R1 Goat
Právě hraje:
INTRO
00:00 - 01:30
on-line přehrávač
Epos 257

Epos 257

15.5. 2019 - Ve středu 15.5. nás ve studiu v 14:00 navštíví Epos 257 a kurátor výstavy Tomáš Pospiszyl.

Chudá Praha / Dýmová hora

Chudá Praha a Dýmová hora. To jsou dvě výstavy o podobách chudoby a sociálního vyloučení, které připravilo Muzeum hlavního města Prahy. Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století z několika perspektiv. Historické obrazové materiály - především fotografie a tisky - dokumentují každodenní starost nejchudších vrstev o jejich skromné živobytí. Unikátní snímky zachycují místa, která chudí obývali nebo na kterých se zdržovali. Návštěvníci mají zároveň možnost seznámit se s vybranými institucemi, ve kterých nejchudší lidé nalézali útočiště a podporu. A nahlédnout tak i způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče, jak se formovala od josefínských dob. Výstava Chudá Praha poodkrývá stinné stránky velkoměsta a umožňuje uvidět je v širších souvislostech. Nabízí tak návštěvníkům srovnání historické a současné reality.

Jak žijí lidé bez domova v Praze dnes? Kde bydlí, čím se zabývají, o čem sní? Odpovědí na tyto otázky se zabývá výstava Dýmová hora, kterou připravil současný umělec EPOS 257. Pomocí fotografií, filmů a hmotných artefaktů zachycuje historii nedávno zaniklé bezdomovecké komunity v Praze na Třebešíně, a to včetně subjektivní roviny legend a mýtů, které se k tomuto místu váží. Výstava vrcholí projektem kamenného pomníku Dýmové hory, který autor spolu s Marcelem, bývalým obyvatelem tohoto místa, v podmínkách bezdomoveckého života vytvořil.

Obě výstavy začínají 17. dubna v hlavní budově muzea v Praze na Florenci.

Kontakt pro bližší informace:

www.muzeumprahy.cz

http://www.muzeumprahy.cz/epos-257-dymova-hora/  

bez autora