Rozhovor

FARMA V JESKYNI – VILIAM DOČOLOMANSKÝ


Unikátní projekt mezinárodního souboru Farma v jeskyni (letos 20 let), jehož stálou scénou je Centrum současného umění DOX. Umělecký projekt zaměřený na on-line radikalizaci dospívajících byl inspirován skutečným příběhem estonského chlapce. Za celým projektem stojí již výše zmiňovaný úspěšný režisér a umělecký šéf mezinárodního souboru Farma v jeskyni, současně také programový ředitel centra DOX pro oblast živého umění. Na projektu rovněž spolupracujeme s experty o kterých se zmiňuji níže. 

Web: 

https://farminthecave.com/commander/

Teaser k představení:

Video – o projektu Commander: 

Video o Farmě v jeskyni: 

https://www.youtube.com/watch?v=njUtvzFox1s.

Fotografie z audiovizuální části + ze zkoušek z divadelního představení: ZDE

Termíny divadelních představení:

13.-15.6.

1.- 3.9.

13.-15.9.

5.- 6.10. 

25. – 27.10. 

22. – 24.11.

Víte, o čem si děti na internetu píší? Asi se zabiju, než mi bude třicet. – Cool. Tak hlavně vem někoho s sebou. V on-line světě stoupá vlna radikalizace a extremismu mezi dětmi a dospívajícími. Láska je láska a sračky. Ať žije nenávist! Jsou to jen děti. Proč necháš svoji ségru chodit s tím židákem? Stali se oběťmi manipulace, nástroji cizích cílů. Vždycky jsem ozbrojenej aspoň nožem…Ponořte se s námi do digitální temnoty, o které většina z nás nemá a možná ani nechce mít tušení. Když už v tak zkaženém světě žijeme, je vůbec ještě násilí hřích? Jak daleko má dvanáctiletý kluk od takových slov k činům? Mezinárodní divadelní soubor Farma v jeskyni ve spolupráci s partnery uvede umělecký projekt s názvem Commander zaměřený na nebezpečí on-line radikalizace dětí a dospívajících. Projekt zahrnuje divadelní představení, umělecký film s dětskými herci, výstavní instalaci i vzdělávací aktivity. 

S doposud velmi opomíjeným tématem nebezpečí on-line radikalizace dospívajících veřejnost seznámí edukační videa připravená ve spolupráci s platformou O2 Chytrá škola a série workshopů pro děti. Projekt vyvrcholí 13. června premiérou divadelní inscenace Commander v Centru současného umění DOX, domovské scéně souboru Farma v jeskyni. Od září zde také budou probíhat workshopy pro děti a studenty věnující se prevenci on-line radikalizace.

Commander: třináctiletý chlapec vůdcem extrémistické online organizace – „V dubnu roku 2020 se v médiích objevila zpráva, že estonská policie dopadla vůdce mezinárodní extremistické on-line organizace. Zjistilo se, že pod přezdívkou Commander se skrývá třináctiletý Estonec který organizaci založil v 11 letech. Tato šokující zpráva pro nás byla impulsem, abychom začali zkoumat, jak se mladí lidé k takto extrémním názorům v on-line světě dostávají, proč se to děje a kam to může vést,“ popisuje Viliam Dočolomanský, řešisér, zakladatel Farmy v jeskyni a iniciátor projektu Commander. Rozsáhlý projekt Commander se však nezabývá příběhem dětského radikálního vůdce, který byl pro tvůrce jen prvotním impulsem ke zkoumání naší společnosti a principů vedoucí k polarizaci a on-line radikalizaci dospívajících. Farma v jeskyni tak upozorňuje na skryté a opomíjené nebezpečí, s nímž se děti a mladí lidé v on-line prostředí setkávají, i na důsledky, jež to pro náš svět může mít.

Projekt má dvě části – uměleckou a edukativní, kdy každá přistupuje k tématu zcela jiným způsobem. Umělecká část klade důraz na vysokou uměleckou hodnotu a prožitek diváka mezitímco edukační část odpovídá na otázky, které si děti i rodiče mohou k problematice klást. Uměleckou část projektu tvoří divadelní představení, umělecký film s dětskými herci a videoinstalace, která byla  součástí výstavy Nadějné vyhlídky v Centru současného umění DOX. Edukativní část projektu sestává ze série videí na O2 Chytrá škola a workshopů pro děti.

Projektu předcházel výzkum a spolupráce s odborníky – Členové souboru Farma v jeskynise v rámci výzkumu, který vždy předchází uměleckému zpracování tématu, zaměřili na širší problematiku a možnosti prevence on-line radikalizace. Ke spolupráci na projektu Commander přizvali řadu expertů, například odbornici na radikalizaci a extremismus PhDr. Barboru Vegrichtovou, Ph.D.,MBA, která ke spolupráci říká: „Jsem z projektu nadšená. Této problematice se věnuji dlouhodobě na akademické i preventivní úrovni a považuji ho za velmi originální, původní a bohužel, musím z pozice experta říct, i za ojedinělý a průkopnický. Líbí se mi právě to, že projekt v sobě snoubí umělecký počin a velké poselství v oblasti edukace, osvěty a prevence.“ Dalšími odborníky zapojenými do projektu jsou psycholožka a socioložka Karolína Presová, lektora digitální gramotnosti Michala Kučeráka, či norský novinář a experta Øyvinda Strømmena, který byl poradcem při procesu s extremistou Andersem Breivikem.  

O Farmě v jeskyni – Mezinárodně oceňovaný divadelní soubor Farma v jeskyni pod vedením režiséra Viliama Dočolomanského ve své tvorbě pojí fyzické divadlo, video, film a živou hudbu do jednotné umělecké výpovědi a dlouhodobě se zabývá zkoumáním často opomíjených společenských témat.   Aktuální témata a otázky zpracovává prostřednictvím různých uměleckých tvarů a vzdělávacích formátů. Od roku 2018 působí Farma v jeskyni jako rezidenční soubor Centra současného umění DOX, se kterým sdílí odvahu vyjadřovat se uměním k palčivým tématům a překračovat zavedené hranice uměleckých žánrů. 

Za 20 let své existence Farma v jeskyni reprezentovala Českou republiku na 3 kontinentech, ve více než 24 zemích a 60 městech. Soubor je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění: nejprestižnější evropská oborová cena – XII. Europe prize theatrical realities pro režiséra Viliama Dočolomanského, Fringe First Award, Total theatre award, Hlavní cena Alfréda Radoka, opakovaná nominace na Státní cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla a mnoho dalších. Za svůj první film Efeméry získala Farma v jeskyni v roce 2021 Cenu pro nejlepší performery a Cenu diváka na festivalu Screendance v americkém Idahu. 

foto: Michal Hančovský

Rozhovor

8.6.2022 17:00

Ve středu 8. června si v 17 hodin budeme povídat s Viliamem Dočolomanských o Farmě v jeskyni.

reklama
reklama
reklama