R1 Goat
Právě hraje:
CD NONSTOP
19:00 - 20:00
on-line přehrávač
POSLEDNÍ STRÁŽCI PEYOTLU

POSLEDNÍ STRÁŽCI PEYOTLU

4.5. 2015 - V pondělí 4.května rozhovor o dokumentárním snímku Huicholové, poslední strážci peyotlu. Do studia přijde režisér Hernán Vilchez a Fortuna Hernández a Klaudie Kovářová ze Světla pro Mexiko

POSLEDNÍ STRÁŽCI PEYOTLU
Praha - Brno - Ostrava
1. - 5. května 2015

Etnikum Waixarika (u nás známí více jako Huicholové) je jednou z prehispánských kultur Latinské Ameriky, která dokázala zachovat své zvyky a chápání světa, s relativně málo změnami, až do dnešních dnů. Dědictví této prastaré kultury se však v současné době nachází ve vážném ohrožení...
Wirikuta, posvátné území a „střed světa“ pro huicholské indiány, je součástí celosvětové sítě míst významého kulturního a přírodního dědictví pod ochranou UNESCO. I přes tuto svou nevyčíslitelnou hodnotu však posvátnému území hrozí, že bude vydáno napospas těžařským společnostem a ekonomickým zájmům.

A nejde bohužel o ojedinělý případ; v současném Mexiku je diskriminace původních obyvatel neustále ožehavým tématem a je každodenně přítomná v mnoha zjevných i skrytých formách. A integrace původních etnik v rámci národního státu, je stále ne zcela naplněnou ideou, která v sobě nese mnoho hlubokých konfliktů, příliš vzádálených uspokojivému vyřešení. Na území Mexika žije více než 60 původních etnických skupin a mnoho z nich se nachází blízko hrozbě svého definitivního zániku. K tomuto stavu nemálo přispívá řada obecné sdílených klišé a postojových stereotypů, které, místo aby podněcovaly vzájemné pochopení  a porozumění, udržují pokrytecké pohodlí v rámci nejasných prohlášení a stále opakovaných frází. Jaké jsou tedy skutečně tyto původní kultury? Jaká je jejich aktuální situace? Kdo jsou jejich zástupci? Jaký je rozdíl mezi domorodcem „archeologickým, historickým a současným“ ? Jak mohou tyto kultury dokázat zachovat vlastní tradice a identitu? A jak se integrují do pozápadnělé společnosti současného Mexika?

Dokumentární snímek Huicholové, poslední strážci peyotlu (Arg. ­ Mex., rež. Hernán Vilchez), názorně dokumentuje výše popsané skutečnosti a zároveň představuje nadějný náznak možných řešení. Hlavním představitelem a vypravěčem, který diváka zasvěcuje do tradic, mýtů i současné reality svého lidu, je José Luis Ramírez, známý marakame (šaman) etnika Waixarika. Snímek dává hlas všem zainteresovaným stranám a postupně naznačuje, jak může modernita a tradice, současné představy i tradiční pohled huicholských indiánů, najít společný bod setkání a vizi pro možnou spolupráci.

Díky úsilí úsilí mnoha lidí tak budeme mít možnost v Praze přivítat toto skvělé filmové dílo a dozvědět se více přímo od jeho tvůrců a protagonistů. Touto návštěvou se otevírá i vzácná možnost, hovořit přímo s marakamem Josém Luisem Ramírezem a učit se z huicholského kulturního dědictví a jejich pozoruhodné kosmovize, být účastníky tradičního rituálu a poznat mnohem víc, než je možné vyčíst z knih.
Díky organizačnímu úsilí produkční společnosti Kaboprofilms již mohli film vidět diváci z různých států Mexické republiky, Kanady a USA. Nyní je snímek na cestě do Evropy.

I. ORGANIZÁTOŘI
SV
ĚTLO PRO MEXIKO
Jsme spontánně vzniklá, otevřená a flexibilní komunita, která se setkává v Praze přibližně od října 2014. Skupinu tvoří rodilí Mexičané i Češi, které spojuje hluboký zájem o mexickou kulturu a národní identitu. Naším zájmem je rozšiřovat mexickou kulturu a otevřeně informovat o relevantních událostech s Mexikem spojených. Dále usilujeme o vytvoření pevnějších  a bohatších vazeb mezi Mexičany zde žijícími a českou  a společností, která je mezi sebe přijímá; utvářme most mezi našimi kulturami, zdůrazňujeme naše vzájemné podobnosti a rozdílnostem se snažíme porozumět. Ačkoliv žijeme dlouhodobě v Čechách, snažíme se také touto činnností přispívat k pozitivnímu vývoji kultury a společnosti v Mexiku.
Z naší dosavadní činnosti můžeme zmínit zejména aktivní účast na oslavě Día de los Muertos (Dne Mrtvých), kterou každoročně organizují o.s. Motus – Alfred ve Dvoře a Loutky bez hranic. Více o našich aktivítách naleznete na Fb Světlo pro Mexiko

