Události v Galerie hl. města Prahy: DŮM FOTOGRAFIE

Výstavní a publikační projekt, autorsky připravený ve spolupráci Galerie hlavního města Pra-hy, Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Galerie výtvarného umění v Hodoníně, se bude poprvé systematicky věnovat „doprovodnému programu“, který byl Ro-dinovi připraven. Na základě nového studia archivních pramenů, tj. časopisů, korespondence, osobních archivů aj. se bude snažit zmapovat důvody, proč – […]

reklama
reklama
reklama