Fine Art a Future design

Fine Art a Future design

8.6. 2018 - Závěrečná výstava absolventů dvou magisterských programů - Fine Art a Future design v Biskupském dvoře...

Závěrečná výstava absolventů dvou magisterských programů - Fine Art a Future design. Pozvánka na umělecké a designové intervence od celkem jedenácti tvůrců. Každý den budou někteří absolventi přítomni, aby jste si mohli s nimi pohovořit o umění a designu. 

15.-22.6. od 14h-20h, Biskupský dvůr 6, Praha 1

PARSING THE ARBITRARY

Na samém konci vydlážděné historické ulice dala dohromady pestrá skupina tvůrců vyvrcholení své kreativní práce za uplynulé dva roky. Postgraduální program, jakožto vlajková loď Prague College, se stal prostorovou intervencí, kde se ateliéry, které sloužily jakožto místa zrodu k těmto nápadům, proměnily v prostor k zobrazení vytvořeného.

Napříč třemi patry Tommy zkoumá emoce - poznává je, učí se jim porozumět, vyrovnat se s nimi, až se nakonec smíří s jejich betonovou existencí. Laura zkoumá důležitost emočního společníka a jeho roli, kterou by hrál při udržování vyváženého a koherentního dospívání.

Prostřednictvím zvuku se Madeline pokouší probudit křehké komplexní emoce nostalgie vzpomínek z ruin jednoho města. Mike dráždí všechny naše známé smysly, aby potvrdil, že se dokážeme přizpůsobit jakémukoliv prostředí. Máme možnost vyzkoušet úplný soubor smyslových interakcí v jakékoliv realitě, i když jsou naše vlastní smysly limitovány.

Zkoumá se zde i pohyb, a to když se Akshaya noří do geografického rozptýlení spolu s Panikem, jež hledá jiný jazyk komunikace kombinováním choreografie a materiálnosti.

Ivana pokládá otázky k tématu centralizovaného výrobního procesu a vrací moc do rukou spotřebitelů, základní spotřeba je napadána a zároveň zdokonalována Michalem, tím poté debata přechází na téma volby životního stylu a sociálních vazeb.

Domov je nahlížen i mimo jeho čtyři zdi, a to když se David vrací ke kořenům a snaží se vytvářet post-antropocentrický příběh, při kterém se zamýšlí nad vztahy lidstva k přírodě prostřednictvím dislokací a abstraktní představivosti.

Myšlenka domova je, ve své podstatě, náš pocit ukotvení. Karolina se pokouší obohatit tento materialistický vztah reinterpretací digitální správy údržby domu.

Nakonec Irina bádá nad smrtí a zpochybňuje ji, snaží se smrt vytvořit viditelnou a hmatatelnou v její jinak neviditelné sféře.

V rámci této umělecké a designové intervence jsou návštěvníci přizváni k sestavení, převyprávění, přetvoření logiky těchto spojení a k pohledu na ně.

David Černý

Představení studentských prací na YouTube

bez autora