Dokumentární film, svět, který žijeme

Dokumentární film, svět, který žijeme

13.10. 2020 - Institut dokumentárního filmu představuje nový rádiový spot, na kterém spolupracovaly výrazné osobnosti: herec Jan Přeučil, zpěvák Travis O´Neill, herečka Kateřina Kaira Hrachovcová a zástupce nejmladší generace, Alan, žák Základní Školy Hostivice, všichni bez nároku na honorář ve prospěch projektu, který Institut dokumentárního filmu realizuje pod názvem Dokumentární film – svět, který žijeme...

„Doufáme, že spot, který mohou posluchači slyšet již nyní na Radiu 1, si získá pozornost našich stávajících fanoušků, ale také diváků, kteří se zatím nedostali k nabídce kvalitní autorské dokumentární tvorby, jejíž vznik a distribuci zajišťuje Institut dokumentárního filmu již dvacet let a prostřednictvím platformy KineDok realizuje projekce filmů na netradičních místech v sedmi evropských zemích“, komentuje Julie Růžičková, vedouc marketingu v Institutu dokumentárního filmu.

KineDok, projekt IDF zaměřený na alternativní projekce dokumentárního filmů, nově odstartoval spolupráci se školami, které projevily zájem založit filmový klub a nabídnout studentům i pedagogům novou zajímavou vzdělávací aktivitu. Patronem nového projektu Dokumentární film – svět, který žijeme, se stal významný výtvarník Jiří Votruba, který slogan zpracoval do grafické podoby.

Čtyři střední školy, Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Gymnázium Litoměřice, Gymnázium Sedlčany a Schola Humanitas v Litvínově, se rozhodly založit filmový školní klub a nabídnout tak studentům i pedagogům novou zajímavou vzdělávací aktivitu. „Naším cílem je ověřit si zájem studentů i pedagogů o evropský dokumentární film a nabídnout školám novou formu volnočasové aktivity, která může mít přesah i do výuky,“ vysvětluje Julie Růžičková z Institutu dokumentárního filmu.

Institut dokumentárního filmu

Institut dokumentárního filmu (IDF) podporuje již od roku 2001 východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film ve všech fázích výroby. Začínajícím i zkušeným režisérům pomáhá s vývojem jejich filmů, producentům pak s financováním, distribucí i propagací jejich snímků, stejně jako s orientací na mezinárodním trhu. A to vše s využitím bohatých zkušeností renomovaných světových odborníků. Celá řada filmů podpořených aktivitami IDF pravidelně získává ocenění na předních filmových festivalech. Pro veřejnost IDF organizuje přednášky a projekce těch nejzajímavějších autorských dokumentů nejen v kinosálech, ale i v nejrůznějších alternativních prostorech.

Součástí aktivit IDF je informační portál dokweb.net, který poskytuje návštěvníkům unikátní databázi filmových profesionálů a dokumentů ze střední a východní Evropy, rozhovory s tvůrci, informace o dokumentární tvorbě z daného regionu a také kalendář producenta s uzávěrkami soutěží světových festivalů, výzev filmových fondů a grantů.

KineDok

KineDok je projektem Institutu dokumentárního filmu. Zaměřuje se na alternativní distribuci autorských dokumentů na stovkách promítacích míst v sedmi partnerských evropských zemích. Zároveň nabízí vybrané filmy na své VOD platformě.

bez autora

reklama