Události v Galerie Středočeského kraje

Název nejnovějšího projektu typografa, malíře, grafika, zakladatele legendární Střešovické písmolijny, ale i hudebníka a textaře v jedné osobě Františka Štorma Maldorör Disco spojuje zdánlivě nespojitelné – zcela v duchu příslovečného „náhodného setkání šicího stroje a deštníku na pitevním stole“. Autor dovolí návštěvníkům nahlédnout do svého ateliéru, kde práce kvasí zároveň na několika frontách – paralelně […]

Sochařka a multimediální umělkyně Markéta Váradiová (*1973) se věnuje objektům a instalacím pracujícím s fyzikálními jevy, které využívá pro vytváření specifické vizuality podporující divákovu imaginaci. Prostřednictvím této hry rozkrývá další úrovně prostoru či místa. Pro Experimentální prostor GASK připravuje dvě zdánlivě nesourodé instalace. Jejich společným jmenovatelem je princip ambivalentnosti, nejednoznačného výkladu primární vizuální situace a […]

Společný výstavní projekt Petry Vlachynské a Jaroslava Prokeše s lapidárním, a přitom dvojsmyslným názvem K dispozici vychází důsledně z místa a specifického prostorového rozvrhu přízemí severního křídla Galerie Středočeského kraje. Obě instalace reagují v elementárních formách na prostorové osy někdejší jezuitské koleje, Petra Vlachynská na horizontální pohled chodbou severního křídla a Jaroslav Prokeš na sklenuté […]

Bez fotografií Vladimíra Uhra (1925–2016) by se neobešla snad žádná publikace o barokní architektuře v Čechách. Jako pozorného a citlivého fotografa i vnímavého a jedinečného tlumočníka oživlých linií, tvarů i hry světla a stínů vstupující do dialogu s hmotou si ho vybral i přední historik barokní architektury Mojmír Horyna, když připravoval svou obsáhlou monografii o […]

17:00 Jaké to je, když Vás duševní onemocnění vyřadí ze života? Jak se mění kvalita vztahů? Jakou cestu musí pacient ujít, aby se mohl vrátit do běžného režimu a mohl v něm fungovat? Výstava děl pacientů kutnohorského Centra duševního zdraví pod vedením výtvarníka a pouličního umělce Davida Strauzze představí výtvarné práce pacientů denního stacionáře. Následuje […]

Název výstavy František Kupka – Knihomol odkazuje nejen ke Kupkovu stejnojmennému kryptoautoportrétu z přelomu století, ale i k jeho dlouhodobému a systematickému zájmu o historii, filosofii a přírodní vědy, který stál nejen v pozadí jeho progresivních názorů na malbu, ale jehož výsledkem byl také poučený přístup k ilustracím historických textů. V neposlední řadě název odkazuje […]

Rufina Bazlova (*1990 v Grodně) je ilustrátorka, tvůrkyně komiksu, autorských knih a loutek. Vystudovala Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, dlouhodobě působí na české výtvarné scéně. Používá tradiční řemeslnou techniku vyšívání, kterou však neuplatňuje dekorativně, nýbrž jako vyjadřovací médium v rámci protestní ironizace totalitní moci, představované především „posledním evropským diktátorem“ Alexandrem […]

16:00 Koncert souboru Chorus Carolinus Kladno představí skladby Františka Mensiho (1753-1829) a Jana Karla Loose (1722-1772). Soubor se soustavně věnuje mapování a propagaci méně známé barokní a klasicistní chrámové hudby provozované v 18. století v Čechách. Koncertu v historickém prostoru refektáře bude předcházet přednáška Karla Procházky na téma historie duchovní hudby v českých zemích v […]

reklama
reklama
reklama