Článek

HLASUJTE O DRŽITELI CENY VEŘEJNOSTI V RÁMCI CENY OLGY HAVLOVÉ

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos již po devětadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové a posedmé také Cenu veřejnosti. Ocenění získají osobnosti, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým a jsou inspirací pro ostatní. Laureáta Ceny Olgy Havlové vybírá porota pověřená správní radou nadace, naopak držitel Ceny veřejnosti vzejde z online hlasování. Kandidáti, kterým lze až do 15. května poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz  

„Porota Ceny Olgy Havlové vybrala do užší nominace na Cenu veřejnosti tři kandidáty. Jsou jimi Pavla Kovaříková, Drahomíra Kunčarová a Heřman Volf. Dále ze všech 18 nominovaných vybírá laureáta Ceny Olgy Havlové,“ uvádí Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Stejně jako laureát Ceny Olgy Havlové bude držitel Ceny veřejnosti poprvé představen na slavnostním předání cen 29. května v Národním muzeu v Praze.  

Kandidáti na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 

Pavla Kovaříková

Pavla se narodila s vrozeným glaukomem a od 15 let je zcela nevidomá. Vystudovala angličtinu na Univerzitě Karlově v Praze a psychologické poradenství v USA. Z kraje 90. let pod svým rodným příjmením Valníčková získala paralympijské medaile a světové rekordy v bězích na dráze i na běžkách, Česká televize o ní tehdy odvysílala dokumentární film v rámci série GEN.

Pavla vypracovala vlastní kresebnou techniku založenou výhradně na hmatu, doposud ilustrovala osm knih, příležitostně vystavuje. O jejím životním příběhu byl natočen dokument Malování potmě. 

Dlouhodobě se profesionálně věnuje práci ve prospěch lidí žijících s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku. Do jejího záběru patří poradenství, tvorba autorských textů popularizujících různé aspekty života bez zraku, lektorování. Pod hlavičkou neziskové organizace Rozhledna, kterou založila v roce 2014, se s kolegy věnuje vedení zážitkově vzdělávacích programů zprostředkovávajících hlubší pochopení života nevidomých. Je spoluautorkou seberozvojového programu k neverbálnímu projevu nevidomých s názvem I když nevidím, můžu vypadat dobře. V rámci zrakového postižení se zabývá méně častými oblastmi, např. rodičovstvím nevidomých, obhajobou nezastupitelnosti Braillova písma v jejich gramotnosti, nebo podporou nevidomých v oblasti fitness.

Se svým mužem vychovává dvě děti, nyní ve věku 8 a 12 let, intenzivně se rovněž věnuje tématům náhradní rodinné péče a pěstounství.

Drahomíra Kunčarová

Drahomíra se narodila v Kroměříži. Ve svých 22 letech po porodu dvojčat oboustranně ohluchla. I přesto, že se ze dne na den stala neslyšící, dokázala plnit nejen roli matky tří dětí, ale dostála i všem společenským závazkům i rodinným potřebám. Od roku 1996 se cílevědomě zapojila do činnosti Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (SNN v ČR). 

V roce 2004 založila Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., které má v současnosti své pobočky i v Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí. Dal tak neslyšícím, ale i dalším lidem s postižením možnost na bezpečném a klidném místě sdílet své problémy a radosti s lidmi, které potkal stejný osud. Mimo registrované sociální služby, zajišťuje poradenské centrum přednášky, reedukační pobyty či praxe studentům. Za účelem zkvalitňování a rozvoje služeb spolupracuje poradenské centrum s řadou institucí. 

Drahomíra se snaží problematiku sluchového postižení vrýt do povědomí i široké veřejnosti. Poradenské centrum každoročně pořádá Neslýchaně zábavný večer, díky kterému jsou lidé zase o krok blíž k porozumění životu se sluchovým postižením. Neslýchaně zábavné večery jsou jedinečná akce. Přispívá k tomu jednak jejich bezbariérovost pro všechny sluchově handicapované bez ohledu na typ a stupeň jejich postižení (simultánní přepis mluveného slova, umělecké tlumočení písní do znakového jazyka) a současně jejich propojení s účastí veřejnosti. Zejména umělecké tlumočení písní do znakového jazyka je silným zážitkem pro každého z přítomných bez ohledu na to, zda slyší či nikoliv. 

V roce 2019 přijala členství ve vládním výboru pro zdravotně postižené a byla jmenována členkou odborné skupiny pro občany se zdravotním postižením za Zlínský kraj.  Ať Drahomíra vykonávala jakoukoli funkci, dělala to vždy s lidským přístupem, pochopením a snahou hledat pomoc a řešení bez ohledu na složitosti spojené se sluchovým omezením.

Heřman Volf

Heřman se narodil v Praze. Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Do roku 2006 podnikal. Poté co se v důsledku úrazu stal paraplegikem, pracoval jako designer koupelen.  Heřman je velmi optimistickou, silnou a inspirativní osobností, která i přes svůj hendikep paraplegika myslí především na ostatní. Snaží se ukázat, že život handicapem nekončí, ba naopak, i s ním se dá žít kvalitní a naplněný život. Proto v roce 2010 založil organizaci Cesta za snem, kde jako její předseda s pomocí dalších vozíčkářů organizuje sportovní a společenské akce pro všechny bez rozdílu. Vytváří více než 15 let projekty, kde lidé mohou být spolu v pohybu a ukazuje jim, že dokážou všechno, pokud si to jen trochu přejí. Spojuje vozíčkáře, lidí s amputacemi nebo také s mentálním znevýhodněním. Je to člověk, kterého mají všichni rádi a má srdce na pravém místě.

O Ceně Olgy Havlové 

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří i přes svůj handicap nezapomínají na druhé a jsou inspirací k překonávání překážek pro ostatní. Olga Havlová se zúčastnila prvního ročníku a po jejím odchodu se tak Cena stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů. 

Další informace o Ceně Olgy Havlové a jejích laureátech naleznete zde.


reklama
reklama
reklama