R1 Goat
Právě hraje:
RADIO 1
02:30 - 09:00
on-line přehrávač
GALERIJNÍ LABORATOŘ

GALERIJNÍ LABORATOŘ

16.6. 2016 - Ve čtvrtek 16. června si v 17 hodin budeme povídat o výstavě Galerijní Laboratoř. Naším hostem bude kurátor Karel Matouš Zvadil.

Galerijní Laboratoř červen – září 2016

Kaple sv. Jana Křtitele, Nám. Pod Lípou, Praha 5 – Holyně,
Otevřeno: soboty, neděle a ve svátky od 15:00 - 17:00 hodin
Spojení: konečná stanice autobusu číslo 248

Projekt Galerijní Laboratoř vznikl v roce 2010 ve spolupráci s FHS UK jako určitý druh exkurzu do problematiky kurátorství současného umění. V první fázi byly realizovány studentské výstavy pro hybridní prostor galerie Makromolekulárního ústavu AV ČR. Aktuálně projekt Galerijní Laboratoře, díky vstřícnosti městské části Praha Slivenec, hostuje během léta v  prostoru galerijní kaple v Holyni, pro niž byl připraven soubor sedmi autorských výstav. Pro projekt je zásadní nízký rozpočet a neziskovost, dále pak podpora multikulturního a mezigeneračního dialogu, kdy je ve výběru autorů kladen důraz na střední a starší generaci umělců nad 35 let. Přednost mají autorské intervence do prostoru galerie v duchu site-specifik instalací přímo vytvořené na míru galerie. Projekt je také určen pro studenty realizující první kurátorské projekty, jako určitá možnost praktického experimentu. Způsobem hledání limitů galerijního prostoru, iniciací mezioborového dialogu a sociální citlivostí lze zmínit paralelu s pojetím divadla jako laboratoře Jerzy Grotowského, které slouží jako určitý druh inspirace i pro vizuální umění. V neposlední řadě není možné vynechat autorské přístupy některých vizuálních umělců, jejichž dílo se nezaměřuje na pouhou produkci současného umění, ale zahrnuje i schopnost organizovat či budovat tzv. „paralelní polis“, kde je kladen důraz na demokratickou diskuzi a rozvoj občanské společnosti či ekologické principy.

Kurátor : Matouš Karel Zavadil

Lubomíra Kmeťová – Portelová - Óda na radost
5. 6. – 19. 6. 2016
Tomáš Bachura – Genesis 21.6. – 9.7. 2016
Kurátor: Viktoria Pikovská
Jan Parkman - Krajina a zátiší 10.7. – 30.7.
Markéta Vlčková – Obrazy na žaluziích 1. 8. – 20. 8.
Pražská fotografická škola – výběr studentských prací z Prague Photo 2016 22. 8. – 3. 9.
Anna Pašková – Aglomerace 3. 9. – 12.9. Kurátor: Michal Jalůvka

Galerijní laboratoř 4.
13.9. - 30.9.

bez autora

reklama