Kulturní servis

Středa 1/2/23

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 19/10/2022 - 28/2/2023
BLIK BLIK Lovci znaků

Nová interaktivní expozici v DEPO2015.Víte, jaký je největší objev lidstva? Přeci písmo! Svět znaků, symbolů a šifer ožije v nové interaktivní světelné expozici z dílny DEPO2015 BLIK x BLIK Lovci znaků.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 19/10/2022 - 15/3/2023
Nejkrásnější české knihy roku 2021

Výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2021 představuje výsledky 57. ročníku soutěže, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Soubor nominovaných a vítězných knih, jež ocenila mezinárodní odborná porota, doplňuje výběr studentské komise. Kurátorky a autorky grafické koncepce Tereza Hejmová a Adéla Svobodová nechávají návštěvníky procházet krajinou knih, se kterými se mohou osobně seznámit, prozkoumat jejich technické provedení, výtvarnou i grafickou podobu. Autorem architektonické koncepce je Daniel Pošta.

Muzeum literatury - Památník národního písemnictví
Pelléova 44/22, Praha 6
web

Galerie | 23/10/2022 - 26/2/2023
výstava Mimo řádné Kateřiny Adamové a Pavla Šimíčka

Umělecký výraz obou autorů spojuje křehkost, přesnost a specifické přesahování. Z odlišných pozic svých výrazových prostředků vyslovují obsahy niterné vyhrocenosti i únikové romantické imaginace, ustavují živý prostor jakéhosi permanentního křížení s řadou individuálních zastavení.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 23/10/2022 - 26/2/2023
výstava Sběratel Roberta V. Nováka

Kdy a proč se člověk stává sběratelem a co všechno lze označit za sbírku? Jaký vztah mají artefakty sbírky k plynoucímu času a osobní paměti? Zrcadlí povaha a výběr materiálu osobnost a zájmy sběratele? Jak se mění status odpadu, pokud se stane předmětem sběratelského zájmu nebo součástí tvůrčího procesu? K těmto a mnoha dalším otázkám provokuje instalace výtvarníka, grafika, fotografa a sběratele Roberta V. Nováka.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 23/10/2022 - 12/3/2023
výstava Obyčejné věci Libora Lípy

Malíř, designér, grafik, hudebník a zakladatel Mikulovského výtvarného sympozia Libor Lípa (* 12. 9. 1963, Valtice) představí v galerijním prostoru u kavárny svou sérii nejnovějších velkoformátových maleb polévkových mís, které vznikly přímo pro GASK. Tato malířská kolekce bude doplněna o další doprovodné náměty, které souhrnně autor vetknul do názvu výstavy “Obyčejné věci“.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/11/2022 - 28/2/2023
Rozečtený svět

Nová stálá expozice Rozečtený svět představuje v deseti tematicky zaměřených výstavách sbírku Muzea literatury. Expozice nesleduje žádnou konkrétní vyprávěcí linii, zachycuje vybraná umělecká zprostředkování individuální i společenské zkušenosti v literatuře 19. a 20. století. Klade si otázku, co je literatura ve své rozmanitosti a jaké jsou možnosti její vizualizace.

Muzeum literatury - Památník národního písemnictví
Pelléova 44/22, Praha 6
web

Galerie | 4/11/2022 - 19/3/2023
Alexander Tinei: Funny Games

Výstava Funny Games představuje dílo moldavského malíře, bytostného figuralisty Alexandra Tineie.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 6/11/2022 - 12/3/2023
Tajnosti Šárky Trčkové

Výstava Šárky Trčkové Tajnosti představí křehké a bezprostřední akvarely, drobné malby i rozměrné grafiky této umělkyně, které vypovídají o její posedlosti prací, živelném vztahu k barvě a mistrném ovládnutí širokého spektra výtvarných technik

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 6/11/2022 - 19/3/2023
Jitka a Květa Válovy - Cesta předurčena osudem

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se 6. listopadu otevře pro veřejnost výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Cesta předurčena osudem, která představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti obou sester, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 11/11/2022 - 12/2/2023
Tmání

Autobiografický animovaný snímek Tmání, který k zobrazení autentických zážitků využívá virtuální realitu.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 17/11/2022 - 31/5/2023
MYTHOS?: MÝTY, VÍRA A JEJÍ SYMBOLY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ ZE SBÍRKY MUSEA MONTANELLI

Otevírací doba: St až Ne 14.00-18.00 Museum Montanelli otevře v listopadu výstavu pod názvem "MYTHOS?". Poprvé představí výhradně díla z vlastní sbírky a to jak současné, tak klasické umění a umělce, jejichž díla jsou inspirována nejrůznějšími mýty. Jejich obrazy, objekty a artefakty mají v expozici připomenout, jak důležitou roli v našem životě mýty, víra a její symboly hrají.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 22/11/2022 - 2/4/2023
Výstavní projekt Neboj, neboj!

