LÉKAŘI BEZ HRANIC

LÉKAŘI BEZ HRANIC

29.11. 2013 - V pátek 29. listopadu bude ve 14:50 naším hostem Dušan Brinzanik z organizace Lékaři bez hranic.

Foto: ©Yasuhiko Okuno/MSF

Lékaři bez hranic upozorní 1. prosince na skrytou tvář pandemie AIDS

Lékaři bez hranic 1. prosince 2013 upozorní na skrytou tvář pandemie HIV/AIDS, konkrétně na přenos viru z matky na dítě, prostřednictvím distribuce informačních materiálů s kondomy. Ve spolupráci se studenty medicíny z organizace IFMSA[1] rozdají v rámci Světového dne boje proti HIV/AIDS v ulicích českých měst 10 000 kondomů, které jim pro tuto příležitost věnovala společnost Primeros.


„Odhaduje se, že na světě zemře každý den v důsledku HIV až 600 dětí a kolem 900 dětí se HIV nakazí, přestože je dostupná snadná a relativně levná léčba. Je alarmující, že statisíce těhotných a kojících HIV pozitivních žen stále nemají možnost ochránit svoje dítě. Velmi těžko se vysvětluje naléhavost problému lidem, kteří žijí mimo postižené oblasti, přesto chceme mluvit o situaci, kterou vyspělé země téměř ignorují, a zároveň dát lidem možnost zasadit se o změnu a finančně podpořit naše programy,“
vysvětluje důvody distribuce Pavel Gruber, ředitel Lékařů bez hranic v ČR.

Distribuce informačních materiálů s kondomem proběhne 1. prosince 2013 v ulicích Prahy, Brna, Olomouce, Plzně a Hradce Králové. Více než 100 dobrovolníků – studentů lékařských fakult – bude kolemjdoucím vysvětlovat problematiku prevence přenosu viru HIV z matky na dítě a možnosti, jak se do zprostředkování této léčby zapojit svým darem. Získané finanční prostředky pak budou využity na podporu projektů zabývajících se právě prevencí přenosu viru z matky na dítě.

Jedním z důležitých projektů, jehož byli Lékaři bez hranic iniciátorem, je průkopnický program PMTCT B+ (prevence přenosu z matky na dítě, varianta B+) ve Svazijsku, realizovaný ve spolupráci se svazijským ministerstvem zdravotnictví. Cílem tohoto projektu je zahájit doživotní antiretrovirovou léčbu těhotných a kojících žen nakažených virem HIV co nejdříve po diagnóze, bez ohledu na stav jejich imunitního systému. Taková léčba dramaticky omezí riziko přenosu viru na dítě a současně pomůže zachovat dobrý zdravotní stav matky. Díky této včasné a trvalé léčbě se současně výrazně omezí případné riziko přenosu infekce na nenakažené sexuální partnery. Tento projekt je součástí dlouhodobé snahy Lékařů bez hranic rozvinout a zpřístupnit nové způsoby léčby, které pomohou zvrátit vývoj epidemické křivky a stanou se vodítkem a normou pro další programy v zemích rozvojového světa.

Více informací o zmíněném projektu je možné získat na nové ministránce Lékařů bez hranic http://hiv.lekari-bez-hranic.cz, zprovozněné rovněž při příležitosti Světového dne boje proti HIV/AIDS.

Lékaři bez hranic se věnují léčbě pacientů s HIV více než 25 let. V roce 2012 se v rámci programů prevence přenosu HIV z matky na dítě starali o 13 100 matek a 11 900 dětí. V celkem 23 zemích léčí antiretrovirovými léky více než 284 000 HIV pozitivních pacientů.


[1]
IFMSA - Mezinárodní federace asociací studentů medicíny

bez autora