrnáct umělců se sbírky Musea Montanelli. Museum se tak promění v tajemný kabinet kuriozit.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 1/9/2021 - 19/12/2021
BLIK BLIK Tajuplný les

Nejúspěšnější interaktivní rodinná výstava v historii DEPO2015 se díky obrovskému zájmu prodlužuje! Vydejte se ze světa lidí do krajiny plné tajemné atmosféry, hry světel, stínů a zvuků a nahlédněte do říše fantazie v nové interaktivní rodinné expozici. Čekají na vás obří videomappingové hry, interaktivní projekce a instalace, jízdní kola, která dokážou rozzářit mraky, magický UV prales a mnoho dalších herních a scénických prvků, které probudíte k životu pomocí kouzelnických hůlek.

DEPO 2015 v Plzni
web

| 2/9/2021 - 6/11/2021
Antropologie ledu

Skupinová výstava v rámci 11. Fotograf Festivalu

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
web

Galerie | 10/9/2021 - 31/10/2021
Michal Rittstein: Klokaní tarzan

Malířská výstava Michaela Rittsteina v Trafo Gallery představuje výběr obrazů z několik cyklů posledních let (Klokaní Tarzan, Mexiko, Indie, Stroj času). Od své poslední retrospektivní přehlídky v Jízdárně Pražského hradu v roce 2019 se autor vrací ze svého Brnířovského ateliéru znovu do Prahy, aby představil dosud nevystavené práce včetně dvou monumentálních sedmimetrových formátů.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

úterý až neděle 10-18h Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021. Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou mozaiku.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 12/9/2021 - 30/1/2022
Šimon Sýkora-Wasteland

úterý až neděle 10-18h Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů, ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.

Projectroom v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
web

Galerie | 15/9/2021 - 23/10/2021
Z našeho pohledu

Výstava představuje videoart Elodie PONG, Salomé LAMAS, Annelies STRBA, Camille HENROT, Anne-Charlotte FINEL

Galerie 35 ve Francouzském Institutu
web

Galerie | 15/9/2021 - 24/10/2021
Barbora Zentková & Julia Gryboś:One Legged Pigeon

Projekt umělecké dvojice Zentková & Gryboś pro Galerii Kostka tematizuje problematiku únavy a vyčerpání, kterou autorky považují za jeden z nejpříznačnější symptomů dneška, pro níž je typický neustálý tlak na výkon a produktivitu nárokovaný současným neoliberálním systémem.

Galerie Kostka (MeetFactory)
web

Galerie | 15/9/2021 - 24/10/2021
AI: All Idiots

Výstava AI: All Idiots je o vztahu mezi umělou a uměleckou inteligencí a o pomyslném souboji mezi nimi. Na jedné straně stojí ambice českých umělkyň a umělců a jejich sebeprezentace v online prostředí, na straně druhé umělá inteligence, která z těchto snah těží.

Galerie MeetFactory
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
REGENERACE

Projekt představující obnovu a nové rozložení sochařských sil ve volné tvorbě absolventů Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstava je koncipována jako expozice samostatných sochařských osobností propojených vazbou na studia v rámci specificky profilované a charakteristické ostravské sochařské školy.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
MATNÉ PLÁNY HRDINSKÝCH ČINU

Výchozím bodem pro tvorbu Alessandry Svatek je průhlednost objektů, v nichž využívá kresbu prachem a testuje divákovu schopnost pozorovat. Její instalace reaguje na prostory The White Room: pracuje s lomem světla, odrazem i deformací viděného a neviditelného, aby diváka přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako celek jakýmkoliv objektivním způsobem

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
TIDE OF SOFTNESS

Skupinová výstava představí umělce*kyně, jež spojuje schopnost vnímat extrémní konzumní tendence naší společnosti a kriticky na ně reagovat vlastním unikátním způsobem. Napříč vystavenými díly lze pozorovat obrat k materiálům a technikám spojovaným s řemeslným umem předchozích generací.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 21/10/2021
OBYČEJNÉ MYŠLENKY