Neboj, neboj! je interaktivní výstava o strachu a o tom, proč se ho nebát. Víte dost o svém strachu? Výstava Neboj, neboj! provází malé i dospělé návštěvníky galerie strachem nejen jako obecným pojmem, ale i jako jejich osobní emocí. Nahlédněte na fenomén strachu z různých úhlů pohledu, hravě a kreativně, tentokrát za přítomnosti kurátora Fuczika a samotných umělců Lukáše Urbánka a Milady Rezkové.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 24/11/2022 - 26/2/2023
Ivan Meštrović – Sochař a světoobčan

Výstava se bude zabývat místem chorvatského sochaře Ivana Meštroviće v kontextu sochař-ství střední Evropy na počátku 20. století. České země, ale především Praha, poutaly mezinárodní kulturní pozornost již od 90. let 19. století, například vzrůstajícím množstvím veřejných sochařských zakázek, stejně jako internacionálním a otevřeným kulturním prostředím. Zcela zásadní vliv na toto prostředí měl francouzský sochař Auguste Rodin. V zemích střední Evropy se po přelomu století objevila silná generace sochařů, kteří se s Rodinovým vlivem vypořádávali osobitým a inspirativním způsobem. Výstavní projekt si klade rovněž za cíl obnovit zájem o sochařské médium a otevřít národnostní otázky bývalé Jugoslávie ve vazbě na střední Evropu. Sochařské dílo Ivana Meštroviće, vznikající a umístěné nejen napříč Evropou, slouží jako případová studie umělecké praxe, kterou nedefinuje pouze lokální zakotvení, ale i přeshraniční témata, společenská poptávka a klima. Sledujeme minulá a současná centra, minulé a současné impulzy a determinanty. Výstava bude pojata jako mapa Evropy, v rámci níž Meštrović vystavoval a tvořil (Praha, Vídeň, Paříž, Cannes, Londýn, Ženeva, Bern, Řím, Benátky, Záhřeb, Bělehrad, Split, Cavtat, Dubrovník, Knin, Bukurešť, Krakov, Varšava). Kromě Evropy pracoval Meštrović i ve Spojených státech amerických (v New Yorku, Buffalu, Detroitu, Rochesteru, Chicagu, St. Louis, Bostonu a Clevelandu). U jednotlivých děl jsou většinou kromě datace uvedena právě i místa vzniku. Výstava si neklade za cíl sledovat u vystavených exponátů pouze kritérium umělecké kvality, ale bude se snažit přiblížit také praktické otázky fungování umělecké scény.

Galerie hl. města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 7/12/2022 - 5/2/2023
I Went Through That Door and I Never Came Back

Poslední výstava z dlouhodobého cyklu Jiné poznání se bude věnovat změněným stavům vědomí a tomu, jak mohou takové zkušenosti transformovat jednotlivce i společnost - ať už jde o účinek psychoaktivních látek, halucinace v důsledku psychické zátěže, nebo důsledek spirituálních či meditačních praktik. Vystavující: Veronika Šrek Bromová, Mark Fridvalszki, Jana King Kochánková, Tomáš King, Haroon Mirza, Lucie Rosenfeldová, Windy Fur Rundgren, Tai Shani, Jeremy Shaw, Vladimíra Večeřová

MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 7/12/2022 - 5/2/2023
Jan Matýsek: Fuj Tajxl!! Strč prst skrz smrt.

Výstava s názvem Fuj Tajxl!! Strč prst skrz smrt. umělce a scénografa Jana Matýska v Galerii Kostka představí rozšíření autorovy stejnojmenné loňské diplomové práce vystavené na Akademii výtvarných umění v Praze. Matýsek se skrze niterné téma svého “osobního démona” zabývá tématy transhumanismu, ekofeminismu a tělesnosti s psychoterapeutickými prostředky hypnózy a zaříkávání. Za pomoci 3D technologie a s estetikou využívající vizuální prvky queer a drag komunity autor rozvine nové pokračování svého videoartu včetně scénograficky pojaté instalace.