II. HOSTÉ
HUICHOLOV
É: POSLEDNÍ STRÁŽCI PEYOTLU
(Ag.-Mex., rež. Hernán Vilchez, české titulky)
Snímek je příběhem lidu Wixarika - Huicholů, jedné z prehispánských kultur Latinské Ameriky, která dokázala zachovat své zvyky a kosmovizi až do dnešních dnů a jejich současného boje za zachování Wirikuty, samotného srdce huicholské kultury. Dokument vstupuje do jejich světa prostřednictvím rodiny Ramírezů, typických obyvatel oblasti Sierra Madre při jejich každoroční tradiční pouti do Wirikuty, jež představuje důležitou součástí jejich prastaré duchovní tradice. Tentokrát je však cesta osudová. „Srdce světa“, kde je vše živoucí a posvátné, je ve vážném nebezpečí…
 V roce 2010 mexická vláda poskytla povolení několika společnostem k tě-žebné aktivitě v oblasti přírodní rezervace o rozloze 140 000 ha. Teritorium zahrnuje pouště a pohoří v mexickém státě San Luis Potosí, oblasti bohaté nazlato, stříbro a dalšídrahé kovy. Tato místa však dle tradice a kosmologické představy Huicholů – Waixariků, udržují energetickou rovnováhu regionu a celé naší planety.                                   
Věříme, že film je nástrojem a médiem, které utváří vědomí a   sloužící       k tomu, aby podpořilo autonomní pohled diváků a schopnost zaujmout kritický postoj k zobrazené realitě. To je také záměrem tohoto filmu a pro nás důvodem, umožnit jeho shlédnutí komunitám a sociálním hráčům přímo i nepřímo vtaženým do tohoto dění, i širokému publiku v Mexiku a na celém světě.

Velice děkujeme společnosti Preciosa Ornela a nadaci Agosto Foundation, díky jejichž finanční podpoře jsme mohli uvedení tohoto filmu v Čechách realizovat

PROJEKCE FILMU: Huicholové: poslední strážci peyotlu.
DATUM: Pátek 1. května 2015
ČAS: 18:00 – 21:00
MÍSTO KONÁNÍ: Music Lab JAMU Opletalova 1, Brno
Vstupné: dobrovolné
Link události na FB: https://www.facebook.com/events/878338518871005/
POPIS: Večer začíná krátkou ceremonií požehnání pod vedením maracame Dona José a Enriqua Ramíreze. Po krátkém obřadu bude dán prostor projekci dokumentu a po jejím skončení bude chvíle na otázky publika, které zodpoví režisér a protagonisté filmu. Bude také možnost si prohlédnout i zakoupit tradiční umělecké předměty, vytvořené samotnými aktéry filmu  a jejich rodinami.

PROJEKCE FILMU: Huicholové: poslední strážci peyotlu.
DATUM: Sobota 2. května 2015
ČAS: 17:00 – 21:00
MÍSTO KONÁNÍ: Klub Atlantik Československých legií 7,Ostrava
Vstupné: 80 Kč
Link události na FB: https://www.facebook.com/events/1588638938019605/
POPIS: Krátká úvodní ceremonie, projekce dokumen-tárního filmu /2h/, beseda    s   režisérem  a hlavními prota-gonisty /30 minut/, otázky a odpovědi. Prodej   tradičních   huicholských umělecko-řemeslných výrobků a artiklů spo-jených s představeným filmem (CD, DVD, plakáty..).    

