CHUDÁ PRAHA A DÝMOVÁ HORA NA FLORENCI

CHUDÁ PRAHA A DÝMOVÁ HORA NA FLORENCI

8.5. 2019 - Obě výstavy jsou přístupné v hlavní budově muzea v Praze na Florenci.

Muzeum hlavního města Prahy pořádá
od 17. dubna 2019
v hlavní budově muzea
Na Poříčí 52, Praha 8
dvě výstavy na stejné téma

Chudá Praha / Dýmová hora

Chudá Praha a Dýmová hora. To jsou dvě výstavy o podobách chudoby a sociálního vyloučení, které připravilo Muzeum hlavního města Prahy. Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století z několika perspektiv. Historické obrazové materiály - především fotografie a tisky - dokumentují každodenní starost nejchudších vrstev o jejich skromné živobytí. Unikátní snímky zachycují místa, která chudí obývali nebo na kterých se zdržovali. Návštěvníci mají zároveň možnost seznámit se s vybranými institucemi, ve kterých nejchudší lidé nalézali útočiště a podporu. A nahlédnout tak i způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče, jak se formovala od josefínských dob. Výstava Chudá Praha poodkrývá stinné stránky velkoměsta a umožňuje uvidět je v širších souvislostech. Nabízí tak návštěvníkům srovnání historické a současné reality. Autorkou výstavy je Jana Viktorínová, vedoucí historického oddělení MMP. Výstava potrvá do 25. 8. 2019.

Jak žijí lidé bez domova v Praze dnes?
Kde bydlí, čím se zabývají, o čem sní? Odpovědí na tyto otázky se zabývá výstava Dýmová hora, kterou připravil současný umělec EPOS 257. Pomocí fotografií, filmů a hmotných artefaktů zachycuje historii nedávno zaniklé bezdomovecké komunity v Praze na Třebešíně, a to včetně subjektivní roviny legend a mýtů, které se k tomuto místu váží. Výstava vrcholí projektem kamenného pomníku Dýmové hory, který autor spolu s Marcelem, bývalým obyvatelem tohoto místa, v podmínkách bezdomoveckého života vytvořil. Kurátorem výstavy je historik umění Tomáš Pospiszyl. Výstava potrvá do 29. 12. 2019.

www.muzeumprahy.cz

bez autora