Článek

HLASUJTE O DRŽITELI CENY VEŘEJNOSTI V RÁMCI CENY OLGY HAVLOVÉ

Nadace Olgy Havlové letos již po osmadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové a pošesté také Cenu veřejnosti. Ocenění získají osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým a jsou inspirací pro ostatní. Laureáta Ceny Olgy Havlové vybírá porota pověřená správní radou nadace, naopak držitel Ceny veřejnosti vzejde z online hlasování. Kandidáti, kterým lze až do 15. května poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.  

„Porota Ceny Olgy Havlové vybrala do užší nominace na Cenu veřejnosti tři kandidáty. Jsou jimi Martin Škurek, Petr Jelínek a Tereza Pelánová Červená. Dále ze všech 15 nominovaných vybírá laureáta Ceny Olgy Havlové,“ uvádí Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Stejně jako laureát Ceny Olgy Havlové bude držitel Ceny veřejnosti představen na slavnostním předání 23. května v Praze.  

Kandidáti na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 

Martin Škurek 

Martin je upoután na invalidní vozík, přesto žije naplno. Od roku 2010 pracuje jako poradce v Národní radě osob se zdravotním postižením, kde pomáhá klientům vypracovávat odvolání nebo žaloby, a jako odborný asistent vyučuje osmým rokem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále působí jako externí vyučující na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pátky dopoledne tráví již 12 let v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, jehož zřizovatelem je Charita Zábřeh, kde s tamními klienty jako dobrovolník beseduje nad nejrůznějšími tématy, od právních otázek přes problematiku opatrovnictví po historii nebo cestování. Snaží se jim ukázat, že i se znevýhodněním je možné plnit si své sny a cíle. Martin se aktivně zajímá o komunální život a politiku a je zapojen do procesu plánování sociálních služeb ve městě Mohelnici.

Petr Jelínek

Petr se po úraze pohybuje na elektrickém vozíku a je plně odkázaný na pečovatele. To mu ale nebrání zapojovat se do veřejně prospěšných aktivit. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Kamarád Rožnov, která provozuje sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním handicapem. Od roku 2006 zasedá v městském zastupitelstvu, je členem několika komisí. Ve Zlínském kraji pomáhá nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, ale svou veřejnou aktivitou všem občanům v regionu. Petr se aktivně zajímá o bezbariérovost veřejných prostor, mimo jiné spolupracoval s Valašským muzeem v přírodě na bezbariérovém řešení objektů Maměnka a Libušín.

Tereza Pelánová Červená

Tereza se narodila se srdeční vadou. Po operaci žije s náhradou aortální chlopně. Denně je limitována svým znevýhodněním, přesto pomáhá lidem, a to vždy s pochopením a bez předsudků. Již v dětství se Tereza seznámila s činností litoměřické Diakonie, kam chodila za maminkou do chráněné keramické dílny pro znevýhodněné osoby. Poté, co vystudovala, se stala zaměstnankyní Diakonie. Kromě toho, že Tereza sama nezištně pomáhá druhým jak v práci, tak mimo ni, dokáže k pomoci motivovat i své okolí. Ve volném čase se věnuje  fotografování sociálního prostředí a je mimo jiné autorkou fotografií žen se zdravotním znevýhodněním ve svatebních šatech s názvem Zářivá krása.

O Ceně Olgy Havlové 

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří i přes svůj handicap nezapomínají na druhé a jsou inspirací k překonávání překážek pro ostatní. Olga Havlová se zúčastnila prvního ročníku a po jejím odchodu se tak Cena stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů. 

Další informace o Ceně Olgy Havlové a jejích laureátech naleznete zde.

reklama
reklama
reklama