R1 Goat
Právě hraje:
REFLEKTOR
20:00 - 21:00
on-line přehrávač
FRANTIŠEK SKÁLA V NÁRODNÍ GALERII

FRANTIŠEK SKÁLA V NÁRODNÍ GALERII

26.4. 2017 - Ve středu 26. dubna si v 17 hodin budeme povídat o výstavě Františka Skály v Národní galerii. Naším hostem bude kurátor Tomáš Pospiszyl.

František Skála představuje ve své Jízdárně muzea v muzeu

František Skála připravil návštěvníkům Valdštejnské jízdárny komplexní zážitek. Nová výstava Národní galerie v Praze představuje jeho práce od roku 2004 včetně těch, které umělec připravil přímo pro prostor Jízdárny. Výtvarník, performer, loutkář, divadelník či zpěvák je zároveň výstavním architektem a představuje návštěvníkům svá díla v neobvyklé koncepci „muzeí v muzeu“.

„Výstavu lze chápat jako přehlídku několika tematických expozic, kdy jedna zdánlivě zpochybňuje předešlou, stejně jako zaběhnutý obraz o Skálově práci. Celek však vyjeví skrytý řád, názor na svět, předmět uměleckého zájmu, které chce autor prostřednictvím své tvorby co nejpřesněji artikulovat,“ popisuje kurátor výstavy Tomáš Pospiszyl.

Výstava je procházkou metafyzickou krajinou podivné architektury modelované světlem a dominantami samostatných soch. Jednotlivá díla jsou uskupena do několika dílčích „muzeí“, v nichž jsou představeny tematické okruhy díla Františka Skály. Divák se může nechat vést mapou expozice, nebo prostředí prozkoumávat na vlastní pěst.

„Architektura výstavy umožňuje jednotlivá díla vnímat z různých pohledů, zevnitř a zvenčí, zezdola a shora, v různých stadiích jejich života. Některá působí jako starodávné vykopávky, jiná jako dílo v procesu vzniku. Jednotícím aspektem výstavy je světlo, ať už umělé, přírodní nebo duchovní, které autor zkoumá a užívá v různých kvalitativních podobách,“ doplňuje Tomáš Pospiszyl.

František Skála působí v řadě uměleckých disciplín. Vytváří sochy, asambláže, malby, pohyblivé objekty, světelné instalace, zbraně a kytary, kresby, grafiky, koláže, fotografie a série aranžovaných snímků, realizuje interiéry či celé architektonické projekty. Jeho práce mají blízko k nezatížené obrazotvornosti tvůrců lidového umění nebo art brut, klíčová je pro něj inspirace materiálem.

V jeho dílech lze nalézt odkazy na staré kultury, prehistorické artefakty a umění přírodních národů, v jeho ateliéru vznikají bůžkové, šamanské propriety, postapokalyptické nástroje. Objevují se ale i motivy technologie, různých přístrojů, součástek, moderních syntetických materiálů, spotřebičů a zářičů. Část Skálovy práce lze vnímat jako reakci na nadbytečné produkování věcí a zážitků konzumní společností. Proti zkracujícímu se času, po který si věci v moderní společnosti udrží svou hodnotu, staví Skála jiný rytmus, který zahrnuje i čas opotřebení a stárnutí.

František Skála
Dílo Františka Skály (*1956) respektují historici umění, jež jej vnímají jako jednu z klíčových postav českého umění posledního půlstoletí. Jak současně ukázaly Skálovy větší bilanční výstavy (Galerie Rudolfinum, Muzeum umění Olomouc), jeho tvorba vychází z obecných principů estetické atraktivity a myšlenkové hravosti a je schopná oslovit široký okruh diváků.

Práce Františka Skály jsou od počátku formovány osobní mytologií, jsou postaveny na autentických životních prožitcích i na konstrukci smyšlených identit a osudů. Zásadní je pro Skálu inspirace materiálem, jemuž podle vlastních slov jen vychází vstříc a podtrhává jeho již existující kvality. Opakovaně u něj nalezneme groteskní příběhovost, potřebu zařazovat věci do možných dějových souvislostí. Jeho sochy, dioramata, kresby a fotografie zachycující různé paralelní reality, vymyšlené postavy, imaginární kosmologie, alternativní dějiny, uměle vytvořené hrdinské eposy apod.

František Skála je řezbář, tvůrce autorských deníků, ilustrátor, autor komiksů, performer, loutkář, divadelník, zpěvák. Pracuje se dřevem, s plasty, s nejrůznějšími přírodninami, s nevyčíslitelnou škálou nalezených předmětů i s bohatým repertoárem tradičních i nově vyvinutých řemeslných technik. Tento zdánlivě bezbřehý záběr napříč tvůrčími disciplínami, v současném umění ne neobvyklý, však propojuje jednotný estetický výraz i konzistentní přístup k umělecké tvorbě.

Umělec již roku 1974 spoluzaložil tajnou skupinu B. K. S. (Bude konec světa) a byl členem skupiny Tvrdohlaví, která na přelomu 80. a 90. let vnesla do českého prostředí hravý postmodernismus. V roce 1991 získal nejprestižnější ocenění pro mladé české umělce, Cenu Jindřicha Chalupeckého. Tvorba Františka Skály je však především charakterizovaná na dobových trendech nezávislou kreativitou a dlouhodobou kontinuitou témat, postupů i osobních postojů.

Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Web │ Facebook │ Twitter │ Instagram │ YouTube

bez autora