CENA OLGY HAVLOVÉ

CENA OLGY HAVLOVÉ

19.2. 2018 - Začal 24. ročník prestižní Ceny Olgy Havlové.

Začíná 24. ročník prestižní Ceny Olgy Havlové. Znáte někoho se zdravotním postižením, kdo se vyrovnal se svým handicapem a pomáhá ostatním? Nominujte ho na www.cenaolgyhavlove.cz .

Cenu Olgy Havlové vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním postižením, kteří i přes svůj handicap dokáží velké věci, a jsou tak inspirací k překonávání překážek i zdravým lidem.

Kandidáta na udělení Ceny Olgy Havlové může navrhnout každý občan České republiky. O tom, kdo se stane laureátem a získá bronzovou sochu Olbrama Zoubka „Povzbuzení“, rozhoduje porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle.

„Cena Olgy Havlové má dlouholetou tradici a jsem šťastná, že mezi naše laureáty z minulých let se zařadila taková jména jako Naděžda Nováková, Alena Jančíková, Václav Fanta či Jiří Šedivý. Všichni z nich jsou pro Výbor dobré vůle velkou inspirací,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Veřejnost může nejen nominovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové, ale z nominovaných osobností pak budou moci lidé hlasovat i o Ceně veřejnosti.

Prestižní Cena Olgy Havlové se uděluje každoročně v květnu. Paní Olga se zúčastnila prvního ročníku v roce 1995, druhého ročníku se už bohužel nedožila. Cena Olgy Havlové se tak stala vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz může veřejnost až do 10. dubna nominovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové. Od 19. dubna do 15. května pak budou moci lidé hlasovat o Cenu veřejnosti. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 28. května 2018.

bez autora