Události v Oblastní Galerie Liberec

V hlavním výstavním prostoru bývalých Lázní, Bazénové hale, vytvořil oceňovaný malíř i pedagog na pražské Umprum Patrik Hábl spolu s kurátory Filipem a Marcelou Suchomelovými jakousi až mystickou krajinu hor a vodopádů, nazývanou v tomto projektu Horozemí, tvořenou dlouhými vertikálními svitky, a doplněnou polyptychy evokující rozeklané horské masivy protkané hlubokými údolími v mlžném oparu.

Ve sbírkách Oblastní galerie Liberec se nachází několik velmi cenných dřevěných soch z různých historických období, které představuje kurátorka výstavy Michaela Kubišová ve zcela novém hávu – pod erudovanýma restaurátorskýma rukama se podařilo navzdory času i dalším zkázonosným elementům znovuoživit tyto artefakty, převážně sakrální ikonografie. V průběhu uplynulého desetiletí zrestaurované dřevěné sochy představují i pohled […]

Sklo, žiletky, ozubená kola, ostnatý drát. Právě tento kontrast křehkého a surového byl uměleckou výzvou a hledáním nových limitů pro jednoho z nejznámějších představitelů české intermediální konceptuální scény, Jiřího Davida. V roce 2018 se při navrhování dekorací pro nový hotel Nezvalova archa v Olomouci rozhodl překonat svůj dlouhodobý despekt ke sklu jako líbivému a podbízivému […]

reklama
reklama
reklama