Události v Galerie ETCETERA ART

otevřeno út-pá 13:00 – 18:00, Linorytový triptych Jemné rozhranie/Soft interface (2022), sklenené Teplom usmrtené mriežky/ Heat dead grids (2021), objects trouvés Po boji/ After fight (2020) i keramické Sekvencie/Sequences (2018) vznikli v rozpätí piatich rokov a sú materiálovo rozoznateľne diferencované. V posledných rokoch sa moje práce mediálne preklápajú k objektovej tvorbe, čo je prirodzeným dôsledkom […]

reklama
reklama
reklama