Eliáš Dolejší vystudoval AVU (ateliér abstraktního sochařství II Jindřicha Zeithammela), v němž roku 2010 obdržel Ateliérovou cenu a o rok později Cenu Josefa Hlávky. Tvorba Dolejšího je charakteristická použitím dřeva a papíru spolu s využitím plátkových kovů. Souhra těchto materiálu dává vyniknout křehkosti, nestabilitě a odlehčenosti formy – Dolejšího typického symbolismu. Dominantou výstavy je objekt “Infinita” reagující přímo na prostor galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 19/9/2021 - 12/12/2021
THE GROUND BENEATH US MOVES UPWARDS

Site-specific procesuální instalace izraelské umělkyně Bar Dvir Rahamim je zamýšlena přímo na míru Foyer v Pragovka Gallery. Umělecká proměna podlahy v sobě kombinuje malířské i sochařské přístupy a materiály. Realizace reaguje nejen na prostor, ale i na příchozí návštěvníky, jejich přítomnost a každodenní provoz galerie.

Pragovka Art District
Kolbenova 34, Praha 9
web

Galerie | 22/9/2021 - 22/10/2021
Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky

Ve čtvrtém patře Veletržního paláce najdete grafický kabinet Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky. Český sochař zachycoval tanečnice v různých postojích metodou spontánní kresby, kterou převzal od svého učitele Augusta Renoira.

Veletržní palác
web

Galerie | 22/9/2021 - 30/10/2021
Žižkovské nádraží: druhý život?

Jaká je budoucnost a potenciál Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí? Jakým směrem se bude upínat transformace 60ti hektarového území, v rámci kterého se plánuje či již probíhá realizace veřejných investic i soukromých projektů? Čeká toto místo druhý život? Odpovědi na tyto otázky přiblíží nová výstava, jejíž součástí je i videoesej „Malá industrální elegie”, která návštěvníkům nastíní atmosféru nádražní budovy 40. let minulého století.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)
web

Ostatní | 28/9/2021 - 28/10/2021
Měsíc věží a rozhleden ČR 2021 na Novoměstské radnici aneb stoupá celá rodina

Jubilejního 10. ročníku Měsíce věží a rozhleden, což je projekt k prodloužení turistické sezóny, se účastní i NR. 28. 9. - 28. 10.Věž. Otevřeno út - ne 10 – 18 hod. Vstupné viz věž, 28. 9. v Den věží a rozhleden a 28. 10. a 28. 10. vstup pro děti do 12 ti let se soutěžním 4pohledem, zakoupeným v pokladně věže, bez poplatku. (28. 10. ve 14 hod výstup na ochoz věže s českou vlajkou.)

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 29/9/2021 - 30/11/2021
Hannan Abu-Hussein / Moje tělo, můj majetek

po, st, čt: 15–18h, Abu-Hussein je izraelská umělkyně palestinského původu. Ve svých dílech se inspirovala vlastními životními zkušenostmi ženy žijící v arabské segregované společnosti v Izraeli. Pomocí umění zkoumá témata týkající se postavení žen a způsobu jejich fungování v patriarchální společnosti, jako jsou „vyloučení žen“, „násilí“, „čest rodiny“ v arabské společnosti a myšlenkou a funkcí významu "domova".

Artivist Lab / Kampus Hybernská
web

Galerie | 29/9/2021 - 29/12/2021
IMAGINÁRIUM Divadla bratří Formanů

Výstava je živou instalací, která přináší malým i velkým autentický zážitek. Návštěvníky všeho věku okouzluje hravým i tajuplným divadelním a výtvarným světem a láká na výpravu do světa tvůrčí fantazie. IMAGINÁRIUM je poctou představivosti, dovednosti a tvořivosti. Výstava bez velkých gest a zbytečných slov připomíná, že lidská fantazie je neomezená, a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, je krása a hodnota. I tím je pro nás, spolutvůrce instalace, chválou řemesla a umění pracovat rukama, pracovat s vlastní představivostí a také hlavou. Intenzivní spoluprací pestré a velmi různorodé skupiny výtvarníků se IMAGINÁRIUM zabydluje v každém místě a prostoru nově a originálně. Nabízí tak návštěvníkům mnohá překvapení, zákoutí, dobrodružná setkání a příběhy, zakleté v divadelních dekoracích, loutkách, fotografiích, objektech, hračkách, vynálezech, „hejblatech“ a interaktivních předmětech.

