SPACE MAKER V RUDOLFINU

SPACE MAKER V RUDOLFINU

10.9. 2018 - Výstava Petr Písařík SPACE MAKER je v Rudolfinu otevřená do 25. listopadu...

PETR PÍSAŘÍK SPACE MAKER
6. 9. 2018 - 25. 11. 2018
Vernisáž: 5. 9. 2018 v 18 hodin ve dvoraně Rudolfina
Kurátor: David Korecký

Výstava Petr Písařík SPACE MAKER je reprezentativním výběrem z tvorby jednoho z nejobtížněji zařaditelných českých umělců, který své kritické uvažování prezentuje primárně skrze materiál, barvu, tvar a kompozici. Expozice nemá retrospektivní charakter, nesleduje narativní linii, ale v každém jednotlivém sále rozehrává dílčí pokus o syntézu ze zdánlivě neslučitelných výrazových a formálních postupů. Vystavené malby a trojrozměrné objekty jsou tak pohledem do krajin autorovy vnímání okolního a současně vnitřního světa.

„Jednou z hlavních metod je optický klam, nesoulad viděného a předpokládaného. Průhledy ve vstupních místnostech jsou modifikovány probarvenými plexisklovými clonami, bílá se jeví jako modrá, červená jako fialová. Tato hra není samoúčelná, stejně jako rezivý povrch objemných kvádrů a torz nábytku nebo figur záměrně zastírá divákovu představu o použitém materiálu a hmotnosti jednotlivých artefaktů,“ vysvětluje kurátor výstavy David Korecký. 

V galerii máme možnost soustředěného pozorování a obcházení těchto fiktivních krajin, situací skládaných z relativně jednoduchých tvarových a kompozičních celků. Toto soustředění je nástrojem, jak se dostat blíže k jednotlivým objektům a k zamyšlení nad jejich vztahy mezi současností a minulými epochami výtvarného umění, designu a architektury.

A samozřejmě je reakcí na roztříštěnou pozornost člověka putujícího krajinou města plného barev a hluků, virtuálních pop-up světů vyskakujících z displeje smartphonu a neustálého pochybování o tom, co je trvanlivé a co efemérní. Písařík je svým eklektismem nadčasový, používáním předmětů denní potřeby navozuje dojem familiárnosti a blízkosti, avšak kombinací s třpytivými povrchy vytváří mikrosvěty až pohádkově snové.

„Výsledná krása, ohromující technická vynalézavost, brilantní forma a často až dojímající či ochromující nádhera jednotlivých řešení, to všechno jsou důvody, proč nám nedochází, že z trosek moderní civilizace a jejího umění v díle Petra Písaříka znovu a znovu vzniká něco mezi pomníkem a uskutečňovanou utopií,“ charakterizuje umělcovu tvorbu ve svém textu Bez lešení čili Několik postřehů k dílu Petra Písaříka kritik umění Marek Pokorný.

Písaříkovy malby a trojrozměrné objekty mají svůj počátek v rozbití zdánlivého celkového obrazu světa, který nás obklopuje. Autor iniciuje proud neustálých materiálových, tvarových i ideových proměn a jeho objekty se vyznačují proměnlivou, nestabilní kompozicí, fragmentární a dočasnou povahou. Jeho díla nemají jednoznačný styl a asi právě proto jsou autentickým odrazem povahy současného životního rytmu. Písařík nikdy nepropadal módním vlnám a jeho solitérnost nebyla vždy brána jako ctnost, což je chyba - lpění na nezařaditelnosti je u Písaříka manifestací osobní svobody jako základního předpokladu tvůrčího ducha.

„Dílo Petra Písaříka je spojeno především s přechodem od postmoderny osmdesátých let k nejisté situaci a jiné citlivosti poloviny devadesátých let minulého století. Spolu s dalšími členy skupiny Pondělí autor ustavoval nejen novou představu o roli umělce v období přechodu od normalizačního socialismu ke křehkému a iluzornímu liberálnímu společenskému konsenzu, ale také možnost exponovat s touto transpozicí spojené téma umělecké praxe, tedy jaká je možnost v podmínkách rozvrácených a diskreditovaných diskurzů vrátit do hry intimní (osobní, politickou či sociální) zkušenost se světem prostřednictvím individuálních tvůrčích strategií a obsesí. Jeho tvorba už tehdy měla povahu předem prohraného afirmativního úsilí zaměřeného na absorbování znaků a fantómů společnosti vyrovnávající se se snem o konci dějin,“ dodává ve svém textu Marek Pokorný.

Výsledkem je fascinující celek, dočasná definitiva, ze které se zpět v ateliéru stává disponibilní torzo splývající s okolím a nerozlišitelné od fragmentů a věcí, které teprve dostanou šanci.

Petr Písařík se narodil v roce 1968 v Třeboni, žije v Praze. V letech 1987-1994 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého), 1989-1993 byl členem skupiny Pondělí (Milena Dopitová, Pavel Humhal, Petr Lysáček, Michal Nesázal, Petr Zubek). Vystavuje u nás i v zahraničí, v Galerii Rudolfinum byla jeho díla v roce 2006 vystavena v rámci skupinové výstavy Akné – současná česká malba ze sbírky Richarda Adama.

KATALOG
K výstavě vychází stejnojmenná publikace s texty Davida Koreckého a Marka Pokorného, která rozsahem přes sto reprodukcí a celkovou koncepcí překračuje rámec katalogu doprovázejícího výstavu. Publikace vychází s finančním přispěním Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli.

ARTPARK - Proměny
S výstavou Petra Písaříka SPACE MAKER se tematicky pojí také nová podoba Artparku pod názvem Proměny. Od května letošního roku Galerie Rudolfinum uvedla novou koncepci svého vzdělávacího a relaxačního prostoru, který se mění při každé výstavě. Umožňuje tak i těm nejmenším návštěvníkům seznámit se a vyzkoušet si postupy používané vystavujícími umělci. Zároveň zůstává i prostorovým průvodcem současným uměním a místem kreativního odpočinku. Artpark – Proměny se bude věnovat umělcům, kteří pracovali s netradičními materiály a principům abstraktního umění. Současný umělec disponuje velkou formální svobodou a tu mohou zakusit i návštěvníci. V interaktivní části pro ně bude připraveno několik zcela nových či aktualizovaných instalací, na kterých si kompoziční a materiálové nápady rovnou otestují. Samozřejmou součástí budou doprovodné programy pro školy a veřejnost či pravidelné dětské dílny. O aktualizovanou podobu Artparku - Proměny k výstavě Petr Písařík SPACE MAKER se postarali Hana Šromová, Richard Loskot a Zdenka Švadlenková.

Vstupné na výstavu: Plné vstupné 130 Kč / snížené vstupné 80 Kč

Pro aktuální informace prosím sledujte Galerii Rudolfinum na:

www.galerierudolfinum.cz
@galerie.rudolfinum
@artpark.rudolfinum

bez autora