Události v Galerie hl.města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO

Bienále se zaměří na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa“ a zároveň její periferií – postsocia-listickou destinací pro kapitalistická dobrodružství. Pokouší se dekódovat komplikované vzta-hy mezi genderem, rasou, třídou, sexualitou a geopolitikou. Bienále zkoumá potenciál křehkos-ti a odolnosti. Výstava hledá kořeny násilí současnosti v […]

reklama
reklama
reklama