Hala 17 Holešovická tržnice
web

Galerie | 30/9/2021 - 31/10/2021
Vladimír Skrepl: Remixed&Reimagined

DOX
web

Galerie | 1/10/2021 - 29/10/2021
KLAUDIE HLAVATÁ: ŠPATNĚ VYSTŘIŽENÝ

otevřeno PO-PÁ, Klaudie Hlavatá se zabývá hledáním současného kontextu figurativní malby, kombinací klasické a digitální koláže. Její deformované postavy, které upravuje, vystřihuje a dokresluje, spojují jednoduchost a lehkost kresby s realitou výstřižků z tiskovin. Zpracovává především témata intimity, osobních hranic a vlastních limitů.

Moving Station v Plzni
web

Galerie | 1/10/2021 - 31/10/2021
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVNÍ PROJEKT ZACHRAŇ JÍDLO!

otevřeno ST-NE, Autory výstavního projektu jsou kurátor Fuczik a umělci Vendula Chalánková a Viliam Slaminka. Pracují s fakty dodanými organizací Zachraň jídlo a srozumitelně je představují veřejnosti v interaktivním prostoru, který vzdělává a baví. Návštěvníci do výstavy zasahují, doplňují ji a obohacují její poselství o vlastní zkušenosti.

Atrium na Žižkově
web

Galerie | 1/10/2021 - 29/10/2021
Antonín Kopp & Petr Vrána - Krása krize / Šamanů vize

Antonín Kopp představí sérii obrazů Krása krize započatou v době ekonomické krize v roce 2008. I v dnešní době aktuální téma reflektuje novými objekty Digitální rostliny trvale udržitelného růstu. Antonín Kopp je přesvědčen, že krásu můžeme hledat i v dalších krizích společnosti, dokážeme-li je transformovat.Petr Vrána, žijící střídavě v Praze a v německém městě Kassel unikl na čas z přetechnizované společnosti do deštných pralesů, plavil se po Amazonii a nechával rezonovat své vědomí s místními léčiteli. Inspirován účastí na rituálu peruánského medicinmana spojeným s užíváním bylinného lektvaru „yagé “ vytvořil sérii obrazů Šamanů vize.Kurátorka výstavy: Daniela Kramerová Hudba: Reunion hudební skupiny The Larva z tínedžerského období A. Koppa

BUBEC
web

Galerie | 5/10/2021 - 31/10/2021
Viktor Karlík: Literatura

Výstava Viktora Karlíka LITERATURA představuje plastiky a objekty ze stejnojmenného cyklu, který vznikal od roku 2012. Diváci je mohou vidět souhrnně vůbec poprvé v jejich originální hmotné podobě, výstava navazuje na jejich prezentaci v médiu knihy.

DOX
web

Galerie | 6/10/2021 - 27/10/2021
Memento Mori

Po-So otevřeno, Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní spolupráce. Jeho cíem je pojmout téma smrti formou grafického dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky), hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 6/10/2021 - 15/11/2021
No Art Today? nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

út–ne 10–18 h, čt 10–20 h Kurátorský tým GHMP: Sandra Baborovská, Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král a Olga MaláVýstava No Art Today? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje re-prezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy v letech 2017 až 2020. Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sed-mým rokem možnost systematicky doplňovat a rozšiřovat sbírky, které má ve své péči. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na nedávné výstavní projekty Galerie se daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.

