Článek Soutěž

FRIDA KAHLO – FOTOGRAFIE

15. 10. 2021 – 16. 1. 2022

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské nám. 13, Praha 1

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin

Kurátor: Pablo Ortiz Monasterio

Fotografie Fridy Kahlo objevené v roce 2003 jsou poprvé představeny v Praze

Výstava Frida Kahlo – Fotografie odhaluje intimitu velké mexické umělkyně a otevírá nový pohled na bouřlivý život jedné z nejtajemnějších a nejvýraznějších postav latinskoamerického umění. Od svého prvního představení v Ciudad de México v roce 2009 putovala výstava po celém světě. Zavítal na ni téměř milion návštěvníků ve dvaceti městech. Dalším místem, kde se výstava také uskuteční poprvé, bude Galerie hlavního města Praha od 15. října 2021 do 16. ledna 2022.

Přestože pro Fridu měla fotografie velký význam, větší část její sbírky zůstala po desítky let před veřejností skryta. Když v roce 1954 zemřela, její manžel Diego Rivera daroval jejich dům v Ciudad de México, známý jako Modrý dům, Mexičanům, aby jej proměnili v muzeum Fridina života a díla. To byl počátek dnešního Muzea Fridy Kahlo, jednoho z nejpopulárnějších muzeí na světě.

Přestože Diego předal muzeu mnoho Fridiných děl a předmětů, požádal, aby jejich část zůstala ukryta před zvědavými zraky publika. To je hlavní důvod, proč byl tento osobní archiv, zahrnující přes šest tisíc fotografií, výkresy, dopisy, léky a oblečení, po dlouhých pět dekád uzamčen. Tyto poklady, pro jejichž uložení byla vybrána jedna koupelna v Modrém domě, tak získaly téměř mytickou auru.

Teprve v roce 2003 byl za dozoru Hildy Trujillo Soto, tehdejší ředitelky Muzea Fridy Kahlo, dřímající archiv otevřen. Z nalezených fotografií byl pořízen výběr, který je obsahem této výstavy, jejímž kurátorem je Pablo Ortiz Monasterio, uznávaný mexický fotograf a historik. Výstava Frida Kahlo – Fotografie přináší 241 dosud neznámých fotografií, které zachycují různá období ze života této umělkyně a osob, které byly předmětem jejího osobního zájmu.

Výstava je tematicky rozdělena do šesti částí: Původ; Modrý dům; Politika, revoluce a Diego; Rozbité tělo; Lásky a Fotografie. Kromě historické a umělecké hodnoty vystavených fotografií jsou některé z nich cenné i tím, že byly pořízeny slavnými fotografy, kteří se s Fridou přátelili, jako byl Man Ray, Martin Munkácsi, Edward Weston, Brassaï, Tina Modotti, Pierre Verger a Lola Manuel Álvarez Bravo. Všechna díla zahrnutá do výstavy a mnoho dalších naleznete v katalogu k výstavě Frida Kahlo – Fotografie, který je výsledkem pečlivého výběru z mnoha tisíc fotografií, které skrývala uzavřená koupelna.

Fotografie hrála v životě Fridy vždycky důležitou roli. Její dědeček i otec byli profesionální fotografové a ona sama toto umění vášnivě milovala. Během svého života nashromáždila velkou sbírku daguerrotypií a navštívenek z 19. století, fotografií rodiny a přátel, působivých portrétů sebe sama včetně fotografií, do nichž všelijak zasahovala, upravovala je vystřihováním a vpisovala do nich různé dedikace, čímž je personalizovala, jako by se jednalo o malby. Pro Fridu byla fotografie vzácným dokladem minulosti, předmětem hodným lásky a mocným nástrojem tvůrčí práce. Sbírka odráží intimitu malířky a její zájmy během jejího nelehkého života.

Teprve po objevení fotografického archivu Fridy Kahlo se jasně ukázalo, že mnoho jejích děl má svůj původ ve fotografické kompozici. Její autoportréty byly například velmi inspirovány otcovými autoportréty, jak v katalogu uvádí Hilda Trujillo Soto. Při interview pro CBC Radio připomněl Pablo Ortiz Monasterio, že samotná sbírka fotografií, způsob, jakým byla shromážděna a jak se s ní pracovalo, vytváří portrét Fridy. Ať vědomě, či nikoliv nám umělkyně díky úžasné rozmanitosti pečlivě zachovaných, hodnotných fotografií odhaluje složitou strukturu vlastní identity.

Vstupné: 150 Kč plné / 60 Kč snížené / 20 Kč seniorské

Další informace: www.ghmp.cz

www.facebook.com/ghmp.cz

www.instagram.com/ghmp.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

Aktuální informace o dalším doprovodném programu naleznete na www.ghmp.cz. Změna programu vyhrazena.

Komentované prohlídky:

st 10. 11. 2021, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy v českém jazyce s Pavlem Štěpánkem

st 24. 11. 2021, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy v anglickém jazyce s Markétou Ježkovou

st 8. 12. 2021, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy ve španělském jazyce s Pavlem Štěpánkem

st 12. 1. 2022, 18 h

komentovaná prohlídka výstavy v českém jazyce s Pavlem Štěpánkem

Přednášky:

út 16. 11. 2021, 18 h

Frida Kahlo – tíha života a umění; přednáška Pavla Štěpánka, historika umění a specialisty na umění Španělska a Latinské Ameriky

Filmový výběr:

Kurátorský výběr dokumentárních filmů, který představuje silné ženské osobnosti výtvarného umění, jako jsou Frida Kahlo, Peggy Guggenheim, Toyen a další. Sledujte online na streamovacím portálu DAFilms: https://bit.ly/filmyGHMP

Edukační aktivity:

Sobotní výtvarné workshopy

so 23. 10. 2021, 13–18 h

Mexické masky

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

so 20. 11. 2021, 13–18 h

Fotografické stylizace I

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

so 11. 12. 2021, 13–18 h

Svět Fridy Kahlo

koncertní sál

Dům U Kamenného zvonu

so 8. 1. 2022, 13–18 h

Fotografické stylizace II

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 17. 10. 2021, 15–18 h

Portrétní studiová fotografie I

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

pá 22. 10. 2021, 15–18 h

Portrétní studiová fotografie II

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

ne 31. 10. 2021, 15–18 h

Portrétní studiová fotografie III

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

čt 21. 10. 2021, 10–13 h

Fotografické album I

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

čt 21. 10. 2021, 15–18 h

Fotografické album II

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

ne 21. 11. 2021, 10–13 h

Fotografické album III

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

ne 21. 11. 2021, 15–18 h

Fotografické album IV

Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná: edukace@ghmp.cz

Soutěž

V pondělí 25.10. můžete soutěžit o kartu MEMBER, která vám umožní neomezený vstup do Galerie hlavního města Prahy (do všech jejich sedmi budov) po celý rok.Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí.

 

Herní řád →
reklama
reklama
reklama