MeetFactory: Galerie Kostka
web

Galerie | 8/12/2022 - 16/4/2023
Bolest těch druhých

Cílem výstavního projektu Bolest těch druhých je zamýšlet se nad schopností umění vypovídat o válce, ale především nad naší (ne)schopností vztahovat se prostřednictvím umění k hrůzám války a k bolesti lidí, které zasáhla.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 16/12/2022 - 11/2/2023
Lucia Sceranková: Heart Seas

Voda je tekutá, nerespektuje hranice, přelévá se, vsakuje se, představuje děsivou hloubku, ale i konejšivé splývání na klidné hladině. Vodou se můžeme inspirovat, a také pocítit sílu jejího proudění ve vlastním těle nebo se učit přijímat i dávat v rytmu vln. Název výstavy Lucie Scerankové – Heart Seas –, v níž se voda stává metaforou prožitku mateřství, životní energie, pěny dní, očistnou koupelí, ale i zrcadlem žité zkušenosti, je převzat z knihy britské antropoložky Veronicy Strang, která popisuje vnitřní moře, které protéká srdcem a udržuje jeho příliv a odliv. Kurátorkou výstavy je Hana Buddeus a navštívit ji můžete do 11. února 2023.

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Galerie | 6/1/2023 - 8/2/2023
Výstava fotografií a maleb: Filip Čapka a Jiří Macht – Face to Face

Jak nejlépe uvést výstavu? Přece slovy jednoho z autorů! A právě takto o výstavě Face to Face mluví Filip Čapka: Před mnoha měsíci mi poprvé napsal na můj Instagram Jirka Macht2, jestli nechci vystavovat na „Už je nejhůř II“, že prý je to výstava proti těm zm.dům. Chci, bude mi ctí. Pak jsme se potkali na Hluboké, šli na Ruskou avantgardu do galerie na zámku a začali si tykat. A pak bylo „Už je nejhůř II“ v G90 a v Rock Café, kde jsem po dlouhé době zase stál na jevišti, ale poprvé jako malíř. A kde Jirka řekl, že jsem pro něj český Basquiat. Klepala se mi kolena. A pak jsem byl já na jeho výstavě a on na mojí, kde řekl: „Co kdybychom spolu vystavovali v Rock Café? Face To Face. Ksichty.“ Tak jsme tady. Maluju něco přes dva roky a už po druhé vystavuji v Rock Café na Národní. A navíc s Machtem2. Pecka. Díky Georgino!

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 7/1/2023 - 6/3/2023
Patrik Hábl – výstava Asijské krajiny – Haiku

Asijské krajiny jsou v podání Patrika Hábla především krajinami lidské duše. Většina obrazů vznikala inspirací z cest po Číně a Japonsku. Dlouhodobě jej zajímá i práce s obrazem v prostoru, intervence ve stálých sbírkách umění i spolupráce se současnou architekturou. Má za sebou přes osmdesát samostatných výstav doma i v zahraničí. V roce 2015 byl vybrán odbornou komisí na Bienále v Pekingu a představil své práce v japonském Kyotu. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou, cenou Europol a Grafikou roku.

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Galerie | 20/1/2023 - 30/3/2023
OOZE

Lotyšská umělkyně Laimdota Malle představuje v prostoru Pragovka Gallery Rear svou lyrickou instalaci OOZE. Ta vykresluje jedinečný, senzitivní pohled na svět, na pomíjivost a křehkost všech lidí a věcí na straně jedné a na vzpomínky a sny, které zanechávají, na straně druhé. Instalace vypráví příběhy několika postav z lesa. Návštěvníci se setkají s malou holčičkou Ooze, ale i s vlky, liškami, dospělými a dalšími dětmi.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 20/1/2023 - 16/2/2023
ZBLÍZKA

The White Room představuje malířku a rezidentku Pragovky Veroniku Landu. Její malířský jazyk má východisko v redukčních postupech streetartové scény a komiksové narace. Jednoduchý kresebný syntax se v díle umělkyně mění na bohatě strukturované experimentální pole forem sledující závažná osobní a společenská témata. Na výstavě Zblízka, jejímž kurátorem je Petr Vaňous, uvidí návštěvníci výběr prací z poslední doby, které reflektují život jako neustálou, neočekávanou a nemilosrdnou transformaci.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 20/1/2023 - 16/2/2023
ECHO OF THE DEPTH IN SPACE

Skupinová výstava vyprávějící imaginární příběh o naší ne/přítomnosti ve třech dějstvích nazvaná Echo of the Depth in Space pod kurátorským vedením Anny König Vlk našla své místo v prostorech Pragovka Gallery Pop-Up a Entry. Představuje tvorbu celkem osmi českých i zahraničních umělkyň a umělců (Anna Bochkova, Robert Buček, Łukasz Horbów, Julie Hrnčířová, Thomas Jacques, Anna König Vlk, Jan Valik, Jonas Vansteenkiste).