Městská knihovna, 2. patro
web

Galerie | 6/10/2021 - 11/11/2021
Jolana Havelková - Tady, někde

Jolana Havelková v Galerii Fotografic představí díla mající převážně deníkový charakter. Z introspektivní mozaiky míst, událostí a situací získáváme vhled do osobní mytologie autorčina prostoru. Vizuální umělkyně Jolana Havelková (*1966) vystudovala ITF Slezské univerzity v Opavě. Žije a pracuje v Kolíně.

Galerie Fotografic
Stříbrná 2, Praha 1
web

Galerie | 7/10/2021 - 31/10/2021
Pešat Polcar HYB4

Út - Ne otevřeno, Výstavu Davida Pešata a Tomáše Polcara nejlépe popisuje označení konfrontace a dialogu. Dva autoři, dvě zcela odlišné estetiky, dva zcela rozdílné přístupy z podstaty kterých se ale rozvíjí dialog – vnitřní hovor, kde oba umělci skrze svou tvorbu hledají a nalézají smysl, pravdu či cestu.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 7/10/2021 - 3/1/2022
MIROSLAVO: Proměna

Miroslav Stibůrek je všestranný umělec, který se věnuje průmyslovému designu a volné tvorbě. Ve spolupráci s několika firmami navrhl výrobky, které získaly mezinárodní ocenění. Ve své volné tvorbě se inspiruje Barcelonou, kde dlouhodobě žije. Pro jeho obrazy jsou typické energické tahy štětcem i využívání dalších expresivních technik podtrhující živelnou atmosféru jednotlivých děl.

Muzeum umění a designu Benešov
Malé náměstí 74, Benešov u Prahy
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Jitka Hilská: Stromy

Obrazy na plátně i na papíru z doby druhé covidové vlny a nucené karantény

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Galerie | 8/10/2021 - 31/10/2021
Ondřej Fábry / Cesta jako cíl

Po-So otevřeno, CESTA JAKO CÍL, tak se jmenovala kniha, kterou jsem dostal v roce 2016 a změnila můj dosavadní život. Najednou jsem objevil školu, kde je všechno jinak! Kam jsem chtěl patřit. Dnes, po pěti letech, jsem toho všeho součástí. A prostřednictvím mé první sólové výstavy zvu i Vás na cestu. Na cestu, kterou si prostřednictvím každoročních školních výjezdů opakujeme stejně spolehlivě, jako se mění roční období.

Galerie HYB4 / Kampus Hybernská
web

Galerie | 8/10/2021 - 7/11/2021
Jiří Wackermann – Fotografie: Retrospektiva 2008–2020

Jiří Wackermann představuje své fotografické práce z posledních 12 let, pohybující se mezi prostou optickou lyrikou a hrou surreálných forem, proměn a vidin. Ve své tvorbě zůstává věrný klasické černobílé fotografii a pracuje s mechanickými kamerami a fotochemickými postupy. 8. 10. – 7. 11. Galerie v přízemí, otevřeno út – ne 10-18 hod, vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 10/10/2021 - 31/12/2021
Petr Veselý - Závěsy

Výstava obrazů Petra Veselého v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. Konkrétní věcný motiv vystavených děl akcentuje specifická prostorová instalace v industriálních prostorách. Výstavu s názvem Závěsy můžete navštívit do konce prosince. Vstupenky pouze v online předprodeji na goout nebo ticketstream.

art.to galerie v Uhelném mlýně
web

Galerie | 11/10/2021 - 7/11/2021
Tina Levin - Dark Fine Art

Do fotografie Tina vkládá kus sebe, můžete ji milovat nebo nenávidět. Její tvorba je kontroverzní, stejně jako její dark-artový ateliér, kde fotky vznikají. Vyvolává emoce, podněcuje fantazii, nutí diváka přemýšlet. Prostě boří mantinely.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 12/10/2021 - 21/10/2021
Cesty ke svobodě

O spletitých cestách ke svobodě pojednává výstavní projekt v rámci festivalu Mene Tekel, který se skládá ze tří souvisejících expozic: Cesta je volná! Ústavu pro studium totalitních režimů, Výstava krajinářsko-architektonické soutěže o památník Lety u Písku Muzea romské kultury a expozice zahrnující práce účastníků výtvarné soutěže žáků ZŠ a ZUŠ Cesty ke svobodě. 12. – 21. 10. Recepční salonky, otevřeno denně 10-18 hod, vstup zdarma

