Pochod proti Monsanto

Pochod proti Monsanto

23.5. 2014 - V pátek 23. května si ve 14:50 budeme povídat o akci Pochod proti Monsanto. Naším hostem bude Mgr. Margit Slimáková, odbornice na zdravotní prevenci a výživu, která nedávno za účasti dalších odborníků přednesla svůj příspěvek k problematice GMO na semináři v Poslanecké sněmovně.

Pochod proti Monsanto je celosvětový happening odehrávající se ve stejný čas v mnoha světových metropolích i menších městech. První pochod proti Monsanto se uskutečnil vloni jako reakce na neúspěšný pokus o uzákonění povinného označování GMO potravin v USA.

Celosvětově je pochod snahou informovat o problematických a korupčních okolnostech pěstování GMO a prodeje pesticidů, které razantně ovlivňují pracovní podmínky zemědělců a zdraví nás všech. Informace o problematických jevech kolem pěstování GMO pochází z ověřitelných a vědeckých zdrojů, ale obecné povědomí o nich je mezi veřejností takřka nulové. Platí zde: co si člověk sám nezjistí, to neví. Akce si proto klade za cíl především zvýšit informovanost o GMO.

Kdo je Monsanto?
Monsanto je nadnárodní společnost s celosvětovou působností se sídlem v USA. Vyrábí většinu světově užívaných pesticidů, GMO plodin (kukuřice, soja, řepka, bavlna - 43 % bavlny v roce 2007 bylo GMO, v roce 2013 již 81 %, a 94 % v USA), farmaceutika a biotechnologie.

V historii firma neblaze proslula mnoha korupčními skandály (Indie, Indonésie, USA), podplácením, lobbingem a výrobou herbicidu Agentu Orange, který byl spolu s vedlejším produktem výroby - dioxiny toxickými pro člověka - použit americkou armádou jako defoliant ve válce ve Vietnamu (původně za účelem zničení vegetace, ve které se skrývali vojáci). Následky použití byly známé a děsivé, lidé z postižených oblastí mají stále i stokrát zvýšené koncentrace dioxnu v krvi. Členové společnosti Monsanto jsou vlivnými členy úřadu FDA (americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin, pod jehož kompetenci spadá zákonné rozhodování o obou v celé federaci), celá situace je poznamenána nadnárodním lobbingem a monopolem.

V evropském měřítku je Pochod proti Monsanto:

1/ Pochodem proti GMO.

1. Fatální neznalost všeho ohledně GMO potravin mezi lidmi v České republice vede k nutnosti vytvořit v této oblasti alternativní informační kanál. To je nejdůležitější cíl Pochodu proti Monsanto.

2. Prodejci a výrobci GMO potravin odmítají zásadu tzv. předběžné opatrnosti, a aniž by to jakékoliv testy mohly dnes dokázat, považují násilné modifikace včleňování genu jednoho organismu do druhého za účelem změny jeho vlastností (nejčastěji získání rezistence vůči škůdcům) za zdraví bezpečné. Neexistuje však jediná studie, která by toto potvrzovala. Naopak, k dispozici je několik studií, které přinejemnším vybízejí k opatrnosti. Vzhledem k obavám z mutagenních a terragenních vlivů GMO je obezřetnost na místě. GMO rostliny jsou navíc nezvykle invazivní a napadají i pole, kde GMO neroste.

3. Monsanto (Pioneer, Syngenta a další) znemožnilo nezávislé testování GMO plodin v USA. GMO semena jsou vydávány federálně pouze proti podpisu dohody o netestování. Všechny testy GMO v USA probíhají podle schváleného scénáře producentů GMO. Nezávislé testy tak vznikají ve státech, v nichž neexistují dostatečné finanční prostředky nutné k náročnému celoplošnému testování.

4. Monsanto se opakovaně snaží lobbingem v Evropském parlamentu o změnu zákona o pěstování GMO a rozšíření své působnosti. EU nechává rozhodování o pěstování GMO plodin na jednotlivých členských zemích včetně dovozu GMO plodin. V EU je povinné označování GMO příměsí v potravinách nad 1 %, přesto existuje obrovské množství produktů, které GMO obsahují, a označeny nejsou. Jsou to produkty, v nichž je použito mléko a maso z velkochovů, tedy sušenky, jogurty, čokoláy ad. a všechny mléčné a masné výrobky a samotné maso. Zvířata jsou totiž v EU krmena ve velkochovech výhradně krmnými směsi obsahující GMO kukuřici a GMO soju (obchodní artikl společnosti Monsanto, jeden příklad za všechny jsou kuřata společnosti Agrofert krmená krmnou směsí K1, jejímž hlavním podílem je kukuřice MON810 - zakázána hned v několika státech členské unie, u nás se pěstuje). Bt toxiny z GM plodin se v potravinovém řetězci dostávají až do těla člověka (viz např. zpráva výkonného ředitele kanadského Institute for Responsible Technology Jeffreyho M. Smithe z roku 2011 - Bt toxiny nalezeny v 95 % nenarozených lidských plodů). V České republice je pěstování GMO plodin, navzdory zákazu v Itálii, Maďarsku, Holandsku, Rakousku, Polsku, Německu, Řecku nebo např. Francii, která zakazuje nově i dovoz GMO (například již zmiňované kukuřice MON18), povolené. Naše obavy jsou tedy o to větší.

