CO NAPLAT

CO NAPLAT

2.3. 2015 - V pondělí 2. března si budeme povídat o akci co naplat. Naším hostem bude Hynek Trojánek z pořádající organizace Ramus.

CO NAPLAT | večer plný (ne)zisku
středa 4. 3. 2015 | divadlo Archa

Ve středu 4. března 2015 se v pražském divadle Archa uskuteční akce Co naplat aneb večer plný (ne)zisku, kterou pořádá sdružení Ramus s cílem rozproudit debatu o etickém a zodpovědném financování neziskového sektoru a zároveň získat finanční prostředky na vlastní činnost — pořádání volnočasových aktivit pro mladé lidi s postižením i bez něj.

Od 17.00 se v malém sále Archy uskuteční otevřená panelová diskuze s neziskovkami, které svým přístupem k financování mohou být inspirací pro ostatní. Své zastoupení zde kromě Ramusu budou mít organizace Asistence, Greenpeace, OSF Praha, Proutek a Sue Ryder. Diskuzi bude moderovat zkušený konzultant v oblasti fundraisingu Jan Kroupa. Vstup je zdarma.

Na diskuzi naváže od 20.00 praktická ukázka jedné z možných podob získávání finančních prostředků: benefiční koncert. Pro Ramus zahrají kapely Prodavač, Kieslowski a Allstar Refjúdží Band.Koncertem provede Bohdan Bláhovec.

Příspěvek na koncert je 180 Kč, přispět ale mohou návštěvníci klidně i více.
K zakoupení na pokladně divadla Archa.

Přehledné info: www.conaplat.cz

bez autora

reklama