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 15/10/2021 - 16/1/2022
Frida Kahlo – Fotografie

út–ne 10–20 h Kurátor Pablo Ortiz MonasterioVýstava Frida Kahlo – Fotografie představuje řadu snímků, které se zachovaly v pozůstalos-ti Fridy Kahlo a byly donedávna zcela neznámé. Nyní jsou uspořádány a rozděleny do šesti tematických sekcí. Výstava se nesnaží o chronologický obraz jejího života, spíše se věnuje jejímu uměleckému zázemí, její rodné zemi a charakteristice celé éry, ve které působila. Je to koláž, která odkrývá nové detaily ze života jedné z ikonických postav 20. století. Pro šest kapitol výstavy bylo vybráno 241 fotografií. Věnují se jejímu původu, tzv. Modrému domu – Casa Azul, politice, revoluci a Diegu Riverovi, jejímu rozbitému tělu a Fridiným láskám a přátelstvím. Tyto dnes už historické dokumenty doby jsou však také dokladem umění a specifického pohledu dalších umělců, jejichž fotografie jsou rovněž součástí kolekce, jako např. Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti nebo nedávno u nás vystavená Gisèle Freund. Výstava putovala zejména po obou amerických kontinentech a v Evropě byla představena zatím v Portugalsku, Německu a Polsku. Pořádající agentura Terra Esplêndida oslovila GHMP díky úspěšné výstavě Sama Shawa, která proběhla v Domě fotografie v letech 2016–2017. Z Prahy výstava odcestuje do Ghentu v Belgii.

Galerie hl.m.Prahy: Dům U Kamenného zvonu
web

Galerie | 15/10/2021 - 13/11/2021
Odhady budoucnosti

Zveme na výstavu studentů a studentek a absolventů a absolventek ateliéru Intermédia 1.

Pop Up Galerie AVU
Křížkovského 1288/10, Praha 3
web

Galerie | 17/10/2021 - 30/1/2022
Jan Stolín: Konfigurace

úterý až neděle 10–18h Výstava Konfigurace Jana Stolína je instalací sestavenou z různě velkých hranolů, umístěných na zvýšené platformě. Společně vytvářejí jednoduchou prostorovou minimalisticky cítěnou kompozici. Instalace má samostatné výtvarné kvality, zároveň má však specifické téma: rozvržení a proporce jednotlivých prvků mají evokovat soubor galerijního fundusu, který je tematizován jednak sám o sobě, jednak je míněn jako svého druhu expozice „nepřítomných soch“.

Experimentální prostor, GASK, Barborská 51–53, Kutná Hora
web

Festivaly | 18/10/2021 - 22/10/2021
PRAGUE SCIENCE FILM FEST 2021

Výběr nejlepších populárně-vědeckých snímků z celého světa. Nenechte si ujít exkluzivní uvedení filmů, které není běžně možné zhlédnout v kinech. Součástí většiny projekcí budou úvody a debaty hostů.

Kino Přítomnost
web

Festivaly | 18/10/2021 - 20/10/2021
PŘEHLÍDKA DENISA VILLENEUVEA

Minipřehlídka filmů Denise Villeneuvea. Postupně se budou v Oku promítat poslední filmy tohoto kanadského režiséra. Blade Runner 2049, Příchozí a nakonec samozřejmě i epická Duna. "DUNAt miss it!"

Bio OKO
web

Divadlo | 19/10/2021
ÚSPĚCH

19:30h, První díl Feuchtwangerovy trilogie Čekárna.

