RADIO 1 PŘIPRAVÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z FESTIVALU JEDEN SVĚT

3.3. 2016 - Radio 1 bude v rámci 18. ročníku festivalu Jeden svět vysílat zpravodajský servis o festivalových novinkách a uváděných filmech. Pořad bude na Radiu 1 vysílán v průběhu konání festivalu od 8. do 11. a od 14. do 15. března, vždy v 11:00 a 16:00.

Zpravodajský servis přinese aktuální informace z dění na festivalu, pozvánky na filmy a doprovodné akce a rozhovory s protagonisty festivalu. Zpravodajství posluchačům nabídneme vždy v 11 hodin v premiéře a v 16 hodin v repríze. Připravovat ho bude Anna Batistová z týmu festivalu Jeden svět.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tématikou lidských práv na světě. V Praze se koná v termínu od 7. do 16. března. Jeden svět je místem pro výměnu názorů a zkušeností, diváci a divačky mají možnost o tématech filmů diskutovat nejen s filmovými tvůrci, ale i s odborníky na danou problematiku. V rámci festivalu je udělována jediná česká mezinárodní lidskoprávní cena – Homo Homini. Každoročně ji získávají osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Festival se nekoná jen v hlavním městě, ale po promítání v Praze se projekce Jednoho světa přesunou do čtyřiceti českých a moravských měst.

Více informací o Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět najdete na www.jedensvet.cz.

Zpravodajství ke stažení:

(úterý 8.3.)

(středa 9.3.)

(čtvrtek 10.3.)

(pátek 11.3.)

(pondělí 14.3.)

(úterý 15.3.)
Sponzorem zpravodajství je JN Interier - český výrobce kuchyní, vestavěných skříní a nábytku na míru. www.jninterier.cz. Využijte Váš prostor.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeden svět 2016: hledání domova a tím i sebe sama

Česká společnost žije už řadu měsíců tématem migrace. Úroveň veřejné debaty o uprchlících motivovala 18. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět k tomu, aby zaměřil pozornost nejen na lidi přicházející do Evropy, ale především na nás samotné, kteří svůj domov a tím svoji jistotu máme.


Probíhající události nás nutí zamyslet se, co pro nás znamená domov; o jakou jeho část jsme ochotni se podělit a jakou si naopak hodláme uhájit sami pro sebe. „Takzvaná migrační krize nám ukázala hodně především o nás samotných. Tímto směrem se letos vydáme i na Jednom světě a prozkoumáme domov z mnoha úhlů pohledu. Během sledování stovek filmů a přípravy kampaně jsme si například uvědomili, že domov nelze zobrazit. Je to komplex řady hodnot, a ne jen oblíbené bačkory,“ uvedla ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

Domov je většina z nás zvyklá brát jako samozřejmost a začne mu věnovat pozornost, až když o něj přichází. „Tematika domova se prolíná celým programem, velmi často je domov spojován se ztrátou, nebo naopak nalezením. Vždyť i v srdci Evropy lze o domov snadno přijít, ať už vinou domácího násilí, exekucí nebo proměnou hodnotové orientace.  I o tom jsou letošní filmy,“ dodala Hana Kulhánková. Zajímavý pohled na domov přinese hned několik filmů o násilném zabírání půdy chudých farmářů světovými korporacemi a vládami.

Jak se tedy podařilo zobrazit domov na festivalovém vizuálu? Z plakátu září svazek barevných přívěsků na klíče, na kterém však chybí to podstatné – klíč. Laciné kusy plastu jsou symbolem povrchního konzumu, jemuž propadáme i ve vztahu k domovu. Slogan „Hledání domova“ odkazuje nejenom ke geopolitickým problémům dnešního světa, ale i k hledání identity společného domova. Autory konceptu jsou Bohdan Heblík a Luboš Svoboda.

Hledání domova
je také název hlavní tematické kategorie, která představí 13 filmů. Nabídnou pohled na různé aspekty migrace, ať už je to příprava k opuštění domova, útěk, pobyt v detenci či uprchlickém táboře nebo sžívání se s novým prostředím. Novinkami jsou kategorie Neklidná Ukrajina a Kdo je tady normální?, což je kategorie zaměřená na touhu lidí se znevýhodněním zapadnout do většinové společnosti. Perličkou ročníku je kategorie Mezi druhy o komunikaci se subjekty, které nejsou lidmi – roboty, mimozemšťany, virtuálními identitami či zvířaty. Tradičně festival nabídne kategorie Cesty ke svobodě, Moc médií, Panorama, Takzvaná civilizace a Český pohled, soutěžní filmy najdete v Hlavní soutěži a kategorii Máte právo vědět. Krátké studentské filmy budou uvedeny v kategorii iShorts – hledání domova.

Jeden svět se koná od 7. do 16. března 2016 v Praze a následně navštíví 32 dalších měst v ČR a Brusel
. Nově přibyly do festivalové rodiny Karlovy Vary a Zlín. Součástí festivalu budou již tradičně dopolední projekce pro základní a střední školy.

Další informace najdete na webu www.jedensvet.cz.

bez autora