ŠKOLA HROU VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE

ŠKOLA HROU VE STŘEDOAFRICKÉ REPUBLICE

4.12. 2018 - Učíme středoafrické učitele učit hrou...

„Ema darál húst,“ neboli v maďarštině „Ema mele maso.“ Co byste řekli na to, kdyby se vaše děti učily číst ve škole v jazyce, kterému nerozumí? Ve většině středoafrických škol se přesně to děje. Děti se učí pouze ve francouzštině, přitom doma a ve svém okolí před nástupem do první třídy slyší jen mateřské nářečí sango. A kdo zná francouzštinu, ví, jak rozdílná je ve své psané a mluvené formě. Kvalita výuky navíc není vysoká a učení je často založené jen na pasivním memorování. Chybí učebnice, pomůcky i příležitost k dalšímu vzdělávání učitelů. Není tedy divu, že více než polovina dětí se po ukončení prvního stupně základní školy číst prostě nenaučí.

Nezisková organizace SIRIRI v roce 2015 přišla s novým vzdělávacím programem Škola hrou ve Středoafrické republice. Jeho odbornou kvalitu garantují čeští pedagogové, spolupracující se SIRIRI. Cílem programu je zlepšit kvalitu výuky na prvním stupni. Hlavní změnou ale musí projít především učitel. Aktivitu při vyučování by měl převést na děti a proměnit se z „předkladatele mouder“ na „průvodce vzděláváním“.

Komenský ve středu Afriky

SIRIRI v srpnu 2018 pořádala další kurzy pro středoafrické učitele. Metodika, kterou si osvojují, vychází z myšlenek J. A. Komenského a z principů moderní pedagogiky 21. století. Ve třídách vyškolených učitelů už tedy nezní dlouhé opakované texty v nesrozumitelném jazyce, které se děti učily dříve memorovat. Prostor dostává interaktivita, dialog a kreativita. Učitelé navíc mají nově k dispozici řadu pomůcek: slabikáře v rodném jazyce sango, sady písmenek, živou abecedu a některé třídy jsou vyzdobeny nástěnnými didaktickými kresbami, které se osvědčily jako alternativa k chybějícím učebnicím. Kresby jsou realizovány už v 50 třídách. Po půlroční práci se slabikářem umí číst 85 % dětí. Nadšeni z úspěchů jsou nejen učitelé, ale i rodiče žáků. Ti se začínají o to, co se v jejich škole děje, více zajímat. SIRIRI dodala malým školákům už celkem 10 250 slabikářů. Vyškolených učitelů je téměř 700 a učitelé se slabikářem dobře pracují. Na školení přijíždějí učitelé z velkých měst, ale i malých zapomenutých škol v buši. To, že se školí i učitelé z venkovských oblastí, považují za úspěch školní inspektoři, kteří pořádání kurzů podporují.

Slabikář už nestačí

Děti dělají pokroky a slabikář učitelům i dětem přestává stačit. SIRIRI proto vytvořila také čítanku v sangu. Smyslem čítanky není jen dovednost číst delší souvislý text, jsou v ní zakomponovaná cvičení, která mají učiteli ukázat, jak žák textu porozuměl. Zároveň by měla být čítanka zábavná pro děti, protože když děti něco baví, často ani nepostřehnou, že jsou ve škole a vlastně se učí. Na přípravě čítanky spolupracovali čeští výtvarníci David Böhm a Jiří Franta a také středoafričtí výtvarníci Didier Kassaï a Florent Kassaï.

Program získal prestižní ocenění v ČR

Program se ve Středoafrické republice setkal s velkým zájmem a poptávka po něm roste. Také v ČR byla SIRIRI za tento program oceněna. V červnu 2018 získal program cenu SDGs od České rozvojové agentury za podíl na naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Ředitel ČRA Pavel Frelich ocenil, že do programu jsou aktivně zapojeni i středoafričtí učitelé, inovativní program je založen na myšlenkách J. A. Komenského a zároveň reaguje na to, co tamní učitelé opravdu potřebují.

Další informace najdete na webových stránkách www.siriri.org.

 

bez autora

reklama