Divadlo X10
web

Divadlo | 19/10/2021
Heda Gablerová

19:30h

Činoherní studio Ústí nad Labem v Divadle v Celetné
web

Divadlo | 19/10/2021
Vincenc

19:30h

Klubovna Kašpar
web

Divadlo | 19/10/2021
SPA: Performance a tělo ~ Lenka Klodová & Ateliér tělového designu FaVU

19:30h Pozornost další události ze série 𝗦𝗣𝗔: 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗢 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗔𝗥𝗧 se zaměří na vztah performance a těla. Umělkyně Lenka Klodová společně Ateliér tělového designu brněnské FaVU rozprostřou své tělo v organismu Invalidovny. Členky a členové ateliéru vytvoří umělecká díla a akce v komunikaci s vybranými prostory Alty. Diváci a divačky mohou během dvou hodin postupně shlédnout až 16 performancí a uměleckých událostí.

Studio Alta
web

Ostatní | 19/10/2021
Město přatelské dětem a VV openlab: Prostor 6×jinak

15:30h Série workshopů pro děti. V sérii 6 workshopů se podíváme očima různých oborů (vizuální umělec, sociolog, ekolog, urbanista, krajinářský architekt) na zahradu Studia ALTA a blízkého okolí. Svůj vytříbený cit pro vnímání místa, lokality, prostoru a jeho možností poté zapřáhneme do návrhu intervence neboli zásahu. Bude to výstava obrazů? Instalace? Provizorní lavička nebo třeba tabule? To záleží jen na dětech.

Studio Alta
web

Divadlo | 19/10/2021
Na kusy: Měsíc v úplňku

19:00h

Klubovna Povaleč, ulice Generála Píky
web

Divadlo | 19/10/2021
Instinkt

Divadlo Kampa
web

Divadlo | 19/10/2021
Karel Čapek, David Košťák: Válka s Mloky

19:30h, Temný kabaret, který vás nenechá na suchu. A možná přijde i Mlok!

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Divadlo | 19/10/2021
AI: Když robot píše hru + diskuze (Umělá inteligence)

19h

Švandovo divadlo - studio
web

Divadlo | 19/10/2021
Pohřeb až zítra (N. Kocab)

19h

Švandovo divadlo - velký sál
web

Ostatní | 19/10/2021
Nekostel – Duchovní restaurace. Obsluhuje Martin C. Putna

19.00h Nekostel, to jsou experimentální evangelické bohoslužby v Rock Café pro všechny, kterým jsou stěny kostela cizí. V duchovní restauraci Nekostel se podává kulturně relevantní kuchyně.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Koncerty | 19/10/2021
FreeZone: Prince Harlow, almost artist, White Fruit Honey

20:00h

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 19/10/2021
Herna pro děti 1,5-5 let s dospělými: Hmatejte oči!

10:30 + 15:30 - Herna pro děti k dílům na pomezí malby a plastiky ze sbírkové expozice 1918-1938: První republika s lektorkou Blankou Kafkovou

Veletržní palác
web

Filmy | 19/10/2021
Rampa a dva krátké filmy

20:30h, Rampa, Také sochy umírají, Rotterdam - přístav Evropy

Kino Ponrepo
web

Divadlo | 19/10/2021
Mami, už tam budem?

9:30h, Převeze maminka děti svými pohádkami o patníku, stěračích a volantu, aby vydrželi cestu až do cíle? Autorská inscenace inspirovaná cestováním a s ním spojenou častou, možná nejčastější otázkou, která nepochybně padne, jakmile připoutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře a nastartujete… Pro velké autisty i malé nemotory. Hrajeme také přímo v mateřských školkách.

Divadlo Minor
web

Divadlo | 19/10/2021
Zá-to-pek!

9:30h, Třicet tisíc diváků křičelo tohle jméno v Helsinkách v roce 1952, když vbíhal na stadion, coby první v maratonském běhu, aby získal třetí zlatou medaili v běhu na dlouhé tratě. Všichni na celém světě umí běhat, ale on jediný dokázal běžet tak, že vyhrál třikrát na jedné olympiádě. 5km. 10km. Maraton. Nikdo předtím ani potom to nedokázal, co je svět světem. A je docela možné, že už to nikdo nedokáže. Jak moc je to zajímavé? Jak moc je zajímavý ten člověk? Jak moc je zajímavá doba, ve které žil? Osobnost jedinečného sportovce přiblíží divákům scénárista a režisér Jan Jirků optikou zachycující dobu, ve které Dana a Emil Zátopkovi žili. Minor se v „zátopkovském duchu“ vždy snaží o překonávání již zaběhnutého. V inscenaci proto používáme loutky Jakuba Kopeckého vytvořené pomocí 3D tisku ve spolupráci se společností Prusa Research.

