R1 Goat
Právě hraje:
THE WORKOUT
22:00 - 23:59
on-line přehrávač
Škola hrou ve Středoafrické republice

Škola hrou ve Středoafrické republice

4.12. 2017 - Středoafrická republika (SAR) je ničena opakovanými státními převraty a extrémní chudobou. Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je v SAR podle statistik 56 %....

Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině a výuka je postavena na memorování nebo opisování francouzských textů z tabule. Zpravidla nemají k dispozici sešity ani učebnice, často mají pouze tabulku, na kterou se píší křídou.

Můžeme to změnit! Díky Komenskému

Děti tedy potřebují hlavně učebnice, které budou mluvit jejich jazykem, a také učitele, který je dovede motivovat. Základní ideou programu Škola hrou v SAR je snaha zkvalitnit výuku na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný stupeň dosaženého vzdělání.

Program je pro učitele v SAR "ušitý na míru", pracovali na něm dobrovolníci SIRIRI s dlouhodobou zkušeností v SAR se zkušenými českými pedagogy a se středoafrickými učiteli. V rámci této spolupráce vznikl historicky první ilustrovaný slabikář v jazyce sango. Pilotní program probíhal ve školním roce 2015/16 v provinční škole v městě Bozoum a prokázal, že i v podmínkách extrémně chudé země lze pracovat se základními moderními pedagogickými principy a jednoduchými didaktickými pomůckami a že to přináší úspěchy.

Program inspirovaný Komenským funguje!

Skutečnost, že přes 90 % těchto žáků umělo na konci 1. ročníku číst a psát, vyvolala následně velký zájem dalších škol o program. O rok později se uskutečnil další seminář. Účastnilo se ho 130 učitelů z 112 venkovských i městských škol. Mezi českými školiteli byli v roce 2016 i dva čeští výtvarníci (David Böhm a Jiří Franta), kteří realizovali v několika třídách nástěnné didaktické kresby. Osvědčily se jako alternativa k chybějícím učebnicím.

V roce 2017 do Středoafrické republiky odjelo celkem 12 českých a francouzských dobrovolníků, aby školilo 230 místních učitelů. Školitelské skupiny tentokrát tvořili dva evropští a dva středoafričtí školitelé. Po ukončení letošních kurzů se o program zajímal středoafrický ministr školství a požádal učitele, kteří se školení zúčastnili, o pomoc s úpravou vzdělávacích osnov podle programu Škola hrou.

Dosavadní zkušenost potvrzuje, že program Škola hrou v SAR má veliký potenciál zlepšit kvalitu základního školství. V SAR o něj projevují zájem další učitelé a ředitelé dalších škol. Zástupci ministerstva školství projevili zájem i o jeho modifikaci a rozšíření pro alfabetizaci dospělých: "konečně první smysluplný vzdělávací program, který se v SAR dostal - včetně pomůcek - až na venkov k venkovským učitelům!"

Jeden slabikář do lavice pro tři žáky stojí 70 Kč

Didaktické pomůcky pro 1 třídu stojí 2 600 Kč

Realizace didaktické nástěnné malby v jedné třídě stojí 10 000 Kč

Školení 10 středoafrických učitelů vychází na 45 000 Kč


V jaké šíři se nám podaří zrealizovat program Škola hrou v SAR ve školním roce 2017/18 záleží i na Vás.

Pomozte nám zkvalitnit vzdělávání v jedné z nejchudších zemí světa!

bez autora