Olověný Dušan 2018

Olověný Dušan 2018

14.3. 2018 -

25. Olověný Dušan

Letos probíhá jubilejní 25. ročník kultovní soutěže Olověný Dušan, interní soutěže Fakulty architektury v Praze .  Galavečer se slavnostním vyhlášením výsledků proběhne 15. března od 19:30 hodin v budově bývalého Federálního shromáždění – nové budově Národního muzea v Praze, které je partnerem  akce.

Přijít mohou i  zájemci z řad veřejnosti. Lístky je možné zakoupit v kanceláři SPA na Fakultě architektury (Thákurova 9, Praha 6) nebo zarezervovat na facebookové stránce Spolku posluchačů architektury (SPA): (https://www.facebook.com/spolekposluchacuarchitektury/).

Pozvání do poroty letos přijali:

-          Martin Rossler (předseda poroty pro architekturu) – spoluzakladatel projekční kanceláře Prostor 008 s.r.o. a také spoluzakladatel Olověného Dušana,

-          Josef Smutný – vede ateliér Ilex design, je předsedou spolku Člověk a prostor a v neposlední řadě také spoluzakladatel soutěže Olověný Dušan,

-          Barbora Šimonová - spolupracuje s vysokou školou architektury ARCHIP a spoluzaložila kulturní družstvo cosa.cz,

-          Marie Gelová – krajinářská architektka,

-          Petr Dub –  je spoluzakladatelem fotografické platformy Studio Flusser orientující se na dokumentaci a interpretaci architektury, umění a designu.

-          Jiří Přibyl (předseda poroty pro design) - zakládající člen designového Studia Koncern a držitelem několika cen RedDot za design,

-          Marie Tomišková - spoluzaložila designové studio DECHEM,

-          Sofya Samareva – tvůrkyně neotřelých módních klobouků.

Cílem soutěže Olověný Dušan je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Soutěž je vypisována v zimním semestru a probíhá v obou studijních oborech FA ČVUT – architektura a design, a to ve dvou kategoriích, nejlepší projekt a nejlepší ateliér jako celek. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt, včetně projektů týmových.

Spolek každý rok osloví přední české architekty a designéry, kteří vytvoří dvě poroty pro oba obory, které nominují několik projektů i ateliérů z obou oborů a vyberou vítěze. Hlavní cenou je soška Olověného Dušana.

Vítěz je utajen a vyhlásí se na galavečeru, kterého se pravidelně účastní přes 400 diváků. V publiku jsou zastoupeni studenti, pedagogové, odborníci, media a sponzoři.

Soutěž organizuje Spolek posluchačů architektury, který je dobrovolným, nezávislým a neziskovým uskupením studentů a absolventů Fakulty architektury ČVUT otevřeným pro všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě fakulty. Spolek svými aktivitami usiluje o probuzení většího zájmu veřejnosti o architekturu a design, a dále zejména o neustálé zvyšování kvality studia a systému výuky, a tím i zvyšování kvality české architektury a designu.

Uvedené cíle jsou podporovány rozsáhlou popularizační, propagační, informační a vzdělávací činností, které se Spolek věnuje na akademické půdě i mimo ni. Je realizována formou přednášek, besed, výstav, exkurzí a workshopů. Stěžejní akcí je právě soutěž Olověný Dušan.

Více informací  naleznete na těchto odkazech: http://spa-fa.cz/, http://olovenydusan.cz/

Kontaktní osoba pro media: Josef Kučera - kucera@spa-fa.cz, 739 311 347

 

bez autora