ZPRAVODAJSTVÍ Z FESTIVALU JEDEN SVĚT

6.3. 2017 - Radio 1 bude v rámci 19. ročníku festivalu Jeden svět vysílat zpravodajský servis o festivalových novinkách a uváděných filmech. Pořad bude na Radiu 1 vysílán v průběhu konání festivalu od 7. do 14. března, vždy v 11:00 a 16:00.

Zpravodajství připraví Tereza Hronová z týmu festivalu Jeden svět. Zpravodajský servis přinese aktuální informace z dění na festivalu, pozvánky na filmy a doprovodné akce a rozhovory s protagonisty festivalu. Zpravodajství posluchačům nabídneme vždy v 11 hodin v premiéře a v 16 hodin v repríze.
Zpravodajství ke stažení:
úterý 7. 3. 2017
středa 8. 3. 2017
čtvrtek 9. 3. 2017
pátek 10. 3. 2017
sobota 11. 3. 2017
neděle 12. 3. 2017
pondělí 13. 3. 2017
úterý 14. 3. 2017
 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá společnost Člověk v tísni, je v současnosti největším dokumentárním festivalem s tématikou lidských práv na světě. 19. ročník festivalu se V Praze koná v termínu od 6. do 15. března. Jeden svět je místem pro výměnu názorů a zkušeností, diváci a divačky mají možnost o tématech filmů diskutovat nejen s filmovými tvůrci, ale i s odborníky na danou problematiku. V rámci festivalu je udělována jediná česká mezinárodní lidskoprávní cena – Homo Homini. Každoročně ji získávají osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Festival se nekoná jen v hlavním městě, ale po promítání v Praze se projekce Jednoho světa přesunou do třiceti dvou českých a moravských měst a také do Bruselu.

Více informací o Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět najdete na www.jedensvet.cz


Zpravodajství z festivalu Jeden svět ti přináší Seicha Matcha - zelený pití, který ti nakopne auru! seicha.cz

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeden svět 2017 vyzývá: Nezapomínejme na sílu spolupráce

Oznámení Theresy May o „tvrdém Brexitu“, Trumpovo převzetí moci ve Spojených státech a posilování radikální pravice, neochota evropských zemí k solidaritě při řešení migrace – zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat.

Právě proto chce 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět připomenout hodnotu společného úsilí a sdílení. V době populistické rétoriky, negativních diskusí na sociálních sítích a záplavy „fake news“ je spolupráce pozitivní cesta, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot.

„Spolupráce je především vzájemná komunikace a sdílení. Zvykli jsme si, že slovo sdílet znamená rychle poslat dál příspěvek na FB, který jsme si ani pořádně nepřečetli. Vraťme se k původnímu smyslu slova sdílení. Znamená to dělit se, být ochoten sám sobě něco upřít a zvažovat důsledky své volby pro ostatní,“ uvádí ředitelka festivalu Jeden svět Hana Kulhánková. A dodává: „Spolupráce není samozřejmost. Je to schopnost, které se postupně učíme. V poslední době se ale spolupráce stala uměním a ovládá ji jen málokdo.“

Slogan letošní kampaně festivalu zní Umění spolupráce. Je to pojem z oblasti současného umění, jímž se Jeden svět inspiroval a zasazuje ho do celospolečenského kontextu. „Zvolili jsme velmi pozitivně vyznívající téma, protože naše společnost již dlouhou dobu přijímá především negativně formulovaná sdělení,“ řekla Hana Kulhánková.

Kampaň festivalu připravilo kreativní studio Ideamakers z Ústí nad Labem ve spolupráci s grafikem Tomášem Trnobranským. „Zásadní ideou kampaně je chápání aktu manuální práce jako prostředku k sociální interakci a socializaci. Umění pomoci či nechat si pomáhat, pracovat či spolupracovat nechápeme jako moment slabosti, ale jako jeden ze zásadních momentů přežití,“ uvedl Miroslav Hašek z Ideamakers.

Příklady spolupráce, anebo naopak její absence, procházejí napříč celým programem festivalu, který letos zahrnuje přes 110 filmů. Letošní novinkou je především kategorie Volte změnu! zaměřená na populistická hnutí i občanské aktivisty a aktivistky, jež potřeba změny přivedla až do politické arény. Migrace zůstala jedním ze zásadních témat pro filmaře a filmařky i v uplynulém roce, a proto další aktuální programovou kategorií bude Sen o Evropě – filmy o uprchlících na cestě do Evropy i o těch, kteří se po setkání s evropskou realitou probouzejí z naivního snu. Ve spolupráci s architektonickou a urbanistickou platformou reSITE vznikla kategorie Tváře města sledující vztah člověka a městského prostředí. Kategorie Rodinné štěstí pak představuje západní rodinu a její význam v individualizované společnosti. Tradičními programovými kategoriemi opět budou Kdo je tady normální?Takzvaná civilizaceMoc médiíPanorama a Jeden svět pro studenty a studentky i Jeden svět dětem. Ve zvláštní projekci budou představena videa Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda na pomezí reportáže a krátkého dokumentu.

Jeden svět letos zavádí novou soutěžní kategorii zaměřenou na české filmy. Porota České soutěže bude složena ze zástupců a zástupkyň zahraničních filmových festivalů. Jeden svět je tak chce motivovat k zařazování českých dokumentů do jejich festivalového programu. Jeden svět 2017 se koná od 6. do 15. března v Praze a následně navštíví 32 dalších měst v ČR a Brusel. Do festivalové rodiny nově přibydou Semily. Program festivalu a jeho mezinárodní hosty představíme na akreditační tiskové konferenci v úterý 21. února od 11 hodin v Galerii Lucerna v Praze.

bez autora