R1 Goat
Právě hraje:
RADIO 1
02:30 - 09:00
on-line přehrávač
GALERIJNÍ LABORATOŘ - BARBARA BENISH

GALERIJNÍ LABORATOŘ - BARBARA BENISH

30.6. 2017 - V pátek 30. června si budeme ve 14 hodin povídat s umělkyní Barbarou Benish.

Galerijní Laboratoř (červenec – říjen 2017)

Tématem aktuálního výstavního cyklu je vnitřní a vnější exil, překračování hranic a motiv uprchlictví. Proto mezi oslovenými autory najdeme i vizuální umělce, kteří mají zkušenost s životem v emigraci či s hledáním svobody v nesvobodných podmínkách. Jejich umělecká výpověď je proto mnohdy aktivistická, kdy se vyjadřují k aktuálnímu společenskému dění. Většina autorů připravila pro prostor galerijní kaple uměleckou intervenci v podobě  site  specific  instalace.  Nadále projekt Galerijní Laboratoře sleduje myšlenku prolínání generací. Každá vernisáž je pojímána jako komplexní událost s bohatým doprovodným programem, jenž má sloužit   k rozvoji nejen místního kulturního života. Na výstavním programu se budou aktivně podílet studenti kreativního modulu FHS UK.

Výstavní cyklus je symbolicky věnován Pavlu Zajíčkovi.

V loňském roce jsme chtěli mimo jiné výstavním cyklem připomenout návštěvu slavného básníka Beat generation Allena Ginsberga v roce 1965  v tehdejším  ČSSR, kdy byl   zvolen králem znovuobnoveného studentského  majálesu a posléze ve schizofrenní době deportován StB. Letošní výstavní cyklus je symbolicky věnován hudebníkovi, výtvarníkovi  a básníkovi, signatáři Charty 77, navrátivšímu se exulantovi a především legendární osobnosti českého undergroundu  Pavlu Zajíčkovi, na jehož závažnou sociální  situaci chceme tímto upozornit. Pavel Zajíček se vrátil z emigrace a nyní je ve stavu po mozkové mrtvici, kdy mu nebyla přiznána žádná forma důchodového zabezpečení. Nadačnímu fondu  Charon, který shromažďuje  finanční prostředky pro lidi perzekvované minulým režimem, můžete přispět na jeho léčbu. 

http://www.charon-fond.cz/

3.7. – 16.7. Barbara Benish  ( USA/Cz ) - Mni Wiconi - Voda je život - Water is Life

16.7. – 31.7.  Kurt Gebauer  -  Kde domov můj? 

31.7. – 12.8. Kaoru Ishida ( Jap ) -  Otisky modliteb -  kurátor - Vivian Šeferna - FHS UK   

12.8. – 27.8.  Martin Jošt Pouzar  & Josef Straka -  Překrývání

27.8. – 10.9.  Otýlie Diatková - Dlouho chodila pro vodu - FUD UJEP

10.9. – 24.9.  Cristian del Ricso -  Zdi  

24.9. – 8.10  Antonie Zichová - Neznámí Anonymové -  kurátor Mariana Pecháčková -  FHS UK

8.10. – 22.10. Alena Foustková  ( Kan/ Cz )  - Česko Čechům

22.10. – 31.10.  Galerijní Laboratoř  5.  - Výstava kurátorských projektů studentů FHS UK  a   studentů Ateliéru tělového designu Lenky Klodové  FAVU. 

Barbara Benish / Mni Wiconi/ Voda je život - Pramen / Water is Life

3.7. – 16.7.

Galerijní Laboratoř - kaple sv. Jana Křtitele

Nám Pod lípou, Praha 5 - Holyně

Otevřeno : víkendy a o svátcích od 15.00 - 17.00 hod.