SEMINÁŘA SETKÁNÍ S MARACAME: Spirála rozkvětu a posvátnácesta peyotlu
DATUM: neděle 3.května 2015
ČAS: 16:00 - 21.00
MÍSTO KONÁNÍ: Ekodomov, V Podbabě 29b, Praha 6 - Dejvice 
Cena semináře: 400 Kč
link události na FB: https://www.facebook.com/events/623711277759263/

POPIS: Úvod do kosmogonie Huicholů prostřednictvím účasti na tradiční huicholské ceremonii vedené mara-came, na přímém osobním prožitku a kontaktu s touto pozoruhodnou kulturou. Jedná se o  rituál  bez  použití  psychotropních rostlin.
Cílem semináře je poskytnout zájemcům možnost dozvědět se více o huicholské kosmogonii teoretickou i praktickou formou z „první ruky“, prostřednictvím přímého prožitku setkání s marakame Donem Josém a Enriquem Ramírezovými. Seminář pro omezený počet osob bude probíhat v komorním prostoru, v přátelské a neformální atmosféře.

PROJEKCE FILMU: Huicholové: poslednístrážci peyotlu.
DATUM: Pondělí 4. května 2015
ČAS: 20:30 – 23:30
MÍSTO KONÁNÍ: Bio Oko, Františka Křížka 460/15, Praha 7- Holešovice
Vstupné: 110 Kč
link události na FB:
https://www.facebook.com/events/362315350641257/
Večer začíná krátkou ceremonií požehnání pod vedením maracame Dona José a Enriqua Ramíreze. Po krátkém obřadu bude dán prostor projekci dokumentu a po jejím skončení bude chvíle na otázky publika, které zodpoví    režisér a protagonisté filmu. Bude také možnost si prohlédnout i zakoupit tradiční umělecké předměty, vytvořené samotnými aktéry filmu  a jejich rodinami.

DEBATA:  Děti kukuřice na sklonku Pátého Slunce
DATUM: Úterý 5. května 2015
ČAS: 18:30 -23:30
MÍSTO KONÁNÍ: Alfred ve Dvoře, Františka Křížka 495/36, Praha 7 – Holešovice
Vstupné: běžné 150 Kč, 80 studenti

link události na FB:  
https://www.facebook.com/events/803244439744720/
POPIS: Beseda s antropologem a hlavními protagonisty dokumentu, taneční  a hudební rituál. Projekce smyčky filmu ve vedlejším sále. V pause a po skončení mexické občerstvení, prodej huicholských předmětů a produktů spojených s filmem (CD, DVD, plakáty..).

Mexické odpoledne, během kterého budou návštěvníci moci poznat z blízka hlavní aktéry filmu a jeho režiséra a stát se účastníky účastníky neformální debaty. Začneme přednáškou mexického antropologa  José Luise Núneze  Villagrany „Děti kukuřice na sklonku Pátého Slunce“, ve které se přesuneme o několik století zpět, k objevení výrazu „domorodec“, vedoucího k vytvoření mnoha předsudkům a chybných stereotypů, které přetrvávají až dosud. Jaký je rozdíl mezi „domorodcem“ archeologickým, historickým a současným? Jak se tyto koncepce  objevily  a co  je nadále přiživuje? Jaké jsou skutečně tyto původní kultury, jaká je jejich současná situace? Jak se připojují k pozápadnělé společnosti své země a jaká je představa, kterou o nich mají jejich krajané nebo cizinci?                       
         
Večer bude pokračovat povídání s režisérem Hernánem Vilchezem, který se s námi podělí o zkušenosti, získané při práci pro svou produkční společnost Kaboprofilms, se kterou vytvořil dokumenty o původních obyvatelých různých částní světa. Kdo dává k této činnosti impuls?   Jak je možné takové projekty realizovat? Jaká jsou setkání  s dokumentovanými komunitami? Jak můžme i my být součástí těchto projektů  a podpořit například ochranu Wirikuty?

Setkání uzavřou hlavní hrdinové našeho filmu, marakame José Luis Ramírez a Enrique Ramírez, kteří se s námi podělí o svou kosmogonii, vztah  k přírodním silám a elementům, rituály a léčebné praktiky; také s námi pohovoří o svém vztahu k západnímu myšlení a o tom, jak kloubí tyto zkušenosti se snahou o zachováním tradic.  Mezi dvěma částmi programu bude možno ochutnat mexické molé (typický pokrm, který kombinuje čokoládu, chili, ořechy a mnoho dalších ingrediencí), prohlédnout si či zakoupit umělecké výrobky Huicholů a materiály spojené s propagací filmu. Pro ty, kdo nebyli předešlého dne na hlavní projekci v kině Oko, bude možnost znovu shlédnout celý dokument, který bude promítán po celou dobu akce v nepřerušované smyčce v přilehlém sále.

:: ROZHOVOR KE STAŽENÍ ZDE

bez autora