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 25/1/2023 - 30/4/2023
„Praha zítra? Domy a byty“

Nová výstava v rámci cyklu Praha zítra? popisuje příčiny, proč má hlavní město České republiky v otázce bydlení k ideálnímu stavu ještě dost daleko. Současně však také ukazuje cesty, které vedou k tomu, aby se nabídka kvalitního a dostupného bydlení pro současné i budoucí obyvatele Prahy významným způsobem zlepšila.

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Galerie | 27/1/2023 - 24/2/2023
Břetislav Malý - Kde končí řeka a začíná moře?

Břetislav Malý je umělec výrazně analytického založení, jehož malířská zkoumání jsou vedena snahou pochopit, co je vlastně malířství, jaké principy a pravidla dělají obraz obrazem a jaké jsou jeho možnosti a limity ve vztahu k našemu vnímání. Zvýznamňování základních elementů malby a jejich primárních funkcí mu otevírá nové možnosti konstruování obrazu, v němž se začínají hroutit ustálené kategorie – obraz najednou získává vlastnosti objektu, a někdy dokonce i architektury nebo kresby, aniž by ovšem ztrácel charakter obrazu.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 27/1/2023 - 25/2/2023
Matouš Hrbek, Matěj Liška, Matěj Pokorný - Plevel

Výstava Plevel vychází z prvků konstruovaného chaosu Matěje Pokorného, asociativního totemismu Matouše Hrbka a reakčních objektů Matěje Lišky. Tyto zažité a volně vegetující formy budou vyplety z jejich původních stanovišť, aby jako nové společenství nalezly živiny a vláhu ve společném prostoru galerie. Kurátor Aleš Zapletal

Pop-up galerie AVU
web

Galerie | 27/1/2023 - 12/3/2023
Silvia Krivošíková: Die Kraft

Trafo Gallery připravila samostatnou výstavu slovenské autorky žijící ve Vídni, Silvie Krivošíkové (*1976), jejíž obrazy v sobě nesou zvláštní, magickou podmanivost. Vyvazují se z linearity neúprosného času, a i ty nejbanálnější okamžiky všedního dne povyšují na menší nebo větší zázraky. Název výstavy Die Kraft pak odkazuje na sílu, energii, na pud k jednání a přežití, který modeluje cestu vlastního směřování. Zázemím této „síly“ je schopnost, odhodlání a vůle jednat.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 28/1/2023 - 26/2/2023
Czech RepuBRICK: Herní výstava modelů z kostek LEGO®

Kostky LEGO® už dávno nepatří jen do dětského pokoje. Co všechno se dá z této legendární stavebnice postavit se můžete přijít podívat do DEPO2015. Výstava bude rozdělená na tři části. První vás vezme do světa Harryho Pottera, kde mimo jiné najdete obří stavbu školy čar a kouzel v Bradavicích, která je největší stavbou z kostek LEGO® na světě, postavená jedním jediným člověkem. Spotřebováno na ní bylo asi milión kostiček a její stavba trvala skoro 2 roky. Druhá část výstavy bude věnovaná architektuře a stavitelské dílně pro starší děti, které se zde formou hry naučí rozpoznávat různé architektonické slohy. Na menší děti a na všechny, co si rádi hrají, čeká v poslední části výstavy herna s duplo bludišti a bazény. Vodu v nich ale nečekejte, o zábavu se postará hromada kostek LEGO®, ze kterých si můžete postavit vše, co vás jen napadne.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Divadlo | 1/2/2023
Divadlo Minor

09:30 Tramtárie + Hamletek

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Tančírny | 1/2/2023
DANCE RANDEZVOUZ + MADNESSDAYS

22:00 Dance Club: DANCE RANDEZVOUZ DJs Saybon & Kaaya G, Underground Club: MADNESSDAYS DJs mapk & stripl

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Ostatní | 1/2/2023
Stand up show: Mikhail Schatz

20:00 Mikhail Schatz is coming to Prague with a stand-up concert. He is a charismatic comedian, theater and film actor, showman, producer, and participant in many shows!His first stand-up concert gained more than a million views on YouTube. Mikhail jokes about things that everyone understands, sensitive topics, and it is possible to talk about important things with him.The new program promises to be even more lively and full of jokes, giving you bright and unforgettable emotions!Show is gonna be in Russian.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2023
Křest knihy | Jakou barvu má nejdelší století?