Spojení : konečná stanice autobusu 248

Kurátor : Mg.A Matouš Karel Zavadil

Vizuální umělkyně  česko-amerického původu Barbara Benish se ve své mnohdy aktivistické  tvorbě soustředí na pojmenování aktuálních problémů současné společnosti. Její tvorbu lze nahlížet v souvislosti s autorskými postupy, kdy se pozice umělce někdy hybridně mění, v tekuté době se role zákonitě  prostupují. Umělec je zároveň kurátorem, organizátorem či pedagogem, pracuje aktivně s konkrétní komunitou a svým dílem chce často upozornit na lokální či globální problémy. Není  tak důležité, jak skvělou či prestižní výstavu udělá či jakou tržní cenu má jeho tvorba, ale spíše je za podstatné  pokládána změna myšlení či přístupů společnosti k určité problematice. V tomto pojetí tvorby má vizuální umění roli apelu, je schopno reflektovat společenské procesy, je kritickou reflexí nejen společnosti, ale také uměleckých institucí.  Tuto novou roli autora a jeho díla  lze interpretovat jako tvůrčí postupy označované jako  new genre public art, což jsou z pochopitelných důvodů v západní Evropě a Americe legitimní tvůrčí strategie.  V českém kontextu je téma aktivismu něčím relativně novým, kdy stále  u části laického i odborného publika převládá nepsané pravidlo, že vizuální umění by se   přímočaře vyjadřovat k aktuálním problémům nemělo, že je to cosi nevhodného.Tématem aktuální výstavní intervence Barbary Benish pro prostor galerijní kaple je motiv  reflexe propojování některých jevů symbolizujících současnou krizovou situaci, kterou můžeme vnímat  pod různými označeními, jako krizi uprchlickou, ekologickou či krizi politického systému. Autorka chce prostřednictvím své umělecké výpovědi zpřítomnit fragment vzpomínky na akt občanské neposlušnosti, protestu, kdy se pod hlavičkou Standig Rock Sioux Tribe původní obyvatelé Ameriky - indiáni  v Severní Dakotě během minulého roku bouřili proti plánu postavit ropovod Bakken přes jejich tradiční území ( Standig Rock),  mají zde svá rituální pohřebiště.  Plánovaná stavba nejen, že je z hlubšího pohledu neetická, ale také ohrožuje místní zdroje pitné vody a její dopad lze vnímat negativně i v kontextu změny klimatu či možnosti zamoření území surovou ropou. Ekologický kontext je neméně závažný.Instalace Barbary Benish pokládá divákovi několik  otázek ve smyslu chápání reality a sebe sama jako součást širšího celku, kdy role zodpovědnosti k přírodním zdrojům a k sobě navzájem je velkým tématem nejen pro současné umění, ale pro každého, kdo je schopen se  zamyslet na současným stavem věcí.  Jaká je skutečná cena čistého vzduchu a vody ?  

Barbara Benish (1958)

Vizuální umělkyně  česko-amerického původu. Od roku 1979 míří opačným směrem skrz železnou oponu do tehdejšího Československa, kde pátrá po svých kořenech. V létě roku 1989 se jí podařilo společně se Zdenou Gabalovou zorganizovat dnes již legendární  česko – americkou výstavu nazvanou Dialog Praha-Los Angeles. V porevoluční době pak zprostředkovala jednu z prvních výstav českých umělců v Americe. V roce 2000 instalovala první výstavu v nikách  na opěrných zdech Letenských sadů pod označením Flower Power, z čehož se vyvinula současná nejslavnější public artová galerie v České republice, která funguje pod názvem Art Wall.  Na Šumavě poblíž Horažďovic provozuje umělecké a ekologické centrum Červený mlýn  s možností rezidencí pro umělce z celého světa. Pod značkou Art Mill zde provozuje i dětské ekologicko - umělecké pobyty pro děti. V letech 2007–2013 provozovala galerii Califia na Horažďovickém zámku, kde působila jako kurátorka. Její tvorbu lze charakterizovat jako aktivistickou s dlouhodobým zájmem o problematiku ekologie, ženských práv či sociální oblast. Proto i  z formálního hlediska je  možné ji zařadit do kontextu uměleckých strategií označovaných jako  new genre public art. Barbara Benish je stále v pohybu, kdy pro ni národní hranice neexistují.  Žije střídavě v České republice na svém Červeném mlýně a v Los Angeles v Americe, kde učí na univerzitě. Vystavuje,  přednáší a pořádá workshopy po celém světě, kdy především upozorňuje na devastující klimatické změny.

http://www.bbenish.net/

http://new.artmill.eu/

www.galerijnilaborator.cz

bez autora

reklama