5. Veškeré indicie svědčí o tom, že pěstování GMO je výhradně záležitostí zisku několika málo nadnárodních korporací, z nichž Monsanto je tou největší. Při zavádění GMO nejprve na indických a amerických polích používala společnost Monsanto přesvědčovací taktiku, kdy farmářům i veřejnosti tvrdila, že GMO ušetří rostliny, půdu i lidské zdraví, protože výrazně sníží počet užívaných pesticidů. Po bezmála 10 letech celosvětového “experimentu” se zemědělskou půdou a našim zdravím je dnes již jasné, že spotřeba pesticidů naopak výrazně stoupla, a to právě na GMO polích. GMO rostlinám je upravena genetická informace prostřednictvím genu cizího organismu, obvykle bakterie (Escherichia coli apod.), a ony si tak de facto vytvářejí proti škůdcům vlastní pesticidy, nebo mají být naopak odolné vůči obrovským dávkám pesticidů. Škůdci a plevel se však novým rostlinám velmi dobře přizpůsobují a vytvoří si pro změnu vlastní obranný mechanismus, na který je GMO rostlina krátká. Vznikají tak nejen nové nebezpečné druhy škůdců a plevelů, které se stávají takřka neporazitelnými - obdobně jako u antibiotik - a tato situace je velmi nebezpečná. Navíc je nutno neustále zvyšovat dávky herbicidů (prodejce překvapivě opět Monsanto).

Půda je dříve vyčerpaná a bez chemických postřiků již neurodí žádné plodiny. Přitom i dnes, po mnoha letech, kdy je tato situace známa, Monsanto stále tvrdí, že GMO plodiny snižují používání pesticidů! Samo je zároveň výrobcem velké většiny z nich, včetně známého Roundupu, který je používán snad všemi zahrádkáři v České republice, a proti kterému je již 25 známých odrůd plevelů zcela imunních.

2 / Pochod proti Monsanto je dále, ve své širší podobě, pochodem za lokální a zdravé jídlo, které by bylo možno pěstovat bez pesticidů na zdravé půdě, pochodem, který podporuje malé pěstitele, pěstitele starých odrůd (gemel), samopěstitele, svobodné zahrádky a právo člověka na dobré jídlo a na zdraví, které z jídla pochází. Pro nás v Evropě je nyní možná samozřejmé, že si můžeme na svých zahrádkách pěstovat, co chceme. Taková situace ale právě díky společnosti Monsanto v Americe a v Indii už dlouho neplatí. Monsanto má nyní patent na velké množství semen prodávaných i v Evropské unii (například přes 30 % všech odrůd rajčat, téměř 50 % odrůd květáků ad.).

Tato semena nejen že není možné pěstovat libovolně, není je možné například křížit (to je trestné). GMO plodiny jsou jen málokdy plodné i v druhé generaci (opět jeden z těch méně známých faktů), a proto takto nepřímo Monsanto “své” zemědělce nutí každý rok kupovat nová osiva a nepěstovat si svoje (což je jinak základ hospodářství každého zemědělce), viz např. soud s farmářem Vernonem Bowmanem v roce 2013.

Monsanto se v FDA zasazuje za zákony, které jdou proti svobodnému pěstování plodin. Na celém světě si nechává patentovat odrůdy, které po tisíce let nikomu nepatřily, mohly se pěstovat volně, nyní patří Monsantu a nemí se z nich uchovávat semena (nejznámější soud dosud korporace RiceTec a registrace značky Basmati 1997).

3. Pochod je i hlasem proti uplatňování lobbistických principů v zemědělství a proti užší provázanosti politiky se zěmědělstvím, která nás všechny fatálně ovlivňuje. Jídlo je to nejdůležitější, co rozhoduje o našem zdraví. Kontrolu nad ním mají přitom nadnárodní korporace a lobbistické skupiny. V roce 2013 se účastnilo pochodu 2 miliony lidí ve 436 městech.

Letos se Pochod proti Monsanto uskuteční 24. května 2014, a to i ve větších českých městech, nikoli pouze v Praze. V České republice se ho vloni účastnili aktivisté z různých ekologických organizací (např. Hnutí Duha, Arnika a další), letos se zúčastní brněnského pochodu proti Monsanto například předseda Strany Zelených Ondřej Liška. Doufáme, že se nám podaří vyvolat potřebu lepší a hlubší informovanosti v problematice GMO i zachovat právo člověka na zdravé a přírodní jídlo i na jeho pěstování.

bez autora

reklama