Článek

MODERNÍ MĚSTA A REGIONY: PLNÉ NOVÉ ENERGIE A PŘIPRAVENÉ NA ZMĚNU KLIMATU

Českým městům a firmám se otevírají možnosti pro čistou energii

Do Česka míří stovky miliard korun, které nabídnou příležitost k investicím do nových projektů obnovitelných zdrojů, renovace budov nebo zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Šanci sáhnout si na ně budou mít města, firmy i domácnosti. Opravdu zelená města mohou nabídnout dobré místo k životu. Udržitelný rozvoj přináší energie z obnovitelných zdrojů, které jsou díky technologickému pokroku na dosah ruky. Jen cena solárních panelů klesla za posledních 10 let o neuvěřitelných 90 procent a podobný trend kopírují také baterie pro ukládání energie.

„Právě s rozvojem obnovitelných zdrojů je spojena moderní etapa růstu měst. Čistá energie z fotovoltaiky sníží znečištění ovzduší a výdaje za energii. Navíc bude zásadním benefitem pro místní ekonomiku,” představuje příležitost Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Právě Svaz moderní energetiky nabízí městům a firmám konzultace, jak najít příležitosti pro nové investice do obnovitelných zdrojů nebo řešení, která sníží uhlíkovou stopu.

Klíčem jsou informace

Možnosti moderních projektů pro města, obce a firmy představí konference Svazu moderní energetiky. Ta proběhne on-line 11. června 2021 od 10:00. O svůj pohled na zdravý rozvoj měst se podělí Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro školství, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, Jan Palaščák, zakladatel skupiny Amper a Jan Řežáb, zakladatel JRD development.

„Investice do moderní energetiky jsou optimální nástroj k oživení ekonomiky po pandemii. A nemusí to zdaleka být jen díky finančním zdrojům z EU nebo od vlády, ale může to být i cesta, jak udržet a rozhýbat oběh peněz v rámci regionů a podpořit lokální zaměstnavatele a ekonomiku,“ avizuje rámec očekávané debaty jeden z hostů Jan Palaščák. Dále zazní zkušenosti s plánováním energeticky nezávislé čtvrti nebo s dekarbonizací výroby automobilů ve Škoda AUTO.

Závěrečný blok konference se pak zaměří na možnosti přizpůsobení měst důsledkům změn klimatu. Jednou z přednášejících bude Martina Sýkorová, urbanistka, která působí na  ČVUT UCEEB. Ve své přednášce představí možnosti práce s dešťovou vodou ve městech tak, abychom se na dešťovku nedívali jako na problém, ale naopak jako na příležitost.

Více informací o akci a registrace na www.modernienergetika.cz.

reklama
reklama
reklama