18:00 hod - Křest nové dětské knihy s autorkami Monikou Švec Sybolovou a Lenkou Jasanskou se uskuteční v knihkupectví NGP v Malé dvoraně Veletržního paláce. V rámci akce proběhne představení publikace a komentovaná prohlídka na téma barev v umění 19. století ve sbírkové expozici 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století. Vstup je zdarma, těšíme se na Vás!

Národní Galerie Praha: Veletržní palác
web

Koncerty | 1/2/2023
Miloš Meier: Drumming Syndrome

19h

Lucerna Music Bar
Vodičkova 36, Praha 1
web

Tančírny | 1/2/2023
Pluge

21:30h

Groove Bar
Voršilská 6, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 1/2/2023
PANKRÁC ´45

19:00, Komorní drama inspirované skutečnými osudy pěti žen uvězněných po skončení druhé světové války v pankrácké věznici. Ve stísněném prostoru se spolu setkají filmové hvězdy Adina Mandlová a Lída Baarová, mladá Hana Krupková, coby záhadně nepopravená spojka parašutistů, židovka Julie se zkušeností z Osvětimi a jedna neznámá žena.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 1/2/2023
F.M. Dostojevskij, A. Wajda: ZLOČIN A TREST

19:30 Adaptace slavného románu. Musí po zločinu vždy následovat trest? A má láska šanci v nemilosrdné bídě ruského sídliště.

Divadlo D21
Záhřebská 468, Praha 2
web

Divadlo | 1/2/2023
HAMLET

19:00, Hamlet v režii Daniela Špinara je moderní rodinné drama skandinávského ražení. Mladý Hamlet (Patrik Děrgel) svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda... Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Filmy | 1/2/2023
Kino Dlabačov

16:00/KINO JUNIOR – Doručovací služba čarodějky Kiki 18:00/NOVINKA – Menu 20:00/ČESKÝ FILM – Přání k narozeninám

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Koncerty | 1/2/2023
Lionel Loueke sólo - HH (Benin / Spojené státy)

19:30 Koncert je součástí koncertní série Jazz Meets World. Zpěvák a kytarista je jedním z nejpozoruhodnějších, nejpřesvědčivějších a nejinovativnějších umělců na světové scéně. Postava jazzu a world music, která ztělesňuje nejkreativnější možnosti hudby.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2023 - 11/6/2023
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel na Chvalském zámku

Chvalský zámek zve na výstavu Divadla bratří Formanů a jejich přátel – Imaginárium. Hravá poetická instalace výtvarníků sdružených kolem osobnosti Matěje Formana nás zavádí do fantazijního světa zašlých časů tajuplného světa cirkusů, kočovných umělců a poutí. Hybohledy, loutky, hry a hejblátka, to vše vyzývá ke hře malých i velkých návštěvníků. Otevřeno denně 9,00 – 18,00.

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
web

Galerie | 1/2/2023 - 31/12/2023
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl. města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Divadlo | 1/2/2023
Thomas & Ruhller (NL) – Diner

20:00 Chodí po hladině, porušují gravitaci, procházejí zdmi i stoletími. Jsou avantgardou i muzeem. Jejich nenapodobitelný styl vzdoruje času i vkusu kritiků. Jsou nezařaditelní, provokativní a neodolatelní. Hrdinové novodobé performance – Thomas & Ruhller speciálně pro vás, a exkluzivně pro Divadlo Archa, prostírají na stříbře svůj Diner. Přijďte si pro magický divácký zážitek servírovaný s bezstarostnou improvizační lehkostí a rafinovanou elegancí.