Divadlo Minor
web

Ostatní | 19/10/2021
Besídka Prakozel

19:30h, Trochu zasmrádlá Besídka

Divadlo Dobeška
web

Koncerty | 19/10/2021
DOLCH (de), DUNKELBOT (cz)

19h

Klub 007 Strahov
web

Ostatní | 19/10/2021
Maja Vidmar (Slovinsko), uvádí Lenka Kuhar Daňhelová

19:30h Autorské četní. Uvádí a s autorkou hovoří a básně Lenka Kuchar Daňhelová, překladatelka výboru z básní Jak se zamiluješ, který právě vychází v nakladatelství Protimluv. Ve spolupráci s ProtimluvFestem 2021, jehož je autorka hostem.Čtení, rozhovor, komentáře. Poezie.

Café Fra, Šafaříkova 17
web

Galerie | 19/10/2021
Komentovaná prohlídka výstavy s Erikou Bornovou a kurátorkou Martinou Pachmanovou

18h Erika Bornová: Šílenství je stráž noci Na výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci, která je pojmenována dle verše z Knihy o putování Rainera Marii Rilkeho, Erika Bornová na jedné straně navazuje na své předchozí práce na pomezí sochařství a malby věnované významným historickým osobnostem – jejich vášním, dra-matům, posedlostem a vizím. Stěžejní částí výstavy jsou ale práce na papíře: autoportréty malované s obsedantní náruživostí v období autorčiny dočasné a částečné ztráty zraku a fantaskní, velkoformá-tové „portréty“ podmořských rostlin a živočichů, které ukazují bizarní krásu lidským okem neviditel-ného světa.

Galerie hl.m.Prahy:COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC,Karlova 4
web

Ostatní | 19/10/2021
ŽiŽKOVŠiŠKA

19:30h Open Mic- možnost si zahrát na plně vybavené pódium i s audio systémem

Koncerty | 19/10/2021
Slet bubeníků

19:30h, Pavel Fajt – Koncertní bubny, Bicí souprava, elektronika, zpěv, Miloš Vacík – Brazilské bubny, percussion, zpěv, Papis Nyass – Africké bubny, zpěv, Pavel Koudelka – Bicí souprava, Ivana Mer – Zpěv, klávesy, Petr Gablas – Cimbál, zpěv

Kasárna Karlín, Praha
web

Filmy | 19/10/2021
DOUBLE FEATURE: RIDLEY SCOTT

18:00 Historické duely na život a na smrt, které vybrousil sám mistr výpravných filmů.Svůj ostrý kord vytáhne nejdřív Harvey Keitel ve filmu Soupeři. Následovat bude novinka Poslední souboj, ve které se představí známá dvojka Matt Damon a Ben Affleck. Rytířským mečem ale zamáchá i Adam Driver.

Kino Aero
Biskupcova 1733, Praha
web

Filmy | 19/10/2021
Edison Filmhub

14:30 RS, 17:00 Ještě než zmizí, 19:00 Pravidla Serengeti, 21:00 V pasti

Edison Filmhub
web

Filmy | 19/10/2021
KINO PILOTŮ

14:30 Tlapková patrola ve filmu, 16:00 Céčko: Okupace, 16:20 Malířka a zloděj, 17:15 Nebe, 18:00 Céčko: Moucha v kufru, 18:30 Nic ve zlým, 18:45 Zátopek, 20:30 James Bond: Není čas zemřít / No Time to Die, 21:00 Céčko: Chlast, 21:15 Quo vadis, Aida?

