Kacířské eseje


Detaily události


20:00 Osobnost filosofa Jana Patočky a období po sepsání Charty 77 jako expresivní poezie.

reklama
reklama
reklama