Divadlo Archa
Na Poříčí 1047/26, Praha - Nové Město
web

Galerie | 1/2/2023 - 28/2/2023
Alexandra Koláčková-Sedící postava (Sculpture Line)

Barevné sochařské dílo A. Koláčkové bylo na nádvoří nainstalováno v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line již v roce 2020 a zůstává na Novoměstské radnici umístěno dlouhodobě. Socha je zhotovena z vysokopálené šamotové hlíny, jde o lavičku v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2023 - 28/2/2023
Úhel pohledu

Nový prostor pro výstavu a učení se, který otevírá téma chyby, stereotypů a strachu.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 1/2/2023
Divadlo Ponec

11:00 Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková / Ostružina: Tanec a fyzika, Fg = G [(m1.m2)/r2] / Dance and Physics, Fg = G [(m1.m2)/r2] | 6+

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Filmy | 1/2/2023
Nic bych neměnila

19:30 Film Nic bych neměnila je dokumentárním portrétem Kateřiny Morozové. Kateřina je již dnes dospělá mladá žena. Po svém narození byla umístěna do dětského domova, kde strávila téměř pět let. Dostala ale druhou šanci a její život se změnil. Středisko náhradní rodinné péče pro ni našlo novou, velkou a skvělou rodinu s otevřeným srdcem, která ji přijala i s jejím těžkým zdravotním hendikepem. Emotivní dokument je sondou do života člověka, který se nikdy nepoddal nepřízni osudu a rozhodl se žít plnohodnotný život. Otevřená zpověď Kateřiny je bezpochyby inspirací pro každého, kdo by si na svůj život chtěl postěžovat. Dokumentární Česko, 2022, 61 min Režie: Michal Černý Scénář: Věduna Bubleová

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Divadlo | 1/2/2023
ŽENA NA MĚSÍCI | Wariot Ideal

20:00 Wariot Ideal zkoumají otázky netolerance všeho druhu na pozadí rádoby zábavného spektáklu pro veterány všech kulturních válek.

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7 - Holešovice
web

Ostatní | 1/2/2023
Mikrobiom a my: Poruchy spánku a střevní mikrobiom

19:00 Poruchy spánku nejsou jen nespavost - o základních poruchách spánku a změnách mikrobiomu u těchto nemocí, případně význam těchto změn. Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP. Přednáší prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1, Praha 1
web

Filmy | 1/2/2023
Edison Filmhub

14:00 Neuvěřitelné, ale pravdivé 16:30 Ono 18;30 Nekdo klepe na dvere 21:00 Blízko

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 1/2/2023
Jazz Dock

20 h - Sto zvířat (ska)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Divadlo | 1/2/2023
Hostina

19.30 - Gurmánská oslava improvizace, divadla a dekadence.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 1/2/2023
Už není třeba dělat vůbec nic

19h

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Filmy | 1/2/2023
Aero Naslepo

18:00 Zavřete oči a běžte do kina. Tradiční projekce předem neznámého filmu. Zaplatíte tolik, kolik uznáte za vhodné.

Kino Aero
Biskupcova 1733, Praha
web

Filmy | 1/2/2023
Mrtvý muž

20:30 Existenciální psychedelický western Jima Jarmusche sleduje homérské putování mladého muže napříč americkým západem devatenáctého století. V hlavní roli Johny Depp a 35mm filmový pás!

Kino Světozor
Vodičkova 791, Praha
web

Koncerty | 1/2/2023
Lionel Loueke sólo - HH (Benin / Spojené státy)

19:30 Koncert je součástí koncertní série Jazz Meets World. Zpěvák a kytarista je jedním z nejpozoruhodnějších, nejpřesvědčivějších a nejinovativnějších umělců na světové scéně. Postava jazzu a world music, která ztělesňuje nejkreativnější možnosti hudby.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Filmy | 1/2/2023
KINO PILOTŮ

15:20 Kino za kilo na Céčku: Kvík 15:45 Kocour v botách: Poslední přání 16:30 Blízko 17:00 Kino za kilo na Céčku: Arvéd 17:50 Osm hor 18:40 Il Boemo 19:20 Kino za kilo na Céčku: Banger 21:00 Víly z Inisherinu / The Banshees of Inisherin (English friendly) 21:20 Trojúhelník smutku / Triangle of Sadness (English friendly) 21:30 Kino za kilo na Céčku: Zkouška umění

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Ostatní | 1/2/2023
(S)tisk doby

18:30 Kulatý stůl novinářů a témata z domova i ze světa

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 1/2/2023
KATI (Hangmen)

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web

Galerie | 1/2/2023 - 31/12/2023
CHRÁSKA DOLEŽAL GALLERY – stálá expozice abstraktního umění

Stálá expozice abstraktního umění otevřeno: úterý až pátek 14:00 - 19:00, sobota 11:00 - 16:00 hod.

Chráska Doležal gallery
Krymská 30, Praha
web
reklama