Kino Pilotů
web

Koncerty | 19/10/2021
Caroline Shaw & Attaca Quartet

20h

DOX+
web

Koncerty | 19/10/2021
Pavel Sedláček 80+

start 20h, Pavel Sedláček, rock’n‘rollová legenda, chystá jubilejní koncert ke svým nedávným 80. narozeninám. Zpěvák, který byl už od 50. let průkopníkem rock’n’rollu a později big beatu u nás, zahraje se svou kapelou Cadillac. Jako hosté s ním vystoupí i další osobnosti jako Petr Janda, Petr Vondráček, Jiří Šlupka-Svěrák, Viktor Sodoma, Karel Kahovec, Mirek Hajšman, Jiří Šimák a Rosťa Pechoušek, kteří jsou nejen jeho kamarády, ale také většinou stálými hosty na koncertech Pavla a jeho kapely. V průběhu večera zazní největší světoznámé rock´n´rollové hity. Přijďte slavit 19. 10. 2021 do Lucerna Music Baru v Praze s námi!

Lucerna Music Bar
web

Divadlo | 19/10/2021
Káťa a Bajaja (přehlídka Jsme na jedné koleji)

16:00 - Divadelní představení brněnského souboru Aldente podle básní Vladimíra Holana hrají děti s Downovým syndromem i profesionální herci.

KC Vozovna
web

Divadlo | 19/10/2021
Stand-up show s UGC

20:00 - Znáte je z Comedy Clubu, znáte nás z pořadu na Stream.cz a teď jedou za vámi! Skupina komiků z UNDERGROUND COMEDY! Znovu Vám podstrojíme pořádnou porci nekorektního humoru, který je občas jemný jak dětská prdýlka, jindy nabroušený jako břitva v Barber Shopu. Humor, který vás nenechá v klidu. Témata, o kterých se nemluví

Papírna Plzeň
web

Galerie | 19/10/2021
Jak se psalo o 11. září 2001 | Výstava

13-16h Letos si připomínáme výročí 20 let od teroristických útoků na New York a Washington, D.C. Tyto události navždy změnily Spojené státy americké a zásadním způsobem ovlivnily mezinárodní politiku. V Americkém centru si budete moci prohlédnout titulní stránky novin z různých koutů světa – od Washington Post, přes Le Monde až po egyptské nebo hongkongské deníky, které psaly o těchto útocích 12. září 2001. Výstavu zároveň budete moci zhlédnout v naší virtuální výstavní síni na webu www.kunstmatrix.com.

Americké centrum
Tržiště 13 (1. patro), Praha 1
web

Koncerty | 19/10/2021
Pilot Study, Infinity

20h, Křest třetího alba pražských rockerů a jejich hostů

KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
web

Divadlo | 19/10/2021
PalmOFF Fest: 294 statečných

19:00 - Akční béčko o hrdinech operace Anthropoid.

Divadlo pod Palmovkou
web

Koncerty | 19/10/2021
Caroline Shaw & Attacca Quartet

20h, Struny podzimu

DOX+
web

Divadlo | 19/10/2021
Equus

19h

Činoherní klub
web

Tančírny | 19/10/2021
TECHNICOLOR & PARTYLICIOUS

22h, Dance Club: PARTYLICIOUS DJ Saybon - hip hop, rnb + Underground Club: TECHNICOLOR DJs Renegat (ger) & Ben Ten (ger) - minimal, techno

Chapeau Rouge
web

Divadlo | 19/10/2021
Garderobiér

19h

Divadlo Bez zábradlí
web

Koncerty | 19/10/2021
E Converso

V kapele E Converso, jež vznikla v roce 2011, spojili síly čtyři talentovaní hudebníci nastupující generace. Saxofonista Michal Wróblewski formaci charakterizuje jako žánrově otevřenou a nevázaně improvizující.

Hlavní sál / Kampus Hybernská
web

Divadlo | 19/10/2021
Lidská tragikomedie

19:00h

Divadlo v Dlouhé
web
reklama