R1 Goat
Právě hraje:
BASS TRAP
23:00 - 23:59
on-line přehrávač
DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

16.10. 2017 - V pondělí 16. října si budeme v 17 hodin povídat s Lucií Durcovou o Erasmus Generation Night.

Dům zahraniční spolupráce uvádí Erasmus Generation Night

 19.10. - 20.10.2017

 16:00

 Praha - NoD a ROXY

Oslavte s námi 30 let programu Erasmus! Čeká vás výstava fotek, poslechnete si příběhy bývalých „Erasmáků“ ve stylu Pecha Kucha Night, zatancujete si během koncertů a do rána vás budou bavit DJs. Neseďte doma, zažijte Erasmus Generation Night v centru Prahy.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

bez autora